CURS ACADÈMIC (TARDOR)

Download (0)

Full text

(1)

12/07/16

CURS ACADÈMIC 2016-17 (TARDOR)

Calendari d'exàmens de GRAU EN NÀUTICA I TRANSPORT MARÍTIM (ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES)

TARDOR

Q1 Q2 Q3 Q5 Q7 Q8

GENER

Dilluns 9 Anglès Tècnic

Marítim

Teoria del Vaixell i Const.

Naval Dimarts 10 Informàtica

Electricitat i Electrònica

Naval

Transports Especials

Dimecres 11

Gestió Empresarial i

Org.

Empreses

Seguretat i Protecció Mª

Dijous 12 Fonaments Matemàtiques I

Navegació Costanera

Transport Marítim de

Curta Distància

Divendres 13

Economia Marítima, G.

Nav. i R.

Humans

Prevenció de la Contaminació i

Sostenibilitat

Dilluns 16 Expressió Gràfica

Construcció Naval

Meteorologia i ocenaografia

nàutiques

Dimarts 17 Fonaments

Matemàti-ques II

Dimecres 18 Legislació Marítima

Anglès Tècnic per

a Navegació

Negoci Marítim Internacion

al

Dijous 19 Química

Reglamentació , Explotació

Vaixell i Logística

Divendres 20 Física Medicina

Marítima

Pràctiques Externes (Menció 1)

(2)

CURS ACADÈMIC 2016-17 (TARDOR)

Calendari d'exàmens de GRAU EN TECNOLOGIES MARINES TARDOR

Q1 Q2 Q3 Q5 Q7 Q8

GENER

Dilluns 9 Anglès Tècnic

Marítim

Seguretat i Protecció Mª Dimarts 10 Fonaments

Matemàtiques I

Tecnologia Mecànica

Transports Especials

Dimecres 11

Gestió Empresarial i

Organització d’Empreses

Propulsors

Sistemes de Control Automàtic

i X.

Informàtiq ues del

Vaixell

Dijous 12 Expressió Gràfica

Termodinàmi ca Aplicada i Termotècnia

Mètodes

Instal·lacions i Manteniment

Divendres 13 Mecànica i

Resistència de Materials

Control i Regulació Automàtica

Dilluns 16 Física

Mètodes Matemàtics

per a l’Enginyeria

Inspecció i AND’s

Dimarts 17 Fonaments

Matemàtiques II

Legislació Marítima

Mantenim ent i Reparaci ó

d’equips i Sistemes Elecèctric s del Vaixell

Dimecres 18 Informàtica

Propulsió Elèctrica i Electrònica de Potència

Dijous 19 Química Electricitat i

Electrotècnia

Prevenció de la Contaminació i

Sostenibilitat

Divendres 20 Medicina

Marítima

Instal·lacions Frigorífiques i

de Climatització

Pràctique s Externes

(3)

12/07/16

CURS ACADÈMIC 2016-17 (TARDOR)

Calendari d'exàmens de GRAU EN ENGINYERIA DE SISTEMES I TECNOLOGIA NAVAL (ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES)

TARDOR

Q1 Q2 Q3 Q5 Q7

GENER

Dilluns 9 Tecnologia

Naval i Mecànica

Màquines Navals

Dimarts 10 Fonaments Matemàtiques I

Mecànica Aplicada a l’Engineria

Naval

Dimecres 11

Gestió Empresarial i Organització d’Empreses

Estructures Aplicades a l’Eng. Naval

Dijous 12 Expressió Gràfica

Termodinàmica Aplicada i Termotècnia

Instal·lacio ns i Mantenime

nt

Divendres 13 Ciència i

Tecnologia dels Materials

Organització d ela Producció i

Gestió de Projectes

Dilluns 16 Informàtica

Mètodes Matemàtics per

a l’Enginyeria

Inspecció i AND’s

Dimarts 17 Fonaments

Matemàtiques II

Dimecres 18 Física Propulsors

Dijous 19 Química Electricitat i

Electrotècnia

Divendres 20

Projecte del Vaixell i

Artefactes Navals

(4)

CURS ACADÈMIC 2016-17 (TARDOR)

Calendari d'exàmens de DOBLE TITULACIÓ GRAU TECNOLOGIES MARINES – GRAU ENGINYERIA EN SISTEMES I TECNOLOGIA NAVAL (ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES)

TARDOR

Q3 Q5 Q7 Q8

GENER

Dilluns 9 Seguretat i

Protecció Mª

Dimarts 10

Mecànica Aplicada a l’Engineria

Naval

Transports Especials

Dimecres 11

Estructures Aplicades a l’Eng. Naval

Sistemes de Control Automàtic i X.

Informàtiques del Vaixell

Dijous 12

Termodinàmic a Aplicada i Termotècnia Mètodes

Instal·lacions i Manteniment

Divendres 13 Control i

Regulació Automàtica

Organització de la Producció

i Gestió de Projectes

Dilluns 16

Mètodes Matemàtics per

a l’Enginyeria

Inspecció i AND’s

Dimarts 17 Legislació

Marítima

Manteniment i Reparació d’equips i Sistemes Elecèctrics del Vaixell

Dimecres 18 Electricitat i

Electrotècnia Propulsors

Dijous 19

Prevenció de la Contaminació i Sostenibilitat

Divendres 20 Medicina Marítima

Instal·lacions Frigorífiques i

de Climatització

Projecte del Vaixell i Artefactes

Navals

Pràctiques Externes (Menció 1)

(5)

12/07/16

CURS ACADÈMIC 2016-17 (PRIMAVERA)

Calendari d'exàmens de GRAU EN NÀUTICA I TRANSPORT MARÍTIM (ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES)

PRIMAVERA Q1 Q2 Q4 Q6

Q8 (Mencions

1 i 2) JUNY

Dimarts 6 Fonaments

Matem. I Estiba Negoci Marítim

Internacional

Dimecres 7

Economia Marítima, Gestió Nav. i

RR.HH. a Bord

Navegació Astronòmica

Dijous 8 Expressió Gràfica

Sistemes Electrònics d’Ajuda a la Navegació

Subjectes i documentació

de la cadena logística del

transport

Divendres 9 Química

Prevenció de Riscos Laborals

Dilluns 12 Legislació Marítima

Control i Regulació Automàtica

Legislació, Reglamentació i

Economia Marítima

Dimarts 13 Fonaments

Matemàt. II

Maniobra i Reglaments

Dimecres 14 Informàtica

Gestió i Planificació portuària i del

transport

Dijous 15 Anglès Tècnic

Marítim

Derrotes i Compassos

Divendres 16 Física Teoria del

Vaixell

Transport Marítim de Corta

Distància

Dilluns 19

Gestió Empresarial i

Organització Empreses

Radiocomuni- cacions

Pràctiques Externes (Menció 1)

(6)

CURS ACADÈMIC 2016/17 (PRIMAVERA)

Calendari d'exàmens de GRAU EN TECNOLOGIES MARINES (ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES)

PRIMAVERA Q1 Q2 Q3 Q4 Q6 Q8

(Mencions 1 i 2) JUNY

Dimarts 6 Fonaments de Matem. I

Teoria del Vaixell

Operació i Manteniment de Sistemes Elèctrics

d’Alta Tensió

Dimecres 7

Anglès Tècnic Marítim

Ciència i Tecnologia

dels Materials

Dijous 8 Expressió Gràfica

Mètodes Matemàtics per

a l’Enginyeria

Motors de Combustió Interna

Sistemes de Control Automàtic i Xarxes I.

del V.

Divendres 9 Química Electricitat i Electrotècnia

Dilluns 12 Construcció

Naval

Manteniment i Reparació d’Equips i

S. Elèctrics

Dimarts 13 Fonaments

Matem. II

Operació i Manteni. de

Màquines i Sistemes

Marins

Dimecres 14 Informàtica Electrònica

Naval

Manteniment i Reparació d’Equips i

S. Electrònics

Dijous 15

Mecànica i Resistència de Materials

Divendres 16 Física

Turbomàquin es Marines i Generadors de Vapor

Manteniment i Rep.

d’Equips Radionavegació i S.

Radiocom.

Dilluns 19

Gestió Empresarial i

Organització Empreses

Mecànica de Fluïds

Pràctiques Externes(Menció 1)

(7)

12/07/16

CURS ACADÈMIC 2016-17 (PRIMAVERA)

Calendari d'exàmens de GRAU EN ENGINYERIA DE SISTEMES I TECNOLOGIA NAVAL (ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES)

PRIMAVERA Q1 Q2 Q3 Q4 Q6

JUNY

Dimarts 6 Fonaments Matem. I

Teoria del Vaixell Dimecres 7

Ciència i Tecnologia dels Materials

Projectes de Sistemes

Navals

Dijous 8 Expressió Gràfica

Mètodes Matemàtics

per a l’Enginyeria

Planta Elèctrica del

Vaixell

Divendres 9 Química Electricitat i

Electrotècnia

Càlcul Numèric d’Estructures

Navals

Dilluns 12 Construcció

Naval Dimarts 13

Fonaments de Matemàtiques

II

Automàtica i Mètodes de

Control

Dimecres 14 Informàtica Electrònica

Naval

Dijous 15

Tecnologia Naval i Mecànica

Mecànica Aplicada a l’Eng. Naval

Materials en la Industria

Naval

Divendres 16 Física Equips Navals

Dilluns 19

Gestió Empresarial i Organització Empreses

Mecànica de Fluïds

Gestió de la Qualitat, Seguretat,

Medi Ambient i Sostenibilitat

(8)

CURS ACADÈMIC 2016-17 (PRIMAVERA)

Calendari d'exàmens de DOBLE TITULACIÓ GRAU TECNOLOGIES MARINES – GRAU ENGINYERIA EN SISTEMES I TECNOLOGIA NAVAL (ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES)

PRIMAVERA Q3 Q4 Q6

Q8 (Mencions

1 i 2) JUNY

Dimarts 6 Teoria del

Vaixell

Operació i Manteniment

de Sistemes Elèctrics d’Alta

Tensió

Dimecres 7 Anglès Tècnic

Marítim

Projectes de Sistemes

Navals

Dijous 8

Mètodes Matemàtics

per a l’Enginyeria

Planta Elèctrica del

Vaixell

Motors de Combustió Interna

Sistemes de Control Automàtic i Xarxes I. del

V.

Divendres 9 Electricitat i Electrotècnia

Càlcul Numèric d’Estructures

Navals

Dilluns 12 Construcció

Naval

Manteniment i Reparació d’Equips i S.

Elèctrics

Dimarts 13

Operació i Manteni. de

Màquines i Sistemes

Marins

Dimecres 14

Electrònica Naval

Manteniment i Reparació d’Equips i S.

Electrònics

Dijous 15

Mecànica Aplicada a l’Eng. Naval

Materials en la Industria

Naval

Divendres 16 Equips Navals

Turbomàquine s Marines i Generadors de

Vapor

Manteniment i Rep. d’Equips Radionavegaci

ó i S.

Radiocom.

Figure

Updating...

References

Related subjects :