XVII JORNADA DE LA SOCIETAT CATALANA DE QUALITAT ASSISTENCIAL. Aportant Coneixement a la Qualitat i a la Seguretat dels Pacients

Texto completo

(1)

XVII JORNADA DE LA SOCIETAT CATALANA DE QUALITAT ASSISTENCIAL

Aportant Coneixement a la Qualitat i a la Seguretat dels Pacients

18 de juny de 2015

(2)

JUNTA DIRECTIVA SCQA

President: Àngel Vidal Milla Vice-president: Andreu Aloy Duch Secretari: Ignasi Arbusa i Gusi Tresorera: Anna Carpena Hernández

COMITÈ CIENTÍFIC

President: Àngel Vidal Milla. President de la SCQA Mª José Bueno Dominguez

Vocal SCQA

Manel Santiñà Vila Vocal SCQA

Montse Gens Barbera Vocal SCQA

Fernando Vilanova Cardenal Vocal SCQA

Glòria Torras Boadella Vocal SCQA

Montse Llinàs Vidal Vocal SCQA

Vocals: Montserrat Gens Barbera Glòria Torras Boadella Montse Oliveras Gil Montse Llinás Vidal Mª Jose Bueno Domínguez

Salut González Martin Manel Santiñà Vila

COMITÈ ORGANITZADOR

President: Pilar Baxarías Gascón. Coordinadora General Qualitat i Seguretat. Fundació Puigvert Andreu Aloy Duch. Vicepresident SCQA

Ignasi Arbusà Gusi. Secretari SCQA Anna Carpena Hernández. Tresorer SCQA Montse Oliveras Gil. Vocal SCQA

Mª Dolores Moriano García. EAP Camp de l’Arpa. CAP Maragall Esther Martínez Camps. Fundació Puigvert

Anna Mata Vila. Fundació Puigvert

Anna Palomino Martínez Fundació Puigvert Lluïsa López Duesa Fundació Puigvert Joaquim Sarquella Geli Fundació Puigvert Dolors Ávila Alcantara Fundació Puigvert Mª Teresa Tierno Ortega

EAP Camp de l’Arpa. CAP Maragall Mª Dolors Moriano

EAP Camp de l’Arpa. CAP Maragall

(3)

PROGRAMA

8:30 Entrada – Recollida de documentació

9:00 Inauguració – presentació

Hble. Sr. Boi Ruiz. Conseller de Salut, Generalitat de Catalunya Àngel Vidal. President de la SCQA

Helena Isábal. Directora Àrea Activitats Bàsiques. Fundació Puigvert

9:15 Comunicacions i Pòsters - Comunicacions

Moderadora: Esther Martínez. Adjunta de Nefrologia. Fundació Puigvert - Pòsters

Moderadora: Mª Dolores Moriano. Directora EAP Camp de l’Arpa. CAP Maragall

10:20 Conferència inaugural

Presentació: Àngel Vidal. President SCQA

Desenvolupament d’un programa de gestió de qualitat a un Servei clínic. Procés i Resultats.

Dr. Josep Sánchez de Toledo. Director del Servei d’Oncologia i Hematologia Pediàtrica del Hospital Vall d’Hebron.

10:45 Cafè – break

11:15 1ª Taula rodona: Aportant Coneixement per a la formació i docència dels professionals en Qualitat i Seguretat dels Pacients

Presentació: Joan Caparrós. Cap clínic d’Urologia. Fundació Puigvert - 2 anys d’experiència “online” de formació en Seguretat i Qualitat.

Mònica Ballester. Directora de Qualitat de l’Hospital Germans Trías i Pujol - Simulacions en seguretat de pacients .

Enric Macarulla. 4D Health General Director - Les TIC’s en Qualitat i Seguretat.

Joan Guanyabens. Director IT Health Spain PwC Consulting

- Gestió i eines per recollir, emmagatzemar i difondre el coneixement sobre Seguretat i Qualitat.

Gemma Armengol. Diplomada en Biblioteconomia i Documentació. Hospital General de Granollers

(4)

PROGRAMA

12:45 Comunicacions i Pòsters - Comunicacions

Moderadora: Esther Martínez. Adjunta de Nefrologia. Fundació Puigvert

- Pòsters

Moderador: Francesc Maestre. Adjunt de Psicologia. Fundació Puigvert

14:00 Dinar

15:30 2ª Taula rodona: Experiències concretes i interessants que aporten Coneixement en la formació, docència, recerca i innovació dels professionals envers la Qualitat i Seguretat dels Pacients

Moderadora: Anna Maria Pujol. Adjunta d’Anestesiologia. Fundació Puigvert

- Formació en la Malaltia Renal Crònica. Llibre de Consens entre l’atenció Especialitzada i l’atenció Primària.

Mª Teresa Tierno. EAP Camp de l’Arpa. CAP Maragall

- Aprenentatge de la Cirurgia Laparoscòpica Urològica al Laboratori experimental.

Josep Salvador. Cap Clínic d’Urologia. Fundació Puigvert

- Avaluació de la millora en Seguretat de Pacients relacionada amb la cateterització venosa perifèrica.

Montserrat Llinás. Adjunta d'Infermeria. Gerència Adjunta de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.

- Programa de Prevenció del Suïcidi.

Lluis de Angel. Psiquiatra. Cap de Servei CSMA Dreta de l’Eixample. CPB-SSM

17:00 3ª Taula: Millors Comunicacions de la Jornada.

Moderador: Andreu Aloy. Vice-president de la SCQA 18:00 Resum de la Jornada.

Lluïsa López. Documentalista Mèdica. Fundació Puigvert 18:10 Premis i Cloenda.

Sra. Esperança Martí. Presidenta del Patronat. Fundació Puigvert Sr. Àngel Vidal. President de la SCQA

(5)

En compliment del que s’estableix en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que, mitjançant aquest formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades per l’entitat FUNDACIÓ PUIGVERT. Així mateix, l’informem de la possibilitat que exerceixi els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, a la nostra oficina ubicada a C/. Cartagena 340, 08025 Barcelona.

El Comitè Científic escollirà les millors comunicacions i es presentaran a la tercera taula de la Jornada.

Tots els Pòsters seran defensats.

És imprescindible que el primer autor estigui inscrit per presentar la Comunicació o Pòster.

És premiarà la millor Comunicació i el millor Pòster.

Es reduirà amb 50€ la quota d’inscripció als autors de treballs acceptats i presentats.

NORMES PER LA PRESENTACIÓ DE TREBALLS Els treballs han d’estar estructurats:

1. Introducció i Objectius 2. Material i Mètode 3. Resultats

4. Conclusions

5. Referències Bibliogràfiques (Opcional)

S’hauran d’enviar en format electrònic a l’adreça de correu: jmatabacas@fundacio-puigvert.es

El Comitè Científic avaluarà els treballs i comunicarà als autors la seva acceptació. Aleshores s’informarà del format (comunicació oral o pòster), característiques de la presentació, mides del pòster, temps assignat per la presentació o defensa, lloc i hora de la presentació.

Els treballs presentats que no s’ajustin al lema de la Jornada, no seran tributaris a premi.

FETS RELLEVANTS

El comitè organitzador de la JORNADA li fa coneixedor/a que pels sol fet de l’enviament de la seva comunicació declara que:

1) Vostè és autor/a, coautor/a o persona autoritzada per presentar a aquesta JORNADA la comunicació enviada.

2) Que com a tal, també pot autoritzat i autoritza a que aquesta comunicació pugui ser publicada sense cap limitació pel propi comitè organitzador o per qualsevol de les entitats patrocinadores de la JORNADA dins dels mitjans de difusió que li són propis, amb objectius relacionats amb la temàtica de la JORNADA o de la difusió i promoció de futures edicions de la mateixa sempre respectant el format, contingut i menció específica a la motivació de la comunicació i l’autoria.

Tan mateix les entitats organitzadores/patrocinadores garanteixen la confidencialitat de les dades de caràcter personal que per motiu de la comunicació presentada pugui tenir accés, en compliment de la LOPD 15/1999 i del RD 1720/2007 que la desenvolupa i que aquestes dades es faran servir amb finalitats relacionades amb la JORNADA o futures edicions de la mateixa i que pot exercir els seus drets davant del propi comitè organitzador o en el seu defecte davant de qualsevol de les entitats organitzadores/patrocinadores.

INFORMACIONS GENERALS

DATES IMPORTANTS

Data límit presentació de treballs:

22 maig

Decisió del Comitè Científic:

5 juny

(6)

INFORMACIONS GENERALS

DIA I LLOC

Dijous 18 de juny de 2015

Sala d’Actes. Fundació Puigvert c/ Cartagena 340, 08025 Barcelona

INSCRIPCIONS I PAGAMENT

Per formalitzar la inscripció és necessari enviar un correu electrònic a l’adreça

jmatabacas@fundacio-puigvert.es

indicant nom i cognoms, entitat laboral, règim d’inscripció, adjuntant les acreditacions (socis, residents) i el comprovant de transferencia bancària.

Si es desitja factura, s’hauran d’adjuntar les dades fiscals corresponents.

El preu de la jornada inclou l’assistència a la jornada, la documentació, el servei de cafès i el dinar de treball.

Places limitades: les inscripcions estarán sotmeses a l’ordre d’arribada i pagament.

PREU INSCRIPCIÓ

Socis: 100€

No Socis: 150€

Residents acreditats: 50€

Dades econòmiques: Banc Sabadell. IBAN ES12 0081 5084 0100 0107

3508

(7)

APARCAMENT

A la zona hi ha diversos aparcaments, com el de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (entrada per la ronda del Guinardó). Davant de la Clínica (C. Santa Carolina, 81-93), també hi ha un aparcament públic.

TRANSPORTS

•Autobusos: 10, 15, 19, 20, 35, 45, 47, 50, 51, 92, 117 i 192

•Metro: línia 5 (Sant Pau / Dos de Maig), línia 4 (Guinardó / Hospital de Sant Pau)

Fundació Puigvert

c/ Cartagena 340 08025 Barcelona

SEU

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :