MESTRATGE DE FORMACIÓ EN PAIDOPSIQUIATRIA I PSICOLOGIA DE LA INFÀNCIA I L ADOLESCÈNCIA

31  Descargar (0)

Texto completo

(1)

Projecte MESTRATGE EN PAIDOPSIQUIATRIA UAB-COPC Pàgina 1

MESTRATGE DE FORMACIÓ EN

PAIDOPSIQUIATRIA I PSICOLOGIA DE LA

INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA

Primer any: curs 07/08

Data

Crèdit

Mòdul

Unitats didàctiques

26/10/07 Valoració diagnòstica I Classificació en Paidopsiquiatria Conceptes i enfocaments

27/10/07 Valoració diagnòstica I Ex. Psicomètric, Neuropsic. Est. Personalitat: Q. Projectius

23/11/07 Clínica II Tr. Ansietat Tr. Somatomorfs Tr. Adaptació Tr. Estrés Posttraumàtic 24/11/07 Clínica II Tr. Obsessiu Tics Tr. Gilles de la Tourette

15/12/07 Clínica III Tr. Afectius

Suïcidi, Intent e suïcidi

16/12/07 Clínica III Tr. Alimentació Anorèxia i Bulímia

25/01/08 Valoració diagnòstica IV Examen físic i expl. Mèdiques

26/01/08 Valoració diagnòstica IV Clínica neurofisiològica

22/02/08 Clínica V Hiperquinèsia. Tr. Atenció Inestabilitat psicomotora

23/02/08 Clínica V Tr Conducta. Tr. Oposicionista Tr. Control dels Impulsos

(2)

Projecte MESTRATGE EN PAIDOPSIQUIATRIA UAB-COPC Pàgina 2

Data

Crèdit

Mòdul

Unitats didàctiques

28/03/08 Maduració i Desenvolupament VI Influències genètiques en el desenvolupament normal i anormal del nen

29/03/08 Maduració i Desenvolupament VI Asp. Psiconeuroimmunològics en el desenvolupament

25/04/08 Clínica VII Fenotips comportamentals

26/04/08 Clínica VII Tr. de personalitat Tr. Límits

30/05/08 Clínica VIII Asp. Psiquiàtrics dels trastorns i malalties orgàniques.

Tr. Neurològics

Asp. Psiquiàtrics de la SIDA en el nen i en l’adolescent

Problemes psiquiàtrics dels dèficits sensorials.

31/05/08 Clínica VIII Asp. psicològics de la malaltia física crònica.

Problemàtica psicopatològica de la pediatria.

27/06/08 Terapèutica IX Psicoteràpia individual i grupal

28/06/08 Terapèutica IX Teràpia sistèmica i familiar

25/07/08 Terapèutica X Entrenament en l’aprenentatge per resoldre problemes

cognitius interpersonals Teràpies cognitiu-condultuals Metòdica conductista

26/07/08 Terapèutica X Entrenament en l’adquisició d’habilitats socials

(3)

Projecte MESTRATGE EN PAIDOPSIQUIATRIA UAB-COPC Pàgina 3

Segon any: curs 08/09

Data

Crèdit

Mòdul

Unitats didàctiques

24/10/08 Valoració diagnòstica XI Valoració diagnòstica Entrevista amb el pares

Entrevista a nens i adolescents

25/10/08 Valoració diagnòstica XI Entrevista familiar

28/11/08 Clínica XII Tr. Del desenvolupament del llenguatge i de la parla Tr. De l’aprenentatge de la lecto-escriptura

Retard Mental

29/11/08 Clínica XII Educació psiquiàtrica

19/12/08 Clínica XIII Autisme i Tr. severs del desenvolupament

20/12/08 Clínica XIII Esquizofrènia i tr. afins

30/01/09 Psicogenètica evolutiva XIV Psicogenètica evolutiva

31/01/09 Psicogenètica evolutiva XIV Epidemiologia

27/02/09 Clínica XV Tr. de l’alimentació i del son en la infància

28/02/09 Clínica XV Enuresi Encopresi

27/03/09 Maduració i Desenvolupament XVI Anomalies cromosòmiques Tr. d’origen encefàlic

28/03/09 Maduració i Desenvolupament XVI Tr. del desenvolupament secundaris a pertorbacions per exposició a drogues en el període prenatal

Tr. i malalties cròniques

24/04/09 Clínica XVII Abús d’alcohol i drogues en l’adolescència

Desenvolupament psicosexual atípic

25/04/09 Clínica XVII Implicacions per al nen dels tr. puerperals de la mare

(4)

Projecte MESTRATGE EN PAIDOPSIQUIATRIA UAB-COPC Pàgina 4

Data

Crèdit

Mòdul

Unitats didàctiques

29/05/09 Paidopsiquiatria Forense XVIII Aspectes legals en assistència paidopsiquiàtrica

Paidopsiquiatria i legislació

30/05/09 Paidopsiquiatria Forense XVIII Maltractament físic i psíquic Negligència i abandó Abús sexual

Síndrome de Munchausen per poders

Internament i acollida en família. Adopció

26/06/09 Paidopsiquiatria Comunitària XIX Treball social en paidopsiquiatr. Programes educatius nacionals per nens, adolescents i

famílies

Escoles de pares i mares Formació de pares i mares Intervenció familiar

27/06/09 Paidopsiquiatria Comunitària XIX Serveis d’adolescents Serveis per a nens i

adolescents amb dèficits greus d’aprenentatges

Tractaments en emplaçaments no assistencials

Tractaments educatius de tipus especial

24/07/09 Terapèutica XX Urgències en paidopsiquiatria Delinqüència juvenil i

enfocament terapèutic.

25/07/09 Terapèutica XX Unitat d’hospitalització. Hospital de Dia

Treball amb pediatres Coordinació.

(5)

Projecte MESTRATGE EN PAIDOPSIQUIATRIA UAB-COPC Pàgina 5

Programa

MÒDUL I (26-27 d’Octubre de 2007)

ÀREA: Valoració diagnòstica

Divendres matí:

Tema Professor hores

Classificació en Paidopsiquiatria. Conceptes i enfocaments. Enfocament cognitiu-conductual

Santiago Batlle 1

Classificació en Paidopsiquiatria. Conceptes i enfocaments. Teoria de la vinculació i investigacions posteriors (Spitz, Bowlby, Maslow)

Josep Tomàs 2

Classificació en Paidopsiquiatria. Conceptes i enfocaments. Teories del desenvolupament cognitiu

Aurèlia Rafael 1

Divendres tarda:

Tema Professor hores

Classificació en Paidopsiquiatria. Conceptes i enfocaments. Conceptes i teories psicoanalítiques del desenvolupament

Montse Molina 2

Classificació en Paidopsiquiatria. Conceptes i enfocaments. Sistemes de classificació: DSMIV, ICD 10

Àlex Llusent 1

Classificació en Paidopsiquiatria. Conceptes i enfocaments. Classificació en Paidopsiquiatria (Casos Clínics)

Josep Tomàs 1

Dissabte matí:

Tema Professor hores

Examen psicomètric.

Valoració psicològica en nens i adolescents

Santiago Batlle 3

(6)

Projecte MESTRATGE EN PAIDOPSIQUIATRIA UAB-COPC Pàgina 6 Valoració psicoeducativa (aspectes de metodologia

pedagògica, avaluació d’aprenentatge i adaptació escolar)

Dissabte tarda:

Tema Professor hores

Estudi de la personalitat projectius Emma Sais

Magda Sarlé

2

Casos Pràctics Magda i Emma 2

Examen d’autoavaluació, Santiago Batlle (1h)

MÒDUL II (23-24 de Novembre de 2007)

ÀREA: Clínica

Divendres matí:

Tema Professor hores

Trastorns d’ansietat. Ansietat (concepte)

Trastorns d’ansietat (clínica)

Félix Amaro Carolina Raheb

2

Trastorns somatoformes. Josep Tomàs

Aurèlia Rafael

2

Divendres tarda:

Tema Professor hores

Trastorn d’adaptació. Santiago Batlle 2

Trastorn per estrès postraumàtic (casos clínics)

Trastorns per estrès postraumàtic i per situacions agudes intenses (casos clínics)

Anna Bielsa 2

(7)

Projecte MESTRATGE EN PAIDOPSIQUIATRIA UAB-COPC Pàgina 7

Tema Professor hores

Trastorns obsessius. Josep Tomàs 2

Tics.

Trastorn de Gilles de la Tourette

Carolina Raheb Anna Bielsa

2

Dissabte tarda:

Tema Professor hores

Casos clínics Aurèlia Rafael Montse Molina Josep Tomàs Carolina Raheb

4

Examen d’autoavaluació, Aurèlia Rafael (1h)

MÒDUL III (15-16 de Desembre de 2007)

ÀREA: Clínica

Divendres matí:

Tema Professor hores

Trastorns afectius

Desenvolupament dels símptomes depressius

Montse Molina Roger Ferrer Manel Alfonso

2

Trastorns de l’Humor Roger Ferrer

Manel Alfonso

2

Divendres tarda:

(8)

Projecte MESTRATGE EN PAIDOPSIQUIATRIA UAB-COPC Pàgina 8

Trastorns de l’humor: bipolaritat Manel Alfonso

Josep Tomás

2

Suïcidi i intent de suïcidi

Conducta suïcida en la infància i l’adolescència: causes i tractament

Roger Ferrer Carolina Raheb

2

Dissabte matí:

Tema Professor hores

Anorèxia nerviosa Anna Bielsa

Felix Amaro (casos) 2

Bulímia nerviosa Esther Baeza

Aurèlia Rafael

2

Dissabte tarda:

Tema Professor hores

Casos clínics Anna Bielsa

Yeste Elsa Baeza Aurèlia Rafael

4

Examen d’autoavaluació, Aurèlia Rafael (1h)

MÒDUL IV (25-26 de Gener de 2008)

ÀREA: Valoració diagnòstica

Divendres matí:

Tema Professor hores

(9)

Projecte MESTRATGE EN PAIDOPSIQUIATRIA UAB-COPC Pàgina 9 Examen físic i exploracions mèdiques.

Significació neurològica dels símptomes menors

Marc Ferrer (Bielsa) 2

Divendres tarda:

Tema Professor hores

Clínica neurofisiològica.

Aspectes neurofisiològics i desenvolupament

Isabel Roca (Bielsa) Dra. Pascual (Bielsa)

2

Clínica neurofisiològica.

Neuroimatge en els trastorns neuropsiquiàtrics del desenvolupament

Carles Soliva M Rovira

2

Dissabte matí:

Tema Professor hores

Avaluació neuropsicologica. Santiago Batlle

Jordi Barris Carolina Raheb Zaida Calafell (Casos Clínics) 4 Dissabte tarda:

Tema Professor hores

Qüestionaris d’avaluació en paidopsiquiatria. Esther Baeza Maria Pujals Santiago Batlle Zaida Calafell

2

Casos Pràctics 2

(10)

Projecte MESTRATGE EN PAIDOPSIQUIATRIA UAB-COPC Pàgina 10

MÒDUL V (22-23 de Febrer de 2008)

ÀREA : Clínica

Divendres matí:

Tema Professor hores

Desenvolupament atenció, percepció i memòria. Santiago Batlle 2 Avaluació de l’atenció, percepció i la memòria. Carolina Raheb

Zaida Calafell

2

Divendres tarda:

Tema Professor hores

Desenvolupament i aspectes neurobiològics i psicosocials de la

hiperquinesia i trastorns de l’atenció. Anna Bielsa

Santiago Batlle (casos) 2

Trastorns per dèficit atenció. Anna Bielsa

Santiago Batlle (casos) 2

Dissabte matí:

Tema Professor hores

Desenvolupament moral. Josep Tomàs 1

Oposicionisme, conducta desafiant i trastorns de conducta. Josep Tomàs Santiago Batlle Montse Molina (casos)

3

Dissabte tarda:

Tema Professor hores

Trastorns de control dels impulsos. Josep Tomàs

Santiago Batlle

3

Casos clínics Montse Molina 1

(11)

Projecte MESTRATGE EN PAIDOPSIQUIATRIA UAB-COPC Pàgina 11

MÒDUL VI (28-29 de Març de 2008)

ÀREA: Maduració i desenvolupament

Divendres matí:

Tema Professor hores

Influències genètiques en el desenvolupament normal i anormal del nen.

Genètica i desenvolupament neurobiològic

Desenvolupament del còrtex cerebral humà i en primats

Adolf Tobeña 4

Divendres tarda:

Tema Professor hores

Influències genètiques en el desenvolupament normal i anormal del nen.

Aspectes neurobiològics dels trastorns neuropsiquiàtrics

Josep Tomàs Roger Ferrer

2

Influències genètiques en el desenvolupament normal i anormal del nen.

Influencies genètiques en les manifestacions i característiques dels trastorns psiquiàtrics en la infància

Enric Sarret 2

Dissabte matí:

Tema Professor hores

Aspectes psiconeuroinmunològics en el desenvolupament. Teresa Español 4

Dissabte tarda:

Tema Professor hores

Aspectes psiconeuroendocrinològics en el desenvolupament. Antoni Carrascosa o Miquel Gussinyé

4

(12)

Projecte MESTRATGE EN PAIDOPSIQUIATRIA UAB-COPC Pàgina 12

Examen d’autoavaluació, Carolina Raheb (1h)

MÒDUL VII (25-26 d’Abril de 2008)

ÀREA: Clínica

Divendres matí:

Tema Professor hores

Fenotips comportamentals. 3

Fenotips comportamentals. Avaluació

1

Divendres tarda:

Tema Professor hores

Temperament. 3

Temperament i implicacions en el desenvolupament de

psicopatologies. 1

Dissabte matí:

Tema Professor hores

Desenvolupament de la personalitat i els seus trastorns. 1

Trastorns de la identitat i personalitat múltiple. 3

Dissabte tarda:

Tema Professor hores

Trastorns de la personalitat. 3

Trastorns de la personalitat. Trastorn límit

1

(13)

Projecte MESTRATGE EN PAIDOPSIQUIATRIA UAB-COPC Pàgina 13

MÒDUL VIII (30-31 de Maig de 2008)

ÀREA: Clínica

Divendres matí:

Tema Professor hores

Aspectes psiquiàtrics dels trastorns i malalties orgàniques. Aspectes psiquiàtrics dels trastorns pediàtrics

1

Trastorns neurològics. 1

Aspectes psiquiàtrics de la SIDA en el nen i l’adolescent. Aspectes neurobiològics i psicosocials

2

Divendres tarda:

Tema Professor hores

Problemes psiquiàtrics dels dèficits sensorials.

Valoració psiquiàtrica de la minusvalidesa sensorial

2

Casos clínics 2

Dissabte matí:

Tema Professor hores

Aspectes psicològics de la malaltia física crònica.

Malaltia crònica pediàtrica i situació d’ingrés repetit

1

Problemàtica psicopatològica de la pediatria (Psicopediatria) Comprensió cognitiva de la malaltia en el nen

1

Problemàtica psicopatològica de la pediatria (Psicopediatria) Prematuritat, dèficits lligats al naixement, mort prematura: impacte sobre la família

1

Problemàtica psicopatològica de la pediatria (Psicopediatria) Aspectes psiquiàtrics lligats al càncer en la infància i

(14)

Projecte MESTRATGE EN PAIDOPSIQUIATRIA UAB-COPC Pàgina 14 l’adolescència

Aspectes psiquiàtrics de trasplantaments de medul·la òssia i altres trasplantaments

Dissabte tarda:

Tema Professor hores

Problemàtica psicopatològica de la pediatria (Psicopediatria) Atenció als nens i adolescents amb grans cremades Dolor recurrent no crònic

Agonia i mort en el nen i l’adolescent

1

Problemàtica psicopatològica de la pediatria (Psicopediatria) Famílies multiproblemàtiques i nen i adolescents d’alt risc: etiologia i enfocament

2

Problemàtica psicopatològica de la pediatria (Psicopediatria) L’adolescent rodamón 1 Examen d’autoavaluació, (1h)

MÒDUL IX (27-28 de Juny de 2008)

ÀREA: Terapèutica

Divendres matí:

Tema Professor hores

Psicoteràpia individual

Psicoteràpia intensiva individual psicodinàmica: la relació terapèutica i tècniques d’interpretació

3

Casos clínics 1

(15)

Projecte MESTRATGE EN PAIDOPSIQUIATRIA UAB-COPC Pàgina 15

Tema Professor hores

Psicoteràpia de grup per a nens i adolescents. 2

Casos clínics. 1

Psicoteràpies: revisió crítica. 1

Dissabte matí:

Tema Professor hores

Terapèutica familiar i sistèmica. 4

Dissabte tarda:

Tema Professor hores

Casos clínics. 4

Examen d’autoavaluació, (1h)

MÒDUL X (25-26 de Juliol de 2008)

ÀREA: Terapèutica

Divendres matí:

Tema Professor hores

Entrenament en l’aprenentatge per resoldre problemes cognitius

interpersonalsi intrapersonals 1

Teràpies cognitiu-conductuals

Implicacions cognitives i afectives en el joc imaginatiu en la infància

Terapèutiques cognitives

3

Divendres tarda:

(16)

Projecte MESTRATGE EN PAIDOPSIQUIATRIA UAB-COPC Pàgina 16 Metòdica conductista

Terapèutica conductista en el nen i l’adolescent

3

Casos clínics 1

Dissabte matí:

Tema Professor hores

Entrenament en l’adquisició d’Habilitats Socials. 3

Casos clínics 1

Dissabte tarda:

Tema Professor hores

Tractaments biològics.

Farmacocinètica en nens i adolescents

Principis de farmacoteràpia i tractaments específics amb fàrmacs

Altres tractaments de tipus orgànics i biològics

3

Casos clínics 1

Examen d’autoavaluació, (1h)

MÒDUL XI (24- 25 d’Octubre de 2008):

ÀREA: Valoració diagnostica

Divendres matí:

Tema Professor hores

Valoració diagnòstica.

Signes, símptomes i síndromes neuropsiquiàtrics

Josep Tomàs 2

(17)

Projecte MESTRATGE EN PAIDOPSIQUIATRIA UAB-COPC Pàgina 17

Entrevista estructurada Roger Ferrer

Divendres tarda:

Tema Professor hores

Entrevista de valoració als nens i als escolars. Montse Molina Carolina Raheb

2

Entrevista de valoració dels adolescents. Josep Cornella Àlex Llusent

2

Dissabte matí:

Tema Professor hores

Entrevista familiar: teoria i pràctica (abordatge eclèctic)

Desenvolupament de la família i dels rols familiars de pare i de mare, en la criança del nen

Efectes dels trastorns parentals en el desenvolupament infantil

Dolors Petitbó Margarita Ibañez

4

Dissabte tarda:

Tema Professor hores

Entrevista familiar: teoria i practica (abordatge sistèmic)

Desenvolupament de la família i dels rols familiars de pare i de mare, en la criança del nen

Efectes dels trastorns parentals en el desenvolupament infantil

Isabel Quiles 4

Examen d’autoavaluació, Josep Tomàs (1h)

MÒDUL XII (28-29 de Novembre de 2008)

ÀREA: Clínica

Divendres matí:

(18)

Projecte MESTRATGE EN PAIDOPSIQUIATRIA UAB-COPC Pàgina 18

Tema Professor hores

Trastorns del desenvolupament del llenguatge i de la parla. Desenvolupament de la comunicació

1

Trastorns del desenvolupament del llenguatge i de la parla. Trastorns de la comunicació

3

Divendres tarda:

Tema Professor hores

Trastorns de l’aprenentatge. 3

Retard Mental. 1

Dissabte matí:

Tema Professor hores

Educació i Psiquiatria. Consulta escolar 2 Educació i Psiquiatria. Estimulació Precoç 1 Educació i Psiquiatria.

Enfocaments dirigits a millorar la situació psicoeducativa de la població immigrant

1

Dissabte tarda:

Tema Professor hores

Evitació escolar (absentisme) i fòbia escolar. 2

Casos clínics. 2

(19)

Projecte MESTRATGE EN PAIDOPSIQUIATRIA UAB-COPC Pàgina 19

MÒDUL XIII (19-20 Desembre de 2008)

ÀREA: Clínica

Divendres matí:

Tema Professor hores

Autisme. 3

Casos clínics. 1

Divendres tarda:

Tema Professor hores

Altres trastorns severs del desenvolupament. 3

Casos clínics. 1

Dissabte matí:

Tema Professor hores

Esquizofrènia i trastorns afins.

Desenvolupament del pensament psicòtic

3

Esquizofrènia i trastorns infantils. Pròdroms

1

Dissabte tarda:

Tema Professor hores

Esquizofrènia i trastorns afins. Esquizofrènia infantil

3

Casos clínics 1

(20)

Projecte MESTRATGE EN PAIDOPSIQUIATRIA UAB-COPC Pàgina 20

MÒDUL XIV (30-31 de Gener de 2009)

ÀREA: Psicogenètica evolutiva i clínica d’estadis

Divendres matí:

Tema Professor hores

Psicogenètica evolutiva: aspectes generals. 2

Característiques del desenvolupament en la infància. 2

Divendres tarda:

Tema Professor hores

Característiques del desenvolupament en l’edat escolar. 2

Característiques del desenvolupament en l’adolescència. 2

Dissabte matí:

Tema Professor hores

Epidemiologia. 4

Dissabte tarda:

Tema Professor hores

Epidemiologia 2

Casos clínics 2

Examen d’autoavaluació, (1h)

MÒDUL XV (27-28 de Febrer de 2009)

(21)

Projecte MESTRATGE EN PAIDOPSIQUIATRIA UAB-COPC Pàgina 21

Divendres matí:

Tema Professor hores

Trastorns de l’alimentació i del son en la infància. Trastorns alimentaris en la infància

2

Trastorns de l’alimentació i del son en la infància. Alteracions i trastorns del son

2

Divendres tarda:

Tema Professor hores

Trastorns del vincle en la infància. Separació i deprivació

2

Trastorns del vincle en la infància.

Trastorn s reactius del vincle en la primera infància

2

Dissabte matí:

Tema Professor hores

Enuresi. 2

Encopresi. 2

Dissabte tarda:

Tema Professor hores

Casos clínics 4

Examen d’autoavaluació, (1h)

MÒDUL XI (27-28 de Març de 2009)

ÀREA: Maduració i desenvolupament

Divendres matí:

(22)

Projecte MESTRATGE EN PAIDOPSIQUIATRIA UAB-COPC Pàgina 22

Tema Professor hores

Anomalies cromosòmiques. 2

Trastorns d’origen encefàlic. Trastorns cerebrals adquirits

2

Divendres tarda:

Tema Professor hores

Cervell i conducta.

Desenvolupament cerebral i del pensament, avenços en les tècniques d’investigació

4

Dissabte matí:

Tema Professor hores

Trastorns del desenvolupament secundaris a pertorbacions per

exposició a drogues en el període prenatal. 4

Dissabte tarda:

Tema Professor hores

Trastorns i malalties cròniques. 2

Casos clínics 2

Examen d’autoavaluació, (1h)

MÒDUL XVII (24-25 d’Abril de 2009)

ÀREA: Clínica

Divendres matí:

(23)

Projecte MESTRATGE EN PAIDOPSIQUIATRIA UAB-COPC Pàgina 23

Tema Professor hores

Consum, abús i dependència de substàncies. 4

Divendres tarda:

Tema Professor hores

Desenvolupament psicosexual atípic. Sexualitat Infantil

2

Desenvolupament psicosexual atípic. Trastorns de la identificació sexual

2

Dissabte matí:

Tema Professor hores

Implicacions per al nen dels trastorn puerperals de la mare. 2 Reaccions psicològiques a les situacions de perill de vida, malaltia

terminal i dol.

2

Dissabte tarda:

Tema Professor hores

Dol i pèrdua. 2

Casos clínics. 2

Examen d’autoavaluació, (1h)

MÒDUL XVIII (29-30 de Maig de 2009)

ÀREA: Paidopsiquiatria forense

Divendres matí:

Tema Professor hores

(24)

Projecte MESTRATGE EN PAIDOPSIQUIATRIA UAB-COPC Pàgina 24 Ètica en la pràctica de la paidopsiquiatria

Paidopsiquiatria i legislació

El nen i les vicissituds de la separació o divorci

1

Paidopsiquiatria i legislació

Consideracions legals en la hospitalització psiquiàtrica de nens i adolescents

1

Paidopsiquiatria i legislació

La salut mental del professional en el sistema de justícia juvenil

1

Divendres tarda:

Tema Professor hores

Paidopsiquiatria i legislació Mala pràxis (Iatogènies)

Abordatges de les responsabilitats professionals

1

Paidopsiquiatria i legislació

Testificació en tribunals de justícia Punt de vista psiquiàtric Perspectiva del legislador

1

Paidopsiquiatria i legislació

Funció de l’expert en paidopsiquiatria actuant de perit judicial

1

Paidopsiquiatria i legislació

El nen com a subjecte d’investigació: Ètica, atencions i respecte

1

Dissabte matí:

Tema Professor hores

Maltractament físic 1

Negligència i abandó 1

Abús sexual

(abús sexual i incest)

(25)

Projecte MESTRATGE EN PAIDOPSIQUIATRIA UAB-COPC Pàgina 25

Síndrome de Munchausen per poders 1

Dissabte tarda:

Tema Professor hores

Internament, i acollida en família 1

Adopció 1

Casos clínics 2

Examen d’autoavaluació, (1h)

MÒDUL IXX (26-27 de Juny de 2009)

ÀREA: Paidopsiquiatria comunitària

Divendres matí:

Tema Professor hores

Treball social en paidopsiquiatria. 1

Programes educatius nacionals per nens, adolescents i famílies. 1 Escola de pares, formació de pares. Intervenció familiar.

Treball amb els pares.

2

Divendres tarda:

Tema Professor hores

Escola de pares, formació de pares. Intervenció familiar.

Psicoteràpia psicodinàmica als pares: tractament de la relació pares fills

2

Casos clínics 2

Dissabte matí:

(26)

Projecte MESTRATGE EN PAIDOPSIQUIATRIA UAB-COPC Pàgina 26

Serveis d’adolescents. 2

Serveis per a infants i adolescents amb dèficits greus

d’aprenentatge. 1

Tractament en emplaçaments no residencials.

Residències juvenils, moviments de joventut, esplais

1

Dissabte tarda:

Tema Professor hores

Tractaments educatius de tipus especial 2

Casos clínics 2

Examen d’autoavaluació, (1h)

MÒDUL XX (24-25 de Juliol de 2009)

ÀREA: Terapèutica

Divendres matí:

Tema Professor hores

Urgències en paidopsiquiatria. 3

Casos clínics. 1

Divendres tarda:

Tema Professor hores

Delinqüència juvenil, enfocament terapèutic. 2

Desenvolupament dels símptomes de violència. 1

Casos clínics. 1

Dissabte matí:

Tema Professor hores

(27)

Projecte MESTRATGE EN PAIDOPSIQUIATRIA UAB-COPC Pàgina 27 Hospitalització parcial en el nen i l’adolescent

Unitats d’hospitalització i hospitals de Dia. Pacients psiquiàtrics ingressats

1

Unitats d’hospitalització i hospitals de Dia. Tractament residencial

1

Casos clínics 1

Dissabte tarda:

Tema Professor hores

Treball amb pediatres: coordinació

Desenvolupament de les consultes psiquiàtriques, de nens i adolescents, d’enllaç amb pediatres

2

Treball amb pediatres: coordinació

Col·laboració entre pediatres i psiquiatres en la pràctica assistencial

2

(28)

Projecte MESTRATGE EN PAIDOPSIQUIATRIA UAB-COPC Pàgina 28

Docència

PROFESSORAT

Unitat de Paidopsiquiatria

Marisol Ampudia.

Doctora en Psicologia. Adjunta Unitat de Paidopsiquiatria, Hospital

Materno-Infantil Vall d’Hebron de Barcelona.

Maria Bargadà.

Doctora en Psicologia. Adjunta Unitat de Paidopsiquiatria, Hospital

Materno-Infantil Vall d’Hebron de Barcelona.

Núria Bassas.

Psicòloga. Especialista en Psicologia Clínica. Adjunta Unitat de

Paidopsiquiatria, Hospital Materno-Infantil Vall d’Hebron de Barcelona.

Anna Bielsa.

Psiquiatra i Psicòloga. Adjunta Unitat de Paidopsiquiatria, Hospital

Materno-Infantil Vall d’Hebron de Barcelona.

Xavier Gastaminza.

Psiquiatra. Adjunt Unitat de Paidopsiquiatria, Hospital

Materno-Infantil Vall d’Hebron de Barcelona.

Isabel Quiles.

Psicòloga. Especialista en Psicologia Clínica. Adjunta Unitat de

Paidopsiquiatria, Hospital Materno-Infantil Vall d’Hebron de Barcelona.

Servei de Psiquiatria

Miquel Casas.

Psiquiatra. Catedràtic de Psiquiatria. Universitat Autònoma de Barcelona.

Director del Servei de Psiquiatria de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron.

Josep Antoni Ramos.

Psiquiatra

.

Professor associat

de Departament de Psiquiatria i

Medicina Legal. Facultat de Medicina. Universitat Autònoma de Barcelona. Adjunt de

Psiquiatria. Servei de Psiquiatria. Hospital Universitari de la Vall d’Hebron.

Marc Ferrer.

Psiquiatra. Adjunt de Psiquiatria. Servei de Psiquiatria. Hospital Universitari

de la Vall d’Hebron.

Joan Creixell.

Psiquiatra. Adjunt de Psiquiatria. Servei de Psiquiatria. Hospital Universitari

de la Vall d’Hebron.

Josep L. Matalí.

Psicòleg. Especialista en Psicologia Clínica. Servei de Psiquiatria. Hospital

Universitari de la Vall d’Hebron.

Sergi Valero.

Psicòleg. Especialista en Psicologia Clínica. Servei de Psiquiatria. Hospital

Universitari de la Vall d’Hebron.

(29)

Projecte MESTRATGE EN PAIDOPSIQUIATRIA UAB-COPC Pàgina 29

Departament de Psiquiatria

Rafael Torrubia.

Doctor en Psicologia. Professor Titular de Psiquiatria i Psicologia Mèdica.

Departament de Psiquiatria i Medicina Legal. Facultat de Medicina. Universitat Autònoma

de Barcelona.

Adolf Tobeña.

Catedràtic de Psiquiatria i Psicologia Mèdica. Director del Departament de

Psiquiatria i Medicina Legal. Facultat de Medicina. Universitat Autònoma de Barcelona.

Docents afins

Josep Cornella.

Doctor en Medicina. Mestratge en Psiquiatria Infanto-Juvenil (UAB).

Coordinador de la Unitat d’Atenció als Adolescents i Joves. Institut Català de la Salut.

Girona.

Àlex Llusent.

Metge. CSMIJ del Hospital de Sant Rafael de Barcelona.

Manuel Alfonso.

Psiquiatra. Cap del Servei de Psiquiatria. Hospital de Sant Rafael.

Barcelona.

Roger Ferrer.

Psiquiatra Infantil. Hospital Sant Rafael. Barcelona.

Jordi Barris.

Psicòleg. Mestratge en Psiquiatria Infanto-Juvenil (UAB). HEIA Psicologia.

Girona i Mallorca.

Dolors Petitbò.

Psicòloga. Especialista en Psicologia Clínica. Hospital Universitari Sant Joan

de Déu. Barcelona.

Begoña Odriazola.

Psicòloga. Mestratge en Teràpia Familiar. Col·legi Oficial de Psicòlegs de

Catalunya.

Margarita Ibañez.

Psicòloga. Especialista en Psicologia Clínica. Adjunt Clínic del Servei de

Psiquiatria. Hospital Universitari Sant Joan de Déu. Barcelona.

Jesus Yagüe.

Psiquiatra.

Jordi Sasot.

Psiquiatra Infantil i Juvenil. Centre GUIA. Centre Mèdic Teknon. Barcelona.

Isabel Roca Bielsa.

Doctora en Medicina. Adjunta de Medicina Nuclear. Hospital

Universitari Vall d’Hebron. Barcelona.

Joan Carles Soliva.

Doctor en Medicina.

Neuroradiòleg. Director Mèdic CRC. Corporació

Sanitària, Barcelona.

Mireia Juanola.

Psicòloga. Mestratge en Psiquiatria Infantil i Juvenil (UAB).

Nuria Sabaté.

Psicòloga. Mestratge en Psiquiatria Infantil i Juvenil (UAB).

Teresa Español.

Professora associada al departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i

Immunologia. Facultat de Medicina. Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de

Immunologia de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron.

(30)

Projecte MESTRATGE EN PAIDOPSIQUIATRIA UAB-COPC Pàgina 30

Antoni Carrascosa.

Catedràtic de Pediatria. Facultat de Medicina. Universitat Autònoma de

Barcelona. Cap del Servei de Pediatria de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron.

Director de l’Institut de Recerca de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron. Barcelona.

Miquel Gussinyé.

Unitat d’endocrinologia pediàtrica. Servei de Pediatria de l’Hospital

Universitari de la Vall d’Hebron. Barcelona.

Enric Sarret.

Doctor en Medicina. Unitat de genètica. Servei de Pediatria de l’Hospital

Universitari de la Vall d’Hebron. Barcelona.

Oscar Vilarroya.

Doctor en Ciència Cognitiva.

Unitat de Recerca en Neurociència Cognitiva.

Investigador Senior del Departament Psiquiatria i Medicina Legal, Facultat de Medicina.

Universitat Autònoma de Barcelona.

Familianova Schola

Santiago Batlle.

Psicòleg. Diplomatura d’Especialització en Psiquiatria Infantil i Juvenil

(UAB). Estudis Superiors Especialitzats en Psicologia Mèdica (UAB). Familianova Schola

(Fundació NovaSageta) Barcelona. HEIA Psicologia (Sabadell i Mataró). Secretari del

Mestratge de Formació en Paidopsiquiatria i Psicologia de la Infància i l’Adolescència.

Montse Molina.

Psicòloga. Mestratge en Psiquiatria Infantil i Juvenil (UAB). Familianova

Schola (Fundació NovaSageta) Barcelona

Aurèlia Rafael.

Psicòloga. Mestratge en Psiquiatria Infantil i Juvenil (UAB). Familianova

Schola (Fundació NovaSageta) Barcelona.

Centre Londres 94

Felix Amaro.

Psicòleg. Mestratge en Psiquiatria Infantil i Juvenil (UAB). Director Centre

Mèdic Loreto (Lloret de Mar). Centre Londres 94. Barcelona.

Esther Baeza.

Psicòloga. Mestratge en Psiquiatria Infantil i Juvenil (UAB). Centre Londres

94. Barcelona.

Zaida Calafell.

Psicòloga. Centre de Psicologia i Logopèdia Optima. Centre Londres 94.

Barcelona

Antònia Corbella.

Psicòloga. Centre Londres 94. Barcelona. Serveis Mèdics Penedès

(Vilafranca del Penedès).

Lluís Guasch.

Psicòleg. Mestratge en Psiquiatria Infantil i Juvenil (UAB). Centre Londres 94.

Barcelona.

Maria Pujals.

Psicòloga. Mestratge en Psiquiatria Infantil i Juvenil (UAB). Centre Londres

94. Barcelona.

Mariemma Martínez.

Psicòloga. Mestratge en Psiquiatria Infantil i Juvenil (UAB). Centre

Londres 94. Barcelona.

(31)

Projecte MESTRATGE EN PAIDOPSIQUIATRIA UAB-COPC Pàgina 31

Magda Sarlé.

Psicòloga. Mestratge en Psiquiatria Infantil i Juvenil (UAB). Centre Londres

94. Barcelona.

Carolina Raheb.

Psicòloga. Mestratge en Psiquiatria Infantil i Juvenil (UAB). Centre Londres

94. Barcelona.

Josep Tomàs i Vilaltella.

Paidopsiquiatra. Coordinador del Mestratge de Formació en

Paidopsiquiatria i Psicologia de la Infància i l’Adolescència. Hospital Universitari Vall

d’Hebron, Departament de Psiquiatria i Medicina Legal, Facultat de Medicina, UAB.

CARACTERÍSTIQUES DOCENTS

Classes teòriques

Exposició de 45 minuts (amb un col·loqui de 15 minuts), segons hores temari.

La preparació del text s’ha de realitzar de forma complerta, pautada, que estigui orientada

a la pràctica i a la formació terapèutica.

L’exposició estarà recolzada per una sèrie de diapositives esquematitzades.

S’associaran 15 preguntes tipus test de cinc alternatives de resposta, fetes en afirmatiu i

d’una sola opció de resposta correcta.

Cas clínic

Presentat en diapositives.

Estructura:

 Historia clínica, anamnesis, antecedents, característiques familiars,

patobiografia.

 Exploració individual d’entrevista.

 Proves psicotècniques de QI, aptituds i qüestionaris adients.

 Proves paraclíniques: biològiques, neurofisiològiques, altres.

 Anàlisi de la comorbiditat.

 Anàlisi i explicitació del diagnòstic diferencial.

 Valoració etiopatogènica i comprensió psicopatològica (evitar quedar-se

únicament en el plantejament diagnostic de DSM IV o de CIE 10)

 Estratègia terapèutica comprenent: normatives i orientacions familiars o

ambientals

 Psicoteràpia o estimulacions reeducatives (especificant tècniques mes

adients i en quins aspectes)

 Suport farmacològic (què i perquè)

S’associaran 6 preguntes de tipus test d’iguals característiques que les de les classes

teòriques.

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :