• No se han encontrado resultados

Què és la Convenció sobre els drets de l infant?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Què és la Convenció sobre els drets de l infant?"

Copied!
17
0
0

Texto completo

(1)

1

La missió d’UNICEF és aconseguir que els drets de la infància es converteixin en principis ètics perdurables i en normes de conducta internacionals a la vegada que siguin considerats part integrant del progrés de la humanitat. Per tal d’aconseguir aquest objectiu, UNICEF es basa en la Convenció sobre els drets de l’infant.

Què és la Convenció sobre els drets de l’infant?

És el tractat de drets humans més ratificat i el primer instrument internacional que reconeix els infants com a agents socials i com a titulars actius dels seus propis drets.

Conté 54 articles i es basa en quatre principis fonamentals:

● La no discriminació

● L’interès superior de l’infant

● El dret a la vida, a la supervivència i al desenvolupament

● El respecte de les seves opinions

La Convenció té tres protocols que la complementen: el primer es refereix a la participació dels infants en conflictes armats; el segon protocol fa referència a la venda d’infants, a la prostitució i a la pornografia infantil; i el darrer, sobre el procediment de comunicació de violació dels seus drets per parts dels menors davant el Comitè dels drets de l’infant.

Enreda’t

http://www.enredate.org/cat és el programa educatiu d’UNICEF adreçat a centres

d’ensenyament que promou els drets dels infants. UNICEF treballa perquè els centres incorporin als seus plans educatius la defensa activa dels drets de la infància, tot donant a la participació infantil i adolescent el protagonisme que mereix. Tot i que el centre escolar és el principal destinatari del programa, altres entitats i col·lectius amb finalitats educatives trobaran a

Enreda’t

solucions a l'hora de desenvolupar propostes d'educació sobre valors.

Una escola amb drets

http://escolaambdrets.enredate.org/ és la pàgina web d’UNICEF

Catalunya i conté una selecció de recursos educatius que es troben a la xarxa per treballar temes relacionats amb els drets de la infància, així com un recull de documents i de bones pràctiques amb la voluntat de facilitar la tasca del professorat pel que fa al coneixement i a la promoció dels drets de la infància a l'aula i al centre.

(2)

Índex

Introducció_ a l’exposició

Objectius_

Descripció_ de l’exposició

Activitats_

Fitxes_codis_QR

(3)

Introducció_

L’exposició

Galeria itinerant dels drets dels infants

mostra, mitjançant 15 panells, els drets dels infants que es recullen a la Convenció sobre els drets de l’infant.

Pensar, entendre, comprendre, defensar, expressar i viure els drets dels infants és donar vot i veu als propis infants és començar amb bon peu i és iniciar un camí cap a una societat en què els drets humans i els drets dels infants formin part del pensament conjunt.

Aquesta exposició és, per tant, l’excusa per poder iniciar-se i aprofundir en els drets dels infants i una base des d’on poder treballar aspectes tant importants i vitals, com el dret a l’educació, a la llibertat d’expressió i el dret al joc o a la salut, entre d’altres.

Així mateix, és una oportunitat educativa per desenvolupar la responsabilitat social de les escoles en la consecució dels drets dels infants i per fomentar la responsabilitat individual dels infants en la consecució dels seus propis drets.

Les activitats que acompanyen aquesta exposició estan pensades de tal manera que els infants reflexionin sobre el contingut i la defensa dels drets des d’una metodologia engrescadora i s’hi impliquin. Les TIC tenen un paper important i són una eina per compartir el coneixement de manera que permeti als participants expressar una opinió sobre els seus drets.

Per què és tan important la Convenció sobre els drets de l’infant?

La societat espera i suposa que els infants es desenvoluparan fins a convertir-se en ciutadans capaços i responsables que contribueixin al benestar de la comunitat.

Tanmateix, en moltes parts del món, als infants, se’ls neguen els drets que els haurien de permetre sobreviure, desenvolupar-se plenament i participar productivament a la societat.

La Convenció sobre els drets de l’infant és el marc teòric sobre el qual treballar per tal d’aconseguir que tots els infants gaudeixin plenament dels seus drets.

(4)

Objectius_

Conèixer

que és la Convenció sobre els drets de l’infant.

Identificar

quins són els drets que es recullen a la Convenció.

Interioritzar

els drets dels infants com a propis.

(5)

Descripció_

La Galeria itinerant dels drets dels infants es presenta en 15 panells de 2 x 0’85 m de tipus roll-up. Es recomana situar els panells de manera que es puguin veure des de diferents perspectives amb pas suficient per poder aturar-se al davant en grup.

Cada panell mostra:

● Una imatge fotogràfica que fa referència a cadascun dels drets dels infants amb una descripció o una breu història de vida.

L’article de la Convenció sobre els drets de l’infant al qual es fa referència.

● Un codi QR que enllaça a un contingut multimèdia relacionat amb el dret exposat a cada panell.

Paraules clau que permeten iniciar un debat i una reflexió i tractar un concepte.

Panell 1 : Convenció sobre els drets de l’infant

Panell 2 : Drets dels infants amb discapacitat

Codi QR: http://www.youtube.com/watch?v=JvgJhzWghJ8

Panell 3 : Llibertat d’expressió i dret a la participació

(6)

Panell 4 : Protecció davant del treball infantil

Codi QR: http://www.youtube.com/watch?v=vpbEaiDQcT0

Panell 5 : Dret al més alt nivell de salut

Codi QR: http://www.youtube.com/watch?v=A3i2_YmlZ8I

Panell 6 : Dret a un nivell de vida i a un entorn adequats

Codi QR: http://www.youtube.com/watch?v=q9R7wkfUjgc

Panell 7 : Dret al joc

Codi QR: http://www.youtube.com/watch?v=4oH1_eDhzFs

Panell 8 : Protecció dels infants refugiats

Codi QR: http://www.youtube.com/watch?v=X38rUQXI2As

Panell 9 : Dret a la identitat

Codi QR : https://www.youtube.com/watch?v=cZcYU50NrNU

Panell 10 : Dret a l’educació

Codi QR: http://www.youtube.com/watch?v=n-TdcuHbnT0

Panell 11 : Protecció davant del segrest, de la venda o de la tracta d’infants

Codi QR: http://www.youtube.com/watch?v=0RqtQj9Ap74

Panell 12 : Menors en conflicte amb la llei

Codi QR: http://www.youtube.com/watch?v=nnfumgs-3t4

Panell 13 : Dret a viure en família

Codi QR: http://tv.unicef.es/v2/uniceftv/videos/mp4/HAITI_ANIVERSARIO_PROTECCION.mp4

Panell 14 : Interès superior de l’infant

Codi QR: http://www.youtube.com/watch?v=BENG4HdElVo

(7)

Codi QR: http://www.youtube.com/watch?v=yiDJCQDeFZY

Activitats_

Per tal d’adaptar-se a les diferents necessitats i a les característiques dels grups i de les escoles, es proposen diferents maneres de “viure” l’exposició:

Mobilitzem-nos pels drets

Activitat dinamitzadora per explorar la Galeria itinerant en què l’ús de les TIC, la implicació personal i el treball en equip s’uneixen per enriquir aquesta exposició i crear un coneixement conjunt amb l’opció de poder compartir-lo amb la resta de la societat.

Drets i cinema

Activitat per aprofundir el tema després de la visita a la Galeria itinerant en què els infants tindran l’oportunitat de treballar a partir de diferents escenes de pel·lícules conegudes els drets dels infants. Permet expressar, mitjançant una carta, l’opinió sobre els seus propis drets i compartir-la amb la resta de la societat.

Immersió en els drets

Un conjunt d’activitats classificades per nivell i per contingut que permeten als educadors o docents adaptar-les a les necessitats educatives i curriculars de l’alumnat.

(8)

Mobilitzem-nos pels

drets_

Aquesta activitat, dividida en dos blocs, és una pràctica reflexiva que exigeix un posicionament crític de l’alumnat i que permet exercir el dret a la llibertat d’expressió i el dret a la participació. També és important l’ús de les TIC, perquè en aquesta activitat s’intenta concebre-les com a TAC (tecnologies de l’aprenentatge i del coneixement), i fins i tot com a TEP (tecnologies de l’apoderament i de la participació).

Objectius

• Conèixer els drets dels infants reconeguts a la Convenció sobre els drets dels infants • Fomentar la implicació personal en la defensa dels drets dels infants

• Expressar els sentiments envers la vulneració dels drets de l’infant • Compartir les impressions i participar de la defensa dels drets dels infants

Competències

• Competències social i ciutadana

• Competències comunicativa, lingüística i audiovisual • Competència d’aprendre a aprendre

• Tractament de la informació i competència digital

Recursos

• Mòbil amb connexió a Internet cada 2 o 3 alumnes • Fitxes codis QR (adjuntades a la guia)

(9)

Descripció de l’activitat

Bloc I

Es recomana fer una visita lliure a la Galeria. De tornada a l’aula, la classe es dividirà en grups de 3 o 4 alumnes com a màxim i es distribuiran els panells entre els grups. Es recomana que com a màxim siguin dos panells per grup, és a dir, dos drets per grup.

Cada grup haurà de capturar el Codi QR dels panells assignats. Cada codi correspon a un vídeo que amplia la informació o que explica casos de vulneració de drets dels infants.

Quan s’hagin vist els vídeos, el grup haurà de respondre conjuntament la fitxa_codiQR corresponent (annexades a la guia). Les FitxesQR es poden respondre sense necessitat de veure el material enllaçat als codis QR.

Finalment, per grups, s’exposaran les respostes i, en finalitzar cada exposició oral, s’iniciarà un debat breu.

Orientacions per a l’equip docent

Hi ha codis QR que no corresponen estrictament amb el dret descrit al panell; tot i així, les fitxes es poden emplenar sense el vídeo.

Es recomana controlar el temps de les exposicions i dels debats que en sorgeixin perquè l’activitat doni un rendiment millor.

La funció de l’equip docent és controlar el temps de les exposicions i guiar o donar ajuda puntual sense intervenir en les opinions de l’alumnat envers els drets dels infants.

Bloc II

Després del debat, és moment de compartir quines son les impressions i les reflexions dels infants i dels joves sobre els seus propis drets.

En grup o individualment, es procedirà a realitzar una narració digital per tal d’expressar els sentiments que té l’alumnat envers els drets dels infants.

Les narracions digitals son narracions, reflexions i experiències explicades mitjançant les noves tecnologies que permeten una pràctica reflexiva la qual demana a l’alumnat un posicionament crític situat i relacional. Es recomana que la durada de les narracions sigui d’entre 1 i 3 minuts.

(10)

Comparteix

!

Un cop l’alumnat hagi editat la narració, seria convenient agrupar les narracions en un sol vídeo per tal de compartir aquestes experiències a la pàgina web d’una escola amb drets i a altres plataformes de difusió de coneixement.

Orientacions per a l’equip docent

Durant l’edició dels vídeos, l’equip docent coneixedor de les capacitats dels alumnes, decidirà el grau d’autonomia en la realització de les narracions digitals.

L’objectiu del vídeo és expressar els pensaments envers els drets dels infants, però és important tenir cura de l’estètica del vídeo.

Recursos :

Document d'interès per realitzar narracions digitals ( GREAV i Citilab) http://greav.ub.edu/relatosdigitales/PDF/Tutorial_MovieMaker_catala_v2.pdf 7 elementos esenciales de las narraciones digitales

http://www.eduteka.org/NarracionesDigitales_Educause.php Exemples de narracions digitals

(11)

Drets i cinema_

Objectius

• Conèixer els drets dels infants reconeguts a la Convenció sobre els drets de l’infant • Identificar quines vulneracions dels drets dels infants es mostren a les escenes • Fomentar la implicació personal en la defensa dels drets dels infants

Competències

• Competències social i ciutadana

• Competències comunicativa, lingüística i audiovisual • Competència d’aprendre a aprendre

• Tractament de la informació i de la competència digital

Descripció de l’activitat

Es tracta de veure el vídeo en què es mostren un conjunt d’escenes de diverses pel·lícules classificades d’acord amb els diferents drets dels infants.

http://www.enredate.org/cas/videos/derechos_de_infancia_en_el_cinet

Un cop s’hagi vist el vídeo i s’hagi comentat a l’aula, es demanarà que individualment es llegeixi una noticia d’actualitat en què es tracti la vulneració dels drets dels infants, preferentment situacions locals i properes a l’alumnat. En petits grups, després de la lectura i de la comprensió de la noticia, s’haurà de:

- Detectar quins drets es vulneren

- Identificar quins son els motius pels quals es vulneren aquests drets - Suggerir possibles solucions

Un cop treballada la notícia, es demanarà que cada grup escrigui una carta dirigida a l’ajuntament que correspongui denunciant la situació i demanant un posicionament al respecte.

(12)

Comparteix!

Es recomana escollir unes quantes cartes i compartir-les a la pàgina web escolaambdrets per tal de fer-ne difusió i d’oferir exemples de propostes didàctiques a qui interessi.

Orientacions per a l’equip docent

Es recomana que l’equip docent coneixedor del grup sigui qui decideixi el nivell d’intervenció sobre l’alumnat. És important, però, permetre als infants i als joves expressar els seus propis judicis morals envers els drets.

(13)

Immersió_

Recopilació d’activitats adreçades a infants i joves per treballar els drets dels infants:

Web Enreda't , en què trobareu moltes activitats per treballar els drets dels infants

i molt contingut multimèdia

http://www.enredate.org/cat

Guia “Descobrim els nostres drets” de la Generalitat de Catalunya

http://www20.gencat.cat/docs/dasc/01Departament/08Publicacions/Ambits%20tematics/I nfancia%20i%20adolescencia/05descobrirnostresdrets03/descobrim_nostres_drets.pdf

Pàgina web “Una escola amb drets”amb diferents recursos per treballar els

drets de la infància a l'escola

http://escolaambdrets.enredate.org/

(14)

Fitxes_QR_

Drets dels infants amb discapacitat Què creus que vol dir inclusió?

Què són els prejudicis? Tu tens prejudicis? Quins o amb qui?

Què vol dir discapacitat?

Llibertat d’expressió i dret a la participació

Quan es parla de donar PODER als joves, què creus que significa?

Per què creus que és important que els infants participin i donin la seva opinió sobre les coses que els afecten?

Protecció davant del treball infantil

Per què creus que hi ha nens i nenes que han de treballar des de molt petits?

Per què creus que és important que, en comptes de treballar, vagin a l’escola?

Dret al més alt nivell de salut

(15)

Dret a un nivell de vida i a un entorn adequats

Què creus que vol dir un entorn adequat per un nen o nena? Intenta descriure’l.

Protecció dels infants refugiats

Quines sensacions creus que tenen les persones refugiades que han abandonat casa seva i estan en campaments de refugiats?

Dret al joc

Que és la confiança en un mateix?

Per què creus que és important jugar i fer esport?

Dret a la identitat

Què és el Registre Civil? Perquè és important estar inscrit al Registre Civil?

Dret a l’educació

Per què creus que és important l’educació?

Què creus que t’aporta l’escola o l’institut? I tu? Què aportes al teu centre escolar?

(16)

Protecció davant del segrest, de la venda o de la tracta d’infants

Per què creus que els infants són més vulnerables al segrest, a la venda o a la tracta d’infants?

Menors en conflicte amb la llei

Què penses dels infants que, per diferents raons, tenen problemes amb la llei i estan reclosos en diferents institucions?

Dret a viure en família

Per què creus què és important viure en família? Què t’aporta la família? I tu, que hi aportes?

Interès superior de l’infant

Qualsevol decisió, llei o política que pugui afectar la infància ha de tenir en compte què és el millor per a l’infant. Pensa situacions en què no es tingui en compte què és el millor per a tu.

No discriminació

Pensa situacions en què hagis discriminat algú. Per què ho has fet? I, quan us t’han discriminat, què has sentit?

(17)

Desitgem

que l’exposició i les activitats presentades ajudin a conscienciar

els infants i les persones adultes sobre la responsabilitat i la participació activa a la defensa dels drets dels infants.

Animem

les escoles i tots els agents educatius a participar activament a la

defensa dels drets dels infants.

Agraïm

la vostra col·laboració i el vostre entusiasme per aconseguir un món on

Referencias

Documento similar

De hecho, este sometimiento periódico al voto, esta decisión periódica de los electores sobre la gestión ha sido uno de los componentes teóricos más interesantes de la

Ciaurriz quien, durante su primer arlo de estancia en Loyola 40 , catalogó sus fondos siguiendo la división previa a la que nos hemos referido; y si esta labor fue de

En este trabajo estudiamos la obra poética en español del escritor y profesor argelino Salah Négaoui, a través de la recuperación textual y análisis de Poemas la voz, texto pu-

Las manifestaciones musicales y su organización institucional a lo largo de los siglos XVI al XVIII son aspectos poco conocidos de la cultura alicantina. Analizar el alcance y

Cedulario se inicia a mediados del siglo XVIL, por sus propias cédulas puede advertirse que no estaba totalmente conquistada la Nueva Gali- cia, ya que a fines del siglo xvn y en

quiero también a Liseo porque en mi alma hay lugar para amar a cuantos veo... tiene mi gusto sujeto, 320 sin que pueda la razón,.. ni mande

Para ello, trabajaremos con una colección de cartas redactadas desde allí, impresa en Évora en 1598 y otros documentos jesuitas: el Sumario de las cosas de Japón (1583),

Entre nosotros anda un escritor de cosas de filología, paisano de Costa, que no deja de tener ingenio y garbo; pero cuyas obras tienen de todo menos de ciencia, y aun