Grammar File-Quinzena 4 - children (=nens, quan parlem de tots els fills i filles)

Texto completo

(1)

ANGLÈS 0 CI0A IES Obert de Catalunya Grammar File-Quinzena 4

-_______________________________________________________________________ The Family

Vocabulary:

father (=pare) Dad (=papa) parents (= pares, quan ens referim a tots dos) mother (=mare) Mum (=mama)

son (=fill)

daughter (=filla) children (=nens, quan parlem de tots els fills i filles) uncle (=oncle)

aunt (=tieta)

cousin (=cosí i cosina) grandfather (=avi) grandmother (=àvia) brother (=germà) sister (=germana) father-in-law (=sogre) mother-in-law (=sogra) brother-in-law (=cunyat) sister-in-law (=cunyada) nephew (=nebot) niece (=neboda)

The verb “Have got” (=tenir)

En anglès britànic per dir que tenim alguna cosa fem servir el verb “have got”. En anglès americà fan servir el verb “have” sense la partícula “got” al darrera.

Formes del verb:

Affirmative Contracted forms Negative form Negative Contracted

I have got I've got I have not got I haven't got

You have got You've got You have not got You haven't got He has got

She has got It has got

He's got She's got He's got

He has not got She has not got It has not got

He hasn't got She hasn't got It hasn't got

We have got We've got We have not got We haven't got

You have got You've got You have not got You haven't got They have got They've got They have not got They haven't got Nota: Fixa't que totes les formes verbals són iguals, excepte la 3a persona del singular que és has .

(2)

Interrogative form Have I got?

Have you got? Has he got? Has she got? Has it got? Have we got? Have you got? Have they got?

Short Answers: (respostes curtes)

En anglès, per respondre sí o no, Yes /No no és suficient. S'han de fer servir les “Short answers”.

Exemples: Have you got a PC at home? Yes, I have. / No, I haven't

Has your brother got a car? Yes, he has. / No he hasn't.

Have the students got many books? Yes, they have./ No, they haven't. Complete Answers: (=respostes completes)

Have you got any brothers and sisters? (=Tens germans i germanes?)

I've got a brother, but I haven't got any sisters.(=Tinc un germà, però no tinc cap germana) Have you got a pet? (=Tens una mascota?)

Yes, I have. I have got a small dog. (=Sí,tinc un gos petit)

Has your sister got a bicycle? (=La teva germana té una bicicleta?)

No, she hasn't got a bicycle, she has got a motorcycle. (= No, ella no té una bicicleta, ella

té una moto.)

Altres usos del verb “have”

El verb“Have” també té altres usos que estudiareu més endavant, que no porten la partícula “got” al darrera i que es poden traduir per “prendre”.

Alguns exemples més freqüents:

Have breakfast (=esmorzar) Have lunch (=dinar)

(3)

Have supper /Have dinner (=sopar) Have a drink (=prendre una beguda) Have a shower (=prendre una dutxa) Have a bath (=prendre un bany) Possessive Adjectives

Per dir que alguna cosa ens pertany utilitzem els Possessive Adjectives (=adjectius possessius). A diferència del català i del castellà els Possessive Adjectives no es posen en funció de quantes coses tens, sinó en funció de qui té aquestes coses.

Per tant, per fer-los servir hem de pensar a qui pertanyen les coses, no quantes coses són, com en català o en castellà.

Aquí teniu la taula dels Personal Pronouns i els corresponents Possesssive Adjectives.

Personal Pronouns Possessive Adjectives

I (= jo) My (=el meu,els meus,la meva,les meves) (cast.mi/mis) You (=tu) Your (= el teu,la teva,els teus,les teves) (cast.tu, tus) She (=ella) Her (=la seva,les seves ) d'una dona. (cast. su, sus) He (=ell) His(= el seu,els seus) d' un home. (cast. su, sus)

It (=allò, per una cosa o un animal) Its (=El seu,els seus) Per un animal o una cosa. (cast. su, sus) We (=nosaltres) Our (=el nostre,la nostra,els nostres, les nostres )

You (=vosaltres ) Your (=el vostre,la vostra,els vostres,les vostres)

They (=ells, elles) Their (=el d'ells,la d'ells,els d'ells,les d'ells) (cast. su, sus)

Exemples: I have got a car. My car is very old. (=Tinc un cotxe. El meu cotxe és molt

vell.)

I have got a lot of books. My books are on the shelf. (=Tinc molts llibres. Els meus llibres són al prestatge)

You have got a beautiful house. Your house is near the sea. (=Tens una casa molt bonica. La teva casa és a prop del mar).

She has got three children. Her children are at school now. (=Ella té tres nens. Els seus nens són a la escola ara ). Utilitzem “her” perquè la posseïdora és una dona > she (ella)

He is a good student. His name is David. (=Ell és un bon estudiant. El seu nom és David). Utilitzem “his” perquè el posseïdor és un home, en David.

This is my dog. It is very small. Its name is Snoopy. (=Aquest és el meu gos. És molt petit.El seu nom és Snoopy.)

We work in this office. Our office is very modern. (=Nosaltres treballem a aquesta oficina. La nostra oficina és molt moderna)

(4)

vostra feina és molt interessant.)

They are my best friends. Their names are Carlos and Maria. (=Ells són els meus millors amics. Els seus noms són Carlos i Maria).

Vocabulary to describe people (=vocabulari per descriure persones) Tall short (=alt, baix)

Fat thin (=gordo, prim) Old young (=vell, jove) Beautiful ugly (guapa, lletja) Good-looking ugly (=guapo, lleig)

Parts of the face ( =parts de la cara) eyes (=ulls)

mouth (=boca) nose (=nas) ears (=orelles)

Tooth ( =dent) teeth (=dents)

hair (=cabell) Adjectius per descriure el cabell. Long (=llarg)

Short (=curt)

moustache (=bigoti)

Wavy (=ondulat)

beard (=barba) Curly (=arrissat)

bald (=calb)

Parts of the body (=parts del cos)

arms (=braços) foot (=peu) feet (=peus) hands (=mans) toes (=dits dels peus) fingers (=dits) back (=esquena)

(5)

legs (=cames) chest (=pit)

hips (=malucs) arse / bottom (col·loquial)(=cul)

Saxon Genitive. 's

En anglès per indicar la possessió, a més dels adjectius possessius es fa servir l' anomenat “saxon genitive”, que es fa posant un apòstrof i una s ('S) darrera de la persona posseïdora, seguit de l'objecte posseït.

Exemples. Mary's car. (=el cotxe de la Mary.)

Peter's son. (=el fill del Peter.)

En els plurals acabats amb -s, només posarem l'apòstrof, sense la -s. Exemples. The students' books. (=els llibres dels estudiants.)

The girls' dolls. (=les nines de les nenes).

En canvi en els plurals no acabats en -s,com els plurals irregulars, posarem l'apòstrof i la -s.

Exemples:The policemen's uniforms. (=els uniformes dels policies)

The children's school. (=l'escola dels nens)

Si parlem de dues persones l'apòstrof s'acostuma a posar darrera de la 2a persona. Exemples: David and Tom's parents. (=els pares del David i del Tom)

Family relationships. (=relacions familiars)

Tom = Alice (parents)

Kevin Mary David (children)

Tom is Alice's husband. (=el Tom és el marit de l'Alice.) Utilitzem el “Saxon genitive”.

Tom is her husband. (=el Tom és el seu marit.) Utilitzem l'adjectiu possessiu. Mary is David 's sister. (=La Mary és la germana del David ). Utilitzem el “Saxon

(6)

genitive.”

Mary is his sister. (=la Mary és la seva germana .) Utilitzem l'adjectiu possessiu.

Kevin, Mary and David are Tom and Alice's children. (=El Kevin, la Mary i el David són

els fills del Tom i de l'Alice) Utilitzem el “Saxon genitive.”

Kevin, Mary and Alice are their children. (=El Kevin, la Mary i l'Alice són els seus fills.)

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :