Ofertes permanents de voluntariat social en l àmbit de la infància i la adolescència

Descargar (0)

Texto completo

(1)

REFORÇ EDUCATIU

Breu descripció del projecte:

A la Fundació, conjuntament amb la Biblioteca de Can Peixauet, hem iniciat un projecte conjunt de reforç educatiu per infants, d’aprenentatge de les llengües vehiculars per les mares i un espai compartir matern-filial per enfortir els lligams

Tasques voluntariat:

Acompanyar infants, adolescents i joves en tasques de reforç educatiu durant el curs escolar

Horari: Divendres de 17:30 a 19:30h Dedicació

mínima: Una tarda

Perfil del voluntariat

Edat: 18 a 75 anys Estudis: Mínim batxillerat

Idiomes: Català i/o Castellà. Anglès o Francès valorable Coneixements

informàtics: No és necessari tenir coneixement informàtics Altres

aptituds:

Persones motivades i engrescades a donar suport educatiu a infants

M’agradaria fer voluntariat a aquest projecte: Fes clic a inscripció i indica les teves dades personals (nom, telèfon de contacte) i el nom del projecte al qual vols apuntar

INSCRIPCIÓ

PROGRAMA DE SUPORT

EDUCATIU

Breu descripció del projecte:

Activitat de reforç escolar amb menors a la vegada que es treballa el suport en hàbits d’alimentació i higiene

Tasques voluntariat:

Calen persones per a donar suport en realitzar reforç escolar a menors i aprenentatges d’hàbits saludables (berenar i higiene) Horari: Tardes (De 17 a 19:30h)

Dedicació

mínima: 1 tarda a la setmana

Perfil del voluntariat

Edat: A partir dels 18 any

Estudis: Estudis de l'àmbit social i/o amb habilitats per fer tallers

Idiomes: Indiferent Coneixements

informàtics: Indiferent Altres

aptituds: Tracte agradable i paciència M’agradaria fer voluntariat a aquest projecte:

Fes clic a inscripció i indica les teves dades personals (nom, telèfon de contacte) i el nom del projecte al qual vols apuntar

INSCRIPCIÓ

Ofertes permanents de voluntariat social

en l’àmbit de la infància i la adolescència

(2)

SENSIBILITZACIÓ VERS LA SALUT I ELS VALORS

Breu descripció del projecte:

Programa que fa del lleure i del joc amb infants un espai educatiu de relació. Espai de guarda i esbarjo de menors en actes de sensibilització de la ciutat (ludoteques)

Tasques

voluntariat: Calen persones per a donar suport a espais d'esbarjo a ludoteques Horari: En funció de l'acte matins i/o tardes

Dedicació

mínima: Puntualment (majoritàriament els caps de setmana)

Perfil del voluntariat

Edat: A partir de 16 anys (dels 16 als 18 anys amb autorització del tutor)

Estudis: Indiferent. Valorable monitors de lleure Idiomes: Indiferent

Coneixements

informàtics: Indiferent Altres

aptituds: Tracte agradable i paciència M’agradaria fer voluntariat a aquest projecte:

Fes clic a inscripció i indica les teves dades personals (nom, telèfon de contacte) i el nom del projecte al qual vols apuntar

INSCRIPCIÓ

GR-GRAN RECORREGUT

Breu descripció del projecte:

Espai de lleure socioeducatiu dirigit a adolescents de 12 a 16 anys que parteix d’ una proposta educativa dirigida a potenciar l’autonomia de l’adolescent i l’adequada presa de decisions

Tasques voluntariat:

Participació a l’ activitat diària, suport als professionals de referencia en el desenvolupament del servei

Horari: De 16:30 a 19:30 hores Dedicació

mínima: Mínim una tarda a la setmana (de dilluns a divendres)

Perfil del voluntariat

Edat: Major de 21 anys

Estudis: Nivell acadèmic mig: Grau Mig, Llicenciatura o equivalent

Idiomes: Preferiblement: idioma de l’anglès Coneixements

informàtics: Preferiblement: Nivell bàsic d’ofimàtica Altres

aptituds: Compromís i capacitat per a la tasca M’agradaria fer voluntariat a aquest projecte:

Fes clic a inscripció i indica les teves dades personals (nom, telèfon de contacte) i el nom del projecte al qual vols apuntar

INSCRIPCIÓ

(3)

CENTRE OBERT ADOLESCENTS

(ESPAI JOVE)

Breu descripció del projecte:

Centre Obert adolescents (menors de 12 a 16 anys)

Espai de lleure associatiu dirigit a adolescents de 12 a 16 anys que parteix d’una proposta educativa dirigida a potenciar l’autonomia de l’adolescent i d’adequada presa de decisions

Tasques voluntariat:

Participació a l’activitat diària, suport als professionals de referencia en el desenvolupament del servei

Horari: De 16:30h a 19:30h Dedicació

mínima: Mínim una tarda a la setmana (de dilluns a divendres)

Perfil del voluntariat

Edat: Majors de 18 anys

Estudis: Mínim batxillerat o equivalent Idiomes: Indiferent

Coneixements

informàtics: Indiferent Altres

aptituds: Compromís i capacitat per la tasca M’agradaria fer voluntariat a aquest projecte:

Fes clic a inscripció i indica les teves dades personals (nom, telèfon de contacte) i el nom del projecte al qual vols apuntar

INSCRIPCIÓ

CENTRE OBERT INFANTIL

Breu descripció del projecte:

Centre Obert infantil (menors de 5 a 12 anys). Servei diürn preventiu, fora de l’horari escolar, que dona suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo,

compensant les deficiències socioeducatives dels infants mitjançant el treball individualitzat, grupal, familiar, treball en xarxa i amb la comunitat

Tasques voluntariat:

Participació a l’ activitat diària: suport i recolzament a l’ àrea de repàs escolar i en hàbits d’ alimentació, higiene i esbarjo El voluntari pot col·laborar en el reforç a l’ equip en la hora del berenar, el reforç escolar (deure), en el suport amb l’idioma a l’anglès, etc.

Horari: De 16:30h a 19:30h Dedicació

mínima: Mínim una tarda a la setmana (de dilluns a divendres)

Perfil del voluntariat

Edat: Majors de 18 anys

Estudis: Mínim batxillerat o equivalent Idiomes: Indiferent

Coneixements

informàtics: Indiferent Altres

aptituds: Compromís i capacitat per la tasca M’agradaria fer voluntariat a aquest projecte:

Fes clic a inscripció i indica les teves dades personals (nom, telèfon de contacte) i el nom del projecte al qual vols apuntar

INSCRIPCIÓ

(4)

CENTRE OBERT PER A ADOLESCENTS

Breu descripció del projecte:

Reforç d’hàbits de la vida quotidiana de menors entre 12 i 16 anys, fora de l’horari escolar. Tasques de suport en repàs escolar, habilitats socials, desenvolupament d’hàbits, usos de l’espai públic i foment de participació

Tasques voluntariat:

Suport als professionals de referència en el desenvolupament del servei

Horari: Tardes

Dedicació

mínima: Mínim 1 tarda (16 a 20h aproximadament)

Perfil del voluntariat

Edat: Mínim 21 anys

Estudis: Mínim batxillerat o equivalent Idiomes: Valorable català-castellà Coneixements

informàtics: Indiferent Altres

aptituds:

Persones dinàmiques, amb capacitat de resolució de conflictes i proactiva

M’agradaria fer voluntariat a aquest projecte:

Fes clic a inscripció i indica les teves dades personals (nom, telèfon de contacte) i el nom del projecte al qual vols apuntar

INSCRIPCIÓ

ANEM I TORNEM

Breu descripció del projecte:

Acompanyament escolar al matí (Anem) i suport escolar i seguiment socioeducatiu a la tarda (Tornem). Disminució de situacions de risc social dels infants entre 3 a 12 anys. Activitats d'acollida dels infants, servei d’esmorzar, higiene personal i treball socioeducatiu amb les famílies

Tasques

voluntariat: Suport al professional de referència Horari: Matins 7:30 a 9h i tardes de 16 a 20h Dedicació

mínima: Compromís mínim d’un matí o una tarda

Perfil del voluntariat

Edat: Majors de 17 anys (els de 17 anys han de tenir una autorització dels tutors i/o les tutores)

Estudis: Indiferent

Idiomes: Valorable català-castellà Coneixements

informàtics: Indiferent Altres

aptituds: Capacitat social i educativa M’agradaria fer voluntariat a aquest projecte:

Fes clic a inscripció i indica les teves dades personals (nom, telèfon de contacte) i el nom del projecte al qual vols apuntar

INSCRIPCIÓ

(5)

ENTORN ESCOLAR

Breu descripció del projecte:

El projecte Entorn Escolar s’adreça a adolescents de 12 a 15 anys alumnes d’ESO, amb l’objectiu de potenciar les seves competències i rendiment acadèmic

Tasques voluntariat:

Reforç escolar a adolescents d’ESO, ajudar-los amb tècniques d’estudi i preparació d’exàmens

Horari: De dilluns, dimarts i dimecres de 16 a 18:30h Dedicació

mínima: Un mínim d’una tarda a la setmana

Perfil del voluntariat

Edat: A partir de 21 anys

Estudis: Mínim nivell d’ estudis de batxillerat o equivalent Idiomes: Imprescindible català parlat i escrit

Coneixements

informàtics: Nivell usuari Altres

aptituds:

Paciència, capacitat pedagògica, motivació per treballar en entorns multiculturals

M’agradaria fer voluntariat a aquest projecte: Fes clic a inscripció i indica les teves dades personals (nom, telèfon de contacte) i el nom del projecte al qual vols apuntar

INSCRIPCIÓ

CENTRE OBERT I SECCIÓ JUVENIL

Breu descripció del projecte:

És tracta d’un recurs diürn per a nens i nenes de 3 a 16 anys, que intervé a nivell socioeducatiu, dintre d’un enfoc preventiu. S’atenen menors que provenen de famílies en situació de risc social, amb situacions de dificultat elevada i problemàtiques molt variades

Tasques voluntariat:

Preparació i desenvolupament d’activitats d’aprenentatge específiques, com ara: guitarra, ball, dibuix, esports, estimulació intel·lectual i altres. El voluntariat haurà de preparar el seu taller en col·laboració amb els educadors del centre enfocant l’activitat des de les necessitats del grup del menor implicat

Horari: Tardes ( 17 a 20 h) Dedicació

mínima:

1 dia quinzenal o mensual (depenent del taller i amb una durada determinada). S’acordarà amb el voluntariat

Perfil del voluntariat

Edat: De 18 a 50 anys

Estudis: Experiència amb el que es vol ensenyar Idiomes: Indiferent

Coneixements

informàtics: Indiferent Altres

aptituds:

Tarannà adient, flexibilitat i empatia. Compromís i vocació per a la infància

M’agradaria fer voluntariat a aquest projecte:

Fes clic a inscripció i indica les teves dades personals (nom, telèfon de contacte) i el nom del projecte al qual vols apuntar

INSCRIPCIÓ

(6)

VINCLES (PETITA ESCOLA AMB INFANTS DE 0

A 3 ANYS)

Breu descripció

del projecte: Espai educatiu i d’estimulació per a infants de (0-3 anys) Tasques

voluntariat:

Estimulació precoç, psicomotricitat, jocs, tallers, activitats adients per l’edat dels infants

Horari: Matins de dilluns a divendres de 9 a 14h Dedicació

mínima: Compromís mínim de 1 matí

Perfil del voluntariat

Edat: Majors de 18 anys Estudis: Indiferent Idiomes: Indiferent Coneixements

informàtics: Indiferent Altres

aptituds:

Aptituds d'atenció a les persones (assertivitat, proximitat, empatia, etc.)

M’agradaria fer voluntariat a aquest projecte:

Fes clic a inscripció i indica les teves dades personals (nom, telèfon de contacte) i el nom del projecte al qual vols apuntar

INSCRIPCIÓ

CENTRE OBERT, SECCIÓ

JUVENIL I OFICINA

Breu descripció del projecte:

Entitat que desenvolupa diferents recursos (centre obert, secció juvenil, cooperació internacional i comunicació) amb els quals atenem a persones en situació de vulnerabilitat, en concret:

infància, adolescència, addiccions i famílies

Tasques voluntariat:

Pedagogs, psicòlegs, mestres, àrea d’administració i comunicació.

Els primers poden prestar un servei molt valuós mitjançant formacions adreçades a famílies, infants i adolescents,

assessorament a l’equip educatiu, ajuda individualitzada en casos que ho requereixin i altres projectes que es puguin plantejar.

Respecte a l’àrea de comunicació i administració poden donar suport en la redacció de notícies, gestió web, Facebook, crear bases de dades, etc.

Horari: A determinar amb el voluntariat en funció de les tasques que desenvolupi

Dedicació mínima:

Àrea administració i comunicació: un dia a la setmana. Resta de professionals a determinar

Perfil del voluntariat

Edat: De 18 a 50 anys Estudis:

Experiència professional en l’àmbit sobre el que treballarà. Cal tenir capacitat de comunicació i bones habilitats socials

Idiomes: Indiferent Coneixements

informàtics: Indiferent Altres

aptituds:

Aptituds per a establir relacions constructives amb els usuaris dels recursos de l’entitat

M’agradaria fer voluntariat a aquest projecte:

Fes clic a inscripció i indica les teves dades personals (nom, telèfon de contacte) i el nom del projecte al qual vols apuntar

INSCRIPCIÓ

(7)

PAE A PRIMÀRIA

Breu descripció del projecte:

Acompanyem als infants en la realització de les tasques escolars així com l’oportunitat de participar en activitats lúdiques i d’estímul de la creativitat

Tasques voluntariat:

Acompanyament a l'equip educatiu en berenar, hora de deures i tallers/dinàmiques

Horari: 17h a 19:30h Dedicació

mínima: 1 a 4 dies a la setmana (dl a dj.) d’octubre a juny

Perfil del voluntariat

Edat: Indiferent Estudis:

Preferiblement amb estudis d'educació secundària o superior (CFGM, CFGS, Grau, etc.) relacionat amb ciències social i/o educació)

Idiomes: Català-castellà Coneixements

informàtics: No necessari

Altres aptituds:

Bona disposició, amable, ganes d'ajudar… Interès per infància. Es requereix responsabilitat, capacitat de compromís i de treball en equip, amb vocació solidària, i amb interès i motivació per esdevenir un referent educatiu que acompanyi als infants en el seu desenvolupament integral

M’agradaria fer voluntariat a aquest projecte:

Fes clic a inscripció i indica les teves dades personals (nom, telèfon de contacte) i el nom del projecte al qual vols apuntar

INSCRIPCIÓ

CASAL JOVE

Breu descripció del projecte:

Projecte socioeducatiu dirigit a joves en risc d’exclusió social d’entre 17 a 25 anys

Tasques voluntariat:

Donar suport a les activitats programades: tallers lúdics (música, ball, teatre...), espai d’estudi (ESO, Batxillerat, Cicles Formatius,...), classe d’anglès, juntament amb el educador responsable

Horari: Tardes de 17 a 20:30 hores (aprox.) de dilluns a dijous Dedicació

mínima: Una tarda a la setmana

Perfil del voluntariat

Edat: A partir de 24 anys Estudis: Batxillerat o talleristes

Idiomes: Català i castellà (anglès opcional) Coneixements

informàtics: Nivell usuari Altres

aptituds: Motivació pel treball amb joves en risc M’agradaria fer voluntariat a aquest projecte:

Fes clic a inscripció i indica les teves dades personals (nom, telèfon de contacte) i el nom del projecte al qual vols apuntar

INSCRIPCIÓ

(8)

TORNEM BEETHOVEN

Breu descripció del projecte:

Projecte socioeducatiu d’esport i reforç escolar dirigit a infants en risc d’exclusió social a primària

Tasques voluntariat:

Donar suport en la dinamització de les activitats esportives i de reforç escolar juntament amb l’educador responsable. El voluntari pot fer l’espai de reforç escolar, l’espai d’esport o bé les dues activitats

Horari: De 16:30 a 19 hores els dilluns, dimecres i divendres Dedicació

mínima: Una tarda a la setmana

Perfil del voluntariat

Edat: A partir de 16 anys Estudis: Indiferent

Idiomes: Català i castellà Coneixements

informàtics: Nivell usuari Altres

aptituds: Motivació pel treball amb joves en risc M’agradaria fer voluntariat a aquest projecte:

Fes clic a inscripció i indica les teves dades personals (nom, telèfon de contacte) i el nom del projecte al qual vols apuntar

INSCRIPCIÓ

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :