• No se han encontrado resultados

Campanyes locals d estalvi i gestió eficient de l aigua domèstica

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Campanyes locals d estalvi i gestió eficient de l aigua domèstica"

Copied!
23
0
0

Texto completo

(1)

Campanyes locals d’estalvi

Campanyes locals d’estalvi

i gestió eficient de l’aigua domèstica

(2)

Campanyes locals d’estalvi i gestió eficient

Campanyes locals d’estalvi i gestió eficient

de l’aigua domèstica

de l’aigua domèstica

• L’objectiu és promoure petites actuacions de sensibilització, coordinades, per continuar promovent l’estalvi i gestió eficient de l’aigua en l’àmbit domèstic, per tot el territori de la Xarxa.

• Oferir un paquet de campanya als municipis per part de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, la Diputació de Barcelona ì l’Agència Catalana de l’Aigua.

• Motivar als municipis i generar un marc comú de col·laboració i suport a través de la Xarxa.

• Els municipis es comprometen a fer un seguiment dels resultats, ajustat als recursos disponibles.

(3)

Les campanyes d’estalvi d’aigua

Les campanyes d’estalvi d’aigua

• Fins ara hem pogut fer campanyes de gran abast, d’àmbit generalista.

Veure el vídeo Resum.

• Ara hem de canviar. Paraules clau:

Constància

Continuïtat

Coherència

Credibilitat

Eficàcia

Eficiència

• Objectiu general: Continuar promovent l’estalvi domèstic d’aigua

• Seleccionar objectius específics locals

• Prioritzar públic destinatari

• Aprofitar els recursos disponibles i mirar d’adaptar-los a aquests objectius i públics.

(4)

Paquet conjunt Agència Catalana de l’Aigua

Paquet conjunt Agència Catalana de l’Aigua

Diputació de Barcelona: llançament tardor 2011

Diputació de Barcelona: llançament tardor 2011

ACA

DIBA – Xarxa

Kit de mecanismes d’estalvi

d’aigua

Exposició l’aigua en equilibri

Exposició nova cultura de

l’aigua

Guia domèstica per l’estalvi

d’aigua i materials adjunts

Xerrades sobre estalvi domèstic d’aigua:

1. Escoles, instituts... / 2. Entitats, adults...

(5)

Proposta de Paquet bàsic d’elements per un municipi

Proposta de Paquet bàsic d’elements per un municipi

Producte

Límit

Kit de mecanismes d’estalvi

d’aigua

500 unitats

Es recomana ajustar la petició al tipus de campanya

Exposició l’aigua en equilibri

1 exposició per municipi

per 15 dies

Exposició nova cultura de

l’aigua

Guia domèstica per l’estalvi

d’aigua i materials adjunts

Disseny actualitzat.

Producció pròpia

Xerrades

1 xerrada

* Es podrien fer 2 xerrades diferenciant escoles i adults o si s’agrupen diversos municipis petits

(6)

Kit

Kit

de mecanismes d’estalvi d’aigua (ACA)

de mecanismes d’estalvi d’aigua (ACA)

1 Airejador – reductor amb

rosca tipus mascle

1 Airejador – reductor amb

rosca tipus femella

1 reductor de cabal de dutxa

(7)

Exposició l’aigua en equilibri (ACA)

Exposició l’aigua en equilibri (ACA)

L'exposició "Aigua en equilibri" mostra la importància que els rius i l'aigua tenen per al desenvolupament de la societat i la necessitat de dur a terme una gestió sostenible per garantir el seu futur.

S'analitzen aspectes relacionats amb la preservació i la gestió sostenible de les aigües segons la Directiva Marc de l'Aigua.

Aquesta exposició s'emmarca dins del Projecte Sud'eau (Gestió local sostenible i participativa de l'aigua i els rius del Sud- esteuropeu) que s'inscriu en el Programa Operatiu de Cooperació Territorial de l'Espai Sud-oest Europeu, SUDOE INTERREG IVB, l'objectiu és la millora i sostenibilitat per a la protecció i conservació del medi ambient i l'entorn natural. El projecte està finançat en un 75% amb els fons FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional)

(8)

Exposició l’aigua en equilibri (ACA)

Exposició l’aigua en equilibri (ACA)

Font projecte: http://www.sudeau.eu/ Característiques tècniques:

- Formada per 4 estructures, cadascuna d'elles integrada per 11 cilindres de cartró (50 cm de llarg cada un) i 22 circumferències impreses en ells.

- Estructura modular que permet diverses possibilitats de distribució.

Mòdul 1: Font de vida

Mòdul 2: Rius d’emocions

Mòdul 3: El cabal de la historia

Mòdul 4: Difícil equilibri

Mòdul 5: Rius vius, pobles sans

(9)

Exposició nova cultura de l’aigua (DIBA)

Aquesta exposició explica Què? és la Nova Cultura de l'Aigua i Com? s'hi impliquen la ciutadania i les administracions públiques en aquesta nova manera de resoldre les necessitats d'aigua sense fer mal als ecosistemes aquàtics, basada en tres principis fonamentals:

- Conservació: l'aigua és un patrimoni col·lectiu que cal protegir de cara a les futures generacions.

- Eficiència: cal utilitzar l'aigua gestionant-ne la demanda de manera eficient.

- Equitat: les decisions sobre l'ús de l'aigua s'han de prendre amb la participació social.

(10)

Exposició nova cultura de l’aigua (DIBA)

Requeriments tècnics:

L’espai òptim de 80 m amb connexió elèctrica. L'exposició, segons les característiques de l'espai, es pot separar en tres blocs.

Material que se cedeix: 12 plafons de 122 x 180 cm.

Pantalla audiovisual i reproductor DVD.

2 mobles suport pels ordinadors de 84,4 x 54,4 x 81,2 cm. 2 ordinador amb pantalla, teclat i ratolí cada un.

1 reproductor d'àudio i altaveus. Difusió: díptics i cartells.

(11)

Guia domèstica d’estalvi

Guia domèstica d’estalvi

d’aigua (

d’aigua (

DIBA

DIBA

)

)

• Material elaborat a proposta de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat

• Primer edició: Gener 2008

• La Guia per a l’estalvi d’aigua domèstica vol contribuir a donar a conèixer les possibilitats que el mercat ens ofereix per aconseguir un ús eficient del recurs de l’aigua

(12)

Xerrades (

Xerrades (

DIBA

DIBA

)

)

Igual com amb la Setmana de l’Energia, s’oferirà als municipis una xerrada-taller sobre estalvi i ús eficient de l’aigua a l’àmbit domèstic, dirigida a centres cívics, associacions de veïns, esplais, joves, escolars etc.

El recurs inclou el dinamitzador de la xerrada taller i el material necessari, així com difusió a través de mitjans virtuals.

(13)

Com aprofitar el paquet de recursos?

Com aprofitar el paquet de recursos?

Exemple 1

Exemple 1

Objectiu: promoure l’estalvi d’aigua en habitatges plurifamiliars, per promoure també un estalvi econòmic.

Públic destinatari: ciutadania en general, adults.

Contacte i repartiment dels Kits: a través d’una xerrada.

Objectiu del kit: instal·lar-lo a casa i avaluar l’estalvi assolit directament, promoure canvi d’hàbits i canvi tecnològic (rentadora, rentavaixelles…).

(14)

Com aprofitar el paquet de recursos?

Com aprofitar el paquet de recursos?

Exemple 2

Exemple 2

Objectiu: promoure l’estalvi d’aigua en habitatges unifamiliars. Ajustar els consums sumptuaris.

Públic destinatari: adults.

Contacte i repartiment dels Kits: a través d’un punt d’informació municipal.

Objectiu del kit: s’utilitza el material lliurat gratuïtament com a reclam (“la pastanaga”). És més important que el veí porti el seu rebut de l’aigua i li fem en uns 15-20 minuts una mini auditoria.

Promoure canvis d’hàbits, canvis de disseny del jardi, canvis tecnòlogics (electrodomèstics, aprofitament aigua pluja, grises…).

(15)

Com aprofitar el paquet de recursos?

Com aprofitar el paquet de recursos?

Exemple 3

Exemple 3

Objectiu: promoure l’estalvi d’aigua en general.

Públic destinatari: escolars.

Contacte i repartiment dels Kits: a través d’una xerrada-taller.

Objectiu del kit: instal·lar-lo a casa i avaluar l’estalvi assolit directament, Promoure canvi d’hàbits a casa i a l’escola.

(16)

Calendari

Calendari

Concepte

Dates

Seminari de suport

3 de novembre 2011

Recepció peticions

3/11 al 23/12 del 2011

Execució de les activitats

Fins juliol 2012

Es recomana Març – Juny 2012

Justificació de les activitats

Fase I: Desembre 2012

Fase II: Juny 2013

(17)

Compromís municipal

Compromís municipal

L’ajuntament...

Xarxa, DiBa i ACA...

Es compromet a organitzar una campanya per promoure l’estalvi d’aigua

Donaran suport en el disseny, seguiment, aportació materials, xerrades, exposicions... Es compromet a fer un seguiment i avaluació

dels resultats de la campanya: - Resum activitats realitzades

- Nº unitats d’estalvi distribuïdes i/o persones ateses / participants.

- Estalvi generat per la campanya (estimat o avaluat realment)

(18)

Seminari de suport (3 de novembre 2011)

Seminari de suport (3 de novembre 2011)

1.

Presentar als ens locals el

paquet de recursos

per

impulsar campanyes d’estalvi d’aigua: productes,

suport, condicions, terminis de petició i execució...

2.

Exposar

casos pràctics i idees

per a activitats

municipals de sensibilització sobre estalvi domèstic

d’aigua.

3.

Aportar coneixement i reflexions sobre

com aplicar

campanyes d’estalvi d’aigua

en el nou marc de

restriccions pressupostàries.

4.

Treballar sobre

espais i necessitats de coordinació

per

desenvolupar les actuacions de sensibilització per part

dels municipis.

(19)

Seminari de suport (3 de novembre 2011)

Seminari de suport (3 de novembre 2011)

Treball en Taller:

Identificar els objectius específics i

recursos

disponibles

dels municipis.

Prioritzar el

públic destinatari

i recollir

necessitats de

suport

als ens locals respecte a

materials

per a les

actuacions.

Definir

espais i elements de coordinació

– entre l’ACA,

la Xarxa, la Diputació i els municipis – a l’hora d’executar

les actuacions de sensibilització.

(20)

Suport tècnic Xarxa

Suport tècnic Xarxa

DiBa

DiBa

-

-

ACA

ACA

Continuïtat del suport

Suport online expert obert http://xarxaenxarxa.diba.cat .

Suport tècnic DiBa i conjunt Xarxa (Ens ajudem els uns als altres, Ens coordinem...)

Cursos formació DiBa: proposats

- Mecanismes estalvi d’aigua i reaprofitament en edificis.

- El paper dels municipis en la gestió de les masses d’aigües continentals - Curs d’Educació ambiental (on-line)

Reunions monogràfics del Grup de treball de la Xarxa amb responsables de l’ACA: ressolució de dubtes en l’àmbit de la gestió municipal de l’aigua

(21)

Suport tècnic Xarxa

Suport tècnic Xarxa

DiBa

DiBa

-

-

ACA

ACA

Altres materials

(Obert a debat)

(22)

Suport tècnic Xarxa

Suport tècnic Xarxa

DiBa

DiBa

-

-

ACA

ACA

Coordinació

(obert a debat)

(23)

Estem a la vostra disposició.

Estem a la vostra disposició.

Moltes gràcies

Referencias

Documento similar

rara la aproximación del sistema político francés; las Monarquías hacen una buena acogida al Consulado, ré- gimen que pone fin a la anarquía francesa y que aca- bará, seguramente,

Davant d’una avaluació desfavorable, en el cas dels mèrits de docència, es podrà presentar en anys posteriors una nova sol·licitud d’avaluació en la qual es podran incloure fins

Vitamina B6, Vitamina B12, L- leucina, Hidrocloruro de L-lisina, L-ácido glutámico, L-valina, L- fenilalanina, Hidrocloruro de L- arginina, L-isoleucina, L-treonina,

(1) Indicadores que se dan en el ámbito familiar, (2) Nº de veces que se repiten los indicadores, (3) % de indicadores que se dan en el ámbito familiar. Son significativos los

Caminos Ilustrados es un proyecto que combina arte y educación tomando como base los conceptos “límite/conexión”, a partir de la exploración de metodologías creativas y

1. És l´òrgan de direcció i gestió acadèmica dels ensenyaments de màster universitari, que serà nomenat pel centre a què s´adscriu el títol de màster. En la composició

Organitzat per l’Associació d’Editors del País Valencià, ha comptat amb el patrocini de la Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques de la Generalitat Valenciana i

El present Conveni serà d’aplicació al personal en actiu de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans i afectarà el personal laboral inclòs a la plantilla orgànica

Paraules clau Canvi tecnològic digital esbiaixador d’habilitats, competències digitals i treball, organització en xarxa del treball, noves formes de gestió dels recursos humans,

Tra questi, Bellina ha delineato con estrema chiarezza i rapporti intertestuali intercorrenti fra i tre libretti, la commedia e due intermezzi posteriori —Don Chisciotte della Mancia

La subvenció per despeses de gestió col·legial i per les actuacions professionals serà lliurada mitjançant bestretes trimestrals. El pagament corresponent a les

El detonant emocional que em va fer veure la llum per decidir-me, a la fi, a fer el viatge a la recerca d’un personatge que semblava de novel·la (a banda d’una nova lectura

a) Mantenir la condició de beneficiari mentre duri la vigència del conveni. b) Fer-se càrrec de les obligacions derivades de l’activitat que porta a terme, i en especial, les

Les juntes generals podran ser ordinàries o extraordinàries. La Junta General ordinària es reunirà dins els sis primers mesos de cada exercici per, si escau, aprovar la gestió

En consecuencia, hemos recorrido un camino l i d e r a n d o l a c o n f o r m a c i ó n d e r e d e s colaborativas solidarias en los territorios en los que

Para ello, en la primera parte se cons- truyen indicadores que incorporan las variables específicas de calidad e inocuidad, así como también algunas de los otros temas

El PAIF de l’exercici 2017 preveu l’inici de la recaptació de les factures periòdiques del servei, amb mitjans propis de l’Entitat, a partir dels consums de, com a molt tard,

Aquests components primaris del canvi global interaccionen entre si i poden provocar, a més, altres alteracions en el funcionament de l’ecosistema global, com el canvi climàtic, que

Probablement, aquest ús purificador de l’aigua no difereix dels simbolismes als quals ens hem referit fins al moment ja que, com a element fonamental, i com a tal,

meno~ importante de investigación yadelaulamiell- to cielltlfico, claro estA que su natural relación ds depend(lucia no l!l,I (lUCuelltra en el l\lilJiet.erio de la Goberuacióu,

Allò que es considerava que era específic, i per això mateix distintiu, d’aquestes creences —exceptuant-ne la bellesa i la causali- tat— era que podíem trobar alguna cosa al

La finalitat de l'activitat sanitària en els Serveis de Prevenció és donar un servei de qualitat, útil, eficaç i eficient per garantir la salut dels treballadors i és

A causa del desconeixement general sobre què és i el que envolta la Natació Artística i l'esport femení, aquest projecte ha tingut com a objectiu final la creació d'una

 Disseny i l‟optimització de membranes compòsit incorporant MOFs per a la seva aplicació en SRNF i separació de mescles de gasos..  Desenvolupament d‟un equip