Grau en Infermeria. Guia de l estudiant

190  Download (0)

Full text

(1)

Guia de l’estudiant

2011-2012

Grau en Infermeria

Santa Rosa, 39-57

(2)
(3)

Guia de l’estudiant 2011-2012 Guia de l’estudiant 2011-2012

Grau en Infermeria Grau en Infermeria

Programes docents assignatures troncals

1. Primer curs

Anatomia humana ... 119

Fisiopatologia ... 131

Fonaments històrics, teòrics i metodològics ... 141

Ciències psicosocials aplicades a la salut ... 150

Fisiologia ... 160

Bioquímica i nutrició ... 168

2. Segon curs Farmacologia clínica ... 178

Instruments dels estudis de la salut ... 187

Ètica i legislació professional ... 193

Infermeria gerontològica ... 201

Iniciació a la metodologia científica, documentació i TIC ... 207

Infermeria de salut pública i comunitària ... 215

Infermeria clínica I ... 221 Estades clíniques I ... 234 3. Tercer curs Infermeria clínica II ... 241 Infermeria comunitària ... 253 Estades clíniques II ... 261

Estades clíniques III ... 268

4. Quart curs Gestió d’Infermeria ... 276

Infermeria del nen/a i de l’adolescent ... 282

Infermeria de la salut sexual i reproductiva ... 292

Infermeria de salut mental ... 299

Treball Fi de Grau ... 306

Practicum ... 311

Horaris i calendaris

Horaris setmanals assignatures troncals ... 8

Horaris setmanals assignatures optatives ... 20

Calendari exàmens assignatures troncals ... 21

Calendari exàmens assignatures optatives ... 23

Calendari general curs acadèmic 2011-2012 ... 24

Guia

1. Presentació del Centre ... 29

2. Missió/visió de la nostra escola ... 32

3. Òrgans de govern ... 34

4. Política de qualitat i medi ambient ... 46

5. L’ensenyament d’Infermeria ... 48

6. Pla d’estudis ... 51

7. Normativa de permanència a la universitat ... 57

8. Normativa d’avaluació ... 64

9. Ponderació d’expedients ... 77

10. Normativa acadèmica d’assistència ... 78

11. Llistat dels centres de pràctiques ... 80

12. Assegurança escolar ... 84

13. Protocol d’accidents per exposició a agents biològics ... 85

14. Carnets de l’estudiant ... 89

15. Serveis que ofereix l’escola ... 90

16. Bones pràctiques ambientals ... 94

17. Instruccions bàsiques de seguretat i d’actuació en cas d’emergència ... 96

18. Adreces d’interès ... 98

19. Normes acadèmiques i administratives ... 99

20. Beques en règim de convocatòria general ... 109

21. Programes d’intercanvi ... 111

(4)

Guia de l’estudiant 2011-2012

Grau en Infermeria

Programes docents assignatures optatives

Relacions interpersonals i de grup ... 323

Ergonomia hospitalària i mecànica corporal ... 326

Salut i medi ambient ... 330

Ensenyament clínic en Infermeria ... 337

Anglès en ciències de la salut ... 342

Infeccions i riscos hospitalaris ... 347

Sexualitat humana ... 351

El cinema com a eina d’anàlisi social ... 355

Habilitats de desenvolupament personal ... 358

Introducció a la Infermeria infantil a través de l’aprenentatge-servei ... 361

Emergències prehospitalàries ... 365

Suport documental en Infermeria ... 368

Metodologies participatives aplicades en educació per a la salut ... 372

Introducció a les teràpies naturals en Infermeria ... 375

(5)

Guia de l’estudiant 2011-2012 Guia de l’estudiant 2011-2012

Grau en Infermeria Grau en Infermeria

Horaris setmanals assignatures troncals

Primer semestre

Torn: Matí

Inici: 12 de setembre de 2011 Final: 21 de desembre de 2011

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

08.00 – 09.00 Tutories Anatomia

humana Anatomia humana Anatomia humana Fisiologia

09.00 – 10.00 Tutories Fisiologia Fonaments

històrics, teòrics i metodològics Fisiologia Ciències psicosocials aplicades a la salut 10.30 – 11.30 Fonaments històrics, teòrics i metodològics Anatomia

humana Fonaments històrics, teòrics i metodològics Fisiopatologia Ciències psicosocials aplicades a la salut Fisiologia 11.30 – 12.30 Fonaments històrics, teòrics i metodològics

Fisiopatologia Tutories Fisiopatologia Ciències psicosocials aplicades a la salut 12.30 – 13.30 Fonaments històrics, teòrics i metodològics

Fisiopatologia Tutories Fisiopatologia Tutories

Horaris setmanals assignatures troncals

Primer semestre

Torn: Tarda

Inici: 12 de setembre de 2011 Final: 21 de desembre de 2011

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

15.30 – 16.30 Fonaments històrics, teòrics i metodològics Fisiopatologia Ciències psicosocials aplicades a la salut Fisiopatologia Anatomia humana 16.30 – 17.30 Fonaments històrics, teòrics i metodològics Fisiopatologia Ciències psicosocials aplicades a la salut Fisiopatologia Fisiologia 17.30 – 18.30 Anatomia

humana Fisiopatologia Ciències psicosocials aplicades a la salut Fonaments històrics, teòrics i metodològics Anatomia humana Fisiologia 18.30 – 19.30 Fisiologia Anatomia

humana Tutories Fonaments històrics, teòrics i metodològics

Fisiologia

19.30 – 20.30 Anatomia

humana Fisiologia Tutories Fonaments històrics, teòrics i metodològics

(6)

Guia de l’estudiant 2011-2012 Guia de l’estudiant 2011-2012

Grau en Infermeria Grau en Infermeria

Horaris setmanals assignatures troncals

Segon semestre

Torn: Matí

Inici: 1 de febrer de 2012 Final: 31 de maig de 2012

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

08.00 – 09.00 Optativa Bioquímica i

nutrició Fisiopatologia Fisiopatologia Bioquímica i nutrició

09.00 – 10.00 Optativa Bioquímica i

nutrició Fisiopatologia Fisiopatologia Bioquímica i nutrició

10.30 – 11.30 Optativa Bioquímica i

nutrició Ciències psicosocials aplicades a la salut Fisiopatologia Bioquímica i nutrició Fonaments històrics, teòrics i metodològics 11.30 – 12.30 Fonaments històrics, teòrics i metodològics Tutories Ciències psicosocials aplicades a la salut Fisiopatologia Fonaments històrics, teòrics i metodològics 12.30 – 13.30 Fonaments històrics, teòrics i metodològics Tutories Ciències psicosocials aplicades a la salut Tutories Fonaments històrics, teòrics i metodològics

Horaris setmanals assignatures troncals

Segon semestre

Torn: Tarda

Inici: 1 de febrer de 2012 Final: 31 de maig de 2012

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

15.30 – 16.30 Fonaments històrics, teòrics i metodològics

Fisiopatologia Bioquímica i

nutrició Optativa Fonaments històrics, teòrics i metodològics*

16.30 – 17.30 Fonaments històrics, teòrics i metodològics

Fisiopatologia Bioquímica i

nutrició Optativa Fonaments històrics, teòrics i metodològics

17.30 – 18.30 Fisiopatologia Fisiopatologia Bioquímica i

nutrició Optativa Fonaments històrics, teòrics i metodològics Bioquímica i nutrició 18.30 – 19.30 Fisiopatologia Ciències psicosocials aplicades a la salut Ciències psicosocials aplicades a la salut Tutories Bioquímica i nutrició 19.30 – 20.30 Fisiopatologia Ciències psicosocials aplicades a la salut Ciències psicosocials aplicades a la salut Tutories Bioquímica i nutrició Tutories Tutories

(7)

Guia de l’estudiant 2011-2012 Guia de l’estudiant 2011-2012

Grau en Infermeria Grau en Infermeria

Horaris setmanals assignatures troncals

Tercer semestre

Torn: Matí

Inici: 12 de setembre de 2011 Inici Estades clíniques I: 19 de setembre de 2011 Final: 21 de desembre de 2011 Final Estades clíniques I: 14 d’octubre de 2011

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

08.00 – 09.00 Ètica i legislació

professional Farmacologia clínica Instruments dels estudis de la salut Instruments dels estudis de la salut Ètica i legislació professional 09.00 – 10.00 Ètica i legislació

professional Farmacologia clínica Instruments dels estudis de la salut Instruments dels estudis de la salut Ètica i legislació professional 10.30 – 11.30 Infermeria

clínica I Farmacologia clínica Infermeria clínica I Instruments dels estudis de la salut

Instruments dels estudis de la salut

11.30 – 12.30 Infermeria

clínica I Infermeria clínica I Infermeria clínica I Ètica i legislació professional Farmacologia clínica

12.30 – 13.30 Farmacologia

clínica Infermeria clínica I Tutories Ètica i legislació professional Farmacologia clínica

Horaris setmanals assignatures troncals

Tercer semestre

Torn: Tarda

Inici: 12 de setembre de 2011 Inici Estades clíniques I: 19 de setembre de 2011 Final: 21 de desembre de 2011 Final Estades clíniques I: 14 d’octubre de 2011

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

15.30 – 16.30 Ètica i legislació

professional Instruments dels estudis de la salut

Instruments dels estudis de la salut

Infermeria

clínica I Ètica i legislació professional

16.30 – 17.30 Ètica i legislació

professional Instruments dels estudis de la salut

Instruments dels estudis de la salut

Infermeria

clínica I Ètica i legislació professional

17.30 – 18.30 Ètica i legislació

professional Ètica i legislació professional Infermeria clínica I Infermeria clínica I Instruments dels estudis de la salut

18.30 – 19.30 Farmacologia

clínica Farmacologia clínica Infermeria clínica I Farmacologia clínica Instruments dels estudis de la salut

19.30 – 20.30 Farmacologia

(8)

Guia de l’estudiant 2011-2012 Guia de l’estudiant 2011-2012

Grau en Infermeria Grau en Infermeria

Horaris setmanals assignatures troncals

Quart semestre

Torn: Matí

Inici: 1 de febrer de 2012 Inici Estades clíniques I: 30 d’abril de 2012 Final: 31 de maig de 2012 Final Estades clíniques I: 31 de maig de 2012

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

08.00 – 09.00 Infermeria

gerontològica Infermeria de salut pública i comunitària

Infermeria

clínica I Iniciació a la metodologia científica, documentació i TIC Infermeria gerontològica 09.00 – 10.00 Infermeria

gerontològica Infermeria de salut pública i comunitària

Infermeria

clínica I Iniciació a la metodologia científica, documentació i TIC Infermeria gerontològica 10.30 – 11.30 Infermeria

gerontològica Infermeria de salut pública i comunitària Infermeria de salut pública i comunitària Iniciació a la metodologia científica, documentació i TIC Infermeria gerontològica 11.30 – 12.30 Infermeria

clínica I Infermeria clínica I Infermeria de salut pública i comunitària Iniciació a la metodologia científica, documentació i TIC Iniciació a la metodologia científica, documentació i TIC 12.30 – 13.30 Infermeria

clínica I Infermeria clínica I Infermeria de salut pública i comunitària Tutories Iniciació a la metodologia científica, documentació i TIC

Horaris setmanals assignatures troncals

Quart semestre

Torn: Tarda

Inici: 1 de febrer de 2012 Inici Estades clíniques I: 30 d’abril de 2012 Final: 31 de maig de 2012 Final Estades clíniques I: 31 de maig de 2012

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

15.30 – 16.30 Infermeria de salut pública i comunitària Infermeria de salut pública i comunitària Infermeria

clínica I Iniciació a la metodologia científica, documentació i TIC Infermeria clínica I 16.30 – 17.30 Infermeria de salut pública i comunitària Infermeria de salut pública i comunitària Infermeria

clínica I Iniciació a la metodologia científica, documentació i TIC Infermeria gerontològica 17.30 – 18.30 Infermeria

gerontològica Infermeria clínica I Iniciació a la metodologia científica, documentació i TIC Iniciació a la metodologia científica, documentació i TIC Infermeria gerontològica 18.30 – 19.30 Infermeria

gerontològica Infermeria clínica I Iniciació a la metodologia científica, documentació i TIC Infermeria de salut pública i comunitària Infermeria gerontològica 19.30 – 20.30 Infermeria

gerontològica Infermeria clínica I Iniciació a la metodologia científica, documentació i TIC Infermeria de salut pública i comunitària Tutories

(9)

Guia de l’estudiant 2011-2012 Guia de l’estudiant 2011-2012

Grau en Infermeria Grau en Infermeria

Horaris setmanals assignatures troncals

Cinquè semestre

Torn: Matí

Inici: 12 de setembre de 2011 Inici Estades clíniques II i III: 10 d’octubre de 2011 Final: 21 de desembre de 2011 Final Estades clíniques II i III: 21 de desembre de 2011

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

08.00 – 09.00 Infermeria

comunitària Infermeria clínica II Infermeria comunitària Infermeria clínica II Infermeria comunitària

09.00 – 10.00 Infermeria

comunitària Infermeria clínica II Infermeria comunitària Infermeria clínica II Infermeria comunitària

10.30 – 11.30 Infermeria

clínica II Infermeria comunitària Infermeria clínica II Infermeria comunitària Infermeria clínica II

11.30 – 12.30 Infermeria

clínica II Infermeria comunitària Infermeria clínica II Infermeria comunitària Infermeria clínica II

12.30 – 13.30 Infermeria

clínica II Infermeria comunitària Infermeria clínica II Infermeria comunitària Infermeria clínica II

Horaris setmanals assignatures troncals

Cinquè semestre

Torn: Tarda

Inici: 12 de setembre de 2011 Inici Estades clíniques II i III: 10 d’octubre de 2011 Final: 21 de desembre de 2011 Final Estades clíniques II i III: 21 de desembre de 2011

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

15.30 – 16.30 Infermeria

clínica II Infermeria comunitària Infermeria clínica II Infermeria comunitària Infermeria clínica II

16.30 – 17.30 Infermeria

clínica II Infermeria comunitària Infermeria clínica II Infermeria comunitària Infermeria clínica II

17.30 – 18.30 Infermeria

clínica II Infermeria comunitària Infermeria comunitària Infermeria clínica II Infermeria comunitària

18.30 – 19.30 Infermeria

comunitària Infermeria clínica II Infermeria comunitària Infermeria clínica II Infermeria comunitària

19.30 – 20.30 Infermeria

(10)

Guia de l’estudiant 2011-2012 Guia de l’estudiant 2011-2012

Grau en Infermeria Grau en Infermeria

Horaris setmanals assignatures troncals

Sisè semestre

Torn: Matí

Inici: 1 de febrer de 2012 Inici Estades clíniques II i III: 5 de març de 2012 Final: 31 de maig de 2012 Final Estades clíniques II i III: 31 de maig de 2012

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

08.00 – 09.00 Infermeria

comunitària Infermeria clínica II Infermeria comunitària Infermeria clínica II Infermeria comunitària

09.00 – 10.00 Infermeria

comunitària Infermeria clínica II Infermeria comunitària Infermeria clínica II Infermeria comunitària

10.30 – 11.30 Infermeria

clínica II Infermeria comunitària Infermeria clínica II Infermeria comunitària Infermeria clínica II

11.30 – 12.30 Infermeria

clínica II Infermeria comunitària Infermeria clínica II Infermeria comunitària Infermeria clínica II

12.30 – 13.30 Infermeria

clínica II Infermeria comunitària Infermeria clínica II Infermeria comunitària Infermeria clínica II

Horaris setmanals assignatures troncals

Sisè semestre

Torn: Tarda

Inici: 1 de febrer de 2012 Inici Estades clíniques II i III: 5 de març de 2012 Final: 31 de maig de 2012 Final Estades clíniques II i III: 31 de maig de 2012

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

15.30 – 16.30 Infermeria

clínica II Infermeria comunitària Infermeria clínica II Infermeria comunitària Infermeria clínica II

16.30 – 17.30 Infermeria

clínica II Infermeria comunitària Infermeria clínica II Infermeria comunitària Infermeria clínica II

17.30 – 18.30 Infermeria

clínica II Infermeria comunitària Infermeria comunitària Infermeria clínica II Infermeria comunitària

18.30 – 19.30 Infermeria

comunitària Infermeria clínica II Infermeria comunitària Infermeria clínica II Infermeria comunitària

19.30 – 20.30 Infermeria

(11)

Guia de l’estudiant 2011-2012 Guia de l’estudiant 2011-2012

Grau en Infermeria Grau en Infermeria

Horaris setmanals assignatures optatives

Segon semestre

Inici: 1 de febrer de 2012 Final: 31 de maig de 2012

Dilluns 08.00 – 11.30

■ Introducció a les teràpies naturals en Infermeria ■ Ensenyament clínic en Infermeria

■ El cinema com a eina d’anàlisi social ■ Habilitats de desenvolupament personal

■ Introducció a la Infermeria infantil a través de l’aprenentatge-servei

Dilluns 13.30 – 15.30

■ Anglès en ciències de la salut

■ Ergonomia hospitalària i mecànica corporal ■ Relacions interpersonals i de grup ■ Emergències prehospitalàries ■ Sexualitat humana

Dimarts 13.30 – 15.30

■ Salut i medi ambient

■ Metodologies participatives aplicades en educació per a la salut

Dimecres 13.30 – 15.30

■ Infeccions i riscos hospitalaris

■ Ergonomia hospitalària i mecànica corporal ■ Emergències prehospitalàries

■ Relacions interpersonals i de grup

Dijous 13.30 – 15.30

■ Sexualitat humana ■ Salut i medi ambient

■ Metodologies participatives aplicades en educació per a la salut

Dijous 15.30 – 18.30

■ Suport documental en Infermeria ■ Ensenyament clínic en Infermeria

■ Introducció a la Infermeria infantil a través de l’aprenentatge-servei ■ Habilitats de desenvolupament personal

Divendres 13.30 – 15.30

■ Anglès en ciències de la salut ■ Infeccions i riscos hospitalaris

Calendari exàmens assignatures troncals

Primer semestre

Assignatures Dates

1a convocatòria Horari Dates2a convocatòria Anatomia humana 16/01/2012 10.00 – 15.30 h 05/06/2012 Fisiologia 23/01/2012 10.00 – 15.30 h 12/06/2012

Segon semestre

Assignatures Dates

1a convocatòria Horari Dates2a convocatòria Bioquímica i nutrició 11/06/2012 10.00 – 15.30 h 03/09/2012 Fisiopatologia (anual) 19/06/2012 10.00 – 15.30 h 04/09/2012 Fonaments històrics, teòrics i metodològics

(anual) 22/06/2012 10.00 – 15.30 h 05/09/2012

Ciències psicosocials aplicades a la salut

(anual) 08/06/2012 10.00 – 15.30 h 06/09/2012

(12)

Guia de l’estudiant 2011-2012 Guia de l’estudiant 2011-2012

Grau en Infermeria Grau en Infermeria

Calendari exàmens assignatures optatives

Segon semestre

Assignatures Dates

1a convocatòria Horari Dates2a convocatòria Anglès en ciències de la salut 04/06/2012 14.00 h 03/09/2012 Ergonomia hospitalària i mecànica corporal 13/06/2012 14.00 h 04/09/2012 Relacions interpersonals i de grup 01/06/2012 14.00 h 05/09/2012 Suport documental en Infermeria 05/06/2012 14.00 h 06/09/2012 Salut i medi ambient 12/06/2012 14.00 h 07/09/2012 Ensenyament clínic en Infermeria 07/06/2012 14.00 h 03/09/2012

Sexualitat humana 14/06/2012 14.00 h 04/09/2012

Infeccions i riscos hospitalaris 08/06/2012 14.00 h 05/09/2012 El cinema com a eina d’anàlisi social 11/06/2012 14.00 h 06/09/2012 Habilitats de desenvolupament personal 13/06/2012 14.00 h 07/09/2012 Introducció a la Infermeria infantil a través de

l’aprenentatge-servei 21/06/2012 14.00 h 10/09/2012 Metodologies participatives aplicades

en educació per a la salut 14/06/2012 14.00 h 10/09/2012 Emergències prehospitalàries 20/06/2012 14.00 h 05/09/2012 Introducció a les teràpies naturals en Infermeria 18/06/2012 14.00 h 03/09/2012

Aquest calendari queda subjecte a modificacions segons necessitats acadèmiques.

Calendari exàmens assignatures troncals

Tercer semestre

Assignatures Dates

1a convocatòria Horari Dates2a convocatòria Farmacologia clínica 17/01/2012 10.00 – 15.30 h 04/06/2012 Instruments dels estudis de la salut 12/01/2012 10.00 – 15.30 h 07/06/2012 Ètica i legislació professional 27/01/2012 10.00 – 15.30 h 14/06/2012

Quart semestre

Assignatures Dates

1a convocatòria Horari Dates2a convocatòria Infermeria gerontològica 21/06/2012 10.00 – 15.30 h 07/09/2012 Iniciació a la metodologia científica,

documentació i TIC 05/06/2012 10.00 – 15.30 h 03/09/2012 Infermeria de salut pública i comunitària 08/06/2012 10.00 – 15.30 h 05/09/2012 Infermeria clínica I (anual) 12/06/2012 10.00 – 15.30 h 06/09/2012

Sisè semestre

Assignatures Dates

1a convocatòria Horari Dates2a convocatòria Infermeria clínica II (anual) 15/06/2012 10.00 – 15.30 h 07/09/2012 Infermeria comunitària (anual) 18/06/2012 10.00 – 15.30 h 04/09/2012 Aquest calendari queda subjecte a modificacions segons necessitats acadèmiques.

(13)

Guia de l’estudiant 2011-2012 Guia de l’estudiant 2011-2012

Grau en Infermeria Grau en Infermeria

Calendari general curs acadèmic 2011-2012

Setembre Octubre Novembre Desembre Gener Febrer

Dj.1 Ds.1 Dt.1 Festa Dj.1 Dg.1 Dc.1 Inici semestre

Dv.2 Dg.2 Dc.2 Dv.2 Dl.2 Dj.2 Ds.3 Dl.3 Dj.3 Ds.3 Dt.3 Dv.3 Dg.4 Dt.4 Dv.4 Dg.4 Dc.4 Ds.4 Dl.5 Dc.5 Ds.5 Dl.5 Dj.5 Dg.5 Dt.6 Dj.6 Dg.6 Dt.6 Festa Dv.6 Dl.6 Dc.7 Dv.7 Dl.7 Dc.7 Ds.7 Dt.7 Dj.8 Ds.8 Dt.8 Dj.8 Festa Dg.8 Dc.8 Dv.9 Dg.9 Dc.9 Dv.9 Pont Dl.9 Avaluacions Dj.9 Ds.10 Dl.10 Inici E. Cl. II i III Dj.10 Ds.10 Dt.10 Dv.10 Dg.11 La Diada Dt.11 Dv.11 Dg.11 Dc.11 Ds.11

Dl.12 Inici curs Dc.12 Festa Ds.12 Dl.12 Dj.12 Dg.12

Dt.13 Dj.13 Dg.13 Dt.13 Dv.13 Dl.13 Dc.14 Dv.14 Final E. Clíniques I Dl.14 Dc.14 Ds.14 Dt.14 Dj.15 Ds.15 Dt.15 Dj.15 Dg.15 Dc.15 Dv.16 Dg.16 Dc.16 Dv.16 Dl.16 Dj.16 Ds.17 Dl.17 Dj.17 Ds.17 Dt.17 Dv.17 Dg.18 Dt.18 Dv.18 Dg.18 Dc.18 Ds.18 Dl.19 Inici E. Clíniques I Dc.19 Ds.19 Dl.19 Dj.19 Dg.19 Dt.20 Dj.20 Dg.20 Dt.20 Dv.20 Dl.20 Dc.21 Dv.21 Dl.21 Dc.21 Final docència Ds.21 Dt.21 Dj.22 Ds.22 Dt.22 Dj.22 Dg.22 Dc.22 Dv.23 Dg.23 Dc.23 Dv.23 Dl.23 Dj.23 Ds.24 Festa Dl.24 Dj.24 Ds.24 Dt.24 Dv.24 Dg.25 Dt.25 Dv.25 Dg.25 Nadal Dc.25 Ds.25 Dl.26 Dc.26 Ds.26 Dl.26 Dj.26 Dg.26 Dt.27 Dj.27 Dg.27 Dt.27 Dv.27 Dl.27 Dc.28 Dv.28 Dl.28 Dc.28 Ds.28 Dt.28 Dj.29 Ds.29 Dt.29 Dj.29 Dg.29 Dc.29 Dv.30 Dg.30 Dc.30 Dv.30 Dl.30

Març Abril Maig Juny Setembre

Dj.1 Dg.1 Setmana Santa Dt.1 Festa Dv.1 Avaluacions Ds.1

Dv.2 Dl.2 Dc.2 Ds.2 Dg.2 Ds.3 Dt.3 Dj.3 Dg.3 Dl.3 Avaluacions Dg.4 Dc.4 Dv.4 Dl.4 Dt.4 Dl.5 Inici E. Cl. II i III Dj.5 Ds.5 Dt.5 Dc.5 Dt.6 Festa Jornada S.J.D.* Dv.6 Dg.6 Dc.6 Dj.6 Dc.7 Ds.7 Dl.7 Dj.7 Dv.7 Dj.8 Dg.8 Dt.8 Dv.8 Ds.8 Dv.9 Dl.9 Dc.9 Ds.9 Dg.9 Ds.10 Dt.10 Dj.10 Dg.10 Dl.10 Dg.11 Dc.11 Dv.11 Dl.11 Dt.11 La Diada Dl.12 Dj.12 Ds.12 Dt.12 Dc.12 Dt.13 Dv.13 Dg.13 Dc.13 Dj.13 Dc.14 Ds.14 Dl.14 Dj.14 Dv.14 Dj.15 Dg.15 Dt.15 Dv.15 Ds.15 Dv.16 Dl.16 Dc.16 Ds.16 Dg.16 Ds.17 Dt.17 Dj.17 Dg.17 Dl.17 Dg.18 Dc.18 Dv.18 Dl.18 Dt.18 Dl.19 Dj.19 Ds.19 Dt.19 Dc.19 Dt.20 Dv.20 Dg.20 Dc.20 Dj.20 Dc.21 Ds.21 Dl.21 Dj.21 Dv.21 Dj.22 Dg.22 Dt.22 Dv.22 Ds.22 Dv.23 Dl.23 Sant Jordi Dc.23 Ds.23 Dg.23

Ds.24 Dt.24 Dj.24 Dg.24 Sant Joan Dl.24 Festa

Dg.25 Dc.25 Dv.25 Dl.25 Dt.25 Dl.26 Dj.26 Ds.26 Dt.26 Dc.26 Dt.27 Dv.27 Dg.27 Dc.27 Dj.27 Dc.28 Ds.28 Dl.28 2a Pàsqua Dj.28 Dv.28 Dj.29 Dg.29 Dt.29 Dv.29 Ds.29 Dv.30 Dl.30 Inici E. Clíniques I Dc.30 Ds.30 Dg.30

(14)

Guia

Guia de l’estudiant 2011-2012 Grau en Infermeria Gener 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Gener 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Abril 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Abril 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juliol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juliol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Octubre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Octubre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Febrer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Febrer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Maig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Maig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Agost 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Agost 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Novembre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Novembre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Març 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Març 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Setembre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Setembre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Desembre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Desembre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2012

2011

(15)

1. Presentació del centre

Breu resum històric

L’Escola Universitària d’Infermeria és un centre que pertany a l’Orde de Sant Joan de Déu, adscrit a la Universitat de Barcelona, amb una trajectòria exemplar i de referència dins la seva comunitat educativa.

El 7 juliol 1961 el Ministeri d’Educació i Ciència va dictar l’ordre de creació de l’Escola d’Ajudants Tècnics Sanitaris de Sant Joan de Déu de Barcelona.

El 21 de setembre de 1962 es va iniciar el primer curs en règim tancat per als germans de l’Orde de Sant Joan de Déu. La filosofia de l’Escola es basava en el principi de caritat que caracteritza a l’Orde. La docència era responsabilitat de professionals mèdics que impartien les assignatures d’anatomia, fisiologia, patologia mèdica i quirúrgica, ètica, radiologia, fisioteràpia i cirurgia. La majoria de germans compaginaven els estudis d’Infermeria i els de Teologia.

Durant el curs acadèmic 1968-1969 l’Escola obre les seves portes a la societat, concretament a estudiants masculins laics. Aquest fet no modifica la filosofia que inspirava a l’Escola: Formar professionals seguint els principis de l’Orde de Sant Joan de Déu.

A la dècada dels setanta conflueixen diversos factors que suposen transformacions per al sistema sanitari. Els grans canvis socials, l’avanç de la tecnologia i l’especialització de la medicina, i les no-ves necessitats que es plantegen en el camp de la salut obliguen a revisar els programes formatius i la realitat de les Escoles d’Infermeria. En aquest context, en el curs 1973-1974 comença la primera promoció mixta de l’Escola d’ATS de Sant Joan de Déu. Les dones entren a l’Escola. La docència

(16)

Guia de l’estudiant 2011-2012 Guia de l’estudiant 2011-2012

Grau en Infermeria Grau en Infermeria

1

La inauguració de l’Edifici Docent Sant Joan de Déu permet a l’Escola tenir una ubicació al costat de l’Hospital Universitari Sant Joan de Déu d’Esplugues (Barcelona). És l’any 2001, concretament el 30 d’octubre. Es tracta d’un fet de gran transcendència per a l’entitat, ja que les instal·lacions s’adeqüen a les necessitats d’una Escola en continu creixement. En aquest mateix sentit, el 27 de novembre de 2001 es realitza l’acta de constitució de l’Escola Universitària d’Infermeria Sant Joan de Déu com Fundació Privada.

Un altre fet rellevant és la posada en marxa, en el curs 2007-2008, del Centre Docent Sant Joan de Déu per a impartir el Pla d’estudis del Cicle Formatiu de Grau Mitjà Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria, segons el DOGC n. 2464 de 28/08/1997 i en el curs 2010-2011 la posada en marxa del Cicle Formatiu de Grau Superior Tècnic en Documentació Sanitària, segons el DOGC n. 5909 de 29/06/2011. També es realitza formació social i formació continuada.

L’Escola Universitària d’Infermeria Sant Joan de Déu està adscrita a la Universitat de Barcelona, amb la qual manté el conveni (UB-EUI Sant Joan de Déu) i reglament de règim intern. Des dels seus inicis, la filosofia de Sant Joan de Déu ha estat present a l’Escola, sobretot en la transmissió dels valors que caracteritzen a l’Orde. La humanització de les cures és l’objectiu transversal que ha guiat els continguts i la metodologia docent durant la història de l’EUI.

En aquest sentit, l’EUI Sant Joan de Déu forma als/a les estudiants en el model de Virgínia Hen-derson, clarament influenciat per la filosofia humanística, que situa la persona en el centre de la cura i orienta totes les intervencions cap a ella. L’adopció d’aquesta manera de tenir cura implica respecte cap a la persona, la seva dignitat, intimitat, capacitat per decidir, adaptar-se i actuar per ella mateixa, orientant la pràctica professional d’Infermeria a les necessitats fonamentals de la per-sona i dirigint les intervencions a conservar o restablir la independència en la satisfacció d’aquestes necessitats.

1

segueix, principalment, en mans de professionals mèdics però s’incorporen ATS per monitoritzar les pràctiques i realitzar les classes teòrico-pràctiques.

El salt qualitatiu més important es produeix l’any 1977. La formació infermera passa a ser una Diplomatura Universitària i les escoles d’ATS s’integren a la Universitat, transformant-se en Es-coles Universitàries d’Infermeria. El nou pla docent modifica la formació acadèmica dels/de les estudiants, produint-se una reorientació del concepte de tenir cura. Del model biomèdic dels plans d’estudis es passa a un model basat en la cura integral i holística de la persona. El nou pla d’estudis agrupa les assignatures en quatre àrees de coneixements: les Ciències bàsiques, el Coneixement de l’ésser humà, les Ciències de la conducta i la Infermeria fonamental. Progressivament la responsabi-litat de la docència recau en les pròpies professionals de la Infermeria que passen a ser les professo-res titulars i a realitzar la gestió i direcció de l’Escola. Al llarg del curs acadèmic 1992-1993 s’aplica un nou pla d’estudis, el mateix que imparteix l’Escola Universitària d’Infermeria de la Universitat de Barcelona, homologat per l’acord de la Comissió Acadèmica del Consell d’Universitats amb data 28 de setembre de 1992 (BOE, 11 de febrer de 1993).

Entre els anys 1979 i 1990 l’Escola viu un llarg període d’itinerància per diversos centres educatius de la ciutat de Barcelona. L’any 1990 l’Escola es trasllada al Recinte Martí Codolar dels Germans Salesians, on estarà ubicada fins l’any 2001.

Cal destacar que en el curs acadèmic 1995-1996 comença la primera edició del Curs de Postgrau de Perfeccionament en Infermeria Infantil. Des d’aquest curs acadèmic, i fins ara, l’Escola ha posat en marxa un total de 14 cursos de Postgrau i Màsters, així com nombrosos cursos de formació continuada per a professionals.

En el curs acadèmic 1998-1999 s’inicien els treballs per a l’elaboració del Projecte Educatiu de l’EUI, en què participa tot el personal del centre i alguns col·laboradors. L’objectiu és definir la missió i visió de l’Escola, i principalment, la filosofia formativa i educativa basada en els principis de l’Orde.

Durant el curs 2000-2001, d’acord amb la Resolució del 19 de juliol de 1999 de la Universitat de Barcelona, es reforma l’antic pla d’estudis i es publica el nou pla que homologa el títol de Diplomat en Infermeria.

(17)

Guia de l’estudiant 2011-2012

Grau en Infermeria

2

És una organització social al servei del desenvolupament i del progrés de la societat, de la Infer-meria i dels seus professionals, inspirada en la mateixa filosofia de l’Orde de Sant Joan de Déu. Les creences, els principis i els valors que provenen de la filosofia de Sant Joan de Déu constituei-xen la identitat de la nostra institució educativa i el marc de referència bàsic de la nostra activitat docent. Podem resumir aquesta filosofia institucional en les premisses ideològiques següents:

■ L’alumnat és el centre de tota la nostra activitat educativa.

■ Orientem el nostre model educatiu cap a l’educació integral i personalitzada, i compaginem els

avenços de la tècnica i el progrés humà.

■ El respecte a la dignitat de la persona constitueix el fonament de les nostres intervencions

edu-catives.

■ Defensem i promovem unes exigències mútues de drets i deures de la persona com a garantia

del desenvolupament personal i professional de l’alumnat.

■ Respectem la diversitat de creences i altres plantejaments existencials, com a expressió del

pluralisme i la tolerància democràtica.

■ La dimensió ètica adquireix un relleu especial en l’educació de l’alumnat i està basada en els

principis i els valors que provenen de la filosofia de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu i del Codi deontològic professional.

■ L’Escola està oberta a la col·laboració amb altres institucions i organitzacions per al

desenvolu-pament de les seves funcions socials i professionals.

■ L’Escola fomenta, molt especialment, la interrelació dels seus membres mitjançant la

partici-pació i la integració en l’exercici d’activitats, i possibilita, de manera voluntària, la creació de vincles d’identitat amb la institució.

■ La nostra Escola tendeix a crear un estil educatiu propi que reflecteixi l’esperit sociocultural

que l’Orde ha elaborat i expressat al llarg de la seva història en el seu afany de respondre a les necessitats de les persones i de la societat.

■ Adoptem el català com a llengua pròpia amb la voluntat d’integrar-nos en la societat que servim

i de contribuir a la normalització del seu ús, a la vegada que és respectat l’ús del castellà.

Missió/visió de la nostra escola

Quina és la nostra raó de ser, la nostra finalitat?

Al llarg de la seva història, l’Escola Universitària d’Infermeria Sant Joan de Déu ha redefinit les seves visió i missió amb la finalitat d’actualitzar-les i adaptar-les a les necessitats de la societat, de les persones i de la professió d’Infermeria.

Volem ser un centre innovador, orientat a la qualitat en totes les seves vessants; un referent pels centres de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, donant resposta amb formació a les necessitats sanitàries i socials, i fomentant la recerca en valors professionals, innovació docent i metodologia de cures.

La nostra missió consisteix en educar de manera integral i individualitzada a persones capaces d’oferir serveis i cures professionals d’Infermeria i facilitar serveis educatius als diferents col·lectius de l’àmbit sanitari i social, segons les necessitats de la societat, d’acord amb els principis i valors de l’Orde de Sant Joan de Déu.

Filosofia de la nostra institució

Quins principis i valors defineixen la nostra cultura organitzativa?

La nostra Escola és una institució educativa privada que pertany a l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu. L’escola és de confessionalitat catòlica, no lucrativa i està adscrita a la Universitat de Barcelona.

(18)

Guia de l’estudiant 2011-2012

Grau en Infermeria

3

Direcció

Sra. Amèlia Guilera Roche Directora

Sra. Mª José Morera Pomarede Cap d’estudis EUI Sant Joan de Déu

Sra. Judit Boluña Álvarez Responsable d’Administració i Finances

Dra. Núria Roca Caparà Secretària docent

Sra. Júlia Roura Masmitjà Cap d’estudis Centre Docent Sant Joan de Déu

Sra. Patrícia Álvarez Artiga Cap de Negociat Administratiu

Junta d’escola 2011/12

La Junta està formada per:

Sra. Amèlia Guilera Roche Directora

Sra. Mª José Morera Pomarede Cap d’estudis

Dra. Núria Roca Caparà Secretària docent

Sra. Judit Boluña Álvarez Responsable d’Administració i Finances

Sra. Elsa Castellà Lázaro Professora d’Infermeria de salut pública i comunitària

Sra. Marina Heredia Torras Professora d’Infermeria del nen/a i de l’adolescent

Sra. Bárbara Hurtado Pardos Professora d’Infermeria clínica

Sra. Anna Cano Parellada Professora d’Infermeria de salut sexual i reproductiva

Sra. Carme Vega Monteagudo Professora d’ètica i legislació professional

Sra. Patrícia Álvarez Artiga Cap de Negociat Administratiu

Sra. Mercedes Miguel Algara Alumne/a de primer matí

Sra. Joana Blanch Urbán Alumne/a de primer tarda

Sr. Alfred Puerta Casadevall Alumna de segon matí

Sra. Mª Àngels Roman Caro Alumna de segon tarda

Sra. Silvia Calderón Sanz Alumna de tercer matí

Sra. Monique Nakayama Torres Alumne de tercer tarda

Es reunirà com a mínim trimestralment per convocatòria ordinària. La Direcció pot convocar-la amb caire extraordinari sempre que ho cregui oportú. També pot ser convocada per un terç dels membres.

El patronat

El Patronat té la representació de la Fundació, que ostenta totes les facultats necessàries per dur a terme les finalitats fundacionals.

El Patronat està format per:

Dr. Josep Ganduxé Soler President delegat del Patronat

Sr. Agustí Serrallonga Tintoré Administrador de la Cúria Provincial

Sra. Anna Ma Pulpón Segura Representant de la Universitat de Barcelona

Sra. Amèlia Guilera Roche Directora

Germà Miguel Martín Rodrigo Representant de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu

Sra. Anna Cano Parellada Representant del professorat i Secretària del Patronat

Sra. Mª José Morera Pomarede Cap d’estudis

Pendent de nomenar Representant de l’alumnat

Sra. Judit Boluña Álvarez Responsable d’Administració i Finances

Sra. Mercè Sarroca Castañé Directora Assistencial de Sant Joan de Déu, Serveis Sociosanitaris

Sr. Ramon Sanfeliu Miró Director d’Infermeria de l’Hospital Sant Joan de Déu

Sra. Isabel Grimal Melendo Directora d’Infermeria del Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Sra. Emilia Sánchez Chamorro Directora de Projectes i Innovació de Cúria Provincial

(19)

Guia de l’estudiant 2011-2012 Guia de l’estudiant 2011-2012

Grau en Infermeria Grau en Infermeria

3

3

Comissions

Comissió de Gestió de Processos

Encarregada de validar polítiques, actuacions i processos relacionats amb els objectius Institucio-nals de l’Escola.

La integren les següents membres: Sra. Patrícia Álvarez Artiga, Sra. Judit Boluña Álvarez, Sra. Amèlia Guilera Roche, Sra. Marina Heredia Torras, Sra. Mª José Morera Pomarede, Sra. Bàrbara Hurtado Pardos, Dra. Núria Roca Caparà, Sra. Júlia Roura Masmitjà i Sra. Dolors Royo Arán.

Comissió de Crèdits Europeus (ECTS) i Innovació Docent

Encarregada de facilitar la transició cap al model europeu de crèdits i treballar per la innovació docent.

La integren les següents membres: Sra. Marina Heredia Torras, Sra. Bàrbara Hurtado Pardos, Sra. Ester Insa Calderón, Sra. Mª José Morera Pomarede, Sra. Àngels Pedrola Segarra, Dra. Núria Roca Caparà, Sra. Dolors Royo Arán i Sra. Carme Vega Monteagudo.

Comissió de la Memòria

Encarregada de la preparació de la Memòria, la seva millora i actualització.

La integren les següents membres: Sra. Judit Boluña Álvarez, Sra. Cristina Dominguez González, Sra. Amèlia Guilera Roche, Dra. Núria Roca Caparà i Sra. Júlia Roura Masmitjà.

Comissió Científica i de Recerca

Encarregada de revisar i validar les propostes d’investigació del personal adscrit a l’Escola. La integren els següents membres: Sra. Elsa Castellà Lázaro, Sra. Núria Bermudo Hernández, Sra. Júlia Roura Masmitjà, Sra. Alicia Martín Castro, Sra. Mª José Morera Pomarede, Dra. Anna Ramió Jofre, Dra. Núria Roca Caparà, Dr. Juan Roldán Merino i Sra. Carme Vega Monteagudo.

Comissió de Grau en Infermeria

Encarregada de la planificació i execució del pla d’Estudis de Grau.

La integren els següents membres: Sra. Dolors Miguel Ruiz, Sra. Mª José Morera Pomarede, Sra. Àngels Pedrola Segarra, Dra. Núria Roca Caparà, Dr. Juan Roldán Merino, Sra. Carme Vega Monteagudo i un/una representant dels/de les estudiants.

Comissió d’Imatge Corporativa

Encarregada de vetllar per la correcta imatge corporativa del centre.

La integren els següents membres: Sra. Patrícia Álvarez Artiga, Sra. Judit Boluña Álvarez, Sra. Yo-landa Gálvez Carrascal, Sra. Alícia Martín Castro, Sra. Dolors Miguel Ruiz i Dr. Juan Roldán Merino.

Comissió de Secretaria

Encarregada de coordinar totes les activitats administratives.

La integren totes les secretàries més Sra. Patrícia Álvarez Artiga, Sra. Judit Boluña Álvarez i Dra. Núria Roca Caparà.

Comissió de Qualitat

Encarregada de vetllar per la qualitat dels processos de treball.

La integren les següents membres: Sra. Patrícia Álvarez Artiga, Sra. Judit Boluña Álvarez, Sra. Amèlia Guilera Roche, Sra. Mª José Morera Pomarede, Dra. Núria Roca Caparà i Sra. Júlia Roura Masmitjà.

Comissió d’Ètica

Ajuda a clarificar i resoldre racionalment i raonablement els conflictes de valors que es presenten en la pràctica docent i en la investigació.

La integren les següents membres: Sra. Marina Heredia Torras, Sra. Laura Martínez Rodrí-guez, Sra. Dolors Royo Arán i Sra. Carme Vega Monteagudo.

(20)

Guia de l’estudiant 2011-2012 Guia de l’estudiant 2011-2012

Grau en Infermeria Grau en Infermeria

3

3

Direcció

Planta 2

Nom Càrrec / Matèria Contacte

Amèlia Guilera Roche ■ Directora ■ Gestió d’Infermeria

■ Habilitats de desenvolupament personal ■ Treball final grau

Despatx 205

Tel. 932 801 909 (ext. 4311) aguilera@santjoandedeu.edu.es Mª José Morera Pomarede ■ Cap d’estudis

■ Fisiopatologia ■ Infermeria clínica I ■ Formació pedagògica ■ Treball final grau

■ Estades clíniques I i Estades clíniques II ■ Practicum

Despatx 204

Tel. 932 800 949 (ext. 4300) mmorera@santjoandedeu.edu.es

Judit Boluña Álvarez ■ Responsable d’Administració i Finances Despatx 206

Tel. 932 801 909 (ext. 4312) judit@santjoandedeu.edu.es Núria Roca Caparà ■ Secretària docent

■ Coordinadora Pla d’Acció Tutorial ■ Fisiopatologia

■ Infermeria clínica I i Infermeria clínica II ■ Treball final grau

■ Estades clíniques I i Estades clíniques II ■ Practicum

■ El cinema com a eina d’anàlisi social ■ Instruments dels estudis de la salut

Despatx 203

Tel. 936 009 765 (ext. 4313) nroca@santjoandedeu.edu.es

Júlia Roura Masmitjà ■ Cap d’estudis Centre Docent San Joan de Déu ■ Gestió d’Infermeria

■ Habilitats de desenvolupament personal ■ Treball final grau

Despatx 201

Tel. 932 800 949 (ext. 4321) jroura@santjoandedeu.edu.es Patrícia Álvarez Artiga ■ Cap de Negociat Administratiu Despatx 214

Tel. 932 800 949 (ext. 4480) pÁlvarez@santjoandedeu.edu.es

Personal administratiu i de serveis

Planta 2

Nom Càrrec Contacte

Cassy Valenzuela Rubio Secretària Despatx 214, Tel. 932 800 949 (ext. 2652) cvalenzuela@santjoandedeu.edu.es Cristina Domínguez González Secretària Despatx 214, Tel. 932 800 949 (ext. 4481)

cdominguez@santjoandedeu.edu.es Lourdes Torres Sánchez-Gil Secretària Despatx 214, Tel. 932 800 949 (ext. 4303)

ltorres@santjoandedeu.edu.es

Marcela Valenzuela Rubio Secretària Despatx 214, Tel. 932 800 949 (ext. 4302) mvalenzuela@santjoandedeu.edu.es Montserrat Lopera Aljarilla Secretària Despatx 208, Tel. 932 800 949 (ext. 4482)

mlopera@santjoandedeu.edu.es

Núria Bermudo Hernández Secretària Despatx 208, Tel. 932 800 949 (ext. 4301) nbermudo@santjoandedeu.edu.es Paula Chaparro Ruiz Secretària Despatx 214, Tel. 932 800 949 (ext. 4482)

pchaparro@santjoandedeu.edu.es Pilar Guàrdia Gil Secretària Despatx 214, Tel. 932 800 949 (ext. 2174)

mpguardia@santjoandedeu.edu.es

Alícia Martín Castro Bibliotecària Biblioteca, Planta 1, Tel. 932 532 167 (ext. 4371) alicia@santjoandedeu.edu.es

Yolanda Gálvez Carrascal Bibliotecària Biblioteca, Planta 1, Tel. 932 532 167 (ext. 4371) ygalvez@santjoandedeu.edu.es

(21)

Guia de l’estudiant 2011-2012 Guia de l’estudiant 2011-2012

Grau en Infermeria Grau en Infermeria

3

3

Nom Matèria Contacte

Dolors Miguel Ruiz ■ Suport documental en Infermeria ■ Infermeria comunitària ■ Treball final grau ■ Estades clíniques III

■ Iniciació a la metodologia científica,

documentació i TIC

Despatx 109

Tel. 932 802 629 (ext. 4328) dmiguel@santjoandedeu.edu.es

Dolors Royo Arán ■ Ciències psicosocials aplicades a la salut ■ Infermeria de salut mental

■ Treball final grau ■ Practicum

Despatx 102

Tel. 932 800 409 (ext. 4317) droyo@santjoandedeu.edu.es Elsa Castellà Lázaro ■ Instruments dels estudis de la salut

■ Infermeria de salut pública i comunitària ■ Treball final grau

■ Pla d’acció tutorial

Despatx 301

Tel. 932 803 709 (ext. 4337) ecastella@santjoandedeu.edu.es Marina Heredia Torras ■ Infermeria del nen/a i de l’adolescent

■ Treball final grau ■ Practicum

■ Introducció a la Infermeria infantil a través de

l’aprenentatge-servei

■ Pla d’acció tutorial

Despatx 107

Tel. 932 803 109 (ext. 4331) mheredia@santjoandedeu.edu.es

Juan Roldán Merino ■ Ciències psicosocials aplicades a la salut ■ Iniciació a la metodologia científica,

documentació i TIC

■ Infermeria de salut mental ■ Treball final grau ■ Practicum

Despatx 103

Tel. 932 800 949 (ext. 4318) jroldan@santjoandedeu.edu.es

Olga Rodrigo Pedrosa ■ Infermeria del nen/a i de l’adolescent ■ Treball final grau

■ Introducció a la Infermeria infantil a través de

l’aprenentatge-servei

Despatx 101

Tel. 932 800 949 (ext. 4386) orodrigo@santjoandedeu.edu.es

Relació i ubicació del professorat

Planta 1

Nom Matèria Contacte

Àngels Pedrola Segarra ■ Fisiopatologia ■ Infermeria clínica I i II

■ La Infermeria en les cures pal·liatives ■ Treball final grau

■ Estades clíniques I i II ■ Practicum

Despatx 106

Tel. 932 803 169 (ext. 4320) apedrola@santjoandedeu.edu.es

Anna Cano Parellada ■ Infermeria de la salut sexual i reproductiva ■ Treball final grau

■ Practicum

■ Ensenyament clínic en Infermeria ■ Pla d’acció tutorial

Despatx 110

Tel. 932 802 335 (ext. 4327) acano@santjoandedeu.edu.es

Anna Ramió Jofre ■ Fonaments històrics, teòrics i metodològics ■ Treball final grau

■ Iniciació a la metodologia científica,

documentació i TIC

Despatx 202

Tel. 932 802 035 (ext. 4314) aramio@santjoandedeu.edu.es Bárbara Hurtado Pardos ■ Fisiopatologia

■ Infermeria clínica II ■ Treball final grau ■ Estades clíniques I i II ■ Practicum

■ Pla d’acció tutorial

Despatx 105

Tel. 932 803 769 (ext. 4319) bhurtado@santjoandedeu.edu.es

Carme Vega Monteagudo ■ Infermeria de salut pública i comunitària ■ Ètica i legislació professional

■ Treball final grau

■ Instruments dels estudis de la salut ■ El cinema com a eina d’anàlisi social

Despatx 104

Tel. 932 801 369 (ext. 4304) cvega@santjoandedeu.edu.es

Esther Insa Calderón ■ Fisiopatologia ■ Infermeria clínica I ■ Treball final grau ■ Estades clíniques I i II

Despatx 112

Tel. 932 802 569 (ext. 4326) einsa@santjoandedeu.edu.es

(22)

Guia de l’estudiant 2011-2012 Guia de l’estudiant 2011-2012

Grau en Infermeria Grau en Infermeria

3

3

Professors/es col·laboradors

Nom Matèria Contacte

Adela Gejo Bartolomé ■ Infermeria gerontològica agejo@ambitcp.catsalut.net

Adrià Almazor Sirvent ■ Suport documental en Infermeria ■ Ensenyament clínic en Infermeria

aalmazor@santjoandedeu.edu.es Àngela Rourera Roca ■ Ciències psicosocials aplicades a la salut arourera@ambitcp.catsalut.net

Anna Espi Boscà ■ Infeccions i riscos hospitalaris aespi@bsa.gs

Anna Pérez Carmona ■ Fonaments històrics, teòrics i metodològics ■ Treball final grau

aperez@santjoandedeu.edu.es Anna Sangorrin Iranzo ■ Anatomia humana

■ Fisiologia

asangorrin@hsjdbcn.org Carles Nebot Bergua ■ Fisiopatologia

■ Estades clíniques I i II

cnebot@santjoandedeu.edu.es Charles Greer ■ Anglès en ciències de la salut cgreer@santjoandedeu.edu.es

David Bonet Calderón ■ Ergonomia hospitalària i mecànica corporal ddbonet@hotmail.com

David Ginesta López ■ Fisiopatologia ■ Infermeria clínica II

daginesta@gmail.com Elena Ballarin Alins ■ Farmacologia clínica eb@icf.uab.es

Elena Saura Portillo ■ Fisiopatologia ■ Infermeria clínica I

elsapo@me.com Esther Carro Fernández ■ Infermeria clínica II esthercarro@gmail.com

Fabio Gallego Reinoso ■ Relacions interpersonals i de grup fabio.gallego@teleline.es

Francisca Pérez Robles ■ Fonaments històrics, teòrics i metodològics pperez@santjoandedeu.edu.es

Gerard Colomar Pueyo ■ Ètica i legislació professional gecepe1@hotmail.com

Glòria Tort Nasarre ■ Introducció a les teràpies naturals

en Infermeria gloria.tortnasarre@gmail.com Hermelina Jimenez Pérez ■ Infermeria clínica I hjimenez.bcn.ics@gencat.cat

Iraima Verkaik ■ Salut i medi ambient iraima.verkaik@gmail.com

Isabel Llimargas Doña ■ Infermeria gerontològica isabelllimargas@hotmail.com

Jaume Collado Sánchez ■ Fisiopatologia ■ Infermeria clínica I i II

penyarroya@gmail.com

Nom Matèria Contacte

Jesús Martínez Castillo ■ Emergències prehospitalàries jmartinez@santjoandedeu.edu.es

José Pino Salas ■ Infermeria clínica I ■ Fisiopatologia

jpino282@hotmail.com José Luis López Negre ■ Anatomia humana

■ Fisiologia

joseluislopeznegre@ub.edu Juan Francisco Zanui Maestre ■ Anatomia humana

■ Fisiologia ■ Infermeria clínica II

jfzanui@yahoo.es Maite López Luque ■ Suport documental en Infermeria tlopezl@gencat.cat

Mº del Mar Godall Castell ■ Bioquímica i nutrició ■ Fisiologia

■ Anatomia humana ■ Fisiopatologia

mgodall@santjoandedeu.edu.es

Mª Goretti López Ramos ■ Farmacologia clínica mlopezr@hsjdbcn.org

Marta Arasanz Roche ■ Sexualitat humana marasanz@wanadoo.es

Marta Homs Riera ■ Fisiopatologia martahoms7@hotmail.com

Miguel Villaronga Flaqué ■ Farmacologia clínica miquelv@hsjdbcn.org

Patricia Castillo Rivera ■ Bioquímica i nutrició patycastle@gmail.com

Pilar Delgado Hito ■ Iniciació a la metodologia científica,

documentació i TIC pdelgado@ub.edu Pilar Pau Jansat ■ Introducció a les teràpies naturals en

Infermeria pilar.pau@gmail.com Rosa Mª Luna Gámez ■ Ciències psicosocials aplicades a la salut luna77@telefonica.net

Rosa Mª Soriano Hurtado ■ Introducció a les teràpies naturals en

Infermeria rosash@telefonica.net Sabel Gabaldón Fraile ■ Ciències psicosocials aplicades a la salut sgabaldon@hsjdbcn.org

Silvia Mateu Escudero ■ Farmacologia clínica smateu@fundacio-puigvert.es

Xavier Beltràn Ramón ■ Anatomia humana ■ Fisiologia ■ Fisiopatologia

(23)

Guia de l’estudiant 2011-2012 Guia de l’estudiant 2011-2012

Grau en Infermeria Grau en Infermeria

3

3

Llistat de tutors/es de pràctiques

Adrià Almazor Sirvent Àngels Vidaña Moreno Anna Barata Gutsens Assumpta Fernández Carreño Carles Nebot Bergua Cecília Domènech Rodríguez Eva Ares Fernández Fermín Rodríguez Muñoz Gemma Calvet Tort Gemma Gallemí Samaranch Hugo Veenhoven Pontnou Immaculada Moliz Caballero Isabel Llimargas Doña Jéssica Guallar García José Pino Salas Maite López Luque Maria Caballero Nieto Mariona Farrés Tarafa Marta Fernández Yagüe Mª Carmen Álvarez Moya Mª José Pujol Abanades Mª Rosa Fernández Franco Maribel Ramos Caralt Mónica Coll Llastarri Montserrat Ferrer Vilarnau Pilar Núñez Manrique Raquel Hernando Gómez Raúl Porras Benjumea Rosa Mª García Cerdán Rosa Maria Gaya Cortadellas Rosario Morán García Roser Coca Ortiga

Adrià Almazor Sirvent Anna Barata Gutsens Ana Pérez Carmona Assumpta Fernández Carreño Carles Nebot Bergua Cecília Domènech Rodríguez David Ginesta López Elena Saura Portillo Eugènia Masip Figueres Eva García Cots Fermín Rodríguez Muñoz Francisca Juárez Fernàndez Gemma Calvet Tort Gemma Gallemí Samaranch Gerard Colomar Pueyo Hermelina Jiménez Pérez Inma Rodríguez Ferrer Jaume Collado Sánchez Joan Andrés Casamiquela Laura Martínez Rodríguez Mª del Pilar Nuñez Manrique Mª Engracia Olivé Ribas Mª Isabel Ramos Caralt Mª Jesús García Jiménez Mª José Pujol Abanades Mª Rosa García Cerdán Mª Carmen Álvarez Moya Maite López Luque Margarita Casas Luna Margarita Masó Serra Maria Feijoo Cid Mariona Farrés Tarafa

Marta Callarisa Roca Mercè Calero Muñoz Mercè Muñoz Gimeno Mireia Artola Ramon Montserrat Pérez Guerrero Neus Ruiz Cobacho Raquel Hernando Gómez Rosa Mª Gaya Cortadellas Rosa Mª Luna Gamez Roser Coca Ortiga Xavier Muñoz Fernández

Normes per a l’elecció de delegats/des dels/de les alumnes

Els/les alumnes matriculats en aquesta escola tenen el dret d’escollir un alumne/a delegat/da, subdelegat/da i secretari/a per curs.

Per ser candidat cal que l’alumne/a estigui matriculat a l’Escola. Les candidatures seran presenta-des pels interessats a la secretària docent i fixaran de mutu acord amb els/les alumnes la data per celebrar les eleccions.

La mesa electoral estarà constituïda per la secretària docent, que farà les funcions de presidenta i dos alumnes, els que tinguin el primer i últim lloc de la llista per ordre alfabètic, que faran les funcions de vocal i secretari respectivament. Si els/les alumnes a qui correspon formar part de la mesa electoral són candidats, es passarà als següents de la llista.

Perquè les eleccions tinguin validesa és imprescindible que els votants siguin com a mínim el 50% més un dels/de les alumnes matriculats en cada curs. Si en la primera convocatòria no s’obté el quòrum necessari de vots emesos, se celebrarà una segona convocatòria per a la qual no serà imprescindible un quòrum mínim.

El delegat/da, el subdelegat/da i el secretari/a seran proclamats d’acord amb la candidatura més votada. Es farà acta del resultat, que s’ha de lliurar a la direcció de l’escola. Els representants elegits ho són tant en període lectiu com en vacances i el seu mandat representatiu finalitza a l’elecció següent.

Els delegats/des escolliran la persona que els representarà al Patronat de l’EUI.

La representació de l’alumnat comporta les següents funcions

■ Recollir i coordinar les preocupacions i reivindicacions de l’alumnat del curs corresponent. ■ Actuar com a cos de diàleg amb el professorat i organismes de govern de l’Escola. ■ Assisitir a les Reunions de la Junta d’Escola.

(24)

Grau en Infermeria

Guia de l’estudiant 2011-2012

4

4. Política de qualitat

i medi ambient

■ Administrar els recursos del centre per tal de proporcionar la infraestructura necessària per

asso-lir els objectius de qualitat i medi ambient.

■ Revisar la Política de Qualitat i Medi Ambient del centre per tal d’adaptar-la als canvis que es

produeixen en el nostre entorn educatiu, sanitari i social.

Tota l’organització del Centre en general i la Direcció en particular, assumeix la responsabilitat de participar activament en el desenvolupament i millora de la política de qualitat i medi ambient del centre, assumint-la com un factor de valor per l’Escola i facilitadora del compliment de la missió que tenim encomanada.

La nostra Política de Qualitat i Medi Ambient ha estat i estarà sempre d’acord en satisfer les expectatives i necessitats educatives dels nostres alumnes, en funció de les necessitats sanitàries i socials, oferint-los uns ensenyaments i serveis de qualitat, cercant la millora contínua i aspirant a l’excel·lència en el servei i la prevenció de la contaminació.

La implantació i el manteniment del nostre sistema de gestió de la qualitat i el medi ambient garan-teix el compliment d’aquest objectiu, el qual contempla com a referents:

■ Els principis i valors de l’Orde de Sant Joan de Déu que constitueixen el marc referencial on es

desenvolupa la nostra funció educativa.

■ La dimensió personal de l’alumne/a, que exigeix la satisfacció de les seves necessitats

formati-ves i l’adquisició de valors que facilitin el seu creixement com a persona.

■ La dimensió professional, que exigeix complir el nostre compromís amb el professorat, personal

d’administració i Serveis, empreses, universitats i institucions.

■ La dimensió social, que reclama professionals amb coneixements, habilitats i actituds capaços/

ces de millorar la convivència i contribuir al desenvolupament de la societat.

■ L’acompliment i actualització dels objectius de qualitat i medi ambient i els requisits establerts

per l’administració Educativa.

Compliment dels requisits legals i altres requisits aplicables i la millora de la gestió ambiental. La direcció del centre es compromet a:

■ Establir la política i els objectius de qualitat.

■ Comunicar la Política de Qualitat i Medi Ambient a tot el personal del Centre i als receptors del

(25)

Guia de l’estudiant 2011-2012

Grau en Infermeria

5

L’ensenyament de Grau en Infermeria té com a objectiu principal formar infermers/es capacitats/ des per identificar, avaluar i actuar en les necessitats de salut i de cures de persones sanes o malal-tes. Aquests/es infermers/es han de disposar de:

■ Coneixements amplis de ciència infermera, ciències de la salut, humanes i socials, que donin

resposta a necessitats i expectatives de salut.

■ Habilitats per a l’aplicació de cures infermeres.

■ Capacitat d’establir relacions positives amb les persones assignades al seu càrrec.

■ Principis ètics, respecte als valors i drets individuals, per mantenir en qualsevol situació la

digni-tat de les persones.

■ Ús del pensament crític, la pràctica reflexiva i la metodologia científica. ■ Habilitats per donar a conèixer els treballs i les investigacions.

Mitjançant la realització de pràctiques, es pretén incorporar valors professionals i fer atenció als problemes de salut més rellevants en les àrees de Medicina, Cirurgia, Gerontologia, Obstetrícia i Ginecologia, Pediatria, Psiquiatria i altres àrees clíniques que permetin integrar en la pràctica professional els coneixements, les habilitats i actituds de la Infermeria.

L’objectiu fonamental de les Pràctiques clíniques en els estudis d’Infermeria és assegurar que els/ les estudiants integrin els coneixements adquirits en les diferents àrees de coneixement per poder tenir cura de la persona, des d’una perspectiva holística, tot desenvolupant les competències d’In-fermeria que li són pròpies.

Els resultats d’aprenentatge s’insereixen en cadascuna de les competències descrites anterior-ment. Els que ens proposem assolir durant l’aprenentatge clínic són:

1. Identificar la filosofia, normes i protocols instituïts per la divisió d’Infermeria on es realitza l’en-senyament clínic.

2. Adaptar-se a l’equip d’Infermeria, establint bona comunicació i capacitat de treballar en equip.

3. Reconèixer l’espai físic on es realitza l’ensenyament clínic dins el pla general de la institució i del sistema de salut.

4. Demostrar capacitat organitzativa.

5. Posar en pràctica l’educació per a la salut a la persona, família i comunitat, per afavorir nivells òptims d’independència en la satisfacció de les seves necessitats.

Perfil del titulat en Infermeria

EUI Sant Joan de Déu

L’ensenyament de Grau en Infermeria està organitzat d’acord amb el Pla d’Estudis homologat, que coincideix en línies generals amb el dels altres centres homòlegs, adscrits o integrats a la Universitat de Barcelona.

Un dels objectius de la Universitat és formar als/a les estudiants perquè puguin esdevenir professi-onals capaços de millorar la societat, des de la seva pràctica a l’empresa i, també, com ciutadans. Això ens obliga a formar als/les nostres estudiants perquè treballin de manera eficaç, en una socie-tat cada vegada més complexa i tecnològica, amb una actitud humana i compromesa, fet imperatiu en professions com Infermeria. L’ensenyament d’Infermeria integra un conjunt sistemàtic i coherent de matèries que permet a l’estudiant obtenir una formació adequada en l’àmbit de la professió d’Infermeria i accedir al títol de Graduat en Infermeria.

Les competències generals que l’estudiant ha d’assolir durant l’aprenentatge són les que l’EUI Sant Joan de Déu ha definit com pròpies:

1. Competències associades amb els valors de la professió i el paper de la Infermeria. 2. Competències associades a la pràctica infermera.

3. Competències relacionades amb la comunicació, el treball en equip i les relacions interpersonals. 4. Competències relacionades amb la implicació i compromís professional i el desenvolupament

personal i professional.

Cadascuna d’aquestes competències generals inclou les específiques de cada assignatura.

(26)

Guia de l’estudiant 2011-2012

Grau en Infermeria

El Pla d’Estudis del Grau en Infermeria de la Universitat de Barcelona està pendent de publicació en el BOE, a data de l’elaboració d’aquesta guia.

Distribució de crèdits

Tipus de matèria crèdits ECTS

Formació bàsica (FB) 60

Obligatòria (OB) 84

Optativa (OT) 6

Pràctiques externes obligatòries 84 Treball de fi de grau obligatori 6

Crèdits totals 240

6. Pla d’estudis

5

7. Donar una atenció individualitzada a la persona o comunitat, basada en el model de Virgínia Henderson.

8. Demostrar actituds i habilitats que millorin la seva formació, com a futurs professionals, en la cerca i gestió de la informació.

9. Desenvolupar una actitud que afavoreixi la relació d’ajut.

10. Aplicar la recerca com a instrument per augmentar el cos de coneixements de la disciplina d’Infermeria.

(27)

Guia de l’estudiant 2011-2012 Guia de l’estudiant 2011-2012

Grau en Infermeria Grau en Infermeria

3

Primer curs

Anatomia humana 6

Fisiopatologia 15

Fonaments històrics, teòrics i metodològics 12 Ciències psicosocials aplicades a la salut 9

Fisiologia 6 Bioquímica i nutrició 6 Optativa 3 Optativa 3

Segon curs

Farmacologia clínica 6

Instruments dels estudis de la salut 6 Ètica i legislació professional 6

Infermeria gerontològica 6

Iniciació a la metodologia científica, documentació i TIC 6 Infermeria de salut pública i comunitària 6

Infermeria clínica I 12 Estades clíniques I 12

Tercer curs

Infermeria clínica II 9 Infermeria comunitària 9 Estades clíniques II 24

Estades clíniques III 18

6

6

Primer curs

Primer semestre Segon semestre Anatomia

humana 6 Bioquímica i nutrició 6 Fisiopatologia 7,5 Fisiopatologia 7,5 Fonaments històrics, teòrics i metodològics 6 Fonaments històrics, teòrics i metodològics 6 Ciències psicosocials aplicades a la salut 4,5 Ciències psicosocials aplicades a la salut 4,5 Fisiologia 6 Optativa 3 Optativa 3 Tercer curs

Cinquè semestre Sisè semestre Infermeria

clínica II 4,5 Infermeria clínica II 4,5 Infermeria

comunitària 4,5 Infermeria comunitària 4,5 Estades

clíniques II 12 Estades clíniques II 12 Estades

clíniques III 9 Estades clíniques III 9

Segon curs

Tercer semestre Quart semestre Farmacologia

clínica 6 Infermeria gerontològica 6 Instruments dels estudis de la salut 6 Iniciació a la metodologia científica, documentació i TIC 6 Ètica i legislació

professional 6 Infermeria de salut pública i comunitària

6

Infermeria

clínica I 6 Infermeria clínica I 6 Estades

clíniques I 6 Estades clíniques I 6

Quart curs

Setè semestre Vuitè semestre Gestió d’Infermeria 6 Practicum 30 Infermeria del nen/a i de l’adolescent 6 Infermeria de la salut sexual i reproductiva 6 Infermeria de salut mental 6 Treball fi de grau 6 Formació bàsica Formació obligatòria Pràctiques externes obligatòries

(28)

Guia de l’estudiant 2011-2012 Guia de l’estudiant 2011-2012

Grau en Infermeria Grau en Infermeria

Quart curs

Gestió d’Infermeria 6

Infermeria del nen/a i de l’adolescent 6 Infermeria de la salut sexual i reproductiva 6

Infermeria de salut mental 6

Treball final de grau 6

Practicum 30

Assignatures optatives

Relacions interpersonals i de grup 3

Formació pedagògica 3

Ergonomia hospitalària i mecànica corporal 3 El cinema com a eina d’anàlisi social 3 Habilitats de desenvolupament personal 3 Introducció a la Infermeria infantil a través de l’aprenentatge-servei 3

Salut i medi ambient 3

Emergències prehospitalàries 3

Sexualitat humana 3

Dilemes ètics en Infermeria 3

Infeccions i riscos hospitalaris 3

Salut, societat i cultura 3

Salut i diversitat cultural 3

Ensenyament clínic en Infermeria 3 Desenvolupament i projecció professional en Infermeria 3 La Infermeria en les cures pal·liatives 3 Introducció a les teràpies naturals en Infermeria 3 Aplicació del mètode d’investigació en Infermeria 3 Suport documental en Infermeria 3 Anglès en ciències de la salut 3

Requisits entre assignatures

Per matricular l’assignatura/es Cal tenir superada/es l’assignatura/es

Infermeria clínica I Fonaments històrics, teòrics i metodològics Estades clíniques I Fisiopatologia

Per matricular l’assignatura/es Cal tenir superada l’assignatura

Infermeria gerontològica Fonaments històrics, teòrics i metodològics Ètica i legislació professional

Per matricular l’assignatura Cal tenir superada l’assignatura

Infermeria clínica II Fisiopatologia

Per matricular l’assignatura Cal tenir superada l’assignatura

Infermeria comunitària Infermeria de salut pública i comunitària

Per matricular l’assignatura/es Cal tenir superada/es l’assignatura/es

Estades clíniques II Infermeria clínica I Estades clíniques III Estades clíniques I

Per matricular l’assignatura/es Cal tenir superada l’assignatura

Infermeria del nen/a i de l’adolescent Estades clíniques II Infermeria de salut sexual i reproductiva

Per matricular l’assignatura Cal tenir superada l’assignatura

Infermeria de salut mental Ciències psicosocials aplicades a la salut

6

6

(29)

Guia de l’estudiant 2011-2012

Grau en Infermeria

L’article 46.3 de la LOU, l’article 11 de la Llei 16/1998 dels Consells Socials de les Universitats Públiques i l’article 129 de l’Estatut de la UB atribueixen al Consell Social la competència per fixar les normes que regulen la permanència dels/de les estudiants a la Universitat.

L’anàlisi del desenvolupament i resultats de la normativa de permanència vigent actualment, així com la introducció dels canvis produïts per la integració de la UB en l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) plantegen la necessitat d’establir una normativa que pugui recollir i tenir en compte aquests aspectes.

La present normativa tracta d’afavorir l’assoliment d’objectius no sempre fàcils d’aconseguir en determinades situacions dels/de les estudiants. Aquests són principalment:

■ Millorar el rendiment acadèmic de l’alumnat durant la seva estada a la Universitat.

■ Aprofitar adequadament els recursos docents a disposició de l’alumnat al llarg dels seus estudis. ■ Possibilitar la superació de les dificultats inicials de l’alumnat quan aquestes es presentin. ■ Evitar l’abandonament dels estudis en fases avançades.

D’aquí la conveniència d’establir una fase inicial a la qual el nou alumnat hagi de demostrar la seva motivació i capacitat per al desenvolupament del estudis. Aquesta primera fase haurà de ser prou extensa com per evitar que situacions de dificultat inicial que es puguin produir tinguin com a conseqüència un abandonament prematur dels estudis. Tanmateix, haurà de tenir una limitació temporal i estar prou ben estructurada com per permetre a l’alumnat que no la superi, abordar una reorientació dels seus estudis cap a titulacions més adients.

6

Per matricular l’assignatura Cal tenir superada/es l’assignatura/es

Treball fi de grau Anatomia humana Fisiologia Fisiopatologia

Ciències psicosocials aplicades a la salut Bioquímica i nutrició

Farmacologia clínica

Instruments dels estudis de la salut

Iniciació a la metodologia científica, documentació i TIC Estades clíniques I

Estades clíniques II Estades clíniques III

Per matricular l’assignatura Cal tenir superada l’assignatura

Practicum Totes les assignatures excepte Treball fi de grau

7. Normativa de permanència

a la universitat

Figure

Updating...

References

Related subjects : Grau en Infermeria