PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT SA

18  Descargar (0)

Texto completo

(1)

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT SA-2015-154

I. Objecte del contracte:

Subministrament de material fungible d’ús habitual de laboratori imprescindible per a dur a terme els treballs analítics dels laboratoris dependents de la Secretaria de Salut Pública.

Aquest subministrament es realitza de forma continuada durant tot l’any en funció de les necessitats dels laboratoris, i te relació amb la tipologia i el nombre d’anàlisi que es vagin sol·licitant segons els programes de vigilància analítica establerts, les necessitats sorgides a partir d’alertes i brots o sol·licituds d’anàlisis d’altres organismes.

II. Finalitat del subministrament:

Els materials objecte d’aquest subministrament, s’utilitzen, conjuntament amb d’altres reactius, medis i materials, per a realitzar anàlisis, manuals i instrumentals, que tenen com a finalitat la detecció i quantificació de perills que poden afectar a la salut de les persones si estan presents en els aliments, les aigües o l’ambient.

III. Abast del subministrament:

Les analítiques es realitzen als quatre laboratoris de Salut Pública dependents de la Secretaria de Salut Pública. Aquests laboratoris són:

Laboratori de l’ASPCAT a Girona

C/ del Sol, 15 17004 Girona

Telèfon: 972 94 14 34

Laboratori de l’ASPCAT a Lleida

C/ Alcalde Rovira Roure, 2 25006 Lleida

Telèfon: 973 70 16 37

Laboratori de l’ASPCAT a Tarragona

Av. Maria Cristina, 54 43002 Tarragona Telèfon: 977 22 41 51

Laboratori de l’ASPCAT a Tortosa

Av. Santa Teresa, 2-12 43590 Tortosa

(2)

IV. Condicions del subministrament:

El proveïdor rebrà les comandes corresponents al contracte de forma individual des de cada laboratori per tal que conegui la destinació dels productes.

El subministrador servirà els productes sota demanda i amb les condicions de transport exigides per a cada producte.

La facturació es farà de forma centralitzada, sempre sobre el material servit i un cop comprovada, a la recepció pel laboratori, i registrada la seva idoneïtat pel que fa a condicions d’arribada.

V. Descripció del objecte:

El llistat de productes i la previsió de consum anual per a aquest contracte són:

ID Producte Previsió

1 - -

CAMPANES PYREX DURHAM 6 x 40

mm 1 x 100 u 1

2 - - EMBUT DE 10 cm Ø RAMA CURTA 1 1

3 - - EMBUT DE 7 cm Ø RAMA CURTA 1 1

4 - -

EMBUT DECANTACIÓ TAP R, CLAU

ROTAFLO TF, 1000 ml 1 2 5 - - ESCOVILLONS D'1 cm Ø 1 1 6 - - ESCOVILLONS DE 2,5 cm Ø 1 3 7 - - ESCOVILLONS DE 3 cm Ø 1 3 8 - - ESCOVILLONS DE 5,5 cm Ø 1 3 9 - - ESCOVILLONS DE 8 cm Ø 1 5

10 - - FLASCÓ ESTÈRIL ANACLIN, 2000 ml 34 u 2

11 - - GASSES 7,5x7,5 cm 200 u 5 12 - - GOT DE PRECIPITATS, 400 ml, FORMAT BAIX 1 6 13 - - GOT DE PRECIPITATS, 10 ml, FORMAT BAIX 1 1 14 - - GOT DE PRECIPITATS, 100 ml, FORMAT BAIX 1 1 15 - -

GRADETA ACER INOXIDABLE 48 (8x6)

TUB 18 1 1

16 - -

GRADETA METALICA 12 T 23mm

(4X3) ALÇADA 85mm 1 1

17 - - MATRÀS AFORAT CLASSE A, 1 L 1 x 2 3

18 - - MATRÀS AFORAT CLASSE A, 10 ml 1 1

19 - - MATRÀS AFORAT CLASSE A, 100 ml 1 1

(3)

21 - - MATRÀS AFORAT CLASSE A, 200 ml 1 1

22 - - MATRÀS AFORAT CLASSE A, 25 ml 1 1

23 - - MATRÀS AFORAT CLASSE A, 250 ml 1 1

24 - - MATRÀS AFORAT CLASSE A, 50 ml 1 1

25 - - MATRÀS AFORAT classe A, 500 ml 1 1

26 - -

MATRÀS ERLENMEYER AMB TAP DE

ROSCA, 500 ml 1 3

27 - -

MATRÀS ERLENMEYER BOCA

AMPLA, 250 ml 1 2

28 - -

MATRÀS FONS PLA, COLL AMPLE,

500 ml 1 2

29 - -

MATRÀS FONS PLA, COLL NORMAL,

1000 ml 1 x 10 1

30 - -

MATRÀS FONS PLA, COLL NORMAL,

2000 ml 1 6

31 - -

NANSA DRIGALSKY 5 PE

ESTERIL/RADIACIÓ 5X200uds 14

32 - -

PAPER ABSORBENT MODEL 255 PE

420x520 500 4

33 - - PERLES DE VIDRE, 3 MM DIÀMETRE 1 Kg 2

34 - - PINÇA 2 PALES MÒBILS 1 u. 5

35 - -

PINÇA DISSECCIÓ RECTA, P. ROMA

300 MM 1 u 12

36 - -

PIPETA SEROLÒGICA 50 ml PS-

RO-EST-UNO 1 x 100 5

37 - - PIPETA AFORADA 1 aforament 5ml 1 1

38 - - PIPETA AFORADA 1, 4 ml 1 5

39 - -

PIPETA PASTEUR 1,5 ml 23 cm llarg

estèril 1 x 500 1

40 - - PIPETA PASTEUR DE 153 mm 1 x 250 4

41 - - PIPETA PASTEUR DE 229 mm 1 x 250 9

42 - -

PIPETA UN AFORAMENT CLASSE A 3

ml 1 5

43 - -

PIPETES PASTEUR NO ESTERILS DE 3

ml 500 u 2

44 - -

PORTA-OBJECTES 76X26 mm

(PREPARATS PER USAR) 1 13

45 - -

PROVETA GRADUADA classe A 250

ml 1 1

46 - -

PROVETA GRADUADA classe A 500

ml 1 2

47 - -

PROVETA GRADUADA classe A 100

(4)

48 - - PROVETA GRADUADA classe A 1L 1 4

49 - -

TAPS PER TUBS ROSCA

(AUTOCLAVABLE) ROSCA 18 mm 1 1

50 - -

TETINA DE GOMA PER PIPETES

PASTEUR 1 3

51 - -

TISORES ACER INOX, 125 mm,

PUNTA ROMA 1 3

52 - -

TISORES ACER INOX, 160mm, PUNTA

FINA 1 3

53 - -

TISORES ACER INOX. 125mm ,

PUNTA FINA 1 4

54 - - TORUNDES DE COTÓ EN TUB ESTÈRIL 1 x 100 u 4

55 - - TUB ASSAIG 16X160 mm DE 20 ml 1 51

56 - - TUB ASSAIG 18X150 mm 1 1

57 - - TUB ASSAIG 20X200 mm DE 40 ml 1 1

58 - -

TUB ASSAIG AMB TAP ROSCA

20X100 mm DE 20 ml 1 x 40 1

59 - -

TUB FALCON TRONC CÒNIC DE 15 ml

ESTÈRIL 700 u 5

60 - -

TUB FALCON TRONC CÒNIC DE 50 ml

ESTÈRIL 500 u 4

61 - -

TUB PYREX FONS RODÓ (20 mmx

125 mm) ROSCA 18 mm 1 1

62 - -

TUBS 10 ml, 16 x 110 mm PS FONS RODÓ TAP DE ROSCA. ESTERILS

BOSSA 20

x 25u 3

63 - -

TUBS, PS, 12X75mm, 5 ml, AMB TAP

DUAL POSITION, ESTÈRILS 1 x 500 u 5

64 - - VIDRE DE RELLOTGE DE 100mm 1 1

65 - -

XERINGA D'INSULINA AGULLA

0,50X16 EXTRAIBLE 1 ml 1 x 100 u 4

66 AZLON 12309960 BOSSES ESTERILITZAR AUTOCLAU 1x100 3

67 BD plastipak BS-05S XERINGUES ESTERILS, 5 ml 1 x 100 u 1

68 BIO-RAD 1703713 CHEF PLUG MOLDS 5 u 1

69 BRAND 61750

CINTA INDICADORA ESTERILITZACIÓ

AUTOADHESIVA 1 x 6 4

70 BRAND 29714

PIPETA AFORADA 1 aforament

Blaubrand cAS, 20 ml 1 x 6 1

71 BRAND 747715 PIPETES PASTUR DE VIDRE 145 mm 1 x 1000 1

72 BRAND 702521

PUNTES PIPETA, BLAVES, 50-1000 µl.

Plastibrand 1 x 1000 9

73 BRAND 702516

PUNTES PIPETA, GROGUES, 2-100 µl.

Plastibrand 1 x 1000 7

(5)

mm

75 COMECTA 8080803 SAFATA ACER INOXIDABLE 1 2

76 CORNING 4878 RESERVORI DE REACTIUS 8 CANALS 100 u 1

77 DELTALAB 547663-E CONTENIDORS DE 100 ml ESTÈRILS

1 x 400 uds. 1 78 DELTALAB 547762-E CONTENIDORS DE 60 ml ESTÈRILS DE POLIESTIRÈ 1 x 850 uds 1

79 DELTALAB 19425 COPES CÒNIQUES GRADUADES 1u 3

80 DELTALAB C-254

GRADETA ACER INOXIDABLE TUBS

19 mm Ø ALÇADA 40 mm 1 3

81 DELTALAB C-254

GRADETA PER A FLASCONS 30 mm Ø

ALTURA 40mm 1 3

82 DELTALAB 302750

NANSES SEMBRA D'UN SOL ÚS 10 µL

(BLAVES) 1 x 600 1

83 DELTALAB 191578 PROBETA CON ASA 1u 1

84 DELTALAB 900050

PUNTES DE PIPETA TIPUS PALLETA

ESTÈRIL 40 x 25 1

85 DELTALAB 300705 TUB 16 x 100 PS 10 ml 5 x 500 1

86 DELTALAB 429940 TUBS CENTRIFUGA 15 ml 1 x 500 u 2

87 DELTALAB DE4091104 X1000 MICROTUBS 2 ml 1 2

88 DELTALAB DE409008/N X1000 TAP C/JUNTA NAT. 1 2

89 DINKO 1.9808.15 TUB GRADUAT, CLAU TEFLÓ 1 2

90 DINTER 1.9808.14

EMBUT SEPARACIÓ 2 L AMB CLAU

TEFLÓ 1 1

91 JOFEL AQ40006 PAPER EIXUGAMANS 1 x 6 12

92 PARAFILM 11762644 PARAFILM 1 6

93 PYREX 4516/450 ANELL VESSAMENT PER ROSCA 10 5

94 PYREX 10652101 GOT DE PRECIPITATS, 150 ml, FORMAT ALT 1 10 95 PYREX 10784192 GOT DE PRECIPITATS, 2000ml, FORMAT ALT 1 3 96 PYREX 10690171 GOT DE PRECIPITATS, 400 ml, FORMAT ALT 1 x 10 2 97 PYREX 10690361 GOT DE PRECIPITATS, 600 ml, FORMAT BAIX 1 1 98 PYREX 10089799 GOT DE PRECIPITATS, 1000 ml, FORMAT ALT 1 2 99 PYREX 10348829 GOT DE PRECIPITATS, 25 ml, FORMAT BAIX 1 2 100 PYREX 10059169 GOT DE PRECIPITATS, 250 ml, FORMAT BAIX 1 21

(6)

102 RAININ 17002932 PUNTES DE PIPETA RT - L250 1 x 960 5

103 SELECTA 1025115

CISTELLA ACER INOXIDABLE DE

150x120 mm alçada 1 3

104 SELECTA 1025121

CISTELLA ACER INOXIDABLE DE

210x180 mm alçada 1 3

105 SELECTA 6021315

ESPÀTULA CULLERA ESCOPLO 150

mm (CANALETA) 1 3

106 SELECTA 1096150

ESPÀTULA AMB CULLERA PLANA

150x20 mm 1 10

107 SELECTA BB 24 FULLES DE BISTURI ESTÈRILS nº 24 1 x 100 5

108 SELECTA 1277210

MICROESPÀTULA CULLERA PLANA

210 mm 1 2

109 SELECTA 1000013 NANSES DE SEMBRA NICROM 1 5

110 SELECTA 1000014 NANSES DE SEMBRA PLATÍ 1 2

111 SELECTA 1000580 PINÇA DISSECCIÓ RECTA, P. ROMA 1 10

112 SELECTA 12012215

ROTLLE DE PAPER ESTERILITZADOR 20cm

200 cm x

20 cm 17

113 SELECTA SE1019205 SERO-TAP per tubs 19/20 mm negre 1 1

114 SELECTA SE1019203 SERO-TAP per tubs 19/20 mm or 1 1

115 SELECTA SE1019204

SERO-TAP per tubs 19/20mm

vermell 1 1

116 SWANN MORTON 12118931

BISTURÍS D'UN SOL ÚS ESTÈRILS No.

22 1 x100 10

117 CARLO ERBA 503485 CALCI 10g/L RS Std per ICP 100 ml 1

118 PWG (Dr. Stern) PWG-Gliadin PATRÓ GLIADINA 100mg 1

119 ANORSA X-8235

GOTS DE SYNCORE (Vidre per

soportar pressions de buit) 1 4

120 BRAND 26301

CONTROLADOR DE PIPETAS

ACCU-JET® PRO (MAGENTA) 1 1

121 BRAND 26535

FILTRE DE MEMBRANA 0,2 μm

ACCU-JET®PRO NO EST 1x10 u 5

122 BRUKER 8110002800 CLEANING POWDER ESTEELE 500g 1

123 BRUKER

88-299-53-800 OLI BOMBES BUIT ICP-MS GP45 1 L 4

124 BRUKER - O-RING SKIMER 1 2

125 BRUKER 9910135900

SAMPLER CONE (CRI-PURGE ONLY,

Nickel) 1 1

126 BRUKER 9910121200 SKIMMER (CRI Nickel) 1 1

127 BRUKER 3710034600

TUB BOMBA PERIST. PER A CANAL

DRENATGE (ICP-MS) 1 x 12u 1

128 BRUKER 3710031500

TUB MOSTREJADOR SPS-3

(7)

129 BRUKER 116-0549-07

TUBS BOMBA PERISTÁLTICA

NEGRE/NEGRE 0.76mm 12 6

130 BRUKER

37-100511-00 TUBS DE POLIPROPILÉ 16x125mm 125 10

131 CULTEK 145015 CARTUTXOS DE BUTÀ FLAMEBOY 6 u 3

132 CULTEK 9750200410 OPSYS MR READER LAMP 1 u. 1

133 DINTER 1.8110.01

Sonda Pt100 de temperatura funda

cristal/gel 1 1

134 GILSON F144604

JUNTA DE SEGELLAT PER A

PIPETMAN P100 1 u 4

135 GILSON F123888

JUNTA DE SEGELLAT PER A

PIPETMAN P1000 1 u 10

136 GILSON F123350

JUNTA DE SEGELLAT PER A

PIPETMAN P200 1 u 10

137 TIMER CLOCK 951882 CRONÒMETRE-AVISADOR DIGITAL 1 3

138 - - FUCSINA FENICADA, 500 ml 500 ml 1

139 - -

VIOLETA DE GENCIANA FENICADA,

500 ml 500 ml 1

140 BIOKAR BM09908 GLUCOSE AGAR 50 x 10 ml 3

141 BIOKAR BK140HA LACTOSE SULFITE BROTH (LS) 500 g 2

142 BIOKAR BK137HA

LECITHIN-POLYSORBATE-TRITON X

BROTH 500 g 1

143 BIOKAR BM12108

MODIFIED

LAURYLSULFATE-TRYPTOSE VANCOMYCIN BROTH 50 x 10 ml 1

144 BIOKAR BK048HA MUELLER HINTON AGAR 500g 1

145 BIOKAR BK144HA PLATE COUNT AGAR 500 g 2

146 BIOKAR BM07608 TRYPTOPHAN BROTH 50 x 3 ml 2

147 BIO-RAD 161-0741

10X TRIS/BORIC ACID/EDTA (TBE

BUFFER) 1 l 1

148 BIO-RAD 161-0770

10X TRIS/BORIC ACID/EDTA (TBE

BUFFER) 5 l 1

149 BIO-RAD 3560801

ANTIS. SALMONELLA POL. OMA

GRUPS A, B, D, E, L 3 ml 6

150 BIO-RAD 3560811

ANTIS. SALMONELLA POL. OMB

GRUPS C, F, G, H 3 ml 5

151 BIO-RAD 142-1253

CHELEX 100, RESINA DE GRAU

MOLECULAR 50 g 1

152 BIO-RAD 161-0717 GLICINA 250 g 1

153 BIO-RAD 161-0724 GLICINA 2 kg 1

154 BIO-RAD 3555278 KING B MEDIUM 25 x 7 ml 2

155 BIO-RAD 3553725 Kit LDC, ODC, ADH 1x3 tubs 30

(8)

157 BIO-RAD 3564610 NOVOBIOCIN SUPPLEMENT 1g 1

158 BIO-RAD 3564474

PLATE COUNT AGAR (Without

Dextrose) 500 g 4 159 BIO-RAD 656-4710 RAPID´SALMONELLA CÀPSULES, SUPLEMENT SELECTIU 100 càpsules 1

160 BIO-RAD 356-3963 RAPID’SALMONELLA AGAR 120 pl 2

161 BIO-RAD 3564748 RAPID'E.COLI O157:H7/AGAR 100 g 3

162 BIO-RAD 64084

THIOGLYCOLLATE RESAZURIN BROTH

U.S.P. 500 g 1

163 BIO-RAD 161-0719

TRIS ELECTROPHORESIS PURITY

REAGENT 1 kg 1

164 BIO-RAD 356 4474 YEAST EXTRACT AGAR 500 g 1

165 BIOSER 3559031

ANTISERUM SALMONELLA

MONOVALENT S.A.G. O:1,2 3ml 2

166 BIOSER 3559162

ANTISERUM SALMONELLA

MONOVALENT S.A.G. O:13,22,23 3ml 1

167 BIOSER 3559112

ANTISERUM SALMONELLA

MONOVALENT S.A.G. O:3,10,15 3ml 2

168 BIOSER 3559021

ANTISERUM SALMONELLA

MONOVALENT S.A.G. O:4,5 3ml 2

169 BIOSER 3559081

ANTISERUM SALMONELLA

MONOVALENT S.A.G. O:7 3ml 1

170 BIOSER 3559091

ANTISERUM SALMONELLA

MONOVALENT S.A.G. O:8 3ml 1

171 BIOSER 3559101

ANTISERUM SALMONELLA

MONOVALENT S.A.G. O:9 3ml 2

172 BIOSER O32187020 UREA BROTH

20 TUBS X

2 ml 2

173 CRISON CR95011

CRISOLYT A ELECTROLYTE KCl 3M +

AgCl 250 ml 2

174 CRISON CR95000 CRISOLYTE ELECTROLYTE KCl 3M 250 ml 4

175 CRISON 9610 DISSOLUCIÓ NETEJA-DIAFRAGMES 250 ml 1

176 CRISON 9600

DISSOLUCIÓ NETEJA-ELECTRODES

AMB PEPSINA 250 ml 3

177 DINKO 1.9808.31 PEPSINA 1:10000 NF 1 kg 2

178 DINTER 1.9808.40 ÀCID CLORHÍDRIC HCl 25% 1 L 2

179 INVITROGEN 710.03 DYNABEADS ANTI-E.COLI O157 50 r 4

180 INVITROGEN 25530-049

PROTEINASE K SOLUCIO RNA

20MG/ML 5 x 1 ml 1

181 INVITROGEN S33100

SYBR SAFE DNA GEL STAIN IN 0,5X

TBE 1 l 3

182 MONPLET - ETANOL 96º DESNATURALIZAT 1 L 15

(9)

184 R-BIOPHARM R7003 RIDA® QUICK GLIADIN 1 x 25 1

185 R-BIOPHARM R4612 RIDASCREEN FAST CASEIN 1x 48p 3

186 R-BIOPHARM R6802 RIDASCREEN FAST HAZELNUT 1x 48 p 1

187 R-BIOPHARM R6901

RIDASCREEN FAST

MANDEL/ALMOND 1 x 96 p 2

188 R-BIOPHARM R7102 RIDASCREEN FAST SOYA 1 x 48 p 3

189 R-BIOPHARM R7001 RIDASCREEN GLIADIN 1x 96 p 1

190 R-BIOPHARM R7006

RIDASCREEN GLIADIN COCKTAIL

SOLUTION 105 ml 1

191 ROSCO 540-21 D(+) XYLOSA TABLETS 5 x 25 u 2

192 ROSCO 534-11 L -RHAMNOSA 5 x 50 u 1

193 ROSCO 570-11 ORNITHINE DECARBOXYLASE ODC 5 x 50 u 1

La previsió de consum distribuïda per laboratori es troba en la taula annexa a aquest document.

VI. Criteris de negociació:

Llistat d’imports màxims de licitació unitaris i totals:

ID Producte Import màxim

unitari

Import màxim total

1 -

CAMPANES PYREX DURHAM 6 x

40 mm 98,00 € 98,00 €

2 -

EMBUT DE 10 cm Ø RAMA

CURTA 6,00 € 6,00 €

3 - EMBUT DE 7 cm Ø RAMA CURTA 3,00 € 3,00 €

4 -

EMBUT DECANTACIÓ TAP R,

CLAU ROTAFLO TF, 1000 ml 38,00 € 76,00 € 5 - ESCOVILLONS D'1 cm Ø 2,00 € 2,00 € 6 - ESCOVILLONS DE 2,5 cm Ø 2,00 € 6,00 € 7 - ESCOVILLONS DE 3 cm Ø 2,00 € 6,00 € 8 - ESCOVILLONS DE 5,5 cm Ø 3,00 € 9,00 € 9 - ESCOVILLONS DE 8 cm Ø 3,00 € 15,00 € 10 -

FLASCÓ ESTÈRIL ANACLIN, 2000

ml 43,00 € 86,00 € 11 - GASSES 7,5x7,5 cm 27,00 € 135,00 € 12 - GOT DE PRECIPITATS, 400 ml, FORMAT BAIX 2,00 € 12,00 € 13 - GOT DE PRECIPITATS, 10 ml, FORMAT BAIX 5,00 € 5,00 € 14 - GOT DE PRECIPITATS, 100 ml, FORMAT BAIX 3,00 € 3,00 €

(10)

15 -

GRADETA ACER INOXIDABLE 48

(8x6) TUB 18 15,00 € 15,00 €

16 -

GRADETA METALICA 12 T 23mm

(4X3) ALÇADA 85mm 17,00 € 17,00 €

17 - MATRÀS AFORAT CLASSE A, 1 L 32,00 € 96,00 €

18 -

MATRÀS AFORAT CLASSE A, 10

ml 9,00 € 9,00 €

19 -

MATRÀS AFORAT CLASSE A, 100

ml 5,00 € 5,00 €

20 - MATRÀS AFORAT CLASSE A, 2 L 23,00 € 92,00 €

21 -

MATRÀS AFORAT CLASSE A, 200

ml 11,00 € 11,00 €

22 -

MATRÀS AFORAT CLASSE A, 25

ml 6,00 € 6,00 €

23 -

MATRÀS AFORAT CLASSE A, 250

ml 10,00 € 10,00 €

24 -

MATRÀS AFORAT CLASSE A, 50

ml 7,00 € 7,00 €

25 -

MATRÀS AFORAT classe A, 500

ml 13,00 € 13,00 €

26 -

MATRÀS ERLENMEYER AMB TAP

DE ROSCA, 500 ml 47,00 € 141,00 €

27 -

MATRÀS ERLENMEYER BOCA

AMPLA, 250 ml 5,00 € 10,00 €

28 -

MATRÀS FONS PLA, COLL AMPLE,

500 ml 14,00 € 28,00 €

29 -

MATRÀS FONS PLA, COLL

NORMAL, 1000 ml 20,00 € 20,00 €

30 -

MATRÀS FONS PLA, COLL

NORMAL, 2000 ml 45,00 € 270,00 €

31 -

NANSA DRIGALSKY 5 PE

ESTERIL/RADIACIÓ 46,00 € 644,00 €

32 -

PAPER ABSORBENT MODEL 255

PE 420x520 146,00 € 584,00 €

33 -

PERLES DE VIDRE, 3 MM

DIÀMETRE 19,00 € 38,00 €

34 - PINÇA 2 PALES MÒBILS 13,00 € 65,00 €

35 -

PINÇA DISSECCIÓ RECTA, P.

ROMA 300 MM 9,00 € 108,00 €

36 -

PIPETA SEROLÒGICA 50 ml PS-

RO-EST-UNO 119,00 € 595,00 €

37 -

PIPETA AFORADA 1 aforament

5ml 5,00 € 5,00 €

(11)

39 - PIPETA PASTEUR 1,5 ml 23 cm llarg estèril 67,00 € 67,00 € 40 - PIPETA PASTEUR DE 153 mm 7,00 € 28,00 € 41 - PIPETA PASTEUR DE 229 mm 7,00 € 63,00 € 42 -

PIPETA UN AFORAMENT CLASSE

A 3 ml 5,00 € 25,00 €

43 -

PIPETES PASTEUR NO ESTERILS

DE 3 ml 8,00 € 16,00 €

44 -

PORTA-OBJECTES 76X26 mm

(PREPARATS PER USAR) 3,00 € 39,00 €

45 -

PROVETA GRADUADA classe A

250 ml 7,00 € 7,00 €

46 -

PROVETA GRADUADA classe A

500 ml 14,00 € 28,00 €

47 -

PROVETA GRADUADA classe A

100 ml 5,00 € 40,00 €

48 - PROVETA GRADUADA classe A 1L 18,00 € 72,00 €

49 -

TAPS PER TUBS ROSCA

(AUTOCLAVABLE) ROSCA 18 mm 61,00 € 61,00 € 50 -

TETINA DE GOMA PER PIPETES

PASTEUR 4,00 € 12,00 €

51 -

TISORES ACER INOX, 125 mm,

PUNTA ROMA 10,00 € 30,00 €

52 -

TISORES ACER INOX, 160mm,

PUNTA FINA 10,00 € 30,00 €

53 -

TISORES ACER INOX. 125mm ,

PUNTA FINA 9,00 € 36,00 €

54 -

TORUNDES DE COTÓ EN TUB

ESTÈRIL 112,00 € 448,00 € 55 - TUB ASSAIG 16X160 mm DE 20 ml 72,00 € 3.672,00 € 56 - TUB ASSAIG 18X150 mm 121,00 € 121,00 € 57 - TUB ASSAIG 20X200 mm DE 40 ml 192,00 € 192,00 € 58 -

TUB ASSAIG AMB TAP ROSCA

20X100 mm DE 20 ml 139,00 € 139,00 €

59 -

TUB FALCON TRONC CÒNIC DE

15 ml ESTÈRIL 58,00 € 290,00 €

60 -

TUB FALCON TRONC CÒNIC DE

50 ml ESTÈRIL 66,00 € 264,00 €

61 -

TUB PYREX FONS RODÓ (20 mmx

125 mm) ROSCA 18 mm 328,00 € 328,00 €

62 -

TUBS 10 ml, 16 x 110 mm PS

(12)

ESTERILS 63 -

TUBS, PS, 12X75mm, 5 ml, AMB

TAP DUAL POSITION, ESTÈRILS 114,00 € 570,00 €

64 - VIDRE DE RELLOTGE DE 100mm 2,00 € 2,00 €

65 -

XERINGA D'INSULINA AGULLA

0,50X16 EXTRAIBLE 1 ml 11,00 € 44,00 € 66 AZLON BOSSES ESTERILITZAR AUTOCLAU 67,00 € 201,00 € 67 BD plastipak XERINGUES ESTERILS, 5 ml 8,00 € 8,00 €

68 BIO-RAD CHEF PLUG MOLDS 168,00 € 168,00 €

69 BRAND

CINTA INDICADORA

ESTERILITZACIÓ AUTOADHESIVA 7,00 € 28,00 € 70 BRAND

PIPETA AFORADA 1 aforament

Blaubrand cAS, 20 ml 5,00 € 5,00 €

71 BRAND

PIPETES PASTUR DE VIDRE 145

mm 8,00 € 8,00 €

72 BRAND

PUNTES PIPETA, BLAVES,

50-1000 µl. Plastibrand 6,00 € 54,00 €

73 BRAND

PUNTES PIPETA, GROGUES,

2-100 µl. Plastibrand 10,00 € 70,00 €

74 COMECTA

BOSSES DE PAPER ESTÈRIL DE

100 mm 20,00 € 40,00 €

75 COMECTA SAFATA ACER INOXIDABLE 25,00 € 50,00 €

76 CORNING RESERVORI DE REACTIUS 8 CANALS 204,00 € 204,00 € 77 DELTALAB CONTENIDORS DE 100 ml ESTÈRILS 24,00 € 24,00 € 78 DELTALAB CONTENIDORS DE 60 ml ESTÈRILS DE POLIESTIRÈ 51,00 € 51,00 €

79 DELTALAB COPES CÒNIQUES GRADUADES 9,00 € 27,00 €

80 DELTALAB

GRADETA ACER INOXIDABLE

TUBS 19 mm Ø ALÇADA 40 mm 13,00 € 39,00 € 81 DELTALAB

GRADETA PER A FLASCONS 30

mm Ø ALTURA 40mm 13,00 € 39,00 €

82 DELTALAB

NANSES SEMBRA D'UN SOL ÚS

10 µL (BLAVES) 58,00 € 58,00 €

83 DELTALAB PROBETA CON ASA 34,00 € 34,00 €

84 DELTALAB

PUNTES DE PIPETA TIPUS

PALLETA ESTÈRIL 33,00 € 33,00 €

85 DELTALAB TUB 16 x 100 PS 10 ml 56,00 € 56,00 €

86 DELTALAB TUBS CENTRIFUGA 15 ml 38,00 € 76,00 €

87 DELTALAB X1000 MICROTUBS 2 ml 116,00 € 232,00 €

(13)

89 DINKO TUB GRADUAT, CLAU TEFLÓ 52,00 € 104,00 € 90 DINTER

EMBUT SEPARACIÓ 2 L AMB

CLAU TEFLÓ 104,00 € 104,00 €

91 JOFEL PAPER EIXUGAMANS 23,00 € 276,00 €

92 PARAFILM PARAFILM 19,00 € 114,00 €

93 PYREX ANELL VESSAMENT PER ROSCA 11,00 € 55,00 €

94 PYREX GOT DE PRECIPITATS, 150 ml, FORMAT ALT 2,00 € 20,00 € 95 PYREX GOT DE PRECIPITATS, 2000ml, FORMAT ALT 7,00 € 21,00 € 96 PYREX GOT DE PRECIPITATS, 400 ml, FORMAT ALT 2,00 € 4,00 € 97 PYREX GOT DE PRECIPITATS, 600 ml, FORMAT BAIX 3,00 € 3,00 € 98 PYREX GOT DE PRECIPITATS, 1000 ml, FORMAT ALT 5,00 € 10,00 € 99 PYREX GOT DE PRECIPITATS, 25 ml, FORMAT BAIX 1,00 € 2,00 € 100 PYREX GOT DE PRECIPITATS, 250 ml, FORMAT BAIX 2,00 € 42,00 €

101 PYREX GOT DE PRECIPITATS, 3000 ml 14,00 € 28,00 € 102 RAININ PUNTES DE PIPETA RT - L250 68,00 € 340,00 € 103 SELECTA

CISTELLA ACER INOXIDABLE DE

150x120 mm alçada 28,00 € 84,00 €

104 SELECTA

CISTELLA ACER INOXIDABLE DE

210x180 mm alçada 41,00 € 123,00 €

105 SELECTA

ESPÀTULA CULLERA ESCOPLO

150 mm (CANALETA) 5,00 € 15,00 €

106 SELECTA

ESPÀTULA AMB CULLERA PLANA

150x20 mm 4,00 € 40,00 €

107 SELECTA

FULLES DE BISTURI ESTÈRILS nº

24 13,00 € 65,00 €

108 SELECTA

MICROESPÀTULA CULLERA

PLANA 210 mm 3,00 € 6,00 €

109 SELECTA NANSES DE SEMBRA NICROM 1,00 € 5,00 €

110 SELECTA NANSES DE SEMBRA PLATÍ 23,00 € 46,00 €

111 SELECTA

PINÇA DISSECCIÓ RECTA, P.

ROMA 3,00 € 30,00 €

112 SELECTA

ROTLLE DE PAPER

ESTERILITZADOR 20cm 38,00 € 646,00 €

113 SELECTA

SERO-TAP per tubs 19/20 mm

negre 1,00 € 1,00 €

(14)

115 SELECTA

SERO-TAP per tubs 19/20mm

vermell 1,00 € 1,00 €

116

SWANN MORTON

BISTURÍS D'UN SOL ÚS ESTÈRILS

No. 22 13,00 € 130,00 €

117 CARLO ERBA CALCI 10g/L RS Std per ICP 159,00 € 159,00 €

118 PWG (Dr. Stern) PATRÓ GLIADINA 157,00 € 157,00 €

119 ANORSA

GOTS DE SYNCORE (Vidre per

soportar pressions de buit) 44,00 € 176,00 € 120 BRAND

CONTROLADOR DE PIPETAS

ACCU-JET® PRO (MAGENTA) 346,00 € 346,00 € 121 BRAND

FILTRE DE MEMBRANA 0,2 μm

ACCU-JET®PRO NO EST 43,00 € 215,00 €

122 BRUKER CLEANING POWDER ESTEELE 347,00 € 347,00 €

123 BRUKER OLI BOMBES BUIT ICP-MS GP45 137,00 € 548,00 €

124 BRUKER O-RING SKIMER 114,00 € 228,00 €

125 BRUKER

SAMPLER CONE (CRI-PURGE

ONLY, Nickel) 787,00 € 787,00 €

126 BRUKER SKIMMER (CRI Nickel) 919,00 € 919,00 €

127 BRUKER

TUB BOMBA PERIST. PER A

CANAL DRENATGE (ICP-MS) 56,00 € 56,00 € 128 BRUKER

TUB MOSTREJADOR SPS-3

(NALGENE, 1/8" ID x 1/4" OD) 9,00 € 18,00 € 129 BRUKER

TUBS BOMBA PERISTÁLTICA

NEGRE/NEGRE 0.76mm 91,00 € 546,00 €

130 BRUKER

TUBS DE POLIPROPILÉ

16x125mm 40,00 € 400,00 €

131 CULTEK CARTUTXOS DE BUTÀ FLAMEBOY 53,00 € 159,00 €

132 CULTEK OPSYS MR READER LAMP 65,00 € 65,00 €

133 DINTER

Sonda Pt100 de temperatura

funda cristal/gel 159,00 € 159,00 €

134 GILSON

JUNTA DE SEGELLAT PER A

PIPETMAN P100 48,00 € 192,00 €

135 GILSON

JUNTA DE SEGELLAT PER A

PIPETMAN P1000 48,00 € 480,00 €

136 GILSON

JUNTA DE SEGELLAT PER A

PIPETMAN P200 48,00 € 480,00 € 137 TIMER CLOCK CRONÒMETRE-AVISADOR DIGITAL 10,00 € 30,00 € 138 - FUCSINA FENICADA, 500 ml 43,00 € 43,00 € 139 - VIOLETA DE GENCIANA FENICADA, 500 ml 27,00 € 27,00 €

140 BIOKAR GLUCOSE AGAR 49,00 € 147,00 €

(15)

142 BIOKAR

LECITHIN-POLYSORBATE-TRITON

X BROTH 43,00 € 43,00 €

143 BIOKAR

MODIFIED

LAURYLSULFATE-TRYPTOSE VANCOMYCIN BROTH 43,00 € 43,00 €

144 BIOKAR MUELLER HINTON AGAR 43,00 € 43,00 €

145 BIOKAR PLATE COUNT AGAR 223,00 € 446,00 €

146 BIOKAR TRYPTOPHAN BROTH 75,00 € 150,00 €

147 BIO-RAD

10X TRIS/BORIC ACID/EDTA (TBE

BUFFER) 213,00 € 213,00 €

148 BIO-RAD

10X TRIS/BORIC ACID/EDTA (TBE

BUFFER) 82,00 € 82,00 €

149 BIO-RAD

ANTIS. SALMONELLA POL. OMA

GRUPS A, B, D, E, L 82,00 € 492,00 €

150 BIO-RAD

ANTIS. SALMONELLA POL. OMB

GRUPS C, F, G, H 238,00 € 1.190,00 €

151 BIO-RAD

CHELEX 100, RESINA DE GRAU

MOLECULAR 105,00 € 105,00 €

152 BIO-RAD GLICINA 230,00 € 230,00 €

153 BIO-RAD GLICINA 29,00 € 29,00 €

154 BIO-RAD KING B MEDIUM 13,00 € 26,00 €

155 BIO-RAD Kit LDC, ODC, ADH 71,00 € 2.130,00 €

156 BIO-RAD LACTOSE SULFITE BROTH (LS) 85,00 € 170,00 €

157 BIO-RAD NOVOBIOCIN SUPPLEMENT 91,00 € 91,00 €

158 BIO-RAD

PLATE COUNT AGAR (Without

Dextrose) 54,00 € 216,00 €

159 BIO-RAD

RAPID´SALMONELLA CÀPSULES,

SUPLEMENT SELECTIU 186,00 € 186,00 €

160 BIO-RAD RAPID’SALMONELLA AGAR 313,00 € 626,00 €

161 BIO-RAD RAPID'E.COLI O157:H7/AGAR 313,00 € 939,00 € 162 BIO-RAD

THIOGLYCOLLATE RESAZURIN

BROTH U.S.P. 296,00 € 296,00 €

163 BIO-RAD

TRIS ELECTROPHORESIS PURITY

REAGENT 89,00 € 89,00 €

164 BIO-RAD YEAST EXTRACT AGAR 91,00 € 91,00 €

165 BIOSER

ANTISERUM SALMONELLA

MONOVALENT S.A.G. O:1,2 57,00 € 114,00 € 166 BIOSER

ANTISERUM SALMONELLA

MONOVALENT S.A.G. O:13,22,23 68,00 € 68,00 € 167 BIOSER

ANTISERUM SALMONELLA

MONOVALENT S.A.G. O:3,10,15 68,00 € 136,00 € 168 BIOSER

ANTISERUM SALMONELLA

(16)

169 BIOSER

ANTISERUM SALMONELLA

MONOVALENT S.A.G. O:7 57,00 € 57,00 €

170 BIOSER

ANTISERUM SALMONELLA

MONOVALENT S.A.G. O:8 60,00 € 60,00 €

171 BIOSER

ANTISERUM SALMONELLA

MONOVALENT S.A.G. O:9 60,00 € 120,00 €

172 BIOSER UREA BROTH 22,00 € 44,00 €

173 CRISON

CRISOLYT A ELECTROLYTE KCl 3M

+ AgCl 8,00 € 16,00 €

174 CRISON CRISOLYTE ELECTROLYTE KCl 3M 8,00 € 32,00 € 175 CRISON

DISSOLUCIÓ

NETEJA-DIAFRAGMES 17,00 € 17,00 €

176 CRISON

DISSOLUCIÓ

NETEJA-ELECTRODES AMB PEPSINA 17,00 € 51,00 €

177 DINKO PEPSINA 1:10000 NF 175,00 € 350,00 €

178 DINTER ÀCID CLORHÍDRIC HCl 25% 14,00 € 28,00 €

179 INVITROGEN DYNABEADS ANTI-E.COLI O157 232,00 € 928,00 € 180 INVITROGEN

PROTEINASE K SOLUCIO RNA

20MG/ML 274,00 € 274,00 €

181 INVITROGEN

SYBR SAFE DNA GEL STAIN IN

0,5X TBE 170,00 € 510,00 €

182 MONPLET ETANOL 96º DESNATURALIZAT 4,00 € 60,00 €

183 R-BIOPHARM RIDA EXTRACTION SOLUTION 56,00 € 56,00 €

184 R-BIOPHARM RIDA® QUICK GLIADIN 173,00 € 173,00 €

185 R-BIOPHARM RIDASCREEN FAST CASEIN 482,00 € 1.446,00 € 186 R-BIOPHARM RIDASCREEN FAST HAZELNUT 482,00 € 482,00 € 187 R-BIOPHARM

RIDASCREEN FAST

MANDEL/ALMOND 482,00 € 964,00 €

188 R-BIOPHARM RIDASCREEN FAST SOYA 492,00 € 1.476,00 €

189 R-BIOPHARM RIDASCREEN GLIADIN 506,00 € 506,00 €

190 R-BIOPHARM

RIDASCREEN GLIADIN COCKTAIL

SOLUTION 181,00 € 181,00 €

191 ROSCO D(+) XYLOSA TABLETS 154,00 € 308,00 €

192 ROSCO L -RHAMNOSA 321,00 € 321,00 €

193 ROSCO

ORNITHINE DECARBOXYLASE

ODC 321,00 € 321,00 €

(17)

Grup Marca Referència Descripció llarga Presentació GIRON A LLEID A TAR RAGON TORT OSA TOTAL 1 ‐ ‐ CAMPANES PYREX DURHAM 6 x 40 mm 1 x 100 u 1 1 2 ‐ ‐ EMBUT DE 10 cm Ø  RAMA CURTA 1 1 1 3 ‐ ‐ EMBUT DE 7 cm Ø RAMA CURTA 1 1 1 4 ‐ ‐ EMBUT DECANTACIÓ TAP R, CLAU ROTAFLO TF, 1000 ml 1 2 2 5 ‐ ‐ ESCOVILLONS D'1 cm Ø  1 1 1 6 ‐ ‐ ESCOVILLONS DE 2,5 cm Ø 1 3 3 7 ‐ ‐ ESCOVILLONS DE 3 cm Ø 1 3 3 8 ‐ ‐ ESCOVILLONS DE 5,5 cm Ø 1 3 3 9 ‐ ‐ ESCOVILLONS DE 8 cm Ø 1 5 5 10 ‐ ‐ FLASCÓ ESTÈRIL ANACLIN, 2000 ml 34 u 2 2 11 ‐ ‐ GASSES 7,5x7,5 cm 200 u 3 2 5 12 ‐ ‐ GOT DE PRECIPITATS,  400 ml, FORMAT  BAIX 1 5 1 6 13 ‐ ‐ GOT DE PRECIPITATS, 10 ml, FORMAT BAIX 1 1 1 14 ‐ ‐ GOT DE PRECIPITATS, 100 ml,  FORMAT BAIX 1 1 1 15 ‐ ‐ GRADETA ACER INOXIDABLE 48 (8x6) TUB 18 1 1 1 16 ‐ ‐ GRADETA METALICA 12 T 23mm (4X3) ALÇADA 85mm 1 1 1 17 ‐ ‐ MATRÀS AFORAT CLASSE A, 1 L 1 x 2 2 1 3 18 ‐ ‐ MATRÀS AFORAT CLASSE A, 10 ml 1 1 1 19 ‐ ‐ MATRÀS AFORAT CLASSE A, 100 ml 1 1 1 20 ‐ ‐ MATRÀS AFORAT CLASSE A, 2 L 1 2 2 4 21 ‐ ‐ MATRÀS AFORAT CLASSE A, 200 ml 1 1 1 22 ‐ ‐ MATRÀS AFORAT CLASSE A, 25 ml 1 1 1 23 ‐ ‐ MATRÀS AFORAT CLASSE A, 250 ml 1 1 1 24 ‐ ‐ MATRÀS AFORAT CLASSE A, 50 ml 1 1 1 25 ‐ ‐ MATRÀS AFORAT classe A, 500 ml 1 1 1 26 ‐ ‐ MATRÀS ERLENMEYER AMB TAP DE ROSCA, 500 ml 1 3 3 27 ‐ ‐ MATRÀS ERLENMEYER BOCA AMPLA, 250 ml 1 2 2 28 ‐ ‐ MATRÀS FONS PLA, COLL AMPLE, 500 ml 1 2 2 29 ‐ ‐ MATRÀS FONS PLA, COLL NORMAL, 1000 ml 1 x 10 1 1 30 ‐ ‐ MATRÀS FONS PLA, COLL NORMAL, 2000 ml 1 6 6 31 ‐ ‐ NANSA DRIGALSKY 5 PE ESTERIL/RADIACIÓ 5X200uds 12 2 14 32 ‐ ‐ PAPER ABSORBENT MODEL 255 PE 420x520 500 4 4 33 ‐ ‐ PERLES DE VIDRE, 3 MM DIÀMETRE 1 Kg 2 2 34 ‐ ‐ PINÇA 2 PALES MÒBILS 1 u. 5 5 35 ‐ ‐ PINÇA DISSECCIÓ RECTA, P. ROMA 300 MM 1 u 12 12 36 ‐ ‐ PIPETA  SEROLÒGICA 50 ml  PS‐ RO‐EST‐UNO 1 x 100 5 5 37 ‐ ‐ PIPETA AFORADA 1 aforament 5ml 1 1 1 38 ‐ ‐ PIPETA AFORADA 1, 4 ml 1 5 5 39 ‐ ‐ PIPETA PASTEUR 1,5 ml 23 cm llarg estèril 1 x 500 1 1 40 ‐ ‐ PIPETA PASTEUR DE 153 mm 1 x 250 4 4 41 ‐ ‐ PIPETA PASTEUR DE 229 mm 1 x 250 5 4 9 42 ‐ ‐ PIPETA UN AFORAMENT CLASSE A 3 ml 1 5 5 43 ‐ ‐ PIPETES PASTEUR NO ESTERILS DE 3 ml 500 u 2 2 44 ‐ ‐ PORTA‐OBJECTES 76X26 mm (PREPARATS PER USAR) 1 2 10 1 13 45 ‐ ‐ PROVETA GRADUADA classe A   250 ml 1 1 1 46 ‐ ‐ PROVETA GRADUADA classe A  500 ml 1 1 1 2 47 ‐ ‐ PROVETA GRADUADA classe A 100 ml 1 4 1 3 8 48 ‐ ‐ PROVETA GRADUADA classe A 1L 1 1 3 4 49 ‐ ‐ TAPS PER TUBS ROSCA (AUTOCLAVABLE) ROSCA 18 mm 1 1 1 50 ‐ ‐ TETINA DE GOMA PER PIPETES PASTEUR 1 3 3 51 ‐ ‐ TISORES ACER INOX, 125 mm, PUNTA ROMA 1 3 3 52 ‐ ‐ TISORES ACER INOX, 160mm, PUNTA FINA 1 3 3 53 ‐ ‐ TISORES ACER INOX. 125mm , PUNTA FINA 1 4 4 54 ‐ ‐ TORUNDES DE COTÓ EN TUB ESTÈRIL 1 x 100 u 4 4 55 ‐ ‐ TUB ASSAIG 16X160 mm DE 20 ml 1 1 50 51 56 ‐ ‐ TUB ASSAIG 18X150 mm 1 1 1 57 ‐ ‐ TUB ASSAIG 20X200 mm DE 40 ml 1 1 1 58 ‐ ‐ TUB ASSAIG AMB TAP ROSCA 20X100 mm DE 20 ml 1 x 40 1 1 59 ‐ ‐ TUB FALCON TRONC CÒNIC DE 15 ml ESTÈRIL 700 u 5 5 60 ‐ ‐ TUB FALCON TRONC CÒNIC DE 50 ml ESTÈRIL 500 u 3 1 4 61 ‐ ‐ TUB PYREX FONS RODÓ (20 mmx 125 mm) ROSCA 18 mm 1 1 1 62 ‐ ‐ TUBS 10 ml, 16 x 110 mm PS FONS RODÓ TAP DE ROSCA. ESTERILS BOSSA 20 x 25u 1 2 3 63 ‐ ‐ TUBS, PS, 12X75mm, 5 ml, AMB TAP DUAL POSITION, ESTÈRILS 1 x 500 u 5 5 64 ‐ ‐ VIDRE DE RELLOTGE DE 100mm 1 1 1 65 ‐ ‐ XERINGA D'INSULINA AGULLA 0,50X16 EXTRAIBLE 1 ml 1 x 100 u 4 4 66 AZLON 12309960 BOSSES ESTERILITZAR AUTOCLAU 1x100 3 3

67 BD plastipak BS‐05S XERINGUES ESTERILS,  5 ml 1 x 100 u 1 1

68 BIO‐RAD 1703713 CHEF PLUG MOLDS 5 u 1 1

69 BRAND 61750 CINTA INDICADORA ESTERILITZACIÓ AUTOADHESIVA 1 x 6 1 2 1 4

70 BRAND 29714 PIPETA AFORADA 1 aforament Blaubrand cAS, 20 ml 1 x 6 1 1

71 BRAND 747715 PIPETES PASTUR DE VIDRE 145 mm 1 x 1000 1 1

72 BRAND 702521 PUNTES PIPETA, BLAVES, 50‐1000 µl. Plastibrand 1 x 1000 9 9

73 BRAND 702516 PUNTES PIPETA, GROGUES, 2‐100 µl. Plastibrand 1 x 1000  7 7

74 COMECTA SE4100100 BOSSES DE PAPER ESTÈRIL DE 100 mm 1 2 2

75 COMECTA 8080803 SAFATA ACER INOXIDABLE 1 2 2

76 CORNING 4878 RESERVORI DE REACTIUS 8 CANALS 100 u 1 1

77 DELTALAB 547663‐E CONTENIDORS DE 100 ml ESTÈRILS 1 x 400 uds. 1 1

78 DELTALAB 547762‐E CONTENIDORS DE 60 ml ESTÈRILS DE POLIESTIRÈ 1 x 850 uds 1 1

79 DELTALAB 19425 COPES CÒNIQUES GRADUADES 1u 3 3 80 DELTALAB C‐254 GRADETA  ACER INOXIDABLE TUBS 19 mm Ø ALÇADA 40 mm 1 3 3 81 DELTALAB C‐254 GRADETA PER A FLASCONS 30 mm Ø ALTURA 40mm 1 3 3 82 DELTALAB 302750 NANSES SEMBRA D'UN SOL ÚS 10 µL (BLAVES) 1 x 600  1 1 83 DELTALAB 191578 PROBETA CON ASA 1u 1 1 84 DELTALAB 900050 PUNTES DE PIPETA TIPUS PALLETA ESTÈRIL 40 x 25 1 1 85 DELTALAB 300705 TUB 16 x 100 PS 10 ml 5 x 500 1 1

86 DELTALAB 429940 TUBS CENTRIFUGA 15 ml 1 x 500 u 2 2

87 DELTALAB DE4091104 X1000 MICROTUBS 2 ml 1 1 1 2

88 DELTALAB DE409008/N X1000 TAP C/JUNTA NAT. 1 1 1 2

89 DINKO 1.9808.15 TUB GRADUAT, CLAU TEFLÓ 1 2 2

90 DINTER 1.9808.14 EMBUT SEPARACIÓ 2 L AMB CLAU TEFLÓ 1 1 1

91 JOFEL AQ40006 PAPER EIXUGAMANS 1 x 6 2 10 12

92 PARAFILM 11762644 PARAFILM 1 1 5 6

93 PYREX 4516/450 ANELL VESSAMENT PER ROSCA 10 5 5

94 PYREX 10652101 GOT DE PRECIPITATS,  150 ml, FORMAT  ALT 1 10 10

95 PYREX 10784192 GOT DE PRECIPITATS,  2000ml,  FORMAT ALT 1 3 3

(18)

100 PYREX 10059169 GOT DE PRECIPITATS, 250 ml, FORMAT BAIX 1 20 1 21 101 PYREX 10009369 GOT DE PRECIPITATS, 3000 ml  1 1 1 2 102 RAININ 17002932 PUNTES DE PIPETA RT ‐ L250 1 x 960 5 5 103 SELECTA 1025115 CISTELLA ACER INOXIDABLE DE 150x120 mm alçada 1 3 3 104 SELECTA 1025121 CISTELLA ACER INOXIDABLE DE 210x180 mm alçada 1 3 3 105 SELECTA 6021315 ESPÀTULA  CULLERA ESCOPLO 150 mm (CANALETA) 1 3 3 106 SELECTA 1096150 ESPÀTULA AMB CULLERA PLANA 150x20 mm 1 10 10 107 SELECTA BB 24 FULLES DE BISTURI ESTÈRILS  nº 24 1 x 100 4 1 5 108 SELECTA 1277210 MICROESPÀTULA CULLERA PLANA 210 mm 1 2 2 109 SELECTA 1000013 NANSES DE SEMBRA NICROM 1 5 5 110 SELECTA 1000014 NANSES DE SEMBRA PLATÍ 1 2 2 111 SELECTA 1000580 PINÇA DISSECCIÓ RECTA, P. ROMA 1 10 10 112 SELECTA 12012215 ROTLLE DE PAPER ESTERILITZADOR 20cm 200 cm x 20 cm 12 3 2 17

113 SELECTA SE1019205 SERO‐TAP per tubs 19/20 mm negre 1 1 1

114 SELECTA SE1019203 SERO‐TAP per tubs 19/20 mm or 1 1 1

115 SELECTA SE1019204 SERO‐TAP per tubs 19/20mm vermell 1 1 1

116 SWANN MORTON 12118931 BISTURÍS D'UN SOL ÚS ESTÈRILS No. 22 1 x100 10 10

117 CARLO ERBA 503485 CALCI 10g/L RS Std per ICP  100 ml 1 1

118 PWG (Dr. Stern) PWG‐Gliadin PATRÓ GLIADINA 100mg 1 1

119 ANORSA X‐8235 GOTS DE SYNCORE (Vidre per soportar pressions de buit) 1 4 4

120 BRAND 26301 CONTROLADOR DE PIPETAS ACCU‐JET® PRO (MAGENTA) 1 1 1

121 BRAND 26535 FILTRE DE MEMBRANA 0,2 μm ACCU‐JET®PRO NO EST 1x10 u 5 5

122 BRUKER 8110002800 CLEANING POWDER ESTEELE 500g 1 1

123 BRUKER 88‐299‐53‐800 OLI BOMBES BUIT ICP‐MS GP45 1 L 4 4

124 BRUKER ‐ O‐RING SKIMER 1 2 2

125 BRUKER 9910135900 SAMPLER CONE (CRI‐PURGE ONLY, Nickel) 1 1 1

126 BRUKER 9910121200 SKIMMER (CRI Nickel) 1 1 1

127 BRUKER 3710034600 TUB BOMBA PERIST. PER A CANAL DRENATGE (ICP‐MS) 1 x 12u 1 1

128 BRUKER 3710031500 TUB MOSTREJADOR SPS‐3 (NALGENE, 1/8" ID x 1/4" OD) 1 2 2

129 BRUKER 116‐0549‐07 TUBS BOMBA PERISTÁLTICA NEGRE/NEGRE 0.76mm 12 6 6

130 BRUKER 37‐100511‐00 TUBS DE POLIPROPILÉ 16x125mm 125 10 10

131 CULTEK 145015 CARTUTXOS DE BUTÀ FLAMEBOY 6 u 3 3

132 CULTEK 9750200410 OPSYS MR READER LAMP 1 u. 1 1

133 DINTER 1.8110.01 Sonda Pt100 de temperatura funda cristal/gel 1 1 1

134 GILSON F144604 JUNTA DE SEGELLAT PER A PIPETMAN P100 1 u 4 4

135 GILSON F123888 JUNTA DE SEGELLAT PER A PIPETMAN P1000 1 u 10 10

136 GILSON F123350 JUNTA DE SEGELLAT PER A PIPETMAN P200 1 u 10 10

137 TIMER CLOCK 951882 CRONÒMETRE‐AVISADOR DIGITAL 1 3 3

138 ‐ ‐ FUCSINA FENICADA, 500 ml 500 ml 1 1

139 ‐ ‐ VIOLETA DE GENCIANA FENICADA, 500 ml 500 ml 1 1

140 BIOKAR BM09908 GLUCOSE AGAR 50 x 10 ml 3 3

141 BIOKAR BK140HA LACTOSE SULFITE BROTH (LS) 500 g 1 1 2

142 BIOKAR BK137HA LECITHIN‐POLYSORBATE‐TRITON X BROTH 500 g 1 1

143 BIOKAR BM12108 MODIFIED LAURYLSULFATE‐TRYPTOSE VANCOMYCIN BROTH  50 x 10 ml 1 1

144 BIOKAR BK048HA MUELLER HINTON AGAR 500g 1 1

145 BIOKAR BK144HA PLATE COUNT AGAR  500 g 2 2

146 BIOKAR BM07608 TRYPTOPHAN BROTH 50 x 3 ml 2 2 147 BIO‐RAD 161‐0741 10X TRIS/BORIC ACID/EDTA (TBE BUFFER) 1 l 1 1 148 BIO‐RAD 161‐0770 10X TRIS/BORIC ACID/EDTA (TBE BUFFER) 5 l 1 1 149 BIO‐RAD 3560801 ANTIS. SALMONELLA POL. OMA GRUPS  A, B, D, E, L 3 ml 2 1 1 2 6 150 BIO‐RAD 3560811 ANTIS. SALMONELLA POL. OMB GRUPS C, F, G, H 3 ml 2 1 2 5 151 BIO‐RAD 142‐1253 CHELEX 100, RESINA DE GRAU MOLECULAR 50 g 1 1 152 BIO‐RAD 161‐0717 GLICINA 250 g 1 1 153 BIO‐RAD 161‐0724 GLICINA 2 kg 1 1 154 BIO‐RAD 3555278 KING B MEDIUM 25 x 7 ml 1 1 2

155 BIO‐RAD 3553725 Kit LDC, ODC, ADH   1x3 tubs 30 30

156 BIO‐RAD 3564914 LACTOSE SULFITE BROTH (LS) 100 g 1 1 2

157 BIO‐RAD 3564610 NOVOBIOCIN SUPPLEMENT 1g 1 1

158 BIO‐RAD 3564474 PLATE COUNT AGAR (Without Dextrose) 500 g 1 1 2 4

159 BIO‐RAD 656‐4710 RAPID´SALMONELLA CÀPSULES, SUPLEMENT SELECTIU 100 càpsules 1 1

160 BIO‐RAD 356‐3963 RAPID’SALMONELLA AGAR 120 pl 2 2 161 BIO‐RAD 3564748 RAPID'E.COLI O157:H7/AGAR 100 g 3 3 162 BIO‐RAD 64084 THIOGLYCOLLATE RESAZURIN BROTH U.S.P. 500 g 1 1 163 BIO‐RAD 161‐0719 TRIS ELECTROPHORESIS PURITY REAGENT 1 kg 1 1 164 BIO‐RAD 356 4474 YEAST EXTRACT AGAR 500 g 1 1 165 BIOSER 3559031 ANTISERUM SALMONELLA MONOVALENT S.A.G. O:1,2 3ml 2 2 166 BIOSER 3559162 ANTISERUM SALMONELLA MONOVALENT S.A.G. O:13,22,23 3ml 1 1 167 BIOSER 3559112 ANTISERUM SALMONELLA MONOVALENT S.A.G. O:3,10,15 3ml 2 2 168 BIOSER 3559021 ANTISERUM SALMONELLA MONOVALENT S.A.G. O:4,5 3ml 2 2 169 BIOSER 3559081 ANTISERUM SALMONELLA MONOVALENT S.A.G. O:7 3ml 1 1 170 BIOSER 3559091 ANTISERUM SALMONELLA MONOVALENT S.A.G. O:8 3ml 1 1 171 BIOSER 3559101 ANTISERUM SALMONELLA MONOVALENT S.A.G. O:9 3ml 2 2

172 BIOSER O32187020 UREA BROTH 20 TUBS X 2 ml 2 2

173 CRISON CR95011 CRISOLYT A ELECTROLYTE KCl 3M + AgCl  250 ml 1 1 2 174 CRISON CR95000 CRISOLYTE ELECTROLYTE KCl 3M 250 ml 2 2 4 175 CRISON 9610 DISSOLUCIÓ NETEJA‐DIAFRAGMES 250 ml 1 1 176 CRISON 9600 DISSOLUCIÓ NETEJA‐ELECTRODES AMB PEPSINA 250 ml 1 2 3 177 DINKO 1.9808.31 PEPSINA 1:10000 NF 1 kg 1 1 2 178 DINTER 1.9808.40 ÀCID CLORHÍDRIC HCl 25% 1 L 1 1 2 179 INVITROGEN 710.03 DYNABEADS ANTI‐E.COLI O157 50 r 4 4 180 INVITROGEN 25530‐049 PROTEINASE K SOLUCIO RNA 20MG/ML 5 x 1 ml 1 1 181 INVITROGEN S33100 SYBR SAFE DNA GEL STAIN IN 0,5X TBE 1 l 3 3 182 MONPLET ‐ ETANOL 96º DESNATURALIZAT 1 L 15 15 183 R‐BIOPHARM R7099 RIDA EXTRACTION SOLUTION 105 ml 1 1 184 R‐BIOPHARM R7003 RIDA® QUICK GLIADIN 1 x 25 1 1 185 R‐BIOPHARM R4612 RIDASCREEN FAST CASEIN 1x 48p 3 3 186 R‐BIOPHARM R6802 RIDASCREEN FAST HAZELNUT 1x 48 p 1 1 187 R‐BIOPHARM R6901 RIDASCREEN FAST MANDEL/ALMOND 1 x 96 p 2 2 188 R‐BIOPHARM R7102 RIDASCREEN FAST SOYA 1 x 48 p 3 3 189 R‐BIOPHARM R7001 RIDASCREEN GLIADIN 1x 96 p 1 1 190 R‐BIOPHARM R7006 RIDASCREEN GLIADIN COCKTAIL SOLUTION 105 ml 1 1

191 ROSCO 540‐21 D(+) XYLOSA TABLETS 5 x 25 u 2 2

192 ROSCO 534‐11 L ‐RHAMNOSA 5 x 50 u 1 1

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :