Deusto. Hizkuntza Zentroa Centro de Idiomas. hino English Español. Español. Euskara. Italiano. Deutsch. Français. Italiano.

Texto completo

(1)

Hizkuntza Zentroa

Centro de Idiomas

Bilbao

Deusto

Euskara

Eu

sk

ar

a

Eng

li

sh

En

g

li

sh

Esp

a

ño

l

Español

Français

Français

Italiano

Italiano

Chino

Ch

in

o

Deutsch

Deutsch

2016-2017

(2)

Curso

2015-2016

Ikasturtea

1-8

3-8

2A-8

2B-8

4-8

5-8

Deusto

Universidad de Deusto

Deustuko Unibertsitatea

Hizkuntza Zentroa

Centro de Idiomas

Campus

Bilbao

(3)
(4)

Aurkibidea

/ Índice

Zuzendariaren agurra ... 2 Saludo de la directora Euskarako ikastaroak ... 3 Cursos de euskera Ingeleseko ikastaroak ... 6 Cursos de inglés Alemaneko ikastaroak ... 8 Cursos de alemán Frantseseko ikastaroak ... 9 Cursos de francés Italierako ikastaroak ... 10 Cursos de italiano Txinerako ikastaroak ... 11 Cursos de chino Espainierako ikastaroak ... 12 Cursos de español Verbum ... 13 Hizkuntza egonaldiak ...14 Estancias lingüísticas Matrikula on-line ... 16 Matricula on-line

Zentro aztertzaile ofiziala ... 17

Centro examinador autorizado

(5)

2

Komunikazioaren aroan bizi gara. Norberarena ez den beste hizkuntza bat zergatik ikasi galdetzen didatenean, erantzuten dut beste hizkuntza batean komunikatzeko gai izatea kultur aberastasun ikaragarria dela: literatura eta zinea jatorrizko bertsioan baloratzen dituzu, beste kultur eremu batzuetako pertsonekin hitz egin dezakezu, mundua ikusteko beste era bat ulertzen duzu... Hizkuntzek munduaren ikuspegi zabalagoa ematen digute eta gero eta nazioartekoagoa den inguruan mugitzen lagundu. Eta, ikuspegi pragmatikoagotik, balio erantsia dute lan merkatuan, inolako zalantzarik gabe.

Deustuko Unibertsitatean uste dugu pertsonen goitik beherako formazioan hizkuntzen irakaskuntza ere sartzen dela. Gure irakasleek gorputz eta arima ematen dute helburu hori lortzeko, gartsu aritzen dira, prestakuntza akademiko formalak eskatzen duen zorroztasuna ahaztu gabe. Esperientzia handiko taldea dugu, hizkuntzen irakas-ikaskuntzako material eta baliabide pedagogikoak sakon ezagutzen dituztenak. Irakasleek giro atseginean dihardute, etengabeko harremanean eta ikasleengandik hurbil gela barruan. Tratua banakakoa da, pertsona bakoitzaren beharrizan zehatzak kontuan hartuta.

Zu ezagutzeko gogotsu gaude eta Hizkuntza Zentrora ongi etorri beroa emateko prest!

M.ª Pilar Díez Martínez

Zuzendaria

Vivimos en la era de la comunicación. Cuando me

preguntan sobre el porqué de estudiar una lengua diferente a la propia, suelo decir que ser capaz de comunicarse en otro idioma supone una riqueza cultural inmensa: valorar la literatura y el cine en su versión original, conversar con personas de otros entornos culturales, entender su manera de ver la realidad… Las lenguas nos aportan una visión más amplia del mundo, a la vez que nos ayudan a movernos en un contexto cada vez más internacional. Y, desde un punto de vista más pragmático, son, qué duda cabe, un valor añadido en el mercado laboral.

En la Universidad de Deusto pensamos que la formación integral de las personas incluye la enseñanza de los idiomas. Nuestro profesorado se vuelca en este objetivo con entrega, pasión y con el rigor que requiere un marco académico formal. Contamos con un equipo de gran experiencia, que conoce a fondo los materiales y recursos pedagógicos propios de la enseñanza-aprendizaje de las lenguas. Los docentes desempeñan su actividad en un clima agradable, con alta interactividad y cercanía con el alumnado en el aula. El trato es personalizado, teniendo en cuenta siempre las necesidades concretas de cada persona.

¡Estamos deseando conocerte y darte la bienvenida a nuestro Centro de Idiomas!

M.ª Pilar Díez Martínez Directora

Zuzendariaren agurra

Saludo de la directora

(6)

Euskara

Hiruhileko trinkoa

(220 ordu - 4 ordu egunean)

Intensivo trimestral

(220 h. - 4 h. al día)

Mailak Niveles Ordutegia Horario Guztiak Todos 9:15-13:30 EUSKALTEGIA Egun on! Kaixo, Miren!

Prezioa / Precio*

520 €

Ikasturteko ikastaroak

(330 ordu - 10 ordu astean)

Cursos anuales

(330 h. - 10 h. a la semana)

Mailak

Niveles OrdutegiaHorario

Guztiak

Todos 9:30-11:30

Prezioa / Precio*

785 €

Ikasturteko ikastaroak

(270 ordu - 8 ordu astean)

Cursos anuales

(270 h. - 8 h. a la semana)

Mailak

Niveles Astelehenetik osteguneraDe lunes a jueves

Guztiak Todos 15:00-17:00 17:00-19:00 19:00-21:00

Prezioa / Precio*

645 €

Ikasturteko ikastaroak

(210 ordu -6,25 ordu astean)

Cursos anuales

(210 h. - 6,25 h. a la semana)

Ikasturteko ikastaroa HABE 4

(175 ordu - 5 ordu astean)

Curso anual HABE 4

(175 h. - 5 h. a la semana)

Mailak Niveles Astelehenetik ostiralera De lunes a viernes Guztiak Todos 14:00-15:157:45-9:00 Mailak Niveles Egutegia Calendario

HABE 4 (C2) Asteazkena eta ostiralaMiércoles y viernes

Prezioa / Precio*

495 €

Prezioa / Precio*

785€

(7)

Ikasturteko ikastaroak

(130 ordu - 4 ordu astean)

Cursos anuales

(130 h. - 4 h. a la semana)

Ikasturteko ikastaro mistoak

(105 ordu taldean eta 10 ordu banakako tutoretzak - 3 ordu astean egun bat)

Cursos anuales mixtos

(105 horas en grupo y 10 horas de tutorías personalizadas - 3 horas un día a la semana)

Helduentzako oinarrizko seihileko ikastaroa

(45 ordu - 3 ordu astean)

Curso semestral básico para adultos

(45 h. - 3h. a la semana)

Mailak

Niveles Astelehen eta asteazkenetanLunes y miércoles Astearte eta ostegunetanMartes y jueves Astelehenetik osteguneraDe lunes a jueves

HABE 1 - B1 15:00-17:0017:00-19:00 15:00-17:0017:00-19:00 13:00-14:008:00-9:00 14:00-15:00 HABE 2 - B2 15:00-17:00 17:00-19:00 15:00-17:00 17:00-19:00 8:00-9:00 13:00-14:00 14:00-15:00 HABE 3 - C1 (EGA) 15:00-17:0017:00-19:00 15:00-17:0017:00-19:00 8:00-9:00 13:00-14:00 14:00-15:00 Mailak

Niveles AstelehenetanLunes OstiraletanViernes Guztiak

Todos 17:30-20:30 15:30-18:30

Mailak Niveles

Astearte eta ostegunetan Martes y jueves Matrikula Matriculación Egutegia Calendario Oinarrizkoa Básico 11:30-13:00

1. seihilekoa: 2015eko irailaren 30 arte 2. seihilekoa: 2016ko otsailaren 10 arte 1.º semestre: hasta el 30 de septiembre de 2015

2.º semestre: hasta el 10 de febrero de 2016

1. seihilekoa: 2015/10/05 - 2016/02/10 2. seihilekoa: 2016/02/15 - 2016/06/08

1.º semestre: 5/10/2015 - 10/02/2016

2.º semestre: 15/02/2015 - 08/06/2016

4

DeustoBideko ikasleentzak %10eko deskontua

10% de descuento para alumnos de DeustoBide

Prezioa / Precio*

320 €

Prezioa / Precio*

450 €

Euskara

Berria!

¡Nuevo!

Prezioa / Precio

365 €

Berria!

¡Nuevo!

Berbalagun -

Mintzapraktikako trukea

Intercambio de conversación -

Berbalagun

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...