CURSO AVANZADO SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS

Download (0)

Full text

(1)

PRESTAKUNTZA ARLOA: Administrazioko oinarrizko gaiak

MODALITATEA: Online

HIZKUNTZA: Gaztelania

1

CURSO AVANZADO SOBRE

LA PROTECCIÓN DE DATOS

2

0

1

5

E

k

o Z

E

HA

RK

AK

O

P

RES

TAK

UN

TZ

A PLANA

KODEA

INFORMAZIO OROKORRA

IRAUPENA 40 ordu IKASTARORA SARBIDEA http://autoprestakuntza.euskadi.net

HARTZAILEAK Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioetan eta haren erakunde autonomoetan lan

egiten duten enplegatu publikoak

HAUTAKETA-IRIZPIDEAK Datuen babesean ondo jantzita dauden langileak.

BALDINTZAK

-Helbide elektroniko bakarra ikasle bakoitzeko

-Administrazio Orokorreko ikasleentzat: korporazio-saretik kanpodo posta-zerbitzarietatik eta zerbitzarietara mezuak bidaltzeko eta jasotzeko aukera ematen duen posta elektronikoko kontua izatea. Ez dute balioko mezuak korporazio-sarearen barruan bidali eta jasotzeko aukera besterik ematen ez dutenak

BALDINTZA TEKNIKOAK

SOFTWAREA:

 Windows XP edo berriagoa, eta Interneterako konexioa

 Nabigatzaileak: Internet Explorer 8, Mozilla Firefox 14.0.1 (edo berriagoa) eta Chrome

 Pantailaren bereizmena: 1024 x 768 (gomendatua)

 Adobe Flash Player 10 edo berriagoa

 Acrobat reader 8 edo berriagoa (gomendatua) HARDWAREA:

 PC Pentium III edo berriagoa

 Soinu-txartela

TUTORETZA

Ikastaroan zehar, tutoreak hurrengo lanak egingo ditu:

 Mezu bat bidaliko dio ikasleari ikastaroari ongi etorria emateko plataformaren bitartez.  Kontsultak erantzutea:

 Ikastaroaren EDUKIAri buruzkoak plataformako foroaren bidez

 24 orduko epean erantzutea

 Ikasle-prozesuaren jarraipena eta ebaluaketa

HILEA HASIERA AMAIERA ESKATZEKO AZKEN EGUNA ONIRITZI EPEA

BAJAK (ez da matrikula kobratuko) MAIATZA maiatzak 4 maiatzak 29 Apirilak 3 apirilak 6tik 14ra Maiatzak 4 eta 5 AZAROA Azaroak 2 Azaroak 30 Urriak 2 Urriak 5etik 9ra Azaroak 2 eta 3

ZER LORTU NAHI DEN

HELBURU OROKORRAK

Herri-administrazioetan datu pertsonalak babestu beharrak jira-biran dituen gai guztiak aztertuko ditugu, eta kontuan izango da ikasleak gai horiek denak sakonago lantzea.

GAITASUNAK

Ikastaroa amaitzen denerako, ikaslea gai izangoda honakoetarako:  Datuen babesa arauetan non-nola kokaturik dagoen jakiteko

 Datu pertsonalak bereizteko eta tratamenduentako salbuespenak bereizteko.

 Datuen babes-kontuetan, kontrol-organoak kokatzeko eta haien eskumenak kokatzeko.

 Informazio-fluxuak bideratzeko eta fluxu bakar baterako konponbide guztiak adierazteko.

 Datuak babesteko obligazio formalak zehazteko eta ebazteko.

 Daatu pertsonalak darabiltzan antolakunde orotan derrigor jarri beharreko alderdi teknikoak erabiltzaile moduan errebisatzeko, lehenagotik duen mailaren arabera.

(2)

PRESTAKUNTZA ARLOA: Administrazioko oinarrizko gaiak

MODALITATEA: Online

HIZKUNTZA: Gaztelania

2

CURSO AVANZADO SOBRE

LA PROTECCIÓN DE DATOS

2

0

1

5

E

k

o Z

E

HA

RK

AK

O

P

RES

TAK

UN

TZ

A PLANA

PROGRAMA ETA EBALUAZIOA

METODOLOGIA

Autoprestakuntzako online ekintza honek bi euskarri ditu: plataforma birtuala eta tutoretzak. Ikaskuntza sistema dinamikoan eta ikaslearen partaidetza aktiboan oinarritzen da, non ikasleak, tutore modura, irakasle baten laguntza jaso eta ikasleak banakako lana eta lankidetza uztartuz ikasiko duen. Ikastaroak 6 gai ditu, autoebaluaketarako testa eta jarduera desberdinak.

Ikasleak bere ikaskuntza hainbat tresnekin osatuko du: ikastaroko dokumentazioa eta irakurgaien loturak, foroetako partaidetza, ariketa eta galdetegiak egin, eta nola ez irakaslearekiko harremanan plataformaren bitartez.

PROGRAMA

1. Sarrera. Ea zer dugun datuak babesteko arauen aldetik 2. kontrol-organoak: Datuak Babesteko Agentziak

3. Kontzeptuak: Datu-babesaren inguruko funtsezko definizioak.

4. Tratamenduaren eskakizunak: fitxategi-arduradunaren eta interesatuen eskubideen eta betebeharren arteko gatazka.

5. Lagapenak eta zehapenak: informazioaren kanpoko tratamendua eta tratamenduaren erantzukizuna.

6. Segurtasun-neurriak: Legezko obligazioak martxan jartzeak bere baitan dituen gorabehera teknikoak.

EBALUAZIOA

Ikastaroaren helburuak betetzen direla bermatzea izango da ebaluazioaren helburua. Ikastaroaren ebaluaketak 6 ariketa praktiko ditu eta test motako proba bat. Jarduera batzuk on-line egin behar dira eta beste batzuk ordenagailuan gero plataforma birtualean atxikitzeko, tutoreak zuzendu eta lanaren feedback-a bidali dezan. Halaber, edukiak ikasteko eta jarduerak egiteko gomendatutako epeak markatuko ditu.

Aprobetxamendu-proba It-Txartela sistemaren bidez egingo da:

- 40 galdera dituen test motako online proba bat izango da eta erantzuteko 4 aukera izango ditu. Probaren iraupena gutxi gorabehera 90 minutukoa izango da (Ikus

It-Txartela demoa https://www.it-txartela.net/IVAP/usuario/demoExamen.do)

- Proba egiteko, hurrengo helbidean eskatuko da berau egiteko data, ordua eta lekua: https://www.it-txartela.net/IVAP

- 7 eguneko epearen barnean egiteko azterketa deialdi bat dago (ikus Informazio

gehiago>Egutegia).

- Azterketa hiru lurraldeetako IVAPeko egoitzetan egin ahalko da.

IKASTAROAREN BALORAZIOA

 Ikasleen gogobetetze-inkesta, on-line  Irakasleak baloratzeko inkesta, on-line

ZIURTAGIRIA

Aprobetxamendu-egiaztagiria lortzeko bete beharreko baldintzak:  gutxienez 3 jarduera gainditzea

 Aprobetxamendu-proba gainditzea: gutxienez, 20 erantzun zuzen

IVAPek ikastaroko ziurtagiriak bidaliko ditu zerbitzu-zuzendaritzetara edo antzekoetara.

PREZIOA 197€ OHARRAK Laguntza behar baduzu:

(3)

PRESTAKUNTZA ARLOA: Administrazioko oinarrizko gaiak

MODALITATEA: Online

HIZKUNTZA: Gaztelania

3

CURSO AVANZADO SOBRE

LA PROTECCIÓN DE DATOS

2

0

1

5

E

k

o Z

E

HA

RK

AK

O

P

RES

TAK

UN

TZ

A PLANA

ARGIBIDE

GEHIAGO It-txartela sistema bidezko aprobetxamendu-proba egiteko egutegia:

MARTXOA MAIATZA EKAINA URRIA AZAROA

Azterketak egiteko epea

Tokia Vitoria-Gasteiz (Lakua) Bilbao Donostia

Donostia-San Sebastián kalea, 1 Errekalde zumarkale,18 San Bartolome, 28

Ordutegia 8:30/10:30/12:30 9:00/11:00 9:00/11:00

IKASTAROEN DEIALDIAK

ekainaren 1a ekainaren 8a ekainaren 29tik uztailaren 7ra uztailaren 1a maiatzaren 11 maiatzaren 28tik ekainaren 5era

Izena emateko epearen hasiera

abenduaren 1a

Azterketak egiteko epea Azterketan izena emateko epemuga

martxoaren 9a martxoaren 20tik martxoaren 30era martxoaren 23a

AUTOPRESTAKUNTZAKO IKASTAROEN AZTERKETAK

urriaren 12a urriaren 29tik azaroaren 6ra azaroaren 2a azaroaren 9a azaroaren 27tik abenduaren 7ra

7 egun dauzkazu azterketak egiteko; bat edo bi deialdi dituzten ikastaroen azterketak egiteko

Azterketa data baino 4 egun natural lehenago arte.

Salbuespena: azterketa eguna baino egun bat lehenago arte eskaera egin edo moldatu dezakezu baldin eta, aukeratutako egunean lekua eta pertsonaren bat matrikulatuta balego.

IVAPeko egoitzetan

Ofimatikako ikastaroen azterketak horretarako egokitutako Kzgunetan ere egin daitezke. Matrikula

eskaera edo aldaketa OHARRAK

(4)

AREA FORMATIVA: Materias básicas de administración MODALIDAD: Online IDIOMA: Castellano

1

CURSO AVANZADO SOBRE

LA PROTECCIÓN DE DATOS

P

LAN

DE

FORM

AC

N TR

AN

S

V

E

RSAL DE

2

0

1

5

CÓDIGO

INFORMACIÓN GENERAL

DURACIÓN 40 horas ACCESO CURSO http://autoprestakuntza.euskadi.net

DIRIGIDO A Personas empleadas en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi

y sus Organismos Autónomos.

CRITERIOS

SELECCIÓN Personal con una base sólida de conocimientos en materia de protección de datos.

REQUISITOS

-Una cuenta de correo electrónico única por alumno/a.

-Cuenta de correo electrónico con posibilidad de envío y recepción de correos desde/hacia servidores de correo ajenos a la red corporativa. No serán válidas, aquellas que sólo puedan enviar y recibir mensajes dentro de la red corporativa.

REQUISITOS TÉCNICOS

SOFTWARE:

 Windows XP o superior y conexión a Internet

 Navegador: Internet Explorer 8, Mozilla Firefox 14.0.1 (ó superior) y Chrome

 Resolución de pantalla: 1024 x 768 (recomendado)

 Adobe Flash Player 10 ó superior

 Acrobat reader 8 ó superior (recomendado) HARDWARE:

 PC Pentium III o superior

 Tarjeta de sonido

TUTORÍAS

Las tareas del tutor/a durante el curso serán las siguientes:

 Enviar un mensaje de bienvenida dirigido al alumnado en la plataforma.  Atender consultas:

 referidas al CONTENIDO del curso mediante el foro de la plataforma  dar respuesta en 24 horas

 Seguimiento y evaluación del proceso de aprendizaje

MES INICIO FIN ÚLTIMO DÍA DE SOLICITUD VºBº ADMÓN. GENERAL

AVISO BAJAS

(no conlleva coste de matrícula) MAYO 4 mayo 29 mayo 3 de abril Del 6 al 14 de abril 4 y 5 de mayo NOVIEMBRE 2 noviembre 30 noviembre 2 octubre Del 5 al 9 de octubre 2 y 3 de noviembre

QUÉ SE PRETENDE CONSEGUIR

OBJETIVOS GENERALES

El alumno o alumna profundizará en todos los aspectos en materia de protección de datos de carácter personal, en el ámbito de la administración pública.

COMPETENCIAS

Al finalizar la acción formativa el alumnado será capaz de:

 Conocer el encaje normativo de la materia de Protección de datos.

 Aprender a reconocer el dato de carácter personal, así como las excepciones de los tratamientos

 Ubicar los órganos de Control y sus competencias en materia en Protección de datos.

 Establecer flujos de información, planteando las diferentes soluciones para un mismo flujo.

 Determinar y resolver las obligaciones formales en protección de datos.

 Revisar, a nivel usuario, los diferentes aspectos técnicos que son obligatorios implementar en toda organización que trate datos personales, dependiendo de su nivel.

(5)

AREA FORMATIVA: Materias básicas de administración MODALIDAD: Online IDIOMA: Castellano

2

CURSO AVANZADO SOBRE

LA PROTECCIÓN DE DATOS

P

LAN

DE

FORM

AC

N TR

AN

S

V

E

RSAL DE

2

0

1

5

PROGRAMA Y EVALUACIÓN

METODOLOGÍA

Esta acción formativa de autoformación on-line se apoya en dos pilares: la plataforma virtual y las tutorías. El aprendizaje se basa en en un sistema dinámico y en la participación activa del alumnado; donde el tutor guía al alumnado y éste compagina el trabajo individual con el aprendizaje colaborativo. El curso consta de 6 temas, un test de autoevaluación y varios ejercicios prácticos.

El acceso a la documentación del curso y a los enlaces de lectura, la participación en los foros, la realización de ejercicios prácticos y cuestionarios, así como la continua relación con el tutor a través de la plataforma, completarán el aprendizaje el alumnado.

PROGRAMA

1. Introducción.- Panorama normativo en protección de datos 2. Órganos de control: Las Agencias de Protección de datos 3. Conceptos: definiciones fundamentales en Protección de datos

4. Requisitos del tratamiento: Conflicto entre los derechos y obligaciones del Responsable de Fichero y de los interesados

5. Cesiones y Sanciones: Tratamiento externo de información y responsabilidad en el tratamiento.

6. Medidas de Seguridad: Cuestiones técnicas en la implementación de las obligaciones legales

EVALUACIÓN

El Objetivo de la evaluación será garantizar el cumplimiento de los objetivos generales y específicos del curso.

La evaluación del curso consta de 6 ejercicios prácticos y una prueba tipo test. Algunas actividades hay que realizarlas online y otras en el pc para adjuntarlas después a la plataforma virtual, desde donde el tutor/a las corregirá y le devolverá un feedback del trabajo. Así mismo, irá marcando los plazos recomendados para el estudio de contenidos y la realización de actividades.

La prueba de aprovechamiento será mediante el sistema de It-Txartela:

-Será un test on-line de 40 preguntas y 4 alternativas de respuesta de aprox. 90 minutos.

(Demo It-Txartela https://www.it-txartela.net/IVAP/usuario/demoExamen.do).

- Para hacer la prueba hay que solicitar fecha, lugar y hora en la siguiente dirección: https://www.it-txartela.net/IVAP

- Hay una convocatoria de examen a realizar dentro del plazo de 7 días (ver Más

información> Calendario).

- El test se podrá realizar en las sedes del IVAP de cualquiera de los tres territorios.

VALORACIÓN CURSO

 Encuesta online de satisfacción del alumnado  Encuesta online de valoración del profesorado

CERTIFICADO

Requisitos a cumplir para lograr el Certificado de aprovechamiento:  Tener aptas, al menos, 3 actividades del curso

 Superar la prueba de aprovechamiento, al menos, 20 respuestas correctas El IVAP remitirá los certificados del curso a la Dirección de Servicios o similares.

PRECIO 197 € NOTAS En caso de necesitar asistencia:

(6)

AREA FORMATIVA: Materias básicas de administración MODALIDAD: Online IDIOMA: Castellano

3

CURSO AVANZADO SOBRE

LA PROTECCIÓN DE DATOS

P

LAN

DE

FORM

AC

N TR

AN

S

V

E

RSAL DE

2

0

1

5

MÁS

INFORMACIÓN Calendario de pruebas de aprovechamiento mediante el sistema It-Txartela:

MARZO MAYO JUNIO OCTUBRE NOVIEMBRE Plazo exámenes

Lugar Vitoria-Gasteiz (Lakua) Bilbao Donostia

Donostia-San Sebastián kalea, 1 Alameda Recalde, 18 San Bartolomé, 28

Horario 8:30/10:30/12:30 9:00/11:00 9:00/11:00

1 de junio Comienzo plazo

para apuntarse Plazo para realizar los exámenes

Último día para apuntarse al examen

del 29 de junio al 7 de julio 1 de julio

12 de octubre del 29 de octubre al 6 de noviembre 2 de noviembre

9 de marzo del 20 de marzo al 30 de marzo 23 de marzo

11 de mayo del 28 de mayo al 5 de junio

EXÁMENES DE LOS CURSOS DE AUTOFORMACIÓN

Los exámenes de los cursos de Ofimática también se pueden realizar en cualquier Kzgunea habilitado.

9 de noviembre del 27 de noviembre al 7 de diciembre 1 de diciembre

NOTAS

7 días para realizar los exámenes: para cursos con 1 ó 2 convocatorias

Hasta 4 días naturales antes de la fecha del examen,

excepto que haya alguna plaza disponible y alguna persona ya inscrita para ese día. En ese caso se podrá matricular incluso hasta el día anterior a la fecha del examen.

Sedes del IVAP

8 de junio

Solicitud y modificación matrícula

EDICIONES CURSOS

Figure

Updating...

References

Related subjects :