Vacunació de l adult

Texto completo

(1)

33a Setmana de la Prevenció

Fundació Mútua General de

Catalunya

Vacunació de l’adult

27 de setembre de 2006

De 19 a 20.30 h

Ponents:

Dra. Carmen Serrano Sainz.

Metgessa. Farmacèutica. Màster en Malalties

Infeccioses per la Universitat Autònoma de Barcelona.

(2)

Vacunació de l’adult

Introducció

L'administració de vacunes no s'acaba a la infància. A l'edat adulta la vacunació continua. A més a més de l'administració de les dosis de record (vacunes sistemàtiques), s'inicia una nova fase quan l'individu s'incorpora a l'activitat professional. En aquesta etapa poden produir-se circumstàncies que requereixin més vacunacions, com és ara el cas de necessitar prevenció per a:

? Determinades professions de risc.

? Desplaçaments a països on hi ha malalties de les quals cal protegir-se.

? Ferides accidentals que poden fer necessari avançar els recordatoris vacunals.

Vacunacions d'adults sistemàtiques

Amb el terme “vacunes sistemàtiques” ens referim a aquelles vacunes que són recomanables administrar a totes les persones sempre que no hi hagi una contraindicació que ho impedeixi. Actualment, a Catalunya, les vacunes sistemàtiques de l'adult són:

Antitetànica

És molt eficaç per a la prevenció del tètanus. S'administra sistemàticament en els nens inclosa en la vacuna DTP (antidiftèrica, antitetànica i contra la tos ferina) i en la Td (antidiftèrica, antitetànica en la seva presentació per a adults).

L'efecte protector de la vacuna antitetànica (un cop administrades les tres primeres dosis) dura 10 anys. Passat aquest temps s'haurà d'administrar una dosi de record, i així cada 10 anys al llarg de tota la vida.

Després de l'administració, s'observa de vegades una lleugera reacció local (inflamació i enduriment en la zona d'injecció) que desapareix espontàniament. De vegades, s'ha descrit una reacció febril després de l'administració d'aquesta vacuna.

Antidiftèrica

Es presenta associada a la del tètanus i la tos ferina. Aquest últim component pot ser una suspensió de Bordetella pertussis (vacuna DTP de cèl·lules senceres), o diferents antígens purificats d'aquest bacteri (DTP acel·lular). També hi ha presentacions en què solament es combinen el component diftèric i el tetànic (DT i Td).

(3)

Unes hores després de la injecció pot aparèixer una reacció febril breu, acompanyada de lleugeres molèsties doloroses locals i de tumefacció (inflamació, envermelliment i escalfor en la zona de la injecció), de vegades seguides de la formació d'un nòdul que desapareix amb el temps.

Antipoliomielítica injectable

A l'actualitat és la vacuna indicada per immunitzar contra la poliomielitis a qualsevol edat. Es pot observar, de forma infreqüent, una lleugera reacció local en el lloc de la injecció.

Vacunacions d'adults no sistemàtiques

Les “vacunes no sistemàtiques” són aquelles que l'administració de les quals es recomana solament a les persones que per les seves condicions particulars tenen més risc de patir la malaltia previnguda per la vacuna.

Les més habitualment utilitzades a Catalunya són les següents:

Antihaemophilus Influenzae (Tipus B)

És una vacuna molt eficaç i segura, que es pot fer servir des dels 2 mesos d'edat, amb una resposta immunitària molt bona.

La vacunació en l’adult s’ha de realitzar en el cas que pateixin:

- Asplènia funcional o anatòmica

- Malaltia de Hodgkin

- Drepanocitosi

- Neoplàsies hematològiques

- Immunodeprimits

Als malalts que han de rebre tractament immunodepressor se'ls ha d'administrar la vacuna abans de l'inici d'aquest tractament o bé aplicar-lo 15 dies després d'haver-lo finalitzat.

En un 10 % dels vacunats, a les 3 hores de rebre la vacuna poden aparèixer reaccions locals i es poden formar edemes o envermelliment en el punt d'injecció, que es resolen en 24 hores.

(4)

Antihepatítica A

És una vacuna amb un gran poder immunogènic en adults. Pràcticament el 100 % dels vacunats resten protegits, amb dues dosis.

Atès el risc relativament baix d'infecció a casa nostra, la vacuna només es recomana als viatgers que es desplacen a zones d'alta endèmia i per controlar brots epidèmics. Presenta una bona tolerància. La majoria de les reaccions adverses, locals o sistemàtiques, són lleus i de menys de 24 hores de duració.

No se li coneixen contraindicacions especials, només les generals de les vacunes. Es consideren candidats a la vacuna:

- Viatgers joves a zones endèmiques.

- Manipuladors d'aliments.

- Personal sanitari i personal d'institucions per a deficients mentals. - Militars i persones joves que conviuen en col·lectius amplis. - Addictes a drogues per via parenteral.

- Homosexuals.

- Personal de neteja.

- Cuidadors de nens menors de 2 anys d'edat (llars d'infants).

Quan es preveu que un subjecte estarà exposat a un alt risc de contreure l'hepatitis A, abans de completar el règim d'immunització primari, es pot considerar l'administració conjunta amb immunoglobulina estàndard.

Antimeningocòccica A-C

Els grups de risc de la vacuna antimeningocòccica són:

a) Individus amb dèficit de properdina o dels components terminals del complement.

b) Individus amb asplènia anatòmica o funcional.

En el cas dels viatgers, cal vacunar les persones que viatgin o vagin a viure a regions amb malaltia meningocòccica epidèmica o hiperendèmica, sobretot si per les seves activitats han d'estar en contacte amb la població local.

(5)

La vacuna antimeningocòccica tetravalent no presenta contraindicacions específiques; només s'han de considerar les generals de les vacunes.

Durant l'embaràs, fins que no es disposi d'avaluacions més àmplies, es recomana no aplicar-la si no és en cas de risc important.

La vacuna antimeningocòccica tetravalent presenta una bona tolerància i els seus efectes secundaris són poc freqüents i d'importància escassa.

S'han observat reaccions locals en forma d'eritema lleuger en un 26% d'adults, i reaccions febrils que en la majoria de casos no sobrepassen els 38°C.

Antipneumocòccica

Pacients adults amb risc de patir una malaltia pneumocòccica o les seves complicacions com a conseqüència de la seva situació personal o malaltia crònica:

- Persones a partir de 60 anys

- Malalties cròniques cardiovasculars

- Malalties pulmonars prèvies

- Diabetis mellitus

- Alcoholisme

- Cirrosi

- Fístules cerebrospinals

Pacients adults immunodeprimits amb risc de patir una malaltia pneumocòccica o les seves complicacions:

- Esplenectomitzats

- Trasplantats

- Insuficiència renal crònica

- Síndrome nefròtica

- Sida

- Malaltia de Hodgkin

- Limfomes

(6)

En les condicions següents, la vacunació ha de ser aplicada com a mínim dues setmanes abans:

- Pacients que han de ser esplenectomitzats.

- Malalts de càncer que han d'iniciar quimioteràpia o tractament

immunosupressor.

- Pacients que han de ser trasplantats.

Les persones vacunades amb vacuna antipneumocòccica en un període igual o inferior a 3 anys.

Les reaccions de tipus general (febre alta, urticària, artritis, miàlgia, mal de cap, etc.) no són gaire freqüents i apareixen en menys de l'1% dels vacunats.

S'han descrit quadres de reaccions anafilàctiques, però amb una incidència molt baixa, aproximadament 5 casos per cada milió de vacunats.

Antigripal

La gran variabilitat que presenta el virus de la grip fa variar la co mposició de la vacuna cada any. Per aquest motiu l'Organització Mundial de la Salut (OMS) fa un seguiment dels virus que s'aïllen arreu del món i cada any fa la recomanació de la composició de la vacuna.

A. Persones en les quals el fet de patir la malaltia pot representar un risc important per a la seva salut.

o A.1. Individus sans de més de 65 anys. o A.2. Població que pateix malalties cròniques:

- Adults i nens amb alteracions cardiovasculars i/o pulmonars cròniques, la gravetat de les quals hagi requerit revisions mèdiques periòdiques o hospitalització durant l'any anterior.

- Adults i nens amb malalties metabòliques cròniques (diabetis

mellitus inclosa), disfunció renal, anèmia, immunosupressió o

asma que hagin requerit revisions mèdiques periòdiques o hospitalització durant l'any anterior.

(7)

crònics:

- Institucions mentals - Institucions de disminuïts

B. Persones que per raons professionals de convivència poden contagiar la grip a la població d'alt risc.

o B.1. Personal sanitari en contacte amb pacients d'alt risc:

- Hospitalari

- Extrahospitalari

- Que treballa en centres tancats

- Que treballa al carrer (infermeres, visitadores, etc.)

o B.2. Empleats d'institucions tancades que tenen cura dels pacients. o B.3. Els convivents amb els pacients d'alt risc descrits en els apartats

A1 i A2.

C. Personal que desenvolupa activitats públiques: o C.1. Guàrdia municipal.

o C.2. De neteja.

o C.3. Bombers.

o C.4. De transports.

o C.5. D'ensenyament.

o C.6. Policia autonòmica i estatal. o C.7. De serveis funeraris.

Els pacients que estan sota tractament amb anticoagulants haurien de rebre la dosi vacunal per via subcutània i amb agulla d'insulina.

Les reaccions locals són les més freqüents i destaquen com a més habituals: el dolor, l'eritema i la induració en el punt d'injecció. Aquest es reaccions apareixen en el 30% dels casos i tenen una durada d'un a dos dies.

Les reaccions sistèmiques són molt menys freqüents que les locals; la seva incidència és del 2%. Entre les reaccions sistèmiques més comunes destaquen la febre, la miàlgia i el malestar general. Aquestes manifestacions s'inicien entre les 6 i 12 hores després de la vacunació i tenen una durada d'un a dos dies.

(8)

Cal recordar que aquesta vacuna és inactivada i, per tant, no conté virus infectants; així, qualsevol afecció respiratòria, refredat o grip que pugui aparèixer després de vacunar, són deguts a infeccions per microorganismes no relacionats amb la vacuna. Cal tenir en compte que no és infreqüent la circumstància d'iniciar el procés vacunal quan s'està vivint ja en un ambient epidèmic determinat; l'aparició d'una patologia específica en aquests casos té el perill de ser confosa amb una reacció adversa de la vacuna.

(9)

Fonts

- Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :