ESTUDI, DESCRIPCIÓ I MILLORA D UNA GRUA PORTUÀRIA PER A L ELEVACIÓ D EMBARCACIONS D ESBARJO

20  Download (0)

Full text

(1)

Volum III

Plànols

PROJECTE FI DE CARRERA

“ESTUDI, DESCRIPCIÓ I

MILLORA D’UNA GRUA

PORTUÀRIA PER A

L’ELEVACIÓ

D’EMBARCACIONS

D’ESBARJO”

PFC presentat per obtenir el títol d’Enginyeria

Tècnica Industrial especialitat MECÀNICA

Per

Albert Costell Cervera

Barcelona, 17 de Juny de 2010

Director: Xavier Riudor Buscà

Departament d’Enginyeria Mecànica (DEM) Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

(2)

- 1 -

ÍNDEX PLANOLS

 

A.  PLANOLS EXPLOSIONATS 

1.  VISTA EXPLOSIONADA TOTAL 

2.  VISTA EXPLOSIONADA ESTRUCTURA TRAVEL LIFT 

3.  VISTA EXPLOSIONADA MECANISME DE GIR 

4.  VISTA EXPLOSIONADA CISTELLA 

B.  SUBCONJUNT ESTRUCTURA  5.  PERFIL ARMAT 450X350X7  6.  PERFIL ARMAT 450X350X10  7.  PERFIL ARAMAT 400X250X6 (1)  8.  PERFIL ARMAT 400X250X6 (2)  9.  PERFIL ARMAT 400X200X6  10.  PERFIL ARMAT 320X220X5 

C.  SUBCONJUNT MECANISME DE GIR 

11.  CARCASSA DE GIR 

12.  TAPA SUPERIOR 

13.  EIX MASSÍS I TAPA SUPERIOR 

D.  SUBCONJUNT CISTELLA  14.  ESTRUCTURA  15.  XAPA TERRA  16.  RODAPEUS FRONTAL  17.  RODAPEUS LATERAL  18.  PERFIL NORMALITZAT 200X150X8 

(3)

TÈCNICA INDUSTRIAL DE BARCELONA

Vista explosionada total

1/06/10 1/06/10 X. Riudor A.Costell Data Nom Revisat Dibuixat (EUETIB) A.1 Núm. 1:50

Escala ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ENGINYERIA

ESTUDI DESCRIPCIÓ I MILLORA D'UNA GRUA PORTUÀRIA PER A L'ELEVACIÓ D'EMBARCACIONS D'ESBARJO

Nº D'ELEMENT PEÇA QUANTITAT

1 Estructura Travel lift 1

2 Mecanisme de gir 4 3 Cistella 1 4 Cargol ISO 4018 - M10 x 20 4 5 Volandera DIN 126 - 13.5 4 6 Volandera DIN 126 - 9 56 7 Cargol ISO 4018 - M6 x 16 56 5 1 2 3 6 7 4

(4)

11 1 7 8 2 7 9 3 4 10 12 12 17 14 13 14 15 16 14 6 19 18 5

TÈCNICA INDUSTRIAL DE BARCELONA

Vista explosionada estructuraTravel lift

1/06/10 1/06/10 X. Riudor A.Costell Data Nom Revisat Dibuixat (EUETIB) A.2 Núm. 1:50

Escala ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ENGINYERIA

ESTUDI DESCRIPCIÓ I MILLORA D'UNA GRUA PORTUÀRIA PER A L'ELEVACIÓ D'EMBARCACIONS D'ESBARJO

D'ELEMENT PEÇA QUANTITAT

1 Perfil Armat 450x350x7 2

2 Perfil armat 400x250x6 1

3 Perfil armat 400x200x6 1

4 Perfil armat 320x220x5 2

5 Perfil armat 400x250x6 (articulació) 1

6 Perfil armat 450x350x10 1 7 Volandera DIN 126 - 22 136 8 Femella DIN 6915 - M20 60 9 Cargol ISO 4018 - M20 x 70 63 10 Cargol ISO 4018 - M20 x 65 34 11 Femella DIN 6915 - M20 34 12 Volandera DIN 125 - 21 74 13 Femella DIN 6915 - M16 32 14 Volandera DIN 433 - 19 120 15 Cargol ISO 4018 - M16 x 60 32 16 Cargol ISO 4018 - M16 x 35 56 17 Cargol DIN 6914 - M36 x 50 2 18 Volandera DIN 125 - 39 4 19 Femella ISO 4034 - M36 2

(5)

ESTUDI DESCRIPCIÓ I MILLORA D'UNA GRUA PORTUÀRIA

1/05/10 1/05/10

(EUETIB)

TÈCNICA INDUSTRIAL DE BARCELONA 1:10

Escala

A.3 Núm.

PER A L'ELEVACIÓ D'EMBARCACIONS D'ESBARJO

Dibuixat Comprovat

Nom Data

Albert Costell Xavier Riudor ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ENGINYERIA

Vista explosionada mecanisme de gir

D'ELEMENT DESCRIPCIÓ QUANT.

1 Forqueta 1 2 Rodament sup. SKF 32024 X 1 3 Rodament inf. SKF 30316 J2 1 4 Eix massis 1 5 Carcasa de gir 1 6 Tapa superior 2 7 Carcassa de fixació 1 8 Volandera DIN 126 - 14 13 9 Cargol ISO 4015 - M12x45 13 10 Volandera DIN 125 - 22 1 11 Cargol ISO 4016 - M20x80 1 12 Volandera DIN 125 - 12 13 13 Cargol ISO 4018 - M10x20 13 3 13 12 11 10 9 8 5 1 4 6 2 7

(6)

D'ELEMENT PEÇA QUANTITAT

1 Estructura cistella 1

2 Perfil rectangular normalitzat 200x150x8 1

3 Xapa adherent 1

4 Rodapeus lateral 2

5 Rodapeus frontal 1

6 Rebladura M4 x 8 32

7 Cargol ISO 4016 - M10 x 65 + volandera 4

8 Volandera DIN 126 - 10 4

9 Femella DIN 1587 - M10 4

10 Cargol ISO 4014 - M5x45 + volandera 1

11 Volandera DIN 433 - 5.3 1 12 Femella DIN 1587 - M5 1 12 2 7 4 3 10 6 1 11 9 5 8 (EUETIB) Escala

PER A L'ELEVACIÓ D'EMBARCACIONS D'ESBARJO

Vista explosionada cistella

1/06/10 Xavier Riudor Albert Costell Data Nom Comprovat Dibuixat

ESTUDI DESCRIPCIÓ I MILLORA D'UNA GRUA PORTUÀRIA

A.4 Núm.

1:10 ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL DE BARCELONA

(7)

DETALLE C ESCALA 1 : 5 100 37,5 50 65 20 x 18 0, 2

Acer F-1515 segons UNE 36011

Rugositat: N8

Acabat sup.: Pintat EPOXY

Material:

PER A L'ELEVACIÓ D'EMBARCACIONS D'ESBARJO

ESTUDI DESCRIPCIÓ I MILLORA D'UNA GRUA PORTUÀRIA

#

(EUETIB)

TÈCNICA INDUSTRIAL DE BARCELONA

1:10 Escala B.5 Dibuixat Revisat Nom Data A.Costell X. Riudor 1/06/10 1/06/10 Núm.

ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ENGINYERIA

450x350x7 2 unitats Perfil armat 0 deci mal s 0, 5 1 deci mal Toleràncies no indicades

Les plaques que conformen el perfil arrmat aniràn soldades al llarg de tot el seu perímetre tal com mostra el detall B Totes les aristes vives seràn suavitzades amb un radi mínim de 2 mm

C 20 600 14 1352 A 450 500

SECCIÓN A-A ESCALA 1 : 10

B 400 415 DETALLE A ESCALA 1 : 5 64 22 26 x 25 25 66 DETALLE B ESCALA 1 : 2 6 MIG 25 7 MIG N7 N7 N7 N7 3 3 MIG 3 MIG 7089 15 A A

(8)

0,2

ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ENGINYERIA

Acer F-1515 segons UNE 36011 Rugositat:N8

Acabat sup.: Pintat EPOXY Material:

PER A L'ELEVACIÓ D'EMBARCACIONS D'ESBARJO ESTUDI DESCRIPCIÓ I MILLORA D'UNA GRUA PORTUÀRIA

Toleràncies

(EUETIB)

TÈCNICA INDUSTRIAL DE BARCELONA 1:10 Escala B.6 Dibuixat Revisat Nom Data A.Costell X. Riudor 1/05/10 1/05/10 Perfil armat 450x350x10 Núm.

no indicades 0 decimals 0,51 decimal

2 unitats ESCALA 1 : 5

Carteles - 30 unitats

al llarg de tot el seu perímetre tal com mostra el detall A amb un ample de gorja de 6 mm.

soldades tal com es mostra en la vista principal

Totes les carteles aniràn

Les plaques que conformen el perfil arrmat aniràn soldades Totes les aristes vives seràn suavitzades

amb un radi mínim de 2 mm

170 5 70 70 15 15 MIG N7 N7 3 3 MIG 3 MIG 3 MIG 25 20 4623 A A B B 3 MIG MIG 3 270 SECCIÓN A-A ESCALA 1 : 10 A 270 600 350 138 SECCIÓN B-B ESCALA 1 : 10 B 400 256 600 400 93 270 DETALLE B ESCALA 1 : 5 65 18 100 37,5 50 20 x 10 ESCALA 1 : 5DETALLE A MIG 3 24 x 18 7 50 25 66

(9)

DETALLE A ESCALA 1 : 5 75 25 75 25 20 x 22 Perfil armat 400x250x6 (1) Núm. no indicades

Acer F-1515 segons UNE 36011 Rugositat:N8

Toleràncies

Material:

Acabat sup.: Pintat EPOXY

PER A L'ELEVACIÓ D'EMBARCACIONS D'ESBARJO

ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ENGINYERIA

ESTUDI DESCRIPCIÓ I MILLORA D'UNA GRUA PORTUÀRIA

TÈCNICA INDUSTRIAL DE BARCELONA (EUETIB) Escala B.7 Dibuixat Revisat Nom Data A.Costell X. Riudor 1/06/10 1/06/10 1:20 0 decimals 0,5 1 decimal 0,2 amb un radi mínim de 2 mm

de tancament 450x400x5 - 1 unitat

Les plaques que conformen el perfil arrmat aniràn soldades al llarg de tot el seu perímetre tal com mostra la secció B-B

Pletines - 6 unitats Escala 1:10

Pletina rectangular

Totes les aristes vives seràn suavitzades MIG 3 MIG MIG ESCALA 1 : 10 N7 DETALLE B 3 3 12 500 5 455 400 388 100 10 7 ESCALA 1 : 5 3 MIG SECCIÓN B-B 6 MIG 270 250 6 25 450 6 N7 C DETALLE C ESCALA 1 : 5 66,5 25 26 x 22 25 64,5 SECCIÓN A-A ESCALA 1 : 10 A 500 350 3 MIG B 5063 20 B B A A

(10)

3 MIG B MIG ESCALA 1 : 10 SECCIÓN A-A 6 C 350 280 400 500 3 MIG A 20 5065 A A

amb un radi mínim de 2 mm

Totes les aristes vives seràn suavitzades

N7 3 MIG 267 450 500 320 Toleràncies no indicades

Acer F-1515 segons UNE 36011 Rugositat: N8

Acabat sup.: Pintat EPOXY Material:

PER A L'ELEVACIÓ D'EMBARCACIONS D'ESBARJO ESTUDI DESCRIPCIÓ I MILLORA D'UNA GRUA PORTUÀRIA

ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ENGINYERIA (EUETIB)

TÈCNICA INDUSTRIAL DE BARCELONA 1:20 Escala B.8 Dibuixat Revisat Nom Data A.Costell X. Riudor 1/06/10 1/06/10 Perfil armat 400x250x6 (2) Núm. 0 decimals 0,5 1 decimal 0,2

nervis petits - 8 unitats Plaques articulació - 2 unitats

Pletines - 6 unitats Escala 1:10

mostra la secció A-A

soldadesal llarg de tot el seu perímetre tal com Les plaques que conformen el perfil arrmat aniràn

450x400x5 - 1 unitat de tancament Pletina rectangular 400 388 100 10 7 MIG MIG DETALLE A ESCALA 1 : 10 N7 3 3 25 5 455 500 12 DETALLE B ESCALA 1 : 5 25 64,5 26 x 22 25 66,5 DETALLE C ESCALA 1 : 2 20 x 6 22 15 25 75 25 75 45 10 45 240 500 20 19 R R138

(11)

s'exemplifica en les carteles seleccionades del detall A Totes les carteles aniràn soldades tal com

MIG N7 N7 3 A 384 6992 314 6364 708 688 364 50 SECCIÓN A-A ESCALA 1 : 20 B 19 R R138 C D 500 450 A A Toleràncies no indicades

Acer F-1515 segons UNE 36011 Rugositat: N8

Acabat sup.: Pintat EPOXY Material:

PER A L'ELEVACIÓ D'EMBARCACIONS D'ESBARJO ESTUDI DESCRIPCIÓ I MILLORA D'UNA GRUA PORTUÀRIA

ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ENGINYERIA (EUETIB)

TÈCNICA INDUSTRIAL DE BARCELONA 1:20 Escala B.9 Dibuixat Revisat Nom Data A.Costell X. Riudor 1/06/10 1/06/10 Perfil armat 400x200x6 Núm. 0 decimals 0,5 1 decimal 0,2 Totes les aristes vives seràn suavitzades amb un radi mínim de 2 mm

Escala 1:2

nervis petits - 8 unitats

escala 1:5

nervis grans - 4 unitats Escala 1:20

Plaques articulació - 4 unitats

Les plaques que conformen el perfil arrmat aniràn soldades al llarg de tot el seu perímetre tal com mostra el detall B

45 300 230 500 20 370 25 80 106 10 45 10 MIG 3 ESCALA 1 : 10 3 MIG DETALLE A 3 MIG 314 DETALLE B ESCALA 1 : 5 6 MIG 400 314 254 4 DETALLE C ESCALA 1 : 10 64,5 25 25 66,5 26x 22 DETALLE D ESCALA 1 : 10 220 500 270 450 360

(12)

150 98,5 33 R83 R83 MIG N7 N7 MIG 3 3 MIG 3 6727 A

A SECCIÓN A-A ESCALA 1 : 20

E 6 N7 DETALLE E MIG ESCALA 1 : 5 3 MIG 15 250 210 5 50 71,5 24 x 18 B B SECCIÓN B-B ESCALA 1 : 5 N7 M16X12 DETALLE D ESCALA 1 : 5 180 150 8 SECCIÓN D-D ESCALA 1 : 10 A 300 250 C 500 350 B 3 ESCALA 1 : 5 MIG DETALLE A 3 MIG 10 250 230 10 233 20 5 150 N7 N7 3 MIG 600 C C MIG SECCIÓN C-C MIG ESCALA 1 : 5 3 3 10 250 210 150 233 223 16 20 DETALLE B ESCALA 1 : 5 150 180 14 x 8 D DETALLE C ESCALA 1 : 5 75 25 22 20 x 75 25 Pletina rectangular (soldada) tanament 250x233x3 pletina rectangular de (Soldada) tanament 250x233x3 Pletina rectangular de (s o ld a d a ) ta na m e nt 2 50 x2 33 x3

amb un radi mínim de 2 mm

Totes les aristes vives seràn suavitzades

llarg de tot el seu perímetre tal com mostra el detall E

Les plaques que conformen el perfil arrmat aniràn soldades al

p le tin a re c ta ng ula r d e ESCALA 1:10 VISTA PRINCIPAL ESCALA 1:10 ESCALA 1:10 600x350x20 MIG N7 N7 3 3 MIG 454 573 20 20 D D Toleràncies Perfil armat 320x220x5 1/06/10 1/06/10 X. Riudor A.Costell Data Nom Revisat Dibuixat 2 unitats B.10 Núm. 1:20

Escala ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ENGINYERIA

(EUETIB)

TÈCNICA INDUSTRIAL DE BARCELONA

PER A L'ELEVACIÓ D'EMBARCACIONS D'ESBARJO

Acabat sup.: Pintat EPOXY

Rugositat:N8

ESTUDI DESCRIPCIÓ I MILLORA D'UNA GRUA PORTUÀRIA

Acer F-1515 segons UNE 36011 Material:

(13)

R127 305 14 20 12 X 295 N7 R5 215 218 305 187

La peça anirà pintada tan sols per la part exterior

Totes les aristes vives seràn suavitzades

amb un radi mínim de 2 mm no indicades

Rugositat: N8 Pintat EPOXY

(EUETIB)

Toleràncies

PER A L'ELEVACIÓ D'EMBARCACIONS D'ESBARJO ESTUDI DESCRIPCIÓ I MILLORA D'UNA GRUA PORTUÀRIA

0,2

Carcassa de gir

Escala

Acer F-1515 segons UNE 36011

1/06/10 1/06/10 X.Riudor A.Costell Data 1:5 Acabat sup.: Nom

TÈCNICA INDUSTRIAL DE BARCELONA Material:

Comprovat Dibuixat

Núm. C.12 ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ENGINYERIA

0 decimals 0,5 1 decimal 4 unitats ESCALA 1 : 1DETALLE A N5 N5 2 N5 N5 A 30 170 130 48 180 10 42 182 82 11 160 15 11,50

(14)

R127 R69 R150 14 DETALLE A R2 ESCALA 1 : 1

Totes les aristes vives aniràn suavitzades amb un radi mínim de 2 mm

N7 A

215

20

15

PER A L'ELEVACIÓ D'EMBARCACIONS D'ESBARJO

Toleràncies

Escala

0,2

ESTUDI DESCRIPCIÓ I MILLORA D'UNA GRUA PORTUÀRIA

no indicades

TÈCNICA INDUSTRIAL DE BARCELONA C.12

Dibuixat Comprovat Nom Data A.Costell X.Riudor 1/06/10 1/06/10 Tapa superior Rugositat:

ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ENGINYERIA (EUETIB) Núm. 1:5 Pintat EPOXY Acabat sup.: N8 Material: Acer F-1515 segons UNE 36011

0 decimals 0,5 1 decimal

(15)

N5 N5 A 8 10 180 5 72 5 DETALLE A ESCALA 1 : 1 R2 1 3 4 20 0 R 8 3 8 N5 N5 N5 40 M22 41 140 44 134 R7/h6 120 115 120 38 38 77 Toleràncies no indicades

Acer F-1515 segons UNE 36011

Rugositat: N7

Acabat sup.: Pintat EPOXY

Material:

PER A L'ELEVACIÓ D'EMBARCACIONS D'ESBARJO

ESTUDI DESCRIPCIÓ I MILLORA D'UNA GRUA PORTUÀRIA

ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ENGINYERIA

(EUETIB) TÈCNICA INDUSTRIAL DE BARCEL ONA 1:5 Escala C.13 Dibuixat Revisat Nom Data A.Costell X. Riudor 1/06/10 1/06/10 Eix massís 4 unitats Núm. 0 deci mal s 0, 5 1 deci mal 0, 2

amb capacitat per a transmissió de potència (100 R7/h6)

Conjunt clavat mitjançant ajust per interferència

NO PINTAR amb un radi mínim de 1 mm

ESCALA 1.2

ESCALA 1:2

(16)

20

Estructura soldada entre si mitjançant soldadura MIG Tots les barres que formen l'estructura són de secció especificació particular

quadrada normalitzada de 40x4 excepte

soldarà una pletina de 40x40x2 tal com indica el detall A

un radi mínim de 2 mm

Totes les aristes vives seràn suavitzades amb

40x40x2

Xapa de tancament

Les barres que presentin cares descobertes sels hi

no indicades

ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ENGINYERIA

Toleràncies

Material: EN AW-1100 UNE-EN 573-94 Rugositat: N6

Acabat sup.: Pintat EPOXY

PER A L'ELEVACIÓ D'EMBARCACIONS D'ESBARJO ESTUDI DESCRIPCIÓ I MILLORA D'UNA GRUA PORTUÀRIA

Alumini

(EUETIB)

TÈCNICA INDUSTRIAL DE BARCELONA 1:20 Escala D.14 Dibuixat Revisat Nom Data A.Costell X. Riudor 1/06/10 1/06/10 Estructura cistella Núm. 0 decimals 0,5 1 decimal 0,2 DETALLE D ESCALA 1 : 2 3 MIG 4 15 28 40 30 30 R17 A 20x20x2 Perfils escaleta B C 200 1475 930 132 A A 200 93 930 SECCIÓN A-A 3 MIG D 749 300 124 DETALLE C ESCALA 1 : 5 3 MIG 5 35 DETALLE B ESCALA 1 : 5 191 12 DETALLE A ESCALA 1 : 2 3 MIG MIG Perfil de protecció Escala 1:5 845 5

(17)

DETALLE B ESCALA 1 : 5 3 B A 203,5 203,5 A Xapa terra Material: 1:5

Acabat sup.: Pintat EPOXY

Escala ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ENGINYERIA

ESTUDI DESCRIPCIÓ I MILLORA D'UNA GRUA PORTUÀRIA PER A L'ELEVACIÓ D'EMBARCACIONS D'ESBARJO

EN AW-1100 UNE-EN 573-94 1/06/10 1/06/10 X.Riudor A.Costell Data Nom Comprovat Dibuixat D.15 Núm. lumini (EUETIB)

TÈCNICA INDUSTRIAL DE BARCELONA

no indicades

Rugositat: N8

Toleràncies 0 decimals 0,5 1 decimal 0,2

amb un radi mínim de 2 mm

Totes les aristes vives seràn suavitzades amb rebladures o "remaches"

Forats provistos per fixació

Xapa comercial adherent d'alumini tipus "Damero" quadrada de 930 x 3 mm

DETALLE A ESCALA 1 : 5

50

(18)

Forats provistos per fixació amb rebladures o "remaches"

de 936x150x3 amb funcions de rodapeus Xapa rectangular

Totes les aristes vives aniràn suavitzades

amb un radi mínim de 2 mm 0,2

Rodapeus frontal A

PER A L'ELEVACIÓ D'EMBARCACIONS D'ESBARJO ESTUDI DESCRIPCIÓ I MILLORA D'UNA GRUA PORTUÀRIA

no indicades Toleràncies

Material:

(EUETIB)

TÈCNICA INDUSTRIAL DE BARCELONA D.16

Dibuixat Comprovat Nom Data A.Costell X.Riudor 1/06/10 1/06/10 Núm. ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ENGINYERIA

lumini Escala EN AW-1100 UNE-EN 573-94 Pintat EPOXY Acabat sup.: 1:5 0 decimals 0,5 1 decimal Rugositat: N8 DETALLE A ESCALA 1 : 2 3 37 20 A 75

(19)

A

Material:

1:5

Acabat sup.: Pintat EPOXY

Escala ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ENGINYERIA

ESTUDI DESCRIPCIÓ I MILLORA D'UNA GRUA PORTUÀRIA

2 unitats EN AW-1100 UNE-EN 573-94 1/06/10 1/06/10 X.Riudor A.Costell Data Nom Comprovat Dibuixat D.17 Núm. lumini (EUETIB)

TÈCNICA INDUSTRIAL DE BARCELONA

no indicades

Rugositat: N8

Toleràncies

PER A L'ELEVACIÓ D'EMBARCACIONS D'ESBARJO

Rodapeus Lateral

0 decimals 0,5 1 decimal 0,2 amb rebladures o "remaches"

de 930x150x3 amb funcions de rodapeusXapa d'alumini rectangular

Forats provistos per fixació

Totes les aristes vives aniràn suavitzades amb un radi mínim de 2 mm

DETALLE A ESCALA 2 : 5 3 37 20 A 75

(20)

Totes les aristes vives aniràn suavitzades amb un radi mínim de 2 mm

Escala no indicades Rugositat: N8 1:2 Acabat sup.: D.18 (EUETIB) Pintat EPOXY

Material: EN AW-1100 UNE-EN 573-94

Perfil normalitzat 200x150x8 1/06/10 1/06/10 X.Riudor A.Costell Data Nom Comprovat Toleràncies Dibuixat

ESTUDI DESCRIPCIÓ I MILLORA D'UNA GRUA PORTUÀRIA PER A L'ELEVACIÓ D'EMBARCACIONS D'ESBARJO

ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ENGINYERIA

Alumini

Núm. TÈCNICA INDUSTRIAL DE BARCELONA

0 decimals 0,5 1 decimal 0,2 A 3 MIG B 1451 N7 N7 PERFIL NORMALITZAT 200X150X8 3 MIG 1370 30° 15 15 DETALLE A ESCALA 1 : 10 20 12 230 280 20 DETALLE B ESCALA 1 : 10 270 250 20 20 12

Figure

Updating...

References

Related subjects :