Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient

Texto completo

(1)

Conselleria d’Infraestructures,

Territori i Medi Ambient

Conselleria de Infraestructuras,

Territorio y Medio Ambiente

RESOLUCIÓ de 17 de setembre de 2012, de la Direcció

General de Transports i Logística, per la qual es publiquen les subvencions concedides basant-se en l’Orde 6/2012, de 30 de març, de la Conselleria d’Infraestructures, Territo-ri i Medi Ambient, de convocatòTerrito-ria d’ajudes per a 2012 a les empreses concessionàries de servicis regulars de trans-port públic de viatgers per carretera que discorren per les àrees rurals de la Comunitat Valenciana i que mantenen línies de dèbil tràfic. [2012/8944]

RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2012, de la Direc-ción General de Transportes y Logística, por la que se procede a dar publicidad a las subvenciones concedidas en base a la Orden 6/2012, de 30 de marzo, de la Conse-lleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, de convocatoria de ayudas para 2012 a las empresas conce-sionarias de servicios regulares de transporte público de viajeros por carretera que discurren por las áreas rura-les de la Comunitat Valenciana y que mantienen líneas de débil tráfico. [2012/8944]

De conformitat amb allò que disposa l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que establix que els òrgans administratius concedents publicaran en el diari oficial corresponent les subvencions concedides amb expressió de la convocatòria, el programa i crèdit pressupostari a què s’imputen, el beneficiari, quantitat conce-dida i finalitat de la subvenció, i en virtut de la delegació conferida per la consellera d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient per mitjà de l’orde de referència, resolc:

Donar publicitat a les subvencions concedides a l’empara de l’Orde 6/2012, de 30 de març, de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es regulen i convoquen ajudes per a 2012 a les empreses concessionàries de servicis regulars de transport públic de viatgers per carretera que discorren per les àrees rurals de la Comunitat Valenciana i que mantenen línies de dèbil tràfic, amb càrrec al progra-ma 513.30 «Planificació, Transports i Logística», línia de subvenció T0913000 «Línies de dèbil tràfic» relacionades en l’annex d’esta reso-lució.

València, 17 de setembre de 2012.– El director general de Trans-ports i Logística: Carlos J. Eleno Carretero.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que establece que los órganos administrativos concedentes publicarán en el diario oficial corres-pondiente las subvenciones concedidas con expresión de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, el beneficiario, cantidad concedida y finalidad de la subvención, y en virtud de la dele-gación conferida por la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente mediante la orden de referencia, resuelvo:

Dar publicidad a las subvenciones concedidas al amparo de la Orden 6/2012, de 30 de marzo, de la Conselleria de Infraestructuras, Territo-rio y Medio Ambiente, por la que se regulan y convocan ayudas para 2012 a las empresas concesionarias de servicios regulares de transporte público de viajeros por carretera que discurren por las áreas rurales de la Comunitat Valenciana y que mantienen líneas de débil tráfico, con cargo al programa 513.30 «Planificación, Transportes y Logística», línea de subvención T0913000 «Líneas de débil tráfico», relacionadas en el anexo de esta resolución.

Valencia, 17 de septiembre de 2012.– El director general de Trans-portes y Logística: Carlos J. Eleno Carretero.

ANNEX PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

Concessió Beneficiari Línies o trams de línia subvencionats Import concedit

CVV-201 La Hispano Chelvana, SA Castielfabib -Casas Bajas Torrebaja-Cruce N-330 Alcublas-Casinos

Andilla-Villar del Arzobispo Arcs de Salinas-Villar del Arzobispo

Sot de Chera-Villar del Arzobispo 20.634,75 CVV-207 Autobuses Chambitos, SL Rafelguaraf-Xàtiva per Torre Lloris 1.462,62

CVV-208 Tomás Granero, SA Bicorp-Anna

Sumacàrcer-Alberic

Sellent-cruce 7.417,56

CVV-211 Autobuses Chambitos, SL Límit Provincial-la Font de la Figuera 12.014,36 CVV-214 Autobuses La Amistad, SA Otos-Estación de la Pobla del Duc

Ontinyent-la Pobla del Duc Castelló de Rugat-Ontinyent

La Pobla del Duc-Llocnou de Sant Jeroni 19.172,82

(2)

CVV-216 La Antellense de Autobuses, SL Sumacàrcer-Xàtiva 2.820,76 CVV-217 Autocares Cervera, SL. Venta del Moro -Requena

Venta del Moro -Utiel

Chera-Requena 11.472,49

CVV-218 Marcelino Carlos Martínez Ballesteros Sinarcas-Valècia 15.183,36

CVV-219 Autobuse Alsina, SL Fuenterrobles-Utiel 3.134,18

CVV-222 Franjen, SL Antella-Alberic 1.865,46

CVV-226 Autocares J. Pla, SA Atzeneta d’Albaida-Xàtiva

Carrícola-Atzeneta d’Albaida 4.802,26

CVV-232 Juan Navarro Calabuig Bocairent-Ontinyent 2.089,45

CVV-233 Autocare Yuste, SL Gátova-Lliria 3.040,02

CVV-251 Edetania Bus, SA Gestalgar-Lliria (per rambla) 2.913,53

CVV-254 AutobusesBuñol, SL. Yátova-Buñol 696,48

CVV-256 Autos Vallduxense, SA Serra-Massamagrell

Los Valles-Port de Sagunt (minifé)

Santo Espíritu-Gilet 1.764,33

CVV-401 Autobuses La Concepción V.M.H., SL. La Font de la Figuera-Ontinyent

Agullent-cruce 956,13

Aut. Adm. Jovisa Bus, SL Millares-Buñol 6.736,40

PROVÍNCIA DE CASTELLÓ

Concessió Beneficiari Línies o trams de línia subvencionats Import concedit

CVCS-101 Autos Mediterraneo, SA Alcossebre-les Fonts

Alcossebre-Cap i Corp 240,69

CVCS-103 Automóviles Altaba, SL Olocau del Rey-Morella Villafranca del Cid-Morella Zorita del Maestrazgo-Morella

Castellfort-Hostalet de la Cana 14.338,01 CVCS-104 Autocares Herca, SL Montanejos-Segorbe

Gaibiel-Segorbe Almedíjar-Segorbe El Toro-Segorbe

Fuente la Reina-Segorbe 18.111,97

CVCS-105 Autos Mediterráneo, SA Cabanes-Empalme N-340 Useras-La Pobla Tornesa Canet lo Roig-Sant Mateu Culla-Albocàsser Benlloch-Vilanova d’Alcolea Benlloch-Sierra Engarcerán Càlig-Benicarló Albocàsser-Sant Mateu Morella-Sant Mateu Catí-Vinaròs 23.107,65

(3)

CVCS-106 Autos Vallduxense, SA Torás-Segorbe

Azuébar-la Vall d’Uixó 6.326,61

CVCS-107 La Hispano del Cid, SA Hostalet-Benasal

Villafranca del Cid-Villafamés Lucena del Cid-l’Alcora Eslida-la Vilavella Artana-Betxí

Cortes de Arenoso-Lucena del Cid Vistabella-Atzeneta del Maestrat Atzeneta del Maestrat-l’Alcora Chodos-Atzeneta del Maestrat Benafigos-Atzeneta del Maestrat Villahermosa del Río-Empalme Montón Culla-Benasal

Aín-Eslida 34.033,43

CVCS-108 Autobuses Furió, SL Puebla de Arenoso-Onda Fuentes de Ayódar-Onda Alcudia de Veo-Onda

Ribesalbes-Onda 15.874,97

Autor. Adm. Autobuses Furió, SL Castellón-Ludiente 3.507,14

PROVÍNCIA D’ALACANT

Concessió Beneficiari Línies o trams de línia subvencionats Import concedit

CVA-001 La Agostense, SA San Miguel de Salinas-Almoradí 780,17

CVA-005 Transjonia, SA Relleu-Villajoyosa

Finestrat-Villajoyosa 2.750,10

CVA-007 Autobuses de Dénia, SL Playa les Marines-Playa Santa Ana 234,05

CVA-010 Bus Sigüenza, SL La Murada-Orihuela

La Matanza-Orihuela 1.429,26

CVA-011 Autocares Carrió, SL Xaló-El Verger Xaló-Dénia

Castell de Castells-Venta del Zurdo 5.387,85

CVA-012 Autocares Carrió, SL Dénia-Xàvia 448,60

CVA-013 Autobuses Esteve, SL Benimaurell-Pedreguer (2 líneas)

Benidoleig-Pedreguer 4.334,23

CVA-015 Automóviles La Alcoyana, SA Torremanzanas-Xixona Alcoi-Banyeres Alcoi-Ares del Bosque Alcoi-Quatretondeta Alcoi-Famorca

(4)

CVA-017 La Agostense, SA Relleu-Alicante 3.803,32 CVA-018 Automóviles La Alcoyana SA Alcoi-Planes

Planes-Pego 4.314,64

CVA-019 La Melillense, SL Elx-Matola-Elx

Elx-Cases Lleó-Elx 1.950,42

CVA-022 Montescar, SL Villena-Banyeres 1.014,22

CVA-023 La Unión de Benisa, SA Pinoso-Aspe Algueña-Sax

La Romana-Residencia de Elda Salinas-Petrer

Salinas-Sax 9.143,89

CVA-027 Angel Mariano Mollá, SA Elche-Baya Baja 815,90

CVV-214 Autobuses La Amistad, SA Alcoi-Lorcha

Cocentaina-Beniarrés 4.063,11

CVV-231 Autobuses La Amistad, SA La Vall d'Ebo-Pego

Patró-Pego 624,13

CV-403 La Unión de Benisa, SA Confrides-Callosa d’en Sarrià Tàrbena-Callosa d’en Sarrià

Pego-Benissa 4.989,57

(5)

ANEXO PROVINCIA DE VALENCIA

Concesión Beneficiario Líneas o tramos de línea subvencionados Importe conce-dido CVV-201 La Hispano Chelvana, SA. Castielfabib-Casas Bajas

Torrebaja-Cruce N-330 Alcublas-Casinos

Andilla-Villar del Arzobispo

Arcos de Salinas-Villar del Arzobispo

Sot de Chera-Villar del Arzobispo 20.634,75 CVV-207 Autobuses Chambitos, SL. Rafelguaraf-Xàtiva por Torre Lloris 1.462,62

CVV-208 Tomás Granero, SA. Bicorp-Anna

Sumacàrcer-Alberic

Sellent-cruce 7.417,56

CVV-211 Autobuses Chambitos, SL. Límite Provincial-la Font de la Figuera 12.014,36 CVV-214 Autobuses La Amistad, SA. Otos-Estación de la Pobla del Duc

Ontinyent-la Pobla del Duc Castelló de Rugat-Ontinyent

La Pobla del Duc-Llocnou de Sant Jeroni 19.172,82

CVV-215 Autobuses Buñol, SL Sollana-Hospital Comarcal 2.298,40

CVV-216 La Antellense de Autobuses, SL. Sumacàrcer-Xàtiva 2.820,76

CVV-217 Autocares Cervera, SL Venta del Moro-Requena Venta del Moro-Utiel

Chera-Requena 11.472,49

CVV-218 Marcelino Carlos Martínez Ballesteros Sinarcas-Valencia 15.183,36

CVV-219 Autobuses Alsina, SL. Fuenterrobles-Utiel 3.134,18

CVV-222 Franjen, SL. Antella-Alberic 1.865,46

CVV-226 Autocares J. Pla, SA Atzeneta d’Albaida-Xàtiva

Carrícola-Atzeneta d’Albaida 4.802,26

CVV-232 Juan Navarro Calabuig Bocairent-Ontinyent 2.089,45

CVV-233 Autocares Yuste, SL Gátova-Lliria 3.040,02

CVV-251 Edetania Bus, SA Gestalgar-Lliria (por rambla) 2.913,53

CVV-254 Autobuses Buñol, SL Yátova-Buñol 696,48

CVV-256 Autos Vallduxense, SA Serra-Massamagrell

Los Valles-Port de Sagunt (minifé)

Santo Espíritu-Gilet 1.764,33

CVV-401 Autobuses La Concepción V.M.H., SL La Font de la Figuera-Ontinyent

Agullent-cruce 956,13

(6)

PROVINCIA DE CASTELLÓN

Concesión Beneficiario Líneas o tramos de línea subvencionados Importe concedido

CVCS-101 Autos Mediterraneo, SA Alcossebre-les Fonts

Alcossebre-Cap i Corp 240,69

CVCS-103 Automóviles Altaba, SL Olocau del Rey-Morella Villafranca del Cid-Morella Zorita del Maestrazgo-Morella

Castellfort-Hostalet de la Cana 14.338,01 CVCS-104 Autocares Herca, SL Montanejos-Segorbe

Gaibiel-Segorbe Almedíjar-Segorbe El Toro-Segorbe

Fuente la Reina-Segorbe 18.111,97

CVCS-105 Autos Mediterráneo, SA Cabanes-Empalme N-340 Useras-La Pobla Tornesa Canet lo Roig-Sant Mateu Culla-Albocàsser Benlloch-Vilanova d’Alcolea Benlloch-Sierra Engarcerán Càlig-Benicarló Albocàsser-Sant Mateu Morella-Sant Mateu Catí-Vinaròs 23.107,65

CVCS-106 Autos Vallduxense, SA Torás-Segorbe

Azuébar-la Vall d’Uixó 6.326,61

CVCS-107 La Hispano del Cid, SA Hostalet-Benasal

Villafranca del Cid-Villafamés Lucena del Cid-l’Alcora Eslida-la Vilavella Artana-Betxí

Cortes de Arenoso-Lucena del Cid Vistabella-Atzeneta del Maestrat Atzeneta del Maestrat-l’Alcora Chodos-Atzeneta del Maestrat Benafigos-Atzeneta del Maestrat Villahermosa del Río-Empalme Montón Culla-Benasal

Aín-Eslida 34.033,43

CVCS-108 Autobuses Furió, SL Puebla de Arenoso-Onda Fuentes de Ayódar-Onda Alcudia de Veo-Onda

Ribesalbes-Onda 15.874,97

(7)

PROVINCIA DE ALICANTE

Concesión Beneficiario Líneas o tramos de línea subvencionados Importe concedido

CVA-001 La Agostense, SA San Miguel de Salinas-Almoradí 780,17

CVA-005 Transjonia, SA Relleu-Villajoyosa

Finestrat-Villajoyosa 2.750,10

CVA-007 Autobuses de Denia, SL Playa les Marines-Playa Santa Ana 234,05 CVA-010 Bus Sigüenza, SL La Murada-Orihuela

La Matanza-Orihuela 1.429,26

CVA-011 Autocares Carrió, SL Xaló-El Verger Xaló-Dénia

Castell de Castells-Venta del Zurdo 5.387,85

CVA-012 Autocares Carrió, SL Dénia-Jávea 448,60

CVA-013 Autobuses Esteve, SL Benimaurell-Pedreguer(2 líneas)

Benidoleig-Pedreguer 4.334,23

CVA-015 Automóviles La Alcoyana, SA Torremanzanas-Xixona Alcoi-Banyeres Alcoi-Ares del Bosque Alcoi-Quatretondeta Alcoi-Famorca

Busot-el Campello 8.500,71

CVA-017 La Agostense, SA Relleu-Alicante 3.803,32

CVA-018 Automóviles La Alcoyana SA Alcoi-Planes

Planes-Pego 4.314,64

CVA-019 La Melillense, SL Elche-Matola-Elche

Elche-Casas León-Elche 1.950,42

CVA-022 Montescar, SL Villena-Banyeres 1.014,22

CVA-023 La Unión de Benisa, SA Pinoso-Aspe Algueña-Sax

La Romana-Residencia de Elda Salinas-Petrer

Salinas-Sax 9.143,89

CVA-027 Angel Mariano Mollá, SA Elche-Baya Baja 815,90

CVV-214 Autobuses La Amistad, SA Alcoy-Lorcha

Cocentaina-Beniarrés 4.063,11

CVV-231 Autobuses La Amistad, SA La Vall d'Ebo-Pego

Patró-Pego 624,13

CV-403 La Unión de Benisa, SA Confrides-Callosa d’en Sarrià Tàrbena-Callosa d’en Sarrià

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :