Tts els dies de l any, 24 hores

108  Descargar (0)

Texto completo

(1)
(2)

 

34 22 34

T

ts els dies de l’any, 24 hores

S

ei de Gestió i Tramitació Telefònica:

 " " # # " "

D$

dilluns a divendres, de 8 a 21 h.

C % L 

ia Mèdica 24 hores:

 # 

&'( ) *+ ), -*),*+ ./ 0 123 45 '6 *)

C 7 8

electrònic per a autoritzacions:

DOCUMENTACION_MUTUA@caser.es

c :;< =><;

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS,

Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. –CASER–

Registre Mercantil de Madrid

Tom 2245, foli 179, full M39662,

CIF A-28013050

EDICIÓ 2018

(3)
(4)

V W W

34 22 34

XYZ Y [\ Y[ Z] ^ [Z_ \^ ` Yabde Yf^[

gBH h KJK Q FBiBM jKkAl mHEnKjE JKkAm B oB pk AKJE R

V Wq r r s s r r

t_\ u v_ [^ w x _ fv_ [ aZ _y^ bze{

| EM BH ? @A BE} ~FKJENO PQH EMR

V W s qVW qVq

XYZ Y [\ Y[ Z] ^ [Z_ \^ ` Yabde Yf^[

|QHH B Q

electrónico para autorizaciones:

DOCUMENTACION_MUTUA@caser.es

 €‚ ƒ„‚

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS,

Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. –CASER–

Registro Mercantil de Madrid

Tomo 2245, folio 179, hoja M39662,

CIF A-28013050

EDICIÓN 2018

(5)
(6)

43002 TARRAGONA Tel. 977 21 48 54

(7)
(8)

MÈDIQUES

•CLINICA MATT ‰ŠˆŠ‹Œ‡Žˆ  ‘’ “ 43002 TARRAGONA ( Tarragona ) Tel. 977 21 79 00 Fax. 977 23 07 16

FUNDACIO HOSPITAL ST. PAU I STA. TECLA

Ž… ”†‡ …–— — “ 43003 TARRAGONA ( Tarragona ) Tel. 977 25 99 00 Fax. 977 23 49 42 •TORTOSA SALUT ‰ …˜…™Œ…š ›Šˆœ…›– ˆ  ’ž 43500 TORTOSA ( Tarragona ) Tel. 977 58 82 00 Fax. 977 58 81 95

•POLICLINICA COMARCAL DE EL VENDRELL Ÿ Ž…‹ …¡Œ Š†…¢’¢£ 43700 EL VENDRELL ( Tarragona ) Tel. 977 66 01 40/ 977 66 06 38 Fax. 977 66 63 37

AMBULÀNCIES

•SERVEI D`AMBULÀNCIES  ¤ ¥¡¦ — ‘ ¦ —¦ 

(9)
(10)

MEDICAS

•CLINICA MATT ‰ŠˆŠ‹Œ‡Žˆ  ‘’ “ 43002 TARRAGONA ( Tarragona ) Tel. 977 21 79 00 Fax. 977 23 07 16

FUNDACIO HOSPITAL ST. PAU I STA. TECLA

Ž… ”†‡ …–— — “ 43003 TARRAGONA ( Tarragona ) Tel. 977 25 99 00 Fax. 977 23 49 42 •TORTOSA SALUT ‰ …˜…™Œ…š ›Šˆœ…›– ˆ  ’ž 43500 TORTOSA ( Tarragona ) Tel. 977 58 82 00 Fax. 977 58 81 95

•POLICLINICA COMARCAL DE EL VENDRELL Ÿ Ž…‹ …¡Œ Š†…¢’¢£ 43700 EL VENDRELL ( Tarragona ) Tel. 977 66 01 40/ 977 66 06 38 Fax. 977 66 63 37

AMBULANCIAS

•SERVICIO DE AMBULANCIAS  ¤ ¥¡¦ — ‘ ¦ —¦ 

(11)
(12)

URGÈNCIES MÈDIQUES

902 190 191

CONSELL MÈDIC 24 HORES

COORDINACIÓ D’URGÈNCIES HOSPITALÀRIES,

AMBULATÒRIES I DOMICILIÀRIES

Qualsevol servei assistencial a domicili tant Mèdic com

d’Infermeria haurà de ser sol·licitat trucant per telèfon

Com funciona:

· L’assegurat truca al 902 190 191

· Un operador especialitzat li prendrà les dades

· Un metge del nostre equip parlarà amb ell per descartar

símptomes alarmants i prendre la millor decisió

· L’orientarem cap al nivell assistencial més adequat

Caser Línia Pediàtrica 24 hores

URGÈNCIES PEDIÀTRIQUES

902 109 833

Servei pensat específicament per a famílies amb nens. Un

equip de metges resoldrà tots els seus dubtes de salut i, en

cas necessari, l’orientarà al nivell d’assistència més adequat.

Quan el seu fill estigui malalt, abans d’anar a urgències,

truqui’ns i l’ajudarem.

(13)
(14)

URGENCIAS MÉDICAS

902 190 191

CONSEJO MÉDICO 24 HORAS

COORDINACIÓN DE URGENCIAS HOSPITALARIAS,

AMBULATORIAS Y DOMICILIARAS

Todo servicio asistencial a domicilio de Médico o Enfermería

deberá ser solicitado por teléfono

Como funciona:

· El asegurado llama al 902 190 191

· Un operador especializado le tomará sus datos

· Un médico de nuestro equipo hablará con usted para descartar

síntomas alarmantes y tomar la mejor decisión

· Le orientaremos hacia el nivel asistencial más adecuado

Caser Línea Pediátrica 24 horas

URGENCIAS PEDIÁTRICAS

902 109 833

Servicio pensado específicamente para familias con niños. Un

equipo de médicos resolverá todas sus dudas de salud y, en caso

necesario, le orientará al nivel de asistencia más adecuado.

Cuando su hijo esté enfermo, antes de acudir a urgencias,

llámenos y le ayudaremos.

(15)
(16)

El nostre principal objectiu és brindar-vos el millor servei

odontològic amb:

Tractaments personalitzats de la mà d’un equip de

professionals altament qualificat en totes les especialitats.

Últimes tecnologies en equipament i radiodiagnòstic.

Facilitats de pagament: finançament a mida i la nostra

Tarifa Plana.

SALUT EN EL

SOMRIURE ;)

Demana la teva cita a

citaclinicadental.es

(17)

Demana la teva cita a

citaclinicadental.es

Consulta les noves obertures de 2018

a citaclinicadental.es

ESTEM

AQUÍ ;)

BARCELONA

Avda. Diagonal 363

935 029 550

Avda. Madrid 179

937 932 093

MADRID

C/ Costa Rica 12

915 955 211

C/ Doctor Calero 17 (Majadahonda)

915 955 285

C/ Canarias 1 (Móstoles)

915 955 345

LES PALMES DE GRAN CANÀRIA

C/ Pío XII

928 853 339

MÀLAGA

C/ Gabriel Celaya 7

951 323 639

TENERIFE

Rambla de Pulido 54

922 445 465

VALLADOLID

C/ Miguel Íscar 4 983 709 663

VIGO

C/ Urzáiz 23

986 617 441

SARAGOSSA

Paseo de la Constitución 10

976 695 217

Avda. San José 38

976 596 623

(18)

INFORMACIÓ GENERAL 25

TARRAGONA

URGÈNCIES 37

HOSPITALS, CLÍNIQUES I CENTRES 38

ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA MEDICINA GENERAL 39 PEDIATRIA - NEONATOLOGIA 40 INFERMERIA 40 FISIOTERÀPIA 40 ODONTOLOGIA 40 PODOLOGIA 41 CENTRES DE VACUNACIÓ 41

ESPECIALITATS MÈDIQUES I QUIRÚRGIQUES

AL·LERGOLOGIA 42

ANÀLISIS CLÍNIQUES 42

ANATOMIA PATOLÒGICA 42

ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR 43

APARELL DIGESTIU 43

CARDIOLOGIA 43

CIRURGIA GENERAL I DE L´APARELL DIGESTIU 44

DERMATOLOGIA 44 GINECOLOGIA I OBSTETRÍCIA 45 HEMATOLOGIA I HEMOTERÀPIA 45 LOGOPÈDIA I FONIATRIA 45 MEDICINA INTERNA 46 NEFROLOGIA 46 PNEUMOLOGIA 46 NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA 46 NEUROLOGIA 46 OFTALMOLOGIA 47 ONCOLOGIA MÈDICA 47 OTORINOLARINGOLOGIA 47 PSICOLOGIA 47 PSIQUIATRIA 48 RADIOLOGIA 48

(19)

TRAUMATOLOGIA I ORTOPÈDIA 49 UROLOGIA 50 TARRAGONA PROVÍNCIA ALTAFULLA 51 AMPOSTA 51 BATEA 52 CALAFELL 52 CAMARLES 53 CAMBRILS 53 CATLLAR, EL 54 CUNIT 55 DELTEBRE 55 EL VENDRELL 55 ESPLUGA DE FRANCOLÍ´L 60 FALSET 60 GALERA, LA 60 L´ARBOÇ 61 LA SÉNIA 60

LLORENÇ DEL PENEDÈS 61

MONTBLANC 61

MONT-ROIG DEL CAMP 61

MÓRA D´EBRE 62

PONT D´ARMENTERA, EL 62

REUS 62

SALOU 68

SANT CARLES DE LA RÀPITA 70

SARRAL 70

SEGUR DE CALAFELL 71 SELVA DEL CAMP, LA 71

TORREDEMBARRA 72 TORTOSA 72 ULLDECONA 76 VALLS 76 VILAPLANA 76 VILA-SECA DE SOLCINA 77 CARTERA DE SERVEIS 79 SERVEIS A DESPLAÇATS 79

DESPLAÇATS A TERRITORI ESPANYOL 79

(20)

DIRECTORI 97

(21)
(22)

INFORMACIÓN GENERAL 25

TARRAGONA

URGENCIAS 37

HOSPITALES, CLINICAS Y CENTROS 38

ASISTENCIA PRIMARIA MEDICINA GENERAL 39 PEDIATRIA - NEONATOLOGIA 40 ENFERMERIA 40 FISIOTERAPIA 40 ODONTOLOGIA 40 PODOLOGIA 41 CENTROS DE VACUNACION 41

ESPECIALIDADES MEDICAS Y QUIRURGICAS

ALERGOLOGIA 42

ANALISIS CLINICOS-BIOQUIMICA CLINICA-LABORATORIO 42

ANATOMIA PATOLOGICA 42

ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR 43

APARATO DIGESTIVO 43

CARDIOLOGIA 43

CIRUGIA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO 44

DERMATOLOGIA 44 GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 45 HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA 45 LOGOPEDIA 45 MEDICINA INTERNA 46 NEFROLOGIA 46 NEUMOLOGIA 46 NEUROFISIOLOGIA CLINICA 46 NEUROLOGIA 46 OFTALMOLOGIA 47 ONCOLOGIA MEDICA 47 OTORRINOLARINGOLOGIA 47 PSICOLOGIA 47 PSIQUIATRIA 48 RADIODIAGNOSTICO 48

(23)

TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDICA 49 UROLOGIA 50 TARRAGONA PROVINCIA ALTAFULLA 51 AMPOSTA 51 BATEA 52 CALAFELL 52 CAMARLES 53 CAMBRILS 53 CATLLAR, EL 54 CUNIT 55 DELTEBRE 55 EL VENDRELL 55 ESPLUGA DE FRANCOLÍ´L 60 FALSET 60 GALERA, LA 60 L´ARBOÇ 61 LA SÉNIA 60

LLORENÇ DEL PENEDÈS 61

MONTBLANC 61

MONT-ROIG DEL CAMP 61

MÓRA D´EBRE 62

PONT D´ARMENTERA, EL 62

REUS 62

SALOU 68

SANT CARLES DE LA RÀPITA 70

SARRAL 70

SEGUR DE CALAFELL 71 SELVA DEL CAMP, LA 71

TORREDEMBARRA 72 TORTOSA 72 ULLDECONA 76 VALLS 76 VILAPLANA 76 VILA-SECA DE SOLCINA 77 CARTERA DE SERVICIOS 79 SERVICIO DESPLAZADOS 79

DESPLAZADOS EN TERRITORIO ESPAÑOL 79

(24)

DIRECTORIO 97

(25)
(26)

¾¿ ÀÁ ÂÃÄÃÅ ÆÅ ÃÇÈ ÀÉÆÊËÆÅ Å ÌÍÆÊ ÍÎàÏÆÁÍÅ ÐÁ Å ÀÉÂÆ ÍÑ

Targeta Sanitària CASER SALUD

La Targeta “Caser Salud Mutualista”, d'ús personal i intransferible, és

l'element que acredita el Mutualista com a Beneficiari de Caser davant dels

professionals i centres concertats de l'Entitat.

Per sol·licitar qualsevol prestació, el Beneficiari ha de presentar la Targeta i,

si se li sol·licita addicionalment, qualsevol altre mitjà d'identificació necessari.

Normes d'utilització dels mitjans de l'Entitat

Els mitjans de l'Entitat són els serveis propis o concertats posats a disposició

del Beneficiari per rebre assistència sanitària.

· Llibertat d'elecció de metge:

Els Beneficiaris poden elegir lliurement facultatiu i centre concertat d'entre

els que figuren als catàlegs de proveïdors de l'Entitat de tot el territori

nacional. L'accés a metges consultors es realitza amb la derivació prèvia per

part d’un altre especialista i amb autorització prèvia de l'Entitat.

· Relació de serveis que requereixen autorització prèvia de l'Entitat:

A continuació es relacionen els serveis que requereixen autorització prèvia de

l'Entitat. No obstant això, abans de la realització de qualsevol prova es pot

consultar si es requereix autorització al telèfon 901 33 22 33

- Hospitalitzacions:

· Hospitalització amb internament

· Hospitalització de dia

· Hospitalització domiciliària

· Cures pal·liatives a domicili

- Tècniques diagnòstiques, quirúrgiques i tractaments:

· Cirurgia ambulatòria

· Odontostomatologia: tartrectomia (neteja de boca). Pròtesis dentàries

i implants osteointegrats (en cas d'accident en acte de servei)

· Rehabilitació, fisioteràpia i logopèdia

· Teràpies respiratòries: oxigenoteràpia, ventiloteràpia i aerosolteràpia

a domicili

· Tractament de diàlisi peritoneal i hemodiàlisi

· Oncologia: immunoteràpia i quimioteràpia, cobaltoteràpia,

radiumteràpia i isòtops radioactius, braquiteràpia i accelerador lineal

Informació general i normes d'utilizació dels

serveis

(27)

Ò

Diagnòstic per la imatge: tomografia axial computeritzada (TAC o

escàner), ressonància magnètica, ortopantomografia, mamografia,

PET-TC, gammagrafia, Doppler i densitometria òssia

· Estudis neurofisiològics

· Test i estudis neuropsicològics per al diagnòstic de patologies amb

deteriorament cognitiu

· Estudi i tractament endoscòpic

· Cardiologia: estudis i tractaments hemodinàmics

· Obstetrícia: amniocentesis

· Oftalmologia: retinografia i tractament làser, tomografia òptica de

coherència, tomografia òptica amb làser confocal (HTR - Heidelberg

Retina Tomograph), polarimetria làser GDX, i tractament de la

degeneració macular associada a l'edat (DMAE) per teràpia

fotodinàmica o injecció intravítria

· Tractament en Unitat del Dolor

· Estudi i tractament en Unitat de la Son

· Litotrícia renal extracorpòria

- Psicoteràpia

- Assistència a metges consultors

- Podologia

- Els serveis corresponents al Nivell IV i els serveis de referència

· Forma de sol·licitar les autoritzacions:

Caser posa a disposició dels Beneficiaris els mitjans següents per a la

sol·licitud de les autoritzacions de les prestacions:

- Presencialment:

A les oficines de l'Entitat

- Telefònicament:

Servei de Gestió i Tramitació Telefònica:

901 33 22 33

- Per correu electrònic:

DOCUMENTACION_MUTUA@caser.es

- A través de la pàgina web de l'Entitat (caser.es).

Per operar a través d'Internet, prèviament cal registrar-se al

sistema accedint a l'apartat “e-client”, on figura una “guia ràpida”

amb els passos que cal seguir.

En sol·licitar l'autorització el Beneficiari ha d'aportar la informació

següent:

- Dades personals: nom i cognoms del Beneficiari, número de targeta

sanitària i dades de contacte (telèfon, correu electrònic, etc.).

- Dades del servei per al qual se sol·licita autorització:

· Identificació del servei sol·licitat (especialitat i acte mèdic).

· Prescripció de la prova o tractament amb identificació, data,

signatura i segell del facultatiu sol·licitant.

· Data prevista per a la prestació i identificació del professional o

centre en què es realitzarà.

(28)

ÓÍÍÃ ÍÂ ÔÁ Å ÃÆ¿Ð ÎÃÅ ÃÊÃÕÉÃÆ

Es presta al domicili del pacient, sempre que la situació clínica així ho

requereixi, en els casos següents:

- Pacients que per raó de la seva malaltia no puguin desplaçar-se.

- Pacients immobilitzats crònics que necessitin ajuda d'una altra persona

per a les activitats bàsiques de la vida diària.

- Malalts terminals.

Caser posa a disposició del Beneficiari la Línia Mèdica 902 190 191, a la

qual es pot dirigir per sol·licitar assistència mèdica i d'infermeria a

domicili, tant programada com d'urgència.

Assistència en règim d'hospitalització

Inclou l'assistència mèdica i quirúrgica que requereixi internament, així

com els serveis bàsics hotelers que li siguin inherents.

Requisits

: els ingressos requereixen prescripció per un metge de l'Entitat,

amb indicació del centre, i autorització de la prestació.

Durada

: l'hospitalització persistirà mentre subsisteixi la necessitat, a

judici del facultatiu responsable de l'assistència al malalt, sense que

puguin ser motiu per prolongar l'estada raons de tipus social.

Tipus d'habitació

: l'hospitalització s'efectuarà en habitació individual amb

bany o dutxa i llit d'acompanyant. En els supòsits d'hospitalització

psiquiàtrica no és exigible el llit d'acompanyant.

Hospitalització per assistència pediàtrica

: en el cas d'hospitalització de

menors de quinze anys, la persona que l’acompanyi té dret a llit i

prestació alimentària.

Assistència en hospital de dia

: inclou les activitats assistencials que no

requereixen que el pacient pernocti a l'hospital.

Hospitalització domiciliària

: es pot dur a terme al domicili del malalt en

aquells casos en què el seu estat ho permeti, en pugui sortir beneficiat i

sigui aconsellable.

Informació general i normes d'utilizació dels

serveis

(29)

ÖÉÆÁÍÈÐÉÂÈ ÀÉÆÊËÆ Í ÍÃÍÂÔÁ Å ÃÆÍÆÁ ÃÂÕÉÃ Æ

· Transport sanitari urgent

S'entén per transport sanitari urgent el que sigui necessari per al trasllat

adequat al centre sanitari que pugui atendre la situació d'urgències, des

del lloc on s'ha produït l'emergència fins al primer centre sanitari amb

capacitat per atendre el pacient.

Ha de ser prescrit per facultatius de l'Entitat, excepte en els casos

d'urgència en què no s’hagi pogut comunicar amb els serveis de l'Entitat i

una altra alternativa no resulti adequada. En aquests supòsits, el

Beneficiari pot sol·licitar directament del Servei d'Ambulàncies existent a

la localitat el trasllat al Servei d'Urgències de l'Entitat a què es trobi

adscrit i l'Entitat ha d'assumir o reintegrar les despeses del trasllat.

· Transport sanitari no urgent

Consisteix en el desplaçament de malalts que no es trobin en situació

d'urgència i que per causes exclusivament clíniques estiguin incapacitats

per desplaçar-se en els mitjans ordinaris de transport a un centre sanitari

de l'Entitat per rebre assistència mèdica o al seu domicili un cop prestada

l’assistència.

La indicació del transport l’ha d’avaluar el metge sol·licitant, qui ha de

valorar l'estat de salut i el grau d'autonomia del malalt, i requereix

l'existència de deficiència que causi incapacitat per poder desplaçar-se de

forma autònoma i que no permeti utilitzar els mitjans ordinaris de

transport.

El malalt ha de presentar una limitació per al desplaçament autònom o

situació clínica que li impedeixi l'ús de mitjans ordinaris.

· Un altre transport

L'Entitat s’ha de fer càrrec de les despeses de transport, sempre que el

desplaçament es realitzi al municipi més pròxim al de residència en què

l'Entitat disposi de mitjans, en els supòsits següents:

- Desplaçaments motivats per la no-disponibilitat dels mitjans exigits.

- Desplaçaments a serveis de nivell IV i de referència, ubicats en una

província diferent de la de residència del Beneficiari quan en la seva no

es disposi del servei.

- Desplaçaments a un municipi diferent del de residència del Beneficiari

per rebre assistència derivada d'un accident en acte de servei o

malaltia professional.

Modalitats: automòbil, autobús, ferrocarril o, si és dóna el cas, a les

províncies insulars o les ciutats de Ceuta o Melilla, amb vaixell o avió.

(30)

×Ø Ù ÚÛÜÙØØÜ Ú Ù Ý ÙÞÜ ØßÛ

en pel seu cost menor, en classe normal o turista, en

línies regulars de transport públic fins al municipi més pròxim que l'Entitat

disposi de mitjans.

· Transport de l'acompanyant

L'Entitat s’ha de fer càrrec de les despeses de transport de l'acompanyant

en els casos següents:

- Beneficiaris menors de 15 anys. A Ceuta, Melilla i províncies insulars,

menors de 18.

- Beneficiaris amb un grau de discapacitat superior al 65% o amb

minusvalidesa cognitiva, sensorial o psíquica que limiti la comprensió i

la comunicació.

- Beneficiaris en una situació de gran deteriorament físic o psíquic.

La indicació de l'acompanyant l’ha d'efectuar un facultatiu, qui valorarà

si l'edat o la situació clínica ho requereixen.

Garantia d'accessibilitat als mitjans

L'Entitat ha de garantir l'accés als mitjans que en cada nivell assistencial

exigeix la Cartera de Serveis, tret que no existeixin mitjans privats ni públics,

en aquest cas els ha de facilitar al municipi més pròxim on estiguin

disponibles.

En cas de no-disponibilitat de mitjans exigits, l'Entitat ha de facilitar l'accés a

altres serveis privats o públics que existeixin en el mateix municipi, i n’ha

d’assumir les despeses que es puguin ocasionar.

Utilització de mitjans no concertats

Quan un Beneficiari, per decisió pròpia o dels seus familiars, utilitzi mitjans

no concertats amb l'Entitat, ha d'abonar, sense dret a reintegrament, les

despeses que es puguin ocasionar, excepte en els casos de denegació

injustificada d'assistència i en els d'assistència urgent de caràcter vital.

Assistència urgent de caràcter vital en mitjans no concertats

Es considera situació d'urgència de caràcter vital aquella en què s'hagi

produït una patologia la naturalesa i símptomes de la qual facin previsible un

risc vital imminent o molt pròxim o un dany irreparable per a la integritat

física de la persona si no es produís una actuació terapèutica immediatament.

El beneficiari ha de comunicar a l'Entitat l'assistència rebuda amb mitjans

aliens dins el termini de quaranta-vuit hores des de l'inici de l'assistència, i

ha d’aportar el corresponent informe mèdic.

Informació general i normes d'utilizació dels

serveis

(31)

à á ×âÚãÚÜ Ú äÜ åÝ æß âÚÝÙÚÜ Û åãâ Ù

de les quaranta-vuit hores següents a la

recepció de la comunicació si accepta la situació d'urgència vital o, al

contrari, si no es considera obligada al pagament perquè entén que no ha

existit una situació d'urgència vital.

Assistència sanitària en cas d'accident quan hi ha un tercer obligat al

pagament (accidents de trànsit, esportius, etc.)

En el supòsit d'assistència sanitària que derivi d’accidents coberts per

qualsevol modalitat d'assegurança obligatòria o se’n vegi agreujada, quan el

cost de l'assistència sanitària prestada hagi de ser satisfet legalment o

reglamentàriament per organismes públics o per entitats privades, l'Entitat es

pot subrogar en els drets i accions dels Beneficiaris relatius a l'import de les

despeses derivades de l’esmentada assistència sanitària.

Els Beneficiaris estan obligats a facilitar a l'Entitat les dades necessàries per

fer-ho.

Atenció telefònica

Caser posa a disposició dels seus clients el Servei de Gestió i Tramitació

Telefònica, en el qual poden agilitzar tràmits de forma eficaç, i les Línies

Mèdica i Pediàtrica 24 hores, en les quals podran rebre assessorament i

orientació al nivell d'assistència més adequat. A les pàgines anteriors es

recullen els números de telèfon d'aquests serveis.

Internet (

caser.es

)

Caser posa a l'abast de tots el seu clients la Web Corporativa caser.es, on es

poden consultar tots els facultatius i centres del Quadre Mèdic “Caser Salud

Mutualista” en tot el territori nacional.

Així mateix, es pot consultar informació sobre altres assegurances, dins de

l'àmplia gamma de productes que inclou Caser, així com accedir a l'apartat

“e-client” on pot obtenir tota la informació i serveis que Caser posa al seu

abast.

Informació complementària

Per a més informació respecte als serveis, instruccions i situacions

assistencials

excepcionals,

la

normativa

completa

està

recollida

detalladament al Concert de Mugeju amb Entitats Mèdiques per a la Prestació

d'Assistència Sanitària als seus Beneficiaris.

(32)

çè éê ëìíìî ïî ìðêñ ïòïéóïî î é ôõïó õôöéè ì õôî õê î éòëïèõô

.

Tarjeta Sanitaria CASER SALUD

La Tarjeta “Caser Salud Mutualista”, de uso personal e intransferible, es el

elemento que acredita al Mutualista como Beneficiario de Caser ante los

profesionales y centros concertados de la Entidad.

Para solicitar cualquier prestación, el Beneficiario deberá presentar la Tarjeta

y, si se le solicita adicionalmente, cualquier otro medio de identificación que

resulte necesario.

Normas de utilización de los medios de la Entidad

Los medios de la Entidad son los servicios propios o concertados puestos a

disposición del Beneficiario para recibir asistencia sanitaria.

· Libertad de elección de médico:

Los Beneficiarios podrán elegir libremente facultativo y centro concertado de

entre los que figuran en los Catálogos de Proveedores de la Entidad de todo

el territorio nacional. El acceso a médicos consultores se realizará previa

derivación por otro especialista y con autorización previa de la Entidad.

· Relación de servicios que precisan autorización previa de la Entidad:

A continuación se relacionan los servicios que requieren autorización previa

de la Entidad. No obstante, antes de la realización de cualquier prueba puede

consultarse si requiere autorización en el teléfono 901 33 22 33

- Hospitalizaciones:

· Hospitalización con internamiento

· Hospitalización de día

· Hospitalización domiciliaria

· Cuidados paliativos a domicilio

- Técnicas diagnósticas, quirúrgicas y tratamientos:

· Cirugía ambulatoria

· Odontoestomatología: Tartrectomía (limpieza de boca). Prótesis

dentarias e implantes osteointegrados (en caso de accidente en acto

de servicio)

· Rehabilitación, Fisioterapia y Logopedia

· Terapias Respiratorias: Oxigenoterapia, Ventiloterapia y

Aerosolterapia a domicilio

· Tratamiento de Diálisis Peritoneal y Hemodiálisis

· Oncología: Inmunoterapia y Quimioterapia, Cobaltoterapia,

Radiumterapia e Isótopos Radiactivos, Braquiterapia y Acelerador

Lineal

Información general y normas de uso de los

servicios

(33)

÷

Diagnóstico por imagen: Tomografía Axial Computerizada (TAC o

scanner), Resonancia Magnética, Ortopantomografía, Mamografía,

PET-TC, Gammagrafía, Doppler y Densitometría Ósea

· Estudios neurofisiológicos

· Test y estudios neuropsicológicos para el diagnóstico de patologías

con deterioro cognitivo

· Estudio y tratamiento endoscópico

· Cardiología: Estudios y tratamientos hemodinámicos

· Obstetricia: Amniocentesis

· Oftalmología: Retinografía y tratamiento láser, Tomografía Óptica de

Coherencia, Tomografía Óptica con Láser Confocal (HTR - Heidelberg

Retina Tomograph), Polarimetría Láser GDX, y Tratamiento de la

degeneración macular asociada a la edad (DMAE) por Terapia

Fotodinámica o Inyección intravítrea

· Tratamiento en Unidad del Dolor

· Estudio y tratamiento en Unidad del Sueño

· Litotricia renal extracorpórea

- Psicoterapia.

- Asistencia a médicos consultores.

- Podología.

- Los servicios correspondientes al Nivel IV y los Servicios de Referencia.

· Forma de solicitar las autorizaciones:

Caser pone a disposición de los Beneficiarios los siguientes medios para la

solicitud de las autorizaciones de las prestaciones:

- Presencialmente:

En las oficinas de la Entidad

- Telefónicamente:

Servicio de Gestión y Tramitación Telefónica:

901 33 22 33

- Por correo electrónico:

DOCUMENTACION_MUTUA@caser.es

- A través de la página web de la Entidad (caser.es

øù

Para operar a través de internet previamente hay que registrarse

en el sistema accediendo al apartado “e-cliente”, donde figura una

“guía rápida” con los pasos a seguir.

Al solicitar la autorización el Beneficiario deberá aportar la siguiente

información:

- Datos personales: Nombre y apellidos del Beneficiario, número de

Tarjeta Sanitaria y datos de contacto (teléfono, correo electrónico,

etc.).

- Datos del servicio para el que se solicita autorización:

· Identificación del servicio solicitado (especialidad y acto médico)

· Prescripción de la prueba o tratamiento con identificación, fecha,

firma y sello del facultativo solicitante

· Fecha prevista para la prestación e identificación del profesional o

centro en el que se realizará

(34)

Asistencia domiciliaria

Se prestará en el domicilio del paciente, siempre que la situación clínica

así lo requiera, en los siguientes casos:

- Pacientes que por razón de su enfermedad no puedan desplazarse.

- Pacientes inmovilizados crónicos que precisen ayuda de otra persona

para las actividades básicas de la vida diaria.

- Enfermos terminales

Caser pone a disposición del Beneficiario la Línea Médica 902 190 191, a

la que puede dirigirse para solicitar asistencia médica y de enfermería a

domicilio, tanto programada como de urgencia.

Asistencia en régimen de hospitalización

Comprende la asistencia médica y quirúrgica que requiera internamiento,

así como los servicios básicos hoteleros inherentes a la misma.

Requisitos

: Los ingresos requerirán prescripción por médico de la

Entidad, con indicación del centro, y autorización de la prestación.

Duración

: La hospitalización persistirá mientras que, a juicio del

facultativo responsable de la asistencia al enfermo, subsista la necesidad,

sin que puedan ser motivo para prolongar la estancia razones de tipo

social.

Tipo de habitación

: La hospitalización se efectuará en habitación

individual con baño o ducha y cama de acompañante. En los supuestos de

hospitalización psiquiátrica no será exigible cama de acompañante.

Hospitalización por asistencia pediátrica

: En el caso de hospitalización

de menores de quince años, la persona que le acompañe tendrá derecho a

cama y prestación alimenticia.

Asistencia en hospital de día

: Comprende las actividades asistenciales

que no precisan que el paciente pernocte en el hospital.

Hospitalización domiciliaria

: Podrá llevarse a cabo en el domicilio del

enfermo en aquellos casos en que su estado lo permita, pueda

beneficiarle y sea aconsejable.

Información general y normas de uso de los

servicios

(35)

ú

ransporte para la asistencia sanitaria

· Transporte sanitario urgente

Se entiende por transporte sanitario urgente el que sea preciso para el

adecuado traslado al centro sanitario que pueda atender la situación de

urgencias, desde el lugar donde se ha producido la emergencia hasta el

primer centro sanitario con capacidad para atender al paciente.

Debe ser prescrito por facultativos de la Entidad, salvo en los casos de

urgencia en que no haya sido posible comunicar con los servicios de la

Entidad y no resulte adecuada otra alternativa. En estos supuestos, el

Beneficiario podrá solicitar directamente del Servicio de Ambulancias

existente en la localidad el traslado al Servicio de Urgencias de la Entidad

a la que se encuentre adscrito y la Entidad deberá asumir o reintegrar los

gastos del traslado.

· Transporte sanitario no urgente

Consiste en el desplazamiento de enfermos que no se encuentren en

situación de urgencia y que por causas exclusivamente clínicas estén

incapacitados para desplazarse en los medios ordinarios de transporte a

un centro sanitario de la Entidad para recibir asistencia médica o a su

domicilio tras habérsele prestado.

La indicación del transporte será evaluada por el médico solicitante que

valorará el estado de salud y el grado de autonomía del enfermo y

requerirá la existencia de deficiencia que cause incapacidad para poder

desplazarse de forma autónoma y que no permita utilizar los medios

ordinarios de transporte.

Será requisito que el enfermo presente limitación para el desplazamiento

autónomo o situación clínica que le impida el uso de medios ordinarios.

· Otro transporte

La Entidad atenderá los gastos de transporte, siempre que el

desplazamiento se realice al municipio más próximo al de residencia en el

que la Entidad disponga de medios, en los siguientes supuestos:

- Desplazamientos motivados por indisponibilidad de medios exigidos.

- Desplazamientos a servicios de nivel IV y de referencia, ubicados en

una provincia distinta a la de residencia del Beneficiario cuando en la

suya no se disponga del servicio.

- Desplazamientos a un municipio distinto al de residencia del

Beneficiario para recibir asistencia derivada de accidente en acto de

servicio o enfermedad profesional.

Modalidades: automóvil, autobús, ferrocarril o, si procediese en las

provincias insulares o las ciudades de Ceuta o Melilla, en barco o avión.

(36)

ûü ýþÿLýL ü ý ýLüÿL ÿüÿ ý üýþ üÿ Lýüÿ L üþÿ ýþL

en líneas regulares de transporte público hasta el municipio más próximo

en que la Entidad disponga de medios.

· Transporte del acompañante

La Entidad se hará cargo de los gastos de transporte del acompañante en

los siguientes casos:

- Beneficiarios menores de 15 años. En Ceuta, Melilla y provincias

insulares, menores de 18.

- Beneficiarios con un grado de discapacidad superior al 65% o con

minusvalía cognitiva, sensorial o psíquica que limite la comprensión y

la comunicación.

- Beneficiarios en una situación de gran deterioro físico o psíquico.

La indicación del acompañante se efectuará por facultativo que valorará

si la edad o la situación clínica lo requieren.

Garantía de accesibilidad a los medios

La Entidad debe garantizar el acceso a los medios que en cada nivel

asistencial exige la Cartera de Servicios, salvo que no existan medios

privados ni públicos, en cuyo caso lo facilitará en el municipio más próximo

donde estén disponibles.

En caso de indisponibilidad de medios exigidos, la Entidad facilitará el acceso

a otros servicios privados o públicos que existan en el mismo municipio,

asumiendo los gastos que pudieran ocasionarse.

Utilización de medios no concertados

Cuando un Beneficiario, por decisión propia o de sus familiares, utilice medios

no concertados con la Entidad, deberá abonar, sin derecho a reintegro, los

gastos que puedan ocasionarse, excepto en los casos de denegación

injustificada de asistencia y en los de asistencia urgente de carácter vital.

Asistencia urgente de carácter vital en medios no concertados

Se considera situación de urgencia de carácter vital aquélla en que se haya

producido una patología cuya naturaleza y síntomas hagan previsible un

riesgo vital inminente o muy próximo o un daño irreparable para la integridad

física de la persona de no obtenerse una actuación terapéutica de inmediato.

El beneficiario comunicará a la Entidad la asistencia recibida con medios

ajenos dentro del plazo de cuarenta y ocho horas al inicio de la asistencia,

aportando el correspondiente informe médico.

Información general y normas de uso de los

servicios

(37)

ûL þ L ÿüþýþL ÿþÿü LýL ÿþLü üüÿLý

siguientes a

la recepción de la comunicación si acepta la situación de urgencia vital o, por

el contrario, si no se considera obligada al pago por entender que no ha

existido una situación de urgencia vital.

Asistencia sanitaria en caso de accidente cuando existe un tercero

obligado al pago (accidentes de tráfico, deportivos, etc.)

En el supuesto de asistencia sanitaria derivada o agravada por accidentes

cubiertos por cualquier modalidad de seguro obligatorio o cuando el coste de

la

asistencia

sanitaria

prestada

deba

ser

satisfecho

legal

o

reglamentariamente por organismos públicos o por entidades privadas, la

Entidad podrá subrogarse en los derechos y acciones de los Beneficiarios

relativos al importe de los gastos derivados de dicha asistencia sanitaria.

Los Beneficiarios estarán obligados a facilitar a la Entidad los datos

necesarios para ello.

Atención telefónica

Caser pone a disposición de sus clientes el Servicio de Gestión y Tramitación

Telefónica, en el que podrán agilizar trámites de forma eficaz, y las Líneas

Médica y Pediátrica 24 horas, en las que podrá recibir asesoramiento y

orientación al nivel de asistencia más adecuado. En páginas anteriores se

recogen los números de teléfono de estos servicios.

Internet (c

aser.es)

Caser pone al alcance de todos sus clientes la Web Corporativa

caser.es

donde se pueden consultar todos los facultativos y centros del Cuadro Médico

“Caser Salud Mutualista” en todo el territorio nacional.

Asimismo, se puede consultar información sobre otros seguros, dentro de la

amplia gama de productos que incluye Caser, así como acceder al apartado

“e-cliente” donde podrá obtener toda la información y servicios que Caser

pone a su alcance.

Información complementaria

Para mayor información respecto a los servicios, instrucciones y situaciones

asistenciales excepcionales, la norma completa se encuentra recogida con

detalle en el Concierto de Mugeju con Entidades Médicas Para la Prestación

de Asistencia Sanitaria a sus Beneficiarios.

(38)

TARRAGONA

.

URGÈNCIES

.

URGÈNCIES HOSPITALÀRIES

.

URGÈNCIES HOSPITALÀRIES MÈDIQUES.

•CLINICA MATT P  43002 TARRAGONA (Tarragona) Tel. 977 21 79 00 Fax. 977 23 07 16

•FUNDACIO HOSPITAL ST. PAU I STA. TECLA R 

43003 TARRAGONA (Tarragona) Tel. 977 25 99 00 Fax. 977 23 49 42

URGÈNCIES HOSPITALÀRIES PEDIÀTRIQUES.

•FUNDACIO HOSPITAL ST. PAU I STA. TECLA

R 

43003 TARRAGONA (Tarragona) Tel. 977 25 99 00 Fax. 977 23 49 42

URGÈNCIES HOSPITALÀRIES ONCOLÒGIQUES.

•FUNDACIO HOSPITAL ST. PAU I STA. TECLA

R 43003 TARRAGONA (Tarragona) Tel. 977 25 99 00 Fax. 977 23 49 42 URGÈNCIES TARRAGONA

(39)

HOSPITALS, CLÍNIQUES I

CENTRES

.

HOSPITALS I CLÍNIQUES

.

•CLINICA MATT P  43002 TARRAGONA (Tarragona) Tel. 977 21 79 00 Fax. 977 23 07 16

FUNDACIO HOSPITAL ST. PAU I STA. TECLA

R 

43003 TARRAGONA (Tarragona) Tel. 977 25 99 00 Fax. 977 23 49 42

•POLICLINICA COMARCAL DE EL VENDRELL C!"!"# $ %%& 43700 EL VENDRELL (Tarragona) Tel. 977 66 01 40/ 977 66 06 38 Fax. 977 66 63 37 •TORTOSA SALUT P'. Joaquin Bau, 6-8 43500 TORTOSA (Tarragona) Tel. 977 58 82 00 Fax. 977 58 81 95

(40)

ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA

.

MEDICINA GENERAL

.

43001.

•CENTRE MEDIC RAMBLA NOVA

( )RC)(# *+ ),# C )R,# 

Rambla Nova, 103 43001 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 25 00 00 Fax. 977 24 99 99

JOSA ARQUE, ALBERT

R -*$ & P./C"0"R-* $

43001 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 25 00 00

•MONTSERRAT LAMEIRO, SALVADOR R -*$ & 

C!

0 1 2 R-* $

43001 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 25 00 00

•PEREZ PORTELA, JAVIER R -*$34

43001 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 23 55 55 43002. •CLINICA MATT P  43002 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 21 79 00 Fax. 977 23 07 16

•TAVERNA LLAURADO, Mª ELENA R -*$ & 

C!

0 1 2 R-* $

43002 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 25 00 00

43003.

•GUASP TICHELL, Mª CRISTINA

R -*$35 6C" )&//

43003 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 23 33 62

43004.

•GRAU GONZALEZ, SALVADOR

R -*$%4 5 C 1 2

43004 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 24 20 02 43005. •CLINICAT 02 0 M.275 P.M 43005 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 23 05 31

•PEREZ POTELA, ALBERT 1 V M 8 9/ M :. ; C" 0 1 2 43005 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 23 05 31

(41)

PEDIATRIA - NEONATOLOGIA

.

43003.

•FUNDACIO HOSPITAL ST. PAU I STA. TECLA

R 

43003 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 25 99 00 Fax. 977 23 49 42

43007.

•FUNDACIO HOSPITAL ST. PAU I STA. TECLA

J<9.! =;>. ?!, 9@ A

43007 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 902 01 34 10

INFERMERIA

.

43001.

•CENTRE MEDIC RAMBLA NOVA

 , )* #)P#* ,)BR)

Rambla Nova, 103 43001 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 25 00 00 Fax. 977 24 99 99 43002. •CLINICA MATT P  43002 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 21 79 00 Fax. 977 23 07 16

FISIOTERÀPIA

.

43001. •CORPORACIO FISIOGESTION C 1 C $!. P!, 2M 8 9 Fisioterapia I Osteopatia Tgn 43001 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 21 19 21

43007.

•CORPORACIO FISIOGESTION

># P D ),,,6B(6R"

Joan Fuster S/n (Hospital Lleuger) , Fundacio Hospital St. Pau I Sta. Tecla

43007 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 902 76 04 45

ODONTOLOGIA

.

•CLINICA DALIA 0 8 9.10 !9 / E 43002 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora ODONTOLOGIA INFANTIL Tel. 977 22 69 16

•CLINICA DENTAL DRA JUSTE P 0 !   P. P! 43001 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora

ODONTOLOGIA GENERAL,ODONTOLOGIA INFANTIL,CIRURGIA

(42)

•CLINICA DENTAL DRA LORENA MONTES

>@)@. 6.2'1P.&/P!/

43001 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora

ODONTOLOGIA GENERAL,ODONTOLOGIA INFANTIL,CIRURGIA

Tel. 977 21 99 82

•CLINICA DENTAL MUÑOZ-ESPECIALIDADES R -*$ 4P. P!

43001 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora

ODONTOLOGIA GENERAL,CIRURGIA Tel. 977 21 21 21 •INSTITUTS ODONTOLOGICS )$1a. Prat de la Riba, 23, , -25 43001 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora

ODONTOLOGIA GENERAL,CIRURGIA Tel. 977 24 99 66

Fax. 977 21 74 62

PODOLOGIA

.

43001.

•GALAN CAO, ISABEL

R VC: 3//

43001 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 21 17 62 Fax. 977 21 17 62

43002.

•ORTOPEDIA MOLINA

)$1a. Maria Cristina, 13, Piso Bj

43002 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 23 73 99 Fax. 977 23 33 18

•PRADA GARCIA, SILVIA !J8 9 1 1 9 & P.M: 0 1 2 1 Tarragona 43002 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 25 25 75

ESTUDI BIOMECÀNIC DE LA MARXA.

•PODOACTIVA

, ?'P ' &%>. ?! 10@ 

Tarragona

43002 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 22 50 12

CENTRES DE VACUNACIÓ

.

43003.

•FUNDACIO HOSPITAL ST. PAU I STA. TECLA

R 

43003 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 25 99 00 Fax. 977 23 49 42 ODONTOLOGIA PODOLOGIA CENTRES DE VACUNACIÓ TARRAGONA

(43)

ESPECIALITATS MÈDIQUES I

QUIRÚRGIQUES

.

AL·LERGOLOGIA

.

•BURILLO ARIAS, JOSE E.

PP9 3 / E

43001 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 21 14 26 Fax. 977 22 01 19

•DALMAU DUCH, GASPÀR

J89 1 9&;012D @A

43002 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 25 25 75

ANÀLISIS CLÍNIQUES

.

43001.

•LAB. DE ANALISIS ANTONI TRILL MARSA

)$1a. Prat de la Riba, 6, (Galeries Minerva)

43001 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 22 18 33 Fax. 977 22 18 33

43003.

•FUNDACIO HOSPITAL ST. PAU I STA. TECLA

R 

43003 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 25 99 00 Fax. 977 23 49 42

ANATOMIA PATOLÒGICA

.

•ANALISTAS PROFESIONALES ASOCIADOS

!J8 9  1 9 &MS."0121D @

43002 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 25 25 75

•ANALISTAS PROFESIONALES ASOCIADOS P9C. .M S .,-! F@

43003 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 23 73 11

ANALISTAS PROFESIONALES ASOCIADOS

R -*$35 6.2")&/E

43006 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 23 33 62

•ANASTOSCOPO

06DR6C), F6* D6V0)RD )

Assemblea de Catalunya, 0005, Piso B 43002 TARRAGONA

(Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 25 28 13 Fax. 977 25 19 76

ELDINE PATOLOGIA

R6* DC),6R)JB)*J#6

Carrer del Plom, 32, Ptal, 19, , Pol. Riuclar 43006 TARRAGONA

(Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 13 96 10

LABORATORIO DR. ECHEVARNE ANALISIS

M 2 !=

43007 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 20 00 15

(44)

ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR

.

•BERGA FLAURIA, CARMEN

R* $ & C0R-61G)!! 2

43001 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 25 00 00

•BERGA FLAURIA, CARMEN R -*$34

43003 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 23 55 55

APARELL DIGESTIU

.

•MALLAFRE CAGIGAO, PEDRO PABLO

R -*$ & C! 0 1 2R -* $

43001 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 25 00 00

MALLAFRE CAGIGAO, PEDRO PABLO

!J8 9 1 1 9 &0121D@

43002 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 25 25 75

•ROJAS MERCEDES, NORBERTO LUIS R -*$ & 

C!

0 1 2 R-* $

43001 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 25 00 00 ENDOSCÒPIA DIGESTIVA. •DIGEST GRUP, SCP R -*$34 43002 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 23 55 55

•MALLAFRE CAGIGAO, PEDRO PABLO R -*$ & 

C! 

0 1 2R -* $

43001 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 25 00 00

CARDIOLOGIA

.

•CENTRE MEDIC RAMBLA NOVA

M#* 6DP* 6F)( ,

Rambla Nova, 103 43001 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 25 00 00 Fax. 977 24 99 99

•ESQUE RUIZ, FRANCISCO

R -*$34 ; C ! 0 12 D @A

43001 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 23 55 55

MAZZANTI MIGNAQUI, GUILLERMO

R -*$34 P.M:

43001 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 23 55 55

•MERCE KLEIN, JORGE R* $ &

C!

0 1 2R-* $

43001 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 25 00 00 Fax. 977 24 99 99

MORENO AMBROJ, CRISTINA

!J8 9 1 1 9&P.M:0 1 21

Tarragona

43002 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 25 25 75 ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR

APARELL DIGESTIU CARDIOLOGIA

(45)

•TORO GIL, JAIRO ALONSO R* $ 3 4 C ! 12 43003 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 646 20 46 06

DOPPLER (CARDIOLOGIA).

•TORO GIL, JAIRO ALONSO

R* $ 3 4C ! 12 

43003 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 646 20 46 06

ERGOMETRIES.

•TORO GIL, JAIRO ALONSO

R* $ 3 4C ! 12 

43003 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 646 20 46 06

HOLTER.

•TORO GIL, JAIRO ALONSO

R* $ 3 4C ! 12 

43003 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 646 20 46 06

CIRURGIA GENERAL I DE L´APARELL

DIGESTIU

.

•CLINICA MATT

P  

43002 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 21 79 00 Fax. 977 23 07 16

•LOPEZ SANCHEZ, SANTOS !J8 9 1 1 9 & P.M: 0 1 2 1 Tarragona 43002 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 25 25 75

•OLONA CASAS, CARLES R* $ &

C!

0 1 2R-* $

43001 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 25 00 00 Fax. 977 24 99 99

SOLE POBLET, JOSEP MARIA

C.!G C  

P.&/P!/

43001 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 23 34 43

•SOLE POBLET, JOSEP MARIA R -*$ H )36/

43001 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 22 05 30 Fax. 977 24 47 80

•VADILLO BARGALLO, JORDI R* $ &C!0 1 2R-* $

43001 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 25 00 00 Fax. 977 24 99 99

DERMATOLOGIA

.

•CENTRE MEDIC RAMBLA NOVA

6)J# F)R),)R

Rambla Nova, 103 43001 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 25 00 00 Fax. 977 24 99 99

(46)

•FUNDACIO HOSPITAL ST. PAU I STA. TECLA

J<9.! =;>. ?!, 9@ A

43007 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 902 01 34 10

•PUJOL MONTCUSI, JOSEP ANTON ) 8uebisbe Josep Pont I Gol, 1, 2ª

43005 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 24 32 43

GINECOLOGIA I OBSTETRÍCIA

.

•BOJ BORBONES, JOAQUIN

R -*$& 3 P. /P!/09 .

43001 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 24 84 00

CLINICAT

020 M.275P.M

43005 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 23 05 31 •MEDINAMIC 2010 R -*$ & 61 G2 )! !2 43001 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 25 00 00

•ROS CAMPAS, NARCIS J<9.! =/

43007 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 902 01 34 10 Fax. 977 23 49 42

•ROVIRA MONTANE, JORDI R#R)0# * D)* 6J#RF

Santa Joaquina de Vedruna, 23, Piso Bj 43002 TARRAGONA

(Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 25 25 75 Fax. 977 25 13 30

HEMATOLOGIA I HEMOTERÀPIA

.

•FUNDACIO HOSPITAL ST. PAU I STA. TECLA

J<9.! =;>. ?!, 9@ A

43007 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 902 01 34 10

LOGOPÈDIA I FONIATRIA

.

•ESPIN MUNNE, ROSA

R -*$ 6.2"6.8 "&/6

43001 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora

Tel. 977 22 10 33/ 977 22 10 30

ESPIN MUNNE, ROSA

R VC: % /

43001 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 23 55 91 Fax. 977 23 23 17

INSTITUT DE DIAGNOSTIC PSICOLOGIC

C),6DC)D 6, ,* BR )C)R06*

Emperador August, 0026, Piso, 1º, Pta, 1 43003 TARRAGONA

(Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 22 85 09 Fax. 977 22 85 09 DERMATOLOGIA GINECOLOGIA I OBSTETRÍCIA HEMATOLOGIA I HEMOTERÀPIA LOGOPÈDIA I FONIATRIA TARRAGONA

(47)

MEDICINA INTERNA

.

•ARGEMI COLETAS, TERESA Mª

R* $ & C!R -* $61G)!! 2

43001 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 25 00 00

•SABALLS NADAL, MIREIA

R* $ & C! 0 1 2R-* $

43001 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 25 00 00 Fax. 977 24 99 99

NEFROLOGIA

.

•FUNDACIO HOSPITAL ST. PAU I STA. TECLA

J<9.! =;>. ?!, 9@ A

43007 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 902 01 34 10

PNEUMOLOGIA

.

•BURILLO ARIAS, JOSE E.

PP9 3 / E

43001 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 21 14 26 Fax. 977 22 01 19

•ESQUE RUIZ, FRANCISCO

R -*$34 ; C ! 0 12D @A

43001 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 23 55 55

NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA

.

•CENTRE MEDIC RAMBLA NOVA

JBRF)P#RD ), )R* ), F#

Rambla Nova, 103 43001 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 25 00 00 Fax. 977 24 99 99

•FUNDACIO HOSPITAL ST. PAU I STA. TECLA R 

43003 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 25 99 00 Fax. 977 23 49 42

•PASCUAL RUBIO, VICENÇ

R* $ &C!0 1 2R-* $

43001 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 25 00 00 Fax. 977 24 99 99

NEUROLOGIA

.

•ROSICH ESTRAGO, MARCEL

)$1a. Mª Cristina, 22

43002 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 21 72 93

•ROSICH ESTRAGO, MARCEL R -*$

34 ; C ! 

0 12 D @A

43003 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 23 55 55

(48)

OFTALMOLOGIA

.

•CLINIMEDIC

R -*$%4 5 )

43004 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 24 20 02 Fax. 977 25 16 25

•MARTIN AVIA, JORDI R -*$ & 

C! 

0 1 2R -* $

43001 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 25 00 00 Fax. 977 24 99 99

RUIZ DE GOPEGUI DRONDA, FCO. JAVIER

R -*$5 //

43001 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 23 82 35

ONCOLOGIA MÈDICA

.

•FUNDACIO HOSPITAL ST. PAU I STA. TECLA

J<9.! =;>. ?!, 9@ A

43007 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 902 01 34 10

OTORINOLARINGOLOGIA

.

•BENITO GONZALEZ, JOSE JAVIER

R* $ & C! 0 1 2R-* $

43001 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 25 00 00 Fax. 977 24 99 99

•FERRER BURILLO, JUAN J. R -*$  5/ , 6.2 F 43001 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 22 78 90 Fax. 977 22 78 90

•PEREZ HERNANDEZ, ISABEL R -*$ & 

C! 

0I 1 2R -* $

43001 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 25 00 00

•TORMO TORMO, MIGUEL ANGEL )$1a. Cardenal Vidal I Barraquer, 2, Bajo

43005 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 24 59 11

PSICOLOGIA

.

•CENTRE MEDIC RAMBLA NOVA

)M6R)DBR<B 6V#0)R ) CD#R )

Rambla Nova, 103 43001 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 25 00 00 Fax. 977 24 99 99 •CLINICAT 02 0 M.275 P.M 43005 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 23 05 31 OFTALMOLOGIA ONCOLOGIA MÈDICA OTORINOLARINGOLOGIA PSICOLOGIA TARRAGONA

(49)

•INSTITUT DE DIAGNOSTIC PSICOLOGIC

(#06+( )RC )0#* D 6RR)D

MESEGUER RETORTILLO, ANNA MULET VALLES, MAGI

OLIVEIRA PEIXOTO, MARISE Emperador August, 0026, Piso, 1º, Pta, 1 43003 TARRAGONA

(Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 22 85 09 Fax. 977 22 85 09

•MORAN VELASCO, EVA R - 

 4

P./P!/

43003 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 633 74 11 54

PSIQUIATRIA

.

•INSTITUT DE DIAGNOSTIC PSICOLOGIC

0#* D )K )C)M)C66,6* )

Emperador August, 0026, Piso, 1º, Pta, 1 43003 TARRAGONA

(Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 22 85 09 Fax. 977 22 85 09

•RUBIO QUIROS, FRANCISCO J. !J8 9 1 9

& M :

43002 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 25 25 75 Fax. 977 25 13 30

RADIOLOGIA

.

RADIOLOGIA GENERAL.

•CENTRE RADIOLOGICO TARRAGONA

R -*$34 C ! 0 12R1 @2 1

Tarragona

43003 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 23 55 55 Fax. 977 23 39 04 •CLINICA MATT P  43002 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 21 79 00 Fax. 977 23 07 16 •MEDINAMIC 2010 R -*$ & 61G2 )! !2 43001 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 25 00 00

ECOGRAFIES (RADIOLOGIA).

•CENTRE RADIOLOGICO TARRAGONA

R -*$ 34 C ! 0 12R1 @2 1 Tarragona 43003 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 23 55 55 Fax. 977 23 39 04

DENSITOMETRIES.

•FUNDACIO HOSPITAL ST. PAU I STA. TECLA

R 

43003 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 25 99 00 Fax. 977 23 49 42

(50)

MAMOGRAFIES.

•CENTRE RADIOLOGICO TARRAGONA

R -*$34 C ! 0 12R1 @2 1

Tarragona

43003 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 23 55 55 Fax. 977 23 39 04

RESSONÀNCIA MAGNÈTICA.

•CENTRE MEDIC DIAGNOSTIC ALOMAR

D89@G0 ! 5

43002 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 24 71 35 Fax. 977 21 92 49

REUMATOLOGIA

.

•CENTRE MEDIC RAMBLA NOVA

,,# P)RDMB )* 6*RN B6

Rambla Nova, 103 43001 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 25 00 00 Fax. 977 24 99 99

POVEDA ELICES, Mª JOSE

!J8 9 1 9&M :

43002 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 25 25 75

•RAMIREZ LAFITA, FRANCISCO R -*$  6.2M/ 43001 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 41 12 85

TRAUMATOLOGIA I ORTOPÈDIA

.

•CEBRAL MORENO, JUAN

C.!G C P. & P!

43001 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 23 34 43

•CENTRE MEDIC RAMBLA NOVA P6R6+R)R6C)R06*

Rambla Nova, 103 43001 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 25 00 00 Fax. 977 24 99 99 CLINICA MATT P  43002 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 21 79 00 Fax. 977 23 07 16 CLINICAT 02 0 M.275 P.M 43005 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 23 05 31

•ESPARZA PAGAN, MIGUEL ANGEL R* $ &C0R-* $

43001 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 25 00 00

GONZALEZ PEDROUZO, JOSE EDUARDO

!J8 9 1 1 9&P.M:0 1 21

Tarragona

43002 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 25 25 75 RADIOLOGIA

REUMATOLOGIA

TRAUMATOLOGIA I ORTOPÈDIA

(51)

UROLOGIA

.

•BENAGES PAMIES, JAUME

R - 

43003 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 25 99 00

•EGEA ALFONZO, ALEJANDRO MANUEL R* $ & C! 0 1 2R-* $

43001 TARRAGONA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 25 00 00 Fax. 977 24 99 99

(52)

ALTAFULLA

.

ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA

.

MEDICINA GENERAL

.

•NIETO RODRIGUEZ, ANA Mª

C 1 C .& /E

43893 ALTAFULLA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 65 10 84

AMPOSTA

.

ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA

.

MEDICINA GENERAL

.

•HOSPITAL COMARCAL D AMPOSTA

J2 !1@9   & C .)?! 5

43870 AMPOSTA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora

Tel. 977 70 01 00/ 977 70 03 50 Fax. 977 70 28 94

PEDIATRIA - NEONATOLOGIA

.

•HOSPITAL COMARCAL D AMPOSTA

J2 !1@9   & C .)?! 5

43870 AMPOSTA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora

Tel. 977 70 01 00/ 977 70 03 50 Fax. 977 70 28 94

INFERMERIA

.

•HOSPITAL COMARCAL D AMPOSTA

J2 !1@9   & C  .)?! 5 

43870 AMPOSTA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora

Tel. 977 70 01 00/ 977 70 03 50 Fax. 977 70 28 94

FISIOTERÀPIA

.

•HOSPITAL COMARCAL D AMPOSTA

J2 !1@9   & C  .)?! 5 

43870 AMPOSTA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora

Tel. 977 70 01 00/ 977 70 03 50 Fax. 977 70 28 94

ESPECIALITATS MÈDIQUES I

QUIRÚRGIQUES

.

GINECOLOGIA I OBSTETRÍCIA

.

•HOSPITAL COMARCAL D AMPOSTA

J2 !1@9   & C  .)?! 5 

43870 AMPOSTA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora

Tel. 977 70 01 00/ 977 70 03 50 Fax. 977 70 28 94

OFTALMOLOGIA

.

•HOSPITAL COMARCAL D AMPOSTA

J2 !1@9   & C  .)?! 5 

43870 AMPOSTA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora

Tel. 977 70 01 00/ 977 70 03 50 Fax. 977 70 28 94

ALTAFULLA

(53)

OTORINOLARINGOLOGIA

.

•HOSPITAL COMARCAL D AMPOSTA

J2 !1@9   & C .)?! 5

43870 AMPOSTA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora

Tel. 977 70 01 00/ 977 70 03 50 Fax. 977 70 28 94

TRAUMATOLOGIA I ORTOPÈDIA

.

•HOSPITAL COMARCAL D AMPOSTA

J2 !1@9   & C .)?! 5

43870 AMPOSTA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora

Tel. 977 70 01 00/ 977 70 03 50 Fax. 977 70 28 94

BATEA

.

ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA

.

MEDICINA GENERAL

.

•ALBIAC SEBASTIAN, MANUEL

)$1a. Terralta, 64

43786 BATEA (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 43 00 80

CALAFELL

.

ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA

.

MEDICINA GENERAL

.

•CENTRE MEDIC CALAFELL

5

43820 CALAFELL (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 69 58 99

FUNDACIO HOSPITAL ST. PAU I STA. TECLA

C!16.!2 =;OS! C?CG A

43820 CALAFELL (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 69 14 14

PEDIATRIA - NEONATOLOGIA

.

•FUNDACIO HOSPITAL ST. PAU I STA. TECLA

C!16.!2 =;OS! C?CG A

43820 CALAFELL (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 69 14 14

INFERMERIA

.

•FUNDACIO HOSPITAL ST. PAU I STA. TECLA

C!16.!2 =;OS! C?CG A

43820 CALAFELL (Tarragona) Prèvia Petició d`hora Tel. 977 69 14 14

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :