REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL LICITUD: núm , de 11/03/2020

14 

Texto completo

(1)

ANNEX I

DESTINATARI-BENEFICIARI AAVV BONAVISTA-EL MAS (CIF/NIF): G59731133

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Programació anual IMPORT: 700,00 € Import a justificar: 700,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020005709, de 13/03/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI AAVV DE SANT BARTOMEU DE LA QUADRA (CIF/NIF): G59491043

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Programació anual IMPORT: 500,00 € Import a justificar: 500,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020005721, de 13/03/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI AAVV EL CANAL

(CIF/NIF): G59174185

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Neteja i llum IMPORT: 2.500,00 € Import a justificar: 2.500,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020004326, de 26/02/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI AAVV EL CANAL

(CIF/NIF): G59174185

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Programació anual IMPORT: 1.300,00 € Import a justificar: 1.300,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020004326, de 26/02/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI AAVV L'ÀNGEL

(CIF/NIF): G59811604

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Programació anual IMPORT: 700,00 € Import a justificar: 700,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020002535, de 03/02/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI AAVV LES CONSERVES

(CIF/NIF): G60964459

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Programació anual IMPORT: 1.600,00 € Import a justificar: 1.600,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020005492, de 11/03/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI AAVV RIERA BONET

(CIF/NIF): G58038233

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Programació anual IMPORT: 700,00 € Import a justificar: 700,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020005468, de 11/03/2020

ANA PLANAS BELTRAN - DNI 35068368S

Firmado digitalmente por ANA PLANAS BELTRAN - DNI 35068368S Fecha: 2020.07.29 14:33:00 +02'00'

(2)

DESTINATARI-BENEFICIARI ACOSU (CIF/NIF): G08408346

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Piscina,transport, monitors de menjadors, material higiènic sanitari

IMPORT: 29.648,00 € Import a justificar: 29.648,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020005679, de 13/03/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI ACOSU

(CIF/NIF): G08408346

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Activitats lúdiques caps de setmana IMPORT: 1.500,00 € Import a justificar: 1.500,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020005679, de 13/03/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI AFA ESCOLA ESTEL

(CIF/NIF): G67535849

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Programació anual IMPORT: 800,00 € Import a justificar: 800,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020007940, de 08/05/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI AGRUPACIÓ FOLKLÒRICA MOLINS DE REI (CIF/NIF): G08631830

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Activitats culturals i funcionament anual IMPORT: 8.100,00 € Import a justificar: 8.100,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020005481, de 11/03/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI AGRUPACIÓ FOLKLÒRICA MOLINS DE REI (CIF/NIF): G08631830

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Colla de diables activitats i funcionament anual IMPORT: 2.000,00 € Import a justificar: 2.000,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020005341, de 09/03/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI AGRUPACIÓ FOLKLÒRICA MOLINS DE REI (CIF/NIF): G08631830

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Programació anual esplai L'Agrupa IMPORT: 2.722,50 € Import a justificar: 2.722,50 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020005717, de 13/03/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI AGRUPACIÓ FOLKLÒRICA MOLINS DE REI (CIF/NIF): G08631830

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Programació anual Colla infantil de Diables l'Agrupa

IMPORT:1.000,00 € Import a justificar: 1.000,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020005340, de 09/03/2020

ANA PLANAS BELTRAN - DNI 35068368S

Firmado digitalmente por ANA PLANAS BELTRAN - DNI 35068368S Fecha: 2020.07.29 14:33:28 +02'00'

(3)

DESTINATARI-BENEFICIARI AMICS DEL CAMELL (CIF/NIF): G59032284

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Activitats i funcionament anual IMPORT: 10.035,00 € Import a justificar: 10.035,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020008851, de 25/05/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI AMICS DEL MUSEU

(CIF/NIF): G60327640

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Activitats i funcionament anual IMPORT: 1.581,00 € Import a justificar: 1.581,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020009135, de 29/05/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI AMPA CEIP L´ALZINA

(CIF/NIF): G58208083

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Programació anual IMPORT: 800,00 € Import a justificar: 800,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020008234, de 13/05/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI AMPA CEIP LA SÍNIA

(CIF/NIF): G63573414

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Programació anual IMPORT: 800,00 € Import a justificar: 800,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020005603, de 12/03/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI AMPA COL·LEGI VIROLAI

(CIF/NIF): G62308937

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Programació anual IMPORT: 800,00 € Import a justificar: 800,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020008882, de 25/05/2020

DESTINATARI-BENEFICIARI AMPA ESC. MUNICIPAL DE MÚSICA JULIÀ CANALS (CIF/NIF): G59422147

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Programació anual IMPORT: 800,00 € Import a justificar: 800,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020005594, de 12/03/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI AMPA ESCOLA CASTELL CIURÓ

(CIF/NIF): G08566028

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Programació anual IMPORT: 800,00 € Import a justificar: 800,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020005712, de 13/03/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI AMPA ESCOLA EL PALAU

(CIF/NIF): G08579195

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Programació anual IMPORT: 800,00 € Import a justificar: 800,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020008995, de 27/05/2020

ANA PLANAS BELTRAN - DNI 35068368S

Firmado digitalmente por ANA PLANAS BELTRAN - DNI 35068368S Fecha: 2020.07.29 14:33:57 +02'00'

(4)

DESTINATARI-BENEFICIARI AMPA ESCOLA JOSEP M. MADORELL (CIF/NIF): G08700627

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Programació anual IMPORT: 800,00 € Import a justificar: 800,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020005171, de 06/03/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI AMPA ESCOLA PONT DE LA CADENA (CIF/NIF): G58214040

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Programació anual IMPORT: 800,00 € Import a justificar: 800,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020004845, de 03/03/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI AMPA IES LLUÍS DE REQUESENS

(CIF/NIF): G58401878

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Programació anual IMPORT: 800,00 € Import a justificar: 800,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020004753, de 02/03/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI AMPA LLAR D´INFANTS LA TRACA

(CIF/NIF): G65251514

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Programació anual IMPORT: 800,00 € Import a justificar: 800,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020005620, de 12/03/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI AMPA LLAR D´INFANTS MUNICIPAL EL RODÓ (CIF/NIF): G59407049

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Programació anual IMPORT: 800,00 € Import a justificar: 800,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020008512, de 18/05/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI AMPA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL EL MOLÍ (CIF/NIF): G63531982

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Programació anual IMPORT: 800,00 € Import a justificar: 800,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020005536, de 11/03/2020

DESTINATARI-BENEFICIARI ASSOCIACIÓ AMICS DE LA CULTURA EN VIU DEL LLOBREGAT

(CIF/NIF): G66424235

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Activitats i funcionament anual IMPORT: 10.250,00 € Import a justificar: 10.250,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020005303, de 09/03/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI ASSOCIACIO BAKETOMBA

(CIF/NIF): G65436727

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Activitats i funcionament anual

ANA PLANAS BELTRAN - DNI 35068368S

Firmado digitalmente por ANA PLANAS BELTRAN - DNI 35068368S Fecha: 2020.07.29 14:34:32 +02'00'

(5)

IMPORT: 300,00 € Import a justificar: 300,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020005207, de 06/03/2020

DESTINATARI-BENEFICIARI ASSOCIACIÓ D'AMICS DELS TRENS PETITS DE MOLINS DE REI

(CIF/NIF): G64955073

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: IV Festa Tren Escales G lim, 0, I IMPORT: 1.500,00 € Import a justificar: 1.500,00 €

DESTINATARI-BENEFICIARI ASSOCIACIÓ D'ARTISTES DE MOLINS DE REI (CIF/NIF): G67293076

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Activitats i funcionament anual IMPORT: 600,00 € Import a justificar: 600,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020005409, de 10/03/2020

DESTINATARI-BENEFICIARI ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS MALALTS D'ALZHEIMER DEL BAIX LLOBREGAT

(CIF/NIF): G61516746

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Atenció a persones afectades per malaltia d’Alzheimer o altra demència i llurs famílies aMolins de Rei

IMPORT: 1.100,00 € Import a justificar: 1.100,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020004951, de 04/03/2020

DESTINATARI-BENEFICIARI ASSOCIACIÓ DE PARAGUAIANS/ES DE MOLINS DE REI (CIF/NIF): G66624263

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Activitats i funcionament anual IMPORT: 350,00 € Import a justificar: 350,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020005697, de 13/03/2020

DESTINATARI-BENEFICIARI ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS I VEÏNS DE LA RIERADA (CIF/NIF): G60424769

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Programació anual IMPORT: 1.000,00 € Import a justificar: 1.000,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020005372, de 09/03/2020

DESTINATARI-BENEFICIARI ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS I VEÏNS DE VALLPINEDA (CIF/NIF): G59799510

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Programació anual IMPORT: 500,00 € Import a justificar: 500,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020005629, de 12/03/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI ASSOCIACIÓ ENREDA'T

(CIF/NIF): G67200600

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Activitats de comunicació, difusió i formació IMPORT: 300,00 € Import a justificar: 300,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020005285, de 09/03/2020

ANA PLANAS BELTRAN - DNI 35068368S

Firmado digitalmente por ANA PLANAS BELTRAN - DNI 35068368S Fecha: 2020.07.29 14:35:04 +02'00'

(6)

DESTINATARI-BENEFICIARI ASSOCIACIÓ ESPORTIVA MANYANET MOLINS (CIF/NIF): G67015990

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Programació anual IMPORT: 491,73 € Import a justificar: 491,73 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020005684, de 13/03/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI ASSOCIACIÓ FUTBOL SALA

(CIF/NIF): G61692653

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Programació anual IMPORT: 491,73 € Import a justificar: 491,73 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020004722, de 02/03/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI ASSOCIACIÓ GOSPEL FEELINGS

(CIF/NIF): G65849309

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Programació Activitats i funcionament anual IMPORT: 500,00 € Import a justificar: 500,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020005612, de 12/03/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI ASSOCIACIÓ OBRERA DE MOLINS DE REI (CIF/NIF): G59051102

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Activitats i funcionament anual IMPORT: 1.000,00 € Import a justificar: 1.000,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020005482, de 11/03/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI CASAL D´AVIS 1r DE MAIG

(CIF/NIF): G59054379

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT:

Activitats i tallers diversos- telèfon material oficina- excursions- diada del soci- festa d'estiu i Nadal, sortides culturals assegurança responsabilitat civil i robatori- subscripció El Periodico- Manteniment ordinadors. Servei de transport adaptat per a dos serveis (650€)

IMPORT: 4.225,00 € Import a justificar: 4.225,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020009420, de 03/06/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI CASAL D'AVIS RIERA BONET

(CIF/NIF): G59054411

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT:

Activitats i tallers diversos- telèfon-material oficina- excursions- diada del soci- festa d'estiu i Nadal,sortides culturals

IMPORT: 1.650,00 € Import a justificar: 1.650,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020009138, de 29/05/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI CASAL DE LA DONA

(CIF/NIF): G58696030

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Programació Cultural anual i depeses corrents IMPORT: 1.200,00 € Import a justificar: 1.200,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020005585, de 12/03/2020

ANA PLANAS BELTRAN - DNI 35068368S Firmado digitalmente por ANA PLANAS BELTRAN - DNI 35068368S Fecha: 2020.07.29 14:35:40 +02'00'

(7)

DESTINATARI-BENEFICIARI CENTRE D'ESTUDIS COMARCALS DEL BAIX LLOBREGAT (CIF/NIF): G08890659

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Activitats i funcionament anual IMPORT: 1.100,00 € Import a justificar: 1.100,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020005100, de 05/03/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI CENTRE EXCURSIONISTA MOLINS DE REI (CIF/NIF): G58062878

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Activitats i funcionament anual IMPORT: 1.991,00 € Import a justificar: 1.991,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020005689, de 13/03/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI CENTRE EXCURSIONISTA MOLINS DE REI (CIF/NIF): G58062878

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Programació anual esportiva IMPORT: 1.475,18 € Import a justificar: 1.475,18 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020005689, de 13/03/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI CINE CLUB HAL 2002

(CIF/NIF): G62808795

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Activitats i funcionament anual IMPORT: 1.455,00 € Import a justificar: 1.455,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020005487, de 11/03/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI CLUB ATLETISME MOLINS

(CIF/NIF): G66809856

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Programació anual IMPORT: 4.770,24 € Import a justificar: 4.770,24 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020005527, de 11/03/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI CLUB BASQUETBOL MOLINS DE REI 2015 (CIF/NIF): G66507922

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Programació anual IMPORT: 7.139,01 € Import a justificar: 7.139,01 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020005630, de 12/03/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI CLUB CICLISTA MOLINS DE REI

(CIF/NIF): G58943416

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Programació anual IMPORT: 491,73 € Import a justificar: 491,73 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020005714, de 13/03/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI CLUB CICLISTA ONE TO ONE

(CIF/NIF): G64451818

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Programació anual IMPORT: 491,73 € Import a justificar: 491,73 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020004847, de 03/03/2020

ANA PLANAS BELTRAN - DNI 35068368S Firmado digitalmente por ANA PLANAS BELTRAN - DNI 35068368S Fecha: 2020.07.29 15:05:36 +02'00'

(8)

DESTINATARI-BENEFICIARI CLUB DE FUTBOL ATLÈTICO INCRESA (CIF/NIF): G65733503

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Programació anual IMPORT: 3.573,32 € Import a justificar: 3.573,32 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020005609, de 12/03/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI CLUB DE JUDO MOLINS DE REI

(CIF/NIF): G66526575

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Programació anual IMPORT: 6.632,52 € Import a justificar: 6.632,52 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020004680, de 02/03/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI CLUB ESPORTIU MOLINS DE REI 2015 (CIF/NIF): G66579715

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Programació anual (handbol) IMPORT: 7.419,84 € Import a justificar: 7.419,84 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020005496, de 11/03/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI CLUB ESPORTIU MOLINS DE REI 2015 (CIF/NIF): G66579715

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Programació anual (hoquei) IMPORT: 3.042,86 € Import a justificar: 3.042,86 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020005534, de 11/03/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI CLUB FUTBOL SALA MOLINS 99

(CIF/NIF): G62124938

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Programació anual IMPORT: 5.788,74 € Import a justificar: 5.788,74 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020005593, de 12/03/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI CLUB GIMNÀS MOLINS DE REI

(CIF/NIF): G59542084

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Programació anual IMPORT: 5.602,81 € Import a justificar: 5.602,81 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020005555, de 12/03/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI CLUB HALTEROFÍLIA MOLINS DE REI

(CIF/NIF): G62675681

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Programació anual IMPORT: 2.473,39 € Import a justificar: 2.473,39 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020008779, de 22/05/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI CLUB PATINATGE ARTÍSTIC MOLINS DE REI (CIF/NIF): G66555400

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Programació anual IMPORT: 4.627,98 € Import a justificar: 4.627,98 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020008212, de 13/05/2020

ANA PLANAS BELTRAN - DNI 35068368S Firmado digitalmente por ANA PLANAS BELTRAN - DNI 35068368S Fecha: 2020.07.29 15:06:09 +02'00'

(9)

DESTINATARI-BENEFICIARI CLUB PETANCA BONAVISTA (CIF/NIF): G59588095

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Programació anual IMPORT: 491,73 € Import a justificar: 491,73 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020008855, de 25/05/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI CLUB PETANCA INCRESA EL CANAL

(CIF/NIF): G67437657

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Programació anual IMPORT: 491,73 € Import a justificar: 491,73 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020009445, de 03/06/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI CLUB PETANCA MOLINS DE REI

(CIF/NIF): G59317867

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Programació anual IMPORT: 983,45 € Import a justificar: 983,45 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020002284, de 30/01/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI CLUB TENNIS TAULA ATLÈTIC MOLINS DE REI (CIF/NIF): G62808787

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Programació anual IMPORT: 983,45 € Import a justificar: 983,45 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020005674, de 13/03/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI CLUB VÒLEI MOLINS

(CIF/NIF): G62981501

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Programació anual IMPORT: 4.720,31 € Import a justificar: 4.720,31 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020008782, de 22/05/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI COL.LECTIU DE VIUDES DE MOLINS DE REI (CIF/NIF): G63917470

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Sortides culturals- material oficina- telèfon- missatgeria- Quota associació viudes de Catalunya- donatius a entitats socials

IMPORT: 600,00 € Import a justificar: 600,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020005189, de 06/03/2020

DESTINATARI-BENEFICIARI COLLA CASTELLERA MATOSSERS DE MOLINS DE REI (CIF/NIF): G62848353

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Activitats i funcionament anual IMPORT: 8.238,00 € Import a justificar: 8.238,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020008776, de 22/05/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI COLLA GEGANTERA DE MOLINS DE REI (CIF/NIF): G59819136

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Activitats i funcionament anual IMPORT: 7.600,00 € Import a justificar: 7.600,00 €

ANA PLANAS BELTRAN - DNI 35068368S

Firmado digitalmente por ANA PLANAS BELTRAN - DNI 35068368S Fecha: 2020.07.29 15:06:45 +02'00'

(10)

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020008701, de 21/05/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI CORAL FLOR DE NEU

(CIF/NIF): G63131015

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Transports, contractació direcció Coral, gestoria, manteniment capella Sant Isidre- Quota Federació Cors de clave, impremta, material oficina, Inclou import de Lloguer de la Sala gòtica i difusió activitats per dues ocasions (250€) IMPORT: 1.791,90 € Import a justificar: 1.791,90 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020004846, de 03/03/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI CRUZ ROJA ESPAÑOLA

(CIF/NIF): Q2866001G

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Seguiment telefònic adreçat : a) persones majors de 80 anys que viuen soles i no tenen servei de SAD ni TLA

b)Unitats familiars de 79 i més que acompanyades per altra persona de 79 i més i no tenen servei de SAD ni TLA.

Accions de voluntariat

IMPORT: 8.000,00 € Import a justificar: 8.000,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020005454, de 10/03/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI DIMONIS DE MOLINS DE REI

(CIF/NIF): G66367707

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Activitats i funcionament anual IMPORT: 2.250,00 € Import a justificar: 2.250,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020005580, de 12/03/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI DIMONIS DE MOLINS DE REI

(CIF/NIF): G66367707

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Programació anual dimonis infantil IMPORT: 1.000,00 € Import a justificar: 1.000,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020005579, de 12/03/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI DISPORT FC

(CIF/NIF): H63727291

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Activitats anuals IMPORT: 491,73 € Import a justificar: 491,73 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020005836, de 17/03/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI ESCOLTES CATALANS

(CIF/NIF): G08983199

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Programació anual IMPORT: 1.072,50 € Import a justificar: 1.072,50 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020006955, de 14/04/2020

DESTINATARI-BENEFICIARI ESGLÉSIA EVANGÈLICA BAPTISTA MOLINS DE REI - ESPLAI L'SPAI (CIF/NIF): R0800479H ANA PLANAS BELTRAN - DNI 35068368S Firmado digitalmente por ANA PLANAS BELTRAN - DNI 35068368S Fecha: 2020.07.29 15:07:27 +02'00'

(11)

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Programació anual IMPORT: 429,00 € Import a justificar: 429,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020005716, de 13/03/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI FOMENT CULTURAL I ARTÍSTIC

(CIF/NIF): G08481699

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Activitats i funcionament anual IMPORT: 13.862,00 € Import a justificar: 13.862,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020005569, de 12/03/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI FOMENT CULTURAL I ARTÍSTIC

(CIF/NIF): G08481699

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Programació anual (billar) IMPORT: 983,45 € Import a justificar: 983,45 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020004452, de 27/02/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI FOMENT CULTURAL I ARTÍSTIC

(CIF/NIF): G08481699

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Programació anual (escacs) IMPORT: 491,73 € Import a justificar: 491,73 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020005569, de 12/03/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI FÒRUM XXI

(CIF/NIF): G60735966

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Activitats i funcionament anual IMPORT: 1.200,00 € Import a justificar: 1.200,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020009019, de 27/05/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI FUNDACIÓ XARXA GRUP MOLINS DE REI (CIF/NIF): G60925724

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Activitats i funcionament anual IMPORT: 5.800,00 € Import a justificar: 5.800,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020005662, de 13/03/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI GRALLERS DE MOLINS DE REI

(CIF/NIF): G59484014

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Activitats i funcionament anual IMPORT: 750,00 € Import a justificar: 750,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020008343, de 14/05/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI GRUP DE FOC FESTINAMUS - L'ENTXUSCAT (CIF/NIF): G63479463

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Activitats i funcionament anual IMPORT: 3.000,00 € Import a justificar: 3.000,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020004310, de 26/02/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI GRUP DE FOC FESTINAMUS - L'ENTXUSCAT

ANA PLANAS BELTRAN - DNI 35068368S Firmado digitalmente por ANA PLANAS BELTRAN - DNI 35068368S Fecha: 2020.07.29 15:08:02 +02'00'

(12)

(CIF/NIF): G63479463

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Projecte especial bestia infantil IMPORT: 1.000,00 € Import a justificar: 1.000,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020004310, de 26/02/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI GRUP DE TEATRE AMATEUR FILAGARSA (CIF/NIF): G59864975

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Activitats i funcionament anual IMPORT: 2.000,00 € Import a justificar: 2.000,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020005485, de 11/03/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI GRUP DEL DRAC MOLINS DE REI

(CIF/NIF): G62267612

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Activitats i funcionament anual IMPORT: 1.500,00 € Import a justificar: 1.500,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020005586, de 12/03/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI GUEOPIC

(CIF/NIF): G66160656

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Programació anual (secció Boccia) IMPORT: 491,73 € Import a justificar: 491,73 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020004278, de 25/02/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI GUEOPIC

(CIF/NIF): G66160656

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Dia Mundial de conscienciació sobre l’Autisme IMPORT: 1.000,00 € Import a justificar: 1.000,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020004277, de 25/02/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI IMPULS ASSOCIACIÓ CULTURAL

(CIF/NIF): G61383360

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Activitats i funcionament anual IMPORT: 4.000,00 € Import a justificar: 4.000,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020005564, de 12/03/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI JOVENTUT CATÒLICA

(CIF/NIF): G08659468

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Activitats i funcionament anual IMPORT: 7.642,00 € Import a justificar: 7.642,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020005552, de 12/03/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI JOVENTUT CATÒLICA

(CIF/NIF): G08659468

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Esbart Dansaire IMPORT: 1.800,00 € Import a justificar: 1.800,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020005552, de 12/03/2020

ANA PLANAS BELTRAN - DNI 35068368S

Firmado digitalmente por ANA PLANAS BELTRAN - DNI 35068368S Fecha: 2020.07.29 15:08:39 +02'00'

(13)

DESTINATARI-BENEFICIARI JOVENTUT CATÒLICA (CIF/NIF): G08659468

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Pastorets

IMPORT: 2.500,00 € Import a justificar: 2.500,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020005552, de 12/03/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI JOVENTUT CATÒLICA

(CIF/NIF): G08659468

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Cinema a la fesca IMPORT: 1.500,00 € Import a justificar: 1.500,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020005552, de 12/03/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI JOVENTUT CATÒLICA

(CIF/NIF): G08659468

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Documental del mes IMPORT: 1.445,00 € Import a justificar: 1.445,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020005552, de 12/03/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI LA CASA URBANA

(CIF/NIF): G66670712

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Activitats i funcionament anual IMPORT: 1.500,00 € Import a justificar: 1.500,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020008714, de 21/05/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI METAL DEFENDERS

(CIF/NIF): G63119150

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Programació anual IMPORT: 2.500,00 € Import a justificar: 2.500,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020005274, de 07/03/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI MOLINS DE REI CLUB DE FUTBOL

(CIF/NIF): G60410909

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Programació anual IMPORT: 6.935,74 € Import a justificar: 6.935,74 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020005198, de 06/03/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI MOLINS DE ROL

(CIF/NIF): G63466254

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Programació anual IMPORT: 500,00 € Import a justificar: 500,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020005730, de 14/03/2020

DESTINATARI-BENEFICIARI PARROQUIA DE SANT MIQUEL MOLINS DE REI (CENTRE d'ESPLAI MIB)

(CIF/NIF): R0800257H

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Programació anual IMPORT: 1.105,50 € Import a justificar: 1.105,50 €

ANA PLANAS BELTRAN - DNI 35068368S

Firmado digitalmente por ANA PLANAS BELTRAN - DNI 35068368S Fecha: 2020.07.29 15:09:29 +02'00'

(14)

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020005560, de 12/03/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI PENYA BLAUGRANA JOSEP RAICH

(CIF/NIF): G08798654

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Programació anual IMPORT: 491,73 € Import a justificar: 491,73 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020005156, de 05/03/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI PREVENCIÓ I INFORMACIÓ CÀNCER MOLINS (CIF/NIF): G63552814

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Activitats per a pacients i voluntaris i població en general

IMPORT: 900,00 € Import a justificar: 900,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020007964, de 08/05/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI QUÒDLIBET GRUP CORAL

(CIF/NIF): G59556514

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Activitats i funcionament anual IMPORT: 3.200,00 € Import a justificar: 3.200,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020005554, de 12/03/2020

DESTINATARI-BENEFICIARI REAGRUPAMENT MALALTS ALCOHOLICS REHABILITATS DEL BAIX LLOBREGAT

(CIF/NIF): G58593591

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Prevenció , rehabilitació i acompanyament a malalts additius

IMPORT: 600,00 € Import a justificar: 600,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020009095, de 29/05/2020

DESTINATARI-BENEFICIARI SALUT MENTAL BAIX LLOBREGAT ASSOC.FAMILIARS (CIF/NIF): G61010245

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Atenció familiars i usuaris IMPORT: 700,00 € Import a justificar: 700,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020004393, de 27/02/2020 DESTINATARI-BENEFICIARI TEATRE DE LES 15 ARCADES

(CIF/NIF): G66214545

DESTÍ-FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ-AJUT: Activitats i funcionament anual IMPORT: 2.500,00 € Import a justificar: 2.500,00 €

REFERÈNCIA NÚM. I DATA SOL·LICITUD: núm. 2020005553, de 12/03/2020

ANA PLANAS BELTRAN - DNI 35068368S

Firmado digitalmente por ANA PLANAS BELTRAN - DNI 35068368S Fecha: 2020.07.29 15:10:13 +02'00'

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :