9 de Maig de Reunió amb el Grup Impulsor de la Superilla de Sant Antoni Modificacions en l estacionament i càrrega i descàrrega

Texto completo

(1)

Reunió amb el Grup Impulsor de la Superilla de Sant Antoni

Modificacions en l’estacionament i càrrega i descàrrega

(2)

Afectacions en calçada a l’àmbit de Sant Antoni. Agost 2017 - agost 2019

TIPOLOGIA DE

SERVEI

AFECTACIÓ EN

CALÇADA

ÀREA VERDA

-187

ÀREA BLAVA

-79

MOTOS

-239

ESBORRANY

(3)

3

Com compensem la reducció de

places?

(4)

Reordenació de serveis. Tercer trimestre 2018

TIPOLOGIA DE SERVEI

AFECTACIÓ EN

CALÇADA

REORDENACIÓ DE

SERVEIS

VARIACIÓ TOTAL

ÀREA VERDA

-187

+85

-102

ÀREA BLAVA

-79

-86

-165

MOTOS

-239

+162

-77

CÀRREGA I DESCÀRREGA

-62

+21

-41

APARCAMENT MERCAT. ROTACIÓ

-

+390

+390

PLATAFORMA LOGÍSTICA MERCAT.

CÀRREGA I DESCÀRREGA

-

+40

+40

(5)

5

Com compensem la reducció de

places d’àrea verda/resident?

(6)

-3

-3

-3

-3

Reordenació de serveis. Tercer trimestre 2018. Places verdes

Afectació inicial: -187

Reordenació blau a verd: +86

Reordenació altres serveis: -12

Nova creació (C/Urgell): +11

+12

+6

+5

+6

+6

+3

+5

+5

+2

+9

+8

+11

+9

+4

ESBORRANY

(7)

7

Com compensem la reducció de

places d’àrea blava/rotació?

(8)

+390

Reordenació de serveis. Tercer trimestre 2018.

Places blaves

-12

-6

-5

-6

-6

-3

-5

-5

-2

-9

-8

-9

-4

Afectació inicial: -79

Reordenació verd a blau: -86

Balanç total: -165

Aparcament Mercat: +390

(9)

9

Com compensem la reducció de

places de motos?

(10)

Reordenació de serveis. Tercer trimestre 2018. Places de moto

+50

+50

+50

+4

+8

Afectació inicial: -239

Nova creació (C/Urgell): +162

Balanç total: -77

(11)

11

Com compensem la reducció de

places de càrrega i descàrrega?

(12)

Reordenació de serveis. Tercer trimestre 2018.

Càrrega i descàrrega

Afectació inicial: -62

Reordenació altres serveis: +12

Nova creació (C/Urgell): +9

Balanç total: -41

+40

+6

+3

+3

+3

+3

+3

ESBORRANY

(13)

13

Fitxes de detall

(14)

C/ SEPÚLVEDA

GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES

C/ URGELL

C/ SEPÚLVEDA

GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES

C/ URGELL

C/ SEPÚLVEDA

GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES

C/ URGELL

(15)

C/ SEPÚLVEDA

C/ FLORIDABLANCA

C/ URGELL

C/ SEPÚLVEDA

C/ FLORIDABLANCA

C/ URGELL

C/ SEPÚLVEDA

C/ FLORIDABLANCA

C/ URGELL

A1. e. 1/2.500 A3. e. 1/5.000

PROGRAMA D'IMPLANTACIÓ DE SUPERILLES.

SANT ANTONI

-Àmbit de superilla

1.02

Zones a repintar Zona verda

Zona de càrrega i descàrrega

Parades de Taxi Aparcament moto Repintat de carrils

(16)

C/ FLORIDABLANCA

C/ TAMARIT

C/ URGELL

C/ FLORIDABLANCA

C/ TAMARIT

C/ URGELL

C/ FLORIDABLANCA

C/ TAMARIT

C/ URGELL

(17)

C/ TAMARIT

C/ MANSO

C/ URGELL

C/ TAMARIT

C/ MANSO

C/ URGELL

C/D

C/D

C/ TAMARIT

C/ MANSO

C/ URGELL

A1. e. 1/2.500 A3. e. 1/5.000

PROGRAMA D'IMPLANTACIÓ DE SUPERILLES.

SANT ANTONI

-Àmbit de superilla

1.04

Zones a repintar Zona verda

Zona de càrrega i descàrrega

Parades de Taxi Aparcament moto Repintat de carrils

(18)

C/ MANSO

C/ PARLAMENT

C/ URGELL

C/ MANSO

C/ PARLAMENT

C/ URGELL

C/ MANSO

C/ PARLAMENT

C/ URGELL

(19)

C/ PARLAMENT

C/ MARQUÈS DE CAMPO SAGRADO

C/ URGELL

C/ PARLAMENT

C/ MARQUÈS DE CAMPO SAGRADO

C/ URGELL

C/ PARLAMENT

C/ MARQUÈS DE CAMPO SAGRADO

C/ URGELL

A1. e. 1/2.500 A3. e. 1/5.000

PROGRAMA D'IMPLANTACIÓ DE SUPERILLES.

SANT ANTONI

-Àmbit de superilla

1.06

Zones a repintar Zona verda

Zona de càrrega i descàrrega

Parades de Taxi Aparcament moto Repintat de carrils

(20)

C/ SEPÚLVEDA

C/ ROCAFORT

GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES

C/ SEPÚLVEDA

C/ ROCAFORT

GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES

C/ SEPÚLVEDA

C/ ROCAFORT

GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES

(21)

C/ FLORIDABLANCA

C/ ENTENÇA

C/ FLORIDABLANCA

C/ ENTENÇA

C/ FLORIDABLANCA

C/ ENTENÇA

A1. e. 1/2.500 A3. e. 1/5.000

PROGRAMA D'IMPLANTACIÓ DE SUPERILLES.

SANT ANTONI

-Àmbit de superilla

1.08

Zones a repintar Zona verda

Zona de càrrega i descàrrega

Parades de Taxi Aparcament moto Repintat de carrils

(22)

AVDA PARAL·LEL

C/ TAMARIT

AVDA PARAL·LEL

C/ TAMARIT

AVDA PARAL·LEL

C/ TAMARIT

(23)

C/ FLORIDABLANCA

C/ VILADOMAT

C/ FLORIDABLANCA

C/ VILADOMAT

C/ FLORIDABLANCA

C/ VILADOMAT

A1. e. 1/2.500 A3. e. 1/5.000

PROGRAMA D'IMPLANTACIÓ DE SUPERILLES.

SANT ANTONI

-Àmbit de superilla

1.10

Zones a repintar Zona verda

Zona de càrrega i descàrrega

Parades de Taxi Aparcament moto Repintat de carrils

(24)

C/ VILADOMAT

C/ TAMARIT

C/ VILADOMAT

C/ TAMARIT

C/ VILADOMAT

C/ TAMARIT

(25)

C/ MANSO

C/ VILADOMAT

C/ MANSO

C/ VILADOMAT

C/ MANSO

C/ VILADOMAT

A1. e. 1/2.500 A3. e. 1/5.000

PROGRAMA D'IMPLANTACIÓ DE SUPERILLES.

SANT ANTONI

-Àmbit de superilla

1.12

Zones a repintar Zona verda

Zona de càrrega i descàrrega

Parades de Taxi Aparcament moto Repintat de carrils

(26)

C/ FLORIDABLANCA

C/ BORRELL

C/ FLORIDABLANCA

C/ BORRELL

C/ FLORIDABLANCA

C/ BORRELL

(27)

C/ MANSO

C/ BORRELL

C/ MANSO

C/ BORRELL

C/ MANSO

C/ BORRELL

A1. e. 1/2.500 A3. e. 1/5.000

PROGRAMA D'IMPLANTACIÓ DE SUPERILLES.

SANT ANTONI

-Àmbit de superilla

1.14

Zones a repintar Zona verda

Zona de càrrega i descàrrega

Parades de Taxi Aparcament moto Repintat de carrils

(28)

C/ ALDANA

C/SEPÚLVEDA

C/ URGELL

AVDA PARAL·LEL

C/ ALDANA

C/SEPÚLVEDA

C/ URGELL

AVDA PARAL·LEL

C/ ALDANA

C/SEPÚLVEDA

C/ URGELL

AVDA PARAL·LEL

(29)

C/ SEPÚLVEDA

C/ CASANOVA

C/ SEPÚLVEDA

C/ CASANOVA

C/ SEPÚLVEDA

C/ CASANOVA

A1. e. 1/2.500 A3. e. 1/5.000

PROGRAMA D'IMPLANTACIÓ DE SUPERILLES.

SANT ANTONI

-Àmbit de superilla

1.16

Zones a repintar Zona verda

Zona de càrrega i descàrrega

Parades de Taxi Aparcament moto Repintat de carrils

(30)

C/ SEPÚLVEDA

C/ SEPÚLVEDA

C/ MUNTANER

C/ CASANOVA

C/ SEPÚLVEDA

C/ SEPÚLVEDA

C/ MUNTANER

C/ CASANOVA

C/ SEPÚLVEDA

C/ SEPÚLVEDA

C/ MUNTANER

C/ CASANOVA

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :