FOAP 2014 Previsió Oferta formativa

Descargar (0)

Texto completo

(1)

FOAP 2014

Previsió Oferta formativa 2014-2015

Aquesta oferta formativa NO ÉS DEFINITIVA. Està pendent d’atorgament per part del

Servei d’Ocupació de Catalunya

1

ADMINISTRACIÓ i GESTIÓ

Teoria Pràctiques Total hores Inici i final Horari Requisits d’accés

IF001 Gestió comptable i gestió administrativa per a auditoria 1

Aplic. informàtiques (fulls de càlcul, bases dades...) - Sist. operatiu, recerca d’informació – Aplic. informàtiques de tractament de textos – Gestió fiscal i comptable – Planif. auditoria i auditoria de les àrees de l’empresa – Aplic. Informàtiques per a presentacions gràfiques d’informació – Formació complementària – Pràctiques en empresa.

570 80 650 12-01-2015 a Octubre 2015 Tarda

Majors de 16 anys (preferentment majors de 18 anys)

Requisit acadèmic: NIVELL 3

• Títol de batxillerat o equivalent a efectes acadèmics • Prova d’accés als cicles formatius de grau superior • Prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys

IF002 Gestió comptable i gestió administrativa per a auditoria 2

Aplic. informàtiques (fulls de càlcul, bases dades...) - Sist. operatiu, recerca d’informació – Aplic. informàtiques de tractament de textos – Gestió fiscal i comptable – Planif. auditoria i auditoria de les àrees de l’empresa – Aplic. Informàtiques per a presentacions gràfiques d’informació – Formació complementària – Pràctiques en empresa.

570 80 650 12-01-2015 a Octubre 2015 Tarda

Majors de 16 anys (preferentment majors de 18 anys)

Requisit acadèmic: NIVELL 3

• Títol de batxillerat o equivalent a efectes acadèmics • Prova d’accés als cicles formatius de grau superior • Prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys

/055 Anglès: atenció al públic 1

Simulacions de comunicació personal amb el client – Gramàtica i estructures lingüístiques – Expressió oral – Expressions i lèxic comercial i empresarial – Continguts relacionats amb la professionalitat.

220 0 220 Febrer a

Juny 2015 Matí

Majors de 16 anys

Requisit acadèmic: NIVELL 2

• Títol de Graduat Escolar

• Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria • Haver superar la prova d’accés als cicles formatius

de grau mitjà

Requisit professional:

• Administratiu o recepció i atenció al públic o alguna formació relacionada amb aquestes professions.

/056 Anglès: atenció al públic 2

Simulacions de comunicació personal amb el client – Gramàtica i estructures lingüístiques – Expressió oral – Expressions i lèxic comercial i empresarial – Continguts relacionats amb la professionalitat.

220 0 220 Febrer a

Juny 2015 Tarda

Majors de 16 anys

Requisit acadèmic: NIVELL 2

• Títol de Graduat Escolar

• Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria • Haver superat la prova d’accés als cicles formatius de

grau mitjà

Requisit professional:

• Administratiu o recepció i atenció al públic o alguna formació relacionada amb aquestes professions. A (curs amb mòdul formatiu d’anglès) + TIC (curs amb mòdul formatiu d’ofimàtica)

(2)

FOAP 2014

Previsió Oferta formativa 2014-2015

Aquesta oferta formativa NO ÉS DEFINITIVA. Està pendent d’atorgament per part del

Servei d’Ocupació de Catalunya

2

ADMINISTRACIÓ i GESTIÓ

Teoria Pràctiques Total hores Inici i final Horari Requisits d’accés

/057 Anglès: atenció al públic 3

Simulacions de comunicació personal amb el client – Gramàtica i estructures lingüístiques – Expressió oral – Expressions i lèxic comercial i empresarial – Continguts relacionats amb la professionalitat.

220 0 220 Febrer a

Juny 2015 Matí

Majors de 16 anys

Requisit acadèmic: NIVELL 2

• Títol de Graduat Escolar

• Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria • Haver superat la prova d’accés als cicles formatius de

grau mitjà

Requisit professional:

• Administratiu o recepció i atenció al públic o alguna formació relacionada amb aquestes professions.

/058 Anglès: atenció al públic 4

Simulacions de comunicació personal amb el client – Gramàtica i estructures lingüístiques – Expressió oral – Expressions i lèxic comercial i empresarial – Continguts relacionats amb la professionalitat.

220 0 220 Febrer a

Juny 2015 Tarda

Majors de 16 anys

Requisit acadèmic: NIVELL 2

• Títol de Graduat Escolar

• Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria • Haver superat la prova d’accés als cicles formatius de

grau mitjà

Requisit professional:

• Administratiu o recepció i atenció al públic o alguna formació relacionada amb aquestes professions.

/059 Anglès: atenció al públic 5

Simulacions de comunicació personal amb el client – Gramàtica i estructures lingüístiques – Expressió oral – Expressions i lèxic comercial i empresarial – Continguts relacionats amb la professionalitat. 220 0 220 Maig a Octubre 2015 Matí Majors de 16 anys

Requisit acadèmic: NIVELL 2

• Títol de Graduat Escolar

• Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria • Haver superat la prova d’accés als cicles formatius de

grau mitjà

Requisit professional:

• Administratiu o recepció i atenció al públic o alguna formació relacionada amb aquestes professions. A (curs amb mòdul formatiu d’anglès) + TIC (curs amb mòdul formatiu d’ofimàtica)

(3)

FOAP 2014

Previsió Oferta formativa 2014-2015

Aquesta oferta formativa NO ÉS DEFINITIVA. Està pendent d’atorgament per part del

Servei d’Ocupació de Catalunya

3

COMERÇ i MÀRQUETING

Teoria Pràctiques hores Total Inici i final Horari Requisits d’accés

*

IF003 Gestió i control de l’aprovisionament 1A

Gestió d’inventaris – Planificació i gestió de la demanda – Gestió de proveïdors – Optimització de la cadena logística – Anglès professional per a la logística i transport internacional - Formació complementària – Pràctiques professionals no laborals.

390 80 470 12-01-2015 a

Juny 2015 Matí

. Majors de 16 anys (preferentment majors de 18 anys)

Requisit acadèmic: NIVELL 3

• Títol de batxillerat o equivalent a efectes acadèmics.

• Prova d’accés als cicles formatius de grau superior

• Prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys.

IF007 Gestió i control de l’aprovisionament 2A

Gestió d’inventaris – Planificació i gestió de la demanda – Gestió de proveïdors – Optimització de la cadena logística – Anglès professional per a la logística i transport internacional - Formació complementària – Pràctiques professionals no laborals. 390 80 470 Maig a Octubre 2015 Matí

Majors de 16 anys (preferentment majors de 18 anys)

Requisit acadèmic: NIVELL 3

• Títol de batxillerat o equivalent a efectes acadèmics.

• Prova d’accés als cicles formatius de grau superior

• Prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys

IF11 Activitats auxiliars de comerç 1

Operacions auxiliars en el punt de venda – Preparació de comandes – Manipulació i moviments amb traspalés i carretons de mà – Atenció bàsica al client – Formació complementària – Pràctiques professionals no laborals.

250 40 290 Març a

Juny 2015

Matí

Majors de 16 anys

Requisit acadèmic: NIVELL 1

Sense requisits acadèmics ni professionals.

IF12 Activitats auxiliars de comerç 2

Operacions auxiliars en el punt de venda – Preparació de comandes – Manipulació i moviments amb traspalés i carretons de mà – Atenció bàsica al client – Formació complementària – Pràctiques professionals no laborals.

250 40 290 Març a

Juny 2015

Tarda

.

Majors de 16 anys

Requisit acadèmic: NIVELL 1

Sense requisits acadèmics ni professionals. A (curs amb mòdul formatiu d’anglès) + TIC (curs amb mòdul formatiu d’ofimàtica)

(4)

FOAP 2014

Previsió Oferta formativa 2014-2015

Aquesta oferta formativa NO ÉS DEFINITIVA. Està pendent d’atorgament per part del

Servei d’Ocupació de Catalunya

4

COMERÇ i MÀRQUETING

Teoria Pràctiques hores Total Inici i final Horari Requisits d’accés

*

IF13 Activitats de venda 1 A + TIC

Organització de processos de venda – Tècniques de venda – Venda online – Aprovisionament i emmagatzematge en la venda – Animació i presentació del producte en el punt de venda – Operacions de caixa en la venda – Gestió de l’atenció al client/consumidor – Tècniques de comunicació i atenció al client/consumidos – Formació complementària – Pràctiques professionals no laborals.

530 80 610 09-01-2015 a

Juny 2015 Matí

Majors de 16 anys

Requisit acadèmic: NIVELL 2

• Títol de Graduat Escolar

• Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria

• Haver superar la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà

*

IF14 Activitats de venda 2 A + TIC

Organització de processos de venda – Tècniques de venda – Venda online – Aprovisionament i emmagatzematge en la venda – Animació i presentació del producte en el punt de venda – Operacions de caixa en la venda – Gestió de l’atenció al client/consumidor – Tècniques de comunicació i atenció al client/consumidors – Formació complementària – Pràctiques professionals no laborals.

530 80 610 09-01-2015 a

Juny 2015 Matí

Majors de 16 anys

Requisit acadèmic: NIVELL 2

• Títol de Graduat Escolar

• Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria

• Haver superar la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà

FABRICACIÓ MECÀNICA

Teoria Pràctiques Total hores Inici i final Horari Requisits d’accés

*

IF15 Soldadura amb elèctrode revestit i TIG

Interpretació de plànols en soldadura – Processos de tall i preparació de vores – Soldadura amb arc elèctric amb elèctrodes revestits – Soldadura amb arc baix gas protector

amb elèctrode no consumible (TIG) – Formació

complementària – Pràctiques professionals no laborals.

680 40 720 09-01-2015 a Setembre 2015 Tarda Majors de 16 anys

Requisit acadèmic: NIVELL 2

• Títol de Graduat Escolar

• Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria

• Haver superar la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà

(5)

FOAP 2014

Previsió Oferta formativa 2014-2015

Aquesta oferta formativa NO ÉS DEFINITIVA. Està pendent d’atorgament per part del

Servei d’Ocupació de Catalunya

5

HOSTALERIA i TURISME

Teoria Pràctiques Total hores Inici i final Horari Requisits d’accés

*

IF17 Operacions bàsiques de restaurant i bar 1

Aplicació de normes i condicions higiènic sanitàries en restauració – Ús de la dotació bàsica del restaurant i assistència al preservei - Servei bàsic d’aliments i begudes i tasques de

postservei en el restaurant – Aprovisionament i

emmagatzematge d’aliments i begudes en el bar – Preparació i servei de begudes i menjars ràpids al bar – Formació complementaria – Pràctiques professionals no laborals.

230 80 310 18-12-2014 a

Abril -2015 Tarda

Majors de 16 anys

Requisit acadèmic: NIVELL 1

Sense requisits acadèmics ni professionals.

*

IF18 Operacions bàsiques de restaurant i bar 2

Aplicació de normes i condicions higiènic sanitàries en restauració – Ús de la dotació bàsica del restaurant i assistència al preservei - Servei bàsic d’aliments i begudes i tasques de

postservei en el restaurant – Aprovisionament i

emmagatzematge d’aliments i begudes en el bar – Preparació i servei de begudes i menjars ràpids al bar – Formació complementaria – Pràctiques professionals no laborals.

230 80 310 08-01-2015 a

Abril 2015 Tarda

Majors de 16 anys

Requisit acadèmic: NIVELL 1

Sense requisits acadèmics ni professionals.

*

IF004 Serveis de bar i cafeteria 1 A + TIC

Tècniques de servei d’aliments i beguda a la taula i barra – Begudes – Servei de vins – Elaboració i exposició de menjars al bar-cafeteria – Gestió del bar-cafeteria - Seguretat, higiene i protecció ambiental en hostaleria – Anglès professional per a serveis de restauració – Formació complementària – Pràctiques professionals no laborals.

570 80 650 09-01-2015 a

Juliol 2015 Tarda

Majors de 16 anys

Requisit acadèmic: NIVELL 2

• Títol de Graduat Escolar

• Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria

• Haver superar la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà

*

IF005 Serveis de bar i cafeteria 1 A + TIC

Tècniques de servei d’aliments i beguda a la taula i barra – Begudes – Servei de vins – Elaboració i exposició de menjars al bar-cafeteria – Gestió del bar-cafeteria - Seguretat, higiene i protecció ambiental en hostaleria – Anglès professional per a serveis de restauració – Formació complementària – Pràctiques professionals no laborals.

570 80 650 09-01-2015 a

Juliol 2015 Tarda

Majors de 16 anys

Requisit acadèmic: NIVELL 2

• Títol de Graduat Escolar

• Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria

• Haver superar la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà

(6)

FOAP 2014

Previsió Oferta formativa 2014-2015

Aquesta oferta formativa NO ÉS DEFINITIVA. Està pendent d’atorgament per part del

Servei d’Ocupació de Catalunya

6

MARITIMOPESQUERA

Teoria Pràctiques Total hores Inici i final Horari Requisits d’accés

IF16 Activitats auxiliars i de suport al buc en el port

Tècn. de reparació d’elements pesquers al port – Trasllat, càrrega i descàrrega del vaixell a port – Tècn. de conservació d’elements pesquers al port – Tecnologia naval de les parts del vaixell – Prevenció de riscos laborals i mediambientals en les activitats auxiliars i de suport al buc en el port - Formació complementària – Pràctiques en empresa.

190 40 230 Febrer a

Abril 2015 Matí

Majors de 16 anys

Requisit acadèmic: NIVELL 1

• Sense requisits acadèmics ni professionals.

SERVEIS SOCIOCULTURALS

i A LA COMUNITAT

Teoria Pràctiques Total hores Inici i final Horari Requisits d’accés

*

IF006 Atenció sociosanitària a persones dependents en domicilis 1

Característiques i necessitats d’atenció higienicosanitària a les persones dependents – Administració. d’aliments i tractaments – Millora de les capacitats físiques i primers auxilis – Manteniment i rehabilitació psicosocial – Suport a les gestions quotidianes – Interrelació, comunicació i observació de la persona dependent – Gestió, aprovisionament i cuina en la unitat familiar – Manteniment, neteja i organització del domicili – Formació complementària – Pràctiques professionals no laborals.

500 120 620 09-01-2015 a

Juliol 2015 Matí

Majors de 16 anys

Requisit acadèmic: NIVELL 2

• Títol de Graduat Escolar

• Títol de Graduat en Educació Secundària

Obligatòria

• Haver superar la prova d’accés als cicles

formatius de grau mitjà

*

IF008 Atenció sociosanitària a persones dependents en domicilis 2

Característiques i necessitats d’atenció higienicosanitària a les persones dependents – Administració. d’aliments i tractaments – Millora de les capacitats físiques i primers auxilis – Manteniment i rehabilitació psicosocial – Suport a les gestions quotidianes – Interrelació, comunicació i observació de la persona dependent – Gestió, aprovisionament i cuina en la unitat familiar – Manteniment, neteja i organització del domicili – Formació complementària – Pràctiques professionals no laborals.

500 120 620 09-01-2015 a

Juliol 2015 Tarda

Majors de 16 anys

Requisit acadèmic: NIVELL 2

• Títol de Graduat Escolar

• Títol de Graduat en Educació Secundària

Obligatòria

• Haver superar la prova d’accés als cicles

formatius de grau mitjà

(7)

FOAP 2014

Previsió Oferta formativa 2014-2015

Aquesta oferta formativa NO ÉS DEFINITIVA. Està pendent d’atorgament per part del

Servei d’Ocupació de Catalunya

7

AMB EL SUPORT DE

SERVEIS SOCIOCULTURALS

i A LA COMUNITAT

Teoria Pràctiques Total hores Inici i final Horari Requisits d’accés

*

IF009 Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions 1

Suport en la recepció i acollida – Suport en l’organització d’activitats – Intervenció en l’atenció higienicosanitària – Intervenció en l’atenció sociosanitària – Animació social de la persona dependent – Manteniment i millora de les activitat diàries de la persona – Tècnica de comunicació amb persones dependents – Formació complementària – Pràctiques professionals no laborals.

390 80 470 09-01-2015 a

Maig 2015 Matí

Majors de 16 anys

Requisit acadèmic: NIVELL 2

• Títol de Graduat Escolar

• Títol de Graduat en Educació Secundària

Obligatòria

• Haver superar la prova d’accés als cicles

formatius de grau mitjà

IF10 Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions 2

Suport en la recepció i acollida – Suport en l’organització d’activitats – Intervenció en l’atenció higienicosanitària – Intervenció en l’atenció sociosanitària – Animació social de la persona dependent – Manteniment i millora de les activitat diàries de la persona – Tècnica de comunicació amb persones dependents – Formació complementària – Pràctiques professionals no laborals. 390 80 470 Març a Octubre 2015 Tarda Majors de 16 anys

Requisit acadèmic: NIVELL 2

• Títol de Graduat Escolar

• Títol de Graduat en Educació Secundària

Obligatòria

• Haver superar la prova d’accés als cicles

formatius de grau mitjà

Les sessions informatives dels cursos marcats amb

*

es faran durant el mes de novembre. La resta de sessions es planificaran a

partir de gener.

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :