MAIG Sessió d identificació de fotografies navals al Museu Marítim Barcelona PANORÀMIQUES PORT BARCELONA

31  Download (0)

Full text

(1)

Sessió d’identificació de fotografies navals

al Museu Marítim Barcelona

PANORÀMIQUES PORT BARCELONA

(2)

Data? Des d’on s’ha fet la fotografia? 73814F MMB

1912. La fotografia s’ha fet des del que fou la seu del Banco de Barcelona, o des d’algun edifici del carrer Ample.

Antic edifici de serveis de viatgers, a partir de 1918 seu de la Junta de Obras del Puerto amb els tinglados

annexes.

Al lloc que actualment ocupa el Govern Militar, hi havia el Parc dels Enginyers.

(3)

Data? Quina part del port és? 1084F MMB

1888. La imatge feta probablement des del monument a Colom, mostra el moll de Sant Bertran.

(4)

Data? Quin moll és? 1088F MMB

Edifici? Quina és la “illa” al final del moll?

1888 (aprox.).

Moll de Barcelona. L’illa del final del moll és el moll de la Illeta, del Martell o moll de Capitania.

Resultat d’un projecte de perllongació del moll d’Espanya

inacabat. Desaparegué l’any 1900. Durant un temps allotjà les

instal·lacions de control de la

navegació, per això tingué el nom de moll de Capitania.

També s’observa

l’edifici flotant del Club de Rem.

(5)

Data? Moll? 1095F MMB

Quin vaixell és? 1889-1990 moll de la Barceloneta. A ma esquerra s’observa un vaixell de pales. La roda de pales fou anterior a l’hèlix.

A la dreta un vaixell de la companyia McAndrews.

Un vaixell amb roda de pales

(6)

Data? Quina part del port? 1098F MMB

1890. Escena del moll Nou captada des del monument de Colom. Al fons l’edifici de Talleres Nuevo Vulcano

(7)

Data? Moll de l’esquerra? 73809F MMB

Quin edifici és?

1917. L’edifici és l’Estació Marítima construïda l’any 1911. Altres elements significatius són en primer pla els tinglados del moll Bosch i Alsina, a l’esquerra el moll d’Espanya i darrera el moll del Rellotge. Al fons, una xemeneia d’un vapor. Possiblement de la Compañía Pinillos.

(8)

Data? Moll? 6242F MMB

1890. Moll Bosch i Alsina

(9)

Data? Infraestructura de la dreta? 32682F MMB

S’intueix la porta d’accés al barri de la Barceloneta. En primer pla, la Platja dels Pescadors. Al mirall d’aigua s’observa que els vaixells propers a Montjuïc estan amarrats en punta ja que el carbó es descarregava per popa. Altres vaixells de gran port porten els “juanetes” desplegats. Al fons, s’aprecia l’afectació de la muntanya de Montjuïc per l’extracció de pedra.

1873. Al fons la infraestructura de la dreta són les Drassanes i el Baluard del Rei.

(10)

Moll en primer terme? 6244F MMB

Moll de Sant Bertran. Datació: 1900-1901 aprox.

S’observa que no està aixecat l’edifici de la Duana, construït l’any 1902, ni l’Estació Marítima (1911).

(11)

Data? Quina zona del port és? 6464F MMB

1907. En primer terme, el taller de fabricació de blocs de ciment i les embarcacions que s’encarregaven del transport, a la zona del Morrot.

Altres: s’observa un gànguil de succió l’aigua i la grua Goliat. El domini del color blau es deguda a l’oxidació de les sals fèrriques de la cianotípia.

(12)

Data? Dàrsena? 73810F MMB

Vaixells? Vaixells?

1912. Moll de Barcelona i Estació Marítima.

El primer de la dreta és el vaixell Aragón, a continuació el Leon XII (1888-1931) i el Cataluña (1883-1923), aquests dos darrers de la Cia. Trasatlantica. Es comenta que hi ha un vaixell italià identificable per les franges a la xemeneia.

(13)

Data? 61938F MMB

Què són aquestes màquines?

1915

Aquestes màquines són les

bicicletes, enginys per a la

descàrrega del carbó des del vaixells.

Al fons les

instal·lacions del Real Club Marítim de Barcelona.

Més enllà les instal·lacions de Talleres Nuevo Vulcano.

(14)

Data? 72963F MMB

1909.

Les dades per contextualitzar les fotos són els edificis. L’edifici de la Duana està construït (1902), però no l’Estació Marítima. S’observa que al moll d’Espanya no hi ha els magatzems.

Al fons, l’inici de la perllongació del Dic de l’Est. A l’extrem dret, les torres de llevant i de ponent.

(15)

Data? Àmbit del port? Edifici? 16726F MMB

(16)

Data? 73811F MMB

1915

El primer edifici de l’esquerra és un magatzem del moll de Barcelona , a continuació el Club Nàutic. Davant de Colom el vaixell Temerario de la naviliera Mallorquina.

(17)

Data? 30124F MMB

1917. La datació s’obté per l’estructura del moll d’Espanya. Al costat del Club Nàutic de Barcelona s’observa el vaixell Bellver. L’edifici allargat de color blanc és el Pabellón de Higiene (1909).

(18)

Data? Quina edificació és? 51365F MMB

1885-1887. El Baluard del Rei.

Per a la datació és pren com a referència tres elements: està dempeus el Baluard del Rei (fou enderrocat el 1891), no està construït el moll d’Espanya ni el monument a Colom (1888). A l’aigua s’observa una draga portada de França. Al fons l’edifici de Talleres Nuevo

(19)

Data? 30124F MMB

(20)

Data? Quina és l’edificació en primer terme? 54826F MMB

1920. Els edificis en primer terme són els tinglados de la Barceloneta, rematats amb l’escut reial del Borbons.

El vaixell que s’observa en primer terme pertanyia a la flota de la Isleña

Marítima (1885) , que va ser adquirida per la Compañía Trasmediterranea l’any 1917. També s’aprecien barques de mitjana, bous i pailebots.

(21)

Data? Quin vaixell és? 1122F MMB

1941-1942 El vaixell davant de la Duana és el vapor Ciudad de Palma. Un dels vaixells situats davant la seu de La Junta de Obras del Puerto és el Sant Mus.

(22)

Data? Es pot identificar algun vaixell? 24366F MMB

Edifici:

El Gran Hotel Internacional construït en 53 dies per allotjar els visitants de l’Exposició Universal. La construcció començà el 1887. Fou derruït el 1889.

A l’Escollera de l’Oest:

El Kaiser, alemany, l’Etna italià, el Vasco de Gama portuguès i el

Quinnenbrug americà.

Al Moll de Capitania:

L’Archimede i el Vesubio italians, el Destructor i a la “illeta” el Castilla espanyol, el Milan francès, i l’holandès Johan Wilhem Friso.

A la tercera andana el Piles espanyol.

Davant perllongació del moll de l’Est, Isla de Cuba i Isla de Luzón.

Fora de port els cuirassats italians com el Castellfidardo, el Lepanto, el

Pandolo, el Duilio i el Italia. Al costat els francesos Colbert, Duperré, Courbet, Devastation, Redoutable i Indomptable.

Fora de port i davant la bocana, l’esquadra anglesa amb l’Alexandra, el

Colossus, Dreagnouth i Thunderer Phaeton, entre d’altres

1888. Vaixells de les esquadres alemanyes, angleses, austríaques, espanyoles, franceses, holandeses, italianes i portugueses amb motiu de l’Exposició Universal de 1888, inaugurada el 20 de maig.

(23)

Data? Quines obres s’estan fent? 26936F MMB

1872-1873. S’està construint Nuevo Muelle de la Muralla.

A l’esquerra Santa Madrona i la Casa del Governador. S’observa un espigó creat l’any 1840, en l’espai que ha estat molts anys la seu de la Junta de Obras del Puerto de Barcelona (1918), i després el Puerto Autónomo. Abans a aquest edifici hi havia l’Embarcador de viatgers i a la primera planta el restaurant Mundial Palace. A la dreta una de les càbries del port.

(24)

Data? Es pot identificar algun vaixell? 59484F MMB

1916.

En primer pla, a l’esquerra, barcasses, bots i un llagut. Al fons s’observa un vaixell de la Cía. Ybarra, identificable per la xemeneia. A la dreta el bricbarca

(25)

Data? 31281F MMB

Quin vaixell és?

Carlos V i Bellver.

Al fons la càbria Esperanza.

Quin edifici és?: Club Nàutic Flotant

(26)

Data? 59484F MMB

Edificis: Porta de Santa Madrona i

torre de ponent. L’edifici de la Duana no està construït.

(27)

Data? Identifiquem algun vaixell? 59483F MMB

Edifici: Seu de la Junta d’Obres del Puerto de Barcelona. Tinglados

annexes. 1920.

(28)

Data? Des d’on s’ha fet la foto? 59489F MMB

1920-1926. La foto s’ha fet des del moll Bosch i Alsina i s’observa el moll d’Espanya.

(29)

Data? Des d’on s’ha fet la foto? 59487F MMB

Vaixell:

És el

portaavions britànic HMS

Argus Edifici: Duana de Barcelona 1925-1926. Foto feta des del moll de les Drassanes.

(30)

Data? 59485F MMB

Edifici: Magatzems Generals del Comerç

(31)

Sessió d’identificació de fotografies navals

al Museu Marítim Barcelona

PANORÀMIQUES PORT BARCELONA

Figure

Updating...

References

Related subjects :