FORMACIÓ INTERSECTORIAL PER A TREBALLADORS 2013

Texto completo

(1)

FORMACIÓ INTERSECTORIAL PER A TREBALLADORS 2013

ESPECIALITAT RECURSOS PÚBLICS ORIGEN DEL FONS

3D Studio Max 3.990,00 CFCC Acces Inicial 10.800,00 CFCC Acció Sindical i negociació 24.000,00 CFCC Acció Sindical: normativa socio‐laboral avançada 31.488,00 CFCC Administrador de Xarxes Cisco Nivell 3. Xarxes sense fil i comunicació LAN 5.760,00 CFCC ADMINISTRADOR DE XARXES CISCO SISTEM. Nivell 4 Acces Wam 5.760,00 CFCC ADMINISTRADOR DE XARXES CISCO SISTEM. Mòdul I CCNA: Aspectes bàsics de networking 8.160,00 CFCC ADMINISTRADOR DE XARXES CISCO SISTEM. Nivell 2 Concepte i Protocols d'enrotament 7.200,00 CFCC Adobe Premier 4.480,00 CFCC Alemany A2.A 15.600,00 CFCC Alemany Nivell A1.A 31.600,00 CFCC Alemany Nivell A1.B 8.000,00 CFCC Alemany Nivell A2.B 8.400,00 CFCC Anglès Nivell B1.C 6.400,00 CFCC Anglès Nivell B2.A 7.200,00 CFCC Anglès Nivell B2.B 13.600,00 CFCC Anglès Nivell B2.C 12.400,00 CFCC Anglès usuari bàsic A.1.a 84.000,00 CFCC Anglès usuari bàsic A.1.b 49.600,00 CFCC Anglès usuari bàsic A.2.a 41.600,00 CFCC Anglès usuari bàsic A.2.b 14.800,00 CFCC Anglès usuari bàsic B.1.b 26.000,00 CFCC Anglès usuari bàsic B.1.a 48.800,00 CFCC Aplicacions mòbils en IOS Nivell avançat 5.460,00 CFCC Aplicacions mòbils en IOS Nivell bàsic 7.560,00 CFCC Aspirant a vigilant de Seguretat Privado 106.200,00 CFCC Atenció al client 1.440,00 CFCC Autocad 6.000,00 CFCC Autocad 3D 11.200,00 CFCC CAP Ampliació Qualificació Inicial: de carretera a viatgers 7.000,00 CFCC CAP Ampliació Qualificació Inicial: de viatgers a carreteres 3.420,00 CFCC CAP Formació Continua Renovació 190.750,00 CFCC CAP Qualificació Inicial Accelerada Mercaderies 274.060,00 CFCC CAP Qualificació Inicial Accelerada Viatgers 28.000,00 CFCC Català elemental per a nouvinguts 3.600,00 CFCC Català suficiència 14.400,00 CFCC Coaching 32.160,00 CFCC Com posicionar pàgines web 11.970,00 CFCC Comptabilitat bàsica 8.400,00 CFCC Comptabilitat Informatitzada 24.400,00 CFCC Comptabilitat Informatitzada 24.400,00 CFCC Conducció d'autobus. Carnet D 107.100,00 CFCC Conducció de camions pesants. Carnet C 251.100,00 CFCC Conducció de camions pesants. Carnet C+E 36.000,00 CFCC Contaplus Professional 20.520,00 CFCC Contractació, suspensió i extinció de la jornada labora 18.432,00 CFCC Curs bàsic sobre manipulació d'equips amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats 12.800,00 CFCC Curs complementari sobre manipulació d'equips amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats 9.600,00 CFCC Defensa personal policial 5.500,00 CFCC Dibuix i retoc fotogràfic amb Photoshop 23.040,00 CFCC Dietètica i nutrició 6.800,00 CFCC Dietètica i Nutrició II 8.400,00 CFCC Disseny Web bàsic 17.220,00 CFCC Emprenedoria 5.400,00 CFCC Escanner 8.750,00 CFCC Escorta privat 21.000,00 CFCC Excel Avançat 10.080,00 CFCC Excel bàsic 11.520,00 CFCC Excel especialització 37.800,00 CFCC Excel Iniciació 42.800,00 CFCC Expert en direcció de projectes 85.017,14 CFCC Formador de formadors de Materies Perilloses ADR 33.600,00 CFCC Funcions dels representants sindicals: Comitè d'empresa 5.832,00 CFCC Funcions dels treballadors: Comitè d'empresa 52.800,00 CFCC Gestió de projectes en suport informàtic (Microsoft project) 18.000,00 CFCC Gestió del temps 4.160,00 CFCC Gestió i resolució de conflictes 6.240,00 CFCC Habilitació personal de control d'accessos a espectacles públics i activitats recreatives 41.280,00 CFCC Habilitats comunicatives: parlar en públic 12.640,00 CFCC Il∙lustració digital amb Adobe Illustrator 25.650,00 CFCC Intel∙ligència Emocional I 25.280,00 CFCC Intel∙ligència Emocional II 11.200,00 CFCC La orientació professional en temps de crisis: la motivació com a factor clau 1.440,00 CFCC Legislació laboral bàsica 17.280,00 CFCC Legislació laboral bàsica 5.616,00 CFCC Linux Essential 12.000,00 CFCC LPIC 1 Professional junior en Linux 12.000,00 CFCC LPIC2  Professional avançat en Linux 12.000,00 CFCC Manipulació d'aliments 21.920,00 CFCC Manipulació de productes Fitosanitaris Nivell bàsic 6.600,00 CFCC Maquetació Digital amb Adobe Indesing 12.540,00 CFCC 2.0: el nou màrqueting en les xarxes socials 36.192,00 CFCC MF1017_ INTERVENCIÓ EN L'ATENCIÓ HIGIENICO ALIMENTÀRIA EN INSTITUCIONS 23.520,00 CFCC MF1018_2 INTERVENCIÓ EN L'ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA EN INSTITUCIONS 23.520,00 CFCC Microsoft Powert Point 16.560,00 CFCC Microsoft SQL Server 2008 13.200,00 CFCC

(2)

MP0028 MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS SSCS0108 5.040,00 CFCC MP0029 MÒDUL DE PRÀCTIQUES NO LABORALS SSCS0208 7.680,00 CFCC Operació de carretons: Conductor de carretó elevador 70.600,00 CFCC Photoshop 30.000,00 CFCC PowerPoint 8.800,00 CFCC Presentacions eficaces 20.520,00 CFCC PRL Bàsic 7.020,00 CFCC PRL Bàsic 47.520,00 CFCC PRL : Estrès 2.880,00 CFCC Prevenció de Riscos, Tècniques de relaxació 12.320,00 CFCC Programació neurolingüística 7.680,00 CFCC Rus bàsic 12.240,00 CFCC Salari, nòmines i seguretat social I 33.600,00 CFCC Salari, nòmines i seguretat social II 15.744,00 CFCC Seguretat a hotels 3.300,00 CFCC Seguretat en xarxes: Systems Network Security 22.800,00 CFCC Tutoria on line 13.440,00 CFCC UF0119 CARACTERISTIQUES I NECESSITATS D'ATENCIÓ HIGIENICO SANITARIES DE LES PERSONES DEPENDENTS 7.840,00 CFCC UF0120 ADMINISTRACIÓ D'ALIMENTS I TRACTAMENTS A PERSONES DEPENENTS EN DOMICILI 4.800,00 CFCC UF0121 MILLORA DE LES CAPACITATS FÍSIQUES I PRIMERS AUXILIS PER A PERSONES DEPENENTS EN DOMICILI 5.600,00 CFCC UF0122 MANTENIMENT I REHABILITACIÓ PSICOSOCIAL DE LES PERSONES DEPENENTS EN DOMICILI 7.680,00 CFCC UF0123 RECOLÇAMENT A LA GESTIÓ QUOTIDIANA DE LES PERSONES DEPENENTS 4.800,00 CFCC UF0124 INTERRELACIÓ, COMUNICACIÓ I OBSERVACIÓ DE LA PERSONA DEPENENT I EL SEU ENTORN 7.040,00 CFCC UF0125 GESTIÓ, APROVISIONAMENT I CUINA EN LA UNITAT FAMILIAR DE PERSONES DEPENENTS 4.800,00 CFCC UF0126 MANTENIMENT, NETEJA I ORGANITZACIÓ DEL DOMICILI DE PERSONES DEPENENTS 3.200,00 CFCC UF0127 RECOLÇAMENT EN LA RECEPCIÓ I ACOLLIDA EN INSTITUCIONS DE PERSONES DEPENENTS 10.320,00 CFCC UF0128 RECOLÇAMENT EN LA ORGANITZACIÓ D'ACTIVITATS PER A PERSONES DEPENENTS EN INSTITUCIONS 24.080,00 CFCC UF0129 ANIMACIÓ SOCIAL DE PERSONES DEPENENTS EN INSTITUCIONS 10.080,00 CFCC UF0130 MANTENIMENT I MILLORA DE L'ACTIVITAT DIARIA DE PERSONES DEPENENTS EN INSTITUCIONS 16.800,00 CFCC UF0131 TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ AMB PERSONES DEPENENTS EN INSTITUCIONS 16.800,00 CFCC UF0319 SISTEMA OPERATIU, RECERCA DE LA INFORMACIÓ. INTERNET/INTRANET I CORREU 3.120,00 CFCC UF0320 APLICACIONS INFORMÀTIQUES DE TRACTAMENT DE TEXTOS 2.640,00 CFCC UF0321 APLICACIONS INFORMÀTIQUES DEL FULL DE CÀLCUL 5.200,00 CFCC UF0322 APLICACIONS INFORMÀTIQUES DE BASE DE DADES RELACIONALS 6.800,00 CFCC UF0323 APLICACIONS INFORMÀTIQUES PER  LA PRESENTACIÓ GRÀFICA D'INFORMACIÓ 3.600,00 CFCC UF0513 GESTIÓ AUXILIAR D'ARXIUS EN SOPORT CONVENCIONAL O INFORMÀTIC 6.720,00 CFCC UF0514 GESTIÓ AUXILIAR DE REPRODUCCIÓ EN SUPORT CONVENCIONAL O INFORMÀTIC 6.720,00 CFCC UF0520 COMUNICACIÓ EN LES RELACIONS PROFESSIONALS 5.600,00 CFCC UF0521 COMUNICACIÓ ORAL I ESCRITA EN LA EMPRESA 7.280,00 CFCC VIGILANT D'EXPLOSSIU 11.550,00 CFCC VIOLÈNCIA DE GÈNERE 2.400,00 CFCC VMWARE VSPHAERE 5.1: Instal∙lació, configuració i administrador 21.600,00 CFCC Word avançat 10.920,00 CFCC Word especialització 6.600,00 CFCC Word iniciació 39.600,00 CFCC Nº DE PERSONES FORMADES 7.384 FORMACIÓ PER A TREBALLADORS DEL SECTOR DE QUIMIQUES 2013

ESPECIALITAT RECURSOS PÚBLICS ORIGEN DEL FONS

Conducció de Camions Pesants. Carnet C 18.000,00 CFCC Gestió de residus 7.410,00 CFCC Gestió i optimització de la producció 9.120,00 CFCC Operació bàsica de processos químics I 7.680,00 CFCC OPERACIONS AMB CARRETONS: CONDUCTOR DE CARRETONS ELEVADORS 2.000,00 CFCC UF0227_Operacions bàsiques del procés, barreges i solucions 5.600,00 CFCC UF0228_Unitat d'operacions i processos químics 7.680,00 CFCC Nº DE PERSONES FORMADES 116 FORMACIÓ PER A TREBALLADORS DEL SECTOR DE EDUACIÓ I FORMACIÓ 2013

ESPECIALITAT RECURSOS PÚBLICS ORIGEN DEL FONS

AUTOESTIMA, ASSERTIVITAT I GESTIÓ DE LES EMOCIONS 2.700,00 CFCC CALAIX CREATIU DE PROPOSTES PLÀSTIQUES 8.700,00 CFCC CREACIÓ DE CURSOS PERA TELEFORMACIÓ AMB L'ENTORN LMS MOODLE 4.000,00 CFCC HABILITATS PER AL PROFESSOR‐COACH EFECTIU 10.080,00 CFCC INFORMÀTICA EDUCATIVA 2.240,00 CFCC LA RELAXACIÓ COM A TÈCNICA DE PREVENCIÓ DE L'ESTRÉS A L'AULA 7.440,00 CFCC MF1442_3 PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA D'ACCIONS FORMATIVES PER L'OCUPACIÓ 4.800,00 CFCC MF1443_3 SELECCIÓ, ELABORACIÓ, ADAPTACIÓ I UTILITZACIÓ DE MATERIALS, MITJANS I RECURSOS DIDÀCTICS EN FORMACIÓ PROFES 8.100,00 CFCC PROGRAMACIÓ NEUROLINGÜÍSTICA 13.440,00 CFCC RECURSOS MULTIMÈDIA A L'AULA: L'ÚS EDUCATIU D'INTERNET 5.280,00 CFCC SALUT LABORAL: LA TERÀPIA DEL RIURE 5.040,00 CFCC Nº DE PERSONES FORMADES 261 FORMACIÓ PER A TREBALLADORS DEL SECTOR DE SANITAT 2013

ESPECIALITAT RECURSOS PÚBLICS ORIGEN DEL FONS

ASSETJAMENT EN L'ÀMBIT SANITARI 2.640,00 CFCC ATENCIÓ A PACIENTS AMB RISC DE LESIONS CUTÀNIES 7.250,00 CFCC ATENCIÓ AL PACIENT OSTOMITZAT 5.000,00 CFCC ATENCIÓ AL PACIENT POLITRAUMÀTIC 5.200,00 CFCC ATENCIÓ I CURES PREOPERATÒRIES 4.000,00 CFCC COMUNICACIÓ I CONFIDENCIALITAT EN L'ENTORN SANITARI 4.000,00 CFCC

(3)

COMUNICACIÓ TERAPÈUTICA 5.280,00 CFCC CURES PAL∙LIATIVES AL MALALT TERMINAL 2.700,00 CFCC FARMACS I NUTRIENTS: INTERACCIONS METABÒLIQUES 6.560,00 CFCC GESTIÓ DE RESIDUS SANITARIS 4.480,00 CFCC L'ESTRÈS EN SANITAT: TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ 21.600,00 CFCC MASSATGE TERAPÈUTIC 8.000,00 CFCC MECÀNICA CORPORAL 2.400,00 CFCC MF1017_2 INTERVENCIÓ EN L'ATENCIÓ HIGIÈNICO‐ALIMENTARIA EN INSTITUCIONS 7.840,00 CFCC MF1018_2 INTERVENCIÓ EN L'ATENCIÓ  SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIONS 7.840,00 CFCC PERFECCIONAMENT PER A ADMINISTRATIUS SANITARIS 8.800,00 CFCC UF0127 RECOLÇAMENT EN LA RECEPCIÓ I ACOLLIDA EN INSTITUCIONS DE PERSONES DEPENENTS 3.360,00 CFCC UF0128 RECOLÇAMENT EN L'ORGANITZACIÓ D'ACTIVITATS PER A PERSONES DEPENENTS EN INSTITUCIONS 8.960,00 CFCC Nº DE PERSONES FORMADES 450 FORMACIÓ PER A TREBALLADORS DEL SECTOR DE SERVEIS FINANCERS, ADMINISTRATIUS I OFICINES 2013

ESPECIALITAT RECURSOS PÚBLICS ORIGEN DEL FONS

3D STUDIO MAX 6.270,00 CFCC ADMINISTRADOR DE XARXES CISCO SISTEM. MÒDUL 1 CCNA: ASPECTES BÀSICS DE NETWORKING 6.720,00 CFCC ADMINISTRADOR DE XARXES CISCO SISTEM. NIVELL 2. CONCEPTE I PROTOCOLS D'ENROTAMENT 6.240,00 CFCC ADMINISTRADOR DE XARXES CISCO SISTEM. NIVELL 3. XARXES SENSE FILS I COMUNICACIÓ LAN 5.280,00 CFCC ADMINISTRADOR DE XARXES CISCO SISTEM. NIVELL 4. ACCES WAM 5.280,00 CFCC ANÀLISI DE BALANÇOS 2.880,00 CFCC ATENCIÓ TELEFÓNICA EN SITUACIONS CONFLICTIVES 6.156,00 CFCC COACHING I MENTORING 11.000,00 CFCC COM POSICIONAR PÀGINES WEB 11.400,00 CFCC COMMUNITY MANAGER I XARXES SOCIALS 25.920,00 CFCC COMPTABILITAT INFORMATITZADA 18.000,00 CFCC CONTRACTES, NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL 9.600,00 CFCC DIRECCIÓ I DESENVOLUPAMENT D'EQUIPS DE TREBALL 13.680,00 CFCC EXPERT EN DIRECCIÓ DE PROJECTES 27.930,00 CFCC INTEL∙LIGÈNCIA EMOCIONAL 26.880,00 CFCC INTEL∙LIGÈNCIA EMOCIONAL 13.000,00 CFCC MÀRQUETING 2.0 EL NOU MÀRQUETING A LA WEB I A LES XARXES SOCIALS 9.918,00 CFCC MÀRQUETING RELACIONAL I FIDELITZACIÓ DE CLIENTS 7.410,00 CFCC MF0980_2 GESTIÓ AUXILIAR DE PERSONAL 7.200,00 CFCC MICROSOFT PROJECT 12.540,00 CFCC REFORMA LABORAL 1.760,00 CFCC UF0319 SISTEMA OPERATIU, RECERCA DE LA INFORMACIÓ: INTERNET/INTRANET I CORREU ELECTRÒNIC 3.360,00 CFCC UF0320 APLICACIONS INFORMÀTIQUES DE TRACTAMENT DE TEXTOS 3.360,00 CFCC UF0321 APLICACIONS INFORMÀTIQUES DE FULLS DE CÀLCUL 5.200,00 CFCC UF0322 APLICACIONS INFORMÀTIQUES DE BASES DE DADES RELACIONALS 4.800,00 CFCC UF0323 APLICACIONS INFORMÀTIQUES PER A PRESENTACIONS GRÀFIQUES D'INFORMACIÓ 2.880,00 CFCC UF0515 PLA GENERAL DE COMPTABILITAT 7.920,00 CFCC UF0516 APLICACIONS INFORMÀTIQUES DE COMPTABILITAT 2.880,00 CFCC VENDA TELEFÒNICA 2.964,00 CFCC VENDA TELEFÒNICA 2.964,00 CFCC Nº DE PERSONES FORMADES 720 FORMACIÓ PER A TREBALLADORS DEL SECTOR DE TRANSPORTS, COMUNICACIÓ I MAR 2013

ESPECIALITAT RECURSOS PÚBLICS ORIGEN DEL FONS

CARNET DE CONDUIR: CONDUCCIÓ D'AUTOBUSOS D 33.300,00 CFCC CARNET DE CONDUIR: CONDUCCIÓ DE CAMIONS PESANTS C 62.100,00 CFCC CERTIFICAT D'ACTITUD PROFESSIONAL PER AL TRANSPORT RENOVACIÓ 4.900,00 CFCC CERTIFICAT D'APTITUD PROFESSIONAL INICIAL PEL TRANSPORT DE VIATGERS MODALITAT ACCELERADA 15.400,00 CFCC MF0072_2 TÈCNIQUES DE RECOLZAMENT PSICOLÒGIC I SOCIAL EN SITUACIONS DE CRISIS 4.800,00 CFCC UF0682 LA GARANTIA DE L'ENTORN DE TREBALL PER ALS EQUIPS D'ASSISTÈNCIA I PEL PACIENT 5.440,00 CFCC UF0683 TRASLLAT DEL PACIENT AL CENTRE SANITARI 7.680,00 CFCC Nº DE PERSONES FORMADES 179 FORMACIÓ PER A TREBALLADORS DEL SECTOR DE ALTRES SERVEIS I INDUSTRIES AFINS 2013

ESPECIALITAT RECURSOS PÚBLICS ORIGEN DEL FONS

3D ESTUDIO MAX 570,00 CFCC ANIMACIÓ D'IMATGES: FLASH 1.140,00 CFCC AUTOCAD 2D 2.280,00 CFCC COM POSICIONAR PÀGINES WEB 3.990,00 CFCC DISSENY DE PÀGINES WEB AMB DREAMWEAVER 2.850,00 CFCC GESTIÓ DE PROJECTES 3.192,00 CFCC IL∙LUSTRACIÓ DIGITAL AMB ABODE ILUSTRATOR 5.130,00 CFCC MAQUETACIÓ DIGITAL AMB ADOBE INDESING 2.850,00 CFCC NOVES TENDÈNCIES EN LA REDACCIÓ PERIODISTICA 456,00 CFCC OPERADOR DE CARRETONS ELEVADORS 2.600,00 CFCC REDACCIÓN PERIODÍSTICA DIGITAL 1.710,00 CFCC TRACTAMENT DIGITAL DE LA IMATGE AMB PHOTOSHOP AVANÇAT 2.850,00 CFCC TRACTAMENT DIGITAL DE LA IMATGE AMB PHOTOSHOP INICIACIÓ 6.840,00 CFCC UF1245 RECURSOS NARRATIUS I TÈCNICS PER AL DESENVOLUPAMENT DE PRODUCTES AUDIOVISUALS MULTIMÈDIA 8.000,00 CFCC UF1246 TRACTAMENT I EDICIÓ DE FONTS PER PRODUCTES AUDIOVISUALS MULTIMÈDIA 12.000,00 CFCC Nº DE PERSONES FORMADES 101 FORMACIÓ PER A TREBALLADORS DEL SECTOR DE SERVEIS COL∙LECTIUS 2013

(4)

ESPECIALITAT RECURSOS PÚBLICS ORIGEN DEL FONS ASPIRANT A VIGILANT DE SEGURETAT PRIVADA 23.400,00 CFCC CAP DE SEGURETAT 6.000,00 CFCC CERTIFICAT D'ACTITUD PROFESSIONAL INICIAL PER AL TRANSPORT DE MERCADERIES MODALITAT ACCELERADA 109.340,00 CFCC CERTIFICAT D'ACTITUD PROFESSIONAL PER A TRANSPORT DE RENOVACIÓ 7.000,00 CFCC ELS CONTES A L'EDUCACIÓ INFANTIL 2.880,00 CFCC ESCANNER 3.750,00 CFCC ESCORTA PRIVAT 9.600,00 CFCC LLICÈNCIA TIPUS C 6.000,00 CFCC MF0075_2 SEGURETAT I SALUT 6.400,00 CFCC MF1866_2 ACTIVITATS D'EDUCACIÓ EN EL TEMPS DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL 9.452,00 CFCC MF1867_2 PROCESSOS GRUPALS I EDUCATIUS EN EL TEMPS DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL 5.700,00 CFCC MF1868_2 TÈCNIQUES I RECURSOS D'ANIMACIÓ EN ACTIVITATS DE TEMPS DEL LLEURE 8.640,00 CFCC MP0270 MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS DE DINAMITZACIÓ D'ACTIVITATS DE TEMPS DEL LLEURE EDUCATIU IN 7.104,00 CFCC SEGURETAT DE VIGILÀNCIA DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC 2.800,00 CFCC SEGURETAT EN CENTRES HOSPITALARIS 6.000,00 CFCC SEGURETAT EN ESDEVENIMENTS ESPORTIUS 3.500,00 CFCC SERVEIS DE VIGILÀNCIA AMB GOSSOS 3.300,00 CFCC Nº DE PERSONES FORMADES 343 FORMACIÓ PER A TREBALLADORS DEL SECTOR DE AGROALIMENTARI 2013

ESPECIALITAT RECURSOS PÚBLICS ORIGEN DEL FONS

BENESTAR ANIMAL DURANT EL TRANSPORT 8.200,00 CFCC APLICACIÓ FITOSANITÀRIA. NIVELL BÀSIC 23.100,00 CFCC CARNET DE CONDUIR C 13.500,00 CFCC CARNET DE CONDUIR C+E 24.300,00 CFCC MANIPULACIÓ D'ALIMENTS 4.800,00 CFCC OPERADOR DE CARRETONS ELEVADORS 6.600,00 CFCC UF0007: APLICACIÓ DE MÈTODES DE CONTROL FITOSANITARIS EN PLANTES, SÒL I INSTAL∙LACIONS 12.960,00 CFCC Nº DE PERSONES FORMADES 280 FORMACIÓ PER A TREBALLADORS DEL SECTOR DE COMERÇ 2013

ESPECIALITAT RECURSOS PÚBLICS ORIGEN DEL FONS

ACTITUT EMPRENEDORA I OPORTUNITATS DE NEGOCI 2940 CFCC ANGLÈS NIVELL A1.A 10920 CFCC ANGLÈS NIVELL A1.B 5880 CFCC ANGLÈS NIVELL A2.A 6720 CFCC ANGLÈS NIVELL A2.B 4200 CFCC ANGLÈS NIVELL B1.A 5460 CFCC ANGLÈS NIVELL B1.A 5460 CFCC ANGLÈS NIVELL B1.B 5040 CFCC ANGLÈS NIVELL B1.C 6720 CFCC COMMUNITY MANAGER I XARXES SOCIALS 4200 CFCC COMUNICACIÓ I ATENCIÓ AL CLIENT EN ANGLÈS (I) 41920 CFCC CREACIÓ DE PÀGINES WEBS / BLOGS AMB WORDPRESS SEO 30400 CFCC DECORACIÓ D'APARADORS 30800 CFCC DIFUSIÓ DE LA NOSTRA MARCA EN LA WEB 2.0 (XARXES SOCIALS I COMMUNITY MANAGER) 14000 CFCC DISSENY D'APARADORS 5460 CFCC FRANCÈS NIVELL A1.A 1680 CFCC FRANCÈS NIVELL A1.B 420 CFCC FRANCÉS NIVELL A2. A 420 CFCC FRANCÉS NIVELL A2. B 2100 CFCC MARQUETING ONLINE I POSICIONAMENT WEB 1260 CFCC MARQUETING ONLINE PER AL SECTOR COMERÇ 8960 CFCC MF1002_2 ANGLÈS PROFESSIONAL PER ACTIVITATS COMERCIALS 90000 CFCC MP0009: MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS D'ACTIVITATS DE VENDA 1440 CFCC TÈCNIQUES DE VENDA 2520 CFCC TÈCNIQUES D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CLIENT/CONSUMIDOR 7200 CFCC UF0030: ORGANITZACIÓ DE PROCESSOS DE VENDA 5760 CFCC UF0031: TÈCNIQUES DE VENDA 9100 CFCC UF0032: VENDA ONLINE 4800 CFCC UF0033: APROVISIONAMENT I EMMAGATZEMATGE EN LA VENDA 4480 CFCC UF0035: OPERACIONS DE CAIXA EN LA VENDA 4160 CFCC UF0036: GESTIÓ DE L'ATENCIÓ AL CLIENT/CONSUMIDOR 5760 CFCC UR0034: ANIMACIÓ I PRESENTACIÓ DE PRODUCTE EN EL PUNT DE VENDA 6720 CFCC VENDES ONLINE: CREA UNA BOTIGA ONLINE 20800 CFCC Nº DE PERSONES FORMADES 781 FORMACIÓ PER A TREBALLADORS DEL SECTOR DE TURISME I HOSTELERIA 2013

ESPECIALITAT RECURSOS PÚBLICS ORIGEN DEL FONS

ACTITUT EMPRENEDORA I OPORTUNITATS DE NEGOCI 840 CFCC ANGLÈS NIVELL A1.A 5460 CFCC ANGLÈS NIVELL A1.B 4620 CFCC ANGLÈS NIVELL A2.A 5040 CFCC ANGLÈS NIVELL A2.B 3780 CFCC ANGLÈS NIVELL B1. A 7560 CFCC ANGLÈS NIVELL B1. B 4200 CFCC ANGLÈS NIVELL B1. C 9660 CFCC COMMUNITY MANAGER I XARXES SOCIALS 4620 CFCC DIFUSIÓ DE LA NOSTRA MARCA EN LA WEB 2.0 (XARXES SOCIALS I COMMUNITY MANAGER) 4800 CFCC FRANCÈS NIVELL A1.A 7140 CFCC

(5)

FRANCÈS NIVELL A1.B 2940 CFCC FRANCÈS NIVELL A2. A 1680 CFCC FRANCÈS NIVELL A2. B 11760 CFCC MF0259_2: OFERTES GASTRONÒMIQUES SENZILLES I SISTEMES D'APROVISIONAMENT 21840 CFCC MP0014: MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS D'OPERACIONS BÀSIQUES DE CUINA 1680 CFCC UF0053: APLICACIÓ DE NORMES I CONDICIONS HIGIÈNIC‐SANITARIES EN RESTAURACIÓ 6720 CFCC UF0054: APROVISIONAMENT DE MATÈRIES PRIMERES EN CUINA 3600 CFCC UF0055: PREELABORACIÓ I CONSERVACIÓ CULINARIES 7200 CFCC UF0056: REALITZACIÓ D'ELABORACIONS BÀSIQUES I ELEMENTALS DE CUINA I ASSISTIR EN L'ELABORACIÓ CULINARIA 10080 CFCC UF0057: ELABORACIÓ DE PLATS COMBINATS I APERITIUS 6720 CFCC UF0060: APROVISIONAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ALIMENTS I BEGUDES EN EL BAR 3120 CFCC UF0061: PREPARACIÓ I SERVEI DE BEGUDES I MENJAR RÀPID EN EL BAR 6240 CFCC Nº DE PERSONES FORMADES 335

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :