SUBVENCIONS CONCEDIDES PER L AJUNTAMENT DE DÉNIA EN L EXERCICI 2015

Texto completo

(1)

SUBVENCIONS CONCEDIDES PER L’AJUNTAMENT DE DÉNIA EN L’EXERCICI 2015

En compliment del que disposa l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de

Subvencions, i l’article 8 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la

informació pública i bon govern, es dóna publicitat de les subvencions concedides per l’Ajuntament

de Dénia en l’exercici 2015, tant en règim de concurrència competitiva com les concedides de

forma directa.

1. ADMINISTRACIÓ GENERAL DELS SERVEIS SOCIALS

OBJECTE BENEFICIARI

Prestacions econòmiques individualitzades 2015-PEISS diversos beneficiaris 199.784,00 € Ajudes a menjador escolar curs escolar 2014-2015 diversos beneficiaris 137.352,00 €

Ajudes a l'IBI i a la Taxa de residus sòlids diversos beneficiaris 12.504,83 €

Renda Garantida Ciutadania diversos beneficiaris 157.802,73 €

TOTAL 507.443,56 €

2. ACCIÓ SOCIAL

OBJECTE BENEFICIARI

Conveni de col·laboració per al manteniment del

Centre de Dia AEPA Dénia AEPA 31.000,00 €

Conveni de col·laboració per al servei de la Unitat de

Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA) UPCCA 31.000,00 €

Conveni APROSDECO per a subvencionar el

transport de deficients psíquics APROSDECO 16.200,32 €

Funcionament i manteniment de l'entitat Asociació de Diabètics de Dénia 300,00 €

Projecte: "Educació en Igualtat" Associació de Dones Matria 1.000,00 €

Funcionament i manteniment de l'entitat Associació Ludai 4.300,00 €

Funcionament i manteniment de l'entitat Asoc. Ames de Casa i Consumidors 200,00 €

Funcionamient i manteniment de l'entitat ACOMAAD 1.000,00 €

Programa d'atenció psicològica a malalts oncològics i

familiars Associació Espanyola contra el Càncer 1.000,00 €

Funcionamient i manteniment de l'entitat Federació Voluntaris Marina Alta Solidària 1.000,00 €

Associació ADAHMA 1.500,00 €

Programa "Nosotros También"; Projectes "Queremos Salir", "Talleres Tapis", "Nos Ponemos en Forma",

(2)

3.ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ

OBJECTE BENEFICIARI

Subvencions AMPA AMPA i Centres Escolars 10.920,00 €

Ajudes a llibres de text i transport universitari

Alumnes de segon cicle infantil,

primària i ESO. Alumnes Universitaris 209.753,03 €

Associació Estímul de les Matemàtiques 1.000,00 €

TOTAL 221.673,03 €

4.PROMOCIÓ CULTURAL

OBJECTE BENEFICIARI

Aportació Mancomunitat Cultural Mancomunitat Circuit Cultural MA 13.082,13 €

1r Premi II Concurs de Llibrets de Falles Dénia 2015 FALLA CENTRO 700,00 €

2n Premi II Concurs de Llibrets de Falles Dénia 2015 FALLA DISTRICTE MARÍTIM BAIX LA MAR 600,00 € 3r Premi II Concurs de Llibrets de Falles Dénia 2015 FALLA OESTE(ASSOCIACIÓ CULTURAL) 500,00 €

4t Premi II Concurs de Llibrets de Falles Dénia 2015 FALLA PARÍS PEDRERA 150,00 €

5é Premi II Concurs de Llibrets de Falles Dénia 2015 FALLA DIANA 150,00 €

1r Premi Fotografia Turística XIX Concurs 2015 Costa Cervera Francisco 600,00 €

2n Premi Fotografia Turística XIX Concurs 2015 Dónderis Serra Jaime 300,00 €

1r Premi Millor Fotografia Artística XIX Concurs 2015 Adsuar Pons Paco 600,00 €

2n Premi Millor Fotografia Artística XIX Concurs 2015 Fleche Juan 300,00 €

Premi XXXV Concurs Cartells Anunciadors Festa Major 2015 Lucas García Rubén 1.000,00 € Premis II Concurs Pintura Ràpida Ciutat de Dénia 2015 Agulló García Antonio 400,00 € 3r Premi II Concurs Pintura Ràpida Ciutat de Dénia 2015 Márquez Ruíz Alberto 200,00 €

(3)

5.FESTES POPULARS I FESTEJOS

OBJECTE BENEFICIARI

Conveni de Col·laboració amb la Junta Local Fallera de Promoció i Realització d'Activitats de Caràcter Festiu Tradicional per part de les comissions falleres

Junta Local Fallera i

Comissions Falleres 117.617,00 €

Conveni per a la promoció i realització d'activitats

festives tradicionals Associació de Moros i Cristians 26.800,00 €

Col·laborar en la financiació de programes i actuacions d'entitats de l'àmbit de les festes locals

(Associacions i Entitats sense ànim de lucre del municipi)

Casa Originaria de Castilla la Mancha a Dénia 1.000,00 €

Casa d'Andalusia 1.000,00 €

As.Cultural castellano manchega

"Almanchara" 600,00 €

Associació Ermita de Sant Joan 1.000,00 € Comissió Festes Mare de Déu Desemparats 2.000,00 €

Dianium Dansa 2.600,00 €

Cofradia de la Santíssima Sang 900,00 €

Comissió de Festes Santíssima Trinitat 400,00 €

Penya Bernardos 250,00 €

Penya Tosnosotros 250,00 €

Comissió Festes de la Pedrera 800,00 €

Filà Alkamar 400,00 €

Filà Cavallers del Me'n Fot 200,00 €

Filà Almogàvers 200,00 € Filà Abencerrajes 200,00 € Filà Amazigh 200,00 € Filà Mozárabes 200,00 € Filà Deniers 200,00 € Filà Creuats 200,00 € TOTAL 157.017,00 €

(4)

6.ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESPORT

OBJECTE BENEFICIARI

Convenis per a la promoció i organització d'activitats esportives, i la promoció d'escoles i clubs esportius

CLUB CICLISTA DÉNIA 3.000,00 €

CLUB DE CAÇA I TIR EL MONTGÓ 1.200,00 €

CLUB D'ATLETISME LA FAIXA 1.200,00 €

CLUB D'ATLETISME BALEÀRIA DIANIUM 7.000,00 €

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA GARBÍ 3.000,00 €

CLUB DE TENIS 3.500,00 €

ACYDMA 3.000,00 €

DÉNIA BÀSQUET CLUB 14.000,00 €

CLUB PILOTA VALENCIANA 1.500,00 €

CLUB DE GIMNÀSTICA RÍTMICA 2.000,00 €

CLUB ESPORTIU PATÍ DÉNIA 600,00 €

CLUB ESPORTIU BOGA CLUB DEL MAR 1.200,00 €

CLUB DE REM DÉNIA 1.500,00 €

CLUB ESPORTIU DÉNIA 42.000,00 €

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA GARBÍ 1.800,00 €

CLUB ESPORTIU DÉNIA 500,00 €

TOTAL 87.000,00 €

ASSOCIACIÓ DE "CONDENADOS AL

BORDILLO" 7.752,00 €

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA GARBÍ 5.091,00 €

ASSOCIACIÓ TAI-CHI CHUAN I CHI-KING 1.800,00 €

ESCOLA DE FUTBOL 144.855,00 €

ESCOLA DE BÀSQUET 83.037,00 €

ESCOLA DE VOLEIBOL 14.520,00 €

ESCOLA DE GIMNÀSTICA RÍTMICA 10.611,00 €

ESCOLA DE PATINATGE 6.960,00 €

ESCOLA D'ESPORTS NÀUTICS 1.800,00 €

ESCOLA DE PILOTA 3.440,00 € ESCOLA D'ESCACS 675,00 € ACYDMA 38.121,20 € ESCOLA D'EQUITACIÓ 2.150,00 € ESCUELA DE RUGBI 3.992,10 € ESCOLA D'ATLETISME 12.508,80 € TOTAL 337.313,10 €

(5)

7.COMERÇ

OBJECTE BENEFICIARI

PREMI CONCURS CARROSSES 2011 ASOC. CULTURAL FALLA DIST. OESTE 1.000,00 €

PREMI CONCURS CARROSSES 2013 ASOC. CULTURAL FALLA DIST. OESTE 1.000,00 €

PREMI CONCURS CARROSSES 2012 FALLA CENTRO 1.000,00 €

PREMI CONCURS CARROSSES 2014 FALLA ROQUES 1.000,00 €

PREMI FALLES A LA PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ FALLA DISTRICTE MARÍTIM BAIX LA MAR 500,00 €

CONCURS D'APARADORISME 2015 LA LATERÍA, CB 200,00 €

CONCURS D'APARADORISME 2015 DE PE A PA, CB 200,00 €

CONCURS D'APARADORISME 2015 MORERA DÍAZ JOSÉ MIGUEL 200,00 €

CONCURS D'APARADORISME 2015 PARAFARMACIA ROTER SL 400,00 €

CONCURS D'APARADORISME 2015 GASQUET POSTIGO, CB 500,00 €

TOTAL 6.000,00 €

8.TURISME

OBJECTE BENEFICIARI

Premis Falles Diversos beneficiaris 8.200,00 €

Premis Concurs Internacional Gamba Roja de Dénia 1r, 2n i 3r premi

Conveni de Col·laboració per a la Promoció Sector Turístico AETHMA 25.000,00 €

Conveni Col·laboració per a la Promoció i Millora de l'Oferta

Turística deniera Club Nàutic de Dénia 18.000,00 €

Conveni Col·laboració per a Promoció i Millora de l'Oferta

Turística deniera Marina de Dénia 10.000,00 €

TOTAL 61.200,00 €

9. ADMINISTRACIÓ GENERAL

OBJECTE BENEFICIARI

Conveni col·laboració amb la CRE per al Pla d'Intervenció i

Promoció del Voluntariat Creu Roja Española 72.000,00 €

1r CLASSIFICAT CONCURS GRAFFITI PISTA DE SKATE CABALLERO RIOJA ANGEL 200,00 €

3r CLASSIFICAT CONCURS GRAFFITI PISTA DE SKATE ROSELLÓ CASADO TARDOR 200,00 €

4t CLASSIFICAT CONCURS GRAFFITI PISTA DE SKATE MOLINA PADILLA BORJA 200,00 €

5é CLASSIFICAT CONCURS GRAFFITI PISTA DE SKATE SEMPERE VICENT SERGIO 200,00 €

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :