Pati de l Escola Bressol Municipal Ralet Ralet. PÀGINA 05 Inscripcions a l EBM Ralet Ralet i a l Escola Municipal de Música

12  Download (0)

Full text

(1)

Mai 2

1

Gaseta de Matadepera

ENDEVINA QUI VE A SOPAR

“Aquella Matadepera que vaig conèixer a la meva joventut, l’he trobat molt millorada amb els anys. S’ha fet gran, però sobretot rica en pluralitat i humanitat.”

gM

L’Ajuntament promou la mobilitat compartida

El programa Ciutat Circular té l’objectiu de transformar vuit municipis del Vallès en espais urbans més respectuosos amb el medi ambient. Matade- pera és un dels municipis implicats.

El projecte Observadors Am- bientals va néixer a la Univer- sitat Politècnica de Terrassa i té l’objectiu de recollir dades sobre els nivells de contaminació atmosfèrica de la ciutat de Terrassa a través dels sensors instal·lats en una part de la flota de patinets elèctrics de l’empresa Reby. Ara, també mesurarà els nivells de pol·lució a Matadepera.

Ja es pot circular entre els dos mu- nicipis en moto o patinet gràcies al

conveni gratuït que l’Ajuntament ha signat amb la companyia de vehicles elèctrics. Aquesta iniciativa està aline- ada amb els objectius del programa Ciutats Circulars, segons el qual, vuit municipis del Vallès Occidental co- mençaran un procés de transformació cap a l’economia circular. La mobi- litat compartida i no contaminant és un pas més que fa el Consistori cap a un poble més respectuós amb el medi ambient.

PÀGINA 04

Matadepera celebra la Festa del Reciclatge el 8 de maig

El Bosquet acollirà les activitats programades per al prò- xim 8 de maig, amb motiu de la Festa del Reciclatge. La celebració coincideix amb dues jornades de reivindicació ecologista: el 17 de maig és el Dia Mundial del Reciclatge i del 2 al 8 de maig, la Setmana Internacional del Compost.

A més, del dia 7 al 9 també s’organitza a Matadepera una nova edició del Let’s Clean Up Europe.

PÀGINA 06

La Policia Local estrena dos nous vehicles híbrids

La Policia de Matadepera disposa des de l’abril de dos ve- hicles Toyota Rav4 nous. Ambdós cotxes són híbrids, fet que contribuirà a reduir les emissions. Van ser presentats a les dependències policials municipals amb la presència de l’alcalde, el cap de cos i dos regidors. Es destinaran al patrullatge diari i estan preparats per circular per terreny urbà, però també per pistes forestals.

L’alcalde Nil López i el regidor Xavi Mampel al Let’s Clean Up Day 2019.

©Miquel Badia

Un dels dos nous vehicles híbrids, passant per les dependències policials.

©Miquel Badia

El període de sol·licituds de plaça per l’Escola Bressol Municipal Ralet Ralet començarà el 10 de maig i s’allarga- rà fins al 21. D’altra banda, l’Escola Municipal de Música Frederic Mompou també obre el termini d’inscripció. Els nou alumnes podran apuntar-se fins al 7 de maig. El cen- tre ofereix classes gratuïtes de 15 minuts per fer un tast d’instruments.

PÀGINA 05

Inscripcions a l’EBM Ralet Ralet i a l’Escola Municipal de Música

Pati de l’Escola Bressol Municipal Ralet Ralet ©Miquel Badia

TEMA DEL MES

Algunes de les motos elèctriques de Reby, que ja es poden utilitzar a Matadepera per fomentar la mobilitat sostenible.

©Miquel Badia

(2)

BE WATER

Avui vull compartir una reflexió so- bre un tema d’actualitat, fa poc les noticies de TV3 feien ressò de les paraules d’una ministre que parlava

“d’harmonitzar i homogeneïtzar”

la utilització de la mascareta en es- pais comuns, oberts i/o tancats.

Vaig pensar que no era encertat, ja ho va predir Zygmunt Bauman, es- tem en una “societat líquida”, una societat actualitzada que requereix adaptabilitat, flexibilitat i atenció a les especificitats de cada territori.

No centralització, concepte obsolet, sinó tot el contrari: atenció i res- pecte a la diversitat.

“Be water, my friend” deia encerta- dament Bruce Lee.

Nous temps requereixen noves for- mes de viure i conviure.

Una de les característiques de l’ai- gua –font essencial de vida, gran part del nostre cos ho es i pot viu- re amb restricció d’aliments, però no gaire enllà sense aigua- una de les característiques deia es la seva adaptabilitat al recipient que la conté i no perd la seva essència.

Hi ha un gran moviment mundial en favor del respecte i la atenció a la diversitat, entesa en tots els colors, en tots el àmbits, en totes les seves connotacions, culturals, espirituals, anímiques i sexuals.

“Be water, my friend”, aprèn a sur- fejar sense por, a la carena de les onades, sempre en moviment, des- cobriràs que fins i tot es més esti- mulant i divertit i un bon exemple per les generacions actuals i futu- res.

La vida sempre es viu en el present, es l’ únic temps que podem contro- lar, fora preocupacions ¡ pel que va ser, o potser esdevindrà.

Només en moviment pots anar amb un somriure, a bon ritme i sense caure, en la bicicleta de la Vida.

Montserrat Santamaria i Casanovas

COL·LABORA ONCOLLIGA Benvolgut/da,

Ens dirigim a tu amb la intenció de convidar-te i animar-te a què dediquis una part del teu temps lliure a col·laborar amb una cau- sa solidària. En concret, amb la Fundació Oncolliga. Sabies que des de fa anys, des d’Oncolliga ajudem a persones amb càncer i els seus familiars de Matadepera?

Si tens ganes de col·laborar, t’ho posem fàcil! Busquem persones que s’uneixin a l’equip de Mata- depera. Ja siguis jove, estudiant, aturat o en actiu, qualsevol ajuda és benvinguda i ens adaptem a tu.

Pots ajudar-nos fent qualsevol dels tipus de voluntariat que te- nim en marxa: d’acompanyament, de difusió i activitats i de suport a la gestió. Aquí a Matadepera sobretot acostumem a organitzar algun esdeveniment de difusió i recaptació, com per exemple: una tarda de teatre; un concert soli- dari; la jornada solidària; la par- ticipació en la campanya solidà- ria “Posem-li pebrots al càncer”

en els supermercats Condis; i fi- nalment, alguna conferència amb un tema interessant a fi de donar a conèixer la nostra entitat i en- riquir coneixements sobre la ma- laltia del càncer, les seves cures i tractaments.

Amb aquesta carta et volem en- grescar a què t’animis a aju- dar-nos! T’agradarà fer-ho! T’es- perem!

Estàs interessat/da? Contacta’ns a matadepera@oncolliga.cat o a voluntariat@oncolliga.cat, o bé trucant al 617 81 65 27 (Mer- cè Barella) / 679145946 (Maria Vilà).

Rep una cordial salutació,

Mª Mercè Barella Presidenta de la Junta d’Oncolliga a Matadepera

EL PLA, espai d’art

Fa uns anys vàrem començar un camí, amb força dificultats, que de moment ens ha dut fins aquí. Aquest espai d’art que ara presentem no és el final de res, és un pas més, dins el propòsit d’aconseguir una normali- tat: L’art forma part de la vida i ens ajuda a viure.

En una societat mediatitzada i atordida on l’estadística i els pro- tocols anul·len la individualitat ens cal més que mai la cultura, entesa com un espai col·lectiu de dubte i reflexió.

Per raons pràctiques, el Col·lectiu d’Art ha assumit el repte de dina- mitzar El Pla.

El Pla és un espai municipal, obert, compartit i gestionat per artistes i creadors de diferents disciplines que vulguin crear, interactuar, expo- sar i reflexionar sobre els llenguat- ges artístics contemporanis.

Us convidem a participar-hi.

Aquest és el nostre contacte: art- matadepera@gmail.com

Toni Fàbregas

President del Col·lectiu d’Art de Matadepera

OPINIÓ

EDITORIAL CARTES DELS LECTORS I LECTORES

Un poble més sostenible

En un món cada vegada més urbanitzat, les ciu- tats i pobles han d’aprofitar el poder transfor- mador que tenen per impulsar un canvi global des de baix, que potenciï el desenvolupament sostenible. Aquesta idea està representada en l’ODS 11 (Objectiu de Desenvolupament Sos- tenbile) de l’Agenda 2030, que s’enfoca en aconseguir que les ciutats i pobles siguin in- clusius, segurs, resilients i sostenibles i que es tradueix en què els espais urbans haurien d’eri- gir-se capdavanters en la generació d’espais hu- mans perdurables i de qualitat i que garanteixin una vida digna per a tota la ciutadania.

La promoció del transport públic, la creació d’espais de verd urbà, la gestió sostenible dels residus, el foment de la reutilització i el reci- clatge, l’accés a un habitatge assequible o la protecció del patrimoni natural i cultural són alguns dels àmbits en els quals les administra- cions locals poden exercir de motors de trans- formació, en compliment de l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.

En aquesta línia, a Matadepera s’acaba d’im- pulsar una nova mesura que té relació directa amb l’ODS 11 i és el servei de mobilitat soste- nible amb patinets i motos elèctriques. Aquesta és una nova aposta que hauria de servir, d’una banda, per sensibilitzar la població sobre la importància de reduir la petjada de carboni al municipi i, per l’altra, per fomentar l’ús del transport públic o compartit.

Aquest mes de maig, a Matadepera es celebra la Festa del Reciclatge i el “Let’s Clean Up Day”, dues efemèrides relacionades amb el foment de la sostenibilitat i la importància d’assumir la corresponsabilitat entre administracions i ciu- tadania per cuidar i protegir l’entorn.

La Gaseta de Matadepera publicarà les cartes que els lectors ens facin arribar a la redacció del carrer Pere Aldavert, 4; 08230 Matadepera, indicant al sobre GASETA: “El Poble Opina”;

o a través d’un correu electrònic a lagaseta@matadepera.cat

Siguin o no publicades, la Gaseta de Matadepera agrairà totes les cartes i correus electrònics que puguin fer arribar els seus lectors i escollirà preferentment aquelles el text de les quals no superi les trenta línies tot i que dependrà de l’espai disponible cada mes. Malgrat que només es publicarà el nom del remitent, serà imprescindible que les cartes o missatges electrònics vagin signats amb nom i cognoms i haurà de constar-hi al sobre o al correu l’adreça i el telèfon. No es publicaran escrits ni missatges que vagin signats amb pseudònim o inicials. La Gaseta es reservarà el dret de resumir o extractar el contingut de les cartes i de publicar aquelles que consideri oportú.

No es mantindrà correspondència ni s’atendran visites o trucades telefòniques respecte als originals no publicats.

02

OpinióGaseta de Matadepera Maig 2021

GASETA DE MATADEPERA Número 395 Maig de 2021

Revista municipal i mensual Edita Ajuntament de Matadepera

Redacció: C/ Pere Aldavert, 4. 08230 Matadepera. 93 730 16 49 Directora: Míriam Vila

Equip de redacció: Paula Solís Gilabert, Míriam Vila i Mitra Cortada.

Han col·laborat en aquest número: Albert Beorlegui (Agenda, El film del mes), Cesc Bosch (El llibre del mes), Ivan Caparròs (El disc del mes), Gemma Serra Burguès (El llibre infantil del mes), BadiaCa- sanova (Fotografia), Ignasi Pons (Mots Encreuats).

Disseny original: Xavier Roca Publicitat: 93 730 16 49 Composició: Xavi Riera Impressió: Impremta Pagès Nº Dipòsit legal: B-219554-1988

GUIA

TELEFÒNICA DE SERVEIS

Policia Local 092 Mossos d’Esquadra 112 Bombers 112

Emergències trànsit 112 Urgències mèdiques 112 Sanitat Respon 061

Ajuntament de Matadepera

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) 93 787 02 00 oac@matadepera.cat / www.matadepera.cat Fax de l’Ajuntament 93 730 00 48

Obres i Serveis 93 787 02 00

Urbanisme 93 787 02 00

Cultura 93 730 01 32

Esports 93 730 03 97

Benestar Social 93 730 17 71

Casal Gent Gran (Benestar Social) 93 787 17 69 Organisme de Gestió Tributària 93 472 91 19

Jutjat de Pau 93 730 17 82

Dl-dv: de 9h a 14h

Aigües de Matadepera, S.A. 93 787 02 06 Arxiu Municipal 93 730 17 77 Dl-dv: de 9h a 14h / Tardes amb cita prèvia Associació de la Gent Gran 93 730 11 46 Pàrquing Casal de Cultura 93 787 06 76 AutoTaxi Matadepera 619 78 22 55 AutoTaxi Matadepera 610 22 59 56 Autobusos

Estació Central Terrassa 93 733 11 12 Estació Central Sabadell 93 727 92 92 De Sabadell a Matadepera (Gran Via - Pavelló) Dl-ds: 8h (arriba a Les Pedritxes), 14h i 18h.

Festius: 8h (arriba a Les Pedritxes) i 18h.

De Matadepera a Sabadell (Pavelló / Gran Via) Dl-ds: 8:45h (des de Les Pedritxes), 14:50h i 18:50h.

Festius: 8:45h (des de Les Pedritxes) i 18:50h.

De Terrassa a Matadepera

(Estació d’Autobusos - Plaça de La Mola) Dl-ds: cada hora de 6h a 21h.

Festius: cada hora de 7h a 21h.

De Matadepera a Terrassa

(Plaça de La Mola / Estació d’Autobusos) Dl-ds: cada hora de 6:55h a 21:55h.

Festius: cada hora de 7:55h a 21:55h.

Autobús exprés Matadepera - Ferrocarrils (Plaça Sant Jordi / Estació Nacions Unides FGC) Dl-dv: cada mitja hora de 6h-10h, 14h-15h i 18h-22h.

Biblioteca Àngel Guimerà 93 730 01 92 Dl, dm, dc, dv i ds: de 10h a 13h

Dl-dv: de 16:30h a 20:30h

Bombers 112 / 93 730 00 18 Bar del Casal de la Gent Gran 93 730 03 44 Cementiri Municipal

Octubre-abril, de 9 a 18h. Maig-setembre, de 9 a 19h

CAP Matadepera 93 787 10 55

De 8h a 20h. El CAP no tanca al migdia

Correus 93 730 05 75

Deixalleria de Matadepera

Avinguda Rocafort, 2 (al costat de la riera) Abril a setembre

Dl-dv: de 10h a 13h i de 16h a 19h Ds: de 10h a 15h. Dg: de 10h a 14h Octubre a març

Dl-dv: de 10h a 13h i de 15:30h a 18:30h Ds: de 10h a 15h. Dg: de 10h a 14h

Recollida de voluminosos 900 26 42 72 Escola de Música 93 730 02 52 Escola Ginesta - Primària 93 787 00 68 Escola Ginesta - Infantil 93 787 11 11 Escola Joan Torredemer 93 787 06 94 Escola Bressol Ralet-Ralet 93 730 18 96 Farmàcia Matadepera 93 787 00 01 Farmàcia Ballbè 93 730 17 20 Institut Matadepera 93 787 16 14

La Mola 93 743 54 54

Matadepera Ràdio 93 730 00 00 www.matadeperaradio.cat

Matadepera Televisió 93 730 16 49 www.matadeperatv.cat

Parc Natural 93 831 73 00

Centre d’Informació del Coll d’Estenalles Ctra. BV-1221 de Terrassa a Talamanca km 14,8 Parròquia de Sant Joan 93 787 01 08 Missa

Feiners (excepte dijous), ds i vigilies de festius: 19:30h Dg i festes de precepte: 9h, 12h i 20h Missa a la Residència Sagrada Família Feiners: 9:30h / Dg: 10:30h

Horaris de despatx parroquial Dl i dc: de 20h a 21h

Pavelló Municipal 93 730 06 94 Piscines Municipals 93 730 16 15 Camp de Futbol Municipal 93 730 10 33 Camp de Golf Municipal 93 730 05 16 Policia Municipal 092 / 93 787 01 35

Punt Jove 93 787 02 58

www.matadeperajove.cat

LA GASETA es distribueix gratuïtament a tot Matadepera.

Si per alguna raó no la rebeu, feu-nos-ho saber al 93 730 01 32

o a lagaseta@matadepera.cat

(3)

TEMA DEL MES

ELS PATINETS TENEN SENSORS QUE MESUREN ELS NIVELLS DE POL·LUCIÓ

03

Tema del mes

La Matadepera circular

L’Ajuntament s’adhereix al programa Ciutat Circular, pensat per promocionar un model econòmic més sosteni- ble i signa un conveni amb la UPC i Reby per fomentar la mobilitat compartida amb vehicles elèctrics.

ENDEVINA QUI VE A SOPAR

El meu granet de sorra

De petita poc havia vingut a Matadepera. Els estius anava a la platja i només podia venir a veure algun

“concert” dels d’abans, com la Trinca, que ens feien gaudir molt. Ens quedàvem parats del què deien i no els passava res (tu ja m’entens….). També anava amb els pares a córrer pels boscos “per escampar la boira”, com dèiem a casa. Aquella Matadepera que vaig conèixer a la meva joventut, l’he trobat molt millorada amb els anys. S’ha fet gran, però sobretot rica en pluralitat i humanitat.

Sóc nascuda a Terrassa i he viscut a Sabadell, però ja fa uns anys que visc a Matadepera on he fet arrels.

El poble atrau. No cal dir per l’entorn inigualable on vivim, però també m’interesso pel poble cultural, compromès i associatiu que s’hi pot trobar. Només cal moure’t una mica pel Casal de Cultura, biblio- teca, Casal de la gent gran… o llegir la Gaseta de Matadepera per adonar-te dels nombrosos actes, conferències i esdeveniments que s’hi fan.

La meva etapa professional com a professora d’ins- titut ha estat un puntal per aprendre a tractar amb el jovent i entendre’ls. Ara que ja no treballo i gau- deixo de temps per a mi, us puc dir que no me’n que- da gaire per pensar què faré, perquè sempre en tinc una al cap. Al llarg dels anys, m’he apuntat a diver- ses entitats on poder aportar el meu granet de sorra.

És com si el teu bagatge de vida el puguis aprofitar per ajudar o convidar a altres persones a fer allò en què creus i que ens permet fer-ho col·lectivament.

Durant anys, he estat membre activa de l’assem- blea de Catalunya a Matadepera on, un temps, vaig exercir el càrrec de secretària. També vaig participar amb el pacte pel dret a decidir. Em sento orgullosa d’haver organitzat, promogut i participat en tants i tants actes que s’han celebrat al nostre poble.

Actualment sóc la delegada de la ONG Agermana- ment sense fronteres a Matadepera. És una associ- ació que promou la cooperació per al desenvolupa- ment de col·lectius vulnerables en pro de la justícia global. Estem centrats al Camerun i, més concre- tament, a la selva on la vida dels seus habitants és molt precària i té moltes dificultats. Treballem des de Matadepera en un projecte que s’anomena “A MÀ-NI WOO”, que promou l’expressió plàstica a les escoles d’allà.

M’emociona parlar del què em mou i motiva. Així sóc jo. Ho faig amb il·lusió i intento que els què conec m’acompanyin en aquest camí. És una gran satisfacció fer-ho i saber que el que fas serveix per millorar, ni que sigui un bri, aquest món que deixa- rem a la nostra descendència.

Rosa Roca Verdaguer

Delegada d’Agermanament sense Fronteres A l’acte de repartiment de premis dels Jocs Florals, que van tenir lloc el 23 d’abril a la tarda, es va donar a conèixer la guanyadora del concurs de la portada del programa de Festa Major. Dels 18 treballs presentats, el jurat format per mitja dotzena de persones, van valorar el disseny, l’originalitat i la capacitat comunicativa de les obres i, finalment, van escollir l’obra pre- sentada amb el pseudònim “Udi”, de Clàudia Umbert Vilà.

Matadepera és un dels vuit municipis de la comarca on es faran proves pilot del programa Ciutats Cir- culars, una iniciativa que pretén transformar l’economia local des d’un model de consum de recursos lineal i ge- neració continua de residus, a un sistema circular basat en la transició a les fonts d’energia renovable i la construcció d’es- pais més naturals, sostenibles i justos.

Després de fer la Declaració d’Emer- gència Climàtica el 2019 i d’implantar el Pla de Qualitat de l’Aire, el Consell Co- marcal del Vallès Occidental insta ara als consistoris a canviar les seves polítiques municipals.

L’objectiu és crear espais urbans més sostenibles i amables amb les persones.

El programa ha estat dissenyat en la línia dels darrers pactes de la comunitat in- ternacional per frenar la crisi climàtica.

El Green Deal, per exemple, busca fer d’Europa el primer continent amb zero emissions de gasos contaminants abans del 2050. Per aconseguir-ho, remarca la importància de les ciutats en el procés transformador. Els espais urbans con- sumeixen la gran majoria de recursos naturals i, en conseqüència, generen mi- lers de tones de residus diàriament. Im- plantar polítiques municipals centrades en l’Economia Circular permetria crear ciutats regeneratives, resilients i respec- tuoses amb el medi ambient.

El projecte Ciutats Circulars proposa un canvi de model que passaria per in- corporar elements al disseny d’espais urbans com les construccions modulars, els sistemes de mobilitat compartida, la bioeconomia urbana local o la producció de proximitat. Es tracta d’un procés par- ticipatiu que comença per l’acció dins de la mateixa Administració, que realitza una transformació integral de la institu- ció cap a l’Economia Circular. Després, impulsarà el canvi en el teixit productiu i, finalment, en l’àmbit social amb la par- ticipació de la ciutadania.

Algunes iniciatiaves ja implantades són

la Biblioteca de les Coses, instal·lada a Barcelona el gener de 2020. L’objectiu del projecte era donar una segona vida a productes que ja no es fan servir sense necessitat d’haver de comprar-los; no- més agafant-los en préstec. A la mateixa ciutat també es va fer un canvi de políti- ques pel que fa als menús escolars, ara obligatòriament compostos pe r ingre- dients de producció ecològica. I a Mira- mar, els uniformes de la policia local van estar confeccionats amb plàstics trobats al Mediterrani. Matadepera començarà per la mobilitat compartida.

Patinets i motos elèctriques

L’Ajuntament de Matadepera ha signat un conveni gratuït amb l’empresa Reby per la instal·lació del servei de mobilitat compartida de patinets i motos elèctri- ques i amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), que realitza un estu- di de monitorizació de la contaminació amb sensors que detecten la pol·lució.

Des del març passat és possible viatjar entre Terrassa i Matadepera en vehicles que funcionen amb energia renovable i

no emeten gasos contaminants.

Observadors Ambientals és un projecte terrassenc pioner a Europa. Neix amb l’objectiu de conèixer la qualitat de l’aire de la ciutat a través dels sensors instal- lats en una part de la flota de patinets.

A Terrassa, els nivells de pol·lució s’han mesurat sempre des de l’estació situada a la Rambleta de Pare Alegre. Els aparells, que pertanyen al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, són de gran qualitat i precisió, però no- més capten els nivells de contaminació de la zona sud-oest de la ciutat i les da- des es pengen a Internet unes hores des- prés de la captació.

Els sensors dissenyats per la UPC estan instal·lats als patinets elèctrics que circu- len per Terrassa i ara també per Matade- pera, i amb la mobilitat de les persones usuàries, recullen informació en temps real a qualsveol punt dels municipis.

El sistema analitza els nivells de NO2 i CO a l’aire, a banda de la temperatura i la humitat de l’ambient. Les dades re- collides són d’accés públic per a tota la ciutadania a través del web http://sentilo.

terrassa.cat, de l’Ajuntament de Terras- sa. Allà també es poden consultar les xi- fres d’altres aparells repartits per tot el municipi com comptadors de gas natu- ral, mesuradors de soroll o estacions me- teorològiques. La plataforma de sensors i actuadors a Terrassa compta amb més de 7.700 sensors actius i rep més de 730 milions de peticions d’informació al dia.

Des de gener de 2021 es recullen dades.

Durant els primers sis mesos es farà una primera lectura i es calibraran tots els sensors per fer més precís el sistema.

Pel que fa a les usuàries, poden fer ús del servei a través de l’aplicació de Reby, l’empresa que ha facilitat els vehicles. A Matadepera hi ha 15 punts d’aparca- ment, per ara. Es pot localitzar la moto elèctrica o el patinet més proper dispo- nible a través de l’aplicació, on també es mostra la quantitat de bateria que té el vehicle.

Gaseta de Matadepera Maig 2021

Un usuari conduint un dels patinets elèctrics que estan disponibles des del mes passat a diversos punts de Matadepera i que permeten desplaçar-se fins a Terrassa.

©Miquel Badia

Punts d’aparcament actuals dels patinets elèctrics a Matadepera. Es preveu que es vagin ampliant.

(4)

04

És notíciaGaseta de Matadepera Maig 2021

Matadepera contra la LGTBIfòbia El Departament de Benestar So- cial de l’Ajuntament organitza tres activitats amb motiu del Dia Mundial contra la LGTBIfòbia, el 17 de maig. El primer acte serà el mateix dia 17 i consistirà en un webinar per presentar el SAI DASIG, el Servei d’Atenció Inte- gral a la Diversitat Afectiva, Sexual i de la Identitat de Gènere. Serà una xerrada oferta a tots els públics. L’horari i en- llaç de la trobada seran anunciats al web municipal.

La segona convocatòria serà un especta- cle a càrrec de Sherezade Berjadí. “Sire- nes” és una obra dirigida a infants i famí- lies i es durà a terme al Casal de Cultura, a les 17.30 h.

Mousiké seran els encarregats de fer el segon espectacle programat. Sota el títol

“Identitats” actuaran a l’Auditori de l’Es- cola Municipal de Música Frederic Mom- pou, a les 17.30 h del dia 21 de maig.

Les places per gaudir dels dos espectacles són limitades, per això, cal inscriure’s a través del codi QR disponible a l’agenda cultural del web www.matadepera.cat

‘Ser mujer negra en España”, al Club de Lectura Feminista

L’organització Saó Rebel orga- nitza, el pròxim 25 de maig, a les 7 de la tarda, un nou Club de Lectura Feminista per debatre sobre

‘Ser mujer negra en Espanya’. A través de l’experiència personal, l’activista afro espanyola, Desirée Bela-Lobedde, parla sobre el racisme que ha viscut en primera persona. És una crítica punyent a acti- tuds i comportaments discriminatoris i, alhora, una invitació a prendre mesures i provocar una transformació social.

El club serà una trobada telemàtica i per participar-hi, cal inscriure’s a través del correu saorebelmatadepera@gmail.com, o a les xarxes socials de Twitter i Insta- gram, @saorebel.

Es preparen els Casals i Campus municipals d’estiu

Les Regidories de Cultura i Es- ports estan treballant per poder oferir els casals i campus d’es- tiu, amb diferents propostes tant espor- tives, com lúdiques i culturals, des del 28 de juny i fins al 30 de juliol. A hores d’ara encara no es disposa de la informa- ció detallada dels casals ni les places que es podran oferir, però s’ha anunciat que la reunió informativa per explicar-ne tots els detalls serà el dimecres, 2 de juny, a les 18 hores i al Casal de Cultura. Si tot es pot fer segons les previsions, el dilluns 7 de juny s’iniciaran les inscripcions, fins a esgotar places.

Els Casals i Campus d’estiu es distribui- ran en 5 setmanes: des del 28 de juny i fins al 30 de juliol. Si les mesures apro- vades en el moment ho permeten, també es preveu que s’ofereixi servei d’acollida, tant pels casal de cultura com pels cam- pus d’esports.

Oberta la convocatòria de subvenci- ons per a activitats culturals

La Regidoria de Cultura ha pu- blicat la convocatòria de sub- vencions per a activitats cultu- rals 2021. Les línies subvencionables són:

activitats culturals promogudes per les entitats culturals del poble o per col·lec- tius de persones físiques o jurídiques. El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 16 de juny. Més informació a: https://bpm.matadepera.cat/OAC/CdT.

ÉS NOTÍCIA

BREUS

Després de mesos de tancaments i restriccions imposades per les mesures de prevenció de la Covid-19, el centre de perruqueria i estètica Glòria Toledo de Matadepera ha anunciat que reprenen els tractaments d’estètica i fotodepilació que que no es podien realitzar, en compliment de la normativa.

En el marc del Dia In- ternacional del Reci- clatge, el 17 de maig, l’Ajuntament de Matadepera or- ganitza un any més una festa per conscienciar la població i convi- dar-la a distribuir correctament els residus que genera. A més, també se suma a la celebració de dues iniciatives per promou- re l’economia verda. La primera és la Setmana Internacional del Compost, celebrada del 2 al 8 de maig, i la segona, les Jornades Let’s Clean Up Europe de reco- llida de residus, que es duran a terme del 7 al 9 de maig.

Reciclar i compostar

La programació de la Festa del Reciclatge començarà amb

“L’Operació canvi d’armari”.

Del 3 al 30 de maig es podran desar bosses amb roba que ja no s’utilitzi a qualsevol centre edu- catiu de Matadepera, al Casal de la Gent Gran i al Casal de Cul- tura.

El dia 8 de maig es faran dues activitats al Bosquet. La primera, de 10 a 12 hores, serà un taller de construcció de joguines amb materials reciclats organitzat per Viu el Parc, de la Diputació de Barcelona.

La segona, a les 12 h, és l’espec- tacle “La Filomena se’n va al mercat”, a càrrec de Jordi Palet

i els Ministrils del Raval.

Degut a les restriccions d’afo- rament, caldrà recollir l’entrada de forma anticipada al Casal de Cultura, fins a exhaurir les loca- litats disponibles. Per a més in- formació: cultura@matadepera.

cat.

El Bosquet també acollirà el mateix 8 de maig una iniciativa relacionada amb Setmana Inter- nacional del Compost. Hi haurà instal·lat un cartell informatiu

sobre l’autocompostatge i un compostador.

Let’s Clean Up Europe

Matadepera també s’adhereix a la 9a edició de la iniciativa Let’s Clean Up Europe, el projecte de neteja d’escombraries en espais naturals a diferents ciutats eu- ropees. Les jornades se celebra- ran del 7 al 9 de maig i enguany comptaran amb la participació de La Fundació Patrimoni Na-

tural i el Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i l’Obac, a banda de l’habitual col·laboració de l’ADF i la Brigada d’Obres de Matadepera.

Els centres educatius faran la recollida en localitzacions com els boscos de les Farigoles i de Can Bondia, i també a la riera.

L’Associació de Veïns de Les Pe- dritxes netejarà la zona de l’ur- banització i un grup del Casal de Gent Gran ho farà a la part nord de la Riera, a partir de la plaça Sant Jordi i en direcció a la Dei- xalleria.

A banda de l’aportació dels grups i persones voluntàries, el Parc Natural també col·locarà infor- madors que repartiran bosses als senderistes ocasionals perquè s’uneixin a la iniciativa i recullin residus durant la passejada. Els informadors estaran ubicats a la Torre de l’Àngel, l’Alzina del Salari, el Torrent de la Riba, Can Robert i el Camí dels Monjos.

L’ADF i la Brigada s’encarrega- ran de la recollida i distribució de residus segons la tipologia i els portaran fins a la Deixalleria municipal.

A l’edició del 2020, el volunta- riat de Let’s Clean Up Matade- pera va recollir fins a 700 kg de deixalles a Les Pedritxess, 400 de les quals eren runes.

S’ORGANITZA UN ESPECTACLE, UN TALLER I UNA RECOLLIDA DE RESIDUS

Activitats per un municipi més sostenible

Matadepera celebra la Festa del Reciclatge al maig i s’adhereix a les jornades Let’s Clean Up Europe i a la Setmana Internacional del Compost.

Una de les accions de recollida de deixalles promoguda per l’Associació de Les Pedritxes i l’ADF.

©Miquel Badia

L’Associació de Veïns de Les Pedritxes im- pulsa un nou projecte col·lectiu enfocat a promoure l’autoconsum amb la generació d’energia solar i la col·labora- ció entre la comunitat de veïns per compensar els excedents d’energia que es puguin pro- duir.

Amb la idea d’apostar per un consum d’energies renovables, l’associació s’ha posat en con- tacte amb diverses empreses instal·ladores per negociar la compra conjunta de plaques solars entre el veïnat que hi pu- guin estar interessats. La seva idea és poder fer una compra col·lectiva, que permeti un preu més assequible, l’optimització de les instal·lacions, així com la tria dels equips més avantatjo- sos per la situació de la urba- nització. A aquesta idea, s’hi afegeix l’actual bonificació de

l’Ajuntament del 50% de l’IBI durant 5 anys a aquells habitat- ges que instal·lin plaques solars i que pot significar el finança- ment de la meitat d’una instal- lació petita.

A banda de la compra conjunta de plaques solars, l’associació també vol constituir-se com a agrupació d’autoconsum. Ser- gi Baron, membre de la junta de l’Associació de Veïns de Les Pedritxes explica que “el grup d’autoconsum permetrà inter- canviar excedents energètics entre el veïnat en condicions més avantatjoses que les que ofereixen les comercialitzado- res”. Això implica que les ca- ses amb instal·lacions solars podran compensar els seus ex- cedents d’energia amb els que no tenen la instal·lació o tenen més consum i a millor preu.

Aquelles persones que puguin estar interessades en el projec-

te de l’associació, poden res- pondre al següent formulari:

https://forms.gle/2vCCjtUU4r-

GjE3Zc7, o bé, contactar amb l’associació per correu: veins@

lespedritxes.cat.

L’AJUNTAMENT BONIFICA EL 50% DE L’IBI A HABITATGES QUE INSTAL·LIN PLAQUES SOLARS

Es promou una agrupació d’autoconsum d’energia a Les Pedritxes

L’Associació de veïns vol apostar per les energies renovables de forma comunitària.

Una casa de Les Pedritxes amb la instal·lació de plaques solars.

©Miquel Badia

(5)

El tercer trimestre està en marxa i els centres educatius municipals ja preparen el curs 2021/2022. Per això, al maig s’obren els períodes d’inscripció i matriculació.

Escola Bressol Ralet Ralet El termini per fer la preinscrip- ció a l’Escola Bressol Munici- pal començarà el 10 de maig i s’allargarà fins al 21 de maig. Les sol·licituds i la documentació acreditativa necessàries s’hauran de presentar a l’Ajuntament de manera preferentment telemà- tica. L’edat mínima que han de tenir els infants per accedir a una plaça és de 16 setmanes el dia d’inici del curs escolar.

Tota la informació sobre el pro- cés de preinscripció, el funci- onament, serveis i quotes del centre es podrà consultar al web

municipal www.matadepera.cat.

I les vacants, el calendari, els formularis, les llistes de barem i d’alumnat admès, així com el procés de matrícula estaran pu- blicats al tauler d’edictes electrò- nic de l’Ajuntament de Matade- pera E-Tauler, accessible també des del web.

Escola Municipal de Música L’alumnat nou podrà fer la sol- licitud d’ingrés fins al 7 de maig i els admesos podran formalitzar la matrícula de l’1 al 14 de juny.

El procediment serà a través a la seu electrònica de l’Ajunta- ment, tot i que també s’admetrà la presentació presencial a l’Ofi- cina d’Atenció Ciutadana amb cita prèvia. El centre activarà el servei d’atenció individualitzada durant el procés de preinscrip- ció, a través del correu electrò-

nic: emmfmompou@gmail.com.

D’altra banda, l’escola ofereix unes classes gratuïtes de 15 mi- nuts individuals a majors de 7

anys per fer un tast de diferents instruments. Els interessats po- den posar-se en contacte al telè- fon 93 730 02 52.

ÉS NOTÍCIA

Dues xerrades de DAMA

DAMA Matadepera recupera la xerrada que s’havia programat pel mes de febrer passat i que es va haver d’anul·lar amb motiu de les restriccions de la pandèmia. La nova data escollida és el 5 de maig i tindrà com a protagonista Cecília Egea, arqui- tecta i inspectora jubilada del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalun- ya, qui va ser la primera dona bombera de Catalunya. La xerrada porta per títol

“...Parlem de dones pioneres” i serà a les 7 de la tarda, al Casal de Cultura.

La segona conferència tractarà so- bre poesia i pintura i està prevista pel pròxim 27 de maig, a les 7 de la tarda, també al Casal de Cultura de Matade- pera. El col·loqui serà gratuït i estarà obert a tots els públics. Anirà a càrrec del poeta Abelardo Gil i l’artista Meri- txell Solà. Ambdós també estaran pre- sents en la tertúlia del programa de Matadepera Ràdio “DAMA de nit”, en- guany dedicat a la prosista i traductora mallorquina Maria Antònia Salvà i Ri- poll, considerada la primera poeta mo- derna en llengua catalana. El programa s’emetrà els dimecres 5 i 22 de maig, a les 10 de la nit, al 107.1 FM.

Curs sobre gestió i organització de fotos en diferents dispositius

L’AIUMA organitza un curs per videoconferència dedicat a la gestió i distribució de fotogra- fies en diferents aparells electrònics.

Anirà a càrrec del professor i consultor en tecnologies de la informació, David Escofet. Es durà a terme el 10 de maig, de 18 a 19.30 hores, de forma telemà- tica. El ponent explicarà com guardar fotos al núvol des del mòbil i la càmera, com visualitzar-les, com fer còpies de seguretat i quins programes i tècniques faciliten l’organització. No és necessari tenir coneixements previs, però sí dis- posar d’un ordinador, tauleta o mòbil amb connexió a internet.

El curs té un cost de 30 € per al públic general i 15 per a les persones sòcies.

Les inscripcions es poden fer al telèfon 629 59 03 48. Les places són limitades i s’atorgaran per ordre d’inscripció.

‘La Vampira de Barcelona’, al cicle Cinema Gaudí

L’Escola Municipal de Músi- ca de Matadepera acollirà la projecció de la pel·lícula “La Vampira de Barcelona”, de Lluís Danés, un film amb 14 nominacions als Premis Gaudí. Serà el 28 de maig, a les 7 de la tarda.

El preu general de l’entrada és de 4,5 € i de 3 € per als majors de 65 anys i per aquells amb el Carnet Jove, el Carnet de la Biblioteca o el de Família Nombrosa.

La reserva d’entrada es pot fer a cultu- ra@matadepera.cat o al 97 730 01 32.

BREUS

05

És notíciaGaseta de Matadepera Maig 2021

Cecília Egea, primera bombera de Catalunya.

©Cedida

EL TRÀMIT ES FARÀ PREFERIBLEMENT DE FORMA TELEMÀTICA, A TRAVÉS DE LA SEU ELECTRÒNICA

Comencen les preinscripcions a la Ralet Ralet i a l’Escola Municipal de Música

La llar d’infants obre el termini del 10 al 21 de maig i el de l’Escola Frederic Mompou va començar a l’abril i s’estendrà fins al 7 de maig.

La Delegació d’Agermanament Sense Fronteres a Matadepera continua or- ganitzant una meditació cada mes. La propera serà el dissabte, 22 de maig, a les 11 del matí, al Parc Pep Ventura. La trobada meditativa serà conduïda per la Tònia Cortadellas. El tema que ens proposa és “L’energia que som.

Segona part”. Es reflexionarà sobre l’energia del propi cos i la que es pot trasmetre també col·lectivament.

La programació al maig de la Temporada Esta- ble d’Arts Escèniques i Música de Matadepera engearà el 9 de maig, amb motiu del Dia d’Europa. Ho farà amb l’espec- tacle ‘La idea d’Europa’, de Ge- orge Steiner i amb Òscar Intente de protagonista. El resultat és un monòleg que interpel·la el públic sobre la seva identitat, sobre el fet de ser europeu i sobre el pes de la història i la cultura del con- tinent. L’obra reflexiona sobre conceptes com la civilitat, la raó,

la solidaritat i la justícia, entre al- tres idees.

El segon acte de la programació, organitzat per Xarxa Nadons, es titula “Cromàtic” i anirà a càrrec de La Companyia Com Sona.

Tindrà lloc el diumenge, 16 de maig, i se’n faran dues sessions al Bosquet, a les 11 i a les 12 del matí. L’obra tracta sobre dos músics que juguen a imaginar sense límits i juguen com nens, sense portes, finestres, ni sostre.

Aquest espectacle anirà adreçat a la canalla d’entre 0 i 3 anys.

El tercer acte tindrà lloc el diven- dres, 21 de maig, a les 8 del ves- pre, al Casal de Cultura. Es titula

“A trenc d’alba” i és el primer tre- ball discogràfic del grup musical Marala, format per tres composi- tores originàries de Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià. El disc és un aplec de composicions originals que giren la mirada cap als cants de la terra.

Tots els espectacles tenen un preu de 5 €, excepte el de “Cro- matic” que té un preu de 3 €. Per la compra d’entrades per a tres

espectacles, hi ha una invitació per un quart del mateix cicle.

L’oferta no és acumulable.

La venda i reserva d’entrades es fa al Casal de Cultura, des d’una hora abans. Per a més informa- ció, us podeu adreçar al mateix Casal de Cultura o al telèfon 93 730 01 32. El cicle està organit- zat per la Regidoria de Cultura i compta amb el suport de la Ge- neralitat de Catalunya i la Dipu- tació de Barcelona.

TOTS ELS ACTES TENEN UN PREU DE 5 €

Teatre i Música a la Temporada Estable

Òscar Intente interpretarà “La idea d’Europa”, Xarxa Nadons organitzarà dos espectacles i Marala presentarà el seu primer disc.

Un concert de final de curs de l’Escola Municipal de Música, al Pavelló Primer d’Octubre.

©Miquel Badia

La Regidoria de Cultu- ra programa una nova sessió del Documental del Mes, una activitat organitza- da per DOCS Barcelona. El di- marts, 11 de maig, a les 7 de la tarda, es projectarà ‘How to steal a country’ (‘Com robar un país’, en català). El film dels directors sud-africans Rehad Desai i Mark J. Kaplan narra la investigació destapada per un grup de perio- distes que descobreixen un cas de corrupció en què està impli- cat Jacob Zuma, el que fou presi-

dent de Sud-àfrica el 2018. Poc després, la redacció pateix una campanya de desinformació.

Dos joves d’una empres tecnolò- gica troben proves que evidenci- en el segrest econòmic de l’estat per part d’interessos privats i que ha estat possible gràcies a l’ajuda d’alguns polítics. Quan s’obre la investigació, l’expresident Zuma ho nega tot i declara que tot són mentides i notícies falses. Els periodistes es pregunten si hi ha lloc per a la justícia en la incipi- ent democràcia sub-africana.

El documental ha estat selec- cionat a festivals com l’IDFA dels Països Baixos, el Doc Edge de Nova Zelanda, l’Encounters IDF de Sub-àfrica i el Sydney SA Film Festival australià.

La projecció es realitzarà a l’au- diotri de l’Escola Municipal de Música, en versó original subti- tulada al català.

L’entrada és gratuïta i està ober- ta a tots els públics, però cal re- serva de plaça a través del correu cultura@matadepera.cat.

LA PROJECCIÓ ES DURÀ A TERME L’11 DE MAIG, A LES 7 DE LA TARDA

‘Com robar un país’, al Documental del Mes

Un grup de periodistes sud-africans descobereixen una trama corrupta on hi està implicat l’expresident del país.

Un fotograma del Documental del Mes.

©DocsBarcelona

(6)

AJUNTAMENT

El dijous, 15 d’abril, va tenir lloc la presentació de dos vehicles nous que s’afageixen a la flota que té actualment la Policia Local.

A l’acte, que va tenir lloc a les dependències policials, hi van assistir l’alcalde, Nil López; el cap de la Policia Local, Xavier Cabot, i els regidors Marcel·lí Bosch i Carme Querol.

El model dels nous vehicles és el Toyota Rav4, que es carac- teritza per ser híbrid, la qual cosa contribueix a la reducció d’emissions de CO2 al medi ambient. Aquests vehicles, que

es van presentar ja logotipats i adequats a les necessitats de la policia, substituiran als dos que actualment hi ha en renting: un Toyota Land Cruiser i un Nis- san Qashqai.

Els nous vehicles es destinaran al patrullatge diari de la Policia Local i estan pensats tant per poder anar per terreny urbà com per pistes forestals.

Actualment la flota de la Policia Local està dotada de cinc ve- hicles i dues motocicletes, dels quals un vehicle i dues motoci- cletes són de propietat de l’Ajun- tament i la resta de renting.

06

És notícia: AjuntamentGaseta de Matadepera Maig 2021

L’ACTE ES VA DUR A TERME A LES DEPENDÈNCIES POLICIALS AMB LA PRESÈNCIA DE L’ALCALDE, LA POLICIA I REGIDORS

La Policia Local presenta dos nous vehicles híbrids

Els cotxes es destinaran al patrullatge diari i estan equipats per circular per terreny urbà i pistes.

Un espai de trobada en- tre empreses i instituci- ons per posar en comú projectes i informacions relatives als fons de recuperació europeus.

Aquest és l’objectiu del Fòrum Next Generation Vallès, que es va celebrar el 8 d’abril i que va comptar amb la participació de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Em- presa del Ministerio de Indus- tria, Comercio y Turismo, la Di- putació de Barcelona i el Comitè Assessor de la Generalitat de Ca- talunya per als fons Next Gene- ration. Els Fons Next Generati- on són un instrument aprovat el

21 de juliol pel Consell Europeu que té com a finalitat contribuir a la reconstrucció dels membres de la Unió Europea, reparant els efectes econòmics, socials i sa- nitaris de la pandèmia i alhora impulsar la transició ecològica i digital dels països de la Unió Europea. Aquests fons suposen una oportunitat de finançament extraordinària i sense precedents pels territoris, que pot tenir un impacte important en les futures generacions.

L’acte va ser presentat per l’al- calde de Matadepera i president del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental,

Nil López; l’alcaldessa de Saba- dell, Marta Farrés; el president del Consell Comarcal del Vallès

Occidental i alcalde de Castellar del Vallès, Ignasi Giménez, i l’al- calde de Terrassa, Jordi Ballart.

A partir del 19 de maig es començaran a donar hores per a renovar el DNI a Mata- depera. Les jornades de renovació estan fixades pels dies 9 i 10 de juny i, pel dia 15 del mateix mes, es podrà venir a recollir el document. La Regidoria de Gover- nació coordina aquest servei i l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) pren nota de les sol·licituds de les persones interessades en obtenir o renovar el DNI electrònic a Matadepera. Per fer la sol·licitud, s’ha de trucar al telèfon 93 787 02 00, de dilluns a divendres entre les 8.15 i les 2 i els dimecres a la tarda entre les 4 i les 7.

L’ACTE VA SER PRESENTAT PER L’ALCALDE DE MATADEPERA NIL LÓPEZ

Se celebra el Fòrum Next Generation Vallès

Els fons del projecte pretenen contribuir a la reconstrucció de la Unió Europea després de la pandèmia.

L’alcalde de Matadepera Nil López, durant la seva intervenció al Fòrum Next Generation Vallès.

©Miquel Badia

TALLERS SOBRE IDENTITAT I SEXUALITAT AL PUNT JOVE

TALLER: QUI SÓC?

Serà el dilluns, 24 de maig, de 17 a 19h. Amb aquest taller es vol transmetre que la identitat va molt més enllà del gènere i que la diversitat ens afavoreix a l’hora d’integrar la construcció de la prò- pia identitat. És un curs adreçat a joves entre 12 i 16 anys.

TALLER: “REIVINDIQUEM EL NOSTRE PLAER”

Serà el dimarts, 25 de maig, de 17 a 19h. En aquest taller revisarem les vivències en relació amb la prò- pia sexualitat i compartirem expe- riències i dubtes. Volem trencar l’aïllament i el judici amb què les dones sempre han viscut la sexua- litat i trobar complicitats entre les participants. Per a dones entre 17 i 25 anys.

MÉS INFORMACIÓ:

93 787 02 58

puntjove@matadepera.cat

Curs bàsic de manipulació d’ali- ments

La Diputació de Barcelona organitza una formació vir- tual sobre manipulació d’ali- ments per a establiments minoristes d’alimentació i restauració, però també a entitats que organitzin actes i a la ciutadania en general. El curs té una durada de tres hores i s’impar- tiria en dues sessions diferents. Les dates concretes es confirmaran més endavant. Les persones interessades en participar de la formació, han d’enviar un correu a francham@ma- tadepera.cat amb les dades personals i la procedència (establiment, entitat o ciutadania).

Presentació oficial dels dos nous vehicles híbrids de la Policia Local a l’Ajuntament.

©Miquel Badia

(7)

Comencem aquest mes de maig amb una alenada d’oxigen pel que fa a la nos- tra llibertat de moviments. Després d’un any sencer més o menys tancats a casa, comença una etapa una mica més prometedora pel que fa a la nos- tra interacció social.

Aquest any hem pogut celebrar la di- ada gaudint de llibres i roses al carrer -amb gel a dojo, mascareta i distànci- es- però amb molta més tranquil·litat que no teníem fa mesos. L’increment del ritme de vacunació comença a te- nir efectes i sembla que podem respi- rar lleugerament.

Hem recuperat Sant Jordi, una diada en què la cultura n’és l’eix central; un dia en què els catalans ens agradem, una celebració que ens identifica i ens uneix com cap altra.

Amb un programa divers d’actes del 19 al 30 d’abril, on la principal nove- tat va ser el festival “M’expliques un conte?”, la Diada va transcórrer de manera exitosa pels carrers del cen- tre del poble. Amb diverses activitats simultànies, la tarda de divendres es va omplir amb gent que passejava pels carrers visitant les paradetes de les entitats participants, l’art de pro- ximitat als aparadors del comerç lo- cal, la música i els contes.

A mitja setmana ja s’havia engegat la programació amb un espectacle de veu i música que commemorava l’Any Triadú, pedagog, traductor i crí- tic literari nascut el 1921 a Ribes de Freser. Com tants d’altres mai prou coneguts o valorats, Joan Triadú for- ma part de la veu de la resistència cultural i política d’aquest país.

Al desembre del 1972 les autoritats franquistes el sancionaven amb una multa per haver format part del jurat dels Jocs Florals de la Llengua Ca- talana que van tenir lloc a Ginebra.

Alguns dels premiats foren Francesc Macià i Lluís Companys. Doncs bé, un altre dels actes tradicionals del nostre Sant Jordi fou justament el lliurament de premis dels Jocs Flo- rals de les escoles de Matadepera, que enguany es va fer al Bosquet se- guit pel també tradicional espectacle infantil de Xarxa.

I acabàvem la setmana amb l’espec- tacle -organitzat per l’ANC- d’oratò- ria parlamentària sobre els fets del 6 d’octubre de 1934 amb el discurs de dos polítics catalanistes, el líder de la Lliga regionalista, Francesc Cambó, i qui fou President de la Generalitat de Catalunya i assassinat pel règim fran- quista, Lluís Companys. Amb una in- terpretació senzillament magistral de l’actor terrassenc Carles Martínez, sengles discursos semblaven arren- cats de l’actualitat més recent i de- mostraven que som allà on érem.

Política Partits

JUNTS PER MATADEPERA CANDIDATURA D’UNITAT CIUTADANS

POPULAR ESQUERRA REPUBLICANA

DE CATALUNYA

PUNT

D’INFLEXIÓ

07

Política PartitsGaseta de Matadepera Maig 2021

Al darrer ple extraordina- ri del 19 d’abril, el nos- tre grup municipal va votar en contra de la pujada de l’1,17% de les tarifes del submi- nistrament d’aigua als domicilis.

Hi ha dues raons fonamentals:

1. No estem precisament en temps d’eufòries econòmiques, més aviat tot el contrari, som en temps de cri- si i de restriccions per a la ciuta- dania. L’equip de govern no accepta la nostra proposta de fer una mora- tòria de dos anys de la pujada del preu de l’aigua.

2. Per la manca de reconeixement de l’equip de govern en admetre que cal actuar en l’estalvi d’aigua, sobretot a les instal·lacions muni- cipals, de les que l’Ajuntament és directament responsable en la seva bona gestió.

A Matadepera tenim uns dels preus de subministrament d’aigua més alts dels municipis catalans. Les noves tarifes es divideixen en tres grups segons sigui el consum, el pri- mer bloc a 0,9286 €/m3., el segon a 1,2180 €/m3. i el tercer a 2,5455

€/m3. Segons detalla l’ACA (Agèn- cia Catalana de l’Aigua) som el 29è municipi amb el preu més alt d’un total de 941 municipis computats.

La tarifa promig de Matadepera és de 1,903 €/m3 i el promig de tots els municipis és de 0,578 €/

m3. El preu és el triple: 3,29 vega- des més cara.

Aquesta situació no és nova. Mata- depera sempre ha mantingut aques- ta diferència tan important amb la resta de municipis i és la conseqüèn- cia del model de poble residencial.

Ara que hem celebrat els 90 anys de la proclamació de la República Catalana per Francesc Macià, re- cordem el conflicte de l’aigua entre republicans i propietaris a Matade- pera. Ja llavors, la gestió pública de l’aigua era percebuda per pràcti- cament tots els partits d’esquerres com una reforma necessària que s’havia d’afrontar per les noves ins- titucions republicanes. Avui, és un fet que altres municipis han resolt aquest conflicte. Ens queden 15 anys de contracte amb Aigües de Matadepera i aquí no sembla que es vulgui abaratir l’aigua, ni fer-se pública la seva gestió. Entre tant, l’aigua es perd per l’aigüera de les instal·lacions municipals, molt lluny de ser exemplars en el seu estalvi i es paga i pagarà ben cara, com un objecte de luxe.

Aigua de luxe

El nunyisme és aquella etapa del Barça on no es guanyava res però es tre- ia pit del superàvit econòmic.

El passat ple es va presentar, de manera molt burocràtica, la li- quidació del pressupost de l’any 2020. L’ajuntament de Matadepe- ra gestiona un pressupost d’entre 12 i 14 milions d’euros anuals. I ja passat el nefast any 2020, podem començar a fer-ne un repàs. Se’ns va dir que, atesa la pandèmia, les previsions d’ingressos havien dis- minuït i que ens havíem d’es- trènyer el cinturó. Se’ns va dir que, atesa la pandèmia, s’havien de cancel·lar activitats, i per tant despeses. Se’ns va dir que, atesa la pandèmia, ens reduïen subvencions perquè s’havien d’incrementar al- tres despeses que no havien estat previstes. Se’ns va dir que, atesa la pandèmia, calia eliminar la regido- ria i pressupost de joventut. I no- saltres dèiem que calia ajudar a les famílies més perjudicades, que les persones, els comerciants, els autò- noms, la gent gran, els infants, ho estaven passant malament. Doncs, els números de l’ajuntament ens diuen que les previsions d’in- gressos es van superar, i que no es va executar tot el pressupost disponible. Per a ser més concrets, dels 14,6 milions d’euros que es podien haver gastat, no s’han arri- bat a gastar ni 12 milions d’euros.

Finalment, Matadepera torna a te- nir un superàvit de més d’1 milió d’euros. Però, no. Aquest any això no podia passar. Aquest any no.

S’han deixat d’ajudar a persones grans en residències. S’han deixat d’ajudar a autònoms i a comerci- ants. S’han deixat d’ajudar perquè es podia ajudar i no s’ha fet prou.

Segurament els membres del nos- tre equip de govern han caigut en la trampa de pensar que tenir superàvit equival a haver fet una bona gestió, quan és tot el contra- ri: Cada euro de superàvit són im- postos que hem pagat i que no ens han retornat en forma de serveis.

L’únic benefici que ha de tenir un Ajuntament és el benestar del seu poble.

Política nunyista, poble arruïnat

Des de Ciutadans Ma- tadepera estem preocu- pats pels resultats dels cribratges realitzats als centres educatius, especialment al Mont- cau-La Mola on s’acumula un 50% dels confinats als nostres centres. Enviem molts ànims als més de 140 alumnes i 5 docents matadeperencs confinats, i una rà- pida recuperació pels contagiats.

Us encoratgem a seguir les mesu- res sanitàries adients per no enco- manar la Covid.

El passat abril ha destacat pels ac- tes delictius viscuts especialment a principis de mes, on hem viscut dos intents d’okupació d’un habi- tatge al municipi que se sumen als deu darrers en aquest 2021. Des de Ciutadans defensem els drets fonamentals de propietat privada i d’accés a un habitatge digne, i és per això que aquest maig tor- narem a presentar, com vam fer al setembre, una moció que prepari un pla municipal per accedir a un habitatge de forma digna i legal, i que també faci bandera del dret de propietat privada com a princi- pi vertebrador de la nostra demo- cràcia constitucional. Enviem el nostre suport i agraïment al cos de la Policia Local i la resta de FCSE pel servei i l’ajuda oferta.

També volem manifestar la nostra preocupació pels robatoris portats a terme a escoles del nostre muni- cipi; la situació dels alumnes i els docents és massa complicada per haver de fer front a aquestes situa- cions. Condemnem fermament tots els actes il·legals i farem costat sempre a les víctimes que han vist vulnerats els seus drets i les seves llibertats.

Per altra banda, el passat 19 d’abril es va aprovar la pujada del preu de l’aigua en un 1,17%. Ciu- tadans no ha donat suport a aquest punt perquè creiem que no és mo- ment d’apujar el preu de l’aigua i es podria haver proposat una mo- ratòria a aquesta pujada del preu, tot i les ajudes i bonificacions a les quals es poden accedir complint un conjunt de requisits.

Aprofitem per informar-vos que Ciutadans Matadepera ja dispo- sa de Xarxes Socials! Podeu se- guir-nos a Twitter i Instagram a l’usuari @Cs_Matadepera o es- criviu-nos al mail CiutadansMa- tadeperaCs@gmail.com.

Lluitem contra

l’Okupació

Figure

Updating...

References

Related subjects :