Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm

Texto completo

(1)

DECRET

124/2008, de 25 de juny, pel qual es modiica el Decret 202/1985, de 15 de juliol, de creació de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública.

El Decret 202/1985, de 15 de juliol (DOGC núm. 568, de 29.7.1985), va crear la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública, la qual ha estat revalidada per la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, en el capítol 4 del títol 4, amb l’objectiu d’assolir una ordenació hospitalària que permeti l’homogeneïtzació adequada de les prestacions assistencials, així com la utilització òptima dels recursos humans i materials pel que fa a aquest nivell de l’assistència.

L’annex del Decret 202/1985, de 15 de juliol, que incorpora els centres hospita-laris que poden formar part de la referida Xarxa, va ser objecte de modiicacions successives arran de la creació de nous centres, ins que l’any 1997 es va modiicar íntegrament mitjançant el Decret 133/1997, de 27 de maig, pel qual es modiica l’annex del Decret 202/1985, de 15 de juliol, de creació de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública (DOGC núm. 2404, de 3.6.1997).

Actualment, atès el temps transcorregut des de la darrera modiicació de l’an-nex esmentat, s’ha fet palesa la necessitat d’elaborar un nou anl’an-nex que actualitzi la relació de centres hospitalaris i, al mateix temps, adeqüi les dades relatives al nom i l’adreça dels centres restants que, per canvis posteriors, no coincideixen amb les dades del Registre de centres, serveis i establiments sanitaris de la Direc-ció General de Recursos Sanitaris. Així mateix, es considera convenient facultar la persona titular del Departament de Salut per actualitzar, mitjançant ordre, les dades administratives referents al nom i adreça dels centres inclosos a l’annex del present Decret, així com per incloure-hi els centres hospitalaris de nova construcció, d’acord amb les previsions del Pla de Salut de Catalunya, aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya.

En conseqüència, d’acord amb el que estableixen els articles 43 i següents i la disposició inal 3 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, modiicada parcialment per la Llei 11/1995, de 29 de setembre, i els articles 61 i següents de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta de la consellera de Salut, i amb la deliberació prèvia del Govern,

DECRETO: Article 1

Es modiica l’annex del Decret 202/1985, de 15 de juliol, de creació de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública, la nova redacció del qual s’inclou a l’annex d’aquest Decret.

Article 2

2.1 La disposició inal del Decret 202/1985, de 15 de juliol, de creació de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública, passa a ser la disposició inal primera.

2.2 S’afegeix una disposició inal segona al Decret 202/1985, de 15 de juliol, de creació de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública, amb la redacció següent:

“Es faculta la persona titular del Departament de Salut per actualitzar, mitjançant ordre, les dades administratives referents al nom i l’adreça dels centres inclosos a l’annex del present Decret, així com per incloure-hi els centres hospitalaris de nova construcció, d’acord amb les previsions del Pla de Salut de Catalunya, aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya.”

(2)

DISPOSICIÓFINALÚNICA

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 25 de juny de 2008 JOSÉ MONTILLAI AGUILERA

President de la Generalitat de Catalunya MARINA GELII FÀBREGA

Consellera de Salut

ANNEX

XARXAHOSPITALÀRIAD’UTILITZACIÓPÚBLICA Regió sanitària Alt Pirineu i Aran

Fundació Sant Hospital Pg. Joan Brudieu, 8 25700 La Seu d’Urgell Hospital de Puigcerdà Pl. Santa Maria, 1–2 17520 Puigcerdà

Hospital Comarcal del Pallars C. Pau Casals, 5

25620 Tremp Espitau Val d’Aran C. Espitau, 5

25530 Vielha e Mijaran Regió sanitària Lleida

Clínica de Ponent C. Prat de la Riba, 79–81 25004 Lleida

Hospital Santa Maria Av. Alcalde Rovira Roure, 44 25198 Lleida

Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida Av. Alcalde Rovira Roure, 80

25198 Lleida

Regió sanitària Camp de Tarragona Pius Hospital de Valls

Pl. Sant Francesc, s/n 43800 Valls

Hospital de Sant Joan de Reus C. Sant Joan, s/n

43201 Reus Centre MQ Reus C. Antoni Gaudí, 26 43203 Reus

(3)

Hospital del Vendrell Ctra. de Barcelona, s/n 43700 El Vendrell

Hospital Sant Pau i Santa Tecla Rambla Vella, 14

43003 Tarragona

Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona C. Dr. Mallafré i Guasch, 4

43007 Tarragona

Regió sanitària Terres de l’Ebre Hospital Verge de la Cinta de Tortosa C. de les Esplanetes, 44–58

43500 Tortosa

Clínica Terres de l’Ebre Pl. Joaquim Bau, 7 43500 Tortosa

Hospital Comarcal d’Amposta C. Jacint Verdaguer, 11–13 43870 Amposta

Hospital Comarcal Móra d’Ebre C. Benet Messeguer, s/n 43740 Móra d’Ebre Regió sanitària Girona

Hospital de Figueres

Ronda del Rector Arolas, s/n 17600 Figueres

Hospital de Palamós C. Hospital, 36 17230 Palamós

Hospital Sant Jaume d’Olot C. Mulleras, 15

17800 Olot Clínica Girona C. Joan Maragall, 26 17002 Girona

Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona Av. de França, s/n

17007 Girona ICO Girona Av. de França, s/n 17007 Girona

Hospital Santa Caterina Parc Hospitalari Martí i Julià C. Dr. Castany, s/n

17190 Salt

Clínica Salus Inirmorum Pg. Mossèn Lluís Constans, 130 17820 Banyoles

(4)

Hospital de Campdevànol Ctra. de Gombrèn, 20 17530 Campdevànol

Hospital Comarcal de Blanes Accés Cala Sant Francesc, 5 17300 Blanes

Regió sanitària Catalunya Central Hospital d’Igualada

Av. Catalunya, 1 08700 Igualada Centre hospitalari

Av. Bases de Manresa, 6–8 08242 Manresa

Hospital Sant Joan de Déu C. Doctor Joan Soler, 1–3 08243 Manresa

Hospital Comarcal de Sant Bernabé Ctra. de Ribes, s/n

08600 Berga

Hospital General de Vic C. Francesc Pla El Vigatà, 1 08500 Vic

Regió sanitària Barcelona

Hospital Comarcal de l’Alt Penedès C. Espirall, s/n

08720 Vilafranca del Penedès Hospital Sant Joan de Déu Av. Mancomunitats Comarcals, 1 08760 Martorell

Hospital de Sant Boi C. Bonaventura Calopa, 13 08830 Sant Boi de Llobregat Hospital de Viladecans Av. de Gavà, 38 08840 Viladecans

Hospital Sant Joan de Déu Pg. Sant Joan de Déu, 2 08950 Esplugues de Llobregat Hospital del Mar

Pg. Marítim, 25–29 08003 Barcelona Hospital Plató C. Plató, 21 08006 Barcelona Hospital de l’Esperança

C. Sant Josep de la Muntanya, 12 08024 Barcelona

(5)

Hospital Dos de Maig C. Dos de Maig, 301 08025 Barcelona

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau C. Sant Antoni Maria Claret, 167 08025 Barcelona

Fundació Puigvert/Iuna C. Cartagena, 340–350 08025 Barcelona

Hospital Casa de Maternitat C. Sabino Arana, 1

08028 Barcelona

Hospital Universitari Sagrat Cor C. Viladomat, 288

08029 Barcelona

Hospital Universitari General de la Vall d’Hebron Pg. de la Vall d’Hebron, 119–129

08035 Barcelona

Hospital Universitari Maternoinfantil de la Vall d’Hebron Pg. de la Vall d’Hebron, 119–129

08035 Barcelona

Hospital Universitari de Traumatologia de la Vall d’Hebron Pg. de la Vall d’Hebron, 119–129

08035 Barcelona Hospital Sant Rafael

Pg. de la Vall d’Hebron, 107–117 08035 Barcelona

Hospital Clínic i Provincial de Barcelona C. Villarroel, 170

08036 Barcelona

Hospital General de l’Hospitalet Av. Josep Molins, 29–41 08906 L’Hospitalet de Llobregat Hospital Universitari de Bellvitge Ctra. de la Feixa Llarga, s/n 08907 L’Hospitalet de Llobregat ICO L’Hospitalet

Gran Via, s/n, km 2,7

08907 L’Hospitalet de Llobregat Hospital Municipal Badalona Via Augusta, 9–13

08911 Badalona

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona Ctra. del Canyet, s/n

08916 Badalona ICO Badalona Ctra. del Canyet, s/n 08916 Badalona

(6)

Institut Guttmann Camí de Can Ruti, s/n 08916 Badalona

Fundació Hospital de l’Esperit Sant Av. Mossèn Pons i Rabadà, s/n 08923 Santa Coloma de Gramenet

Fundació Hospital Comarcal Sant Antoni Abat C. Sant Josep, 21–23

08800 Vilanova i la Geltrú

Fundació Hospital Residència Sant Camil Ronda Sant Camil, s/n

08810 Sant Pere de Ribes Hospital de Mataró Carretera de Cirera, s/n 08304 Mataró

Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella C. Sant Jaume, 209–217

08370 Calella Hospital de Sabadell Parc Taulí, s/n 08208 Sabadell

Hospital Mútua Terrassa Pl. Dr. Robert, 5

08221 Terrassa Hospital de Terrassa Ctra. Torrebonica, s/n 08227 Terrassa

Fundació Privada Hospital de Mollet C. Sant Llorenç, 39–41

08100 Mollet del Vallès Hospital General de Granollers Av. Francesc Ribas, s/n 08402 Granollers Hospital de Sant Celoni Av. Hospital, 19 08470 Sant Celoni (08.162.036)

(7)

CORRECCIÓ D’ERRADES

a l’Ordre AAR/220/2008, de 6 de maig, per la qual s’aproven les bases regula-dores de les subvencions per a la renovació del parc de maquinària agrícola de Catalunya, i es convoquen les corresponents a l’any 2008 (DOGC núm. 5132, pàg. 37669, de 16.5.2008).

Havent observat errades al text de l’esmentada Ordre, tramès al DOGC i publicat al núm. 5132, pàg. 37669, de 16.5.2008, se’n detalla la correcció oportuna:

A la pàgina 37669, a l’article 1.2, on diu:

“Qualsevol informació relacionada amb aquesta línia…”, ha de dir:

“El llistat de les adobadores i els equips per a la distribució de productes itosa-nitaris subvencionables, així com qualsevol informació relacionada amb aquesta línia…”.

A la pàgina 37672, a l’article 6.7, on diu:

“...sempre que no se superin els límits establerts a l’article 8 d’aquesta Ordre.”, ha de dir:

“...sempre que no se superin els límits establerts a l’article 6.9 d’aquesta Or-dre.”.

A la pàgina 37672, a l’article 6.9, on diu: “...que es detalla al punt 6.7 d’aquesta Ordre, és: “a) En zones desfavorables, de muntanya...”, ha de dir:

“... que es detalla al punt 6.8 d’aquesta Ordre, és: “a) En zones desfavorides, de muntanya...”.

A la pàgina 37672, a l’article 7.1, les lletres g), h), i), j), k), passen a ser, respecti-vament, f), g), h), i), j).

A la pàgina 37673, a l’article 8, on diu:

“...els límits especiicats als apartats següents i a l’article...”, ha de dir:

“...els límits especiicats a l’article 6.9 i a l’article...”. A la pàgina 37673, a l’article 9.3.b), on diu:

“b) Informe de la vida laboral.”, ha de dir:

“b) En cas de persones físiques titulars d’explotacions agràries, informe de la vida laboral, si no s’ha autoritzat el DAR perquè el sol·liciti.”.

Barcelona, 10 de juny de 2008 XAVIER CASTELLAI CASAS Secretari general (08.162.156)

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :