• No se han encontrado resultados

Boletín hidrológico de los embalses de Galicia-Costa

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Boletín hidrológico de los embalses de Galicia-Costa"

Copied!
2
0
0

Texto completo

(1)

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA: GALICIA-COSTA

Datos subministrados polos concesionarios das presas

VOLUME VOLUME

ENCORO RÍO TOTAL ENCORADO OBSERVACIÓNS

(Hm3) (Hm3)

CECEBRE Mero 20,61 8,34 40,44 59,56 ABTO. A CORUÑA

EIRAS Oitavén 22,17 14,82 66,86 33,14 ABTO. VIGO

FORCADAS Forcadas 9,89 5,63 56,89 43,11 ABTO. FERROL

CALDAS DE REIS Umia 6,15 4,10 66,67 33,33 ABTO. O SALNÉS

ZAMÁNS Zamáns 2,02 0,75 37,18 62,82 ABTO. VIGO

PONTILLÓN DE CASTRO Rons 1,85 1,50 81,12 18,88 ABTO. PONTEVEDRA

BAIONA Baíña 0,64 0,19 29,95 70,05 ABTO. BAIONA

BECHE Roufrío 0,27 0,11 40,07 59,93 ABTO. ABEGONDO

VILAGARCÍA Con 0,25 0,03 10,89 89,11 ABTO. VILAGARCÍA

RÍO COVO Covo 5,68 4,09 71,97 28,03 ALCOA EUROPE

RIBEIRA Eume 32,80 15,80 48,17 51,83 ENDESA GENERACIÓN

EUME Eume 123,00 81,40 66,18 33,82 ENDESA GENERACIÓN

FERVENZA Xallas 98,38 36,93 37,54 62,46 FERROATLÁNTICA

STA. UXIA Xallas 18,05 14,00 77,54 22,46 FERROATLÁNTICA

BARRIÉ DE LA MAZA Tambre 24,07 7,95 33,01 66,99 NATURGY

VILAGUDÍN Veduido 16,25 13,91 85,60 14,40 NATURGY

VILASENÍN Pórtigo 1,40 0,89 63,79 36,21 NATURGY

PORTODEMOUROS Ulla 297,00 135,90 45,76 54,24 NATURGY

TOURO Ulla 3,78 3,56 94,18 5,82 PHG

ENCOROS DE ABASTECEMENTO 63,85 35,46 55,54 44,46 0,56

ENCOROS DE USO HIDROELÉCTRICO OU

INDUSTRIAL 620,41 314,42 50,68 49,32 0,51

TOTAIS GALICIA-COSTA

684,26 349,88 51,13 48,87 0,51

ESTADO DOS ENCOROS DE GALICIA-COSTA A DÍA DE HOXE

BOLETÍN HIDROLÓXICO

EVOLUCIÓN DOS RECURSOS HÍDRICOS NO ANO HIDROLÓXICO 2022-2023

DÍA 10 DE OUTUBRO DE 2022

OCUPACIÓN (%)

RESGARDO (%)

40 67 57 67 37 81 30 40 11 72 48 66 38 78 33 86 64 46 94

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

CECEBRE EIRAS FORCADAS CALDAS DE REIS ZAMÁNS PONTILLÓN DE CASTRO BAIONA BECHE VILAGARCÍA RÍO COVO RIBEIRA EUME FERVENZA STA. UXIA BARRIÉ DE LA MAZA VILAGUDÍN VILASENÍN PORTODEMOUROS TOURO

OCUPACIÓN (%)

(2)

BOLETÍN HIDROLÓXICO

EVOLUCIÓN DOS RECURSOS HÍDRICOS NO ANO HIDROLÓXICO 2022-2023

DÍA 10 DE OUTUBRO DE 2022 PORCENTAXE DE OCUPACIÓN POR USO E COMPARATIVA CO ANO PASADO

10/10/2022 VOLUME VOLUME

TOTAL ENCORADO

(Hm3) (Hm3)

ENCOROS DE ABASTECEMENTO 63,85 35,46 55,54 44,46

620,41 314,42 50,68 49,32

TOTAIS GALICIA-COSTA 684,26 349,88 51,13 48,87

10/10/2021 VOLUME VOLUME

TOTAL ENCORADO

(Hm3) (Hm3)

ENCOROS DE ABASTECEMENTO 63,85 47,45 74,31 25,69 0,74

620,41 349,37 56,31 43,69 0,56

TOTAIS GALICIA-COSTA 684,26 396,82 57,99 42,01 0,58

COMPARATIVA DA OCUPACIÓN DOS ENCOROS DE GALICIA-COSTA RESPECTO DOS ÚLTIMOS DEZ ANOS ENCOROS DE USO HIDROELÉCTRICO OU

INDUSTRIAL

OCUPACIÓN (%)

RESGARDO (%)

ENCOROS DE USO HIDROELÉCTRICO OU INDUSTRIAL

OCUPACIÓN (%)

RESGARDO (%)

0 20 40 60 80 100

01-Out. 11-Out. 21-Out. 31-Out. 10-Nov. 20-Nov. 30-Nov. 10-Dec. 20-Dec. 30-Dec. 09-Xan. 19-Xan. 29-Xan. 08-Feb. 18-Feb. 28-Feb. 10-Mar. 20-Mar. 30-Mar. 09-Abr. 19-Abr. 29-Abr. 09-Maio 19-Maio 29-Maio 08-Xuño 18-Xuño 28-Xuño 08-Xul. 18-Xul. 28-Xul. 07-Ago. 17-Ago. 27-Ago. 06-Set. 16-Set. 26-Set.

OCUPACIÓN (%) Total Encoros GALICIA-COSTA

MEDIA ÚLTIMOS 10 ANOS EVOLUCIÓN 2022-2023

0 20 40 60 80 100

01-Out. 11-Out. 21-Out. 31-Out. 10-Nov. 20-Nov. 30-Nov. 10-Dec. 20-Dec. 30-Dec. 09-Xan. 19-Xan. 29-Xan. 08-Feb. 18-Feb. 28-Feb. 10-Mar. 20-Mar. 30-Mar. 09-Abr. 19-Abr. 29-Abr. 09-Maio 19-Maio 29-Maio 08-Xuño 18-Xuño 28-Xuño 08-Xul. 18-Xul. 28-Xul. 07-Ago. 17-Ago. 27-Ago. 06-Set. 16-Set. 26-Set.

OCUPACIÓN (%) Encoros de Abastecemento GALICIA-COSTA

MEDIA ÚLTIMOS 10 ANOS EVOLUCIÓN 2022-2023

55,54% 50,68% 51,13%

74,31%

56,31% 57,99%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ENCOROS DE ABASTECEMENTO ENCOROS DE USO HIDROELÉCTRICO OU INDUSTRIAL

TOTAIS GALICIA-COSTA

Comparativa da ocupación media dos encoros de Galicia-Costa

10/10/2022

10/10/2021

Referencias

Documento similar

You may wish to take a note of your Organisation ID, which, in addition to the organisation name, can be used to search for an organisation you will need to affiliate with when you

Where possible, the EU IG and more specifically the data fields and associated business rules present in Chapter 2 –Data elements for the electronic submission of information

The 'On-boarding of users to Substance, Product, Organisation and Referentials (SPOR) data services' document must be considered the reference guidance, as this document includes the

In medicinal products containing more than one manufactured item (e.g., contraceptive having different strengths and fixed dose combination as part of the same medicinal

Products Management Services (PMS) - Implementation of International Organization for Standardization (ISO) standards for the identification of medicinal products (IDMP) in

Products Management Services (PMS) - Implementation of International Organization for Standardization (ISO) standards for the identification of medicinal products (IDMP) in

This section provides guidance with examples on encoding medicinal product packaging information, together with the relationship between Pack Size, Package Item (container)

Package Item (Container) Type : Vial (100000073563) Quantity Operator: equal to (100000000049) Package Item (Container) Quantity : 1 Material : Glass type I (200000003204)