RESERVA U N I T A T E A

Texto completo

(1)

ERRESERBA

O B J E T I V O

Hacer una reserva.

(2)

54•ostalaritza

OIERREK ERRESERBA EGIN NAHI DU

HERRIKO JATETXE BATEAN.

TELEFONOZ DEITU DU.

15.1. Elkarrizketa

Ring, ring...

Zerbitzaria: Bai, esan.

Oier: Egun on! "Kutixi"

jatetxea al da?

Zerbitzaria: Bai, hala da. Zer

nahi duzu?

Oier: Begira, bihar gauerako

erreserba bat egin nahi dut.

Zerbitzaria: Bihar gauerako,

bai. Zenbat lagunentzat?

Oier: Zazpi lagun izango gara.

Zerbitzaria: Ondo da, noren

izenean?

Oier: Oier Artabururena.

Zerbitzaria: Menua aukeratu

nahi al duzue?

Oier: Bai, konplikaziorik

gabekoa.... Entsalada batzuk,

ganbak, pate pixka bat eta

urdaiazpikoa. Eta gainerako,

arraina.

Zerbitzaria: Ederki! Zein ordutan

afaldu nahi duzue?

Oier: Bederatziak aldera.

Zerbitzaria: Oso ondo. Bihar

arte, orduan.

Oier: Bihar arte, bai.

Komiki honetako elkarrizketa CDan grabatuta izango duzu. Entzun eta ikasi.

(3)

OIER QUIERE HACER UNA RESERVA EN

UN RESTAURANTE DEL PUEBLO.

HA LLAMADO POR TELEFONO.

15.1. Diálogo

El diálogo de estas viñetas lo tienes grabado en el CD. Escucha y apréndelo.

Audio: Pista 18 CD

Ring, ring...

Camarera: Sí, diga.

Oier: Buenos días! ¿Es el

restaurante "Kutixi"?

Camarera: Sí, así es.

¿Qué quería?

Oier: Mire, quería hacer una

reserva para mañana por la

noche.

Camarera: Para mañana por la

noche, sí. ¿Para cuántas personas?

Oier: Seremos siete personas.

Camarera: Está bien,

¿A nombre de quién?

Oier: Oier Artabururena.

Camarera: ¿Quieren elegir el

menú?

Oier: Sí, algo simple. Unas

ensaladas, gambas, un poco de

paté y jamón. Y de segundo,

pescado.

Camarera: ¡Muy bien! ¿A qué

hora quieren cenar?

Oier: Alrededor de las nueve.

Camarera: Muy bien. Hasta

mañana entonces.

(4)

56•ostalaritza

1

15.2. Ariketak •

Ejercicios

1. Ariketa

Lotu galderak eta erantzunak.

Une las preguntas y las respuestas.

a. Zenbat lagunentzat? 1. Seiak aldera.

b. Zein ordutan? 2. Lau lagunentzat.

c. Noizko? 3. Bihar gauerako.

2

2. Ariketa

Lotu argazkiak eta hitzak.

Une las fotografías y las palabras.

• zazpi ganba • sei arrain

• bost lagun • bi entsalada

3

3. Ariketa

Zein ordutan afaldu nahi duzu?

¿A qué hora quieres cenar?

Ereduari jarraituz eta erlojuei begiratuta, osatu esaldiak.

Siguiendo el ejemplo y mirando los relojes, completa las frases.

Bederatziak aldera afaldu nahi dut. a. ... bazkaldu nahi du.

b... joango gara.

c. ... etorriko dira.

(5)

4

5

15.2. Ariketak •

Ejercicios

4. Ariketa

Lotu euskaraz eta gaztelaniaz esanahi bera duten esaldiak.

Une las frases que tienen el mismo significado en euskera y en castellano.

a. Bihar gauerako. 1. ¿A nombre de quién?

b. Lau lagun izango gara. 2. De segundo, carne.

c. Noren izenean? 3. Para mañana por la noche.

d. Gainerako, haragia. 4. Seremos cuatro personas.

5. Ariketa

Euskara ezazu jatetxeko menua.

Pon en euskera el menú.

“ Menu”

Primer plato:

Jamón, espárragos, paté,

almejas, ensaladas.

Segundo plato:

Carne: costilla, chuleta,

escalope, solomillo.

Pescados: merluza, bacalao,

anchoas, rape.

Postres:

(6)

58•ostalaritza

B

15.3. Azalpenak

B. Erreserba bat egiteko beharrezko galderak.

Erreserba bat egiteko garaian, zehaztasunak eskatu beharko dituzu. Hemen dituzu egin beharreko galdera batzuk.

* NOIZKO:

Galdera: NOIZKO? Erantzuna: Bihar gauerako. Egitura: Eguna/garaia + (e)RAKO

Biharko. Gaur gauerako. * JENDE KOPURUA:

Galdera: ZENBAT LAGUNENTZAT? Eratzuna: Zazpi lagunentzat. Egitura: zenbakia + lagunentzat.

Zortzi lagunentzat. * ORDUA:

Galdera: ZEIN ORDUTAN? (afaldu nahi duzue/bazkaldu nahi duzue) Erantzuna: Bederatzietan ... Ordua + etan. Edo honen zehatzak izan gabe:

Bederatziak aldera ... Ordua + aldera Bederatziak inguruan... Ordua + inguruan

C

C. Noiz?

Elkarrizketan "gaur" hitza azaldu zaigu. Ba al dakizu nola esaten den "mañana", "ayer" etab. euskaraz? Begiratu koadro honi eta ikasi.

HERENEGUN ATZO GAUR BIHAR ETZI Hemen asteko bi egun falta zaizkigu: LARUNBATA (ZAPATUA) eta IGANDEA (DOMEKA).

D

D. Beste kontu batzuk

Datak zehazteko beste hitz batzuk.

Datorren astean/astelehenean/ asteartean.... Hurrengo astean/astelehenean/asteartean...

A

A.Telefonoa hartzeko

Telefonoa hartzerakoan, zenbait egitura erabil ditzakezu. Hemen dauzkazu normalean gehien erabiltzen direnak:

a. Bai, nor da? (edo Zein da?) b. Bai, esan.

c. "Jatetxearen izena" jatetxea, nor da?

d. "Jatetxearen izena" jatetxea, egun on! (edo gabon, edo arratsalde on)

(7)

A

15.3. Explicaciones

B

C

C. ¿Cuándo?

En el diálogo nos ha aparecido la palabra "gaur" (hoy). ¿Sabes cómo se dice "mañana", "ayer", etc. en euskera? Mira bien éste cuadro y apréndelo.

ANTES DE AYER AYER HOY MAÑANA PASADO MAÑANA Aquí faltan dos días de la semana: LARUNBATA (SABADO) y IGANDEA (DOMINGO).

D

JUNIO 1 LUNES JUNIO 2 MARTES JUNIO 3 MIERCOLES JUNIO 4 JUEVES JUNIO 5 VIERNES

D. Algunas otras cosas

Algunas otras palabras para precisar la fecha.

Datorren astean/astelehenean/ asteartean.... La semana/el lunes/el martes que

viene.

Hurrengo astean/astelehenean/asteartean.... El/la próximo/a semana, lunes,

martes....

B. Preguntas necesarias para hacer una reserva

Para hacer una reserva tendrás que pedir ciertos datos. Aquí tienes unas cuantas preguntas necesarias.

* PARA CUANDO:

Pregunta: Noizko? ¿Para cuándo?

Respuesta: Bihar gauerako. Para mañana por la noche. Estructura: Día/momento + (e)RAKO

Biharko. Para mañana.

Gaur gauerako. Para hoy por la noche.

* CANTIDAD DE GENTE:

Pregunta: Zenbat lagunentzat? ¿Para cuántas personas? Respuesta: Zazpi lagunentzat. Para siete personas. Estructura: número + lagunentzat

Zortzi lagunentzat. Para ocho personas.

* HORA:

Pregunta: Zein ordutan? (afaldu nahi duzue/bazkaldu nahi duzue) ¿A qué hora? (queréis cenar/queréis comer)

Respuesta: Bederatzietan (a las nueve) Ordua + etan. La hora + etan. Y si no somos tan exactos:

Bederatziak aldera...Ordua + aldera

Alrededor de las nueve...Hora + aldera (alrededor/aproximadamente)

Bederatziak inguruan...Ordua + inguruan

Alrededor de las nueve ...Hora + inguruan (alrdedor/aproximadamente)

A. Para coger el teléfono

Para coger el teléfono puedes utilizar varias fórmulas. Aquí tienes las que nor-malmente se usan más.

a. Bai, nor da? (edo Zein da?) ¿Quién es? b. Bai, esan. Sí, diga.

c. "Jatetxearen izena (nombre del restaurante)", nor da? Restaurante "..."

¿quién es?

d. "Jatetxearen izena (nombre del restaurante)", egun on! (edo gabon edo

arratsaldeon)

(8)

diccion

60•ostalaritza

Diccionario

PARA EXPRESAR EL TIEMPO/FECHA

Tarde Semana Martes Miércoles Lunes Mañana El que viene Día Pasado mañana Noche Hoy Próximo Domingo Sábado Jueves Viernes OTROS Comer Simple Reserva Persona; Amigo/a COMIDAS Y BEBIDAS Anchoa Rape Vino Pescado Solomillo Segundo plato Ensalada Escalope Flan Gamba Tarta de queso Carne Helado Merluza Primer plato

15.4. Hiztegia

DENBORA ADIERAZTEKO Arratsalde Aste Astearte Asteazken Astelehen Bihar Datorren Egun Etzi Gau Gaur Hurrengo Igande; Domeka Larunbat; Zapatu Ostegun Ostiral BESTELAKOAK Bazkaldu Erraza; Sinple Erreserba Lagun

JANARIAK ETA EDARIAK

(9)

hiztegia

nario

ostalaritza61 Bacalao Cuajada Pan Paté Postre Sidra Tarta de manzana Costilla Chuleta Agua Jamón FRASES HABITUALES Sí, así es Mira

(10)

A. Sailkatu jaki hauek.

Clasifica estas comidas.

TXULETA / SAGAR-TARTA /ANTXOAK / MAMIA / ESKALOPEA / XERRA / FLANA / MAKAILAOA / LEGATZA / BIXIGUA / IZOZKIA / SAHIETSA

B. Jar ezazu euskaraz gaztelaniaz dagoena.

Pon en euskera lo que está en castellano.

Ane:Para hoy a la nocheerreserba bat egin nahi dut . . . .

Zerbitzaria: ¿Para cúantas personas? . . . .

Ane:Diezlagun izango gara . . . .

Zerbitzaria:¿A qué hora? . . . .

Ane:Alrededor de las siete . . . .

Zerbitzaria: Oso ondo. Gero arte! . . . .

C. Lotu irudiak eta hitzak.

Une las palabras y los dibujos.

AFALDU BAZKALDU BI LAGUN BEDERATZIETAN D. Bete itzazu falta diren datuak marrazkiei begiratuta.

Llena los datos que faltan mirando los dibujos.

(11)

Badakizu?

¿Sabías qué...?

Euskal Herrian elkarte gastronomikoetan parte hartzeko ohitura aspalditik datorren kontua da.

Honelako elkarte bat osatzeko, jarraitu beharreko pausoak ondorengoak dira: bazkide izan nahi dutenen konpromisoa lortu, lokala erosi, lokalaren egokitze-lanak egin, barne-funtzionamendua arautzeko estatutuak onartu eta elkarteen erregistroetan inskribatu.

Elkartean bazkideek osaturiko batzorde bat egon ohi da eta batzorde horrek egiten ditu erosketak, zenbaketa eta gainerako betebehar guztien kontrola.

Elkartea bazkideek familia edo lagun arteko afariak, bazkariak, etab. egiteko erabiltzen dute, baita bakoitzak sukaldean duen abilezia frogatzeko ere!

Orain dela gutxira arte, zenbaitetan emakumezkoek sarrera bera ere debekatuta zuten. Zorionez, azken urteotan aurrerapauso handiak eman dira eta elkarte gehienetan sartu ez ezik, bazkide izateko eskubidea ere badute emakumezkoek.

En Euskal Herria la costumbre de formar parte de una sociedad es algo que viene desde hace mucho tiempo. Estos son los pasos a seguir para la formación de una sociedad: comprometer a los que quieran ser socios/as, comprar el local, hacer las obras necesarias, aprobar un estatuto que regirá el funcionamiento e inscribirlo en el registro de sociedades. En la sociedad existe una junta formada por los socios/as que se encarga de las compras, la contabilidad y el control de todas las actividades.

Estas sociedades se utilizan para hacer cenas, comidas, etc. con amigos/as o familiares y también para probar la habilidad de los socios/as en la cocina.

Hasta hace muy poco, en algunas de estas sociedades las mujeres no podían entrar. Por suerte las cosas han cambiado y ahora, las mujeres tienen el derecho no sólo de entrar, sino también de ser socias en la mayoría de las sociedades.

(12)

2

3

4

5

1

errepasoa

15.7. Erantzunak •

Soluciones

1.

(pág. 56. or.) a.2 / b.1 / c.3

2.

(pág. 56. or.)

a. zazpi ganba / b. bost lagun c. sei arrain / d. bi entsalada

3.

(pág. 56. or.)

a. Hamabiak aldera bazkaldu nahi du.

b. Bostak aldera joango gara. c. Zortziak aldera etorriko dira.

4.

(pág. 57. or.)

a. 3 / b. 4 / c. 1 / d. 2

5.

(pág. 57. or.)

Hemen marrazki bera baina euskaratuta.

ERREPASOA:

A.

(pág. 62. or.)

Haragiak: Txuleta, eskalopea, xerra, sahietsa. Arrainak: Antxoak, makailaoa,

legatza, bixigua. Postreak: Sagar-tarta, mamia,

flana, izozkia.

B.

(pág. 62. or.)

Ane: Gaur gauerako erreserba bat egin nahi dut.

Zerbitzaria: Zenbat lagunentzat? Ane: Hamar lagun izango gara. Zerbitzaria: Zein ordutan? Ane: Zazpiak aldera.

Zerbitzaria: Oso ondo. Gero arte!

C.

(pág. 62. or.) a. bi lagun b. afaldu c. bederatzietan d. bazkaldu

D.

(pág. 62. or.)

Zenbat lagun? Sei lagun Zein ordutan? Hamarretan Menua: Entsalada, Arraina, kafea.

Menua

Lehenengo platera: urdaiazpikoa, esparrago-ak, patea, almejesparrago-ak, entsaladak.

Bigarren platera: Haragia: sahietsa, txuleta, eskalopea, solomiloa.

Arraina: legatza, makailaoa, antxoa, itsasa-poa

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :