Dades dels màsters universitaris de la Facultat de Biologia

Texto completo

(1)

Serveis Lingüístics Melcior de Palau, 140

08014 Barcelona Tel. +34 934 035 478 Fax +34 934 035 484 serveislinguistics@ub.edu www.ub.edu/sl

Llengua de la docència a la Facultat de Biologia

curs 2018-2019

Dades globals

Llengua de docència Hores Percentatge

Català 12.739,5 67,2 %

Castellà 4.630,5 24,4 %

Anglès 1.593,0 8,4 %

Dades dels graus

Llengua de docència Hores Percentatge

Català 11.578,5 85,5 %

Castellà 1.281,0 9,5 %

Anglès 678,0 5,0 %

Dades dels màsters universitaris1

Llengua de docència Hores Percentatge

Català 1.161,0 21,4 %

Castellà 3.349,5 61,7 %

Anglès 915,0 16,9 %

1 Des del curs 2016-2017, en el corpus d’anàlisi no es tenen en compte els complements de formació dels màsters universitaris

per evitar duplicitats amb assignatures que ja formen part de l’oferta dels graus i, per tant, ha disminuït, respecte de cursos Català Castellà Anglès

Nombre total d'hores de docència: 18.963,0

Català Castellà Anglès

Nombre d'hores de docència als graus: 13.537,5

Català Castellà Anglès

Nombre d'hores de docència als màsters universitaris:

Nombre d'hores de docència als màsters universitaris:

(2)

2

Dades dels graus de la Facultat de Biologia

Facultat de Biologia Hores de docència

Grau Català Castellà Anglès llengües Altres

Bioinformàtica 125,0 100,0 % Biologia 3.123,0 309,0 18,0 90,5 % 9,0 % 0,5 % Bioquímica 1.294,0 182,0 129,0 80,6 % 11,4 % 8,0 % Biotecnologia 1.255,5 281,0 138,0 75,0 % 16,8 % 8,2 % Ciències Ambientals 1.806,0 213,0 89,5 % 10,5 % Ciències Biomèdiques 4.100,0 296,0 268,0 87,9 % 6,4 % 5,7 % Total 11.578,5 1.281,0 678,0 85,5 % 9,5 % 5,0 %

Dades dels màsters universitaris de la Facultat de Biologia

Facultat de Biologia Hores de docència

Màster universitari Català Castellà Anglès llengües Altres

Agrobiologia Ambiental 235,5 100,0 % Antropologia Biològica 30,0 209,0 6,0 12,2 % 85,3 % 2,5 % Aqüicultura 52,0 100,0 % Biodiversitat 247,0 203,0 54,9 % 45,1 % Bioinformàtica i Bioestadística 850,0 100,0 %

Bioinformàtica per a les Ciències de la Salut 346,0

100,0 % Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals / Plant Biology,

Genomics and Biotechnology

77,0 100,0 % Ecologia, Gestió i Restauració del Medi Natural 476,0

100,0 %

Fisiologia Integrativa 510,0

(3)

Facultat de Biologia Hores de docència

Màster universitari Català Castellà Anglès llengües Altres

Genètica i Genòmica 341,5 100,0 % Immunologia Avançada 170,0 144,5 54,1 % 45,9 % Microbiologia Avançada 315,0 93,0 77,2 % 22,8 % Neurociències 341,0 30,0 91,9 % 8,1 %

Oceanografia i Gestió del Medi Marí 228,0 521,0

30,4 % 69,6 %

Total 1.161,0 3.349,5 915,0

(4)

4

Evolució de la llengua de la docència en els tres últims cursos acadèmics

Dades globals de la Facultat de Biologia

Llengua 2018-2019 2017-2018 2016-2017 Hores de docència Percentatge Hores de docència Percentatge Hores de docència Percentatge Català 12.739,5 67,2 % 16.568,0 73,4 % 17.669,2 74,1 % Castellà 4.630,5 24,4 % 3.855,3 17,1 % 4.802,0 20,1 % Anglès 1.593,0 8,4 % 2.161,8 9,5 % 1.387,3 5,8 % Total 18.963,0 100 % 22.585,1 100 % 23.858,5 100 %

Dades globals dels graus de la Facultat de Biologia

Llengua 2018-2019 2017-2018 2016-2017 Hores de docència Percentatge Hores de docència Percentatge Hores de docència Percentatge Català 11.578,5 85,5 % 14.245,0 83,8 % 15.500,2 84,4 % Castellà 1.281,0 9,5 % 1.555,0 9,1 % 2.198,0 12,1 % Anglès 678,0 5,0 % 1.200,0 7,1 % 655,8 3,5 % Total 13.537,5 100 % 17.000,0 100 % 18.354,0 100 %

Dades globals dels màsters universitaris de la Facultat de Biologia

Llengua 2018-2019 2017-2018 2016-2017 Hores de docència Percentatge Hores de docència Percentatge Hores de docència Percentatge Català 1.161,0 21,4 % 2.323,0 41,6 % 2.169,0 39,4 % Castellà 3.349,5 61,7 % 2.300,3 41,2 % 2.604,0 47,3 % Anglès 915,0 16,9 % 961,8 17,2 % 731,5 13,3 % Total 5.425,5 100 % 5.585,1 100 % 5.504,5 100 %

(5)

Fitxa tècnica

El procés d’obtenció de dades sobre la llengua de la docència, que ha comptat amb el suport del Gabinet Tècnic del Rectorat, es duu a terme com a conseqüència de les exigències de l’acord de finançament per objectius que la UB ha signat amb la Generalitat de Catalunya, i aprofita els circuits institucionals existents amb la Secretaria d’Universitats i Recerca (SUR) per a l’obtenció d’altres indicadors de l’activitat universitària.

La base d’aquest estudi és el fitxer UB1861 “Oferta d’assignatures per idiomes d’impartició” inclòs en aquesta tramesa regular de fitxers al SUR, la font del qual és l’aplicació de gestió de recursos per a la docència GR@D, segons les dades sobre llengua de la docència facilitades per cada centre. Aquest fitxer recull la informació segons la seqüència “estudi/assignatura/professor/idioma/hores de docència”. El corpus d’assignatures està format pels grups de les activitats teòriques (teoria, teoricopràctica, tutorització per grups, seminari i taller experimental) de les assignatures de graus i màsters universitaris impartits en la Facultat de Biologia en el curs 2018-2019. En total, 18.963 hores de docència. S’ha desestimat 135 hores que no tenien la llengua de la docència especificada (0,71 % del total).

Per observar l’evolució de la llengua de la docència a la UB, des que es recullen dades sobre aquest indicador, podeu consultar la pàgina: www.ub.edu/sl/dades/docencia

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :