Relació provisional de persones admeses i excloses

Download (0)

Full text

(1)

PROCÉS SELECTIU PER COBRIR DEFINITIVAMENT CINC PLACES DE TÈCNIC/A DE GRAU MIG PER FOMENT DE TERRASSA SA (SERVEI D’OCUPACIÓ), I CONSTITUIR UNA BORSA DE TREBALL PER LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL DE PERSONAL TÈCNIC DEL MATEIX SERVEI (Codi convocatòria: FOMENT1/18)

Relació provisional de persones admeses i excloses

D’acord amb la base cinquena de les bases reguladores de la convocatòria FOMENT1/18 es publica la relació provisional de persones admeses i excloses.

Relació provisional de persones admeses

Cognoms Nom Català

Abelli Gisbert Laia Acredita

Adrià Martí Arturo Acredita

Agudo Fortes Carmen Acredita

Aguilar Llobet Ana Maria Acredita

Aguilera Cabrera Sandra Acredita

Aguilera Caparrós Angels Acredita

Aguinaga Abad David No acredita el nivell de suficiència de català

Alegre Martin Maria Roser Acredita

Alonso Quesada Miriam Acredita

Alonso Tesedo Sandra Acredita

Alvarez Egea Elisabet Acredita

Armengol Garcia Míriam Acredita

Arumi Puig Mireia Acredita

Badia Muniente Gemma Acredita

Barba Vazquez Rocio Acredita

Barcia Garcia Ana Acredita

Baron Segovia Isabel Acredita

Becerra Salvador Ariadna Acredita

Belando Salmeron Mª Carmen Acredita

Belmonte Garcia Xavi Acredita

Blanco Monton Andres Acredita

Blecua Longas Beatriz Acredita

Boira Ruiz Sergio Acredita

Boncompte Izquierdo Maria Acredita

Bravo Mellado Yolanda Acredita

Caballero Pons Judit Acredita

Cabezas Villar Marina Acredita

Calvo Andrés Ana Maria Acredita

Camacho Naise Sandra Acredita

(2)

Relació provisional de persones admeses

Cognoms Nom Observacions

Campo Heras Rosa Maria Acredita

Carmona Alguero Anna Acredita

Carreño Salvador Maria Luisa Acredita

Casado Palma Veronica Acredita

Casals Delgado Mª Dolores Acredita

Casals Ibáñez Maria del Mar Acredita

Castello Pla Laia Acredita

Costa Pascual Carles No acredita el nivell de suficiència de català

Cuenca Solar Maria Leonor Acredita

De Dios Mariages Carmen Acredita

De Las Heras Salat Montserrat Acredita

Delgado Pozo Cristina Acredita

Díaz Naharro Isabel Acredita

Elacho Cazorla Silvia Acredita

Espín Garcia Mª Inmaculada Acredita

Espin Ruiz Joana Acredita

Espindola Sanchez Karen Acredita

Esquius Espinal Judit Acredita

Esteban Prieto Begoña Acredita

Fernandez Bolivar Esther Acredita

Fernandez Rovira Montserrat Acredita

Fernandez Soley Mª Mercedes Acredita

Figueras Moreno Maria Jose Acredita

Galeote Cozar Raquel Acredita

García Aguilar Mónica Acredita

Garcia Pitrach Juan Francisco Acredita

Garcia Sandoval Dolores Acredita

Garcia Val Cristina Acredita

Gasamans Gonzalez Manuela Judith Acredita

Gelis Garrido Maria Isabel Acredita

Gil Camara Monica Acredita

Gilabert Zamora Montserrat Acredita

Gonzalez Borbolla Mª Carmen Acredita

Gonzalez Garcia Alba Acredita

Gonzalez Ros Esther Acredita

Granados Aguilar Mª Carmen Acredita

Guerrero Rodríguez Sara Acredita

Guitart Mampel Joaquim Acredita

Herencia Alvarez Raquel Acredita

Herrero Torras Marina Acredita

(3)

Relació provisional de persones admeses

Cognoms Nom Observacions

Iglesias Lucia Maria Merida Acredita

Jané Pi Xavier Acredita

Jimenez Guevara Eva Acredita

Jimenez Jara Marta Acredita

Jimenez Salido Mª Carmen Acredita

Juárez Pleguezueloa Encarnación Acredita

León Cámara Raquel Acredita

Lipperheide Casaponsa Eduardo Acredita

López Riveros Anna Acredita

Lozano Nicolau Aida Acredita

Lucio Fernández Ivan Acredita

Luna Barrera Maria Jesus Acredita

Mansilla Cardona Eva Acredita

Marin Julian Yolanda Acredita

Martín Bach Patricia Acredita

Martínez Rodríguez Laia Acredita

Millan Salort Veronica Acredita

Miranda Miralles Sara No acredita el nivell de suficiència de català

Montilla Caballero Argimira Acredita

Morales Garcia Silvia Acredita

Morales Puig Roger Acredita

Moratonas Marquès Oscar Acredita

Moreno Algar Veronica Acredita

Moreno Algar Ana Acredita

Moreno Rabelo Gloria Acredita

Moya Jimenez Rosa Maria Acredita

Munné Martínez Julia-Maria Acredita

Muñoz Palacios Laura Acredita

Muñoz Pradas Maria Josep Acredita

Navea Carrasco Eva Acredita

Notario Fernández Esther Acredita

Oca Lopez Carme Acredita

Oliva Cabezas Sandra Acredita

Olivé Montoro Marta Acredita

Ortega Balcazar Sara July No acredita el nivell de suficiència de català

Ortega Llados Monica Acredita

Ortiz Castillo Cristina Acredita

Oteros Garcia Mª Antonia Acredita

Pagola Lizarralde Amaya Ainhitze Acredita

Pelaez Rodriguez Laura Acredita

(4)

Relació provisional de persones admeses

Cognoms Nom Observacions

Pérez Barroso Celia Acredita

Perez Navarro Susana Acredita

Perez Serrano Rosa Maria Acredita

Pi Palau Cristina Acredita

Poll Gonzalez Montserrat Acredita

Polo Jimenez Anna Acredita

Pomeyrol Maulini Amelia Acredita

Prados Pascual Marta Acredita

Prats Delgado Mª Teresa Acredita

Puertas Espelt Fernando Acredita

Puig Puig Marta Acredita

Pujadas Besora Silvia Acredita

Pujol Fonseca Antoni Acredita

Pujol Sala Víctor Acredita

Puvia Fernandez Meritxell Acredita

Ramírez Olivares Alfonso Acredita

Ramírez Porras Jennifer Acredita

Redondo Martínez Adrià Acredita

Ribas Serra Marta Acredita

Riu Calvo Rosanna Acredita

Rius Font Montserrat Acredita

Rivas Castaño Silvia Acredita

Rocamora Veliana Lydia Acredita

Rodríguez Escriche Sandra Acredita

Rodríguez Sanchez Thais Acredita

Rodriguez Vela Laura Acredita

Romeo Montero Berta Acredita

Rozo Sanchez Maria Carolina Acredita

Rubio Edo Silvia Acredita

Ruiz Ratia Verònica Acredita

Ruiz Sorroche Santiago Acredita

Sabria Torras Maria del Mar Acredita

Salles Avila Monica No acredita el nivell de suficiència de català

Sanchez Jove Cristina Acredita

Sanchez Martos Elena Acredita

Sanchez Ponce Sonia Acredita

Sanchis Campos Almudena Acredita

Sardañés Campasol Elisenda Acredita

Segura Gonzalez Anna Acredita

SeldasLopez Cristina Acredita

Serrabasa Paul Gerard Acredita

(5)

Relació provisional de persones admeses

Cognoms Nom Observacions

Soriano Ruiz Lidia Acredita

Tamayo Garrich Laura Acredita

Torres Berbel Mª Carmen Acredita

Torres Quesada Laura Acredita

Tostado Domingo Ana Maria No acredita el nivell de suficiència de català

Ventura Gilabert Gloria Acredita

Viciana Tena Pilar Acredita

Vilajosana Montmany Maria Acredita

Vives Cabrol Maria Àngels Acredita

Xercavins Batllo Mireia Acredita

Yagüe Heredia Christian Acredita

Relació provisional de persones excloses

Cognoms Nom Motiu d’exclusió

Acuña Benítez German No disposa de la titulació requerida

Carrillo Rosales Maria José No disposa de la titulació requerida

Corral Rodríguez Eva Maria No disposa de la titulació requerida

Lorente Valero Olga No disposa de la titulació requerida

Monell Guix Montserrat Presentació de la sol·licitud fora de termini

Es concedeix un termini de 10 dies hàbils a partir de la publicació d’aquesta llista per tal que aquelles persones que consten com a excloses del procés de selecció puguin esmenar els defectes que hagin causat la seva exclusió, o aquells que s’hagin pogut produir per omissió o per error.

En el cas que no es presentin esmenes, es considerarà elevada a definitiva aquesta relació

de persones admeses i excloses i no caldrà tornar-la a publicar.

Realització de la prova de català

Aquelles persones que no disposen o no acrediten el nivell de suficiència de català hauran de realitzar la corresponent prova de català el dia i hora següent.

Dia: Dilluns 17 de setembre de 2018

Hora: 09:00

Lloc: Foment de Terrassa, SA (Carretera de Martorell, 95 08224 Terrassa)

El certificat que acredita el nivell de suficiència de català es pot aportar fins el mateix dia de la prova.

(6)

Data i lloc de realització de les proves

Els tres exercicis de la fase de coneixements i competències del procés selectiu es realitzarà en la data següent:

Dia: Dijous 20 de setembre de 2018

Hora convocatòria: 8:00. Les proves es realitzaran de 9 a 17 h aproximadament

Lloc: Sala d’Actes del Vapor Universitari (c/ Colom, 114 08222 Terrassa).

Tots els aspirants hauran d’acreditar la seva identitat i hauran de portar el document acreditatiu fins que finalitzin les proves

El primer exercici consistirà en respondre un qüestionari de 50 preguntes tipus test relacionades amb el temari general (Annex I de les bases).

El segon exercici consistirà en respondre per escrit una o més preguntes relacionades amb el temari específic (Annex II de les bases).

El tercer exercici consistirà en la resolució d’un supòsit pràctic proposat pel Tribunal relacionat amb el temari específic (Annex II de les bases).

No serà necessari portar cap eina o material de suport.

Composició del tribunal President:

- Sr. Josep Manuel Rodríguez Rodríguez, conseller delegat de Foment de Terrassa

o persona en qui delegui Vocals:

- M. Dolores Megías Jiménez, gerent de Foment de Terrassa, o persona en qui

delegui.

- Helena Lucio Viciana, cap del Servei jurídic de recursos humans, selecció i

contractació de l’Ajuntament de Terrassa, o persona en qui delegui.

- Clara Serra Moya, cap d’Orientació de Foment de Terrassa SA o persona en qui

delegui

- Sra. Maria Romañach Munill, cap de Formació i responsable del Campus

Vallparadis, o persona en qui delegui.

Secretari/a: Actuarà com a secretari/a del Tribunal un/a dels/de les vocals del mateix.

La gerent de Foment de Terrassa, SA

M. Dolores Megías Jiménez

María Dolores

Megias Jiménez

- DNI 77297570K

Signat digitalment per María Dolores Megias Jiménez - DNI 77297570K Data: 2018.06.07 09:25:52 +02'00'

Figure

Updating...

References

Related subjects :