"CURRÍCULUM VITAE" Títol: Arquitecte tècnic en Execució d obres, any 1977

10  Download (0)

Full text

(1)

G9 arquitectura i gestió, s.c.p.

Passeig Olabarria, 125 08197 Valldoreix · tel. 93 589 82 15

G

9

"CURRÍCULUM VITAE"

XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS Arquitecte Tècnic i Enginyer d’Edificació Soci G9 arquitectura i gestió, scp

Barcelona, 3 de Febrer de 1954

FORMACIÓ

Titulació acadèmica

Títol: Arquitecte tècnic en Execució d’obres, any 1977

Centre: EUATB

Col·legiat núm. 5.087 al Col·legi d’Aparelladors , Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona.

Títol: Enginyer d’Edfificació, any 2009

Centre: UEM

Des de gener de 2009 soci de G9 arquitectura i gestió s.c.p. conjuntament amb Jan Dinarès Quera, arquitecte tècnic i enginyer d’edificació.

CURSOS DE POSTGRAU

Autocad 3 dimensions. CAATB. Juliol 1993. Autocad. CAATB. Octubre-Novembre 1990.

Cursos d’Anglès a l’Institut d’Estudis Nord-americans. 12 Cursos (B1 a I6). 1984-1986.

Gestió de la Rehabilitació de l'habitatge. Generalitat de Catalunya. 1980. Energia solar i d’altres energies alternatives. CAATB. Generalitat de Catalunya (1ª i 2ª Part). 1979.

(2)

G9 arquitectura i gestió, s.c.p.

Passeig Olabarria, 125 08197 Valldoreix · tel. 93 589 82 15

G

9

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

Soci fundador d’A.M. arquitectes des de la seva fundació l’any 1978, fins la seva marxa de la societat al Juny de 1995.

Al Juliol de 1995, m’estableixo pel meu compte, com a professional lliberal, gestionant equips, amb col·laboracions amb altres professionals.

Col·laboro en les feines de gabinet tècnic relacionats amb els projectes realitzats dins l’àmbit de la societat A.M. arquitectes des de la seva fundació. Soci accionista i fundador d’ A.M.2 s.a., des de la seva fundació, l’any 1988, fins el de juny de 1995, data en la que abandono la societat. L’empresa vinculada a l’anterior a nivell accionarial, s’ha dedicat fonamentalment al desenvolupament de productes informàtics (programa ARQ) per a l’arquitectura i la construcció en l’àmbit de gestió de pressupostos, seguiment d’obres, control de costos i anàlisi estadístic.

Gestor, dins del marc de la societat, del desenvolupament del programa SICCE-ARQ, per ICCE (Instituciones Colegiales para la Calidad en la Edificación, col·lectiu de Col·legis d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics d’Espanya, que acull en l’actualitat més de 30 Col·legis, uns 15.000 col·legiats). Gestió contractual, anàlisi de producte, seguiment del desenvolupament i producció, control de qualitat del producte, presentacions del programa als col·lectius en els mateixos Col·legis...

Gestor d’una promoció immobiliària de tres habitatges realitzada per AM2 s.a. a Salardú (Vall d’Aran). 1988-89.

Gestor i administrador d’ambdues societats, des de la seva fundació fins el Juny de 1995.

Coneixement global de l’entorn informàtic necessari per estudis professionals a nivell de tot tipus de programes.

Col·laborador de diferents equips i despatxos d’arquitectes, a nivell de direccions de les obres i/o col·laboració en fase de projecte, especialment en temes d’amidaments, preus i pressupostos. Entre altres: MBM arquitectes, Joan Pascual i Ramon Aussió, Pere Mora, Victoriano Guarner, Jordi Roig, Josep Parcerisas, Arnaldo Basadonna, Juan Rodon arquitectes, Juan Pablo Mitjans, Adema-Canela i Comella.

Des del gener de 2009 soci de G9 arquitectura i gestió s.c.p. conjuntament amb Jan Dinarès Quera, arquitecte tècnic i enginyer d’edificació.

PUBLICACIONS

L’Informatiu del Col·legi d’Aparelladors. Reportatge “Un cub que funciona” (Octubre 1995), envers un habitatge unifamiliar que és a la vegada el domicili

(3)

G9 arquitectura i gestió, s.c.p.

Passeig Olabarria, 125 08197 Valldoreix · tel. 93 589 82 15

G

9

propi. Recull d’una sèrie d’inquietuds professionals portades a la pràctica en el propi habitatge.

L’Informatiu del Col·legi d’Aparelladors. Article en l’especial d’informàtica de 1998. “Els Programes d’Amidaments i pressupostos” (Novembre 1998).

TASQUES RELACIONADES AMB LA DOCÈNCIA

Professor del curs “CONTROL ECONÒMIC I SEGUIMENT D’OBRA”, a l’aula d’informàtica del CAATB, delegació del Vallès Occidental, Terrassa. Curs impartit dues vegades al Gener i al Març de 1997.

Professor del curs “CONTROL ECONÒMIC I SEGUIMENT D’OBRA”, a l’aula d’informàtica de la Universitat d’Estiu de Terrassa, al Vapor Universitari, del 27 de Juny al 25 de Juliol de 1997.

Professor del curs “MEDICIONES Y PRESUPUESTOS”, del “Máster en Informatización de Proyectos Arquitectónicos” curs 1997-1998 i curs 1998-1999, UPC i ETSAB.

Professor del curs “PRESSUPOSTOS I CONTROL ECONÒMIC D’OBRA AMB TCQ-2000”, a l’aula d’informàtica del CAATB. Juliol de 1999.

Professor del curs “PRESSUPOSTOS I CONTROL ECONÒMIC D’OBRA AMB PRESTO”, a l’aula d’informàtica del CAATB. Juliol de 1999.

Ponent del curs “ELS PROCESSOS DE PROJECTE I OBRA” del projecte executiu a l’obra. Presentació del projecte i obra de 160 habitatges al Passeig Valldaura a Barcelona. Escola Sert. Setembre 2002.

Ponent del curs “ELS PROCESSOS DE PROJECTE I OBRA” Mòdul 5 Durant l’obra. Escola Sert. Juny 2003.

PREMIS

Integrant de l’equip de Joan Pascual Argenté, finalista dels Premis FAD 1995 per l’obra de 342 habitatges a Montigalà, Badalona.

Integrant de l’equip de Joan Pascual Argenté, finalista dels Premis FAD 2003 per l’obra de 160 habitatges, locals comercials i aparcaments al Passeig de Valldaura de Barcelona.

Primer premi Catalunya Construcció 2004 a la Direcció i Gestió de l’Execució de l’obra. Edifici de 160 habitatges, locals comercials i aparcaments al Passeig de Valldaura de Barcelona. Projecte de Joan Pascual Argenté. Direcció d’obra compartida amb Francesc Garcia. Obra promoguda per Regesa. Finalista “Premis Catalunya Construcció 2006” a la Direcció i Gestió de l’Execució de l’obra. Centre Logístic Inoxcenter. Tarragona.

(4)

G9 arquitectura i gestió, s.c.p.

Passeig Olabarria, 125 08197 Valldoreix · tel. 93 589 82 15

G

9

TREBALLS DE DIRECCIÓ D’OBRA EDIFICIS D’HABITATGES

Reparacions al grup 801 habitatges del Barri de Sant Cosme. El Prat de LLobregat. I.P.P.V. 1979-1980

Obres de reparació de cobertes, humitats i annexes parroquials al Barri de Sant Cosme. El Prat de LLobregat. I.P.P.V. 1979

418 habitatges de la 1ª Fase de Remodelació del Barri de Sant Cosme. El Prat de LLobregat. I.P.P.V. 1980

Enderroc de 412 habitatges 2ª fase, en el Barri de Sant Cosme. El Prat de LLobregat. I.P.P.V. 1983

660 habitatges de la 2ª Fase de Remodelació del Barri de Sant Cosme. El Prat de LLobregat. I.P.P.V. / Incasol. Direcció General d'Arquitectura i Habitatge de la Generalitat. 1986

Enderroc de 660 habitatges 3ª fase, al Barri de Sant Cosme. El Prat de LLobregat. Incasol. Direcció General d'Arquitectura i Habitatge de la Generalitat.1988

Habitatge unifamiliar c/ Sardanyola nº 25 a Barcelona.

Habitatge unifamiliar aïllat c/ Pintor Fortuny nº 2 a Cardedeu. 1988

Habitatge unifamiliar aïllat c/ Valdelamusa a Corbera del LLobregat. 1988 3 habitatges unifamiliars al carrer Major de Salardú (Vall d'Arán) Lleida. 1988 Habitatge unifamiliar aïllat a Guils de Cerdanya (Girona). 1989

Habitatge unifamiliar aïllat a Fontanals de Cerdanya (Girona). 1989 3 habitatges unifamiliars a Das (Girona). 1989

7 habitatges unifamiliars amb garatge i 1 local comercial a Urús (Girona). 1989 620 habitatges de la 3ª Fase de Remodelació del Barri de Sant Cosme. El Prat de LLobregat. Incasol. Direcció General d'Arquitectura i Habitatge de la Generalitat. 1990.

Reforma d’un habitatge unifamiliar al c/ Ausias March 39, pral. Barcelona. 1990 Habitatge unifamiliar aïllat a Puigcerdà. (Girona) 1990

(5)

G9 arquitectura i gestió, s.c.p.

Passeig Olabarria, 125 08197 Valldoreix · tel. 93 589 82 15

G

9

Habitatge unifamiliar aïllat a La Palma de Cervelló. 1992

Habitatge unifamiliar aïllat a Sant Cugat del Vallès. 1992. Domicili propi.

80 habitatges de la 4ª Fase de Remodelació del Barri de Sant Cosme. El Prat de LLobregat. Incasol. Direcció General d'Arquitectura i Habitatge. 1993

342 habitatges i places d’aparcament a l’illa KP-7 de Montigalá, Badalona. Incasol. Direcció General d'Arquitectura i Habitatge. 1994-1995

138 habitatges i locals comercials a la Via Trajana de Barcelona i Sant Adrià del Besòs. Incasol. Direcció General d’Arquitectura i Habitatge. 1995-1997

Habitatge unifamiliar aïllat a Sant Cugat del Vallès. 1997-1998

14 Habitatges a Hospitalet, Polígon Pedrosa. Arquitecte, Joan Pascual. 1997-1998

Habitatge unifamiliar aïllat a Sant Cugat del Vallès. Arquitectes MBM. 1999 Edifici de 4 habitatges en comunitat de propietaris. Arquitecte Arnaldo Basadonna. Sant Cugat del Vallès. 1999

232 habitatges i locals comercials a la Via Trajana de Barcelona. Incasol. Direcció General d’Arquitectura i Habitatge. 1999-2001

160 habitatges, locals comercials i places d’aparcament al Passeig de Valldaura. Regesa. Arquitecte Joan Pascual. 2000-2002

120 habitatges, locals comercials i places d’aparcament al barri del Governador a Barcelona. Incasol. Direcció General d’Arquitectura i Habitatge. Arquitectes Daniel Farrés i Jordi Roig. 2001-2003

8 habitatges al carrer dels Ferrers de Vilafranca del Penedès. Incasol. Direcció General d’Arquitectura i Habitatge. Arquitecte Josep Oller. 2002–2004.

24 habitatges, 1 local comercial Bloc A2 al barri del Governador a Barcelona. Incasol. Departament de Política Territorial i Obres Publiques. Arquitectes Casimiro Rende i Guillermo Vegas. 2004-2005.

110 habitatges, locals i aparcaments l’illa 3 de Can Matas a Sant Cugat del Vallès. Immobiliària Colonial. Arquitecte Joan Rodon. 2005-2007.

90 habitatges, locals i aparcaments UE-R3 sector Vullpalleres a Sant Cugat del Vallès. Immobiliària Colonial. Arquitecte Juan Pablo Mitjans. 2005-2008.

76 habitatges i aparcaments parcel·la R21 sector Guinardera a sant Cugat del Vallès. Landscape Espais Promocions. Arquitecte Joan Pascual Argente. 2007-2008.

(6)

G9 arquitectura i gestió, s.c.p.

Passeig Olabarria, 125 08197 Valldoreix · tel. 93 589 82 15

G

9

112 habitatges a l’Avinguda de Catalunya de l’Hospitalet de Llobregat . Incasol. Departament de Política Territorial i Obres Publiques. Arquitectes Antoni Miralles i Ramon Marti. 2006-2009.

100 habitatges i places d’aparcament a Plaça Europa de l’Hospitalet de Llobregat. Promotor FCC. Arquitecte: MBM arquitectes. 2008-2010.

72 habitatges i aparcaments a Sant Andreu de Llavaneres. Proyecto Inmobiliario Valiant S.L. (Restaura). Arquitecte Victoriano Guarner i Muñoz. 2009-2010

URBANITZACIÓ

Obres de reparació i substitució de la xarxa de Sanejament 1ª i 2ª Fase al Barri de Sant Cosme. El Prat de LLobregat. I.P.P.V. 1979

Obres de reparació de l’enllumenat públic al Barri de Sant Cosme. El Prat de LLobregat. I.P.P.V. 1979

Obres de reparació a l’urbanització del Barri de Sant Cosme El Prat de LLobregat. I.P.P.V. 1980

Reparacions al Barri de "Les Oliveres". Santa Coloma de Gramenet. Direcció General d'Arquitectura i Habitatge de la Generalitat. 1983

Parc urbà (12 Ha.) "Parc Nou" al Barri de Sant Cosme. El Prat de LLobregat. Corporació Metropolitana de Barcelona. 1991

Urbanització ciutat-jardí Bonanova de Calafell. Col·laboració amb l’arquitecte Josep Parcerisa i Bundó. Maig 1998

Urbanització Platja Llarga de Vilanova i la Geltrú. Col·laboració en la redacció del Projecte amb l’arquitecte Josep Parcerisa i Bundó.

EDIFICIS ESCOLARS

Institut de Batxillerat de 16 unitats "Joan Coromines" Barcelona. Departament d'Ensenyament de la Generalitat. 1983

Institut de Batxillerat de 24 unitats "Baldiri Guilera". El Prat de LLobregat. Departament d'Ensenyament de la Generalitat. 1984

Institut de Batxillerat 18 unitats "Sants-Les Corts" (La Maternitat). Barcelona. Departament d'Ensenyament de la Generalitat. 1989

Escola d’EGB 22 unitats "Jaume Balmes". El Prat de LLobregat. Departament d'Ensenyament de la Generalitat. 1990

Direccions d’obra de reparacions al I.B. “Menèndez y Pelayo”. Departament d’Ensenyament de la Generalitat. 1994

(7)

G9 arquitectura i gestió, s.c.p.

Passeig Olabarria, 125 08197 Valldoreix · tel. 93 589 82 15

G

9

Direcció d’ampliació del CEIP Rosella a Viladecavalls.Clau XMV-99319. Final Setembre 2000. Pressupost 36 Milions de pessetes. Arquitecte Victor Arbos i Codina.

Direcció de construcció del CEIP Mestre Pla a Castellar del Vallès.Clau PNV-99237. Pressupost 237 Milions de pessetes. Final Febrer 2001. Arquitecte Jaume Llobet i Llobet.

Direcció d’ampliacio del CEIP Rosella a Viladecavalls. Clau PAV-99425. Final Setembre 2001. Pressupost 50 Milions de pessetes. Arquitecte Agusti Mateos. Direcció d’execució de les obres d’ampliació CEIP Pau Casals a Vacarisses. Clau: PAV-99339. Pressupost 66 Milions de pessetes. Final Març 2002. Arquitecte Joan Sabaté i Horacio Espeche.

Direcció d’execució de les obres de construcció CEIP a Castellbisbal. Clau: PNV-99367. Pressupost 266 Milions de pessetes. Final desembre 2002. Arquitecte Conxita Balcells.

Direcció d’execució de les obres de construcció CEIP “Joaquima Pla i Farreras” a Sant Cugat del Vallès. Clau: PNV-99404. Pressupost 266 Milions de pessetes. Final abril 2003. Arquitecte Pere Casajoana.

Direcció d’execució de les obres de construcció CEIP “Carme Simó” a Sabadell. Clau: PNV-99400. Pressupost 269 Milions de pessetes. Final maig 2003. Arquitecte Pere Puig.

Direcció d’execució de les obres de nova construccioó de l’escola Oficial d’Idiomes a Sabadell Clau: ANV-03382. Pressupost 4,9 Milions d’euros. Final març 2010. Arquitecte Lluis Moya.

Direcció d’execució de les obres de reforma i ampliació CEIP “Giroi” a La Garriga. Clau: PAC-06430. Pressupost 920 Mil euros. Final juliol 2010. Arquitectes Eloi Ballcells i Josep Amill.

Direcció d’execució de les obres de reforma i ampliació CEIP “Mossen Cinto” a Folgueroles. Clau: PAC-06399. Pressupost 2,2 Milions d’euros. Final setembre 2010. Arquitecte Josep Lluis Canosa.

Direcció d’execució de les obres de reforma i ampliació CEIP “Vallmanya” a Sant Esteve de Palautordera. Clau: PAC-06394. Pressupost 3,2 Milions d’euros. Final novembre 2010. Arquitectes Mora-Sanvisens.

Direccio d’execució de les obres de reforma i ampliació CEIP El Solell a La Palma de Cervelló. Clau: PAA-08355. Pressupost 2,6 Milions d’euros. Final Octubre 2012. Arquitectes Sierra-Rozas.

(8)

G9 arquitectura i gestió, s.c.p.

Passeig Olabarria, 125 08197 Valldoreix · tel. 93 589 82 15

G

9

EDIFICIS D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

Construcció del Centre d’Assistència Primària "Dr. Pujol i Capsada". El Prat de LLobregat. Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat. 1986 Reforma d’un Centre d’Assistència Primària "Bon Pastor" Barcelona. Institut Català de la Salut. Generalitat de Catalunya. 1990

Remodelació de l’Antic Hospital Maternal de Santa Coloma de Gramenet. Institut Català de la Salut. Generalitat de Catalunya. 1991

Construcció del Centre d’Assistència Primària "Santa Rosa". Santa Coloma de Gramenet. Servei Català de la Salut. Generalitat de Catalunya. 1994-1995 Construcció del Centre d’Assistència Primària "Torredembarra". Torredembarra, Tarragona. Servei Català de la Salut. Generalitat de Catalunya. Arquitecte. Arnaldo Basadonna. 1995-1996

Construcció de l’obra d’un Centre d’Atenció Primària Mollet-1. GISA. Arquitectes MBM (Martorell, Bohigas, Mackay). 1998 - 1999

Construcció de l’obra d’un Centre d’Atenció Primària. Obres de reforma de la 2ª planta del Centre d’Atenció Primària Tarragonès. GISA. Arquitectes Arnaldo Basadonna i Maria Teresa Alonso. 1998

Direcció d’execució de les obres de construcció d’un CAP a Montmeló.Clau: CAP-01493. Pressupost 161 Milions de pessestes. Final desembre 2002. Arquitecte Joan Llongueras.

Direcció d’execució de les obres de construcció del CAP Riu Mariner a Sta. Coloma de Gramanet.Clau: CAP-02643.2. Pressupost: 1,3 Milions d’euros. Final gener 2006. Arquitecte: X Arquitectura SCP.

Direcció d’execució de les obres de construcció del CAP Adrià a Barcelona.Clau: CAP-02643.2. Pressupost: 2,6 Milions d’euros. Final gener 2006. Arquitecte: PSP Arquitectura.

Direcció d’execució de les obres de reforma i ampliació d’un CAP a Sta Perpètua de Mogoda. Clau: CAP-02692. Pressupost 800 Mil euros. Final juny 2006. Arquitecte Ventura Valcarce.

Ampliació de l’Hospital Prínceps d’Espanya de la Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge a L’Hospitalet de Llobregat. GISA. Arquitecte Albert de Pineda. 2002-2006

Construcció del Nou Centre d’Atenció Primària a Vilafranca del Penedès. Clau: CAP-07340 Infraestructures. Pressupost: 5,5 Milions d’euros. Inici novembre de 2012 (en execució).

(9)

G9 arquitectura i gestió, s.c.p.

Passeig Olabarria, 125 08197 Valldoreix · tel. 93 589 82 15

G

9

ALTRES EDIFICIS

Centre Cívic "Roses" a Sant Feliu de LLobregat. Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. 1987

Prefectura de la Policia Local a Sant Feliu de LLobregat. Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. 1989

Edifici de Serveis a les pistes d’esquí de La Molina (Girona). Ferrocarrils de la Generalitat. 1989

Centre Cívic i Comercial al Barri de Sant Cosme. El Prat de LLobregat. Direcció General d'Arquitectura i Habitatge de la Generalitat. 1990

Prefectura de la Policia Local. Ajuntament del Prat de LLobregat. 1991

Construcció d’un casal d’Avis i Centre de Dia a Les Franqueses. GISA. Arquitecte Francesc Moreso.2000

Construcció d’un Centre Cívic al barri d’Arraona a Sabadell. GISA. Arquitectes Joan Forgas i Julian Galindo. 2000

Adequació del local destinat a Entitats al Polígon Gornal a l’Hospitalet. GISA. Arquitecte Concepció Pujades. 1999

Construcció d’Hotel d’Entitats i Oficina de Benestar Social en els Habitatges del Governador a Barcelona. GISA. Arquitecte Ignasi Arbeloa. 1999

Construcció d’una Residència i Centre de Dia de Gent Gran Can Falguera a Sant Feliu de Llobregat. GISA. Arquitecte Pere Casajoana. 2000

Construcció d’una Residència, Centre de Dia i Casal de Gent Gran a Rubí. GISA. Arquitecte Manuel Gómez Triviño. 2002

Construcció d’un Pavelló Polisportiu i d’una piscina Lúdica 1ª fase a Cervelló. Ajuntament de Cervelló. Arquitecte Joan Pascual. 2003-2005.

Construcció d’una Residència Assistida per la tercera edat a Can Boixeres a L’Hospitalet de Llobregat. SAR Residencial i Assistencial Catalunya S.A. Arquitecte Victoriano Guarner. 2004-2005.

Construcció d’un Casal de Gent Gran a Sant Andreu de Llavaneres. Restaura S.L. Arquitecte Victoriano Guarner. 2006

Construcció de Nova Seu Comarcal del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural a Montblanc. REGSA. Arquitecte Daniel Gimeno. 2008-2009.

Construcció d’Escola Bressol a l’Avinguda Catalunta a l’Hospitalet de Llobregat. Incasòl 2010.

(10)

G9 arquitectura i gestió, s.c.p.

Passeig Olabarria, 125 08197 Valldoreix · tel. 93 589 82 15

G

9

Construcció dun Pavelló poliesportiu a Cervelló. Ajuntament de Cervelló. 2010. Construcció d’una casa d’acollida per a nens i nenes amb càncer. “La Casa dels Xuklis”. 2010

EDIFICIS INDUSTRIALS I ADMINISTRATIUS

Edifici Central Telefònica per a la Companyia Telefònica Nacional d’Espanya a Sarrià. Barcelona. 1979

Edifici Central Telefònica per a la Companyia Telefònica Nacional d’Espanya a Port de la Selva. Girona. 1980

Remodel·lació Fàbrica Evinrude-Motormasó (6.500 M2.). Autovia de Castelldefels. Barcelona 1990

Direcció d’obra de construcció de l’edifici d’oficines annexes a la fàbrica Acerinox de Gavà. 1999-2000

Direcció d’obra de construcció de l’edifici del Centre Logístic de Inoxcenter a Tarragona, del grup Acerinox. Nau de 25.000 m2. 2004

VARIS

Aixecament de plànols de la finca Cal Cases a Santa Maria d'Oló. Barcelona 1988

Aixecament de plànols d’edificis, urbanització i xarxes d’instal·lacions del Conjunt Monumental de l’Abadia de Montserrat (42.000 m2) Abadia de Montserrat. 1991-1992. Informació totalment informatitzada.

Adjudicació per concurs públic del treball “Estudios de presupuestos de ejecución de las diferentes unidades funcionales de construcción”. 1995/1996. Delegación Provincial del Ministerio de Economía y Hacienda en Barcelona. Gerencia Regional del Catastro de Catalunya. Estudi encaminat a obtenir els pressupostos d’edificis per el sistema del seu valor de reposició en base a un estat d’amidaments àgil i senzill. Concepte molt lligat al predimensionat de costos en els projectes arquitectònics i al tractament informàtic dels preus i els pressupostos.

Direcció d’obra d’una Escola Taller en la Rehabilitació de la Masia i annexes de La Mata, dins l’àmbit del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac, i assessorament a la Direcció i als equips de monitors de l’Escola Taller Serra de l’Obac, per la Diputació de Barcelona. 1995-1996.

Direcció d’obra de la rehabilitació de la Masia de Can Feliu, de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, dins l’àmbit d’una escola taller. 1998-1999.

Figure

Updating...

References

Related subjects :