ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT

10  10  Download (0)

Full text

(1)

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Número: 10/2015 Caràcter: Extraordinària

Data: dilluns 31 d’agost de 2015

Horari: 13h a 13.30h

Lloc: Sala de sessions situada a la Plaça de la Fàbrica, 1

Membres assistents:

SR. JOSEP TRIADÓ BERGÉS ALCALDE

SR. MARC TINTORÉ I SERRA 1r. TINENT D’ALCALDE SR. JOSEP FONT I VIVES 2n. TINENT D’ALCALDE SRA. MAGDA JULIÀ LÓPEZ 3a. TINENT D’ALCALDE SR. ANTONI LÓPEZ GUILLÉN 4t. TINENT D’ALCALDE

SR. DAVID ROVIRA RUIZ REGIDOR

SRA. ANA M. CUELLO LADEVESA REGIDORA SR. CARLOS A. MEDINA VILALTA REGIDOR SR. ALEJANDRO COSTA URIGOITIA REGIDOR

SR. JAUME CASES MAS REGIDOR

SR. GINÉS MARÍN MARÍN REGIDOR

SRA. M. INMACULADA FDEZ. MARTÍNEZ REGIDORA SRA. EMMA ESCOLANO JUANOLA REGIDORA

SR. CARLOS GARCÍA ABALOS REGIDOR

SR. JAUME BATLLE DE CASTRO REGIDOR

SR. BERNABÉ RUFFO NOGUERA REGIDOR

SR. PEDRO BAILÓN DÍAZ REGIDOR

(2)

ORDRE DEL DIA

1. Sorteig dels membres de les meses electorals per les eleccions al Parlament de Catalunya del dia 27 de setembre de 2015.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Oberta vàlidament la sessió, per haver-hi quòrum suficient, d’ordre del Sr. president s’inicia per tal de donar compliment a l’article 26 de la vigent Llei Orgànica del Règim Electoral General.

Complides totes les formalitats legals determinades, l’Ajuntament ha procedit al sorteig dels membres que formaran les meses electorals de les eleccions al Parlament de Catalunya del dia 27 de setembre de 2015, amb les persones que s’expressen i per als càrrecs que es detallen tot seguit.

SECCIÓ 001 MESA A

TITULARS

PRESIDENT/A: Sr/Sra. GLORIA BUCETA REIRIZ DNI 77301749Z ELECTOR Núm. 225

1r. VOCAL: Sr/Sra. MARINA BLANCO BERGES DNI 47723383Q ELECTOR Núm. 179

2n. VOCAL:Sr/Sra. JOAQUIMA JUST VIDAL DNI 40952645H ELECTOR Núm. 861

SUPLENTS

PRESIDENT/A: Sr/Sra. CLARA CASALS VIDAL DNI 38883912C ELECTOR Núm. 301

PRESIDENT/A: Sr/Sra. M.TERESA BASSOLS XIBERTA DNI 46213814Y ELECTOR Núm. 149

1r. VOCAL: Sr/Sra. M.ISABEL BASSOLS AURELL DNI 35017710A ELECTOR Núm. 142

1r. VOCAL: Sr/Sra. FRANCESC XAVIER FERNÁNDEZ ALMODOVAR DNI 40979921Q ELECTOR Núm. 521

(3)

2n. VOCAL: Sr/Sra. AGUSTÍ BASSOLS AURELL DNI 37675198X ELECTOR Núm. 141

2n. VOCAL: Sr/Sra. ALBERT ARNAN MARTINEZ DNI 46115071W ELECTOR Núm. 99

SECCIÓ 001 MESA B

TITULARS

PRESIDENT/A: Sr/Sra. MARCOS PAYA GIL DNI 38150024Q ELECTOR Núm. 356

1r. VOCAL: Sr/Sra. MARIA NIEVES PORTA LLACH DNI 46126701V ELECTOR Núm. 424

2n. VOCAL: Sr/Sra. MIQUEL SASTRE BELIO DNI 48216725P ELECTOR Núm. 706

SUPLENTS

PRESIDENT/A: Sr/Sra. FRANCESC X. MARTINEZ SURINYACH DNI 40973794F ELECTOR Núm.149

PRESIDENT/A: Sr/Sra. MARIA CATERINA MAUREL SIMON DNI 72529314X ELECTOR Núm. 170

1r. VOCAL: Sr/Sra. INMACULADA PULIDO HERRERO DNI 33965852G ELECTOR Núm.

466

1r. VOCAL: Sr/Sra. PATRICIA MARIE MCAULEY SCULLION DNI 37318447G ELECTOR Núm. 178

2n. VOCAL: Sr/Sra. MARIA PILAR SERRANO RAFART DNI 38468351T ELECTOR Núm.

725

(4)

SECCIÓ 002 MESA A

TITULARS

PRESIDENT/A: Sr/Sra. LAURA ALVAREZ ORTIZ DNI 43557215E ELECTOR Núm. 46

1r. VOCAL: Sr/Sra. JOSEP M GUTIERREZ NOGUERA DNI 37622458R ELECTOR Núm.

582

2n. VOCAL: Sr/Sra. SOFIA MARIA FERNANDEZ RAMIREZ DNI 74713274M ELECTOR Núm. 397

SUPLENTS

PRESIDENT/A: Sr/Sra. MARIA VANESA BLANCO FOLGUEIRA DNI 37392324M ELECTOR Núm. 161

PRESIDENT/A: Sr/Sra. ESTHER CACERES SANCHEZ DNI 38867170E ELECTOR Núm.196

1r. VOCAL: Sr/Sra. JOAN CARMEL BERNABEU MELENCHON DNI 38800420H ELECTOR Núm. 151

1r. VOCAL: Sr/Sra. MARIANA HERRERO MARTINEZ DNI 22927537X ELECTOR Núm. 608

2n. VOCAL: Sr/Sra. DANIEL BENEYTO HERNANDEZ DNI 38844768E ELECTOR Núm. 143

2n. VOCAL: Sr/Sra. MAGDALENA GARCIA GOMEZ DNI 05599139L ELECTOR Núm. 457

SECCIÓ 002 MESA B

TITULARS

PRESIDENT/A: Sr/Sra. VANESSA PEREZ JIMENEZ DNI 38851390C ELECTOR Núm. 409

1r. VOCAL: Sr/Sra. MARIA VICTORIA MORALES MARTIN DNI 38764602B ELECTOR Núm. 261

(5)

2n. VOCAL: Sr/Sra. ROMINA MATEO ANDREU DNI 77621930N ELECTOR Núm. 196

SUPLENTS

PRESIDENT/A: Sr/Sra. MARIA DEL MAR PEREZ JIMENEZ DNI 38850148C ELECTOR Núm. 408

PRESIDENT/A: Sr/Sra. JOSE SARABIA DOMINGUEZ DNI 46522446R ELECTOR Núm.677

1r. VOCAL: Sr/Sra. NOELIA NUÑEZ DE ARENAS ABAD DNI 38850676L ELECTOR Núm.

319

1r. VOCAL: Sr/Sra. MIKEL ZULAICA ORMEÑO DNI 47909414T ELECTOR Núm.831

2n. VOCAL: Sr/Sra. FAUST MASIP RIERA DNI 37719671QELECTOR Núm. 181

2n. VOCAL: Sr/Sra. MAITE MORALES MENGUAL DNI 52626896K ELECTOR Núm. 262

SECCIÓ 003 MESA A

TITULARS

PRESIDENT/A: Sr/Sra.VIDAL HERRERO GARCIA DNI 36501064H ELECTOR Núm. 449

1r. VOCAL: Sr/Sra.KHADIJA JEBARI JEBARI DNI 48170150P ELECTOR Núm. 470

2n. VOCAL: Sr/Sra.JULIAN GINER MUÑOZ DNI 38781970Z ELECTOR Núm. 385

SUPLENTS

PRESIDENT/A: Sr/Sra. VICTOR MANUEL CAÑADA CABEZA DNI 38845291Q ELECTOR Núm. 148

PRESIDENT/A: Sr/Sra. LAURA FERNANDEZ NOGUEIRAS DNI 38815278H ELECTOR Núm. 298

1r. VOCAL: Sr/Sra. JORGE BAGA MARTIN DNI 36505518X ELECTOR Núm. 65

(6)

2n. VOCAL: Sr/Sra. VALERIANO IGLESIAS JIMENEZ DNI 38811744A ELECTOR Núm. 460

2n. VOCAL: Sr/Sra.LAURA CARMONA ORTEGA DNI 38877670B ELECTOR Núm. 16

SECCIÓ 003 MESA B

TITULARS

PRESIDENT/A: Sr/Sra. MARIO MORENO CARRANZA DNI 77616256L ELECTOR Núm. 201

1r. VOCAL: Sr/Sra. RAFAEL SANCHEZ AVILA DNI 38851566N ELECTOR Núm. 474

2n. VOCAL: Sr/Sra. SERGI PALLICE SATORRA DNI 77621936H ELECTOR Núm. 290

SUPLENTS

PRESIDENT/A:Sr/Sra. ALBERTO RODRIGUEZ ESPINOSA DNI 40352986S ELECTOR Núm. 403

PRESIDENT/A:Sr/Sra. LINA SANCHEZ AVILA DNI 38851565B ELECTOR Núm. 473

1r. VOCAL: Sr/Sra. JUANA MUÑOZ GARCIA DNI 38804273F ELECTOR Núm.226

1r. VOCAL: Sr/Sra. JOSE ANTONIO MOLINA ALVAREZ DNI 36508126L ELECTOR Núm. 172

2n. VOCAL: Sr/Sra. DAVID PONCE MORA DNI 38823959M ELECTOR Núm.336

2n. VOCAL: Sr/Sra. MARIA ISABEL PACHECO AGUILERA DNI 38840493W ELECTOR Núm. 280

SECCIÓ 004 MESA A

TITULARS

PRESIDENT/A: Sr/Sra.MARC GRACIA NIUBO DNI 38858955H ELECTOR Núm. 606

1r. VOCAL:Sr/Sra.ANA MARIA DEL CARMEN GONZALEZ FERNANDEZ DNI

(7)

2n. VOCAL: Sr/Sra.MARINA BARRET CARREÑO DNI 47926550R ELECTOR Núm. 121

SUPLENTS

PRESIDENT/A: Sr/Sra. MARC IGLESIAS GOMEZ DNI 43554257P ELECTOR Núm. 674

PRESIDENT/A: Sr/Sra. JOSEP ACERO DALMAU DNI 37243411V ELECTOR Núm. 21

1r. VOCAL: Sr/Sra. ESTHER CALEF MUÑOZ DNI 433952293C ELECTOR Núm. 200

1r. VOCAL: Sr/Sra. GUADALUPE AÑON BORI DNI 37248652Z ELECTOR Núm. 73

2n. VOCAL: Sr/Sra. CONCEPCION CARDIEL JABAL DNI 36482547Q ELECTOR Núm. 233

2n. VOCAL: Sr/Sra. JOSEP MARIA CUDIÑACH GALCERAN DNI 77616719E ELECTOR Núm. 347

SECCIÓ 004 MESA B

TITULARS

PRESIDENT/A: Sr/Sra. JUANA PLAZAS PEREZ DNI 35008473N ELECTOR Núm. 325

1r. VOCAL: Sr/Sra. VERONICA MENENDEZ MARTIN DNI 53543857H ELECTOR Núm. 157

2n. VOCAL: Sr/Sra. FRANCISCO MIRANDA RODRIGUEZ DNI 38820600G ELECTOR Núm. 175

SUPLENTS

PRESIDENT/A: Sr/Sra. LUIS PASCUAL ROLLAN PEREZ DNI 28748808G ELECTOR Núm. 418

PRESIDENT/A: Sr/Sra. LUCAS MAICAS MOLINS DNI 38860756W ELECTOR Núm. 74

1r. VOCAL: Sr/Sra. CRISTINA LLONCH PUIG DNI 46644820SELECTOR Núm. 27

1r. VOCAL: Sr/Sra. ALEJANDRA LOPEZ MARZAL DNI 46973917M ELECTOR Núm. 45

(8)

2n. VOCAL: Sr/Sra. CRISTINA PEREZ PAGO DNI 52277397F ELECTOR Núm. 308

SECCIÓ 005 MESA U

TITULARS

PRESIDENT/A: Sr/Sra. JOAN ANTONI PLANAS FONT DNI 41080529E ELECTOR Núm. 516

1r. VOCAL: Sr/Sra. DAVID SANCHEZ MARTINEZ DNI 77618671L ELECTOR Núm. 619

2n. VOCAL: Sr/Sra. MATIAS LEO RODRIGUEZ DNI 38812047F ELECTOR Núm. 327

SUPLENTS

PRESIDENT/A: Sr/Sra. VERÓNICA VEGA BLAZQUEZ DNI 77618635Y ELECTOR Núm. 684

PRESIDENT/A: Sr/Sra. MIREIA PEINADO CAMPILLO DNI 38870021K ELECTOR Núm. 488

1r. VOCAL: Sr/Sra. JOSE MARIA DESCALZO ALVAREZ DNI 38801294H ELECTOR Núm. 163

1r. VOCAL: Sr/Sra. SARA AGUILAR GALLARDO DNI 38856169S ELECTOR Núm.5

2n. VOCAL: Sr/Sra. JOAQUIN NAVARRO GORDILLO DNI 80005176K ELECTOR Núm.

462

2n. VOCAL: Sr/Sra. JORDI CERRO SALVADOR DNI 14269543K ELECTOR Núm. 132

SECCIÓ 006 MESA A

TITULARS

PRESIDENT/A: Sr/Sra. DANIEL HIGUERAS BARRACHINA DNI 46361163V ELECTOR Núm. 498

1r. VOCAL: Sr/Sra. GEMMA FREIXA MARTINEZ DNI 35098780K ELECTOR Núm. 371

(9)

SUPLENTS

PRESIDENT/A: Sr/Sra. SOLEDAD CUADROS SAN BLAS DNI 33916171AELECTOR Núm. 276

PRESIDENT/A: Sr/Sra. SERGI GREGORI PALACIOS DNI 38880206V ELECTOR Núm. 471

1r. VOCAL: Sr/Sra. MARC FELIX CORTACANS FERNANDEZ DNI 38868228E ELECTOR Núm. 249

1r. VOCAL: Sr/Sra. RICARDO GARCIA MERCADAL DNI 46123175X ELECTOR Núm. 408

2n. VOCAL: Sr/Sra. JOSE MARIA FUXET CELA DNI 38721337D ELECTOR Núm. 379

2n. VOCAL: Sr/Sra. PATRICIA ALMECIJA CASERO DNI 47653876S ELECTOR Núm. 42

SECCIÓ 006 MESA B

TITULARS

PRESIDENT/A: Sr/Sra.NURIA PRATDESABA LOPEZ DNI 33933915Z ELECTOR Núm. 359

1r. VOCAL: Sr/Sra.CARLOS MAYA DE SANCHEZ DNI 38831667P ELECTOR Núm. 148

2n. VOCAL: Sr/Sra.ALEJANDRA LOPEZ MELLADO DNI 52277332B ELECTOR Núm. 47

SUPLENTS

PRESIDENT/A: Sr/Sra. SONIA MIGUEL VIUDEZ DNI 38132358Z ELECTOR Núm. 166

PRESIDENT/A: Sr/Sra. MARIA DE AFRICA SEÑOR FOJACA DNI 36496354T ELECTOR Núm. 553

1r. VOCAL: Sr/Sra. ALBERT LOPEZ MIÑANO DNI 38879317W ELECTOR Núm. 49

1r. VOCAL: Sr/Sra. JUAN VAZQUEZ LOPEZ DNI 38784489A ELECTOR Núm. 643

2n. VOCAL: Sr/Sra. MARTA SILVESTRE CABRERA DNI 36516271E ELECTOR Núm. 569

(10)

Tanmateix ACORDEN que es designarà de forma automàtica, i sense necessitat de celebrar altre ple, en cas d’haver-se de substituir alguna de les persones nomenades, a la següent que figuri inscrita al padró censal, seguint l’ordre correlatiu i així successivament.

No havent preguntes ni més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió, essent les 13.30 hores del dia 31 d’agost de 2015, de tot el que s’ha dit jo com a secretària en dono fe.

Vist i plau La secretària, L’alcalde-President

Figure

Updating...

References