BLOC 10 DIAGRAMES P&ID I PLÀNOLS

Texto completo

(1)

BLOC 10

DIAGRAMES P&ID

I PLÀNOLS

(2)

BLOC 10. DIAGRAMES P&ID I PLÀNOLS

Vàlvula de regulació de pressió

Vàlvula d’expansió

Vàlvula de seguretat o d’alleujament

Vàlvula de papallona

Vàlvula de bola

(3)

BLOC 10. DIAGRAMES P&ID I PLÀNOLS

Venteig d’emergència

Bomba centrífuga

Turbina de vapor

Reboiler

Tanc pulmó i de condensats

(4)

BLOC 10. DIAGRAMES P&ID I PLÀNOLS

Mesclador

Bescanviador/Condensador

Tanc d’emmagatzematge

(5)

BLOC 10. DIAGRAMES P&ID I PLÀNOLS

Camió de cisterna

Línia de venteig

Línia de procés

Línia de serveis, aigua

Línia de serveis, oli tèrmic

Control

Llaç de control

En tot el procés les bombes estan doblades com es mostra en la

(6)

NH3 1 3 Dowtherm A Dowtherm A 3A Fenol 2 Dowtherm A Dowtherm A 2A 4 5 R-201 Dowtherm A Dowtherm A Dowtherm A Dowtherm A Dowtherm J Dowtherm J C-301 5A 6 Dowtherm J Dowtherm J Dowtherm A Dowtherm A C-401 11 Dowtherm A Dowtherm A Dowtherm A Dowtherm A C-501 Dowtherm J Dowtherm J Dowtherm A Dowtherm A C-302 7 13 D-401 9 12 14 15 14A 15A Anilina Difenil. 16 WATER WATER 8 10 12A DPA WATER WATER WATER WATER WATER WATER

\Users\naravijove\Documents\Documento11-001.jpg

Descripció:

P&ID

Plànol

(7)

T-101 P-101 T-102 P-102 P-103 T-103 T-104 T-105 T-106 P-104 5''-AI16-10BS-N-A-100 3''-AI16-13BS-N-A-100 1,1/4''-AI16-18BS-N-A-100 3/4''-AI16-24-BS-N-A-100 2,1/2''-AI16-15-BS-P-A-100 1,1/4''-AI16-18BS-P-A-100 3/8''-AC-31BS-A-A-100 3/4''-AI16-24BS-P-A-100 1,1/4''-AI16-18BS-P-A-100 3/8''-AC-31BS-A-A-100 Àrea 200 Àrea 200 Fenol fresc Dirigit SC-701 Dirigit SC-701 Subministrament NH3 Aigua A-700

Aigua A-700 Aigua A-700 Aigua A-700 Aigua A-700

Aigua A-700 Aigua A-700 Aigua A-700

\Users\naravijove\Downloads\LOGO_anyline.png Descripció:

P&ID

Plànol Dibuixat: Dep.Enginyeria Revisat: Dep.Qualitat

Aprovat: Direcció tècnica Data:

Full

Projecte: Prod. Anilina A-100

04/12/2016 1 de 1

(8)

R-201 R-202 M-201 B-201 B-202 M-202 B-103 E-201 E-202 3/4''-AI16-24-BS-N-A-100 5''-AI16-10BS-N-A-200 3''-AI16-13BS-N-A-200 10''-AI16-7BS-N-A-200 2,1/2''-AI16-15-BS-P-A-100 2''-AI16-13BS-N-A-200 10''-AI16-7BS-P6-A-200 2,1/2''-AI16-15-BS-P-A-200 3''-AI16-13BS-N-A-300 16''-AI16-5BS-N-A-300 12''-AC-8BS-DA-A-200 12''-AC-8BS-DA-A-200 10''-AI16-7BS-P6-A-200 10''-AI16-7BS-P6-A-200 10''-AI16-7BS-P6-A-200 10''-AI16-7BS-P6-A-200 10''-AI16-7BS-P6-A-200 10''-AI16-7BS-P6-A-200 3/4''-AC-28BS-DA-A-200 3/4''-AC-28BS-DA-A-200 3/4''-AC-28BS-DA-A-200 3/4''-AC-28BS-DA-A-200 Dirigit SC-701 Oli DA A-700 Oli DA A-700 Oli DA A-700 Oli DA A-700 Oli DA A-700 Oli DA A-700 Oli DA A-700 Oli DA A-700 Oli DA A-700 NH3 fresc Fenol fresc Oli DA A-700 Àrea 300 Rec. NH3 Rec. NH3 Descripció:

P&ID

Plànol

Projecte: Prod. Anilina A-100

(9)

E-301 E-302 dPT 306 dPIC 306 PCV 306 PI 308 TT 307 TIC 307 FCV 307 TT 310 TCV 310 TIC 310 LSH 312 LSH 305 E-303 T-302 E-304 dPT 316 dPIC 316 PCV 316 PI 320 TT 319 TIC 319 FCV 319 TT 321 TCV 321 TIC 321 LSH 323 LT 322 PI 325 LIC 322 LCV 322 LSH 318 C-301 C-302 PIC 301 dPT 301 PCV 301 PI 302 PI 303 LT 311 PI 315 10''-AI16-7BC-P1-A-300 24''-AI16-3BC-P1-A-300 24''-AI16-3BC-P1-A-300 32''-AI16-2BS-N-A-300 16''-AI16-5BS-N-A-300 6''-AI16-5BS-N-A-300 3,1/2''-AI16-12BS-N-A-300 16''-AI16-5BS-N-A-300 16''-AI16-5BS-N-A-300 2,1/2''-AI16-15BS-P1-A-300 18''-AI16-4BS-P1-A-300 1,1/2''-AI16-16BS-P1-A-300 3/8''-AI16-31BS-P8-A-300 20''-AI16-4BS-P7-A-300 3,1/2''-AI16-12BS-P7-A-300 3/4''-AI16-24BS-P7-A-300 2''-AI16-14BS-P1-A-300 5''-AI16-10BS-P3-A-300 22''-AI16-4BS-P3-A-300 5''-AI16-10BS-P3-A-300 1,1/2''-AI16-16BS-P3-A-400 2''-AI16-13BS-P7-A-300 3/8''-AI16-31BS-P1-A-300 LCV 311 LIC 311 LSL 313 T-301 P-301 P-302 2''-AI16-13BS-P7-A-300 TB-301 PSV 314 PSV 324 24''-AC-7BS-DJ-A-300 16''-AC-8BS-DJ-A-300 12''-AC-8BS-A-A300 PCV 304 PSV 309 PSV 317 Procés R-201 Condensats Recycle NH3 Oli DJ A-700 Oli DJ A-700

Aigua calenta A-700

Condensat A-700 Oli DJ A-700 Oli DJ A-700 D-401 Reflux A-400 D-401 Oli DA A-700 Oli DA A-700 Procés C-501 Dirigit SC-701 Dirigit SC-701 Dirigit SC-701 Dirigit SC-701 24''-AC-7BS-DA-A-300 \Users\naravijove\Downloads\LOGO_anyline.png Descripció:

P&ID

Plànol Dibuixat: Dep.Enginyeria Revisat: Dep.Qualitat

Aprovat: Direcció tècnica Data:

Full

Projecte: Prod. Anilina A-100

04/12/2016 1 de 1

(10)

E-401 E-402 dPT 405 dPIC 405 PCV 405 PI 408 TT 407 TIC 407 FCV 407 TT 410 TCV 410 TIC 410 LIC 414 LCV 414 LSH 406 C-401 E-403 TT 417 TCV 417 TIC 417 PI 418 D-401 LT 401 LAH 401 LAL 401 3/4-AI16-24BS-P8-A-300 1,1/4''-AI16-13BS-P7-A-400 3/4''-AI16-24BS-P7-A-400 P-401 P-402 3/8''-AI16-31BS-P8-A-300 3/4''-AI16-16BS-P7-A-400 8''-AI16-8BS-N-A-400 3''-AI16-13BS-N-A-400 T-401 LSL 411 LT 414 LSH 412 PI 415 1,1/2''-AI16-13BS-N-A-400 1''-AI16-22BS-P7-A-400 8''-AI16-8BS-P7-A-400 1''-AI16-22BS-P7-A-400 3/8''-AI16-31BS-P7-A-400 B-401 3/4''-AI16-24BS-P7-A-400 1''-AI16-22BS-P7-A-400 1/2''-AI16-30BS-P7-A-400 LIC 401 LCV 401 P-402 P-403 3''-AI16-13BS-N-A-300 PI 404 PI 416 3''-AI16-13BS-N-A-300 PI 402 PSV 403 PSV 409 PSV 413 Reflux C-302

Aigua freda A-700

Procés C-302

Aigua calenta A-700

A tractar Recycle NH3 Oli DJ A-700 Oli DJ A-700 Oli DA A-700 Oli DA A-700 Dirigit SC-701 Dirigit SC-701 Dirigit SC-701 8''-AC-9BS-DJ-A-400 1,1/2''-AC-19BS-A-A-400 8''-AC-9BS-DA-A-400 Descripció:

P&ID

Plànol

Projecte: Prod. Anilina A-400

(11)

E-501 T-501 E-502 dPT 501 dPIC 501 PCV 501 PI 509 TT 502 TIC 502 FCV 502 TT 505 TCV 505 TIC 505 LSH 507 LT 506 PI 510 LIC 506 LCV 506 LSH 503 C-501 E-504 TT 514 TCV 514 TIC 514 PI 515 E-503 TT 511 TCV 511 TIC 511 PI 512 PI 513 1,1/2''-AI16-16BS-P3-A-400 5''-AI16-10BS-P5-A-500 22''-AI16-4BS-P5-A-500 1/8''-AI16-30BS-P5-A-500 5''-AI16-10BS-P5-A-500 1/8''-AI16-30BS-P5-A-500 1/8''-AI16-30BS-P5-A-600 1/8''-AI16-30BS-P5-A-600 22''-AI16-4BS-P3-A-500 6''-AI16-9BS-P3-A-500 3,1/2''-AI16-12BS-P3-A-500 3''-AI16-13BS-P3-A-500 1,1/4''-AI16-18BS-P3-A-500 2,1/2''-AI16-15BS-P3-A-600 1,1/4''-AI16-18BS-P3-A-600 P-501 P-502 P-503 P-504 PSV 504 PSV 508 Procés C-302 Oli DA A-700 Oli DA A-700 Oli DA A-700 Oli DA A-700 DPH T-601 DPH T-601

Aigua freda A-700

Aigua calenta A-700

18''-AC-8BS-DA-A-500 20''-AC-7BS-DA-A-500 4''-AC-13BS-A-A-500 3/8''-AC-31BS-A-A-500 Dirigit SC-701 Dirigit SC-701

Aigua freda A-700

Aigua calenta A-700

\Users\naravijove\Downloads\LOGO_anyline.png Descripció:

P&ID

Plànol Dibuixat: Dep.Enginyeria Revisat: Dep.Qualitat

Aprovat: Direcció tècnica Data:

Full

Projecte: Prod. Anilina A-500

04/12/2016 1 de 1

(12)

T-601 T-602 T-603 T-604 P-601 P-602 1,1/4''-AI16-18BS-P3-A-600 5''-AI16-10BS-N-A-600 3''-AI16-13BS-N-A-600 5''-AI16-10BS-N-A-600 1/8''-AI16-30BS-P5-A-600 3''-AI16-13BS-N-A-600 Sc.701 Sc.701 T-605 T-606 Anilina Difenil. Anilina Difenilamina Descripció:

P&ID

Plànol

Projecte: Prod. Anilina A-600

(13)

E-201 E-202 E-304 E-502 Reactor E-402

E-201 E-202 E-304 E-502 Reactor E-402

P-701

T-701

P-703

T-702

E-302 Serpentí tancs Aigua sanitaria

E-302 Serpentí tancs Aigua sanitaria

P-702 P-704 Gas Natural Gas Natural C-701 C-702 \Users\naravijove\Downloads\LOGO_anyline.png Descripció:

P&ID

Plànol Dibuixat: Dep.Enginyeria Revisat: Dep.Qualitat

Aprovat: Direcció tècnica Data:

Full

Projecte: Prod. Anilina A-700

04/12/2016 1 de 1

(14)

P-707 P-706 Agua Servei Clavegueram T-703 P-705 Reactor E-501 Reactor E-501 P-710 P-709 Agua Servei Clavegueram P-708

E-504 E-503 E-403

E-504 E-503 E-403

TR-701

TR-702

Descripció:

P&ID

Plànol

Projecte: Prod. Anilina A-700

(15)

P-711 T-705 P-713 Agua Servei P-712 Aigua Calenta

E-301 E-303 E-401

E-301 E-303 E-401

CH-701 \Users\naravijove\Downloads\LOGO_anyline.png Descripció:

P&ID

Plànol Dibuixat: Dep.Enginyeria Revisat: Dep.Qualitat

Aprovat: Direcció tècnica Data:

Full

Projecte: Prod. Anilina A-700

04/12/2016 1 de 1

(16)

Venteig Atmosfera Aigua serveis SC-701 Descripció:

P&ID

Plànol

Projecte: Prod. Anilina A-700

(17)

\Users\naravijove\Downloads\LOGO_anyline.png Descripció: P&ID Plànol Dibuixat: Dep.Enginyeria Revisat: Dep.Qualitat Aprovat: Direcció tècnica Data:

Full

Projecte: Prod. Anilina Implantació delprocés

04/12/2016 1 de 1

(18)
(19)

C/ DE L'HELI C/ DE L'ARGO AV IN G UD A DE L KR IP TO AV IN G UD A DE L NE O Àrea

SalaControl Despatxos DPA

Amoníac Fenol Anilina Laboratoris Rebost Cuina Vestuari Con trol de qua litat I+ D Ofici nes Ampliacions Men jado r Zon a d'o ci Con trol d'ac cés Vestuari Visites Aparcament Visitants Estació Transformadora Ampliacions Magatzem Bàscules Oficines

Bassa contra incendis

Sala Reunions 200 Am plia cion s Ampliacions Àrea 300 Àrea400 Àrea 500 Àrea 700 Àrea 100 Àrea 600 Sectorització de la planta LLEGENDA Àrea 1 Àrea 2 Àrea 3 Àrea 4 Àrea 5 Àrea 6 Sector 1 Àrea 800 PARCELA DEL PROJECTE ANILINA

Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5 Sector 6 \Users\naravijove\Downloads\LOGO_anyline.png

Descripció: P&ID Plànol

Dibuixat: Dep.Enginyeria Revisat: Dep.Qualitat Aprovat: Direcció tècnica Data:

Full

Projecte: Prod. Anilina Sectorització de la planta contra incendis

04/12/2016 1 de 1

(20)

AV IN G UD A D EL K R IP TO AV IN G UD A D EL N EO Àrea

SalaControl Despatxos DPA

Amoníac Fenol Anilina Laboratoris Rebost Cuina Vestuari Con trol de qua litat I+ D Ofici nes Men jado Zon a d'o ci Con trol d'ac cés Vestuari Magatzem Bàscules Oficines

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :