• No se han encontrado resultados

INSTITUTO DE MATEMÁTICAS UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA MEMORIA DE ACTIVIDADES

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "INSTITUTO DE MATEMÁTICAS UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA MEMORIA DE ACTIVIDADES"

Copied!
67
0
0

Texto completo

(1)

INSTITUTO DE MATEMÁTICAS

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Ano 2007

(2)
(3)

MEMORIA DE ACTIVIDADES DO INSTITUTO DE MATEMÁTICAS

1. Información institucional

2. Infraestructuras e equipamento científico

3. Actividades docentes

3.1. Programas de doutoramento 3.2. Curso de verán

4. Actividades investigadoras

4.1. Xornadas 4.2. Conferencias

5. Actividades de divulgación

5.1. Seminario de Iniciación á Investigación

6. Participación na organización de cursos e congresos

6.1. Cursos 6.2. Congresos 7. Publicacións

7.1. Actas do Seminario de Iniciación á Investigación

7.2. Curvature and Variational Modelling in Physics and Biophysics

(4)

1. Información institucional

INSTITUTO DE MATEMÁTICAS Facultade de Matemáticas Campus Universitario Sur

Avda. Lope Gómez de Marzoa, s/n 15782 Santiago de Compostela Tel. 981-563100. Ext.: 13377 Fax: 981-597054

URL: http://www.usc.es/imat E-mail: imatsec@usc.es EQUIPO DE DIRECCIÓN

Director

Juan José Nieto Roig

(juanjose.nieto.roig@usc.es) Secretario

Eduardo García Río

(eduardo.garcia.rio@usc.es) Secretaría Administrativa

Manuel Porto Canosa (manuel.porto@usc.es) BOLSEIROS DE COLABORACIÓN

• Curso 2006-07: Eva Bello Vidal

CONSELLO CIENTÍFICO, integrado polos profesores Leovigildo Alonso Tarrio

Luis Ángel Cordero Rego Alberto Cabada Fernández José Manuel Fernández Vilaboa Eduardo García Río

Antonio Gómez Tato

Wenceslao González Manteiga José María Isidro Gómez Manuel Ladra González Juan José Nieto Roig Juan Manuel Viaño Rey

reuniuse en varias ocasións ao longo do ano 2007 para tratar diversos asuntos relacionados có desenvolvemento das actividades do IMAT.

(5)

2. Infraestructura e equipamento científico

2.1.- Mantemento dunha páxina web con información institucional e divulgativa das actividades do Instituto.

http://www.usc.es/imat.

2.2.- O Instituto segue a utilizar como sede do mesmo un despacho da Facultade de Matemáticas contiguo ao Decanato e á Sala de Xuntas, grazas á Facultade de Matemáticas en tanto non dispoña de locais propios.

3. Actividades docentes

No período de referencia desta Memoria de Actividades (xaneiro-decembro de 2007), o Instituto de Matemáticas organizou ou participou directamente na organización das seguintes actividades:

3.1. Programas de doutoramento

O Instituto participa como corresponsable científico e responsable administrativo, en colaboración cos Departamentos de Álxebra, Análise Matemática e Xeometría e Topoloxía, nos seguintes Programas de Doutoramento:

Programa 6070-06-1, curso 2006-07

.

Título: Matemáticas (Álxebra, Análise Matemática e Xeometría e Topoloxía).

Número de alumnos: 5. Coordinador: Eduardo García Río.

• Programa 6070-07-1, curso 2007-08.

Título: Matemáticas (Álxebra, Análise Matemática e Xeometría e Topoloxía).

Número de alumnos: 6. Coordinador: Eduardo García Río.

(6)

3.2. Cursos de verán

Curso: Aplicacións da bioinformática en acuicultura, a gripe aviaria (H5N1), microarrays, e SNPs

16-20 xullo 2007

Facultade de Matemáticas

Colaboran: Instituto de Matemáticas, Facultade de Matemáticas, Rede Galega de Bioinformática.

Director: José A. Alvarez Dios Secretario: Manuel Calaza Cabanas

Introducción

A bioinformática é unha ciencia interdisciplinar que se ocupa do uso de técnicas matemáticas, informáticas, algorítmicas e estatísticas para resolver problemas biolóxicos, desde o ensamblaxe de xenomas completos ata a modelación da evolución. Pretendemos con este curso a implicación da USC na formación e transmisión de coñecemento punteiro aos seus alumnos e á sociedade en xeral, posto que as actuais licenciaturas non tratan estes temas en profundidade nin tampouco se dispoñen de estudos específicos sobre o tema: é máis, a nivel nacional, existen aínda moi poucos cursos de formación sobre o tema, malia a súa crecente importancia.

Especialmente nos aspectos avanzados que trataremos no curso.

No curso de verán que propoñemos preténdese ofrecer un primeiro nivel de formación, tanto teórico como práctico, nalgunhas das técnicas máis importantes e de maior proxección futura da bioinformática de hoxe.

O momento actual en Galicia é dunha explosión en recursos humáns e materiais destinados á acuicultura, coa ampliación de REGABA (rede galega en biotecnoloxía e acuicultura), o seu probable liderado nunha rede similar a nivel estatal, e a estreita colaboración coas empresas do sector asentadas en Galicia. O grupo proponente do curso colabora activamente apoiando devanditas iniciativas, de notable carga bioinformática, que requirirán a formación de persoal especializado.

Así mesmo, o advenimento de novas técnicas de secuenciación como "454 sequencing" contribuirá a unha maior e máis rápida xeración de datos de secuenciación, o que disparará a demanda de ferramentas matemáticas e bioinformáticas, e profesionais instruídos no seu uso correcto.

A gripe aviar é un tipo de gripe que se hospeda en aves e que pode infectar varias especies de mamíferos, o home entre elas. Foi identificado en Italia por primeira vez ao principio do século pasado, e agora sábese que existe no mundo enteiro. Dada a actualidade do tema parécenos oportuno revisar varias das ferramentas bioinformáticas existentes que nos permitan facer unha valoración crítica do difundido sobre a enfermidade na maioría dos medios de comunicación.

Os SNPs (ou polimorfismos dun só nucleótido), que constitúen o 90% da variación xenética no genoma humano entre individuos estannos proporcionando valiosa información sobre a resposta do individuo fronte a enfermidades, bacterias, virus, e ata información sobre a etnia e características morfológicas.

Un microarray de ADN é unha colección de "spots" ou puntos de ADNc, ARN... microscópicos adheridos a

(7)

investigadores úsanos para identificar variación xenética en individuos en poboacións, mutaciones en cancro, comparacións entre células sas e doentes, etc. O abaratamiento de custos traerá consigo o seu uso xeneralizado e a necesidade dun experto en analizar os datos contidos.

Neste curso farase especial fincapé nos aspectos relacionados cos modelos matemáticos subyacentes ás técnicas bioinformáticas, e que poden orientar a unha utilización máis crítica e rigorosa destas. Por outra banda, preténdese mostrar como estas mesmas técnicas bioinformáticas son utilizadas en diversos casos prácticos desenvolvidos nos diversos talleres do curso. A devandita formación será impartida por profesionais familiarizados co uso diario desas técnicas.

O formato do curso cunha gran compoñente práctica de talleres asociados a sesións teóricas foi nun principio suxerido polos alumnos de cursos anteriormente organizados polo grupo, e a experiencia demostra que foi moi popular, produtiva e gratificante para os alumnos. A capacidade das aulas de informática dispoñibles (25 persoas), unida á forte demanda do curso, aconsella desdoblar o alumnado en dous grupos para así poder ofertar 50 prazas. Isto obriga á intervención en varias sesións dalgúns dos ponentes, que preferiblemente deben ser os mesmos que teñan impartido a correspondente sesión teórica.

Obxectivos

Os principais obxectivos que se persegue alcanzar neste curso pódense resumir en:

a. Proporcionar aos alumnos universitarios de primeiro e segundo ciclo unha primeira aproximación a técnicas bioinformáticas sofisticadas tales como os microarrays e os SNPs ás que non teñen acceso nos seus plans de estudo.

b. Facer unha revisión profunda e crítica das ferramentas bioinformáticas de uso habitual nos laboratorios onde a biología molecular xoga un importante papel, utilizando para iso a análise do virus da gripe aviar como fío condutor.

c. Poñer de manifesto a importancia dos SNPs en contextos como a investigación biomédica, o diagnóstico de enfermidades e o desenvolvemento de novos fármacos.

d. Visualizar os microarrays como ferramenta para estudar unha enfermidade xenética, a súa evolución e medir a efectividad dos tratamentos empregados a través dos niveis de expresión génica dos xenes causantes de tal enfermidade.

e. Proporcionar unha formación práctica no manexo dalgunhas aplicacións bioinformáticas de uso actual nos laboratorios onde se empregan as técnicas mencionadas anteriormente (NCBI influenza virus resource, R, Bioconductor,...)

f. Mostrar as posibilidades de desenvolvemento profesional no campo da bioinformática. En particular, o crecemento das empresas galegas de acuicultura requirirá persoal especializado en aplicacións bioinformáticas.

Profesorado

Prof. Dr. D. José A. Alvarez Dios, profesor titular de Matemática Aplicada da USC.

Profa. Dra. Dña. Carmen Bouza Fernández, profesora titular de Xenética da USC.

(8)

Prof. D. Manuel Calaza Cabanas, profesor asociado de Matemática Aplicada da USC.

Prof. Dr. D. Angel Carracedo Álvarez, catedrático de Medicina Legal e Toxicología da USC.

Prof. Dr. D. Javier Costas, investigador do Instituto de Medicina Legal da USC.

Dr. D. José Carlos Fernández, investigador do Departamento de Xenética da USC.

Prof. Dr. D. Antonio Gómez Tato, profesor titular de Xeometría e Topoloxía da USC.

Dra. Dña. Belén Gómez Pardo, investigadora Parga Pondal da USC.

Prof. Dr. D. Manuel Lemos Ramos, profesor titular de Microbiología da USC.

Prof. Dr. D. Paulino Martínez Portela, profesor titular de Xenética da USC.

Prof. Dr. D. Juan José Nieto Roig, catedrático de Análise Matemática da USC.

Dr. D. Christopher Phillips, investigador do Instituto de Medicina Legal da USC.

Contenidos

Os aspectos concretos sobre os que pretendemos que se desenvolvan as distintas conferencias podemos agrupalos en tres bloques distintos:

Bloque 1 (gripe aviar e técnicas de visualización). Profesores: Manuel Lemos Ramos, José Carlos Fernández López, Juan José Neto Roig, José A. Alvarez Dios, Manuel Calaza Cabanas, e Antonio Gómez Tato. 9 horas.

Esta primeira parte do curso, que ademais será a primeira cronológicamente, se estructurará nun total de cinco conferencias e un obradoiro práctico. Utilizarase como fío condutor a análise bioinformática do virus H5N1 responsable dos focos de gripe aviar que ocorreron nestes últimos meses. Dada a “alarma social” xerada en torno a este tema e máis concretamente a posibilidade dunha pandemia xerada por devandito virus, cremos que será o suficientemente atractivo para os alumnos e serviranos para revisar a través do estudo deste caso as técnicas bioinformáticas de uso habitual nos laboratorios de bioloxía molecular. O noso obxectivo é o de achegar aos alumnos á boa praxe en torno a estas técnicas e aclarar no posible algunhas dúbidas que se suscitan habitualmente entre o persoal destes laboratorios á hora de utilizalas. Pretendemos estudar este virus (na medida que se coñece información sobre el) vendo desde as técnicas de secuenciación pasando polo acceso a bases de datos, a realización de aliñamentos, execucións de BLAST ou árbores de filoxenia. Concluiremos coa realización dun obradoiro práctico no que veremos en funcionamento todas estas técnicas traballando sobre secuencias reais. Neste obradoiro farase uso fundamentalmente das numerosas ferramentas de software libre dispoñibles a través da web. Deste xeito remarcamos un dos aspectos fundamentais da bioinformática actual: a gran cantidade de recursos, boas ferramentas e bases de datos de libre acceso dispoñibles en Internet, mediante protocolos maduros, como HTTP, e novos protocolos que están gañando en popularidade, como RSS.

A nosa proposta de títulos para as conferencias e o obradoiro é a seguinte:

“Nocións de bioloxía molecular para bioinformáticos”. Manuel Lemos Ramos.

“Secuenciación de ADN: de experimentos in vivo a experimentos insilico ”. José Carlos Fernández López.

(9)

“Uso do Influenza Virus resource na análise do H5N1”. Antonio Gómez Tato.

“Obradoiro práctico: gripe aviar e filoxenia”. Manuel Calaza Cabanas e José Antonio Álvarez Divos.

Bloque 2 (acuicultura). Profesores: Paulino Martínez Portela, Carmen Bouza Fernández, e José Carlos Fernández López. 6 horas.

Nesta segunda parte do curso expoñeranse algúns problemas crave nas actividades de I+D en acuicultura cunha importante carga bioinformática. A análise de expresión génica de potenciais reproductores infectados por certos patóxenos habituais será o fío condutor para a revisión das distintas ferramentas bioinformáticas implicadas en todas as fases do problema de caracterizar individuos resistentes ás infeccións de interese. En particular, os alumnos tomarán contacto coas ferramentas bioinformáticas necesarias para obter e procesar cromatogramas dun secuenciador, co fin de desenvolver librerías de expresión. Devanditos datos poderían empregarse no deseño dun microarray para caracterizar os reproductores resistentes, de evidente interese comercial e estratéxico. Comentaranse outras aplicacións xenéticas deste tipo de librerías. Ademais, exploraranse as vantaxes dun uso combinado da xenómica funcional e a xenómica estructural (mapa xenético) na selección de reproductores idóneos. Este bloque iría acompañado dun obradoiro de prácticas. As propostas de títulos serían as seguintes:

“Aplicacións dun microarray á análise de expresión génica en acuicultura”. Paulino Martínez Portela.

“Aplicacións da análise xenómico integrado: microarrays e xenómica estructural en especies mariñas”. Carmen Bouza Fernández.

“Obradoiro práctico: proceso de elaboración dunha librería de ESTs”. José Carlos Fernández López.

Bloque 3 (microarrays). Profesores: José A. Alvarez Dios, Manuel Calaza Cabanas, e Antonio Gómez Tato. 9 horas.

Nesta terceira parte do curso pretendemos que os alumnos realicen unha primeira toma de contacto cunha das técnicas bioinformáticas de hoxe máis sofisticadas: os microarrays. Son varios os aspectos que queremos tratar, desde os máis básicos (que non sinxelos) que van desde as consideracións bioestadísticas sobre a análise de datos de expresión génica, pasando polos tipos de microarrays, as consideracións biolóxicas e matemáticas relativas ao deseño e construción dun microarray e as súas aplicacións médicas, farmacolóxicas, en selección de individuos resistentes a enfermidades, etc. Neste bloque do curso programamos a realización de dous obradoiros prácticos: o primeiro deles irá enfocado á utilización de ferramentas gráficas que permitan ao usuario realizar os axustes necesarios nas imaxes de microarrays para a súa posterior análise estatística co fin de evaluar dos niveis de expresión xénica. Para iso utilizaranse imaxes tomadas dalgunha das bases de datos existentes sobre microarrays e intentarase reproducir, polo menos en parte, a análise xa realizada sobre a imaxe en cuestión. No segundo deles, intentaranse repetir análises similares pero da man das ferramentas de programación bioinformática máis empregadas polos investigadores no campo dos microarrays: R, Bioconductor e Matlab.

A nosa proposta de títulos para as conferencias e obradoiros é a seguinte:

“Microarrays como ferramenta para a análise da expresión génica”. José Antonio Álvarez Dios.

“Segmentación e extracción de datos de imaxes de microarrays”. Manuel Calaza Cabanas.

“Análise de microarrays con R, Bioconductor e MatLab”. Antonio Gómez Tato.

“Obradoiro Práctico: Segmentación e extracción de datos de imaxes de microarrays”. Manuel Calaza Cabanas e Antonio Gómez Tato.

(10)

Dios e Antonio Gómez Tato.

Bloque 4 (SNPs). Profesores: Christopher Phillips, Javier Costas Costas, e Anxo Carracedo Álvarez. 6 horas.

Os SNPs ou variacións simples de núcleotidos, convertéronse nunha importante ferramenta bioinformática nos últimos tempos da man da farmacoxenómica, a xenética de poboacións e as ciencias forenses. Os SNPs están resultando de utilidade na comprensión de por que os individuos teñen diferentes comportamentos en relación á absorción ou eliminación dun medicamento, ou por que un individuo experimenta un efecto secundario fronte a un medicamento e outros non. Tamén poden servir os SNPs como marcadores de xenes asociados a enfermidades. A utilización dos SNPs no estudo da resposta xenética ao fornezo de novos medicamentos, será de gran axuda no desenvolvemento da medicina “personalizada”. O poder discriminante dos SNPs entre individuos fixo que adquiran un papel relevante no campo da identificación forense e na clasificación poblacional de individuos. A inxente cantidade de información que xerou a procura de SNPs no xenoma humán estase recollendo en grandes bases de datos como a do proxecto Hapmap e dbSNP do NCBI. As conferencias previstas permitirán aos alumnos tomar contacto cun tema puntero de investigación nesta universidade. Os contidos desta parte do curso se estructurarán en catro conferencias para as que se propoñen os seguintes títulos:

“Unha perspectiva xenética poblacional baseada en SNPs: implicaciones en biomedicina”. Antonio Salas Ellacuriaga.

“O proxecto internacional HapMap: aplicacións en biomedicina”. Javier Costas Costas.

“Assessment of SNPs and data analysis for association studies”. Christopher Phillips.

“Farmacoxenómica e Farmacoxenética”. Angel Carracedo Álvarez.

Número de horas lectivas: 30 horas.

Límite máximo de alumnos:

debido ao uso de ordenadores para as sesións prácticas de programas, as limitacións de espazo da aula de informática da que dispoñamos, e as limitacións en persoal docente, se propón un límite de 50 plazas.

(11)

4. Actividades investigadoras

4.1 Xornadas

• Presentación

Novas infraestructuras para a investigación matemática en España Satustiano Mato de la Iglesia

José M. Barja Pérez Javier García Tobío

Manuel de León Rodríguez

(12)

INSTITUTO DE MATEMÁTICAS

INSTITUTO DE MATEMÁTICAS

Novas infraestructuras para a investigación matemática

en España

Don Salustiano MATO DE LA IGLESIA , Director Xeral de Investigación, Desenvolvemento e

Innovación da Xunta de Galicia

Prof. José M. BARJA PÉREZ ,

Reitor da Universidade da Coruña

Don Javier GARCÍA TOBÍO , Director Xerente do CESGA

Prof. Manuel de LEÓN RODRÍGUEZ , Profesor de Investigación do CSIC

Día: Mércores 7 de Novembro de 2007 12:00-12:10 h. Presentación

12:10-12:50 h. Situación actual: iniciativas en marcha 12:50-13:30 h. Debate sobre futuras actuaciones

Salón de graos

Facultade de Matemáticas

INSTITUTO DE MATEMÁTICAS

INSTITUTO DE MATEMÁTICAS

(13)

4.2 Conferencias

• Estudio de algunos sistemas dinámicos discretos via escuaciones diferenciales:

Víctor Mañosa Fernández

• Sub e sobre solucións ordeadas en problemas de contorno de cuarta orde:

Ricardo Roque

• Existencia, non existencia e resultados de multiplicidade para certas ecuacións de vigas:

Feliz Minhós

• Homoclinic and periodic solutions of fourth-order model differential equiations:

Stepan Tersian

• La categoría de Lusternik-Schnierlmann para variedades de Satake vistas como grupoides de Lie:

Hellen Colman

• Estructuras casi-Hermíticas de energía mínima:

Luis Hernández Lamoneda

• Heat content asymptotics:

Peter B. Gilkey

• On the asymptotics of eigenvalue distribution on:

Hyunsuk Kang

• Curvature homogeneous manifolds:

Corey Dunn

• Holonomy of pseudo-Riemannian cones:

Thomas Leistner

• Eigenvalue estimates for minimal surfaces in hyperbolic space:

Alberto Candel

• Formal languages and the word problem:

Gretchen Ostheimer

• Curvature properties of three-dimensional Lorentz metrics:

Ali Haji Badali

(14)

INSTITUTO DE MATEMÁTICAS

INSTITUTO DE MATEMÁTICAS

ANUNCIO DE CONFERENCIA

Estudio de algunos sistemas dinámicos

discretos via ecuaciones diferenciales

Prof. Víctor MAÑOSA FERNÁNDEZ

Departamento de Matemática Aplicada III, Universidad Politécnica de Catalunya

Día: 13 de Febreiro de 2007, ás 12:00 h.

Aula 10

Facultade de Matemáticas

Campus Universitario Sur INSTITUTO DE MATEMÁTICAS

INSTITUTO DE MATEMÁTICAS

(15)

INSTITUTO DE MATEMÁTICAS

INSTITUTO DE MATEMÁTICAS

ANUNCIO DE CONFERENCIA

Sub e sobre solucións

ordeadas en problemas de contorno de cuarta orde

Prof. Ricardo ROQUE

Centro de Matemática e Aplicacoes Fundamentais, Universidade de Lisboa, Portugal

Día: 27 de Febreiro de 2007, ás 11:00 h.

Aula Seminario

Departamento de Análise Matemática

Facultade de Matemáticas

Campus Universitario Sur

INSTITUTO DE MATEMÁTICAS

(16)

INSTITUTO DE MATEMÁTICAS

INSTITUTO DE MATEMÁTICAS

ANUNCIO DE CONFERENCIA

Existencia, non existencia e resultados de

multiplicidade para certas ecuacións de vigas

Prof. Feliz MINHÓS

Departamento de Matemática, Centro de Investigaçao en Matemática e Aplicaçoes, Universidade de Évora, Portugal

Día: 27 de Marzo de 2007, ás 11:00 h.

Salón de Graos

Facultade de Matemáticas

Campus Universitario Sur INSTITUTO DE MATEMÁTICAS

INSTITUTO DE MATEMÁTICAS

(17)

INSTITUTO DE MATEMÁTICAS

INSTITUTO DE MATEMÁTICAS

ANUNCIO DE CONFERENCIA

Homoclinic and periodic solutions of fourth-order

model differential equations

Prof. Stepan TERSIAN

Centre of Applied Mathematics and Informatics, Angel Kanchev University of Ruse, Bulgaria

Día: 5 de Xuño de 2007, ás 11:00 h.

Aula 10

Facultade de Matemáticas

Campus Universitario Sur INSTITUTO DE MATEMÁTICAS

INSTITUTO DE MATEMÁTICAS

(18)

INSTITUTO DE MATEMÁTICAS

INSTITUTO DE MATEMÁTICAS

ANUNCIO DE CONFERENCIA

La categoría de

Lusternik-Schnierlmann para variedades de

Satake vistas como grupoides de Lie

Prof. Hellen COLMAN

Department of Mathematics, Wilbur Wright College, USA

Día: 13 de Xuño de 2007, ás 12:00 h.

Aula 8

Facultade de Matemáticas

Campus Universitario Sur INSTITUTO DE MATEMÁTICAS

INSTITUTO DE MATEMÁTICAS

(19)

INSTITUTO DE MATEMÁTICAS

INSTITUTO DE MATEMÁTICAS

ANUNCIO DE CONFERENCIA

Estructuras casi-

Hermíticas de energía mínima

Prof. Luis Hernández LAMONEDA

Centro de Investigación en Matemáticas CIMAT, Mexico

Día: 3 de Xullo de 2007, ás 12:00 h.

Aula 8

Facultade de Matemáticas

Campus Universitario Sur INSTITUTO DE MATEMÁTICAS

INSTITUTO DE MATEMÁTICAS

(20)

INSTITUTO DE MATEMÁTICAS

INSTITUTO DE MATEMÁTICAS

ANUNCIO DE CONFERENCIA

Heat Content Asymptotics

Prof. Peter B. GILKEY

Department of Mathematics, University of Oregon, USA

Día: 11 de Xullo de 2007, ás 11:00 h.

Aula 10

Facultade de Matemáticas

Campus Universitario Sur INSTITUTO DE MATEMÁTICAS

INSTITUTO DE MATEMÁTICAS

(21)

INSTITUTO DE MATEMÁTICAS INSTITUTO DE MATEMÁTICAS

ANUNCIO DE CONFERENCIA

On the Asymptotics of

Eigenvalue Distribution on  2

Prof. Hyunsuk KANG

School of Mathematics, University of Birmingham, UK

Día: 12 de Xullo de 2007, ás 11:00 h.

Aula 10

Facultade de Matemáticas

Campus Universitario Sur INSTITUTO DE MATEMÁTICAS

INSTITUTO DE MATEMÁTICAS

(22)

INSTITUTO DE MATEMÁTICAS

INSTITUTO DE MATEMÁTICAS

ANUNCIO DE CONFERENCIA

Curvature homogeneous manifolds

Prof. Corey DUNN

Mathematics Department, California State University, San Bernardino, USA

Día: 18 de Xullo de 2007, ás 10:00 h.

Aula 10

Facultade de Matemáticas

Campus Universitario Sur INSTITUTO DE MATEMÁTICAS

INSTITUTO DE MATEMÁTICAS

(23)

INSTITUTO DE MATEMÁTICAS

INSTITUTO DE MATEMÁTICAS

ANUNCIO DE CONFERENCIA

Holonomy of pseudo- Riemannian cones

Prof. Thomas LEISTNER

Mathematics Department, Hamburg University, Germany

Día: 18 de Xullo de 2007, ás 11:30 h.

Aula 10

Facultade de Matemáticas

Campus Universitario Sur INSTITUTO DE MATEMÁTICAS

INSTITUTO DE MATEMÁTICAS

(24)

INSTITUTO DE MATEMÁTICAS

INSTITUTO DE MATEMÁTICAS

ANUNCIO DE CONFERENCIA

Eigenvalue estimates for minimal surfaces in

hyperbolic space

Prof. Alberto CANDEL

Mathematics Department, California State University, Northridge, USA

Día: 20 de Xullo de 2007, ás 12:00 h.

Aula 9

Facultade de Matemáticas

Campus Universitario Sur INSTITUTO DE MATEMÁTICAS

INSTITUTO DE MATEMÁTICAS

(25)

INSTITUTO DE MATEMÁTICAS

INSTITUTO DE MATEMÁTICAS

ANUNCIO DE CONFERENCIA

Formal Languages and the Word Problem

Prof. Gretchen OSTHEIMER

Computer Science Department, Hofstra University, Hempstead, NY, USA

Día: 24 de Xullo de 2007, ás 11:00 h.

Aula 8

Facultade de Matemáticas

Campus Universitario Sur INSTITUTO DE MATEMÁTICAS

INSTITUTO DE MATEMÁTICAS

(26)

INSTITUTO DE MATEMÁTICAS

INSTITUTO DE MATEMÁTICAS

ANUNCIO DE CONFERENCIA

Curvature properties of three-dimensional

Lorentz metrics

Prof. Ali HAJI BADALI

Department of Mathematics, University of Tabriz, Irán

Día: Mércores 28 de Novembro de 2007 Hora: 17:00h.

Aula 10

Facultade de Matemáticas

Campus Universitario Sur INSTITUTO DE MATEMÁTICAS

INSTITUTO DE MATEMÁTICAS

(27)

5. Actividades de divulgación

5.1 Seminario de Iniciación á Investigación

Ao longo do ano 2006 desenvolveronse as actividades do Seminario de Iniciación á Investigación. Esta actividade quedou recollida nas actas que se adxuntan de seguido.

ƒ Álgebra é nome de muller: Ana Belén Rodríguez Raposo

ƒ Técnicas espectrais na estatística: Rosa María Crujeiras Casais

ƒ ¿Por qué se rompe una viga?: María Teresa Sánchez Rúa

ƒ Categoría L-S en Foliaciones: Carlos Meniño Cotón

ƒ ¿Cuánto debería costar un peaje?: Manuel A. Mosquera Rodríguez

ƒ Equilibrio de Nash aplicado a un problema de control medioambiental: Néstor García Chan

ƒ Homología y GAP: Pablo Fernández Ascariz

ƒ Conxuntos de Cantor e dinámica: Pablo González Sequeiros

ƒ Número de ramificación de un árbol: María Pérez Fernández de Córdoba

ƒ O epitafio de Arquímides: José Carlos Díaz Ramos

ƒ Estadística y genética: Manuel García Magariños

ƒ Matemáticas y el protocolo de Kyoto: Laura Saavedra Lago

ƒ Algunas curvas famosas: Silvia Vilariño Fernández

ƒ Categorías en xeometría: Carlos Soneira Calvo

ƒ Regresión non paramétrica funcional: Adela Martínez Calvo

ƒ Curvatura e Relatividade: Miguel Brozos Vázquez

(28)

6. Participación na organización de cursos e congresos

6.1 Cursos

• Escuela de Geometría de Lorentz

School on Lorentzian Geometry

The School on Lorentzian Geometry, as a complementary activity of the IV International Meeting on Lorentzian Geometry, will be hold in the same dates with compatible timetables.

We consider that the simultaneous organization of both activities will benefit each other, allowing students and young researchers participating in the School to be introduced in current topics of research in Lorentzian Geometry.

The School is intended to focus on a wide variety of issues from fundamentals to advanced questions, which within the frame of this school, can be covered in more detail.

Finally, we would like to remind that an only registration is required, covering all the activities for both the IV International Meeting and the School on Lorentzian Geometry.

ORGANIZING COMMITTEE

• Luis J. Alías Linares (Universidad de Murcia)

• Eduardo García Río (Universidad de Santiago de Compostela)

• Luis Hervella Torrón (Universidad de Santiago de Compostela)

• Miguel Sánchez Caja (Universidad de Granada)

• M. Elena Vázquez Abal (Universidad de Santiago de Compostela)

• Ramón Vázquez Lorenzo (Universidad de Santiago de Compostela)

SPONSORS

Universidade de Santiago de Compostela Facultade de Matemáticas Departamento de Xeometría e Topoloxía

Instituto de Matemáticas Universidade de Santiago de Compostela

Ministerio de Educación y Ciencia

Red Temática de Relatividad y Gravitación

(29)

• Summer School on Symbolic Computation

Welcome

The International Summer School on Symbolic Computation is addressed to researchers and students (mathematicians, physicists, computer scientist or engineers) who are at present, or will be in the future, users of packages of symbolic computation in their own fields of interest.

Algorithms in mathematics go hand by hand with packages of software in which they are implemented. Together they have recently established the field of Computational Algebra and came to play an important role both in theoretical and practical advances.

Among the several packages available, the school will be looking at three of the most interesting ones:

GAP (Groups, Algorithms, Programming)

A system for computational discrete algebra, with particular emphasis on Computational Group Theory. GAP provides a

programming language, a library of thousands of functions implementing algebraic algorithms written in the GAP language

as well as large data libraries of algebraic objects, as Lie Algebras

SINGULAR

A Computer Algebra System for polynomial computations with special emphasis on the needs of commutative algebra,

algebraic geometry, and singularity theory. It has a non commutative extension, PLURAL, which provides effective

computations for a large class of non commutative rings.

CoCoA (Computations in Commutative Algebra)

An algebraic system made to compute with numbers and polynomials oriented to commutative algebra and algebraic geometry

During the morning sessions the courses will essentially deal with the theoretical aspects both of the software and fields of application,

whereas in the afternoon sessions more computational aspects will be considered and discussed on a practical basis starting from zero.

The duration of the school will be one week covering a total of 30 lecture hours (15 theory hours and 15 practice hours).

The courses will be given by:

o Graham J. Ellis (National University of Ireland, Galway, Ireland)

(30)

o Viktor Levandovskyy (RWTH, Aachen, Germany)

The International Summer School will take place in the Faculty of Mathematics of the University of Santiago de Compostela.

COORDINATOR

Manuel Ladra González Departamento de Alxebra Facultade de Matemáticas

Avda. Lope Gómez de Marzoa, s/n 15782 Santiago de Compostela SPAIN

(+34) 981 563 100 ext 13138

SPONSORS

(31)

Commitees

SCIENTIFIC COMMITTEE

Francisco Castro (Universidad de Sevilla, Spain)

Graham J. Ellis (National University of Ireland, Galway, Ireland)

José L. Gómez Pardo (Universidade de Santiago de Compostela, Spain)

Manuel E. Ladra González (Universidade de Santiago de Compostela)

Viktor Levandovskyy (RWTH Aachen, Germany)

Tomás Recio (Universidad de Cantabria, Santander, Spain)

ORGANIZING COMMITTEE

Leovigildo Alonso Tarrío (Universidade de Santiago de Compostela, Spain)

José M. Casas Mirás ((Universidade de Vigo, Spain)

José M. Fernández Vilaboa (Universidade de Santiago de Compostela, Spain)

Felipe Gago Couso (Universidade de Santiago de Compostela, Spain)

Manuel Ladra González (Universidade de Santiago de Compostela)

José L. Freire Nistal (Universidade da Coruña, Spain)

Program

The duration of the course will be 30 hours (15 of theory and 15 of practices).

The course will be scheduled in morning and afternoon sessions.

Mornings will be mostly devoted to develop the most theoretic topics (basics and/or advanced) either in two 90 minute sessions separated by a 30 minute coffee break, or three one-hour sessions with one half an hour coffee break and another 15 minute break.

A similar schedule will operate in the afternoons, where the tutors and the assistants will provide help to the participants in the use of the computer algebra systems GAP, CoCoA and SINGULAR starting from zero. The tutorials will take place in the computer room of the Faculty of Mathematics. Participants who own laptops are encouraged to use them during the tutorials. The GAP, CoCoA and SINGULAR systems are available for downloading from the GAP, CoCoA and SINGULAR web pages.

The International Summer School will take place in the Faculty of Mathematics of the University of Santiago de Compostela.

(32)

INVITED SPEAKERS

The following professors have accepted to attend the International Graduate School as invited speakers:

o Graham J. Ellis (National University of Ireland, Galway, Ireland) o Anna M. Bigatti (University of Genova, Genova, Italy)

o Viktor Levandovskyy (RWTH, Aachen, Germany)

COURSES

1. A.M. BIGATTI: Computational Commutative Algebra (CoCoA) o Gröbner bases

o Hilbert functions o Ideal of points

2. G.J ELLIS: Computational group cohomology (GAP) o Introduction to group cohomology.

o Computing the additive cohomology of finite and certain infinite groups.

o Computing mod p cohomology rings of finite p-groups.

o Convex polytopes and the computation of integral cohomology rings of Artin groups and crystallographic groups.

3. V. LEVANDOVSKYY: Gröbner bases as a Tool for Homological Algebra in (Non-) Commutative Setting (SINGULAR)

o Non-commutative GR-algebras, close to commutative algebras.

o Finitely presented left, right and bi- modules in GR-algebras.

o Gröbner bases, Gröbner trinity and Gröbner basics for (parametric) modules.

o Homological algebra. Ext and Tor for centralizing bimodules.

o Hochschild cohomology and other applications.

(33)

PROVISIONAL TIMETABLE

Monday, 16 Tuesday, 17 Wednesday, 18 Thursday, 19 Friday, 20 9:45

Graham Ellis Computational Group Cohomology

V. Levandovskyy Gröbner bases in (Non)

Commutative Setting

Anna Bigatti Computational Commutative Algebra 10:45

Graham Ellis Computational Group Cohomology

Graham Ellis Computational Group Cohomology

coffee break coffee break coffee break

11:15

coffee break coffee break

11:45

Anna Bigatti Computational Commutative Algebra

V. Levandovskyy Lab. SINGULAR

Anna Bigatti Lab. CoCoA

12:15 break break break

12:30

Anna Bigatti Computational Commutative Algebra

Anna Bigatti Computational Commutative Algebra

13:15

Anna Bigatti Lab. CoCoA

Graham Ellis

&

Marc Röder Lab. GAP

Graham Ellis

&

Marc Röder Lab. GAP

13:30

13:45 - Lunch -

15:30

16:00

Graham Ellis Computational Group Cohomology Graham Ellis

&

Marc Röder Lab. GAP

V. Levandovskyy Gröbner bases in (Non)

Commutative Setting

coffee break

V. Levandovskyy Gröbner bases in (Non)

Commutative Setting

17:00

Graham Ellis

&

Marc Röder Lab. GAP

coffee break coffee break coffee break

17:30

coffee break

V. Levandovskyy Gröbner bases in (Non)

Commutative Setting

18:00 break

18:30 18:45

coffee break

Anna Bigatti Lab. CoCoA

V. Levandovskyy Lab. SINGULAR

V. Levandovskyy Lab. SINGULAR

19:00 V. Levandovskyy

Lab. SINGULAR Anna Bigatti

Lab. CoCoA

19:30

(34)

• Curvature and Variational Modelling in Physics and Biophysics

(35)

Welcome

The School is mainly addressed to young people coming from different disciplines with a common interest in variational problems defined by curvature energy functionals. An elementary background in Differential Geometry and Variational Calculus will be helpful, although short introductory basic issues can be considered within the courses' scope. The school's courses will be scheduled in morning and afternoon sessions.

During the morning sessions the courses will essentially deal with the theoretical study of

curves and surfaces which are minima or, more generally, critical points of energy functionals depending at most quadraticaly on their curvatures; these families of curves can be used to construct mathematical models of, for example, geodesics, relativistic particles (massive or massles) and elastic curves under different constraints. On the other hand the critical surfaces for this type of energies include not only very important families of classical surfaces (minimal and constant mean curvature surfaces, Willmore surfaces, etc…) but also they allow remarkable applications to Biophysics and Engineering, because they serve as ideal models for interfaces separating certain materials and/or fluids. Special attention will be paid to study of energies used to model biomembranes and vesicles and liquid crystals. The theoretical results can be set in contrast against actual experimental results obtained in the laboratory, and some modifications in the energy will be introduced in order to allow the description of more complex phenomena such as the adherence and contact of vesicles with rigid surfaces (wetting), colloids, polymers, esmetic liquid crystals, elastic wires and DNA, etc…

In the afternoon sessions more computational aspects will be considered and discussed on a practical basis. Not only from a purely computational point of view but also by studying graphic representation of critical points and numerical approaches.

The duration of the school will be two weeks covering a total of 50 lecture hours (30 theory hours and 20 practice hours). The first week has an “applications to the Physics” flavour while the second one is more focused on applications in BioPhysics. Contents within one week can be followed independently from the contents in the other. Each week, three 5 hour mini-courses in the morning segment and one 10 hour practical course in the afternoon segment will be offered. Morning will be devoted to develop the most theoretical topics (basics and/or advanced) in three one-hour sessions, including also possible presentations from those people attending the course. Practice courses in the afternoon will be given in sessions of two hours daily.

Theory courses will be given by:

o Prof. Manuel Barros (Universidad de Granada. Spain)

o Prof. Jan Kierfeld (Max Planck Institute of Colloids and Interfaces. Potsdam. Germany) o Prof. Reinhard Lipowsky (Max Plank Institute of Colloids and Interfaces. Potsdam. Germany) o Prof. Bennett Palmer (Idaho State Univ. Pocatello. USA)

o Prof. Christian Santangelo (University of Massachusetts. Amherst. USA) o Prof. David Singer (Case Western Reserve Univ. Cleveland. USA)

Afternoons will be devoted to develop the practical activities of a numerical, computational and graphic character and with a special attention to the development and implementation of software packages. Practice courses, focused on computational aspects will be given by:

o Prof. J. Carlos Díaz-Ramos (University College Cork. Ireland) o Prof. Josu Arroyo (Universidad del Pais Vasco. Spain)

The International Graduate School will take place in the Faculty of Mathematics of the University of Santiago de Compostela.

(36)

COORDINATORS

Óscar J. Garay

Departamento de Matemáticas Facultad de Ciencia y Tecnología Universidad del País Vasco Aptdo 644

48014 Bilbao Spain

Eduardo García Río

Departamento de Xeometría e Topoloxía Facultade de Matematicas

Universidade de Santiago de Compostela 15782 Santiago de Compostela

Spain

E-mail: oscarj.garay@ehu.es E-mail: xtedugr@usc.es

SPONSORS

Ministerio de Educación y Ciencia CONSOLIDER INGENIO-2010

Instituto de Matemáticas Universidade de Santiago de Compostela

Committees

ORGANIZING COMMITTEE

• Luis A. Cordero Rego (Universidad de Santiago de Compostela)

• Eduardo García Río (Universidad de Santiago de Compostela)

• Juan J. Nieto Roig (Universidad de Santiago de Compostela)

• M. Elena Vázquez Abal (Universidad de Santiago de Compostela)

• Ramón Vázquez Lorenzo (Universidad de Santiago de Compostela) SCIENTIFIC COMMITTEE

• Manuel Barros (Universidad de Granada, Spain)

• Marisa Fernández (Universidad del País Vasco, Spain)

• Ángel Ferrández (Universidad de Murcia, Spain)

• Oscar J. Garay (Universidad del País Vasco, Spain)

• Eduardo García Río (Universidad de Santiago de Compostela, Spain)

• R. Kamien (University of Pennsylvania, USA)

• R. Lipowsky (Max Planck Institüt of Colloids and Interfaces, Potsdam, Germany)

• U. Seifert (Institut für theoretical Physik, Universität Stuttgart)

(37)

Programme

The duration of the course will be 50 hours (30 of theory and 20 of practices).

The course will be scheduled in morning and afternoon sessions.

• Morning will be devoted to develop the most theoretic topics (basics and/or advanced) in three one-hour sessions each, also including possible presentations from those people attending the course.

• Afternoons will be devoted to develop the practical activities of a numerical, computational and graphic character, in sessions of two hours, and with a special attention to the development and implementation of software packages.

The International Graduate School will take place in the Faculty of Mathematics of the University of Santiago de Compostela.

INVITED SPEAKERS

The following professors have accepted to attend the International Graduate School as invited speakers:

• Prof. Josu Arroyo (Universidad del País Vasco. Spain)

• Prof. Manuel Barros (Universidad de Granada. Spain)

• Prof. José Carlos Díaz-Ramos (University College Cork. Ireland)

Prof. Jan Kierfeld (Max Planck Institute of Colloids and Interfaces. Potsdam. Germany)

Prof. Reinhard Lipowsky (Max Plank Institute of Colloids and Interfaces. Potsdam. Germany)

Prof. Bennett Palmer (Idaho State Univ. Pocatello. USA)

Prof. Christian Santangelo (University of Massachusetts. Amherst. USA)

Prof. David Singer (Case Western Reserve Univ. Cleveland. USA)

PROGRAM (with pdf-files of the abstracts)

This is the program and titles of the courses for the International Graduate School 'Curvature and variational modelling in Physics and Biophysics'.

(Clicking on each author the corresponding pdf-file with the abstract will be shown).

FIRST WEEK, SEPTEMBER 17 - 21 SECOND WEEK, SEPTEMBER 24 - 28

DAVID SINGER (Closed) Elastic Curves And Rods

BENNETT PALMER

Variational Problems Involving Surface Curvatures

CHRISTIAN SANTANGELO Geometry And Topology Of Liquid Cristals

JAN KIERFELD

Polymers and Filaments: From Variational Problems to Fluctuations

(38)

Particles, Magnetic Fields, Sigma Models

REINHARD LIPOWSKY

Morphological Transitions of Interfaces and Membranes

JOSU ARROYO Practical Session

JOSÉ CARLOS DÍAZ-RAMOS Computational methods in Mathematics

TIMETABLE

This is the timetable of the courses for the International Graduate School 'Curvature and variational modelling in Physics and Biophysics'.

MONDAY 17 TUESDAY 18 WEDNESDAY 19 THURSDAY 20 FRIDAY 21

9:30-10:30 D. SINGER D. SINGER D. SINGER C. SANTANGELO M. BARROS

10:30-11:30 D. SINGER D. SINGER C. SANTANGELO M. BARROS M. BARROS

11:30-12:00 Break Break Break Break Break

12:00-13:00 C. SANTANGELO M. BARROS C. SANTANGELO M. BARROS C. SANTANGELO

Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch

16:00-17:00 R. LIPOWSKY R. LIPOWSKY R. LIPOWSKY R. LIPOWSKY R. LIPOWSKY

17:00-18:30 J. ARROYO J. ARROYO J. ARROYO J. ARROYO J. ARROYO

MONDAY 24 TUESDAY 25 WEDNESDAY 26 THURSDAY 27 FRIDAY 28

9:30-10:30 B. PALMER B. PALMER

10:30-11:30 B. PALMER B. PALMER B. PALMER J. KIERFELD

11:30-12:00 Break Break Break Break

12:00-13:00 J. KIERFELD J. KIERFELD J. KIERFELD J. KIERFELD

Lunch Lunch Lunch Lunch

16:00-18:00 J.C. DÍAZ-RAMOS J.C. DÍAZ-RAMOS J.C. DÍAZ-RAMOS J.C. DÍAZ-RAMOS

(39)

6.2 Congresos

• IV International Meeting on Lorentzian Geometry

(40)

Welcome

Over the last few decades, there have appeared several research groups in Spain with a strong interest in Lorentzian geometry. This was not corresponded with a suitable interrelation among their protagonists. Thus, it seemed worthwhile to organise a series of periodical meetings allowing a better understanding of the research activity and promoting scientific exchange and collaboration in this area of mathematics. In addition, a key element in these scientific meetings is to encourage the participation of young students and new researchers in the field. In order to serve this purpose, the congress

"Lorentzian Geometry. Benalmádena 2001" was organised. Its aim was to gather researches interested in Lorentzian geometry in a suitable framework. The excellent results achieved during this meeting were reported in subsequent meetings (Geometría de Lorentz, Murcia 2003 and III International Meeting on Lorentzian Geometry, Castelldefels 2005) as "the spirit of Benalmádena".

The present congress intends, on the one hand, to keep alive this atmosphere of communication and, on the other hand, to introduce two important improvements: the internationalisation, by promoting new contacts and enhance co-operation with other foreign groups interested in Lorentzian geometry, and the collaboration with physicists, as it is essential to foster interaction and exchange of knowledge among researchers of different areas which have, nevertheless, a common and well defined stem. We consider that this interaction is positive and fruitful, both for researchers involved in fundamental science and for those interested in possible applications. What is more, we are convinced that no researcher should lose contact with basic science or its applications.

In relation with this last objective, we would like to emphasise that a School on Lorentzian Geometry is going to take place simultaneously with this congress. This school is organised as a complementary activity and is specially aimed at PhD students and young researchers. This activity is one of the events organised under the framework of the Thematic Network of Relativity and Gravitation and the timetables will be compatible. Both events will suppose a mutual benefit to each other and will allow students and young researchers attending the school to make contacts and widen their horizons in Lorentzian geometry.

Finally, we would like to remind that an only registration is required, covering all the activities for both the IV International Meeting and the School on Lorentzian Geometry, which will take place in the Faculty of Mathematics of the University of Santiago de Compostela.

CONTACT Eduardo García Río

Departamento de Xeometría e Topoloxía, Facultade de Matematicas, Universidade de Santiago de Compostela 15782 Santiago de Compostela, Spain

E-mail: xtedugr@usc.es

SPONSORS

Universidade de Santiago de Compostela Facultade de Matemáticas Departamento de Xeometría e Topoloxía

Instituto de Matemáticas Universidade de Santiago de Compostela

Ministerio de Educación y Ciencia

Red Temática de Relatividad y Gravitación

(41)

Committees

HONOUR COMMITTEE

• Xosé A. Sánchez Bugallo

Mayor of Santiago de Compostela

• Juan J. Nieto Roig

President of the Institute of Mathematics of the University of Santiago de Compostela

ORGANIZING COMMITTEE

• Luis J. Alías Linares (Universidad de Murcia)

• Eduardo García Río (Universidad de Santiago de Compostela)

• Luis Hervella Torrón (Universidad de Santiago de Compostela)

• Miguel Sánchez Caja (Universidad de Granada)

• M. Elena Vázquez Abal (Universidad de Santiago de Compostela)

• Ramón Vázquez Lorenzo (Universidad de Santiago de Compostela)

SCIENTIFIC COMMITTEE

• Luis J. Alías Linares (Universidad de Murcia, Spain)

• Helga Baum (Humboldt-Universität, Germany)

• Jean Pierre Bourguignon (IHÉS, France)

• Anna M. Candela (Università di Bari, Italy)

• Vicente Cortés Suarez (Universität Hamburg, Germany)

• Angel Ferrández Izquierdo (Universidad de Murcia, Spain)

• Gregory Galloway (University of Miami, USA)

• Eduardo García Río (Universidad de Santiago de Compostela, Spain)

• Paolo Piccione (Universidade de Sao Paulo, Brasil)

• Alfonso Romero (Universidad de Granada, Spain)

• Addolorata Salvatore (Università di Bari, Italy)

• Miguel Sánchez Caja (Universidad de Granada, Spain)

Programme

(42)

There will be invited talks of 50 minutes plus a 10 minutes discussion everyday in the morning session. These will be continued with shorter communications. Also, two mini-courses are planned in the afternoon sessions (three hours each course).

Poster sessions will be simultaneously scheduled, aimed to make place for short communications that could not be included in the timetable of talks.

The Meeting and the School on Lorentzian Geometry will take place in the Faculty of Mathematics (main lecture theatre).

Participants are encouraged to present posters or short communications by filling in the relevant data in the registration and contribution forms. A short abstract must be included.

The written version of the conferences will be subject to an external refereeing process. Accepted papers are expected to be published in a monograph.

INVITED SPEAKERS

The following professors have accepted to attend the congress as invited speakers:

Prof. Lars Andersson (University of Miami, USA)

Prof. Christian Baer (Universität Potsdam, Germany)

Prof. Helga Baum (Humboldt-Universität, Germany)

Prof. Piotr T. Chrusciel (Université de Tours, France)

Prof. Gregory Galloway (University of Miami, USA)

Prof. Thomas Leistner (The University of Adelaide, Australia)

• Prof. Marc Mars (Universidad de Salamanca, Spain)

Prof. Paolo Piccione (Universidade de Sao Paulo, Brazil)

Prof. Alfonso Romero (Universidad de Granada, Spain)

Prof. José M. Senovilla (Universidad del Pais Vasco, Spain)

TIMETABLE (with pdf-files of the talks)

(Clicking on each author the corresponding pdf-file with the talk will be shown).

2 Mini-Courses 8 Plenary Talks 20 Communications

Poster Session

MONDAY 5 TUESDAY 6 WEDNESDAY 7 THURSDAY 8

9:00-10:00 REGISTRATION AND OPENING

PIOTR T.

CHRUSCIEL

CHRISTIAN BAER

HELGA BAUM

10:00-11:00 GREGORY

GALLOWAY

PAOLO PICCIONE

ALFONSO ROMERO

JOSÉ M.

SENOVILLA

11:00-11:30 Coffee Coffee Coffee Coffee

11:30-12:00 A. García-Parrado R. Quiroga-Barranco E. Caponio

12:00-12:30

THOMAS LEISTNER

R. Giambo A. G. Colares M. A. Javaloyes

12:30-13:00 J. L. Flores G. Calvaruso M. L. Leite A. V. Germinario

(43)

15:30-16:00 J. L. M. Barbosa 16:00-16:30

MARC MARS (mini-course)

T. H. Otway 16:30-17:00 Poster Session - Coffee Poster Session - Coffee Poster Session - Coffee B. Ünal

17:00-17:30 Coffee

17:30-18:00

LARS ANDERSSON

(mini-course)

File 1 File 2

M. Scherfner

18:00-18:30 A. L. Albujer

18:30-19:00 A. Sanchez

20:00

RECEPTION AT THE TOWN

HALL

TIMETABLE (with pdf-files of the abstracts)

(Clicking on each author the corresponding pdf-file with the abstract will be shown).

2 Mini-Courses 8 Plenary Talks 20 Communications

Poster Session

MONDAY 5 TUESDAY 6 WEDNESDAY 7 THURSDAY 8

9:00-10:00 REGISTRATION AND OPENING

PIOTR T.

CHRUSCIEL

CHRISTIAN BAER

HELGA BAUM

10:00-11:00 GREGORY

GALLOWAY

PAOLO PICCIONE

ALFONSO ROMERO

JOSÉ M.

SENOVILLA

11:00-11:30 Coffee Coffee Coffee Coffee

11:30-12:00 A. García-Parrado R. Quiroga-Barranco E. Caponio

12:00-12:30

THOMAS LEISTNER

R. Giambo A. G. Colares M. A. Javaloyes

12:30-13:00 J. L. Flores G. Calvaruso M. L. Leite A. V. Germinario

13:00-13:30 D. Solis R. López P. Mira M. Nardmann

13:30-15:30 Lunch Lunch Lunch Lunch

15:30-16:00 J. L. M. Barbosa

16:00-16:30

MARC MARS (mini-course)

T. H. Otway 16:30-17:00 Poster Session - Coffee Poster Session - Coffee Poster Session - Coffee B. Ünal

17:00-17:30 Coffee

17:30-18:00

LARS ANDERSSON (mini-course)

M. Scherfner

18:00-18:30 A. L. Albujer

18:30-19:00 A. Sanchez

(44)

Poster Session

D. J. Cirilo-Lombardo F. J. Etsiah

J. Keller M. I. Munteanu

M. Rodríguez M. Tosun 20:00

RECEPTION AT THE TOWN

HALL

Referencias

Outline

Documento similar

In the preparation of this report, the Venice Commission has relied on the comments of its rapporteurs; its recently adopted Report on Respect for Democracy, Human Rights and the Rule

Entidade financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad Duración: dende 01/01/2014 ata 31/12/2016.. Investigador responsable:

Título: Simetría, curvatura y rigidez de estructuras geométricas Entidade financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad Duración: dende 01/01/2014 ata

Título: Simetría, curvatura y rigidez de estructuras geométricas Entidade financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad Duración: dende 01/01/2014 ata

Membros dos grupos de investigación en Ecuacións Diferenciais non Lineais, Enxeñería  Matemática,    Grupo  Interdisciplinar  de  Bioestatística,  Modelos 

Membros dos grupos de investigación en Ecuacións Diferenciais non Lineais, Enxeñería Matemática, Modelos de Optimización, Decisión, Estadística e Aplicacións, Modelos

En este estudio de simulaci´ on, para cada muestra Bootstrap se obtienen los ´ındices de pobreza para α ∈ [1, 3], para Galicia... El estad´ıstico de inter´ es ser´ a la media

Bouza Fernández, Carmen y Martínez Portela, Paulino son profesores titulares del área de genética en la USC con una importante dedicación investigadora en la genética de peces y