1 ¿Què saps? ¿Què observes? ¿De què tracta l ’ activitat? ELS CARAGOLS Ficha del alumno

Download (0)

Full text

(1)

1

La tasca que anem a realitzar és tracta d’un treball d’investigació, el qual es basa en l’

experimentació, la investigació i l’observació dels caragols. D’aquesta forma, la classe s’ha de dividir en tres grups, els quals aniran passant per diferents activitats molt interessants.

¿Què saps? ¿Què observes?

A quina família pertanyen?

...

Quins altres animals poden pertànyer a la mateixa família?

...

Són invertebrats? Per què?

...

Gràcies a què es menegen?

...

Per a què creues que serveix la baba?

...

Tenen closca? Com d’important creus que és la closca per a sobreviure?

...

Poden vore? I, tindran altres sentits com per exemple olfacte o tacte?

...

Per on respiren?

...

Hi ha caragols marins?

...

(2)

2

Has de saber que…

SÓN MOL·LUSCS GASTERÒPODES: Que significa estómac per terra: “gaster”

(estómac) i “podes” (peu), que és on es troba l’estómac.

Tenen un cos moll.

Es menegen gràcies a un peu musculós.

Tenen una closca externa.

Tenen els ulls en uns tentacles que amaguen en cas de perill.

Tenen dos antenes inferior on es troben el sentit de l’olfacte i el tacte.

Poden respirar per brànquies (marins) o per pulmons (terrestres).

La baba els serveix per poder desplaçar-se, combatre possibles infeccions, a més de mantindré humits.

Són ovípars.

(3)

3

Et proposem que fages…

UN CIRCUIT D’ACTIVITATS:

- Primera activitat: Es tracta de vore l’adherència dels caragols segons el tipus de material:

Per a aquesta activitat, necessitem una corriola, fil de cosir, pegament, pesos i diferents materials on comprovar-ho, com per exemple: metall, plàstic, fusta, etc.

Posteriorment, replena la següent fitxa de qüestions:

(4)

4

Et proposem que fages…

1. A quin material s’adhereix millor i a quin pitjor?

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________

2. ¿Quin és el pes que pot aguantar sense despagar-se del sostrat per on es desplaça?_______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3. Per què penseu que ocorre això?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

4. Quin altre material utilitzaries per mirar l’adherència d’aquests?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

5. Si recolzes tot el pes del teu cos sobre un ganivet i camines, et tallaries? I un caragol? Tant si penses que si com no, demostra-ho.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

(5)

5

Et proposem que fages…

- Segona activitat: Aquesta activitat es tracta de vore, mitjançant la lupa, totes les bactèries o microorganismes que conformen el caragol per dins.

Necessitem caragols que no estiguin vius, un microscopi, unes pinces i tindre ganes d’aprendre. Posteriorment, omplir la fitxa de preguntes:

1. Què observes?:

...

...

...

...

2. Fes un dibuix d’allò que has observat.

(6)

6

Et proposem que fages…

- Tercera Activitat: Per últim et presentarem una sèrie de coscles i fòssils de caragols marins i/o terrestres. S’han d’observar, analitzar, palpar i realitzar la següent fitxa d’activitats:

 Realitza una classificació respecte al tamany, la forma i el color. A més, digues quins poder ser més antics i quins menys.

IMAGE 1 IMAGE 2

IMAGE 3 IMAGE 4

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

(7)

7

¿Quines conclusions extraus?

Penses que el tema dels caragols ha sigut interessant? Per què?

...

...

...

...

Què és allò que més t’ha agradat? ¿Per què?

...

...

...

...

Indica les parts principals del caragol, ja comentades en les activitats de “et proposem”.

Figure

Updating...

References

Related subjects :