• No se han encontrado resultados

Es poden presentar al concurs totes les persones de qualsevol nacionalitat, menors de 30 anys i majors de 16 anys (en el moment de la inscripció).

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Es poden presentar al concurs totes les persones de qualsevol nacionalitat, menors de 30 anys i majors de 16 anys (en el moment de la inscripció)."

Copied!
7
0
0

Texto completo

(1)

 

Casa Pomar Flores, fidel al seu compromís amb el món de l’art i amb l’ intenció d’estimular i promoure la creació artística entre els joves pintors, convoca un I Concurs de Pintura Sobre Tela per a Joves.

 

-BASES DEL CONCURS-

1.- Poden participar al concurs:

· Es poden presentar al concurs totes les persones de qualsevol nacionalitat, menors de 30 anys i majors de 16 anys

(en el moment de la inscripció).

(2)

2.- Requisits per a participar al concurs:

· Formalitzar la inscripció entre els dies 2 de març i 15 d’abril de 2012.

· Presentar la documentació requerida en el moment de la inscripció.

· Acceptar formalment aquestes bases.

3.- Documentació necessària per fer la inscripció:

· Presentar el full de sol·licitud signat.

· Fotocòpia del DNI.

·Currículum del concursant en un màxim de dos fulls.

(3)

· Facilitar un número de telèfon i un correu electrònic (qualsevol comunicació es farà per aquest darrer mitjà).

· Un tiquet de compra de Casa Pomar Flores.

 

4.-  Tipologia de les obres:

· Es poden presentar obres de tema lliure i de qualsevol tècnica (oli, acrílic, gouache, aquarel·la...) sempre que el seu suport sigui sobre bastidor de tela.

· Les grandàries hauran d’estar entre el 10 F (55x46) i el 25 F (81x65). Dins aquests paràmetres, s’accepten tot tipus de format i dimensions.

· Les obres s’han de presentar muntades sobre bastidor, sense marc. Poden portar un llistó de fusta natural de 2 cm.

· Cada obra ha de tenir un títol i/ o un lema. En cas que no consti es denominarà “Sense títol”.

· Les obres han d’anar signades per la part de darrera de la tela.

(4)

5.- Presentació de les obres:

· Les obres s’han de lliurar directament o fer arribar a Casa Pomar Flores, Sant Miquel 77 de Palma, entre els dies 16 d’abril i 12 de Maig.

· En el moment de l’entrega de l’obra es donarà un resguard.

· Cada autor pot presentar una obra.

6.- Exposició de les obres:

· Totes les obres romandran exposades a l’Espai 150 Anys de Casa Pomar Flores entre els dies 15 i 30 de Maig. Si per motiu d’espai no és possible que s’exposin totes en una sola fase, es farà en diversos torns.

· Posteriorment, les obres guanyadores i aquelles que a judici del jurat reuneixin més mèrit, romandran exposades entre els dies 1 i 10 de Juny.

(5)

7.- Jurat:

· Estarà format per entre 5 i 7 membres que s’anunciaran oportunament. Entre els seus components hi haurà un crític d’art, dos artistes, un periodista i un professor.

· La puntuació per els guanyadors provindrà en un 80 % del jurat i en un 20 % de les votacions que les obres hagin obtingut per mitjà del Facebook.

· Les decisions del Jurat seran inapel·lables.

8.- Premis:

· Un primer premi que constarà de 1200 euros dels quals 300 seran en material de Belles Arts segons preus de tarifa.

· Un segon premi que constarà de 750  euros dels quals 250 euros en material de Belles Arts segons preus de tarifa.

· Un tercer premi que constarà de 250 euros en material de Belles Arts segons preus de tarifa.

· Un accèssit a l’obra més votada al Facebook de Casa Pomar Flores, que obtindrà lot de productes de material de Belles Arts, valorat en 100 €, i una exposició de 15 dies a l’Espai 150

(6)

9.- Guanyadors i obres guanyadores:

· Als tres guanyadors els oferirem la possibilitat de realitzar una exposició individual de la seva obra a l’Espai 150 Anys.

· Casa Pomar Flores difondrà les obres i la figura dels guanyadors en els seus mitjans i per mitjà de notes de premsa.

· L’obra guanyadora passarà a ser propietat de Casa Pomar Flores.

· Respecte a l'import dels premis, s'aplicarà la retenció impositiva que estableix la legislació vigent.

10. Participants al concurs:

· Tots els artistes que es presentin al concurs es beneficiaran entre els dies 1 de març i 10 de maig, d’un descompte especial del 20 % en totes les seves compres en material de Belles Arts.

(7)

· Després del 10 de Maig i per un període d’un any, tots els participants al concurs obtindran per totes les seves compres un descompte del 15 % i a més, rebran ofertes especialment dirigides per a ells.

Referencias

Documento similar

Abstract: This paper reviews the dialogue and controversies between the paratexts of a corpus of collections of short novels –and romances– publi- shed from 1624 to 1637:

Y tendiendo ellos la vista vieron cuanto en el mundo había y dieron las gracias al Criador diciendo: Repetidas gracias os damos porque nos habéis criado hombres, nos

En junio de 1980, el Departamento de Literatura Española de la Universi- dad de Sevilla, tras consultar con diversos estudiosos del poeta, decidió propo- ner al Claustro de la

En nuestra opinión, las cuentas anuales de la Entidad Pública Empresarial Red.es correspondientes al ejercicio 2010 representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel

En nuestra opinión, las cuentas anuales de la Entidad Pública Empresarial Red.es correspondientes al ejercicio 2012 representan en todos los aspectos

La Intervención General de la Administración del Estado, a través de la Oficina Nacional de Auditoría, en uso de las competencias que le atribuye el artículo 168

La Intervención General de la Administración del Estado, a través de la Oficina Nacional de Auditoría, en uso de las competencias que le atribuye el artículo

En cuarto lugar, se establecen unos medios para la actuación de re- fuerzo de la Cohesión (conducción y coordinación de las políticas eco- nómicas nacionales, políticas y acciones