As células son as unidades anatómicas, fisiolóxicas e reprodutoras de todos os seres vivos.

55  Download (0)

Full text

(1)
(2)

As células son as unidades anatómicas, fisiolóxicas

e reprodutoras de todos os seres vivos.

(3)
(4)
(5)
(6)

bacteria Óvulo humano 1,5 mm Espermatozoide 6 micras Ovo de avestruz 16 cm O axón dunha neurona de balea pode medir 25 metros.

(7)
(8)

glóbulo branco

CÉLULAS VISTAS AO

MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE VARRIDO (MEV)

Levadura

plaqueta glóbulo vermello

(9)

estomas nunha folla

(10)

TIPOS DE CÉLULAS

PROCARIOTAS (sen núcleo) EUCARIOTAS (con núcleo) REINO ANIMAL REINO VEXETAL R.MONERA (BACTERIAS) R. PROTOCTISTA (PROTOZOOS E ALGAS) R. FUNGOS

(11)

Os únicos seres vivos que

presentan célula procariota son as

BACTERIAS. Son unicelulares e

pertencen ao REINO MONERAS.

Son as primeiras células que

apareceron na Terra hai

aproximadamente 3500 millóns de

anos.

(12)

Ribosomas (70s) Mesosoma Material xenético Membrana plasmática Parede celular Cápsula Flaxelo Fimbrias Citoplasma Nucleoide Plásmido

(13)

 Son de pequeno tamaño (1-10 µ).

 O ADN non está unido a proteínas e forma un so cromosoma, xeralmente circular.

 Non posúen membrana nuclear nin núcleo. O material xenético está disperso no citoplasma, nunha zona

chamada nucleoide.

 Non presenta orgánulos membranosos

 Posúen ribosomas 70S

 Parede celular de peptidoglicanos.

 Sen citoesqueleto

 Adoitan presentar fimbrias e flaxelos

(14)

Bacterias

intestinais

(15)
(16)

Bacteria

(17)

Lisosoma

(18)

Eukaryotic animal cell.

(19)

tonoplasto

(20)

Eukaryotic vegetal cell.

(21)

.Menor tamaño.

.Múltiples formas

.Núcleo centrado

.Ten glicocálix

.Ten centriolos.

.NON ten cloroplastos.

.

Vacuolos máis pequenos .

Posúe lisosomas

.Maior tamaño.

.Forma poligonal

.Núcleo cara á parede

.

Ten parede celular

.NON ten centriolos.

.Ten cloroplastos.

.Vacuolas de maior

tamaño.

. Non posúe lisosomas .

(22)

MEMBRANA CELULAR CITOPLASMA NÚCLEO CITOSOL ORGÁNULOS MEMBRANOSOS ORGÁNULOS NON MEMBRANOSOS CITOESQUELETO CENTROSOMA CILIOS E FLAXELOS RIBOSOMAS LISOSOMAS VACUOLOS CLOROPLASTOS R. ENDOPLASMÁTICO A. DE GOLGI MITOCONDRIAS

(23)

A estrutura é igual en todas as células e en todos os orgánulos citoplasmáticos, polo que se llama membrana unitaria.

FUNCIÓN:

-Envolve a célula separándoa do medio exterior -Regula a entrada e saída de substancias da célula, sendo fundamental para o mantemento da estabilidade do medio intracelular.

-O glicocalix intervén no recoñecemento celular , importante para a fecundación, a formación de tecidos ou a infección da célula por virus e bacterias.

(24)

(75Aº)

Modelo de "mosaico fluido”

Segundo Singer e Nicholson (1972) é unha bicapa lipídica, asociada con moléculas de proteínas,

(25)

PAREDE CELULAR

FUNCIÓN:

. Da rixidez á célula e impide a súa ruptura.

(No citoplasma existe unha elevada concentración de moléculas que orixina unha corrente de auga cara ao interior da célula,

hinchándoa.)

. Funciona como tecido de sostén e permite aos vexetais acadar gran altura.

A parede celular é unha envoltura grosa e ríxida,que rodea ás células vexetais.

Fundamentalmente está formada por capas superpostas de celulosa,

(26)

CITOPLASMA

O citoplasma é o

espazo celular

comprendido entre a

membrana plasmática

e la envoltura nuclear.

CITOPLASMA CITOSOL CITOESQUELETO ORGÁNULOS CELULARES

(27)

CITOSOL

O citosol (hialoplasma) é o medio interno do

citoplasma. Nel aboian o citoesqueleto e os

ribosomas.

Está formado nun 85% de auga con proteínas,

lípidos, glícidos, ácidos nucleicos e nucleótidos

dispersas en forma coloidal e sales disoltas.

FUNCIÓNS

:

. Síntese de proteínas grazas aos ribosomas.

. Nel se produce unha inxente cantidade de

reaccións metabólicas importantes: glicólise,

gliconeoxénese, fermentación láctica, etc.

(28)

CITOESQUELETO

FUNCIÓN:

manter a forma da célula, formar

pseudópodos, contraer as fibras musculares,

transportar e organizar os orgánulos celulares.

O citoesqueleto

aparece en todas as células eucariotas.

Está constituído por unha rede de fibras de proteína:

.Microfilamentos,

.Filamentos intermedios .Microtúbulos.

(29)

Compoñentes do citoesqueleto

Microfilamentos de actina Microtúbulos

(30)

PLASTOS

CLOROPLASTOS

CROMOPLATOS

(31)

CLOROPLASTOS

Os cloroplastos son exclusivos das células vexetais.

Son de cor verde, xa que posúen clorofila. O cloroplasto contén no seu lumen interior unha sustancia básica denominada

estroma a cal está atravesada por unha rede complexa de

discos conectados entre sí, chamados tilacoides. Muitos deles atópanse apilados como si foran platiños; a estas pilas se lles chama grana. Teñen ADN e ribosomas (70s) propios.

(32)

FUNCIÓN:

Neles realizase a

fotosíntese.

(33)
(34)

Cloroplastos de

células dun briófito. Cromoplastos da planta

de tomate

(35)

Leucoplastos (amiloplastos) de pataca,

(36)

MITOCONDRIAS

FUNCIÓN: Nelas ten lugar a respiración celular.

Son orgánulos esféricos ou como bastonciños. Posúen unha dobre membrana

(externa e interna),

separada por un espazo

intermembranoso.

A membrana interior

prégase e produce unhas cristas mitocondriais. No

interior da mitocondria existe un xel chamado matriz mitocondrial. Nas cristas mitocondriais, se sitúan as ATP-sintetasas. Posúe ADN circular e os seus propios ribosomas (70s).

(37)

RESPIRACIÓN CELULAR

FINALIDADE: degradación de glicosa en presenza de osíxeno para obter enerxía que se almacena en forma de ATP.

(38)
(39)

APARELLO DE GOLGI

O Aparello de Golgi está formado por unha estrutura de sacos aplanados ou

cisternas (no seu conxunto

reciben o nome de dictiosoma) acompañados de vesículas de secreción. Sitúase próximo ao núcleo. As conexións entre cisternas realízanse por

vesículas de transición.

FUNCIÓNS: participa no transporte, maduración, clasificación e distribución de proteínas.

(40)

LISOSOMAS

Os lisosomas son vesículas procedentes

do Ap. De Golgi que conteñen enzimas

dixestivas como

hidrolasas ácidas

(41)
(42)

RETICULO ENDOPLASMATICO

O retículo

endoplasmático é

unha rede membranosa que forma cisternas,

tubos aplanados e

sáculos,comunicados

entre si. Esténdense por todo o citoplasma e

comunican coa

membrana nuclear externa. Dentro deses sacos aplanados existe un espazo chamado

lúmen que almacena as

sustancias. Existen 2 clases de retículo

endoplasmático: liso e rugoso.

(43)

R.E. rugoso

(con ribosomas adheridos) R.E. liso (libre de ribosomas) FUNCIÓN: almacena e transporta as proteínas sintetizadas nos ribosomas. FUNCIÓN: síntese de lípidos

de membrana e

participación en procesos de detoxificación da célula (metaboliza o alcohol).

(44)

Retículo endoplasmático rugoso (MET)

(45)
(46)

PEROXISOMAS

Os peroxisomas son orgánulos

citoplasmáticos que conteñen enzimas

oxidasas

e

catalasas

que realizan

funcións de

detoxificación

celular. Están

presentes en todas las células eucariotas

(animais e vexetais).

(47)

VACUOLAS

Son vesículas constituídas

por unha membrana plasmática en cuxo interior

existe fundamentalmente auga. Si ademais de

auga contén outras sustancias, chámanse

inclusións.

FUNCIÓN:

interveñen na nutrición celular e na

regulación da cantidade de auga e sales

(48)

Vacuolas pulsátiles ( Phyllopharyngea )

Vacuolas dixestivas

(49)

NÚCLEO (estrutura)

Nucleoplasma

Cromatina (ADN+histonas)

(Complexo de poro nuclear)

(50)

FUNCIÓN:

A membrana nuclear separa ao

citoplasma do nucleoplasma, e mantén separados os procesos metabólicos de ambos medios. Ademais regula o intercambio de sustancias a través dos poros.

O nucléolo fabrica o ARN ,

necesario para a formación de ribosomas.

A cromatina proporciona a

información xenética necesaria para que os orgánulos celulares podan realizar a transcrición e síntese de proteínas; tamén conserva e

transmite a información xenética contida no ADN, duplicándoo na reprodución celular.

(51)

RIBOSOMAS

Son estruturas globulares, sen membrana.

Están formados por proteínas asociadas a ARN ribosómico procedente do nucléolo. Poden atoparse libres no citoplasma ou adheridos ás membranas do RER.

FUNCIÓN: Sintetizan as proteinas “lendo” a información do ARN mensaxeiro.

(52)

CENTROSOMA

O centrosoma, é exclusivo de células animais. Está próximo ao núcleo .

FUNCIÓN: Centro organizador de microtúbulos. Del se derivan estruturas de movemento como cilios e flaxelos e forma o fuso acromático que facilita a separación das cromátidas na mitose.

Cada centríolo é un cilindro formado por 9 grupos de 3 microtúbulos. Material pericentriolar áster

(53)

REPASA AS ESTRUTURAS E ORGÁNULOS CELULARES.

(54)

Algunhas células, como as da pel, viven días, os glóbulos vermellos viven

meses, as células nerviosas (neuronas) viven…., algunhas toda a vida.

Pero, si as células do noso

corpo renóvanse cada pouco, por que envellecemos?

(55)

Pilar de Vega

Figure

Updating...

References

Related subjects :