SETMANA D HIVERN COL LEGI CLAVER. CASAL INFANTIL 5è - 6è SETMANA A LA CERDANYA CASAL PRIMÀRIA. 1r-2n ESO SETMANA A PINETA CASAL ESPORTIU

12  Download (0)

Full text

(1)

COL·LEGI CLAVER

SETMANA D’HIVERN

Oferta d’activ itats P araesco lars

febr

er

201

1

CASAL INFANTIL CASAL PRIMÀRIA CASAL ESPORTIU CASAL D’ANGLÈS 5è - 6è SETMANA A LA CERDANYA

1r-2n ESO SETMANA A PINETA

(2)
(3)

Benvolguts pares,

Com ja sabeu aquest curs, durant el segon trimestre, tindrem una setmana de vacances, és una novetat que el Departament d’Ensenyament ha intro-duït per aquest curs.

Som conscients que això pot suposar un problema afegit a les famílies, ja que s’ha traslladat una setmana de setembre, que ja teníem mes o menys organitzada, al febrer / març, concretament del 28 de febrer al 4 de març de 2011, on tot és novetat.

Per aquest motiu i perquè és un període no lectiu, des de les Paraescolars del Claver (educació més enllà de l’horari lectiu) hem preparat una oferta d’-activitats pensant en donar una opció a totes aquelles famílies,que així ho vulguin, amb problemes de conciliació entre la vida laboral i vida familiar.

Totes les activitats ofertades estan organitzades sota la perspectiva paraes-colar, és a dir amb objectius educatius, integradors i lúdics. Volem aprofitar aquest període per continuar ajudant a créixer i a formar-se com a perso-nes als vostres fills des d’un àmbit diferent, el lleure.

A continuació us presentem totes les activitats que hem preparat adreçades als alumnes des de P3 fins a 4t d’ESO i on els alumnes de Batxillerat poden participar fent de monitors. També les podreu consultar més endavant a la pàgina web del Claver, on estaran una mica més detallades.

Esperem que l’oferta sigui del vostre interès i que la pugueu aprofitar

Enrique Piqueras

Coordinador de les Activitats Paraescolars

(4)

ACTIVITATS

• Activitats a l’interior

• Jocs, manualitats, tallers, teatre...

• Activitats a l’exterior

• Gimcanes, pati, esports, jocs...

• NOVETAT: “LES TARDAS TEMÀTIQUES”

• “Jocs tradicionals, Cinema, Informàtica, Tea tre, Festa”

PARAESCOLARS CLAVER - SETMANA D’HIVERN

ACTIVITATS AL CLAVER

Adreçat a: Infantil i Primària

Dates : del 28 de febrer fins al 4 de març de 2011

LLoc: Col·legi Claver

Horari: des de les 9 fins a les 17 hores Bus: Horari habitual del col·legi

• Sortida de Lleida a les 8, 30 h

• Sortida del Claver a les 17 h Cap d’Infantil: Lidia Martin Cap de Primària: Victor Salas Coordinadora: Alba Cazorla

PREU: 110 EUROS

INCLOU DINAR I TRA

NSPORT PREU SENSE BUS: 90 E

UROS 8:30 Sortida bus 9:15 activitats 11:00 Pati-esmorzar 11:30 ACTIVITATs 13:30 dinar 14:30 Joc lliure 15:00 Tarda temàtica 17:00 Sortida bus HORARI ACTIVITATS

Combinarem les activitats a l’interior, manualitats, tallers, teatre, jocs… amb les que farem a l’exterior, gimcanes, es-ports, jocs, pati..., intentarem no passar gaire fred.

Com a novetat, durant aquest Casal, in-troduïm les “tardes temàtiques”, tardes temàtiques”, tardes temàtiques”, cada tardes temàtiques”, tarda la dedicarem a una activitat en concret: Jocs tradicionals, Cinema, In-formàtica, Teatre i Festa

(5)

PARAESCOLARS CLAVER - SETMANA D’HIVERN

ACTIVITATS AL CLAVER

Adreçat a: Primària Dates :

• del 28 de febrer fins al 4 de març de 2011

LLoc: Col·legi Claver

Horari: des de les 9 fins a les 17 hores Bus: Horari habitual del col·legi

• Sortida de Lleida a les 8, 30 h

• Sortida del Claver a les 17 h

PREU: 110 EUROS

INCLOU DINAR I TRA

NSPORT PREU SENSE BUS: 90 E

UROS 8:30 Sortida bus 9:15 Activitats E SPORTIVES 11:00 Pati-esmorz ar 11:30 ACTIVITATs E SPORTIVES 13:30 dinar 14:30 Joc lliure 15:00 Tarda temàtica 17:00 Sortida bus HORARI ACTIVITATS

És un casal esportiu, per tant l’objectiu principal és gaudir de l’esport que ens agrada, i a part, també millorar les nos-tres desnos-treses i habilitats.

El Quim Alonso és el cap de l’activitat i amb ell hi haurà jugadors dels nostres equips de categories superiors i alguns monitors del Club Claver.

A la tarda s'incorporaran, amb els nois i noies de casal, a les “tardes temàti-tardes temàti-tardes temàti-tardes temàti-ques”,

ques”, ques”,

ques”, cada tarda la dedicarem a una activitat en concret: Jocs tradicionals, Cinema, Informàtica, Teatre i Festa.

(6)

PARAESCOLARS CLAVER - SETMANA D’HIVERN

ACTIVITATS AL CLAVER

Adreçat a: Primària Dates :

• del 28 de febrer fins al 4 de març de 2011 LLoc: Col·legi Claver

Horari: des de les 9 fins a les 17 hores Bus: Horari habitual del col·legi

• Sortida de Lleida a les 8, 30 h

• Sortida del Claver a les 17 h

Organitzat amb l’acadèmia que ens fa els clubs d’anglès MISTER ENGLISH

PREU: 150 EUROS

INCLOU DINAR I TRA

NSPORT PREU SEN SE BUS: 130 EUROS 8:30 Sortida bus 9:15 Treball a l’a ula 10:10 Treball a l’e xterior 11:00 esmorzar 11:30 Treball a l’a ula 12:30 Treball a l’e xterior 13:30 dinar Fins a les 15 Joc lliure

15?00 Esports amb anglès 16—17 h. Teatre amb anglès HORARI OBJECTIUS I CONTINGUTS

•Treballar l’aprenentatge de l’anglès a di-ferents nivells.

•Immersió en l' idioma mitjançant dife-rents activitats.

•Material audiovisual (CDs i DVDs per tre-ballar la pa.

•Recursos d'Internet. (Material extret d'In-ternet, arxius audiovisuals, i orals).

•Activitats a l’exterior. (activitats de Cièn-cies en anglès).

•Esports, jocs, cançons, teatre amb an-glès...

(7)

PARAESCOLARS CLAVER - SETMANA DE MUNTANYA

ACTIVITATS A LA MUNTANYA

Adreçat a: 5è i 6è de Primària Dates :

• del 28 de febrer fins al 4 de març de 2011

LLoc: Planoles - La Molina PREU: 440

EUROS

No és una setmana blanca, no és una setmana d’esquí. És una setmana d’esports d’hivern i convivència.

L’empresa Ribals ens ha organitzat aquesta setmana de muntanya a la Cer-danya. Ens allotjarem a l’alberg de Pla-noles i esquiarem a la Molina

És una oportunitat única de gaudir amb els amics i companys de la neu i dels esports relacionats amb ella.

Places limitades

5è i 6è Primària

28 febrer 1 de març 2 de març 3 de març 4 de maç

Matí 2 hores esqui fons 2 hores raquetes 2 hores Curs esquí 2 hores Curs esquí Raid d ’ aventura Migdia Dinar a pistes Plat calent Dinar a pistes Plat calent Dinar a pistes Plat calent Dinar a pistes Plat calent Dinar a l ’ alberg Tarda 2 hores esqui fons 2 hores raquetes 2 hores Curs esquí 2 hores Curs esquí Tornada

Nit Joc de nit Joc de nit Joc de nit Joc de nit Setmana de muntanya a la Cerdanya ( La Molina Setmana de muntanya a la Cerdanya ( La Molina Setmana de muntanya a la Cerdanya ( La Molina Setmana de muntanya a la Cerdanya ( La Molina

( o rientatiu ) ( o rientatiu ) ( o rientatiu ) ( o rientatiu )

(8)

PARAESCOLARS CLAVER - SETMANA DE MUNTANYA

ACTIVITATS A LA MUNTANYA

Adreçat a: 1r i 2n d’ESO Dates :

• del 28 de febrer fins al 4 de març de 2011

LLoc: Pineta, esqui a Piau-Engaly

-França-PREU: 440

EUROS

No és una setmana blanca, no és una setmana d’esquí. És una setmana d’esports d’hivern i convivència.

Estarem a l’alberg Jordi Turull a Pineta, Bielsa -Osca- L’empresa Emocions con-juntament amb les Colònies Jordi Turull ens ha preparat les activitats de tota la setmana. És una oportunitat única de gaudir amb els amics i companys de la neu i dels esports relacionats amb ella. Esquiarem a França, a Piau Engaly

Places limitades 1r 1r 1r 1r –––– 2n2n2n2n ESO ESOESO ESO

28 febrer 1 de març 2 de març 3 de març 4 de maç

Matí Arribada a l ’ Ainsa

Curs esquí alpí Curs esquí alpí Esquí nòrdic Raquetes

Esquí nórdic Escalada Tir amb arc Migdia Dinar a Ainsa

A càrrec dels alumnes

Dinar a pistes Dinar a pistes Dinar a pistes Dinar a l ’ alberg Tarda Instal·lació Visita museu Esquí vigilat amb monitor Esquí vigilat amb monitor Cursa d ’ orientació Tornada

Nit Joc de nit Joc de nit Joc de nit Entrega diplo-mes Festa comiat Setmana de muntanya a Pineta ( Bielsa- Osca )

(9)

PARAESCOLARS CLAVER - SETMANA DE MUNTANYA

ACTIVITATS A LA MUNTANYA

Adreçat a: 3r i 4t d’ESO Dates :

• del 28 de febrer fins al 4 de març de 2011

LLoc: Senet - esquí a Boi-Taüll

PREU: 360

EUROS

No és una setmana blanca, no és una setmana d’esquí. És una setmana d’-d’esports d’hivern i convivència.

Estarem a la nostra casa de colònies a Senet, esquiarem a Boi-Taüll. Aquesta setmana està organitzada conjunta-ment per les Paraescolar Claver i l’empresa Noguera Aventura. És una oportunitat única de gaudir amb els amics i companys de la neu i dels es-ports relacionats amb ella.

Places limitades

3333----4 ESO4 ESO4 ESO4 ESO

28 febrer 1 de març 2 de març 3 de març 4 de maç

Matí Arribada a pis-tes Lloguer material

Curs esquí

Curs esquí alpí Curs esquí alpí Excursió amb raquetes a

Ai-gües Tortes

Multiaventura Activitats a la

neu Migdia Dinar a pistes Dinar a pistes Dinar a pistes Dinar a Senet Dinar a Senet

Tarda Esquí amb mo-nitor

Esquí amb mo-nitor

Esquí amb mo-nitor

Piscina coberta de Pont de S.

Tornada

Nit Joc de nit Joc de nit Joc de nit Festa comiat Setmana de muntanya a SENET ( BOI-TAÜLL )

(10)

PARAESCOLARS CLAVER - SETMANA DE MUNTANYA

informació

Reunions

Es convocaran els pares i mares a una reunió informativa amb els caps de les activitats i els coordinadors. S ’ informarà de les particularitats de cada activitat, material, horaris, monitors, bus, dinar...

important

Hi ha activitats amb les

places limitades.

Es respectarà

rigorosa-ment l’ordre de les

ins-cripcions

La

butlleta

d’inscripció

caldrà

lliurar-la

a

l’administració del Col·legi,

dins del termini establert.

Inscripcions Els terminis per fer les inscripcions és el següent:

Activitats de muntanya: fins al 10 de desembre (aquesta data és l’últim dia, aquest el termini no es pot ampliar donat que s’ha de fer la reserva i el pagament a les empreses) Resta d’activitats: fins al 30 de gener

Forma de pagament

L’import de les activitats que es

fan al Claver es cobrarà

mitjan-çant rebut bancari durant

l'últi-ma setl'últi-mana de febrer.

A les activitats de muntanya

es cobrarà 40 euros en el

mo-ment de la inscripció com a

re-serva de plaça,què serà

des-comptat del pagament, però no

reemborsat en cas de renuncia

de l’activitat. De la resta la

mei-tat en gener i l’altra meimei-tat en

febrer

(11)

Full Inscripció

ACTIVITAT EN QUÈ S’INSCRIU

Nom de l’activitat:

NOM DE L’ALUMNE /A ... COGNOMS ... Curs ...Secció ... Mòbil o telèfons de contacte ...

IMPORTANT: A LES ACTIVITATS DE CASAL FIQUEU LA PARADA DE BUS O COTXE PROPI

ANADA ANADA ANADA ANADA………..………...…………... TORNADA TORNADA TORNADA TORNADA………...………..………...……… COTXE PROPI COTXE PROPI COTXE PROPI

COTXE PROPI Fiqueu una X

Signatura del pare/mare

PARADES BUS

(si hi ha suficients alumnes) ALPICAT

ESTACIÓ AUTBUSOS LA BORDETA

CAMP D’ESPORTS XALETS BLANCS

(12)

Setmana d’hivern

Del 28 de febrer fins al 4 de març

febrer/març 2011

Col·

legi Claver

Finca Vallfonda s/n

973724111

Figure

Updating...

References

Related subjects :