L anèmia en la insuficiència renal crònica

30  Download (0)

Full text

(1)

L’anèmia en la insuficiència renal crònica

1a Jornada de Nefrologia en l’AIS Nord: Creem rutes per compartir coneixements, 12 mesos de Ruta de MRC. 22 Novembre de 2016

Dr. Joan Fort.

Metge emèrit. Servei de Nefrologia HUVH – VHIR.

Institut Català de la Salut.

Àrea General de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron.

Dr. Antonio Garcia.

Director mèdic.

Centre Socisanitari Isabel Roig Blau Clínic

(2)

Etapes en l’evolució de la insuficiència renal i estratégies terapèutiques

(3)

La prevalença de l’anèmia augmenta amb el grau de progresió de la insuficiència renal

(4)

Mùltipls factors contribuiexen a l’anèmia en la insuficiència renal

(5)

Simptomatologia de l’anèmia

(6)

La majoria de pacients en insuficiència renal crònica avançada (IRC) o terminal, presenten anèmia. Es tracta d’una anèmia

normocítica i normo croma amb distribució eritrocitària normal.

Es una anèmia hiporregenerativa, ja que el moll de l’os mostra hipoplàsia eritroide.

El grau de severitat de l’anèmia sol esser proporcional al grau d’intensitat de la insuficiència renal. La prevalença de Hb < 11 g/dl augmenta quan el filtrat glomerular baixa per sota de 30 ml/

min (estadi 4 de la ERC). En els pacients diabètics l’aparició i

severitat de l’anèmia sol manifestar-se en estadis més precoços

de la malaltia renal (FG < 45 ml/ min o estadi 3)

(7)

Si no es tracta, l’anèmia de la IRC s’associa, a una disminució de la alliberació i utilització del oxigen a nivell tissular, augment del cabal cardíac, dilatació i hipertròfia ventricular esquerra, angina, insuficiència cardíaca i alteració de la capacitat cognitiva.

Tot això contribueix a una disminució de la qualitat de vida i augment de la morbi-mortalitat.

La causa principal de l’anèmia en pacients en IRC és la producció insuficient d’eritropoetina (EPO) pels ronyons malats.

Altres factors que poden contribuir a l’anèmia son: dèficit de ferro, hiperparatiroïdisme sever, pèrdues sanguínies digestives, processos ¡ inflamatoris aguts o crònics, diàlisi inadequada, dèficit de folats o vit B12, existència d’altres comorbiditats o fàrmacs (IECAs, ARAII) etc.

(8)

Anèmia e hipertrofia ventricular esquerra

(9)

Anèmia i mortalitat

(10)

Anèmia i hospitalització

(11)

Implicacions de l’anèmia en la insuficiència renal crónica

 La anemia está asociada con:

 Mayor riesgo cardiovascular

 Hipertrofia ventricular

 Hipertensión

 Fallo cardíaco congestivo

 Descenso de la calidad de vida

 Aumento de la tasa de mortalidad por cualquier causa

(12)

La deficiència de Ferro era manifesta en percentatge elevat de pacients que inicien tractament substitutiu en hemodiàlisi

(13)

Beneficis de les diferents opcions de tractament de l’anèmia en la insuficiència renal crònica

(14)

Es poden identificar diferents tipus d’anèmia basats en les característiques específiques

(15)

En pacients en IRC estadis 3-5, el dèficit de Ferro s’asocia amb nivells baixos en les xifres de hemoglobina

(16)

Distribució de xifres de hemoglobina en població IRC

(17)

El ferro és essencial per a la formació d’hemoglobina i per tant és primordial avaluar l’estat del ferro en el pacient en ERC i diàlisi per tal d’assegurar un correcte re-ompliment dels dipòsits de ferro abans d’iniciar tractament amb AEE i garantir-ne una resposta adequada.

Els requeriments de ferro per el moll de l’os excedeixen la quantitat de ferro disponible per a la eritropoïesi.

Avui en dia, disposem de diferents AEE de vida curta, mitja i llarga, que permeten intervals de dosificació més perllongats. Actualment, estant en fase d’estudi nous fàrmacs per a la correcció de l’anèmia de la IRC; teràpia gènica de l’eritropoetina, estabilitzador del factor induïble de l’hipòxia (HIF) i pèptids com el Peginesatide, que obren noves perspectives.

(18)

Prescripció de Ferro segons xifres de hemoglobina

(19)

Prescripció de AEE (agents estimulants de l’eritropoïesi) segons valors de hemoglobina

(20)

El tractament amb Ferro IV, en pacients amb IRC estadis 3-5, permet reduïr o suspendre l’administració de AEE

(21)

Indicadors de diposits adequats de Ferro

(22)

Cas pràctic 1

(23)

Cas pràctic 2

(24)

Indicadors de dèficit de Ferro

(25)

Adequació dels dipòsits de Ferro

(26)

Tractament de la ferropènia

(27)

Preparats de Ferro oral i dosificació

Sulfat ferrós: Tardyferon 80 mg Fe

Sulfat ferrós: Ferrogradumet 195 mg Fe

Ferroglicina sulfat: Ferrosanol 100 mg Fe (de lliberació duodenal)

Hierro protein succilinato: Ferplex amp 40 mg Ferromanitol ovoalbúmina: Kilor 40 mg Fe

Pirofosfat férric liposomal: Fisiogen Ferro Forte 30 mg (millor tolerància)

Sulfat ferrós és el de preferència però hi ha que administrar-lo fora dels menjars ja que molts aliments i substàncies, en redueixen la seva absorció (calci, fosfats, fenols) mentre que altres substàncies n’augmenten l’absorció (vit C i citrats)

(28)

En cas de que el pacient no toleri el Fe oral o que no es constati correcció de la ferropènia, malgrat l’adherència al tractament, cal valorar la remissió al hospital de día (a través del consultor del Servei al aplicatiu consulta sense malalt) per tal de programar administració IV de Fe.

Ferrosacarosa: VENOFER / FERIV amp 100 mg (200 mg diluits en 250 cc SF a apsar en 45 min)

Ferro Carboximaltosa; FERINJECT amp 500 mg/ 1000 mg (diluides en 100 ccc de FF aq pasar en 15 minuts)

L’administració de Ferinject s’ha demostrat a la literatura advantatjós sobre el Venofer / Feriv en pacients en IRC ND, atès que permet una administració més elevada i més espaiada de Fe pel que redueix la freqüentació al hospital de dia i permet una correcció més ràpida de la ferropènia

Quan cal cambiar de Fe OR a preparats de Fe IV ?

(29)

Comparatiu diferents preparats de Ferro IV i dosificació

(30)

Potencials factors corregibles versus no corregibles en l’anèmia de pacients en IRC, al marge de la deficiència d’ AEE

Figure

Updating...

References

Related subjects :