MODELS PROGRAMACIÓ ESTADA 3 DIES

26  Download (0)

Full text

(1)

MODELS PROGRAMACIÓ ESTADA 3 DIES

Les Estades Escolars proposen sortides i activitats de descoberta, investigació i identificació per avaluar la importància de

la bona gestió dels Espais Protegits i el correcte ús i aprofitaments dels recursos naturals.

Els participants aprenen a valorar l’entorn natural i la necessitat de respectar i cuidar la Terra.

Els Quaderns didàctics, fitxes, jocs, projeccions de Power point, visites a Museus, Centre d’interpretació, etc faciliten la recollida d’informació

als alumnes que gaudiran d’unes situacions d’aprenentatge amb un tractament interdisciplinar entre els aspectes social, natural i cultural.

Els programes aconsegueixen un òptim equilibri d’activitats lúdico i didàctiques gràcies al contacte directe que els alumnes tenen amb la

natura. Els models d’Estades són la mostra de les nombroses opcions que adaptem a les vostres preferències i característiques del grup.

(2)

CODI

ESTADES 3DIES

PÀG

1 A

ECOMUSEU + RIU EN BICI I VAIXELL+ LLACUNA EN AUTOCAR

3

1 B

ECOMUSEU + RIU EN VAIXELL + ILLA DE GRÀCIA EN BICI

5

1 C

NAVEGAR EN PONTONES + RIU BICI I VAIXELL + ECOMUSEU

7

1 D

VELA ALS ALFACS + ECO I RIU VAIXELL + ILLA DE GRÀCIA BICI

9

1 E

COOP.ARROSSAIRES + GRÀCIA BICI I RIU VAIXELL + ECOMUSEU

11

1 F

ECO + PLATJA MARQUESA I FANGAR EN BICI + RIU VAIXELL

13

1 G

CANOA MIGJORN + CASETA RAFIELO I RIU VAIXELL + ECO

15

1 H

RIU VAIXELL + HORTA DE S. JOAN I VIA VERDA EN BICI + ECO

17

1 l

RUTA LLACUNES BICI + TORTOSA I BENIFALLET + RIU VAIXELL

19

1 J

ECO I RIU VAIXELL+MÓN NATURA I LLACUNES EN BICI+TALLERS

21

1 k

MÓN NATURA AUTOCAR + RIU VAIXELL I BICI GARXAL + ECO

23

MATERIALS DIDÀCTICS: QUADERNS DE PRIMÀRIA

25

INDEX MODELS PROGRAMACIÓ ESTADA 3 DIES

NÒMADA VIATGES, SL / CIF: B 43977115 / GCMD 000285 / AV. COLOM, 73 / 43580 DELTEBRE Tel: 977 481 497 - 639 022 641 - e.mail: comercial@nomadaviatges.com

(3)

MODEL PROGRAMACIÓ ESTADA 3 DIES

ESTADA 1 A

1er DIA 2on DIA 3er DIA

El Riu Ebre. Bicicleta i vaixell Les llacunes en autocar

MA

TARDE

El Riu Ebre Ecomuseu

Projecció del Power Point i Quadern didàctic:

Delta de l’Ebre i el Parc Natural. Interpretació i representació de l’es-pai, els alumnes utilizaran i repro-duiran mapes per situar-se. Ecomuseu:

Recreació dels ecosistemes deltàics. Exposició permanent, aquari, barraca museu de l’arròs i arts de pesca tradi-cional, el llaüt (típica embarcació flu-vial), sala d’audiovisuals... tots els elements necessaris per una com-pleta introducció al Delta de l’Ebre.

Viatge a la desembocadura en vaixell:

Navegar pel riu Ebre és una possibili-tat única en tota la costa mediterrà-nia de la Península Ibèrica.

Els participants aprofitaran l’ocasió per explorar un entorn natural de gran valor i amb l’ajuda dels pris-màtics identificar els ocells.

Itinerari Interpretatiu del Garxal i la Platja de Riumar:

La bicicleta ens facilita el trajecte al voltant de la llacuna, els observatoris i l’ecosistema dunar de la platja.

Trasllat des de Deltebre fins a l’Escola Trasllat des de l’Escola fins a Deltebre

Arribada a l’Alberg i assignació d’habitacions.

Projecció del Power Point i Quadern didàctic : El riu Ebre. Detallada informació previa a l’excur-sió per saber interpretar, identificar i reconèixer la flora, fauna i els aprofitaments humans del riu Ebre. Sortida en bicicleta:

Recorregut de 12 Km . Els partici-pants aprendran a complir amb les normes de circulació viària i gaudiran d’un trajecte pels tranquils camins agrícoles i itineraris exclusius de bici.

La ruta de les llacunes:

Un circuit en autocar per descobrir l’immensitat de les àrees protegides del Parc Natural i comprovar que és factible la convivència dels espais naturals i els aprofitaments humans. Observació e identificació de la flora i fauna.

Visita a la Casa de Fusta :

Antic refugi de caçadors, transformat en museu interactiu de les llacunes. Petita col·lecció ornotològica. 2

1

4

(4)

ESTADA 1 A

DELTA DE L’EBRE

1 2 3 4

NÒMADA VIATGES, SL / CIF: B 43977115 / GCMD 000285 / AV. COLOM, 73 / 43580 DELTEBRE Tel: 977 481 497 - 639 022 641 - e.mail: comercial@nomadaviatges.com

(5)

MODEL PROGRAMACIÓ ESTADA 3 DIES

ESTADA 1 B

1er DIA 2on DIA 3er DIA

El Riu Ebre. Vaixell Illa de Gràcia en bicicleta

MA TARDE El Riu Ebre Ecomuseu Jocs tradicionals Gincama

Projecció del Power Point i Quadern didàctic:

Delta de l’Ebre i el Parc Natural.

Interpretació i representació de l’es-pai, els alumnes utilizaran i repro-duiran mapes per situar-se. Ecomuseu:

Recreació dels ecosistemes deltàics. Exposició permanent, aquari, barraca museu de l’arròs i arts de pesca tradi-cional, el llaüt (típica embarcació flu-vial), sala d’audiovisuals... tots els elements necessaris per una com-pleta introducció al Delta de l’Ebre.

Itinerari Interpretatiu del Garxal i el riu Ebre:

Els participants aprofitaran l’ocasió per explorar un entorn natural de gran valor i amb l’ajuda dels pris-màtics identificar els ocells. L’observatori de la desembocadura ens permet gaudir d’un paisatge únic de les illes de Buda i Sant Antoni. Una passejada pel voltant de la lla-cuna i el reconeixement de l’ecosis-tema dunar de la platja.

Trasllat des de Deltebre fins a l’Escola Trasllat des de l’Escola fins a Deltebre

Arribada a l’Alberg i assignació d’habitacions.

Projecció del Power Point i Quadern didàctic : El riu Ebre.

Detallada informació previa a l’excur-sió per saber interpretar, identificar i reconèixer la flora, fauna i els aprofitaments humans del riu Ebre. Viatge a la desembocadura en vaixell:

El riu ofereix la posssibilitatd de navegar pels seus últims Kms. El riu Ebre és l’únic riu navegable de tota la costa mediterrània de la Península.

Bicicleta a l’Illa de Gràcia:

Creuar el riu pel pont “Lo passador” . Itinerari exclusiu de bicicletes que ressegueix el riu; avançarem per l’estreta franja de vegetació del bosc de ribera, els canyissars, conreus d’horta i arrossars. La tranquil·litat del camí ens permet l’observació d’o-cells i gaudir dels sons de la natura. 2

1

4

(6)

ESTADA 1 B

DELTA DE L’EBRE

1 2 3 4

NÒMADA VIATGES, SL / CIF: B 43977115 / GCMD 000285 / AV. COLOM, 73 / 43580 DELTEBRE Tel: 977 481 497 - 639 022 641 - e.mail: comercial@nomadaviatges.com

(7)

MODEL PROGRAMACIÓ ESTADA 3 DIES

ESTADA 1 C

1er DIA 2on DIA 3er DIA

El Riu Ebre: Bicicleta i Vaixell Ecomuseu

MA TARDE El Riu Ebre Ecomuseu Navegar en pontones:

Pels tranquils canals navegarem en pontones, transport típic de Delta que s’utilitza per llocs de poca pro-funditat, es desplacen amb una “perxa”, un llarg pal que es clava al fang del fons de l’aigua.

L’activitat és molt engrescadora i di-vertida, desplaçar-se pels singulars canals és una experiència sense difi-cultat, original, diferent i inoblidable.

Itinerari Interpretatiu del Garxal i el riu Ebre en bicicleta.

Els participants aprofitaran l’ocasió per explorar un entorn natural de gran valor i amb l’ajuda dels pris-màtics identificar els ocells. L’observatori de la desembocadura ens permet gaudir d’un paisatge únic de les illes de Buda i Sant Antoni. Una passejada en bicicleta pel voltant de la llacuna.

Arribada a Riumar i reconeixement de l’ecosistema dunar de la platja. Segons l’época de l’any bany al mar.

Trasllat des de Deltebre fins a l’Escola Trasllat des de l’Escola fins a Deltebre

Arribada a l’Alberg i assignació d’habitacions.

Sortida en bicicleta:

Itinerari per camins rurals i carrils bici fins a la zona de Riumar. Viatge a la desembocadura en vaixell:

El riu ofereix la posssibilitatd de navegar pels seus últims Kms. El riu Ebre és l’únic riu navegable de tota la costa mediterrània de la Península.

Ecomuseu,el Delta en miniatura: Divertides proves per descobrir els ecosistemes representats a l’eco-museu: Eco boig, Els exploradors, la Descoberta, Gimcana...etc.

S’organitza segons el nivell dels alumnes.

2

1 3

4

(8)

ESTADA 1 C

DELTA DE L’EBRE

1 2 3 4 5

NÒMADA VIATGES, SL / CIF: B 43977115 / GCMD 000285 / AV. COLOM, 73 / 43580 DELTEBRE Tel: 977 481 497 - 639 022 641 - e.mail: comercial@nomadaviatges.com

(9)

MODEL PROGRAMACIÓ ESTADA 3 DIES

ESTADA 1 D

1er DIA 2on DIA 3er DIA

Ecomuseu Illa de Gràcia en bicicleta

MA

TARDE

Riu Ebre en vaixell Vela a la Badia dels Alfacs

La Badia dels Alfacs és el lloc idoni per a la pràctica d’esport nàutics. Els participants s’inicien en el món de la navegació a vela, gràcies a les no-cions bàsiques i detallades que el monitor els dona. En cada embar-cació els 6/8 alumnes van acompany-ats per un expert patró que controla les maniobres. Podran gaudir d’una experiència diferent i única.

Taller de nusos mariners.

Viatge en vaixell a la desembo-cadura del riu Ebre:

Sortida des de Deltebre fins al mar , un recorregut de 15 Km per desco-brir la desembocadura del riu més cabalós de la Península ,els últims sediments dipositats al mar i com s’està formant la nova llacuna del Garxal.

Trasllat des de Deltebre fins a l’Escola Trasllat des de l’Escola fins a Deltebre

Arribada a l’Alberg i assignació d’habitacions.

Ecomuseu:

Delta de l’Ebre i el Parc Natural. Interpretació i representació de l’es-pai, els alumnes utilizaran i repro-duiran mapes per situar-se.

Recreació dels ecosistemes deltàics. Exposició permanent, aquari, barraca museu de l’arròs i arts de pesca tradi-cional, el llaüt (típica embarcació flu-vial), sala d’audiovisuals... tots els elements necessaris per una com-pleta introducció al Delta de l’Ebre.

Bicicleta a l’Illa de Gràcia:

Creuar el riu pel pont “Lo passador” .

Avançarem per l’estreta franja de bosc de ribera, els canyissars, con-reus d’horta i arrossars.

La tranquil·litat del camí ens permet l’observació d’ocells.

2

1

4

(10)

ESTADA 1 D

DELTA DE L’EBRE

1 2 3 4

NÒMADA VIATGES, SL / CIF: B 43977115 / GCMD 000285 / AV. COLOM, 73 / 43580 DELTEBRE Tel: 977 481 497 - 639 022 641 - e.mail: comercial@nomadaviatges.com

(11)

MODEL PROGRAMACIÓ ESTADA 3 DIES

ESTADA 1 E

1er DIA 2on DIA 3er DIA

Illa de Gràcia en bicicleta Ecomuseu

MA

TARDE

El Riu Ebre Cooperativa Arrossaires del Delta de l’Ebre

Power point:L’arròs un conreu sostenible .Visita a Arrossaires del

delta de l’Ebre: és la millor planta arrossera d’Europa i ha obtingut el reconeixement de la Generalitat de Catalunya.La planta de producció té una superficie de 100.000 m2: labo-ratori , assecadores, sitges, moli, sala d’empaquetat, magatzems i un modern edifici de recepció de visi-tants i oficines administratives.

Power point, El riu Ebre.

Viatge a la desembocadura en vaixell:

Estudiar els cursos del riu, la flora i la fauna. Valorar el riu i els aprofita-ments humans com la pesca, la nave-gació.

Els participants aprofitaran l’ocasió per explorar un entorn natural de gran valor i amb l’ajuda dels pris-màtics identificar els ocells.

Trasllat des de Deltebre fins a l’Escola Trasllat des de l’Escola fins a Deltebre

Arribada a l’Alberg i assignació d’habitacions.

Bicicleta a l’Illa de Gràcia:

Creuar el riu pel pont “Lo passador” . Itinerari exclusiu de bicicletes que ressegueix el riu; avançarem per l’estreta franja de vegetació del bosc de ribera, els canyissars, conreus d’horta i arrossars. La tranquil·litat del camí ens permet l’observació d’o-cells i gaudir dels sons de la natura.

Power Point i Quadern didàctic:

Delta de l’Ebre i el Parc Natural.

Interpretació de l’espai, els alumnes utilizaran mapes per situar-se. Ecomuseu:

Recreació dels ecosistemes deltàics. Exposició permanent, aquari, barraca museu de l’arròs i arts de pesca tradi-cional, el llaüt (típica embarcació flu-vial), sala d’audiovisuals... tots els elements necessaris per una com-pleta visió del Delta de l’Ebre. 2

1

4

(12)

ESTADA 1 E

DELTA DE L’EBRE

1 2 3 4

NÒMADA VIATGES, SL / CIF: B 43977115 / GCMD 000285 / AV. COLOM, 73 / 43580 DELTEBRE Tel: 977 481 497 - 639 022 641 - e.mail: comercial@nomadaviatges.com

(13)

MODEL PROGRAMACIÓ ESTADA 3 DIES

ESTADA 1 F

1er DIA 2on DIA 3er DIA

La Punta del Fangar en bicicleta El riu Ebre

MA TARDE Platja de la Marquesa Ecomuseu Jocs tradicionals Gincama

Projecció del Power Point i Quadern didàctic:

Delta de l’Ebre i el Parc Natural.

Interpretació i representació de l’es-pai, els alumnes utilizaran i repro-duiran mapes per situar-se. Ecomuseu:

Recreació dels ecosistemes deltàics. Exposició permanent, aquari, barraca museu de l’arròs i arts de pesca tradi-cional, el llaüt (típica embarcació flu-vial), sala d’audiovisuals... tots els elements necessaris per una com-pleta introducció al Delta de l’Ebre.

A la platja recollida d’organismes i identificació, anotar les dades pro-porcionades per l’observació directa al camp.

Comprovar la fragilitat del delta, l’e-fecte de les onades i la evident re-gressió de la línia de costa per la manca d’aportació de sediments del riu.

Les platges del Delta de l’Ebre de poca profunditat i aigües càlides són ideals per banyar-se.

Trasllat des de Deltebre fins a l’Escola Trasllat des de l’Escola fins a Deltebre

Arribada a l’Alberg i assignació d’habitacions.

Power point : La platja i les dunes. Característiques físiques de les plat-ges i la sorra. La vegetació halòfila i psamòfila, típiques dels sòls salins i sorrencs. Fauna. Pesca al mar. Sortida en bicicleta:

Recorregut de 10 km fins a la platja de la Marquesa. Els participants aprendran a complir amb les normes de circulació viària i gaudiran d’un trajecte per camins agrícoles i itineraris exclusius de bici.

Viatge en vaixell pel riu:

El riu ofereix la possibilitat de nave-gar pels seus últims Kms. És lúnic riu navegable de tota la costa mediterrà-nia de la Península.Els participants aprofitaran l’ocasió per explorar un entorn natural de gran valor i l’ajuda dels prismàtics identificar els ocells. Recorregut de 15 Km.

2

1

4

(14)

ESTADA 1 F

DELTA DE L’EBRE

1 2 3 4

NÒMADA VIATGES, SL / CIF: B 43977115 / GCMD 000285 / AV. COLOM, 73 / 43580 DELTEBRE Tel: 977 481 497 - 639 022 641 - e.mail: comercial@nomadaviatges.com

(15)

MODEL PROGRAMACIÓ ESTADA 3 DIES

ESTADA 1 G

1er DIA 2on DIA 3er DIA

La caseta de Rafielo i l’arròs Ecomuseu

MA TARDE El Riu Ebre Canoa a Migjorn Jocs tradicionals Gincama

Navegar en canoes per Migjorn. El tram té una llargada de tres Km, delimita l’Illa de Buda i està vorejat per densos canyissars i altíssims eu-caliptus. Les aigües calmades i l’escassa profunditat propicien l’èxit de l’activitat, el divertiment de tots els participants, i la garantia de se-guretat. Gaudireu d’una perspectiva diferent del paisatge i de la singulari-tat d’un espai únic en tota la costa.

Viatge a la desembocadura en vaixell:

Navegar pel riu Ebre és una possibili-tat única en tota la costa mediterrà-nia de la Península Ibèrica.

Els participants aprofitaran l’ocasió per explorar un entorn natural de gran valor i amb l’ajuda dels pris-màtics identificar els ocells. Rebran detallada informació per saber interpretar, identificar i re-conèixer la flora, fauna i els aprofi-taments humans del riu Ebre.

Trasllat des de Deltebre fins a l’Escola Trasllat des de l’Escola fins a Deltebre

Arribada a l’Alberg i assignació d’habitacions.

Power point i quadern:L’arròs, un conreu sostenible.

La finca té una superfície de 2 Ha d’arrossars, delimitada per camins rurals molts tranquils .

Disposa d’una nau de 100 m2 amb moltes finestres.

Activitat lúdica, participativa, manip-ulativa i experimental, amb una bona dosi didàctica per gaudir i valorar la importància de mantenir una agricul-tura sostenible.

Projecció del Power Point i

Quadern didàctic: Delta de l’Ebre i el Parc Natural.

Interpretació i representació de l’es-pai, els alumnes utilizaran i repro-duiran mapes per situar-se. Ecomuseu:

Recreació dels ecosistemes,Exposició permanent, aquari, barraca museu de l’arròs i arts de pesca, el llaüt, sala d’audiovisuals... tots els elements per una completa informació del Delta. 2

1

4

(16)

ESTADA 1 G

DELTA DE L’EBRE

1 2 3 4

NÒMADA VIATGES, SL / CIF: B 43977115 / GCMD 000285 / AV. COLOM, 73 / 43580 DELTEBRE Tel: 977 481 497 - 639 022 641 - e.mail: comercial@nomadaviatges.com

(17)

MODEL PROGRAMACIÓ ESTADA 3 DIES

ESTADA 1 H

1er DIA 2on DIA 3er DIA

Horta de Sant Joan Ecomuseu

MA

TARDE

Via Verda en bicicleta El Riu Ebre. Vaixell

Projecció del Power Point:

El riu Ebre.

Detallada informació previa a l’excur-sió per saber interpretar, identificar i reconèixer la flora, fauna i els aprofitaments humans del riu Ebre. Viatge a la desembocadura en vaixell:

Navegar pel riu Ebre és una possibili-tat única en tota la costa mediterrà-nia de la Península Ibèrica.

Observació de l’Illa de Buda, Sant An-toni i la llacuna del Garxal.

Antiga vía de tren que ressegueix el riu Canaletes, afluent del riu Ebre; atravesarem tunels, viaductes, i boscos de pins i àrees de descans ha-bilitades a les antigues estacions. El recorregut és sumament agradable, ja que durant tot el tram de l’excursió anirem descendent.

L’autobús recull al grup al fnal de l’e-tapa que es decideix segons les característiques dels participants.

Trasllat des de Deltebre fins a l’Escola Trasllat des de l’Escola fins a Deltebre

Arribada a l’Alberg i assignació d’habitacions.

Horta de Sant Joan:

El poble, la Plaça Major, Centre Pi-casso, Ecomuseu dels Ports, Lo parot (olivera milenaria), el Convent de Sant Salvador...moltes són les possi-bilitats de visita que ofereix un poble immers al mig del P. N. dels Ports entre la montanya de Santa Bàrbara i Roques Benet. Recórrerem els seus estrets carrers i veurem el paisatge que l’envolta creant un espectacle d’arquitectura i natura.

Projecció del vídeo:

El delta de l’Ebre i el Parc Natural.

Visita a l’Ecomuseu:

Recreació dels ecosistemes deltàics. Exposició permanent, aquari, barraca museu de l’arròs i arts de pesca tradi-cional, el llaüt (típica embarcació flu-vial), sala d’audiovisuals... tots els elements necesaris per una completa visió del Delta de l’Ebre.

2

1

4

(18)

ESTADA 1 H

DELTA DE L’EBRE / TERRA ALTA

1 2

3

4

NÒMADA VIATGES, SL / CIF: B 43977115 / GCMD 000285 / AV. COLOM, 73 / 43580 DELTEBRE Tel: 977 481 497 - 639 022 641 - e.mail: comercial@nomadaviatges.com

(19)

MODEL PROGRAMACIÓ ESTADA 3 DIES

ESTADA 1 I

1er DIA 2on DIA 3er DIA

Tortosa, la ciutat de les tres cultures El Riu Ebre. Vaixell

MA

TARDE

L’Assud i les coves de Benifallet Ruta de les llacunes en biciccleta

Jocs tradicionals Gincama

Casa de Fusta:

Museu dedicat a les llacunes, petita col.lecció ornitològica.

Itinerari en bicicleta per La ruta de les llacunes circularem per camins

rurals i carrils exclusius de bicicleta que ens aproparan a miradors faunístics estrategicament situats per l’observació d’ocells.

Les llacunes del PNDE acullen a una immensa varietat d’aus: flamencs, martinets blancs, gavines, ànecs...etc. Extenses àrees de vegetació hidròfila, típica de les zones humides.

L’Assut de Xerta /Tivenys: Construït pels àrabs l’any i reconstruït 1.746 per Carles III, és el puny d’inici dels Canals de reg del Delta.

Les coves Meravelles de Benifallet: Situades a la Serra de Cardó formen un conjunt espeològic de sis coves, estan obertes al públic la Cova del Dos i la Cova Meravelles que van ser descobertes l’any 1.968; de gran bellesa sorprenen per les magní-fiques estalactites i estalagmites, les impressionants columnes, macarrons i estalagmites excèntriques.

Trasllat des de Deltebre fins a l’Escola Trasllat des de l’Escola fins a Deltebre

Arribada a l’Alberg i assignació d’habitacions.

Tortosa: Capital del Baix Ebre, poblada pels ilercavons, romans, musulmans i conquerida per Ramon Berenguer IV l’any 1148.

El recorregut de la visita es realitza pels estrets carrers del barri jueu, el més antic de Catalunya, la catedral, el castell i les muralles per acabar al costat del riu Ebre.

Projecció del Power Point i Quadern didàctic : El riu Ebre. Detallada informació previa a l’excur-sió per saber interpretar, identificar i reconèixer la flora, fauna i els aprofitaments humans del riu Ebre. Viatge a la desembocadura en vaixell:

El riu ofereix la posssibilitatd de navegar pels seus últims Kms. És l’únic riu navegable de tota la costa mediterrània de la Península. 2 1 4 3 5

(20)

ESTADA 1 I

DELTA DE L’EBRE/ TORTOSA/ BENIFALLET

1 2

3

4

5

NÒMADA VIATGES, SL / CIF: B 43977115 / GCMD 000285 / AV. COLOM, 73 / 43580 DELTEBRE Tel: 977 481 497 - 639 022 641 - e.mail: comercial@nomadaviatges.com

(21)

MODEL PROGRAMACIÓ ESTADA 3 DIES

ESTADA 1 J

1er DIA 2on DIA 3er DIA

Món Natura en bicicleta Tallers

MA

TARDE

Ruta de les llacunes en bicicleta Ecomuseu i riu Ebre

Power Point i material didàctic:

Delta de l’Ebre i el Parc Natural.

Ecomuseu: Recreació dels ecosis-temes deltàics. Exposició permanent, aquari, barraca museu de l’arròs i arts de pesca tradicional, el llaüt (típica embarcació fluvial), sala d’au-diovisuals.

Viatge a la desembocadura en vaixell: El riu ofereix la possibilitat de navegar pels seus últims Kms. El riu Ebre és l’únic riu navegable de tota la costa mediterrània de la Península.

La ruta de les llacunes:

Itinerari en bici per descobrir l’im-mensitat de les àrees protegides del Parc Natural i comprovar que és factible la convivència dels espais naturals i els aprofitaments humans. Observació e identificació de la flora i fauna.

Visita a la Casa de Fusta :

Antic refugi de caçadors, transformat en museu interactiu de les llacunes. Petita col·lecció ornotològica.

Trasllat fins a l’Escola. Trasllat des de l’Escola.

Arribada a l’Alberg i assignació d’habitacions.

Centre d’Educació Ambiental situat a les antigues salines de Sant Antoni, entre la llacuna de la Tancada i la Badia dels Alfacs. El centre inclou re-cursos com espai museogràfic, aules, miradors arts de pesca i unes salines funcionals a petita escala, zona de passeig per al’observació d’ocells. Les edificacions han estat restaurades.

Taller d’estels:

Un estel de fàcil elaboració per emportar-se com a record de la emportar-seva estada al Delta de l’Ebre.

Objectius:

Estimular l’afició a les manualitats. Fomentar activitats de cooperació entre els companys.

Descobrir la capacitat de creació de la que són capaços.

Construir un objecte que pot volar amb la manipulació de materials molt senzills. Comprovar la força i direcció del vent.

2

1 4

(22)

ESTADA 1 J

DELTA DE L’EBRE

1 2 3 4

NÒMADA VIATGES, SL / CIF: B 43977115 / GCMD 000285 / AV. COLOM, 73 / 43580 DELTEBRE Tel: 977 481 497 - 639 022 641 - e.mail: comercial@nomadaviatges.com

(23)

MODEL PROGRAMACIÓ ESTADA 3 DIES

ESTADA 1 K

1er DIA 2on DIA 3er DIA

El riu Ebre en bicicleta i vaixell Ecomuseu del Parc Natural del delta de l’Ebre

MA

TARDE

Llacuna del Garxal i platja de Riumar Llacunes i Món Natura en autocar

La ruta de les llacunes:

Itinerari en autocar per descobrir l’immensitat de les àrees protegides. Món Natura situat a les antigues salines de Sant Antoni, entre la lla-cuna de la Tancada i la Badia dels Al-facs. Centre d’Educació Ambiental que inclou: espai museogràfic, aules, miradors arts de pesca i unes salines funcionals a petita escala i zona de passeig per al’observació d’ocells.

Viatge a la desembocadura en vaixell: Navegar pel riu Ebre és una possibilitat única en tota la costa mediterrània de la Península Ibèrica. Els participants aprofitaran l’ocasió per explorar un entorn natural de gran valor i amb l’ajuda dels pris-màtics identificar els ocells.

Itinerari Interpretatiu del Garxal i la Platja de Riumar:

La bicicleta ens facilita el trajecte al voltant de la llacuna, els observatoris i l’ecosistema dunar de la platja.

Trasllat fins a l’Escola. Trasllat des de l’Escola.

Arribada a l’Alberg i assignació d’habitacions.

Projecció del Power Point i Quadern didàctic : El riu Ebre. Detallada informació previa a l’excur-sió per saber interpretar, identificar i reconèixer la flora, fauna i els aprofitaments humans del riu Ebre. Sortida en bicicleta:

Recorregut de 12 Km . Els partici-pants aprendran a complir amb les normes de circulació viària i gaudiran d’un trajecte pels tranquils camins agrícoles i itineraris exclusius de bici.

Power Point i material didàctic:

Delta de l’Ebre i el Parc Natural.

Ecomuseu: Recreació dels ecosis-temes deltàics. Exposició permanent, aquari, barraca museu de l’arròs i arts de pesca tradicional, el llaüt (típica embarcació fluvial), sala d’au-diovisuals.

2

1 4

(24)

ESTADA 1 K

DELTA DE L’EBRE

1 2 3 4

NÒMADA VIATGES, SL / CIF: B 43977115 / GCMD 000285 / AV. COLOM, 73 / 43580 DELTEBRE Tel: 977 481 497 - 639 022 641 - e.mail: comercial@nomadaviatges.com

(25)

MATERIALS DIDÀCTICS DE PRIMÀRIA

QUADERNS DE TREBALL

El riu Ebre Conreu de l’arròs Estades al Parc Natural de Delta de l’Ebre

Aquaris Platja i dunes

(26)

MATERIALS DIDÀCTICS DE PRIMÀRIA

QUADERNS DE TREBALL

NÒMADA VIATGES, SL / CIF: B 43977115 / GCMD 000285 / AV. COLOM, 73 / 43580 DELTEBRE Tel: 977 481 497 - 639 022 641 - e.mail: comercial@nomadaviatges.com

Itinerari pel Delta

Figure

Updating...

References

Related subjects :