ESTUDI D'AUDIÈNCIA. "Canal Català - TV Osona"

Texto completo

(1)

ESTUDI D'AUDIÈNCIA

"Canal Català - TV Osona"

(2)

Empresa que realitza

l'estudi

Informació Tècnica i Científica SL (Infortècnica)

Mostra

503 persones

Marge d'error de la mostra

Treballant a un nivell de confiança del 95,5% (dos sigma), el marge d'error es inferior al 5% per el conjunt de la mostra.

Univers

Població major de 15 anys de Vic i la comarca

d'Osona.

Tipus d'entrevista

Telefònica, aleatòria i de distribució proporcional a l'extensió de la població, obtenint una mostra proporcional i significativa de cada grup de sexe i edat.

Data del sondeig

Febrer de 2008

Horari de les entrevistes

Entre les 18:00 i les 22:00 hores dels dies laborables. C/ Lepant 422 08025 Barcelona Tel: 934334243 Fax: 934351627 Mes informació a: http://www.infortecnica.com

Dades d'Infortècnica

FITXA TÈCNICA

(3)

"CANAL CATALÀ-TV OSONA", SEGUIDA PER 95.000

TELESPECTADORS A OSONA DURANT L’ÚLTIM MES

"CANAL CATALÀ-TV OSONA" és una emissora de televisió coneguda per un

85 per cent de la població de Vic i del conjunt de la comarca d´Osona..

La tenen sintonitzada als seus receptors un 69 per cent. Un 55 per cent, la

segueix de forma habitual, que representen mes de 70.000 telespectadors,

95.000 durant l’últim mes al conjunt de la comarca.

La mitjana de temps diari que li dediquen els seus seguidors és de 23

minuts. La audiència mitjana a l’àrea de difusió de tota la comarca, sobre el

conjunt de la població, és de 12 minuts diaris (16 minuts durant l’últim mes).

La quota d’audiència (share) es del 6,5 per cent (8,3 a gener de 2008).

Presenta un GRP prop 9.000 mil telespectadors (11.600 a l’últim mes).

(4)

Dades obtingudes a cada àrea

- Grau de coneixement de la població respecte el nom de l'emissora. - Percentatge de sintonització.

- Qualitat de recepció.

- Freqüència de seguiment general de l'emissora. - Freqüència de seguiment durant l'últim mes.

- Nombre de seguidors que segueixen l'emissora habitualment. - Nombre de seguidors que segueixen l'emissora durant l'últim mes. - Temps de dedicació diaria a l'emissora.

- Temps de dedicació durant l'últim mes. - SHARE

- GRPs

- Total d'hores d'audiencia

(5)

Área de Vic

Anàlisi quantitatiu

Última actualització Febrer de 2008

38.747

Municipis Vic

Població dels municipis de la mostra

(6)

INFORTÉCNICA

REF:son-tvosona01/f08 Resposta Percentatge Sí 78,9% No 21,1% Resposta Percentatge Sí 69,2% No 30,8%

Mostra: població que coneix l'emissora a l'àrea de Vic

Resposta Percentatge

Bé 76,7%

Regular 16,7% Malament 6,6%

Pregunta - Coneix l'emissora "Canal Català - TV Osona"? Mostra: població major de 15 anys de: Área de Vic

Pregunta - ¿Te sintonizada "Canal Català - TV Osona" al su televisor?

Pregunta - En quant a la recepció del senyal "Canal Català - TV Osona" es rep bé, regular o malament?

Grau de coneixement de la població respecte el nom de l'emissora Sí No Percentatge de sintonizació Sí No Qualitat de recepció Bé Regular Malament

(7)

INFORTÉCNICA

REF:son-tvosona01/f08

Resposta Percentatge Persones

Gairebé cada dia 17,9% 6.936 Varies vegades a la setmana 20,5% 7.943 Un cop per setmana 2,6% 1.007 Mes d'un cop al mes 7,7% 2.984

18.870 persones de l'àrea indicada.

min / dia desviació SHARE GRPs Hores d'audiència diària

12,8 24,1 6,7% 2.582 8.262,8

min / dia: mitjana de minuts diaris que dedica la població del àrea en qüestió a l'emissora. SHARE: quota d'audiència, o percentatge respecte la resta d'emissores.

Hores d'audiència diària: total de hores de seguiment que hi dedica el conjunt de la població. GRPs: quota de audiència, expressada en nombre de persones, respecte la resta d'emissores.

Pregunta - Amb quina freqüència segueix aquesta emissora? Muestra: población mayor de 15 años de: Área de Vic

Aquesta emissora es escoltada habitualment per

Mitjana de temps de dedicació diària a l'emissora

Desviació estàndard sobre la mitjana: mostra la dispersió de valors sobre la mitjana.

Freqüència de seguiment

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Gairebé cada dia

Varies vegades a la setmana

Un cop per setmana

(8)

INFORTÉCNICA

REF:son-tvosona01/f08

Resposta % Respostes Persones

Avui o ahir 33,3% 12.903

Menys de 7 dies 15,2% 5.890

Menys de 15 dies 6,0% 2.325

Menys d'un mes 6,2% 2.402

Mes d'un mes / No ho

recorda 39,3% 15.228

23.519 persones durant l'últim mes.

Dades de l'últim mes min / dia desviació SHARE GRPs Hores d'audiència diària

11,3 14,6 6,0% 2.325 7.297,4

min / dia: mitjana de minuts diaris que dedica la població del àrea en qüestió a l'emissora. SHARE: quota d'audiència, o percentatge respecte la resta d'emissores.

Hores d'audiència diària: total de hores de seguiment que hi dedica el conjunt de la població. GRPs: quota de audiència, expressada en nombre de persones, respecte la resta d'emissores.

Pregunta - ¿Aproximádament, quan va ser l'últim cop que va veure "Canal Català - TV Osona"?

Mostra: població major de 15 anys de: Área de Vic

Aquesta emissora ha estat seguida per

Mitjana de temps de dedicació diària a l'emissora durant l'últim mes

Desviació estàndard sobre la mitjana: mostra la dispersió de valors sobre la mitjana.

Freqüència de seguiment del mitjà en l'últim mes

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Avui o ahir

Menys de 7 dies

Menys de 15 dies

Menys d'un mes Mes d'un mes / No ho

(9)

Comarca d'Osona excloent Vic

Anàlisi quantitatiu

Última actualització Febrer de 2008

104.567

Municipis Prats de Lluçanès Oristà

Olost Lluçà

Sant Martí d'Albars Perafita

Alpens Centelles Balenyà Brull (El) Població dels municipis de la

mostra

(10)

Collsuspina

Santa Eulàlia de Riuprimer Muntanyola

Sant Bartomeu del Grau Tona

Malla Taradell

Santa Eugènia de Berga Santa Cecília de Voltregà Gurb

Sant Agustí de Lluçanès Sobremunt

Sant Boi de Lluçanès Sora

Masies de Voltregà (Les) Sant Hipòlit de Voltregà Orís

Torelló

Sant Vicenç de Torelló Sant Quirze de Besora Seva

Sant Julià de Vilatorta Viladrau

Calldetenes Folgueroles Roda de Ter

Masies de Roda (Les) Tavèrnoles

Sant Sadurní d'Osormort Espinelves

Vilanova de Sau Tavertet

Manlleu

Santa Maria de Corcó Sant Pere de Torelló

(11)

INFORTÉCNICA

REF:son-tvosona01/f08 Resposta Percentatge Sí 88,1% No 11,9% Resposta Percentatge Sí 69,6% No 30,4%

Mostra: Població que coneix l'emissora a la Comarca d'Osona excloent Vic

Resposta Percentatge

Bé 69,6%

Regular 15,7% Malament 14,7%

Pregunta - Coneix l'emissora de TV local "Canal Català - TV Osona"? Mostra: població major de 15 anys de: Comarca d'Osona excloent Vic

Pregunta - ¿Te sintonizada "Canal Català - TV Osona" al seu televisor?

Pregunta - En quant a la recepció del senyal "Canal Català - TV Osona" es rep bé, regular o malament?

Grau de coneixement de la població respecte el nom de l'emissora Sí No Percentatge de sintonizació Sí No Qualitat de recepció Malament Regular Bé

(12)

INFORTÉCNICA

REF:son-tvosona01/f08

Resposta Percentatge Persones

Gairebé cada dia 20,8% 21.750 Varies vegades a la setmana 16,7% 17.463 Un cop per setmana 10,8% 11.293 Mes d'un cop al mes 1,7% 1.778

52.284 personas de l'àrea indicada.

min / dia desviació SHARE GRPs Hores d'audiència diària

10,8 19,1 5,6% 5.878 18.809,9

min / dia: mitjana de minuts diaris que dedica la població del àrea en qüestió a l'emissora. SHARE: quota d'audiència, o percentatge respecte la resta d'emissores.

Hores d'audiència diària: total de hores de seguiment que hi dedica el conjunt de la població. GRPs: quota de audiència, expressada en nombre de persones, respecte la resta d'emissores.

Pregunta - Amb quina freqüència segueix aquesta emissora?

Muestra: población mayor de 15 años de: Comarca d'Osona excloent Vic

Aquesta emissora es seguida habitualment per

Mitjana de temps de dedicació diària a l'emissora

Desviació estàndard sobre la mitjana: mostra la dispersió de valors sobre la mitjana.

Freqüència de seguiment

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Gairebé cada dia

Varies vegades a la setmana

Un cop per setmana

(13)

INFORTÉCNICA

REF:son-tvosona01/f08 Resposta % de respostes Persones Avui o ahir 35,1% 36.703 Menys de 7 dies 29,8% 31.161 Menys de 15 dies 4,3% 4.496

Menys d'un mes 1,1% 1.150

Mes d'un mes / No ho

recorda 29,7% 31.056

73.511 persones durant l'últim mes.

Dades de l'últim mes

min / dia desviació SHARE GRPs Hores d'audiència

diària

16,5 21,5 8,8% 9.202 28.755,9

min / dia: mitjana de minuts diaris que dedica la població del àrea en qüestió a l'emissora. SHARE: quota d'audiència, o percentatge respecte la resta d'emissores.

Hores d'audiència diària: total de hores de seguiment que hi dedica el conjunt de la població. GRPs: quota de audiència, expressada en nombre de persones, respecte la resta d'emissores.

Pregunta - ¿Aproximádament, quan va ser l'últim cop que va veure "Canal Català - TV Osona"?

Mostra: població major de 15 anys de: Comarca d'Osona excloent Vic

Aquesta emissora ha estat seguida per

Mitjana de temps de dedicació diària a l'emissora durant l'últim mes

Desviació estàndard sobre la mitjana: mostra la dispersió de valors sobre la mitjana.

Freqüència de seguiment del mitjà en l'últim mes

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Avui o ahir

Menys de 7 dies

Menys de 15 dies

Menys d'un mes Mes d'un mes / No ho

(14)

Dades obtingudes:

- Coneixement del nom de l'emissora per sexes i edats. - Freqüència de seguiment por sexes i edats.

- Temps de dedicació diari per sexes i edats.

- Temps de dedicació diari dels seus oients per sexes i edats.

Anàlisi per grups de sexe i d'edat

Les dades que es presenten a continuació estan basades en el conjunt de la mostra que s'ha realitzat. Així doncs, no són proporcionals a la població de cada àrea.

(15)

INFORTÉCNICA

REF:son-tvosona01/f08

Mostra: població major de 15 anys de tota l'àrea de la mostra.

Anàlisi comparatiu per sexes

Resp / Grup Homes Dones

Sí 83,3% 87,5%

No 16,7% 12,5%

Anàlisi comparatiu per grups d'edat

Resp / Grup De 15 a 30 De 30 a 45 De 45 a 60 Més de 60

Sí 95,7% 90,3% 88,6% 84,0%

No 4,3% 9,7% 11,4% 16,0%

Pregunta - ¿Coneix l'emissora de TV local "Canal Català - TV Osona"?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% De 15 a 30 De 30 a 45 De 45 a 60 Més de 60 Sí No Homes No Sí Dones Sí No

(16)

INFORTÉCNICA

REF:son-tvosona01/f08

Mostra: població major de 15 anys de tota l'àrea de la mostra.

Anàlisi per sexes

Resposta Homes Dones

Gairebé cada dia 26,3% 16,7% Varies vegades a la setmana 22,8% 14,7% Un cop per setmana 7,0% 9,8% Mes d'un cop al mes 1,8% 3,9%

Anàlisi comparatiu per grups d'edat

Resp \ Grup De 15 a 30 De 30 a 45 De 45 a 60 Més de 60

Gairebé cada dia 9,1% 13,3% 21,6% 34,0% Varies vegades a la setmana 18,2% 16,7% 21,2% 18,0% Un cop per setmana 18,2% 6,7% 4,8% 12,0% Mes d'un cop al mes 4,5% 3,3% 2,4% 2,0% Pregunta - Amb quina freqüència segueix aquesta emissora?

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Gairebé cada dia Varies vegades a la setmana

Un cop per setmana

Mes d'un cop al mes Homes Dones 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% De 15 a 30 De 30 a 45 De 45 a 60 Més de 60

Gairebé cada dia Varies vegades a la setmana Un cop per setmana Mes d'un cop al mes

(17)

INFORTÉCNICA

REF:son-tvosona01/f08

Mostra: població major de 15 anys de tota l'àrea de la mostra.

Anàlisi per sexes

Homes Dones

12,2 10,8

Anàlisi comparatiu per grups d'edat

De 15 a 30 De 30 a 45 De 45 a 60 Més de 60

7,4 6,9 16,9 14,3

Mitjana de temps de dedicació diària a l'emissora

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 De 15 a 30 De 30 a 45 De 45 a 60 Més de 60 0 2 4 6 8 10 12 14 Homes Dones

(18)

INFORTÉCNICA

REF:son-tvosona01/f08

Mostra: població oient de l'emissora.

Anàlisi dels seus oients per sexes:

Homes Dones

21,6 24,8

Anàlisi dels seus oients per grups d'edat:

De 15 a 30 De 30 a 45 De 45 a 60 Més de 60

14,8 17,2 33,8 22,7

Mitjana de temps de dedicació diària a l'emissora

0 5 10 15 20 25 30 35 40 De 15 a 30 De 30 a 45 De 45 a 60 Més de 60 0 5 10 15 20 25 30 Homes Dones

(19)

Dades obtingudes:

- Distribució de l'audiència durant el dia. - Distribució de l'audiència durant la setmana.

Anàlisi dels seguidors habituals de l'emissora

Es consideren seguidors habituals els qui dediquen una mitjana de més d'un minut al dia a l'emissora.

(20)

INFORTÉCNICA

REF:son-tvosona01/f08

Mostra: població habitual de l'emissora.

Matí (6h - 12h) Migdia (12h - 16h) Tarda (16h - 20h) Nit (20h - 1h) Matinada (1h - 6h) Anàlisi general

Resposta Percentatge de seguidors

Matí 2,1% Migdia 5,3% Tarda 23,2% Nit 68,4% Matinada 1,0% Mañana Mediodía Tarde 3,8 1,3 Madrugada 1,3

Pregunta - A quines hores veu normalment "Canal Català - TV Osona"?

Distribució de l'audiència durant el dia 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Matí Migdia Tarda Nit Matinada

Percentatge de seguidors

Nota

El resultat obtingut és una representació de l'horari mes comú de sintonització de l'emissora. Això no vol dir que no hi hagi seguiment fora de l'horari mes habitual.

(21)

INFORTÉCNICA

REF:son-tvosona01/f08

Mostra: població habitual de l'emissora.

Anàlisi general

Resposta Percentatge de seguidors

Dilluns 13,4% Dimarts 14,3% Dimecres 13,0% Dijous 15,7% Divendres 15,3% Dissabte 14,2% Diumenge 14,2% Mañana Mediodía Tarde 3,8 1,3 Madrugada 1,3

Pregunta - Normalment, quins dies de la setmana veu "Canal Català - TV Osona"?

Distribució de l'audiència durant els dies de la setmana 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge Percentatge de seguidors

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :