LLISTA DEFINITIVA DE CANDIDATS ADMESOS I EXCLOSOS

15  11  Descargar (0)

Texto completo

(1)

Administració de Centre de Dret

Facultat de Dret

Diagonal 684 08034 Barcelona

Tel. +34 934 021 840

LLISTA DEFINITIVA DE CANDIDATS ADMESOS I EXCLOSOS

Convocatòria de Professorat Contractat Temporal – Juny 2018

RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES

Departament de Dret Privat

places CATEGORIA

ÀREA DE

CONEIXEMENT ACTIVITAT DOCENT

1 Prof. Associat 4H (2+2) Dret Mercantil Dret Mercantil: Litigació Possibilitat d'entrevista als candidats

Nom

Aragonés Seijo, Santiago

Areny Guerrero, Marta Montserrat Castro Serres, Silvia

de Haro Martos, Diego

places CATEGORIA

ÀREA DE

CONEIXEMENT ACTIVITAT DOCENT

1 Prof. Associat 12H (6+6) Dret Mercantil

Dret Mercantil: dret concursal, propietat industrial, contractació

Possibilitat d'entrevista als candidats Nom

Areny Guerrero, Marta Montserrat Castro Serres, Silvia

Depares Aguilar, Jose María Maña i Martínez, Jordi

places CATEGORIA

ÀREA DE

CONEIXEMENT ACTIVITAT DOCENT

1 Prof. Associat 8H (4+4) Dret del Treball i de la Seguretat Social

Les pròpies de l'àrea

Possibilitat d'entrevista als candidats

Nom

Alique Ponce, Siòn Arredondo García, Jesica

Cabanillas Delgado, José Antonio Fatjo Carrero, Olga

Izquierdo Monzón, Eva Jiménez Valverde, Antonia

(2)

2

Lao Morales, Maria Pilar Nadal Borràs, Miquel Sánchez Olid, Adrián

places CATEGORIA

ÀREA DE

CONEIXEMENT ACTIVITAT DOCENT

1 Prof. Associat 4H (2+2) Dret del Treball i de la Seguretat Social

Les pròpies de l'àrea

Possibilitat d'entrevista als candidats

Nom

Alique Ponce, Siòn Arredondo García, Jesica

Cabanillas Delgado, José Antonio Fatjo Carrero, Olga

Izquierdo Monzón, Eva Jiménez Valverde, Antonia Lao Morales, Maria Pilar Salido Bellmunt, José Luis Sánchez Olid, Adrián

places CATEGORIA

ÀREA DE

CONEIXEMENT ACTIVITAT DOCENT

1 Prof. Associat 2H (1+1) Dret del Treball i de la Seguretat Social

Les pròpies de l'àrea

Possibilitat d'entrevista als candidats

Nom

Alique Ponce, Siòn Arredondo García, Jesica

Cabanillas Delgado, José Antonio Campos Antequera, Ismael Fatjo Carrero, Olga

Izquierdo Monzón, Eva Jiménez Valverde, Antonia Lao Morales, Maria Pilar Sánchez Olid, Adrián

places CATEGORIA

ÀREA DE

CONEIXEMENT ACTIVITAT DOCENT

1 Prof. Associat 6H (3+3) Dret del Treball i de la Seguretat Social

Les pròpies de l'àrea

Possibilitat d'entrevista als candidats

Nom

(3)

3

Cabanillas Delgado, José Antonio Campos Antequera, Ismael Fatjo Carrero, Olga

Izquierdo Monzón, Eva Jiménez Valverde, Antonia Lao Morales, Maria Pilar Salido Bellmunt, Cristina Sánchez Olid, Adrián

places CATEGORIA

ÀREA DE

CONEIXEMENT ACTIVITAT DOCENT

1 Prof. Associat 6H (3+3) Dret Internacional Privat

Les pròpies de l'àrea

Possibilitat d'entrevista als candidats

Nom

Alique Ponce, Siòn Pedemonte Marino, Jorge

Sibbing, Victoria Alenxandra Florentina Tió Pérez-Albert, Verona

Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari

places CATEGORIA

ÀREA DE

CONEIXEMENT ACTIVITAT DOCENT

1 Prof. Associat 4H (2+2) Dret Administratiu Les pròpies de l'àrea Possibilitat d'entrevista als candidats

Nom

Alique Ponce, Siòn Bacardí Torras, Daniel

Cabanillas Delgado, José Antonio Castro Serres, Silvia

González Martínez, Joaquín Herbello Lagoa, Adrián Izquierdo Monzón, Eva López Morales, Iolanda Mena i Also, Àngela

Navarro Manich, José Alberto Requena Mora, Albert

Rueda García, José Manuel Saladiè Forastè, Carme

(4)

4

Sancho Izquierdo, Eva Sibina Vidal, Mª Carme

places CATEGORIA

ÀREA DE

CONEIXEMENT ACTIVITAT DOCENT

4 Prof. Associat 6H (3+3) Dret Administratiu Les pròpies de l'àrea Possibilitat d'entrevista als candidats

Nom

Alique Ponce, Siòn Bacardí Torras, Daniel

Cabanillas Delgado, José Antonio Castro Serres, Silvia

Herbello Lagoa, Adrián Izquierdo Monzón, Eva López Morales, Iolanda Mena i Also, Àngela

Navarro Manich, José Alberto Requena Mora, Albert

Saladiè Forastè, Carme Sancho Izquierdo, Eva Sibina Vidal, Mª Carme

places CATEGORIA

ÀREA DE

CONEIXEMENT ACTIVITAT DOCENT

1 Prof. Associat 4H (2+2) Dret Administratiu Ocupació pública i relacions laborals Possibilitat d'entrevista als candidats

La llista definitiva de candidats admesos i exclosos d’aquesta plaça té uns terminis diferents, tenint en compte la resolució del rector de 7 de juny de 2018

places CATEGORIA

ÀREA DE

CONEIXEMENT ACTIVITAT DOCENT

1 Prof. Associat 2H (1+1) Dret Administratiu

Transparència, bon govern i accés a la informació

Possibilitat d'entrevista als candidats

La llista definitiva de candidats admesos i exclosos d’aquesta plaça té uns terminis diferents, tenint en compte la resolució del rector de 7 de juny de 2018

places CATEGORIA

ÀREA DE

CONEIXEMENT ACTIVITAT DOCENT

2 Prof. Associat 6H (3+3) Dret Processal Les pròpies de l'àrea Possibilitat d'entrevista als candidats

Nom

(5)

5

Aragonés Seijo, Santiago

Areny Guerrero, Marta Montserrat Campos Antequera, Ismael Carceller Valls, Montserrat Castro Serres, Silvia

Depares Aguilar, Jose María González Jiménez, Albert Majoral Bustos, Olga

Narbona Vallespín, Paula Andrea Pedemonte Marino, Jorge

Portal i Manrubia, Josep Sánchez Olid, Adrián Serrano Amado, Roberto

Sibbing, Victoria Alenxandra Florentina Tomàs Mascarell, Montserrat

Varona Jiménez, Alberto Verdejo Chávez, Raúl

Departament de Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret

places CATEGORIA

ÀREA DE

CONEIXEMENT ACTIVITAT DOCENT

1 Prof. Associat 8H (4+4) Ciència Política Ideologies i Teoria Política Possibilitat d'entrevista als candidats

Nom

Alique Ponce, Siòn Alonso Cano, Oriol

Dusabe Mujawabera, Firmin Giménez Azagra, Ferran Luján Carbonell, Enrique Rossano, Marco

places CATEGORIA

ÀREA DE

CONEIXEMENT ACTIVITAT DOCENT

1 Prof. Associat 4H (2+2) Ciència Política Intel·ligència Possibilitat d'entrevista als candidats

Nom

Giménez Azagra, Ferran Ortolà Boscà, Carles

(6)

6

places CATEGORIA

ÀREA DE

CONEIXEMENT ACTIVITAT DOCENT

1 Prof. Associat 4H (2+2) Ciència Política Ciències de l'Administració Possibilitat d'entrevista als candidats

Nom

Alique Ponce, Siòn

Medina Abellan, Miguel Angel Prat Bofill, Ramón

places CATEGORIA

ÀREA DE

CONEIXEMENT ACTIVITAT DOCENT

1 Prof. Associat 4H (2+2) Ciència Política Polítiques Públiques Possibilitat d'entrevista als candidats

Nom

Alique Ponce, Siòn

Cabanillas Delgado, José Antonio Castillo Iglesias, Just

Cegarra Dueñas, Blanca Dusabe Mujawabera, Firmin

places CATEGORIA

ÀREA DE

CONEIXEMENT ACTIVITAT DOCENT

1 Prof. Associat 4H (2+2) Ciència Política Comunicació Política Possibilitat d'entrevista als candidats

Nom

Alique Ponce, Siòn Bridgewater, David Giménez Azagra, Ferran Maestro Garcia, Jesús Rossano, Marco

places CATEGORIA

ÀREA DE

CONEIXEMENT ACTIVITAT DOCENT

3 Prof. Associat 4H (2+2) Ciència Política Ideologies i Teoria Política Possibilitat d'entrevista als candidats

Nom

Alique Ponce, Siòn Bridgewater, David

Campos Antequera, Ismael Dusabe Mujawabera, Firmin Geriment Besses, Armand

(7)

7

Giménez Azagra, Ferran Gomez Ribas, Carlos Luján Carbonell, Enrique Maestro Garcia, Jesús Rossano, Marco

places CATEGORIA

ÀREA DE

CONEIXEMENT ACTIVITAT DOCENT

2 Prof. Associat 6H (3+3) Dret Constitucional Les pròpies de l'àrea Possibilitat d'entrevista als candidats

Nom

Alique Ponce, Siòn Bacardí Torras, Daniel

Cabanillas Delgado, José Antonio Campos Antequera, Ismael Castilla Juárez, Karlos Artemio Moya Noguera, Manel

Nadal Borràs, Miquel Pedemonte Marino, Jorge Prat Bofill, Ramón

Rueda García, José Manuel Tomàs Mascarell, Montserrat

places CATEGORIA

ÀREA DE

CONEIXEMENT ACTIVITAT DOCENT

1 Prof. Associat 6H (3+3) Filosofia del Dret Les pròpies de l'àrea Possibilitat d'entrevista als candidats

Nom

Alonso Cano, Oriol

Campos Antequera, Ismael Jimenez de Parga Rosety,Lara Nadal Borràs, Miquel

Puig Hernández, Marc Abraham

Departament de Dret Penal i Criminologia, Dret Internacional Públic i Relacions

Internacionals

places CATEGORIA

ÀREA DE

CONEIXEMENT ACTIVITAT DOCENT

(8)

8

Nom

Abadías Selma, Alfredo Alique Ponce, Siòn

Areny Guerrero, Marta Montserrat Asencio Gallego, Jose María Boza Rucosa, Ana

Depares Aguilar, Jose María Franquesa Griso, Anais González Jiménez, Albert

Gutiérrez Albentosa, Joan Manuel Lao Morales, Maria Pilar

Muñoz Casalta, Víctor

Narbona Vallespín, Paula Andrea Navarro Pérez, Javier

Pérez Martínez, Cristobal Pintor Latorre, Marcos Requena Mora, Albert Sánchez Olid, Adrián Varona Jiménez, Alberto Verdejo Chávez, Raúl Yoldi Muñoz, Maria Teresa

places CATEGORIA

ÀREA DE

CONEIXEMENT ACTIVITAT DOCENT

3 Prof. Associat 6H (3+3) Dret Penal Dret Penal Possibilitat d'entrevista als candidats

Nom

Abadías Selma, Alfredo Alique Ponce, Siòn

Areny Guerrero, Marta Montserrat Curero Saiz, Almudena

Depares Aguilar, Jose María Forero Cuellar, Alejandro Goena Vives, Beatriz González Jiménez, Albert

Gutiérrez Albentosa, Joan Manuel Lao Morales, Maria Pilar

(9)

9

Narbona Vallespín, Paula Andrea Pedemonte Marino, Jorge

Pérez Martínez, Cristobal Requena Mora, Albert Sánchez Olid, Adrián Soto Urpina, Carles

Tomàs Mascarell, Montserrat Varona Jiménez, Alberto Verdejo Chávez, Raúl

places CATEGORIA

ÀREA DE

CONEIXEMENT ACTIVITAT DOCENT

1 Prof. Associat 8H (4+4) Dret Penal Dret Penal Possibilitat d'entrevista als candidats

Nom

Abadías Selma, Alfredo Alique Ponce, Siòn

Areny Guerrero, Marta Montserrat Curero Saiz, Almudena

González Jiménez, Albert

Gutiérrez Albentosa, Joan Manuel Lao Morales, Maria Pilar

Muñoz Casalta, Víctor Nadal Borràs, Miquel

Narbona Vallespín, Paula Andrea Pérez Martínez, Cristobal

Requena Mora, Albert Sánchez Olid, Adrián Verdejo Chávez, Raúl

places CATEGORIA

ÀREA DE

CONEIXEMENT ACTIVITAT DOCENT

3 Prof. Associat 4H (2+2) Dret Penal Dret Penal Possibilitat d'entrevista als candidats

Nom

Abadías Selma, Alfredo Alique Ponce, Siòn

Areny Guerrero, Marta Montserrat Asencio Gallego, Jose María Barbancho Saborit, Maria

(10)

10

Boza Rucosa, Ana Curero Saiz, Almudena Depares Aguilar, Jose María Franquesa Griso, Anais Goena Vives, Beatriz González Jiménez, Albert

Gutiérrez Albentosa, Joan Manuel Lao Morales, Maria Pilar

Molero Morales, Maria de los Ángeles Narbona Vallespín, Paula Andrea Navarro Pérez, Javier

Olivet Rivera, Pol

Pérez Martínez, Cristobal Requena Mora, Albert Sánchez Olid, Adrián Soto Urpina, Carles Varona Jiménez, Alberto Verdejo Chávez, Raúl Yoldi Muñoz, Maria Teresa

places CATEGORIA

ÀREA DE

CONEIXEMENT ACTIVITAT DOCENT

1 Prof. Associat 4H (2+2) Dret Penal Criminologia Possibilitat d'entrevista als candidats

Nom

Abadías Selma, Alfredo Alfageme i Casanova, Alba Alique Ponce, Siòn

Areny Guerrero, Marta Montserrat Boza Rucosa, Ana

Curero Saiz, Almudena Goena Vives, Beatriz

Gutiérrez Albentosa, Joan Manuel Lao Morales, Maria Pilar

Milla Gascón, Daniel

Molero Morales, Maria de los Ángeles Muñoz Casalta, Víctor

Sánchez Olid, Adrián Soto Urpina, Carles

(11)

11

Varona Jiménez, Alberto Verdejo Chávez, Raúl

places CATEGORIA

ÀREA DE

CONEIXEMENT ACTIVITAT DOCENT

1 Prof. Associat 6H (3+3) Dret Penal

Criminologia

Possibilitat d'entrevista als candidats 1/02/2019 fins 14/09/2019

Nom

Abadías Selma, Alfredo Alique Ponce, Siòn

Areny Guerrero, Marta Montserrat Curero Saiz, Almudena

Díaz Morgado, Celia Vanessa Goena Vives, Beatriz

Gutiérrez Albentosa, Joan Manuel Lao Morales, Maria Pilar

Milla Gascón, Daniel Sánchez Olid, Adrián Soto Urpina, Carles Varona Jiménez, Alberto Verdejo Chávez, Raúl

places CATEGORIA

ÀREA DE

CONEIXEMENT ACTIVITAT DOCENT

2 Prof. Associat 4H (2+2) Dret Internacional Públic i Rel. Intern.

Les pròpies de l'àrea

Possibilitat d'entrevista als candidats

Nom

Alique Ponce, Siòn

Castilla Juárez, Karlos Artemio Castillo Iglesias, Just

Galella, Patricio

Medina Abellan, Miguel Angel Morell Alsina, Noemí

Rossano, Marco Rubió Ochoa, Robert Traisbach, Knut

(12)

12

RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS EXCLOSES

Departament de Dret Privat

places CATEGORIA

ÀREA DE

CONEIXEMENT ACTIVITAT DOCENT

1 Prof. Associat 4H (2+2) Dret Mercantil Dret Mercantil: Litigació Possibilitat d'entrevista als candidats No hi ha cap candidat exclòs

places CATEGORIA

ÀREA DE

CONEIXEMENT ACTIVITAT DOCENT

1 Prof. Associat 12H

(6+6) Dret Mercantil

Dret Mercantil: dret concursal, propietat industrial, contractació

Possibilitat d'entrevista als candidats No hi ha cap candidat exclòs

places CATEGORIA

ÀREA DE

CONEIXEMENT ACTIVITAT DOCENT

1 Prof. Associat 8H (4+4) Dret del Treball i de la Seguretat Social

Les pròpies de l'àrea

Possibilitat d'entrevista als candidats No hi ha cap candidat exclòs

places CATEGORIA

ÀREA DE

CONEIXEMENT ACTIVITAT DOCENT

1 Prof. Associat 4H (2+2) Dret del Treball i de la Seguretat Social

Les pròpies de l'àrea

Possibilitat d'entrevista als candidats No hi ha cap candidat exclòs

places CATEGORIA

ÀREA DE

CONEIXEMENT ACTIVITAT DOCENT

1 Prof. Associat 2H (1+1) Dret del Treball i de la Seguretat Social

Les pròpies de l'àrea

Possibilitat d'entrevista als candidats No hi ha cap candidat exclòs

places CATEGORIA

ÀREA DE

CONEIXEMENT ACTIVITAT DOCENT

1 Prof. Associat 6H (3+3) Dret del Treball i de la Seguretat Social

Les pròpies de l'àrea

Possibilitat d'entrevista als candidats No hi ha cap candidat exclòs

places CATEGORIA

ÀREA DE

CONEIXEMENT ACTIVITAT DOCENT

1 Prof. Associat 6H (3+3) Dret Internacional Privat

Les pròpies de l'àrea

Possibilitat d'entrevista als candidats No hi ha cap candidat exclòs

(13)

13

Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari

places CATEGORIA

ÀREA DE

CONEIXEMENT ACTIVITAT DOCENT

1 Prof. Associat 4H (2+2) Dret Administratiu Les pròpies de l'àrea Possibilitat d'entrevista als candidats

Nom Motiu exclusió

García Morales, Verónica Y. Acreditar l'exercici d'activitat professional d'acord amb el punt

2.2 de les bases de la convocatòria Nº

places CATEGORIA

ÀREA DE

CONEIXEMENT ACTIVITAT DOCENT

4 Prof. Associat 6H (3+3) Dret Administratiu Les pròpies de l'àrea Possibilitat d'entrevista als candidats

Nom Motiu exclusió

García Morales, Verónica Y. Acreditar l'exercici d'activitat professional d'acord amb el punt

2.2 de les bases de la convocatòria Nº

places CATEGORIA

ÀREA DE

CONEIXEMENT ACTIVITAT DOCENT

2 Prof. Associat 6H (3+3) Dret Processal Les pròpies de l'àrea Possibilitat d'entrevista als candidats

Nom Motiu exclusió

Blanco García, Federico Sol·licitud fora de termini

Departament de Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret

places CATEGORIA

ÀREA DE

CONEIXEMENT ACTIVITAT DOCENT

1 Prof. Associat 8H (4+4) Ciència Política Ideologies i Teoria Política Possibilitat d'entrevista als candidats No hi ha cap candidat exclòs

places CATEGORIA

ÀREA DE

CONEIXEMENT ACTIVITAT DOCENT

1 Prof. Associat 4H (2+2) Ciència Política Intel·ligència Possibilitat d'entrevista als candidats

No hi ha cap candidat exclòs Nº

places CATEGORIA

ÀREA DE

CONEIXEMENT ACTIVITAT DOCENT

1 Prof. Associat 4H (2+2) Ciència Política Ciències de l'Administració Possibilitat d'entrevista als candidats No hi ha cap candidat exclòs

(14)

14

places CATEGORIA

ÀREA DE

CONEIXEMENT ACTIVITAT DOCENT

1 Prof. Associat 4H (2+2) Ciència Política Polítiques Públiques Possibilitat d'entrevista als candidats No hi ha cap candidat exclòs

places CATEGORIA

ÀREA DE

CONEIXEMENT ACTIVITAT DOCENT

1 Prof. Associat 4H (2+2) Ciència Política Comunicació Política Possibilitat d'entrevista als candidats

Nom Motiu exclusió

Percastre Mendizabal, Salvado Jose

Titulació no homologada i acreditar l'exercici de l'activitat professional

places CATEGORIA

ÀREA DE

CONEIXEMENT ACTIVITAT DOCENT

3 Prof. Associat 4H (2+2) Ciència Política Ideologies i Teoria Política Possibilitat d'entrevista als candidats

No hi ha cap candidat exclòs Nº

places CATEGORIA

ÀREA DE

CONEIXEMENT ACTIVITAT DOCENT

2 Prof. Associat 6H (3+3) Dret Constitucional Les pròpies de l'àrea Possibilitat d'entrevista als candidats

Nom Motiu exclusió

Moreno Iglesias, Remei Acreditar l'exercici d'activitat professional d'acord amb el punt

2.2 de les bases de la convocatòria i titulació confrontada

Sales Jardí, Mercé Acreditar l'exercici d'activitat professional d'acord amb el punt

2.2 de les bases de la convocatòria Nº

places CATEGORIA

ÀREA DE

CONEIXEMENT ACTIVITAT DOCENT

1 Prof. Associat 6H (3+3) Filosofia del Dret Les pròpies de l'àrea Possibilitat d'entrevista als candidats No hi ha cap candidat exclòs

Departament de Dret Penal i Criminologia, Dret Internacional Públic i

Relacions Internacionals

places CATEGORIA

ÀREA DE

CONEIXEMENT ACTIVITAT DOCENT

4 Prof. Associat 2H (1+1) Dret Penal Dret Penal Possibilitat d'entrevista als candidats

Nom Motiu exclusió

Moreno Iglesias, Remei Acreditar l'exercici d'activitat professional d'acord amb el punt

(15)

15

places CATEGORIA

ÀREA DE

CONEIXEMENT ACTIVITAT DOCENT

3 Prof. Associat 6H (3+3) Dret Penal Dret Penal Possibilitat d'entrevista als candidats

Nom Motiu exclusió

Moreno Iglesias, Remei Acreditar l'exercici d'activitat professional d'acord amb el punt

2.2 de les bases de la convocatòria Nº

places CATEGORIA

ÀREA DE

CONEIXEMENT ACTIVITAT DOCENT

1 Prof. Associat 8H (4+4) Dret Penal Dret Penal Possibilitat d'entrevista als candidats No hi ha cap candidat exclòs

places CATEGORIA

ÀREA DE

CONEIXEMENT ACTIVITAT DOCENT

3 Prof. Associat 4H (2+2) Dret Penal Dret Penal Possibilitat d'entrevista als candidats

Nom Motiu exclusió

Moreno Iglesias, Remei Acreditar l'exercici d'activitat professional d'acord amb el punt

2.2 de les bases de la convocatòria Nº

places CATEGORIA

ÀREA DE

CONEIXEMENT ACTIVITAT DOCENT

1 Prof. Associat 4H (2+2) Dret Penal Criminologia Possibilitat d'entrevista als candidats

Nom Motiu exclusió

Bartolomé Valenzuela, Marina Acreditar l'exercici d'activitat professional d'acord amb el punt

2.2 de les bases de la convocatòria Nº

places CATEGORIA

ÀREA DE

CONEIXEMENT ACTIVITAT DOCENT

1 Prof. Associat 6H (3+3) Dret Penal

Criminologia

Possibilitat d'entrevista als candidats 1/02/2019 fins 14/09/2019

Nom Motiu exclusió

Bartolomé Valenzuela, Marina Acreditar l'exercici d'activitat professional d'acord amb el punt

2.2 de les bases de la convocatòria Nº

places CATEGORIA

ÀREA DE

CONEIXEMENT ACTIVITAT DOCENT

2 Prof. Associat 4H (2+2) Dret Internacional Públic i Rel. Intern.

Les pròpies de l'àrea

Possibilitat d'entrevista als candidats

Nom Motiu exclusió

Elizalde Carranza, Miguel Ángel

Acreditar l'exercici d'activitat professional d'acord amb el punt 2.2 de les bases de la convocatòria

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :