D ESTIU Casals, activitats esportives, colònies, campaments, rutes i estades. per a infants i adolescents de Vilanova i la Geltrú

15  Download (0)

Full text

(1)

Casals, activitats esportives,

colònies, campaments,

rutes i estades

per a infants i adolescents

de Vilanova i la Geltrú

ACTIVITATS

ACTIVITATS

D’ESTIU

2017

(2)

REQUISITS, CONDICIONS I MODALITATS

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú disposa d’una línia d’ajuts per a les famílies amb infants i/o adolescents menors de 18 anys. També ofereix assessorament i seguiment mitjançant l’Associació Suport per aquells infants i/o adolescents amb discapacitat inscrits en qualsevol de les activitats d’aquest llibretó.

Requisits

- Estar empadronat/ada en aquest municipi. - Ser menor de 18 anys.

- Tenir una renda per càpita mensual 1 no superior a 502 € (suma de tots els ingressos nets de la unitat

de convivència 2 ).

- Excepcionalment, les unitats familiars formades per un adult i un infant/adolescent poden tenir una renda per càpita mensual no superior a 602 €.

Condicions

La concessió de l’ajut serà com a màxim per a una sola activitat per infant/adolescent i amb una durada màxima de 4 setmanes.

Aquest ajut no arribarà a cobrir en cap cas el 100% del cost de l’activitat, ni superarà els 195 €.

Modalitats

Casals de vacances, casals esportius, colònies, rutes, campus esportius i rutes esportives.

Període de sol·licitud:

del 8 al 19 de maig 2017

Llistat provisional:

5 de juny 2017 a l’e-tauler (https://tauler.seu.cat) i la web municipal

Període reclamacions:

del 5 de juny al 9 de juny 2017

Llistat definitiu:

19 de juny 2017 a l’e-tauler (https://tauler.seu.cat) i la web municipal

On lliurar la sol·licitud i documentació

Presencialment a l’OAC (oficina d’atenció ciutadana) Plaça de la Vila, 8. Planta baixa

De dilluns a divendres de 9 a 19h Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Documentació:

- Fotocòpia resguard preinscripció facilitat per l’entitat (cal haver abonat el 25% del cost total de l’activitat d’estiu). - Fotocòpia NIF/NIE de l’infant o llibre de família.

- Fotocòpia NIF/NIE pare/mare/tutor.

- Justificació de la situació laboral de tots els majors de 16 anys. - Justificació situació habitatge: rebuts lloguer o hipoteca.

- Si s’escau, justificació situació discapacitat, invalidesa o dependència (acreditació). - Si s’escau, fotocòpia sentència separació o divorci dels progenitors.

- Si s’escau, fotocòpia carnet família nombrosa o monoparental. - Es podrà presentar altra documentació que es consideri convenient.

1 El càlcul de la renda mensual es fa sumant tots les ingressos nets, incloses les parts proporcionals de la paga extraordinària. 2 S’entendrà per unitat de convivència el conjunt de persones que formen part de la unitat familiar. La unitat de convivència també podrà estar integrada per les persones i respectives parelles matrimonials o de fet, que tinguin atribuïda la guarda i custòdia o acolliment del/a menor per resolució administrativa o judicial. També les parelles que convisquin de forma continuada amb el pare o la mare de l’infant/adolescent.

Casals d’estiu

AMPA ESCOLA ARJAU

CASAL D’ESTIU DELS PELUTS

Del 22 de juny al 31 de juliol Torns setmanals

De 2 anys (sense bolquer) fins a 14 anys

Horari de l’activitat

: de 9 a 13h Servei d’acollida: de 8 a 9h Servei de menjador: de 13h a 15h A l’Escola Arjau

Inscripcions

Del 8 al 15 de maig de dilluns a divendres de 9 a 9.30h i de 16.30 a 17h Al despatx AMPA Escola Arjau, c. de l’Àncora, 28

Contacte:

Esther kitxalla@hotmail.es Tlf: 654 471 122

PREU

de 9 a 13h 1 setmana: 60 € 2 setmanes: 95 € 3 setmanes: 130 € 4 setmanes: 165 € Tot el casal (22 juny al 31 juliol): 205 €

Descomptes

: (acumulables només 2) 10% per segon germà/na inscrit/a 10% famílies monoparentals 10% famílies nombroses 10% socis/es de l’AMPA

Servei acollida:

inclòs al preu

Servei menjador:

7,50 €/dia esporàdic 7 €/dia fix

AMPA INSTITUT BAIX A MAR

CASAL TECNOLÒGIC – AVENTURES AL

MINECRAFEDU I CONSTRUIR ROBOTS

(LEGO EDUCATION I ARDUINO)

Del 26 de juny al 28 de juliol Torns setmanals

De 9 a 15 anys (grup de primària i grup de secundària)

Horari de l’activitat:

de 9 a 13h Servei d’acollida (per primària): de 8 a 9h i de 13 a 14h

A l’Institut Baix a Mar

Inscripcions

Presencial: Del 17 al 19 de maig de 16 a 18.30h Oficina de l’AMPA Institut Baix a Mar, c. de l’Àncora, 29 i els dissabtes de 18 a 19h A Neàpolis (Espl@i Virtu@l), Rbla. Exposició, 61-69 (trucar prèviament al 689 890 982)

On line: Enviar correu a info@esplaivirtual.cat www.esplaivirtual.cat

Contacte:

Màrius Plana Tlf: 689 890 982 Amb el suport de:

Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Vilanova i la Geltrú (CETIVG)

Neàpolis, Vilanova i la Geltrú

PREU

de 9 a 13h 1 setmana: 80 € 2 setmanes: 150 € 3 setmanes: 210 € 4 setmanes: 260 € Tot el casal: 300 €

Descomptes:

(no acumulables) 5% per socis de l’AMPA 5% per col·legiats CETIVG

5% entitats relacionades amb Neàpolis 10% família nombrosa o monoparental 15% matrícula germans

(3)

AMPA ESCOLA CANIGÓ

CASAL D’ESTIU

Del 26 de juny a l’1 de setembre Torns setmanals De 3 a 12 anys

Horari de l’activitat:

de 9 a 13h Servei d’acollida: de 8 a 9h Servei de menjador: de 13 a 15h A l’Escola Canigó.

Inscripcions

Del 26 d’abril al 26 de maig

Dilluns, dimecres i divendres de 16.30 a 18h i dijous de 9 a 9.30h

Oficina de l’Ampa de l’Escola Canigó, c. del Canigó, 4

Contacte:

Divertalia: divertalia@divertalia.cat Tlf: 633 815 781

Ampa Canigó: ampadelcanigo@gmail.com

PREUS:

de 9 a 13h General Socis Germans 1 setmana: 60,5 € 57,5 € 55 € 2 setmanes: 116 € 110 € 105 € 3 setmanes: 163 € 155 € 147 € 4 setmanes: 200 € 190 € 180 € 5 setmanes: 231 € 220 € 210 € 6 setmanes: 278 € 265 € 252 € 7 setmanes: 325 € 310 € 294 € 8 setmanes: 372 € 355 € 336 € 9 setmanes: 419 € 400 € 378 € 10 setmanes: 419 € 400 € 378 €

Servei acollida:

gratuït

Servei menjador:

8 € 7,5 € 7€

AMICS DE COTA-ZERO

CASAL D’ESTIU ESCOLA PIA VILANOVA

del 26 de juny al 28 de juliol Torns setmanals

de 2 a 16 anys (nascuts entre 2001 i 2014)

Horari de l’activitat:

de 9 a 14h Servei d’acollida: de 7.45 a 9h Servei de menjador: de 14 a 15h A l’Escola Pia Vilanova, Rbla. Samà, 114

Inscripcions

15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31 de maig, 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21 de juny (dilluns, dimecres i divendres, del 15 de maig al 21 de juny) de 17 a 18.30h A la botiga Cota-Zero, Rbla Samà, 21 bis baixos

Contacte:

Àngels Pallerol amicscotazero@gmail.com Tlf: 616 338 848

PREUS

de 9 a 14h 1 setmana: 65€ 2 setmanes: 130€ 3 setmanes: 190€ 4 setmanes: 235€ 5 setmanes: 270€

Descomptes:

(acumulables) 10% segon germà 15% tercer germà 20% quart germà

Servei acollida:

30€ 5 setmanes 2€ dia esporàdic

Servei menjador:

37,5€ per setmana

7,5€/dia per 3 dies fixes/setm. 8,10€ dia esporàdic

CREU ROJA VILANOVA I LA GELTRÚ

CASAL D’ESTIU LES BOMBOLLES

Del 3 de juliol a l’1 de setembre

Torns setmanals de P-3 a 6è (cursats l’any 2017)

Horari de l’activitat:

de 9 a 13h i de 15 a 17h Servei d’acollida: de 8 a 9h

Servei de menjador: de 13 a 15h A la seu de Creu Roja a Vilanova i la Geltrú

Inscripcions

A partir del 8 de maig

De dilluns a divendres de 9 a 13h i de dilluns a dijous de 15 a 17h

Creu Roja Vilanova, c. de l’Havana, 4

Contacte:

Maravillas Molina maravillas.molina@creuroja.org Tlf: 93 814 30 30

PREUS

de 9 a 13h de 15 a 17h 1 setmana: 40 € 20 € 2 setmanes: 75 € 37 € 3 setmanes: 110 € 54 € 4 setmanes: 145 € 71 € 5 setmanes: 180 € 88 € 6 setmanes: 215 € 105 € 7 setmanes: 250 € 122 € 8 setmanes: 285 € 139 € 9 setmanes: 320 € 156 € Tot el casal (3 juliol a l’1 setembre):

de 9 a 13h de 15 a 17h 305 € 222 €

Descomptes:

(acumulables) 10 % per cada germà/na inscrit/a 10% famílies monoparentals 10 % socis/es i fills/es de socis/es

10 % infants amb necessitats educatives especials

Servei acollida:

5 €/dia esporàdic 4 €/dia fix

Servei menjador:

7 €/dia esporàdic 6.20 €/dia fix

ESCOLA EL CIM

CASAL DE SONS

Del 3 al 14 de juliol De 5 a 12 anys (P4 a 6è)

Horari de l’activitat:

de 9 a 13h Servei d’acollida: de 8 a 9h Servei de menjador: de 13 a 15h A l’Escola El Cim

Inscripcions

Del 2 al 19 de maig de 9 a 13h i de 15 a 17h A l’Escola El Cim, rbla. Principal, 101

Contacte:

info@elcimvilanova.cat

Tot el casal (3 al 14 de juliol): 188 €

Servei acollida:

3 €/dia

Servei menjador:

9 €/dia

ESCOLA EL CIM

STAR LECTORS

Del 26 de juny al 14 de juliol De 6 a 9 anys (P5 a 4t)

Horari de l’activitat:

de 9 a 13h Servei d’acollida: de 8 a 9h Servei de menjador: de 13 a 15h A l’Escola El Cim

Inscripcions

Del 2 al 19 de maig de 9 a 13h i de 15 a 17h A l’Escola El Cim, rbla. Principal, 101 Contacte: info@elcimvilanova.cat

Tot el casal (26 de juny al 14 de juliol): 300 €

Servei acollida:

3 €/dia

(4)

ESCOLA EL CIM

CASAL D’ESTIU

Del 26 de juny al 28 de juliol Torns setmanals De 3 a 12 anys

Horari de l’activitat:

de 9 a 13h Servei d’acollida: de 8 a 9h Servei de menjador: de 13 a 15h A l’Escola El Cim

Inscripcions

Del 2 al 19 de maig de 9 a 13h i de 15 a 17h A l’Escola El Cim, rbla. Principal, 101

Contacte:

info@elcimvilanova.cat

PREUS

de 9 a 13h 1 setmana: 75 € 2 setmanes: 141 € 3 setmanes: 197 € 4 setmanes: 246 € 5 setmanes: 290 €

Descomptes:

(no acumulables) 15 % per socis de l’AMPA 5 % per germans 10 % famílies nombroses

Servei acollida:

3 €/dia

Servei menjador:

9 €/dia

EL MUSSOL

CASAL D’ESTIU EL MUSSOL

Del 26 de juny al 28 de juliol Torns setmanals

De 2 a 5 anys (nascuts entre 2012 i 2015)

Horari de l’activitat:

de 9 a 13h Al Centre Cívic de Sant Joan

Inscripcions

Del 2 al 19 de maig Presencial: de 10 a 11.30h

Al CC Sant Joan, Jardins de Francesc Macià, s/n On line: elmussolvng@gmail.com Tlf: 637 467 703

Contacte:

Esther

PREUS

de 9 a 13h 1 setmana: 55 € 2 setmanes: 105 € 3 setmanes: 150 € 4 setmanes: 190 € Tot el casal (26 juny al 28 de juliol): 225€

Descomptes:

per acumulació de torns (inclosos ja en els preus)

AMPA ESCOLA SANT JORDI

I EL MUSSOL CASAL D’ESTIU

Del 26 de juny al 28 de juliol i del 4 al 8 de setembre Torns setmanals

De 3 a 10 anys (nascuts entre 2007 i 2013)

Horari de l’activitat:

de 9 a 13h

Servei d’acollida: de 8.30 a 9h i de 13 a 13.30h Servei de menjador: de 13 a 15h

A l’Escola Sant Jordi

Inscripcions

Els dies 2, 3, 4, 9, 10 i 11 de maig, de 16.30 a 17.30h Presencial: a l’Escola Sant Jordi,

c. Mare Isabel Ventosa, s/n On line: elmussolvng@gmail.com Tlf: 637 467 186

Contacte:

Rut

PREUS

de 9 a 13h 1 torn: 60€

Descomptes:

(acumulables) 12,50€ per socis de l’AMPA 5% per tres germans o més inscrits

Servei acollida:

1,80€ la 1/2 hora

Servei menjador:

7,50€/dia esporàdic 7€/dia fix

AMPA ESCOLA GINESTA

CASAL D’ESTIU INFANTIL

Del 26 de juny al 28 de juliol Torns setmanals

De 3 a 6 anys (P-3 a 1r de primària)

Horari de l’activitat:

de 9 a 13h

(possibilitat de recollida fins a les 14h per a les famílies que ho necessitin)

Servei d’acollida: de 8 a 9h Servei de menjador: de 13 a 15 A l’Escola Ginesta

Inscripcions

Presencials:

16 i 18 de maig i tots els dimecres de 17.10 a 18h despatxet AMPA Escola Ginesta,

Rbla. Pep Ventura, 2 On line:

Del 24 d’abril al 12 de juny a la web:

www.ampaescolaginesta.cat, apartat casal estiu Consultes i/o cites prèvies per ser atesos fora de l’horari de despatx, al contacte:

casal.ampaescolaginesta@gmail.com Tlf: 685 728 766

PREUS

SOCIS NO SOCIS Per nen: 1r 2n 3r 1r 1 setmana: 70 € 63 € 60 € 78 € 2 setmanes: 130 € 117 € 111 € 145 € 3 setmanes: 185 € 166 € 157 € 205 € 4 setmanes: 235 € 211 € 200 € 260 € Tot el casal (26 juny al 28 de juliol):

SOCIS NO SOCIS Per nen: 1r 2n 3r 1r 250 € 225 € 213 € 280 € Els preus inclouen l’esmorzar al casal i la festa del darrer dia de casal (28 juliol).

Totes les sortides (mínim una setmana garantitzada) incloses en el preu.

Descomptes:

(acumulables)

En cas d’acumular descomptes, no s’aplicarà el sumatori de tots alhora, sinó que s’aplicarà el següent descompte sobre el primer: Ex: (Preu*dte1)*dte2...

10 % per socis de l’AMPA 10 % per al segon germà inscrit

15 % (respecte el primer) per al 3er germà 10 % més regal per als inscrits del 24 d’abril al 7 de maig on line

5 % més regal per als inscrits del 8 al 21 de maig on line

Servei acollida:

25 € tot el casal 1,5 € dia esporàdic

Servei menjador:

7 € dia fixos 7,5 € dia esporàdic

(5)

AMPA ESCOLA GINESTA

CASAL D’ESTIU MULTIESPORT PRIMÀRIA

Del 26 de juny al 28 de juliol Torns setmanals

De 5 a 12 anys (1r a 6è primària)

Horari de l’activitat:

de 9 a 13h

(possibilitat de recollida fins a les 14h per a les famílies que ho necessitin)

Servei d’acollida: de 8 a 9h Servei de menjador: de 13 a 15h A l’Escola Ginesta

Inscripcions

Presencials:

16 i 18 de maig i tots els dimecres de 17.10 a 18h despatxet AMPA Escola Ginesta,

Rbla. Pep Ventura, 2 On line:

Del 24 d’abril al 12 de juny a la web:

www.ampaescolaginesta.cat, apartat casal estiu Consultes i/o cites prèvies per ser atesos fora de l’horari de despatx, al contacte:

casal.ampaescolaginesta@gmail.com Tlf: 685 728 766

PREUS

SOCIS NO SOCIS Per nen: 1r 2n 3r 1r

1 setmana: 70 € 63 € 60 € 78 €

2 setmanes: 130 € 117 € 111 € 145 €

3 setmanes: 185 € 166 € 157 € 205 €

4 setmanes: 235 € 211 € 200 € 260 €

Tot el casal (26 juny al 28 de juliol): SOCIS NO SOCIS Per nen: 1r 2n 3r 1r 250 € 225 € 213 € 280 €

Els preus inclouen l’esmorzar al casal i la festa del darrer dia de casal (28 juliol). Totes les sortides (mínim una setmana garantitzada) incloses en el preu.

Descomptes:

(acumulables) En cas d’acumular descomptes, no s’aplicarà el sumatori de tots alhora, sinó que s’aplicarà el següent descompte sobre el primer: Ex: (Preu*dte1)*dte2... 10 % per socis de l’AMPA 10 % per al segon germà inscrit 15 % (respecte el primer) per al 3er germà 10 % més regal per als inscrits del 24 d’abril al 7 de maig on line 5 % més regal per als inscrits del 8 al 21 de maig on line

Servei acollida:

25 € tot el casal 1,5 € dia esporàdic

Servei menjador:

7 € dia fixos 7,5 € dia esporàdic

AMPA CEIP ITACA

CASAL D’ESTIU

Del 22 de juny al 31 de juliol Torns setmanals De 2 anys (sense bolquer) fins a 15 anys 25, 26 i 27 de juliol sortida del grup de grans

Horari de l’activitat:

De 9 a 13h i de 15h a 16.30h Servei d’acollida: de 8 a 9h Servei de menjador: de 13h a 15h A l’Escola Itaca

Inscripcions

Del 8 al 19 de maig De dilluns a divendres de 16.30 a 17.30h A l’AMPA Escola Itaca, rbla. Arnau de Vilanova, 65

Contacte:

Esther info@ampaitaca.org Tlf: 654 471 122

Preus

matí tarda tot el dia 9 a 13h 15 a 16.30h 1 setmana: 70 € 40 € 100 €

2 setmanes: 110 € 60 € 160 €

3 setmanes: 150 € 80 € 230 €

4 setmanes: 190 € 100€ 280 €

Tot el casal (22 juny al 31 de juliol): matí tarda tot el dia 9 a 13h 15 a 16.30h 270 € 120 € 340 €

Sortida grup grans: 70€ si està inscrit/a l’última setmana de casal o 90€ si no ho està.

Descomptes:

(acumulables) 10 % per segon germà/na inscrit/a 10% famílies monoparentals 10% famílies nombroses 10 % socis/es de l’AMPA 10 % cicle inicial

Servei acollida:

inclòs al preu

Servei menjador:

7,50 €/dia esporàdic 7 €/dia fix

JOVENTUT BARRI DE MAR

ACROSPORT DEL CIRC AL MON

DE L’ESPORT

Del 22 de juny al 31 de juliol Torns setmanals De 3 a 15 anys

Horari de l’activitat:

de 9 a 13h i de 14 a 17h Servei d’acollida:de 8 a 9h Servei de menjador: de 13 a 14h A l’Institut de Baix a Mar

Inscripcions

Del 5 d’abril al 21 de juny Dilluns,dimecres i divendres de 9.30 a 11h (trucar abans) Al despatx de Joventut Barri de Mar, Plaça Rajanta, 6-7

Contacte:

Antonio Resa ansetete32@hotmail.com Tlf: 645 976 885 i 93 142 76 31

Preus

de 9 a 13h de 15 a 17h 1 setmana: 34 € 20 € 2 setmanes: 58 € 35 € 3 setmanes: 87 € 48 € 4 setmanes: 115 € 60 €

Tot el casal (22 juny al 31 de juliol): de 9 a 13h de 15 a 17h 145€ 75 €

OFERTA ESPECIAL DE JOVENTUT BARRI DE MAR:

25 € POR SEMANA SI S’APUNTEN ABANS DEL

16 DE JUNY.

Descomptes:

(no acumulables) 15 % per socis de l’AMPA IES BAIX A MAR 15 % per socis de l’AV BARRI DE MAR

Servei acollida:

6 €/setmana fix 1,50 € €/dia esporàdic

Servei menjador:

6 € dia fix 7 €/dia esporàdic

(6)

JOVENTUTS MUSICALS DE VILANOVA

I LA GELTRÚ

CASAL MUSICAL

Del 26 de juny al 28 de juliol

De 4 a 11 anys (nascuts entre 2005-2012)

Horari de l’activitat:

de 9 a 13h Servei d’acollida: de 8 a 9h

Inscripcions

Del 2 de maig al 16 de juny De dilluns a divendres de 16 a 20h Al c. de la Llibertat, 48

Contacte:

escola@frequencies.cat Tlf: 93 814 47 54

xavier@frequencies.cat Xavier Balfegó

Preus

de 9 a 13h 1 setmana: 60 € 2 setmanes: 120 € 3 setmanes: 180 € 4 setmanes: 240 € 5 setmanes: 240 €

Servei acollida:

30 € setmana 10 € dia esporàdic

JOVENTUTS MUSICALS DE VILANOVA

I LA GELTRÚ

TEATRE MUSICAL

Del 26 de juny al 28 de juliol De 12 a 16 anys (nascuts entre 2001-2004)

Horari de l’activitat:

de 9 a 13h Servei d’acollida: de 8 a 9h

Inscripcions

Del 2 de maig al 16 de juny De dilluns a divendres de 16 a 20h Al c. de la Llibertat, 48

Contacte:

escola@frequencies.cat Tlf: 93 814 47 54 xavier@frequencies.cat Xavier Balfegó

Preus

de 9 a 13h 1 setmana: 60 € 2 setmanes: 120 € 3 setmanes: 180 € 4 setmanes: 240 € 5 setmanes: 240 €

Servei acollida:

30 € setmana 10 € dia esporàdic

ASSOCIACIÓ KITXALLA

CASAL D’ESTIU DELS PELUTS

Del 22 de juny al 31 de juliol Torns setmanals De 2 anys (sense bolquer) fins a 14 anys

Horari de l’activitat:

de 9 a 13h Servei d’acollida: de 8 a 9h

Inscripcions

Del 8 al 15 de maig De dilluns a divendres de 17 a 17.30h Al Centre Cívic de la Plaça de la Sardana

Contacte:

Esther kitxalla@hotmail.es Tlf: 654 471 122

Preus

9 a 13h 1 setmana: 55 € 2 setmanes: 75 € 3 setmanes: 110 € 4 setmanes: 145 €

Tot el casal (22 juny al 31 de juliol): 180 €

Descomptes:

(acumulables només 2) 10% per segon germà/na inscrit/a 10% famílies monoparentals 10% famílies nombroses 10% socis/es de la Plaça de la Sardana

Servei acollida:

inclòs al preu

AMPA ESCOLA POMPEU FABRA I AMPA

ESCOLA VOLERANY

UN MÓN D’AVENTURES I EXPLORADORS

Del 26 de juny al 28 de juliol Torns setmanals De 3 a 12 anys (nascuts entre 2005 i 2013)

Horari de l’activitat:

de 9 a 13h Servei d’acollida: de 8 a 9h i de 13 a 14h Servei de menjador (càtering): de 13 a 15h A l’Escola Pompeu Fabra

Inscripcions

Del 2 de maig al 2 de juny Presencial: De dilluns a divendres de 16.15 a 18h a l’AMPA de l’Escola Pompeu Fabra,rbla. Samà, 66 On line: ampa_pompeu@hotmail.com casalpompeu@needsports.cat www.needsports.cat Montse Tlf: 93 815 84 87 Isaac Tlf: 679 430 440

Preus

de 9 a 13h 1 setmana: 57,50 € 2 setmanes: 110 € 3 setmanes: 155 € 4 setmanes: 190 €

Tot el casal (26 juny al 28 de juliol): 220 €

Descomptes:

10% per germans

Servei acollida:

gratuït

Servei menjador

(càtering): 8€/dia

FUNDACIÓ CLARISSES DIVINA

PROVIDÈNCIA

CASAL D’ESTIU

Del 26 juny al 28 juliol Torns setmanals De 2 a 9 anys

Horari de l’activitat:

de 9 a 13h Servei d’acollida: de 8.30 a 9h Servei de menjador: de 13 a 15h Al Col·legi Divina Providència

Inscripcions

Del 8 al 19 de maig De dilluns a divendres de 9 a 13h i de 15 a 17h a la secretaria de l’escola, c. Providència, 1

Contacte:

a8031599@xtec.cat Tlf: 93 893 06 14

Preu

de 9 a 13h 1 setmana: 65 € 2 setmanes: 125 € 3 setmanes: 175 € 4 setmanes: 215 € 5 setmanes: 250 €

Servei acollida:

gratuït

Servei menjador:

11 €/dia esporàdic 45 €/setmana 150 €/mes

(7)

COL·LEGI SANT BONAVENTURA

CASAL D’ESTIU

26 de juny al 28 de juliol 2017 Torns setmanals De 3 a 12 anys

Horari de l’activitat:

de 9 a 13h Servei d’acollida: de 8 a 9h Servei de menjador: de 13 a 15h Col·legi Sant Bonaventura

Inscripcions

Del 4 al 31 de maig

Matins de dilluns a divendres de 8 a 10h i tardes de dilluns i dijous de 15 a 17h

Al Col·legi Sant Bonaventura, Plaça dels Franciscans, 4

Contacte:

Irene González / Eduard Martínez casaldestiu@santbonaventura.cat Tlf:93 810 65 11

Preus

de 9 a 13h de 15 a 17h 1 setmana: 75 € 35 € 2 setmanes: 150 € 35 € 3 setmanes: 225 € 35 € 4 setmanes: 300 € 35 € 5 setmanes: 350 € 35 €

Descomptes:

(acumulables) 5% per socis de l’AMPA 5% per germans 5% famílies monoparentals 5% a partir de 3 setmanes

Servei acollida:

4 €/dia esporàdic 3 €/dia fix

Servei menjador:

8,10€/dia esporàdic 7,10€/dia fix

SOCIETAT CULTURAL I RECREATIVA LA

GRAN PENYA

ACTIVA LA MENT AQUEST ESTIU

ESCACS I ROBÒTICA

Del 26 de juny al 28 de juliol Torns setmanals De 6 a 14 anys (nascuts entre el 2003 i el 2010)

Horari de l’activitat:

de 9 a 13h Servei d’acollida: de 8 a 9h A la Societat La Gran Penya

Inscripcions

Presencials: A partir de l’1 de maig Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 9 a 13h, i dimarts de 17 a 20h A la secretaria de La Gran Penya, rbla. Principal, 52, 2n On line: Descarregar documentació a: www.tecnolab.cat i enviar-la a: info@tecnolab.cat

Contacte:

Iván Marina (tardes) info@tecnolab.cat Tlf: 636 677 377

Preus

de 9 a 13h 1 setmana: 75 € 2 setmanes: 140 € 3 setmanes: 205 € 4 setmanes: 270 € 5 setmanes: 335 €

Descomptes:

(acumulables) 10 % per socis entitat 10 % per germans

Servei acollida:

3 €/dia esporàdic 12 €/setmana fix

ASSOCIACIÓ D’OCI INCLUSIU DEL

GARRAF “VILANOVA ACTUA”

CASAL D’ESTIU INCLUSIU 2017

(PERSONES AMB DISCAPACITAT I SENSE)

Del 26 de juny al 28 de juliol Torns setmanals De 10 anys a 18 anys*

Horari de l’activitat:

de 9 a 13.30h Servei d’acollida: de 8 a 9h Al Centre Cívic Molí de Vent, c. de l’Aigua, 203-205

Inscripcions

8,10,15,17 i 22 de maig de 10 a 13h 9,16 i 23 de maig de 17.30 a 19h Al Centre Cívic Molí de Vent, c. de l’Aigua, 203-205

Contacte:

Elia / Natalia vilanova.actua@gmail.com Tlf: 640 816 473

Preus

soci no soci 1 setmana: 70 € 75 € 2 setmanes: 140 € 150 € 3 setmanes: 205 € 220 € 4 setmanes: 265 € 285 € 5 setmanes: 320 € 345 €

Descomptes:

(acumulables) 7,25% per socis 5% per germans

Servei acollida:

5 €/dia esporàdic 7 €/dia fix

Activitats esportives

AMPA ESCOLA SANT JORDI I EL MUSSOL

CAMPUS DE FUTBOL

Del 26 de juny al 28 de juliol Torns setmanals De 7 a 12 anys (nascuts entre 2005 i 2010)

Horari de l’activitat:

de 9 a 13h Servei d’acollida:de 8.30 a 9h i de 13 a 13.30h Servei de menjador: de 13 a 15h A l’Escola Sant Jordi

Inscripcions

Els dies 2, 3, 4, 9, 10 i 11 de maig de 16.30 a 17.30h Presencial: A l’escola Sant Jordi, c. Mare Isabel Ventosa, s/n On line: elmussolvng@gmail.com Tlf: 637 467 186

Contacte:

Rut

Preus

de 9 a 13 h 1 torn 60 €

Descomptes:

(acumulables) 12,50 € per socis de l’AMPA 5% per tres germans o més inscrits

Servei acollida:

1,80 € la 1/2 hora

Servei menjador:

7,50 €/dia esporàdic 7 €/dia fix

(8)

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PASIFAE

CAMPUS ESPORTIU

Del 26 de juny al 28 de juliol I del 28 d’agost al 8 de setembre Torns setmanals

De 4 a 16 anys

Horari de l’activitat:

de 9 a 13h Servei d’acollida: de 8 a 9 i de 13 a 14h Al pavelló Plaça de les Casernes

Inscripcions

Del 8 de maig fins al 21 de juny de 18 a 20h. A la Sala de reunions del pavelló Plaça de les Casernes

Contacte:

Manuel a.e.pasifaevilanova@hotmail.es Tlf: 658 916 053

Preus

de 9 a 13h 1 setmana: 50 € 2 setmanes: 90 € 3 setmanes: 135 € 4 setmanes: 170 € 5 setmanes: 200 €

Descomptes a partir de 3 setmanes:

(no acumulables) 10% per socis del club 10%, 15%, 20% per germans

10% nens que hagin fet el campus amb nosaltres al 2015 o 2016

10% famílies nombroses i monoparentals

Servei acollida:

gratuït

Reunió amb els pares:

dia 15 de juny a les 19h a la Sala Polivalent del Camp Municipal de Futbol

CLUB BÀSQUET SAMÀ

CAMPUS D’ESTIU

Del 22 de juny al 28 de juliol i del 28 d’agost al 8 de setembre Torns setmanals

De 2 a 16 anys (nascuts entre 2001 i 2015)

Horari de l’activitat:

de 9 a 13.30h Servei d’acollida: de 7.45 a 9h i de 13.30h a 14h Servei d’acollida: de 15 a 17h

Servei de menjador: de 13.30 a 15h

Al CEM Isaac Gálvez (antic Poliesportiu del Garraf), Rda. Ibèrica, 66

Per a tots els participants:

- Welcome pack (regals de benvinguda) - Bye bye pack (regals de comiat)

Inscripcions

Del 23 d’abril al 28 de juliol

dilluns, dimecres i divendres de 17.30 a 19.30h Al CEM Isaac Gálvez

Contacte:

Òscar Andreu activitats@cbsamavilanova.cat Tlf: 615 075 366

Preus

de 9 a 13.30h 1 setmana: 57 € 2 setmanes: 114 € 3 setmanes: 171 € 4 setmanes: 228 € 5 setmanes: 257 € Tot el casal (25 juny al 28 de juliol): 257 €

Descomptes:

(màxim acumulable un 15%) Dte. per socis del Club

10% per al segon germà inscrit

75% per al 3r germà inscrit de famílies nombroses 75% per al 2n germà inscrit de famílies monoparentals 10% + regal d’ ulleres de sol inscrits entre l’ 1 i el 15 de maig

5% + regal d’ ulleres de sol inscrits entre el 16 i el 31 de maig

10% si es porta un amic nou al campus

Servei menjador:

7,5 € dia

Servei acollida:

De 7.45 a 9h i de 13.30 a 14h: gratuït de 15h a 17h: 5€/dia

AMICS DE COTA-ZERO

CAMPUS ESPORTIU OUTDOOR

Del 26 de juny al 8 de setembre Torns setmanals

De 11 a 16 anys (del 2000 al 2006)

Horari de l’activitat:

de 9 a 14 h

A la Base nàutica Cota Zero, Passeig de Ponent, s/n, Espai C

Servei de menjador: de 14 a 15h A l’Escola Pia Vilanova, rbla. Samà, 114

Inscripcions

Del 15 de maig al 21 de juny De dimarts a divendres de 17 a 18.30h A la Botiga Cota-Zero, rbla. Samà, 21 bis baixos

Contacte:

Alfred Contreras cotazero.info@gmail.com Tlf: 617 642 300

Preus

de 9 a 14h 1 setmana: 70 € 2 setmanes: 140 € 3 setmanes: 205 € 4 setmanes: 260 € 5 setmanes: 310 €

Descomptes:

(acumulables) 10% segon germà 15% tercer germà 20% quart germà

Servei menjador:

37,5 € per setmana

7,5 €/dia per 3 dies fixes setmana 8,10 € dia esporàdics

CLUB FUTBOL VILANOVA - AE+FUTBOL

CAMPUS D’ESTIU

Del 26 de juny al 28 de juliol Torns setmanals De 4 a 13 anys

Horari de l’activitat:

de 9 a 14h Servei d’acollida: de 8 a 9h Al Camp de futbol

Inscripcions

A partir del 15 de maig

De dilluns a divendres de 17 a 20.30h Al Camp de futbol, rbla. Sant Jordi, s/n

Contacte:

Eduard Figuerola secretariaaemesfutbol@msasports.es

Preus

de 8 a 14h 1 setmana: 55 € 2 setmanes: 105 € 3 setmanes: 150 € 4 setmanes: 190 € 5 setmanes: 225 €

Descomptes:

(acumulables) 20 % per germans

(9)

CLUB GIMNÀSTICA VILANOVA

CAMPUS D’ARTS ESCÈNIQUES DE

GIMNÀSTICA I PATINATGE

Del 26 de juny al 28 de Juliol Torns setmanals

De 3 a 12 anys (nascuts entre 2005 i 2014)

Horari de l’activitat:

de 9 a 14 Servei d’acollida: de 8 a 9h Al Pavelló de les Casernes Regal de Samarreta del Campus

Inscripcions

Del 2 maig al 22 de Juny

De dilluns a dissabte, de 9.30 a 13.30h i de 17 a 20.30h

A la botiga GPR ESPORTS, c. dels Capuxins, 17

Contacte:

fundaciovilanova@fundaciovilanova.com Tlf: 93 814 27 48

Preus

de 9 a 14h 1 setmana: 50 € 2 setmanes: 95 € 3 setmanes: 145 € 4 setmanes: 195 € Tot el casal (26 juny al 28 de juliol): 225 € Setmanes esporàdiques: 50 €

Descomptes:

(acumulables) 10% per al segon germà inscrit 10% famílies monoparentals

10% als inscrits entre el 2 i el 16 de maig

Servei acollida:

gratuït

CLUB GIMNÀSTICA VILANOVA

CAMPUS GIMNÀSTICA ARTÍSTICA

Del 4 al 8 de setembre

De 3 a 12 anys (nascuts entre 2005 i 2014)

Horari de l’activitat:

de 9 a 14h Servei d’acollida: de 8 a 9h Al Pavelló de les Casernes

Inscripcions

Del 2 maig al 24 d’agost

De dilluns a dissabte de 9.30 a 13.30h i de 17 a 20.30h

A la botiga GPR ESPORTS, c. dels Capuxins, 17

Contacte:

fundaciovilanova@fundaciovilanova.com Tlf: 93 814 27 48

Preus

9 a 14h 1 setmana: 50 €

Descomptes:

(acumulables)

10% per germans per al segon germà inscrit 10% famílies monoparentals

Servei acollida:

gratuït

CLUB HANDBOL VILANOVA I LA GELTRÚ

CAMPUS D’HANDBOL

Del 26 de juny al 28 de juliol Torns setmanals

De 5 i 16 anys (nascuts entre 2001 i 2012)

Horari de l’activitat:

de 9 a 13h Servei d’acollida: de 8 a 9h i de 13 a 14h

Inscripcions:

Del 2 de maig al 15 de juny Dimarts i dijous de 18 a 20 h

Oficina del Club Handbol Vilanova i la Geltrú (CHVNG)

Pavelló Poliesportiu del Garraf, rda. Ibèrica, 66

Contacte:

oficina@chvng.cat Tlf: 696 401 290 (Maria José Rodríguez) 609 741 476 (Miguel Mohedano) 690 775 636 (Gerard Birlanga)

Preus

3 setmanes o menys: 100 € 4 setmanes: 120 € 5 setmanes: 130 €

Descomptes:

20 % el segon germà 50 % el tercer germà

Servei acollida:

De 8 a 9h: gratuït de 13 a 14h: 5 € setmana 3 €/dia esporàdic

CLUB HANDBOL VILANOVA I LA GELTRÚ

CAMPUS DE TECNIFICACIÓ D’HANDBOL

Del 3 al 27 de Juliol

De 12 a 18 anys (nascuts entre 1999 i 2004)

Horari de l’activitat:

Dilluns, dimecres i dijous de 16 a 20h

Inscripcions:

Del 2 de maig al 15 de juny Dimarts i dijous de 18 a 20h

Oficina del Club Handbol Vilanova i la Geltrú (CHVNG)

Pavelló Poliesportiu del Garraf, rda. Ibèrica, 66

Contacte:

oficina@chvng.cat Tlf: 696 401 290 (Maria José Rodríguez) 669 524 892 (Pere Solé)

(10)

CLUB HÍPIC ROSPER

CAMPUS MINIPONI

Del 26 de juny al 28 de juliol Torns setmanals

De 3 a 5 anys

Horari de l’activitat:

de 9 a 14h Servei d’acollida: de 8 a 9h

A les mateixes instal·lacions del centre

Inscripcions

A partir de 1 d’abril fins cobrir plaçes setmanals De dimarts a dissabte, de 9.30 a 13.30h Al Club Hípic Rosper, Camí de Mas Tapet, s/n

Contacte:

Victoria / Charo clubhipicorosper@yahoo.es Tlf:93 811 58 12 / 649 490 362

Preus

de 9 a 14h 1 setmana: 110 € 2 setmanes: 210 € 3 setmanes: 310 € 4 setmanes: 410 € 5 setmanes: 510 €

Descomptes:

(acumulables) 10% per socis del club 10% per germans 10% famílies monoparentals 15% inscripció de 3 fills o més

Servei acollida:

5 €/dia esporàdic 3 €/dia fix

CLUB HÍPIC ROSPER

CAMPUS D’INICIACIÓ

Del 26 de juny al 28 de juliol Torns setmanals

De 6 a 14 anys

Horari de l’activitat:

de 9 a 14h o de 9 a 17h Servei d’acollida: de 8 a 9h

Servei de menjador: de 14 a 15h A les mateixes instal·lacions del centre

Inscripcions

A partir de l’1 d’abril fins cobrir plaçes setmanals De dimarts a dissabte de 9.30 a 13.30h Al Club Hípic Rosper, Camí de Mas Tapet, s/n

Contacte:

Victoria / Charo clubhipicorosper@yahoo.es Tlf: 93 811 58 12 / 649 490 362

Preus

de 9 a 14h de 9 a 17h 1 setmana: 130 € 180 € 2 setmanes: 240 € 350 € 3 setmanes: 350 € 520 € 4 setmanes: 460 € 690 € 5 setmanes: 570 € 860 €

Descomptes:

(acumulables) 10% per socis del club 10% per germans 10% famílies monoparentals 15% inscripció de 3 fills o més

Servei acollida:

5 €/dia esporàdic 3 €/dia fix

Servei menjador:

10 €/dia esporàdic 8 €/dia fix

CLUB JUDO VILANOVA

JORNADES TECNIFICACIÓ

Del 26 de juny al 28 de juliol Torns setmanals De 5 a 14 anys

Horari de l’activitat:

de 9 a 13h Servei d’acollida: de 8 a 9h i de 13 a 14h A l’Escola Arjau

Inscripcions

Del 8 de maig al 9 de juny

Dilluns, dimarts i dijous de de 17 a 20h Dimecres i divendres de 19 a 21h A la Sala de Judo l’Arjau, c. de l’Àncora, 28

Contacte:

Diego López judo.vilanova@gmail.com Tlf: 637 754 524

Preus

de 9 a 13h 2 setmanes: 60 € 3 setmanes: 85 € 4 setmanes: 105 € 5 setmanes: 115 €

Servei acollida:

1 €/dia esporàdic 3 €/dia fix per setmana

CLUB NÀUTIC VILANOVA

CASAL DE MAR

Del 26 de juny al 8 de setembre Torns setmanals

De 5 a 18 anys (nascuts entre 1998 i 2011)

Horari de l’activitat:

de 9 a 13.30h Servei d’acollida: de 8 a 9h

Servei de menjador: de 13.30 a 15h Al Club Nàutic Vilanova

Inscripcions

A partir del 2 de maig

De dilluns a divendres, de 10 a 14h i de 16 a 18h Al Club Nàutic Vilanova, Escullera de Ponent, s/n

Contacte:

Paola Menichelli – Pepo Roestel oficinaesportiva@cnvilanova.cat escolavela@cnvilanova.cat Tlf: 93 815 02 67 ext.2

Preus

de 9 a 13.30h 1 setmana: 60 € 2 setmanes: 115 € 3 setmanes: 175 € 4 setmanes: 235 €

Descomptes:

(no acumulables) 5% per germans (al 2n germà) 10% famílies monoparentals 15% famílies nombroses

Servei acollida:

gratuït

Servei menjador:

8 €/dia esporàdic 7 €/dia fix

CLUB NÀUTIC VILANOVA

CAMPUS DE VELA

Del 26 de juny al 8 de setembre Torns setmanals

De 5 a 18 anys (nascuts entre 1998 i 2011)

Horari de l’activitat:

de 9 a 13.30 o de 9 a 17h Servei d’acollida: de 8 a 9h

Servei de menjador: de 13.30 a 15h Al Club Nàutic Vilanova

Inscripcions

A partir del 2 de maig

De dilluns a divendres, de 10 a 14h i de 16 a 18h Al Club Nàutic Vilanova, Escullera de Ponent, s/n

Contacte:

Paola Menichelli – Pepo Roestel oficinaesportiva@cnvilanova.cat escolavela@cnvilanova.cat Tlf: 93 815 02 67 ext.2

Preus

9 a 13.30h 9 a 17h 1 setmana: 120 € 150 € 2 setmanes: 235 € 295 € 3 setmanes: 355 € 445 € 4 setmanes: 470 € 555 €

Descomptes:

(no acumulables) 5% per germans (al 2n germà) 10% famílies monoparentals 15% famílies nombroses

Servei acollida:

gratuït

Servei menjador:

8€/dia esporàdic 7€/dia fix

(11)

CLUB PATÍ VILANOVA

CAMPUS APRÈN A PATINAR

Del 3 al 26 de juliol De 3 a 7 anys

Horari de l’activitat:

Dilluns i dimecres de 17.30 a 19h

Inscripcions

De l’1 d’abril al 20 de juny Dilluns i dimecres de 17.30 a 19h Al Pavelló de les Casernes

Contacte:

Toni Ramírez

cpvilanova@clubpativilanovafundacio.cat Tlf: 670 493 533

CLUB NOU BÀSQUET VILANOVA 2013

CAMPUS D’ESTIU DE BÀSQUET 2017

Del 22 de juny al 28 de juliol Torns setmanals

De 4 a 16 anys (2001 al 2013)

Horari de l’activitat:

de 9 a 13.30h Servei d’acollida: de 8 a 9h i de 13.30 a 14h Servei de menjador: de 14 a 15h

Al Pavelló Isaac Gàlvez / Cafeteria Rambla Nova

Inscripcions

Del 8 de maig al 19 de juny. Dilluns, dijous i divendres de 17 a 20h Al Pavelló Isaac Gàlvez, ronda Ibèrica, 66

Contacte:

clubnoubasquetvilanova@gmail.com Tlf: 93 009 32 61

Preus

de 9 a 13:30h Dies 22 i 23 de juny: 25 € 1 setmana: 50 € Tot el casal (22 juny al 28 de juliol): 250 €

Descomptes:

(acumulables) 10% per esportistes i/o socis del Club 10% a partir del 2n germà inscrit 10% famílies nombroses i/o monoparentals

Servei acollida:

gratuït

Servei menjador:

7,5 € diaris

CLUB NOU FUTBOL BASE VILANOVA

17É CAMPUS DE FUTBOL I TECNIFICACIÓ

Del 26 de juny al 28 de Juliol Torns setmanals

De 4 a 12 anys (nascuts entre 2005 i 2013) Regal de 2 Samarretes del Campus

Horari de l’activitat:

de 9 a 14h Servei d’acollida: de 8 a 9h Al Pavelló de les Casernes

Inscripcions

Del 2 maig al 22 de Juny

De dilluns a dissabte, de 9.30 a 13.30h i de 17 a 20.30h

A la botiga GPR ESPORTS, c. dels Capuxins, 17

Contacte:

fundaciovilanova@fundaciovilanova.com Tlf: 93 814 27 48

Preus

de 9 a 14h 1 setmana: 50 € 2 setmanes: 95 € 3 setmanes: 145 € 4 setmanes: 195 € Tot el casal (26 juny al 28 de juliol): 225 € Setmanes esporàdiques 50€

Descomptes:

(acumulables) 10% per al segon germà inscrit 10% famílies monoparentals

10% als inscrits entre el 2 i el 16 de maig

Servei acollida:

gratuït

Preus

dilluns i dimecres de 17.30 a 19h 4 setmanes 40 €

Descomptes:

10% per socis del club

CLUB PATÍ VILANOVA

CAMPUS HOQUEI PATINS

Del 3 al 14 de juliol Torns setmanals De 8 a 16 anys

Horari de l’activitat:

de 9.30 a 13.30h

Inscripcions

De l’1 d’abril al 20 de juny De dilluns a divendres de 17.30 a 19h Al Pavelló de les Casernes

Contacte:

Toni Ramírez

cpvilanova@clubpativilanovafundacio.cat Tlf: 670 493 533

Preus

de 9.30 a 13.30h 1 setmana 75 € 2 setmanes 140 €

Descomptes:

10% per socis del club

CLUB TENNIS VILANOVA

ACTIVITATS D’ESTIU CT VILANOVA

Del 26 de juny al 8 de setembre Torns setmanals De 3 a 16 anys

Horari de l’activitat:

de 9 a 13.30h Servei d’acollida: de 7.30h a 9h Servei de menjador: de 13.30 a 15.30h Al CT Vilanova

Inscripcions

A partir de l’1 de maig De 9 a 13h i de 17 a 21h

Al Club Tennis Vilanova, c. Cardenal s/n

Contacte:

Secretaria Tlf: 93 815 54 34

Preus

de 9 a 13.30h de 9 a 17.30h 1 setmana: 80 € 90 € 2 setmanes: 160 € 180 € Pack especial 5 setmanes

Descomptes:

(acumulables) 10€ per socis del club/entitat 10% per germans (a partir del 3r) 10% inscripció abans 31 de maig

Servei acollida:

gratuït

Servei menjador:

10 €/dia esporàdic 8 €/dia fix

CLUB VOLEI VILANOVA

CAMPUS MATINS VOLEI PLATJA

Del 26 de juny al 28 de juliol Torns setmanals De 8 a 16 anys Al Xiringuito El Dos

Horari de l’activitat:

de 9 a 13h Servei d’acollida: de 8.30 a 9h i de 13 a 13.30h Al Xiringuito El Dos

Inscripcions

Del 15 d’abril al 15 de juny Presencial: Dilluns de 19 a 20.30h Rda. Ibèrica, 66 On line: www.voleivilanova.blogspot.com.es

Contacte:

dtvoleiesportiuvng@gmail.com

Preus

de 9 a 13h 1 setmana: 85 € 2 setmanes: 165 € 3 setmanes: 240 € 4 setmanes: 315 €

(12)

CLUB VOLEI VILANOVA

CAMPUS TECNIFICACIÓ VOLEI

Del 5 de juny al 25 d’agost Torns setmanals A partir de 8 anys Al Xiringuito El Dos

Horari de l’activitat:

Dos torns: de 17 a 19h o de 19 a 21h Al Xiringuito El Dos

Inscripcions

Del 15 d’abril al 15 d’agost (sempre amb 7 dies d’antelació respecte a la data d’inici de l’activitat) Web: www.voleivilanova.blogspot.com.es Contacte: dtvoleiesportiuvng@gmail.com

Preus

1 setmana: 45 € 4 setmanes: 120 € 8 setmanes: 220 € Poden no ser contínues

Descomptes:

(no acumulables)

Per esportistes del Club Volei Vilanova durant la temporada 2016-2017:

5 € per 1 setmana 10 € per 4 setmanes 15 € per 8 setmanes 20 € per tot el campus

CEM PARC DEL GARRAF

CAMPUS KIDFIT (NATACIÓ, PÀDEL,

ACTIVITATS LÚDICESPORTIVES)

Del 26 de juny al 8 de setembre Torns setmanals

De 3 a 15 anys

Horari de l’activitat:

de 9 a 13.30h Servei d’acollida: de 8 a 9h

Servei de menjador: de 14 a 15h A l’espai “Petit Parc”

Inscripcions

A partir de l’1 de maig (ex-campistes)

A partir del 15 de maig inscripcions obertes a tothom De 6.30 a 22.30h

Al CEM PARC DEL GARRAF, rda. Ibèrica, 60

Contacte:

Recepció Parc del Garraf info@parcdelgarrafsport.com Tlf: 93 814 72 95

Preus

De 9 a 13.30h

No abonat/da 79 €/setmana Fill/a d’abonat 69,50 €/setmana Nen/a abonat 67 €/setmana De 9 a 15h (dinar inclòs)

No abonat/da 137,50 €/setmana Fill/a d’abonat 128 €/setmana Nen/a abonat 125,50 €/setmana De 9 a 17h (dinar inclòs)

No abonat/da 165 €/setmana Fill/a d’abonat 155,50 €/setmana Nen/a abonat 153 €/setmana

Descomptes:

(acumulables) 10% per primer germà 15% per segon germà 20% per tercer germà

De la tercera setmana contractada, en endavant 20% de descompte per setmana

Servei acollida:

1 €/dia esporàdic 1 €/dia fix

Servei menjador:

13,80 €/dia esporàdic (9-15h) 19,90€/dia esporàdic (9-17h)

ROC ROI

CASAL D´ESTIU

Del 26 de juny al 8 de setembre Torns setmanals

De 7 a 15 anys (nascuts entre 2001 i 2010)

Horari de l’activitat:

De 9 a 13h, de 9 a 15h o de 9 a 17h Servei d’acollida: de 8.15 a 9h i de 17 a 17.30h Servei de menjador: de 13 a 15h A Roc Roi

Inscripcions

A partir de 2 de maig de dilluns a dissabte de 9.30 a 19h

A Roc Roi, Moll de Ponent, s/n, edifici de vidre

Contacte:

Lucas Contreras casal@rocroi.com Tlf: 93 816 03 51

Preus

de 9 a 13h de 15 a 17h 1 setmana: 60 € 30 € 2 setmanes: 120 € 60 € 3 setmanes: 175 € 85 € 4 setmanes: 230 € 110 € 5 setmanes: 280 € 130 € 6 setmanes: 330 € 150 €

Descomptes:

10 % per germans en la mateixa setmana

Servei acollida:

gratuït

Servei menjador:

7 €/dia fix 9 €/dia esporàdic

ROC ROI

CASAL D´ESTIU EN ANGLÈS

Del 26 de juny al 28 de juliol Torns setmanals

De 7 a 15 anys (nascuts entre 2001 i 2010)

Horari de l’activitat:

de 9 a 13h Servei d’acollida: de 8.15 a 9h Servei de menjador: De 13 a 15h (en català/castellà) A Roc Roi

Inscripcions

A partir de 2 de maig De dilluns a dissabte de 9.30 a 19h

A Roc Roi, Moll de Ponent, s/n, edifici de vidre

Contacte:

Lucas Contreras Casal@rocroi.com Tlf: 93 816 03 51

Preus

de 9 a 13h 1 setmana: 75 € 2 setmanes: 150 € 3 setmanes: 220 € 4 setmanes: 290 € 5 setmanes: 355 €

Descomptes:

10 % per germans en la mateixa setmana

Servei acollida:

gratuït

Servei menjador:

7 €/dia fix 9 €/dia esporàdic

(13)

ROC ROI

CAMPUS DE SURF

Del 26 de juny al 8 de setembre Torns setmanals

De 7 a 15 anys (nascuts entre 2001 i 2010)

Horari de l’activitat:

de 10 a 14h Servei d’acollida: de 9.30 a 10h A Roc Roi

Inscripcions

A partir de 2 de maig De dilluns a dissabte de 9.30 a 19h

A Roc Roi, Moll de Ponent, s/n, edifici de vidre

Contacte:

Lucas Contreras casal@rocroi.com Tlf: 93 816 03 51

Preus

de 10 a 14h 1 setmana: 110 € 2 setmanes: 210 € 3 setmanes: 300 € 4 setmanes: 390 € 5 setmanes: 470 €

Descomptes:

10 % per germans en la mateixa setmana

Servei acollida:

gratuït

ROC ROI

CAMPUS DE VELA

Del 26 de juny al 8 de setembre Torns setmanals

De 7 a 15 anys (nascuts entre 2001 i 2010)

Horari:

de 10 a 14 h Servei d’acollida de 9.30 a 10h

Inscripcions

A partir del 2 de maig

De dilluns a dissabte de 9.30 a 19h

A Roc Roi, Moll de Ponent, s/n, edifici de vidre

Contacte:

Lucas Contreras casal@rocroi.com Tlf: 93 816 03 51

Preus

de 10 a 14h 1 setmana: 110 € 2 setmanes: 210 € 3 setmanes: 300 € 4 setmanes: 390 € 5 setmanes: 470 €

Descomptes:

10 % per germans en la mateixa setmana

Servei acollida:

gratuït

Colònies, campaments, estades i rutes

CENTRE D’ESPLAI DRAC MÀGIC

COLÒNIES D’ESTIU

1) P3, P4 i P5 (Cigronets) Del 16 al 21 Juliol

Casa de Colònies Can Joval (Clariana de Cardener) 2) 1r i 2n de Primària (Piules)

Del 16 al 26 Juliol

Casa de Colònies Can Joval (Clariana de Cardener) 3) 3r i 4rt de primària (Espurnes)

5è i 6è de primària (Xiuladors) Del 16 al 21 Juliol

Terreny d’acampada Coaner Del 21 al 26 Juliol

Casa de Colònies Can Joval (Clariana de Cardener) 4) 1r i 2n d’ESO (Trons)

Del 14 al 21 Juliol Terreny d’acampada Coaner Del 21 al 26 Juliol Casa de Colònies Can Joval

Inscripcions

8, 10 i 12 de maig De 19 a 21h

Al Parc de la Quadra d’Enveja, s/n (Ermita)

Contacte:

esplai@dracmagic.org

Preus

1) Cigronets: 105 €

2) Piules, Espurnes, Xiuladors: 235 € 3) Trons: 255 €

Descomptes:

10% per germans

CENTRE D’ESPLAI L’ESPURNA

COLÒNIES D’ESTIU 2017

Casa de colònies Castell Vell (Llinars del Vallès) Del 21 al 26 de juliol

De 4 a 6 anys (P4 a 1r)

Inscripcions

1 i 19 d’abril, 13, 17 i 26 de maig, 9 i 17 de juny Horari depenent del dia, consultar.

A la Secretaria Centre d’Esplai l’Espurna, Parròquia de Sant Joan Baptista, c. Joan Llaverias, s/n

Contacte:

David García Rodríguez lespurna@hotmail.com

Tlf: 667 617 155

Preus:

235 €

Descomptes:

(acumulables)

30 € per haver estat participant del curs d’esplai 2016/2017.

15 € per haver participat en alguna activitat del centre 10 € per germans

(14)

CENTRE D’ESPLAI L’ESPURNA

COLÒNIES D’ESTIU 2017

Casa de colònies Castell Vell (Llinars del Vallès) Del 17 al 26 de juliol

De 4 a 12 anys (P4 a 6è de primària)

Inscripcions

1 i 19 d’abril, 13, 17 i 26 de maig, 9 i 17 de juny Horari depenent del dia, consultar.

A la Secretaria Centre d’Esplai l’Espurna, Parròquia de Sant Joan Baptista, c. Joan Llaverias, s/n

Contacte:

David García Rodríguez lespurna@hotmail.com

Tlf: 667 617 155

Preus:

305 €

Descomptes:

(acumulables)

30 € per haver estat participant del curs d’esplai 2016/2017

15 € per haver participat en alguna activitat del centre 10 € per germans

CENTRE D’ESPLAI L’ESPURNA

CAMPAMENTS D’ESTIU 2017

Terreny d’acampada de la casa Castell Vell (Llinars del Vallès)

Del 17 al 26 de juliol De 12 a 16 anys (1r a 4t ESO)

Inscripcions

1 i 19 d’abril, 13, 17 i 26 de maig, 9 i 17 de juny Horari depenent del dia, consultar.

A la Secretaria Centre d’Esplai l’Espurna Parròquia de Sant Joan Baptista, c. Joan Llaverias, s/n

Contacte:

David García Rodríguez lespurna@hotmail.com

Tlf: 667 617 155

Preus:

285 €

Descomptes:

(acumulables)

30 € per haver estat participant del curs d’esplai 2016/2017.

15 € per haver participat en alguna activitat del centre 10 € per germans.

ASSOCIACIÓ JUVENIL CENTRE

D’ESPLAI ELS GRUMETS

COLÒNIES GRUMETS

Mini-ruta Begur-Calella de Palafrugell-Palamós i 2 dies a la casa de colònies Mas Gorgoll

Del 3 al 9 de juliol De 4 a 16 anys

Inscripcions

Del 22 d’abril al 17 de juny Dissabtes, de: 15 a 16h i de 19 a 20h Plaça de la Rajanta, 6-7

Contacte:

c.e.elsgrumets@gmail.com Tlf:667 035 854 / 677 545 695

Preus:

190 € fills únics 180 € germans

CENTRE D’ESPLAI LA GELTRÚ

COLÒNIES I RUTA

ARREL (P4 i P5): del 10 al 13 de juliol Casa de colònies Can Bosc (Maresme) TREPA (1r i 2n primària): del 13 al 20 de juliol Casa de colònies Can Bosc (Maresme)

QUITXALLA (3r i 4t primària): de l’10 al 20 de juliol Casa de colònies La Farga del Montseny XIRUCA (5è i 6è primària): del 10 al 20 de juliol Casa de colònies Can Bosc (Maresme) CASAL (1r i 2n ESO): de l’10 al 20 de juliol Casa de colònies La Farga del Montseny BRANCA (3r i 4t ESO i 1r batx.): del 9 al 20 de juliol Ruta per Astúries

Inscripcions

:

Primer pagament: 22 d’abril de 19 a 20.30h Segon pagament: 20 de maig de 19 a 20.30h Tercer pagament: 10 de juny de 19 a 20.30h Parròquia de Santa Maria de la Geltrú, c. Rectoria, 1 cesplaigeltru@gmail.com 681 014 635 Andrea Sanchez 664 376 978 Ada Claver

Preus:

Arrel: 110 € Trepa: 220 € Quitxalla: 330 € Xiruca: 330 € Casal: 330 € Branca: 300 € aprox.

(15)

ACTIVITATS

ACTIVITATS

D’ESTIU

2017

Figure

Updating...

References

Related subjects :