CIF Núm. Fra. IMPORTE

22  Download (0)

Full text

(1)

CIF Núm. Fra. IMPORTE FECHA DE ENTRADA ADALMO S.L. B07047525 002/10557 97,20 09/06/2011 ADALMO S.L. B07047525 004/10732 1436,80 27/06/2011 ADALMO S.L. B07047525 002/10842 90,72 11/08/2011 ADALMO S.L. B07047525 4/11.114 682,17 25/08/2011 ADALMO S.L. B07047525 004/11284 798,98 13/10/2011 ADALMO S.L. B07047525 002/11212 54,96 10/11/2011 ADALMO S.L. B07047525 004/11496 666,85 10/11/2011 ADALMO S.L. B07047525 004/11647 816,05 14/12/2011

ADDAYA, CENTRE D'ART CONTEMPORANI C.B. E57264640 168 3540,00 12/12/2011 ADDAYA, CENTRE D'ART CONTEMPORANI C.B. E57264640 169 2124,00 12/12/2011

ADDAYA, CENTRE D'ART CONTEMPORANI C.B. E57264640 170 684,40 12/12/2011

AGRUPACIO ABENIARA G57209876 146 500,00 04/11/2011

ALMACENES GALMES S.A. A07120926 11A/22040 273,69 17/10/2011

AMER E HIJOS S.A. A07296536 175 5230,60 24/06/2010

AMER E HIJOS S.A. A07296536 133 3304,00 06/05/2011

AMER E HIJOS S.A. A07296536 14 28606,95 09/02/2011

AMER E HIJOS S.A. A07296536 132 5828,26 06/05/2011

AMER E HIJOS S.A. A07296536 140 11363,21 06/05/2011

AMER E HIJOS S.A. A07296536 43 9620,54 02/03/2011

ANTEMA C.B. E57302028 A/66 141,60 02/11/2011

ANTEMA C.B. E57302028 A/72 125,38 05/12/2011

ANTEMA C.B. E57302028 A/73 141,60 05/12/2011

ASOCIACIÓN ALMA CONCERTS G07188311 19/2011 800,00 12/08/2011

ASSOCIACIO CULTURAL CORB MARI G57158289 05/2011 1000,00 22/09/2011

ASSOCIACIÓ CULTURAL DALIKANYA G57467680 J01/11 600,00 06/09/2011

ASSOCIACIÓ CULTURAL MUSICS PER LA LLENGUA G57030702 2011/020 500,00 12/07/2011 ASSOCIACIO CULTURAL SARAU ALCUDIENC G07329972 13/2010 1800,00 06/10/2010

ASSOCIACIO DIMONIS D'ALARO G07898984 2011/14 5400,00 21/09/2011

ASSOCIACIO FOLKLORICA COFRE ANTIC INCA G07529464 10/11 600,00 08/06/2011

ASSOCIACIO VERSIO ÀCIDA G57408304 6 762,94 19/10/2010

AVALGO S.A. A07102932 115812 44,88 30/12/2011

BALEAR DE ASCENSORES, S.L. B07088826 10/01/8746 382,23 04/10/2010 BALEAR DE ASCENSORES, S.L. B07088826 10/02/004001 88,65 17/12/2010 BALEAR DE ASCENSORES, S.L. B07088826 10/03/001212 2448,50 17/12/2010 BALEAR DE ASCENSORES, S.L. B07088826 10/03/001273 33,76 28/12/2010 BALEAR DE ASCENSORES, S.L. B07088826 11/01/001586 382,23 31/01/2011 BALEAR DE ASCENSORES, S.L. B07088826 11/01/000982 507,97 31/01/2011 BALEAR DE ASCENSORES, S.L. B07088826 11/02/367 9,75 07/03/2011 BALEAR DE ASCENSORES, S.L. B07088826 11/02/733 430,30 07/04/2011 BALEAR DE ASCENSORES, S.L. B07088826 11/02/1335 34,05 27/05/2011 BALEAR DE ASCENSORES, S.L. B07088826 11/01/3454 521,68 12/07/2011 BALEAR DE ASCENSORES, S.L. B07088826 11/01/4056 392,55 12/07/2011 BALEAR DE ASCENSORES, S.L. B07088826 11/01/9113 392,55 07/10/2011 BALEAR DE ASCENSORES, S.L. B07088826 11/01/8523 521,68 07/10/2011 BALEAR DE ASCENSORES, S.L. B07088826 11/01/5973 521,68 05/04/2011 BALEAR DE ASCENSORES, S.L. B07088826 11/01/6565 392,55 05/04/2011 BALEAR DE ASCENSORES, S.L. B07088826 11/01/2236 12,87 28/07/2011

BALLESTER ZAMORANO, Mº ROSA 37337638J 3/11 199,75 22/08/2011

BIBILONI COMPANY JORDI 43127022K 236 1108,34 14/12/2011

BIBILONI COMPANY JORDI 43127022K 237 665,52 14/12/2011

BIBILONI COMPANY JORDI 43127022K 238 1108,34 14/12/2011

BIBILONI COMPANY JORDI 43127022K 239 1108,34 14/12/2011

BIBILONI GUARDIOLA MARGARITA 78205384W 0 34,40 18/11/2009

(2)

BORRAS COLOMAR MIGUEL -BAR SA GRANJA- 78205392X 1 99,40 27/09/2011

BORRAS ROIG VICENS 42972436H 2 400,00 24/11/2011

BOXI BALEARS S.L. B57096190 1641 106,20 17/06/2011 BOXI BALEARS S.L. B57096190 1696 177,00 12/07/2011 BOXI BALEARS S.L. B57096190 1735 253,70 12/07/2011 BOXI BALEARS S.L. B57096190 2152 253,70 12/08/2011 BOXI BALEARS S.L. B57096190 2306 2065,00 09/09/2011 BOXI BALEARS S.L. B57096190 2348 177,00 09/09/2011 BOXI BALEARS S.L. B57096190 2464 253,70 09/09/2011 BOXI BALEARS S.L. B57096190 2853 253,70 02/11/2011 CA NA JUANITA C.B. E07138506 524/2011 74,17 30/11/2011 CA NA JUANITA C.B. E07138506 532/2011 180,53 21/12/2011

CADENA J & MA'S UNIFORMES S.L. B59165563 CTF11/09913 290,45 27/10/20011 CADENA J & MA'S UNIFORMES S.L. B59165563 CTF11/10404 496,72 10/11/2011 CADENA J & MA'S UNIFORMES S.L. B59165563 CTF-11/11972 652,88 19/12/2011

CALAFAT GUARDIOLA CATALINA 42992630H 0 53,40 15/12/2011

CALAFAT GUARDIOLA CATALINA 42992630H 1 97,00 15/12/2011

CALIU FOLK ASOCIACIÓ CULTURAL G57050981 89 1000,00 12/07/2011

CAMPINS GELABERT ABDON 41336776A 2T/11/10 7210,00 17/06/2011

CAMPINS GELABERT ABDON 41336776A 3T/11/13 857,99 27/07/2011

CAMPINS GELABERT ABDON 41336776A 3T/11/14 857,99 31/08/2011

CAMPINS GELABERT ABDON 41336776A 3T/11/15 857,99 03/10/2011

CAMPINS GELABERT ABDON 41336776A 3T/11/17 857,99 27/10/2011

CAMPINS GELABERT ABDON 41336776A 4T/11/18 857,99 30/11/2011

CAMPINS GELABERT ABDON 41336776A 4T/11/19 857,99 28/12/2011

CAMPINS GOMEZ ANTONIO 43007565A A244 202,46 21/09/2011

CAMPINS GOMEZ ANTONIO 43007565A A254 126,41 27/10/2011

CAMPINS MARTORELL ANTONIO 41392786P 1285 212,61 15/12/2011

CAMPINS MARTORELL ANTONIO 41392786P 1286 20,50 15/12/2011

CIA. MARIANTONIA OLIVER S.L. B57382111 21/2010 800,04 10/08/2011

CIA. MEDITERRANEA DE VIGILANCIA, S.A. A07673304 V1658 2829,64 13/09/2011

COLOM MATAS LORENZO 42954218Q 60304 8657,24 29/12/2004

COMERCIAL BORDOY S.L. B07032105 FM1104029 27,67 14/06/2011 COMERCIAL BORDOY S.L. B07032105 FM1103919 37,07 14/06/2011 COMERCIAL BORDOY S.L. B07032105 FM1106772 37,07 12/07/2011 COMERCIAL BORDOY S.L. B07032105 FM1107346 73,95 12/07/2011 COMERCIAL BORDOY S.L. B07032105 FM1109252 54,96 11/08/2011 COMERCIAL BORDOY S.L. B07032105 FM1109351 65,64 11/08/2011 COMERCIAL BORDOY S.L. B07032105 FM1109879 31,41 11/08/2011 COMERCIAL BORDOY S.L. B07032105 FM1111946 23,55 07/09/2011 COMERCIAL BORDOY S.L. B07032105 FM1112042 68,35 07/09/2011 COMERCIAL BORDOY S.L. B07032105 FM1112535 47,11 13/09/2011 COMERCIAL BORDOY S.L. B07032105 FM1114423 116,34 07/10/2011 COMERCIAL BORDOY S.L. B07032105 FM1114529 64,68 07/10/2011 COMERCIAL BORDOY S.L. B07032105 FM1115065 74,40 10/10/2011 COMERCIAL BORDOY S.L. B07032105 FM1117036 15,70 10/11/2011 COMERCIAL BORDOY S.L. B07032105 FM1117130 23,55 10/11/2011 COMERCIAL BORDOY S.L. B07032105 FM1117633 23,55 10/11/2011 COMERCIAL BORDOY S.L. B07032105 FM1106661 60,50 28/11/2011 COMERCIAL BORDOY S.L. B07032105 FM1118434 19,95 07/12/2011 COMERCIAL BORDOY S.L. B07032105 FM1119002 70,22 12/12/2011 COMERCIAL BORDOY S.L. B07032105 FM1119438 23,55 14/12/2011

CONSTANTINO SANCHEZ STELLA M. 43473917F 25tal0017 143,50 12/12/2011

CÒPIES PUBLICITAT S.L. B07794720 A/201100657 578,20 07/09/2011

DISTRIBUCIONES LUQUE BALEARES S.L. B57571051 3730 461,46 05/05/2011

(3)

DISTRIBUCIONES LUQUE BALEARES S.L. B57571051 3959 539,33 30/06/2011

DISTRIBUCIONES LUQUE BALEARES S.L. B57571051 4050 504,12 29/08/2011

DISTRIBUCIONES LUQUE BALEARES S.L. B57571051 4179 783,93 09/09/2011

DISTRIBUCIONES LUQUE BALEARES S.L. B57571051 4303 901,56 17/10/2011

DISTRIBUCIONES LUQUE BALEARES S.L. B57571051 4404 441,97 10/11/2011

DISTRIBUCIONES LUQUE BALEARES S.L. B57571051 4481 313,16 30/11/2011

DISTRIBUCIONES LUQUE BALEARES S.L. B57571051 4579 562,82 07/12/2011

DISTRIBUIDORA ROTGER, S.A. A07039514 3833358 252,50 14/06/2011

DISTRIBUIDORA ROTGER, S.A. A07039514 3854453 214,88 12/07/2011

DISTRIBUIDORA ROTGER, S.A. A07039514 3956187 141,00 14/11/2011

EDITORA BALEAR, S.A. A07015845 S0023909 170,00 12/07/2011

EDITORA BALEAR, S.A. A07015845 P0003022 509,76 10/08/2011

ELECTROMAT BALEAR, S.L. B07921729 106001672 988,95 19/04/2011 ELECTROMAT BALEAR, S.L. B07921729 106002337 209,08 19/05/2011 ELECTROMAT BALEAR, S.L. B07921729 106002631 331,34 27/05/2011 ELECTROMAT BALEAR, S.L. B07921729 106002965 42,37 17/06/2011 ELECTROMAT BALEAR, S.L. B07921729 106003299 1748,15 14/07/2011 ELECTROMAT BALEAR, S.L. B07921729 105006919 26,85 21/09/2011 ELECTROMAT BALEAR, S.L. B07921729 106003943 95,80 21/09/2011 ELECTROMAT BALEAR, S.L. B07921729 106004272 109,53 21/09/2011 ELECTROMAT BALEAR, S.L. B07921729 106004573 1298,73 21/09/2011 ELECTROMAT BALEAR, S.L. B07921729 106005126 493,48 27/10/2011 ELECTROMAT BALEAR, S.L. B07921729 106005424 536,26 27/10/2011 ELECTROMAT BALEAR, S.L. B07921729 106005746 35,75 27/10/2011 ELECTROMAT BALEAR, S.L. B07921729 105009862 21,96 17/11/2011 ELECTROMAT BALEAR, S.L. B07921729 106006038 876,86 28/11/2011 ELECTROMAT BALEAR, S.L. B07921729 106006345 469,76 28/11/2011 ELECTROMAT BALEAR, S.L. B07921729 105003219 29,66 28/04/2011 ES REVETLERS G57333155 203 600,00 19/08/2011

ESTACION DE SERVICIO ALARO SL B07804628 3200273H 559,90 14/12/2011

EXHIBICIÓ CINEMATOGRÀFICA S.L. B57545162 49-11 472,50 18/08/2011

EXPOSITO ESCOLANO TOMAS 43071021W A/866 236,00 06/05/2011

EXPOSITO ESCOLANO TOMAS 43071021W A/892 236,00 09/06/2011

EXPOSITO ESCOLANO TOMAS 43071021W A/907 236,00 12/07/2011

EXPOSITO ESCOLANO TOMAS 43071021W A/ 918 236,00 26/07/2011

EXPOSITO ESCOLANO TOMAS 43071021W A/926 236,00 12/08/2011

EXPOSITO ESCOLANO TOMAS 43071021W A/934 590,00 09/09/2011

EXPOSITO ESCOLANO TOMAS 43071021W A/949 236,00 03/10/2011

EXPOSITO ESCOLANO TOMAS 43071021W A/973 236,00 14/11/2011

EXPOSITO ESCOLANO TOMAS 43071021W A/986 236,00 02/12/2011

FAJARDO REINA DAVID 78215561J 11/28 101,48 05/10/2011

FCC MEDIO AMBIENTE S.A. A28541639 SM151/1000095 4544,48 02/11/2010

FCC MEDIO AMBIENTE S.A. A28541639 SM10151/1000109 3274,35 28/12/2010

FCC MEDIO AMBIENTE S.A. A28541639 SM1151/1000003 3218,36 01/02/2011

FCC MEDIO AMBIENTE S.A. A28541639 SM11151/1000014 3598,88 14/02/2011

FCC MEDIO AMBIENTE S.A. A28541639 SM1151/1000029 3185,27 17/03/2011

FCC MEDIO AMBIENTE S.A. A28541639 SM1151/1000039 3185,27 19/04/2011

FCC MEDIO AMBIENTE S.A. A28541639 SM1151/1000049 3430,24 20/05/2011

FCC MEDIO AMBIENTE S.A. A28541639 SM1151/1000063 2056,68 27/06/2011

FEIM ESPORT SL. B57111528 221389 254,88 12/07/2011 FEIM ESPORT SL. B57111528 221322 152,62 12/07/2011 FERRETERIA NOVA S.L. B57217820 209 197,93 10/08/2011 FERRETERIA NOVA S.L. B57217820 208 40,90 10/08/2011 FERRETERIA NOVA S.L. B57217820 245 60,16 05/10/2011 FERRETERIA NOVA S.L. B57217820 247 268,02 05/10/2011 FERRETERIA NOVA S.L. B57217820 248 39,44 05/10/2011

(4)

FERRETERIA NOVA S.L. B57217820 272 49,33 02/11/2011 FERRETERIA NOVA S.L. B57217820 266 123,03 02/11/2011 FERRETERIA NOVA S.L. B57217820 298 23,08 02/12/2011 FERRETERIA NOVA S.L. B57217820 299 170,57 02/12/2011 FERRETERIA NOVA S.L. B57217820 300 10,93 02/12/2011 FERROCOLAT SL B07967243 1/1101070 1945,63 06/09/2011

FORN I PASTISSERIA SA CREU S.L. B57388795 1315 70,20 05/10/2011

FORN I PASTISSERIA SA CREU S.L. B57388795 1324 27,22 17/11/2011

FORNES RAMIS FRANCISCA 43053381A A/1085 108,00 30/11/2011

FOTO RUANO S.L. B57330730 2011736 769,83 10/08/2011

FUNDACIO NATURA PARC G57068603 141/08 337,46 09/09/2008

FUNDACIO NATURA PARC G57068603 138/07 324,56 13/07/2007

FUNDACIO NATURA PARC G57068603 219/09 341,85 17/09/2009

FUNDACIO NATURA PARC G57068603 256/10 344,58 10/09/2010

FUNDACIO NATURA PARC G57068603 215/11 306,40 14/07/2011

FUNDACIO NATURA PARC G57068603 292/11 699,30 13/09/2011

FUNDACIO NATURA PARC G57068603 300/11 482,10 13/09/2011

FUNDACIO NATURA PARC G57068603 368/11 754,90 21/10/2011

FUNDACIO NATURA PARC G57068603 457/11 445,40 23/11/2011

FUNDACIO NATURA PARC G57068603 523/11 788,40 27/12/2011

FUNDACIÓ NATZARET G07038714 442A 39,29 21/09/2011

FUNDACIÓ NATZARET G07038714 241B 62,55 19/10/2011

FUNDACIÓ NATZARET G07038714 576A 450,76 07/12/2011

GARCIA MIR, Mº CARMEN 43120508Q 2/11 199,75 22/08/2011

GARCIA SASTRE JAIME MARTIN 43008819S 9 3897,41 31/03/2011

GELABERT COLOMAR MARIA 41204671X 27 1848,00 03/10/2011

GELABERT COLOMAR MARIA 41204671X 46 1227,12 05/12/2011

GELABERT RIPOLL JOSE 43037336N 20 2348,74 21/09/2011

GELABERT RIPOLL JOSE 43037336N 25 2743,97 04/11/2011

GLOBAGUA, S.L. B57496432 F5873 1893,39 06/09/2011

GLOBAGUA, S.L. B57496432 F6018 1237,03 11/10/2011

GLOBAGUA, S.L. B57496432 F6141 544,49 10/11/2011

GRÀFIQUES LLOPIS S.A. A07125602 110954 172,28 12/07/2011

GRUAS MARRATXI S.L. B07731417 335 80,00 12/07/2011

GRUAS MARRATXI S.L. B07731417 460 400,02 06/09/2011

GRUAS MARRATXI S.L. B07731417 518 480,01 07/10/2011

GRUAS MARRATXI S.L. B07731417 575 160,01 10/11/2011

GRUAS MARRATXI S.L. B07731417 624 160,01 05/12/2011

GRUP TRUI MALLORCA, SL B57634131 A/2110788 8024,00 13/09/2011

GRUP TRUI MALLORCA, SL B57634131 A/2110899 849,60 13/09/2011

GUASP ROTGER JUAN 43036007V 21 70,00 28/12/2011

GUASP ROTGER JUAN 43036007V 22 57,74 28/12/2011

GUTIERREZ ROMERA FIDEL 43045797D 2011-211 720,00 30/12/2011

GUTIERREZ ROMERA FIDEL 43045797D 2011-212 160,00 30/12/2011

GUTIERREZ ROMERA FIDEL 43045797D 2011-213 198,00 30/12/2011

HUMICLIMA SAC S.A. A07407471 3952/04395 3202,32 29/09/2010

HUMICLIMA SAC S.A. A07407471 3952/00252 333,94 07/02/2011

ILLA TERMICA-SOLAR S.L. B57462608 01_2011 5612,50 01/02/2011

INFORAIGUER S.C. F57078644 A/8821 24,00 06/06/2011

INFORAIGUER S.C. F57078644 A/9002 177,00 10/08/2011

INGENIERIA Y ASESORIA DE ENERGIA S.L. B57393332 149 1770,00 24/11/2011

INSIGNA UNIFORMES S.L. B97611164 FA11000380 1128,81 03/05/2011

INSIGNA UNIFORMES S.L. B97611164 FA11001275 2110,36 04/11/2011

J.M.C. AIRE, S.L. B07834492 318/11 165,71 10/08/2011

J.M.C. AIRE, S.L. B07834492 535/11 265,80 24/11/2011

(5)

JAIME NAVARRO, S.L. B07556541 302 42,48 28/12/2010

JAIME NAVARRO, S.L. B07556541 241 1578,84 22/08/2011

JAIME NAVARRO, S.L. B07556541 1000252 829,30 06/09/2011

JARDINS NATURALS C.B. E57648081 1000071 250,16 28/12/2011

JARDINS NATURALS C.B. E57648081 1000072 250,16 28/12/2011

KARTA S.A. A07036130 C1101391 144,77 12/07/2011

KARTA S.A. A07036130 C1102280 162,97 09/09/2011

KONE ELEVADORES S.A. A28791069 950535702 442,50 09/07/2010

KONE ELEVADORES S.A. A28791069 950682381 452,70 04/07/2011

KONE ELEVADORES S.A. A28791069 950720511 452,70 03/10/2011

LA SORDERA DIAFANA G57638082 4 200,00 27/10/2011

LA SORDERA DIAFANA G57638082 5 150,00 27/10/2011

LABANDEIRA BELMONTE MARIO 44326987F 68 495,81 28/11/2011

LAMBOURNE BETHENCOURT MARY ADINE 78217654J 07/2010 721,00 27/06/2011

LOGINTEGRAL 2000 S.A.U. A82779919 DS/110002093 370,14 17/11/2011

LOGISTICA OLIVER S.L. B07830680 3396 11,72 12/07/2011 LOGISTICA OLIVER S.L. B07830680 3488 8,86 22/08/2011 LORENZO REYNES, S.L. B07122401 38942 13,11 07/12/2011 MAC INSULAR S.L. B57208878 2011002621 2283,90 07/06/2011 MAC INSULAR S.L. B57208878 2011003133 3878,50 12/07/2011 MAC INSULAR S.L. B57208878 2011003611 4267,23 11/08/2011 MAC INSULAR S.L. B57208878 2011004021 3793,29 09/09/2011 MAC INSULAR S.L. B57208878 2011004481 2944,90 10/10/2011 MAC INSULAR S.L. B57208878 2011004942 3290,78 14/11/2011 MAC INSULAR S.L. B57208878 2011005381 2582,80 07/12/2011

MALLORCA SO A07147085 2010/A-117 852,55 08/09/2010

MALLORCA SO A07147085 2011/A082 5363,10 15/07/2011

MALLORCA SO A07147085 2011/A084 755,20 10/08/2011

MALLORCA SO A07147085 2011/A-114 2165,30 31/08/2011

MALLORCA SO A07147085 2011/A-115 1888,00 31/08/2011

MALLORCA SO A07147085 2011/A-116 631,30 31/08/2011

MALLORCA SO A07147085 2011/A-117 1870,30 31/08/2011

MALLORCA SO A07147085 2011/A-118 12921,00 31/08/2011

MALLORCA SO A07147085 2011/A-119 3127,00 31/08/2011

MANRESA QUETGLAS SEBASTIA 78208427D 01/2011 295,00 13/09/2011

MARBRES TORRENS PONS, S.L. B57691529 2011/98 616,24 14/011/2011

MARCUS ALEMANY PERE 42964615V 2011149 1122,70 10/08/2011

MARCUS ALEMANY PERE 42964615V 2011173 1055,75 13/09/2011

MARCUS ALEMANY PERE 42964615V 2011193 1014,42 11/10/2011

MARCUS S.L. EXCAVACIONS I TRANSPORTS B07298730 110100 808,30 10/11/2011

MARTINEZ LLABRES JOSE A. 18233111E 6/11 9541,65 18/02/2011

MATCH SO & IL.LUMINACIÓ S.L. B57608085 44 2478,00 03/10/2011

MATERIALES DE CONSTRUCCION SIMONET S.L. B07602642 1218 147,89 04/11/2011 MATERIALES DE CONSTRUCCION SIMONET S.L. B07602642 954 483,85 10/11/2011

MATERIALES DE CONSTRUCCION SIMONET S.L. B07602642 955 18,29 10/11/2011

MATERIALES DE CONSTRUCCION SIMONET S.L. B07602642 956 65,62 10/11/2011

MATERIALES DE CONSTRUCCION SIMONET S.L. B07602642 1079 65,16 10/11/2011 MATERIALES DE CONSTRUCCION SIMONET S.L. B07602642 1080 68,94 10/11/2011 MATERIALES DE CONSTRUCCION SIMONET S.L. B07602642 1082 435,21 10/11/2011 MATERIALES DE CONSTRUCCION SIMONET S.L. B07602642 1341 354,00 10/11/2011 MATERIALES DE CONSTRUCCION SIMONET S.L. B07602642 1342 236,00 10/11/2011 MATERIALES DE CONSTRUCCION SIMONET S.L. B07602642 1343 335,10 10/11/2011 MATERIALES DE CONSTRUCCION SIMONET S.L. B07602642 1344 539,57 10/11/2011

MATIAS ARROM BIBILONI S.L. B57465213 311/10 2098,18 07/02/2011

MAYRATA FIOL JAUME 78208575L A/103 649,00 19/08/201

(6)

BANCO POPULAR A28000727 S1106063 1246,61 12/07/2011

MELCHOR MASCARO, S.A. A07045248 S1106048 442,65 12/07/2011

MELCHOR MASCARO, S.A. A07045248 S1107009 442,65 11/08/2011

MELCHOR MASCARO, S.A. A07045248 S1108047 442,65 21/09/2011

BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO S.A. A28000032 S1108073 1662,15 21/09/2011

MELCHOR MASCARO, S.A. A07045248 S1109035 442,65 13/10/2011

BANCO POPULAR A28000727 S1109063 1163,50 13/10/2011

MELCHOR MASCARO, S.A. A07045248 S1110024 442,65 10/11/2011

BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO S.A. A28000032 S1110065 997,29 10/11/2011

MELCHOR MASCARO, S.A. A07045248 S1111016 442,65 05/12/2011

MELCHOR MASCARO, S.A. A07045248 S1111038 997,29 05/12/2011

MIFU,S.A. A07130578 MS/780830 141,00 21/06/2011

MIFU,S.A. A07130578 MS/785002 330,00 15/07/2011

MIFU,S.A. A07130578 MS/814182 141,00 16/12/2011

MULTI-AUTO PALMA, S.L. B57226102 1103680 10,21 21/10/2011

MULTI-AUTO PALMA, S.L. B57226102 1104334 698,57 30/12/2011

MUNAR BAUTISTA, MARIA 78208196P 1 38,70 06/09/2011

MUNAR BAUTISTA, MARIA 78208196P 2 91,90 06/09/2011

MUSICA I COMPLEMENTS S.L. B57357527 177/2011 5593,20 13/09/2011

NADAL LUIS JOSEP 78217193N F003311 463,50 12/08/2011

NAYBOR S.A. A07209075 H1037 210,96 11/08/2011

NEUMATICS BINISSALEM S.L. B07695471 93067 115,43 12/08/2011

NOGUERA SERVEIS GRAFICS S.L. B57425019 11047 15646,48 11/10/2011

OBRAS Y PROMOCIONES COMAS S.A. A07474117 107/2010 2649,16 31/12/2010

ORFEO BALEARES S.L. B07680127 A112327 66,13 17/06/2011

ORFEO BALEARES S.L. B07680127 A 112745 71,81 21/07/2011

ORFEO BALEARES S.L. B07680127 A113342 201,52 11/10/2011

ORFEO BALEARES S.L. B07680127 A113349 85,67 11/10/2011

ORFEO BALEARES S.L. B07680127 A113352 553,17 11/10/2011

ORFEO BALEARES S.L. B07680127 A113943 224,50 24/11/2011

OXIDOC EXCLUSIVAS, S.L. B07282270 A1639 112,10 30/06/2011

OXIDOC EXCLUSIVAS, S.L. B07282270 A1881 324,00 11/08/2011

PARRÒQUIA SANT BARTOMEU R07700173H 1 2800,00 29/10/2009

PARRÒQUIA SANT BARTOMEU R07700173H 4 2800,00 30/11/2010

PERELLO PIZA JUAN 43030882K 6 265,50 27/09/2011

PERELLO ROSSELLO MIGUEL ANGEL 43148177Q FAC044 182,52 19/10/2011

PERELLO ROSSELLO MIGUEL ANGEL 43148177Q FAC054 896,22 28/11/2011

PERES SPORT S.L. B61721643 925 1168,20 10/08/2011

PERES SPORT S.L. B61721643 856 1242,49 11/08/2011

PERES SPORT S.L. B61721643 1282 611,83 15/12/2011

PERES SPORT S.L. B61721643 1285 223,37 15/12/2011

PIROTECNIA JORDA HIJOS S.L. B07753213 1110158 141,60 27/09/2011

PISCINES I ALJUBS S.L. B57000663 49 2321,56 10/08/2011

PISCINES I ALJUBS S.L. B57000663 50 2329,32 10/08/2011

PISCINES I ALJUBS S.L. B57000663 67 3337,29 17/11/2011

PISCINES I ALJUBS S.L. B57000663 15 3219,50 05/04/2011

PONS FERRER ANDRES 41329822H A16909 53,41 10/08/2011

PONS FERRER ANDRES 41329822H A17133 90,13 02/11/2011

PONS FERRER ANDRES 41329822H A17402 24,01 28/12/2011

PONS FERRER ANDRES 41329822H A17403 480,26 28/12/2011

PONS FERRER ANDRES 41329822H A17414 54,13 28/12/2011

PORAXA MALLORCA S.L. B07175615 10982 275,40 12/07/2011

PORAXA MALLORCA S.L. B07175615 11169 529,20 17/10/2011

PORTAS PALOU MARI· "KAKE" 42974301C 139 232,50 07/09/2011

POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA S.L. B07542673 FAF1100507 231,89 19/08/2011 POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA S.L. B07542673 FAF1100539 668,43 25/08/2011

(7)

POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA S.L. B07542673 FAF1100558 274,38 06/09/2011 POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA S.L. B07542673 FAF1100773 434,39 05/12/2011

PREVIS S.L. B57383481 10/017630 578,92 19/10/2010 PREVIS S.L. B57383481 10/021932 993,49 01/02/2011 PREVIS S.L. B57383481 11/000659 596,28 07/02/2011 PREVIS S.L. B57383481 11/007449 596,28 11/04/2011 PREVIS S.L. B57383481 11/013013 596,28 12/07/2011 PREVIS S.L. B57383481 11/018521 596,28 17/10/2011 PREVIS S.L. B57383481 11/020872 56,85 17/11/2011 PREVIS S.L. B57383481 11/022210 397,95 12/12/2011 PROMOCIONES ULLARO S.L. B07327869 43/09 13449,79 12/08/2009

PROMOCIONES ULLARO S.L. B07327869 A2011025 1594,29 27/05/2011

PROPHASE ELECTRONICS S.L. B57217697 55 2540,00 22/08/2011

PUNTIAPART DANSTEATRE S.L. B57562027 11/2011 468,00 25/08/2011

QUETGLAS OLIN GABRIEL 43075359Q A/1100489 147,50 12/07/2011

QUETGLAS OLIN GABRIEL 43075359Q A/1100522 59,00 26/07/2011

RADIOCOMUNICACIONES Y SISTEMAS S.A. A07064041 AR15092 179,36 21/10/2011 RADIOCOMUNICACIONES Y SISTEMAS S.A. A07064041 AR15095 161,66 27/10/2011 RADIOCOMUNICACIONES Y SISTEMAS S.A. A07064041 AR-15165 62,54 19/12/2011

RESTAURANT CAN ARABI S.L. B07575467 TC0311324 725,76 06/09/2011

RESTAURANT CAN ARABI S.L. B07575467 TC0311325 1265,54 06/09/2011

RESTAURANT CAN ARABI S.L. B07575467 TC0311367 784,73 19/10/2011

RESTAURANT CAN ARABI S.L. B07575467 TC0311368 1256,47 19/10/2011

RESTAURANT CAN ARABI S.L. B07575467 TC0311422 721,22 14/11/2011

RESTAURANT CAN ARABI S.L. B07575467 TC0311423 1270,08 14/11/2011

RESTAURANT CAN ARABI S.L. B07575467 TC0311463 757,51 23/12/2011

RESTAURANT CAN ARABI S.L. B07575467 TC0311464 1224,72 23/12/2011

RESTAURANT SA FONDA D'ALARO B07951387 14/11 96,00 12/12/2011

RESTAURANT SA FONDA D'ALARO B07951387 1 31,50 12/12/2011

RESTAURANT SA FONDA D'ALARO B07951387 2 42,50 12/12/2011

ROSSELLO GUARDIOLA ANTONIA 43033513F 14/11 330,38 13/09/2011

ROSSELLO GUARDIOLA ANTONIA 43033513F 19/11 78,20 17/11/2011

ROSSELLO GUARDIOLA ANTONIA 43033513F 16/11 42,80 23/11/2011

ROSSELLO GUARDIOLA ANTONIA 43033513F 17/11 31,28 23/11/2011

RUBERT MESTRE PEDRO 42986978R 11/325 110,92 11/03/2011

RUBERT MESTRE PEDRO 42986978R 11/294 375,06 31/01/2011

RUBERT MESTRE PEDRO 42986978R 11/295 118,47 31/01/2011

RUBERT MESTRE PEDRO 42986978R 11/00826 211,60 31/03/2011

RUBERT MESTRE PEDRO 42986978R 11/00827 280,13 21/06/2011

RUBERT MESTRE PEDRO 42986978R 11/01050 225,49 18/08/2011

RUBERT MESTRE PEDRO 42986978R 11/01460 121,46 23/11/2011

RUBERT MESTRE PEDRO 42986978R 11/01518 233,99 30/11/2011

S.E. KIMU-2000, S.L. B01104892 FA110959 343,38 30/06/2011

SALVA ALLOZA EMILIO 42968967E 1A/2011 9541,65 18/02/2011

SEGUI JOVER ANA 41495849P AB491 264,00 10/11/2011

SEGUI JOVER ANA 41495849P AB503 34,00 17/11/2011

SEÑALIZACIONES MALLORCA S.L. B07549298 11/587 158,45 28/07/2011

SEÑALIZACIONES MALLORCA S.L. B07549298 11/603 919,15 29/08/2011

SEÑALIZACIONES MALLORCA S.L. B07549298 11/678 311,93 21/12/2011

SERKONTEN, S.A. A48148647 12F046315 65,70 06/09/2011

SERRANO DELADOEY, JEAN-MARC 43112003K 7/11 885,00 31/08/2011

SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A. A80495864 PM112584 662,82 10/08/2011

SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A. A80495864 PM113132 661,99 06/09/2011

SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A. A80495864 PM113701 654,99 22/09/2011

SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A. A80495864 PM114280 642,29 02/11/2011

(8)

SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A. A80495864 PM115500 646,77 16/12/2011

S'ESTOL DES GERRICÓ G07406713 7 750,00 19/10/2010

S'HOSTAL DES MOIXOS S.L.U. B57501140 2011/039 354,00 27/09/2011

S'HOSTAL DES MOIXOS S.L.U. B57501140 2011/040 1298,00 27/09/2011

S'HOSTAL DES MOIXOS S.L.U. B57501140 2011/41 885,00 27/09/2011

SIMONET GUARDIOLA MIGUEL MIAN 41387494Y 558/2011 1126,02 12/08/2011

SIMONET GUARDIOLA MIGUEL MIAN 41387494Y 585/2011 66,97 18/08/2011

SIMONET GUARDIOLA MIGUEL MIAN 41387494Y 592/2011 223,61 18/08/2011

SIMONET GUARDIOLA MIGUEL MIAN 41387494Y 583/2011 61,36 19/08/2011

SIMONET LLADO JORDI 43066428D 1/473 1889,18 10/08/2011

SIMONET LLADO JORDI 43066428D 1/484 661,39 09/09/2011

SIMONET LLADO JORDI 43066428D 1/492 289,10 13/09/2011

SIMONET LLADO JORDI 43066428D 1/497 1416,00 05/10/2011

SIMONET LLADO JORDI 43066428D 1/449 3694,57 12/05/2011

SIMONET LLADO JORDI 43066428D 1/511 1770,00 23/11/2011

SOREA, SOCIEDAD REGIONAL ABASTECIMIENTO AGUAS S.A. A08146367 2246-8/08 25592,35 31/01/2008 SOREA, SOCIEDAD REGIONAL ABASTECIMIENTO AGUAS S.A. A08146367 2246-9/08 60651,70 31/01/2008 SOREA, SOCIEDAD REGIONAL ABASTECIMIENTO AGUAS S.A. A08146367 2246-10/08 53678,26 31/01/2008 SOREA, SOCIEDAD REGIONAL ABASTECIMIENTO AGUAS S.A. A08146367 2246-35/08 65204,78 04/04/2008 SOREA, SOCIEDAD REGIONAL ABASTECIMIENTO AGUAS S.A. A08146367 2246-36/08 73099,38 04/04/2008 SOREA, SOCIEDAD REGIONAL ABASTECIMIENTO AGUAS S.A. A08146367 2246-70/08 29741,95 30/05/2008 SOREA, SOCIEDAD REGIONAL ABASTECIMIENTO AGUAS S.A. A08146367 2246-108/10 557773,35 26/11/2010 SOREA, SOCIEDAD REGIONAL ABASTECIMIENTO AGUAS S.A. A08146367 2246-109/10 33814,00 16/12/2010 SOREA, SOCIEDAD REGIONAL ABASTECIMIENTO AGUAS S.A. A08146367 2246-105/10F 66814,89 04/11/2010

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A889352 260,31 13/04/2010

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A936517 127,55 23/09/2010

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1002471 117,65 27/05/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1002501 90,70 27/05/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1004370 128,20 27/05/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1004403 64,43 27/05/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1006734 62,22 27/05/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1006781 144,72 27/05/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1008822 102,93 27/05/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1008864 49,53 27/05/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1010521 118,76 27/05/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1010567 75,30 27/05/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1016969 40,16 06/06/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1018993 286,25 06/06/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1012851 114,88 06/06/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1012872 61,77 06/06/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1014820 167,68 06/06/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1014868 53,04 06/06/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1016893 99,21 06/06/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1016944 40,33 06/06/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1018975 125,64 06/06/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1019019 76,30 06/06/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1020971 12,20 12/07/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1024975 20,44 12/07/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1021084 108,20 12/07/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1021125 77,62 12/07/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1021275 30,30 12/07/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1023074 86,74 12/07/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1023121 50,05 12/07/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1023128 8,22 12/07/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1025201 95,69 12/07/2011

(9)

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1027248 69,76 12/07/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1027273 59,34 12/07/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1028738 26,89 10/08/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1028743 44,50 10/08/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1028706 47,89 10/08/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1028792 2,36 10/08/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1028813 246,95 10/08/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1028915 61,80 10/08/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1028990 12,28 10/08/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1029199 38,86 10/08/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1029241 204,25 10/08/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1029277 65,21 10/08/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1029279 12,28 10/08/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1029291 60,17 10/08/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1029322 12,28 10/08/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1030809 15,84 10/08/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1030816 5,32 10/08/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1032980 16,11 10/08/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1033002 2,53 10/08/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1029153 67,14 10/08/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1029186 64,53 10/08/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1031074 80,70 10/08/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1031125 53,81 10/08/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1033141 56,71 10/08/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1033178 71,53 10/08/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1035370 66,33 10/08/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1035426 89,19 10/08/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1037386 55,98 10/08/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1037427 67,25 10/08/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1039427 8,24 06/09/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1039468 21,25 06/09/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1039508 5,42 06/09/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1039563 114,23 06/09/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1039710 295,11 06/09/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1040426 6,15 06/09/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1041796 20,18 06/09/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1042415 66,02 06/09/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1043818 98,30 06/09/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1039425 81,23 06/09/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1039447 89,70 06/09/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1042448 92,45 06/09/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1042494 73,92 06/09/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1044038 68,40 06/09/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1044090 71,09 06/09/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1045895 1,73 06/09/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1046033 53,39 06/09/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1046051 80,14 06/09/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1048810 30,38 19/10/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1051958 50,86 19/10/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1052776 16,77 19/10/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1049453 122,96 19/10/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1050829 401,45 19/10/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1048565 83,98 19/10/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1048590 76,39 19/10/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1050809 100,66 19/10/2011

(10)

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1052581 89,56 19/10/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1052591 42,88 19/10/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1054557 64,12 19/10/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1054575 59,93 19/10/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1060826 6,37 10/11/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1065482 27,25 10/11/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1065506 6,70 10/11/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1065577 5,73 10/11/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1057248 99,53 10/11/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1057249 43,34 10/11/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1058750 69,52 10/11/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1058781 45,47 10/11/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1060559 57,84 10/11/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1060582 39,02 10/11/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1062932 108,16 10/11/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1062970 51,24 10/11/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1064990 62,76 10/11/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1065022 46,85 10/11/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1065421 21,55 10/11/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1070911 11,84 10/11/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1066739 91,88 19/12/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1066783 55,20 19/12/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1068706 87,00 19/12/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1068720 41,04 19/12/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1070632 79,75 19/12/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1070651 55,38 19/12/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1072535 74,84 19/12/2011

SUPERMERCADOS COP S.A. A07056666 C9A1072558 54,46 19/12/2011

TALLER RESTAURACIO BISBAT MALLORCA R0700002I 134 2324,60 02/11/2010

TALLERES INCAUTOMOCION S.L. B07040777 F1-1450 380,05 12/07/2011 TALLERES INCAUTOMOCION S.L. B07040777 F10001651 236,18 10/10/2011 TALLERES INCAUTOMOCION S.L. B07040777 F10001736 1076,22 14/11/2011 TELIM, S.L. B07056252 301776 6779,81 08/09/2010 TELIM, S.L. B07056252 310735 283,88 10/05/2011 TELIM, S.L. B07056252 311007 578,90 14/06/2011 TELIM, S.L. B07056252 311008 325,21 14/06/2011 TELIM, S.L. B07056252 311009 421,17 14/06/2011 TELIM, S.L. B07056252 311010 98,09 14/06/2011 TELIM, S.L. B07056252 311263 1085,60 12/07/2011 TELIM, S.L. B07056252 311264 195,47 12/07/2011 TELIM, S.L. B07056252 311265 356,62 12/07/2011 TELIM, S.L. B07056252 311266 239,99 12/07/2011 TELIM, S.L. B07056252 311267 179,41 12/07/2011 TELIM, S.L. B07056252 311562 216,02 10/08/2011 TELIM, S.L. B07056252 311563 318,22 10/08/2011 TELIM, S.L. B07056252 311816 148,31 09/09/2011 TELIM, S.L. B07056252 311815 225,46 09/09/2011 TELIM, S.L. B07056252 312079 3228,48 05/10/2011 TELIM, S.L. B07056252 312080 25,26 05/10/2011 TELIM, S.L. B07056252 312081 615,49 05/10/2011 TELIM, S.L. B07056252 312082 21,54 05/10/2011 TELIM, S.L. B07056252 312280 209,80 10/11/2011 TELIM, S.L. B07056252 312281 82,91 10/11/2011 TELIM, S.L. B07056252 312282 130,94 10/11/2011 TELIM, S.L. B07056252 312529 261,15 14/12/2011 TELIM, S.L. B07056252 312530 166,91 14/12/2011

(11)

TELIM, S.L. B07056252 312531 174,40 14/12/2011 TOCFUSIO G57733669 2011001 1180,00 12/12/2011 TONERCLASS S.L. B07757958 3706/11 345,27 05/05/2011 TONERCLASS S.L. B07757958 4533/11 263,44 27/05/2011 TONERCLASS S.L. B07757958 5772/11 337,17 30/06/2011 TONERCLASS S.L. B07757958 6505/11 118,06 26/07/2011 TONERCLASS S.L. B07757958 7208/11 89,20 12/08/2011 TONERCLASS S.L. B07757958 9118/11 238,19 21/10/2011 TONERCLASS S.L. B07757958 9682/11 105,37 14/11/2011 TONERCLASS S.L. B07757958 9788/11 52,69 17/11/2011 TONERCLASS S.L. B07757958 10010/11 12,98 24/11/2011 TONERCLASS S.L. B07757958 10708/11 271,02 20/12/2011

TORRENS MARI MARIA 41401317Y 1 66,00 24/11/2011

TRANSACOBO S.L. B57213928 AA001399 486,00 06/09/2011

TRANSPORTES SANITARIOS CLINIC BALEAR S.L. B07827520 T1100516 321,36 06/06/2011 TRANSPORTES SANITARIOS CLINIC BALEAR S.L. B07827520 T1101012 481,53 07/09/2011 TRANSPORTES SANITARIOS CLINIC BALEAR S.L. B07827520 T1101013 2232,54 07/09/2011

TRANSPORTS ES RAIGUER 2000, S.L. B57007767 176 1818,72 28/04/2011

TRANSPORTS ES RAIGUER 2000, S.L. B57007767 198 764,64 11/05/2011

TRANSPORTS ES RAIGUER 2000, S.L. B57007767 222 1639,44 24/05/2011

TRATAMIENTO ELECTRONICO BALEARES, S.L. B57214306 481 43,20 12/07/2011

TREMOLA ESPECTACLES S.L. B57680852 20 1180,00 09/09/2011

TRES SETZE 35 SL. B07730179 39/2011 472,50 15/04/2011

VIDAL BERGAS JORDI 43064784K 17 113,28 19/12/2011

WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A. A58417346 2011-35048 1729,31 04/11/2011

WURTH ESPAÑA S.A. A08472276 539451 172,52 11/05/2011

WURTH ESPAÑA S.A. A08472276 782225 167,03 10/08/2011

WURTH ESPAÑA S.A. A08472276 816486 172,52 19/08/2011

WURTH ESPAÑA S.A. A08472276 919295 491,45 27/09/2011

WURTH ESPAÑA S.A. A08472276 961267 97,94 05/10/2011

WURTH ESPAÑA S.A. A08472276 1165171 189,47 30/11/2011

GRUP DE TEATRE XAMO-XAMO G07848773 2011/2 1200,00 27/10/2011

ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS S.L. B07079668 1029401 64,98 07/06/2011

ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS S.L. B07079668 1029855 38,16 07/06/2011

ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS S.L. B07079668 1030332 125,97 21/06/2011

ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS S.L. B07079668 1030785 47,87 12/07/2011

ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS S.L. B07079668 1033634 140,27 19/10/2011

ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS S.L. B07079668 1034032 82,87 10/11/2011

ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS S.L. B07079668 1034428 78,38 24/11/2011

ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS S.L. B07079668 1034851 86,49 07/12/2011

(12)

EJERCICIO CONTABILIZACIÓN 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2010 2011 2011 2010 2012 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2009 2011

(13)

2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2004 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

(14)

2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

(15)

2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2008 2008 2009 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

(16)

2010 2011 2011 2012 2012 2011 2011 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

(17)

2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2009 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2011

(18)

2011 2011 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

(19)

2012 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2010 2010 2011 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

(20)

2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

(21)

2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2010 2011 2011 2011 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

(22)

2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012

Figure

Updating...

References

Related subjects :