Mobilitat internacional/nacional curs 21/22

78  Download (0)

Full text

(1)

Mobilitat

internacional/nacional

curs 21/22

Anna Rio Doval

Vicedegana d’Internacionals

(2)

IMPORTANT!

Aquesta sessió serà

enregistrada i es farà pública al

(3)

> Per què?

Nous coneixements (tècnics, idiomes).

Millora del currículum.

Assolir competències en tercera llengua.

Conèixer altres cultures, organitzacions, estils de

vida, llengua, gent.

Trencar tòpics.

Experiència personal.

(4)

> Requisits generals

Obert a totes les titulacions:

GEI/GCED/MIRI/MEI/MAI/MCySe.

o Les dobles titulacions són especifiques per titulació.

Tota l’obligatorietat aprovada abans de marxar.

NO es poden cursar assignatures a ‘distància’

mentre es fa la mobilitat.

Especialment per a dobles titulacions i EUA cal bon

(5)

SEMPRE es paga la matrícula a la FIB (no es paga al

centre destí).

SEMPRE s’han de pactar les assignatures a cursar

abans de marxar  Learning Agreement.

Es poden fer assignatures de caire tècnic, NO

necessàriament equivalents a les de la FIB.

A l’expedient entren tots els crèdits matriculats a la

FIB.

Límits de mobilitat (inclòs TFG/TFM)

o Graus i Màsters de 120 ECTS: 60 ECTS (4t i 2n any, respectivament)

(6)

> Convalidacions

No es convaliden:

o Assignatures obligatòries ni ja cursades a la FIB. o Cursos d'idiomes/culturals.

o Assignatures aprovades però no pactades al Learning Agreement.

Sí es convaliden:

o Bossa crèdits optatius i/o o TFG/TFM i/o

o Complementàries d’especialitat o Pràctiques en Empresa

Al GEI/GCED fins a 3 ECTS de reconeixement, en funció

(7)

> Informa’t

Facebook Fib Mobility Expericences

6 grups: Latin America, Asia, Mediterranean

Europe, Northern Europe, Central Europe i North

America.

Consulta les experiències explicades en primera

persona, t’ajudaran a escollir .

(8)

Web de mobilitat de la FIB

Subscripció al canal de notícies

(9)

> Pla temporal

Curs

20/21 Setembre ... Des Feb ... Jul Convocatòria

EUA Convocatòria Resta món Curs

21/22 Setembre … Des … Feb … Jul Repesca

Mobilitat

(10)

> Què?

ESTADA ACADÈMICA: DOBLE TITULACIÓ

ESTADA ACADÈMICA: INTERCANVI

PRÀCTIQUES EN EMPRESA (CURRICULARS O NO) BEQUES

ALTRES POSSIBILITATS CALENDARI

(11)

ESTADA ACADÈMICA:

DOBLE TITULACIÓ

(12)

Màster MEI

o ISIMA, Université Clermond Auvergne, França.

o Escuela de Postgrado, Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú.

Màster MIRI

o Instituto Politécnico Nacional, Mèxic. o Politecnico di Torino, Itàlia.

Màster MAI

o Escuela de Postgrado, Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú.

GEI

o École d‘Ingénieurs ISIS - Informatique et systèmes d'information pour la santé - , Institut National Universitaire Champollion, França.

(13)

> MEI

ISIMA, Institut Supérieur d’Informatique de

Modélisation et de leurs Applications (Université

Clermond Auvergne, França, #17)

o 2 semestres a França (setembre-juliol).

o 2 títols: Master's degree in Computer Science-ISIMA (UCA) + Màster MEI (FIB).

o Abans de marxar cal tenir aprovats tots els crèdits del MEI excepte TFM

(14)

Escuela de Posgrado, Pontificia Universidad

Católica de Perú (Lima, Perú, #1, QS Global World

Ranking #474)

o 2 semestres a la PUCP (agost-juny, 24 crèdits = 60 ECTS) o 2 títols: Magíster en Informática, mención en Ciencias de

la Computación (PUCP) + Màster MEI (FIB).

o Cal tenir aprovats tots els crèdits del MEI excepte el TFM.

o Estudis en anglès/espanyol.

(15)

> MIRI

Instituto Politécnico Nacional, IPN (Mèxic DF, Mèxic,

#3, QS Global World Ranking, #651-700)

o Per a estudiants del MIRI de 3 especialitats:

• Advanced Computing

• High Performance Computing • Computer Networks

o 2 semestres a l’IPN (24 crèdits = 60 ECTS). o Estudis en anglès.

o 2 títols: Maestría en Computación (IPN) + Màster MIRI amb

especialitat (FIB).

o Cal tenir aprovats 60 ECTS del MIRI (Q1 i Q2). S’ha de fer una matrícula especial per al Q2.

(16)

Politecnico de Torino (Torino, Itàlia, #7, QS Global

World Ranking #348)

o Per a estudiants del MIRI:

• Sense especialitat

• Especialitat: High Performance Computing

o 2 semestres al Politecnico

• Orientamento Software: 62 ECTS.

• Orientamento Embedded Systems: 66 ECTS.

o 2 títols: Master of Science degree in Computer Engineering (PoliTo) + Màster MIRI (FIB).

o Cal tenir aprovats 60 ECTS del MIRI (Q1 i Q2). S’ha de fer una matrícula especial per al Q2.

o Estudis en anglès.

(17)

> MAI

Escuela de Posgrado, Pontificia Universidad

Católica de Perú (Lima, Perú, #1, QS Global World

Ranking #474)

o 2 semestres a la PUCP (24 crèdits = 60 ECTS)

o 2 títols: Magíster en Informática, mención en Ciencias de la Computación (PUCP) + Màster MAI (FIB).

o Cal tenir aprovats els 2 primers semestres del MAI (60 ECTS) incloent-hi totes les obligatòries.

(18)

> GEI

École d‘Ingénieurs ISIS - Informatique et systèmes

d'information pour la santé - , Institut National

Universitaire Champollion (Castres, França, #149)

o 4 semestres a ISIS.

o 2 títols: Ingénieur ISIS (INUC) + Grau GEI (FIB)

o Cal tenir tota l’especialitat del GEI acabada: Enginyeria del Software / Sistemes d’Informació / Computació.

o Estudis en francès/anglès (nivell B1-B2).

o S’acaba amb dues especialitats: la del grau + Informàtica i Salut.

(19)
(20)

EUA + Canadà

o Intercanvi o California-Catalonia Program o Europe-Colorado Program o GaTech

Amèrica Llatina

o Xarxa CINDA o Intercanvi

Espanya

o Programa SICUE

Japó

o Programa NII (recerca)

Europa

o Programa Erasmus+ KA 103 o Suïssa o Programa UNITECH

Països asiàtics

o Intercanvi

Rússia

o Intercanvi https://www.fib.upc.edu/ca/mobilitat/aliances-internacionals/universitats-partner

(21)

Per triar bé, cal dedicar-hi temps i fer recerca

exhaustiva:

o Visitar web de les universitats (‘search: incoming or exchange students’).

o Plans d’estudis adequats. o Assignatures en anglès.

o Certificació d’idioma requerida.

o How to apply? (documentació requerida, dates importants, …)

(22)
(23)
(24)

> ESTATS UNITS + CANADÀ

Intercanvi

o Purdue University (Lafayette, EUA)

o Université du Québec, École de Technologie Supérieure (Québec, Canadà)

o Polytechnique Montréal (Montréal, Québec, Canadà)

Balsells Mobility Program - University of California,

Irvine

Europe-Colorado Program - University of Colorado

Boulder

(25)

> ESTATS UNITS + CANADÀ

> Intercanvi

Purdue University (Lafayette, EUA, QS Global

World Ranking,#111)

o Estudiants de grau.

o Estada d’un semestre o de tot l’any. o Cursos i/o TFG.

o Requisits anglès:

• TOEFL (79 IBT, amb nota oral 22). • IELTS (6.5, amb una nota oral 6).

(26)

Université du Qùébec, École de Technologie

Supérieure (Québec, Canadà, QS Global World

Ranking,#561-570)

o Per a estudiants de grau i de màster. o Estada d’un semestre o tot el curs.

o Bon expedient acadèmic (La moyenne mininale exigée est

de 2.5/4 (GPA) ≥ 7.0).

(27)

Polytechnique Montréal

(Montréal, Québec,

Canadà, #32)

o Per a estudiants de grau i de màster. o Estada d’un semestre o tot el curs.

o Bon expedient acadèmic: La moyenne mininale exigée est

de 2.5/4 (GPA) ≥ 7.0.

o Estudis en francès (recomanable tenir un B2).

o Hi ha una opció en anglès (cluster) però només 5 places

(28)

> ESTATS UNITS + CANADÀ

> California-Catalonia Program

University of California, Irvine (QS Global World Ranking

#219)

• Balsells Mobility Program: Per TFG/TFM (6 mesos d’estada per començar, molt preferiblement, l’1 de febrer).

o Applicants must have a GPA of at least 7 on the scale of 10 or be

ranked in the top 25% of their class in their studies.

o Dotació econòmica: $7,200.

o Applicants must be citizens of Spain, permanent residents of

Catalonia for at least 12 months, and current students from a university in Catalonia who fluently speak and write English, Catalan and Spanish.

(29)

> ESTATS UNITS + CANADÀ

> Europe-Colorado Program

University of Colorado Boulder (QS Global World

Ranking #206).

• Mobility Program: Per TFG/TFM (al voltant de 5 mesos).

o Molt bon expedient acadèmic (The student must be in the

top 10-20% of their class).

o Estada en un laboratori de recerca.

o Dotació econòmica: uns $1,100 mensuals.

o The student must be studying engineering or computer

(30)

> ESTATS UNITS + CANADÀ

> Georgia Tech

Georgia Institute of Technology, Atlanta (QS Global

World Ranking #80)

o Estudiants de màster (2 places).

o Estada remunerada en un laboratori/grup de recerca del College of Computer Sciences.

o Per fer TFM, 1 semestre. o TOEFL (79 IBT, 550 PBT). o Bon expedient acadèmic.

(31)

> AMÈRICA LLATINA

Xarxa CINDA – Programa d’intercanvi

Intercanvi

(32)

> AMÈRICA LLATINA

> Xarxa CINDA

Xarxa CINDA – Programa d’intercanvi

o Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela.

o Oferta completa a: https://piucinda.cl/

o Cada institució estableix les seves condicions, dates límits i procediment.

(33)

> AMÈRICA LLATINA

> Intercanvi

País Universitat Rànquing Amèrica Llatina

Argentina Instituto Tecnológico de Buenos Aires 57 Universidad de Buenos Aires 8 Brasil Federal University of Sao Carlos 30 Mèxic Universidad Popular Autónoma del Estado de

Puebla 39 (*Mex)

Uruguai Universidad de la República 49 Xile Pontificia Universidad Católica de Chile 1

(34)

>ESPANYA

> Programa Sicue

Només per a estudiants de Grau (GEI i GCED).

Sense dotació econòmica.

Estada:

o 1 semestre (matrícula mínima 24 ECTS) o 1 any (matrícula mínima 45 ECTS).

Tota la convocatòria a SGA-UPC.

https://www.upc.edu/sga/ca/Beques/MobilitatSens

eBeca/Sicue

(35)

> EUROPA

Programa Erasmus+ KA103

o Estudis

o Pràctiques

(36)

> EUROPA

> Programa Erasmus+ KA103

Programa vigent fins el curs 21/22

o Destinacions: Unió Europea, exclosa Suïssa

o Llista actualitzada al web de la FIB: Mobilitat  Aliances internacionals  Universitats Partner

Mobilitat d’estudiants per a estudis i per a

(37)

Durada de l’estada:

o Estada per a estudis: de 3 a 12 mesos per cicle educatiu (Bachelor, Màster, Doctorat)

o Estada per a pràctiques: de 2 a 12 mesos, també per cicle. o En total, per cicle, màxim de 12 mesos.

Compte amb:

o Els calendaris acadèmics: conflictes amb exàmens a la FIB (sobretot al Q2).

o Certificació d’idioma universitat d’acollida.

(38)

> EUROPA

> Programa UNITECH

Programa exclusiu per a institucions sòcies de la xarxa UNITECH. Gran prestigi a nivell europeu  Molt competitiu.  L’estudiant fa una estada acadèmica, amb reconeixement, i

una estada en pràctiques.  Durada: 1 any, com a mínim.  Requisits

o Grau (4t any) o Màster MEI i MIRI (2n any) o Bon expedient acadèmic

o Molt bon nivell d’anglès (acreditat) i perfil de lideratge, pro activitat, ...

Xerrada UPC presentació general: Nov-Des 2020Termini sol·licitud (online): 10 gener 2021.

(39)

> JAPÓ

> Programa NII

National Institute of Informatics, (Tokyo, Japó)

o Oberta a estudiants de màster i/o doctorat per realitzar una estada de recerca (opció TFM).

o Estada: des de 2 a 6 mesos.

o Candidates may not submit their applications directly to NII. o On-line version: internship remotely supervised by

an NII researcher. Applications: from 02/11/20 to 15/03/21. No remuneration is provided for on-line internships.

o On-site internships: Applications until February 1st. Interns accepted for this program must arrive before the end of

(40)

> PAÏSOS ASIÀTICS

> Intercanvi

Taiwan

National

Taiwan

University

of

Science

and

Technology – TaiwanTECH (Taipei City, Taiwan, #12, QS

Global World Ranking #984)

o Obert a estudiants de màster.

o Estades d’un semestre o un any.

Kazakhstan

Eurasian Technological University (Almaty,

Kazakhstan, #92)

o Obert a estudiants de màster. o Estades d’un semestre o un any.

(41)

Xina

Beijing Institute of Technology (BIT), Pequin (#27,

QS Global World Ranking, #354)

Beihang University, Pequin (#20, QS Global World

Ranking, #283)

Tongji University, Shangai (#18, QS Global World

Ranking, #256)

(42)

Corea del Sud

Incheon National University, Incheon (#48, QS

Global World Ranking, #1541)

o Obert a estudiants de grau i màster.

o Estades d’un semestre o un any.

(43)

> RÚSSIA

> Intercanvi

Innopolis University (Kazan, capital de Republic

of Tatarstan)

o Nova ‘Silicon Valley’ russa.

o Tots els programes acadèmics en anglès. o Dedicada en exclusiva a Informàtica.

Saint Petersburg National Research University

of Information Technologies, Mechanics and

Optics – ITMO, Saint Petersburg (#12, QS Global

World Ranking, #360)

(44)

PRÀCTIQUES EN EMPRESA

(CURRICULARS O NO)

(45)

> JAPÓ

> Programa Vulcanus

EU-Japan Centre for Industrial Cooperation

o Estada de setembre 2021 a agost 2022

• Seminari (1 setmana)

• Curs intensiu japonès (4 mesos)

• Pràctiques a empresa japonesa (8 mesos)

o Data límit sol·licituds: 12 gener 2021

o Els sol·licitants han d’estar cursant 4t. any (Grau) o Màster. o NO es pot presentar el treball fet com TFM/TFG.

(46)

> On trobar pràctiques?

Fundación Universidad-Empresa

o https://www.talentoteca.es/

Oficina d’Orientació i Inserció Laboral d’UPC Alumni

o http://alumni.upc.edu

Servei d’Ocupació de Catalunya

BEST (Board of European Students ofTechnology)

o www.bestbarcelona.com

International Careerbook, Entrypark

(47)

IAESTE

o http://iaeste.org/

AIESEC

o http://aiesec.org/students/intern-abroad/

Web de la FIB

– Notícies de Mobilitat o https://www.fib.upc.edu/ca/mobilitat – Estades Empreses-pràctiques o https://www.fib.upc.edu/ca/mobilitat/outgoing/estades-empreses-practiques

(48)

> Procediment

> Pràctiques curriculars

Pràctiques amb reconeixement acadèmic

:

Signar un Traineeship agreement (estudiant, empresa,

FIB) + Assegurança.

Contingut habitual del Traineeship agreement

o Hores/Jornada laboral:

• Cada titulació té la seva normativa

• [GEI] TFG (18 ECTS): mínim 375 hores (+ GEP).

• [GEI] TFG + Pràctiques Empresa (30 ECTS): mínim 735 hores. • [GCED] Pràctiques Empresa (12 ECTS): unes 360 hores.

• [GCED] TFG (18 ECTS): mínim 540 hores. • TFM de 30 ECTS: mínim 735 hores.

• TFM de 18 ECTS: mínim 430 hores.

o Director local (si escau), treball a desenvolupar (TFG/TFM), retribució econòmica, ....

(49)

A la FIB s’ha de fer tot el procés administratiu:

o Pràctiques vinculades a [TFG/TFM]

• Ponent, inscripció, matrícula (modalitat D), • Processos específics per titulació:

– [GEI] cursar GEP

– [GCED] assolir les fites

• Defensar a la FIB (compte amb el calendari defenses).

o Pràctiques NO vinculades a [TFG/TFM]

(50)

> Procediment

> Pràctiques no curriculars

Pràctiques SENSE reconeixement acadèmic:

Signar un Traineeship agreement (estudiant,

empresa, FIB) + assegurança.

(51)

En tots dos casos:

Ajut econòmic

o Salari de l’empresa.

o Possibilitat de demanar beca Erasmus+ pràctiques si

empresa europea.

Les ofertes es publicaran al web de la FIB, a la

borsa de treball, …

(52)

BEQUES:

(53)

•Europa

Erasmus+ KA 103

•TOTES les destinacions

MOBINT

•Amèrica Llatina (subconjunt)

Iberoamérica –

Banco Santander

•Europa

Santander

Erasmus

(54)

> Beca Erasmus+ KA 103

> Erasmus-estudi (estada acadèmica)

Import mensual en funció del país d’acollida:

o Grup 1 (300 €/mes): Dinamarca, Finlàndia, Irlanda,

Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Regne Unit*, Suècia.

o Grup 2 (250 €/mes): Alemanya, Àustria Bèlgica, França, Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos, Portugal, Xipre.

o Grup 3 (200 €/mes): Bulgària, Croàcia,

Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia,

Lituània, Macedònia del Nord, Polònia, República Txeca, Romania, Sèrbia, Turquia.

(*) Regne Unit ha sortit de la UE l’1 de gener de 2021. Mobilitats garantides per al curs 21/22. Beca no se sap.

(55)

Si estudiant amb beca del MECD curs 19/20, 200 €

addicionals al mes.

Ajuts especials per a estudiants amb discapacitat

reconeguda.

Nombre de mesos finançats = Durada de l’estada

acadèmica, amb un màxim de 7 mesos.

Només una convocatòria per curs.

(56)

Requisits curs 20/21

o Ser ciutadà de la UE o tenir permís de residència a Espanya vigent durant el període de l’estada.

o Estada acadèmica:

• Durada: >= 3 mesos.

• Estada 1 semestre: Matrícula mínima de 20 ECTS (Si últims crèdits, 12 ECTS).

(57)

Curs 20/21 (amb la pandèmia ...)

o Sol·licitud: del 15/07/20 al 31/10/20.

o Resolució definitiva mobilitat q1: 14/12/20

o Només es finançarà el període d’estada física a la institució d’acollida.

Suïssa (fora de la UE)

Té el seu propi programa de beques i, fins ara, beca a

tots els estudiants que rep (ES: 440 CHF/mes).

(58)

https://www.movetia.ch/en/programmes/swiss-> Beca Erasmus+ KA 103

> Estada en pràctiques

Import mensual en funció del país d’acollida:

o Grup 1 (400 €/mes): Dinamarca, Finlàndia, Irlanda,

Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Regne Unit, Suècia.

o Grup 2 (350 €/mes): Alemanya, Àustria Bèlgica, França, Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos, Portugal, Xipre.

o Grup 3 (300 €/mes): Bulgària, Croàcia,

Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia,

Lituània, Macedònia del Nord, Polònia, República Txeca, Romania, Sèrbia, Turquia.

(59)

Si estudiant amb beca del MECD curs 19/20, 100 €

addicionals al mes.

Ajuts complementaris per a estudiants amb discapacitat reconeguda.

 Durada mínima de l’estada: 2 mesos.

 Si les pràctiques són curriculars, nombre de mesos finançats = Durada mobilitat.

 Si les pràctiques NO són curriculars es finançarà un màxim de 3 mesos.

(60)

> Beca MOBINT

Vàlida per a QUALSEVOL DESTÍ i compatible amb la

resta de beques.

Requisits

o Només per a estades acadèmiques.

o S’ha d’acreditar un nivell B2, com a mínim. o 200 euros/mes.

o Màxim finançat: 6 mesos.

Convocatòria 20/21:

o Sol·licitud: 12 novembre 2020 – 11 desembre 2020 o Resolució: ????

(61)

> Beca Santander Erasmus

Convocatòria 21/22 (UPC)

o Per a estades acadèmiques o en pràctiques.

o Estudiants de grau o màster que faran una mobilitat en el 21/22 en el marc del programa Erasmus+ KA103.

o A nivell UPC es convoquen 74 beques en total:

Num beques Import Requisits

1 2.000 € (*) + Becari del Ministeri 20/21

1 2.000 € (*) + Discapacitat reconeguda del 33% com a mínim 73 (44 grau +

(62)

Aquesta beca queda condicionada a la concessió

de la beca Erasmus+.

Inscripcions a la pàgina web del Banco Santander

abans del 15 de març de 2021:

www.becas-santander.com

https://www.upc.edu/sga/ca/Beques/BequesMobilitat/Santand erErasmus_21-22

(63)
(64)

iWEEK

Una setmana a París el mes de març finançat per l’EFREI

(del 14 al 21 de març 2020)

o Només cal pagar-se el viatge i una inscripció de 80 euros, o Data límit d’inscripció: 15 febrer 2020.

o https://i-week.fr/

Cursos d’estiu

o En el web de Mobilitat de la FIB.

o Al GRIE (Gabinet de Relacions Internacionals i Empresa) de la UPC.

o GEI i MIRI: Possibilitat reconeixement crèdits (un cop acceptat, consultar abans de marxar).

(65)

CERN: Student Opportunities

http://careers.cern/students

o Doctoral student programme

o Technical student programme

o Summer student programme

(66)

Google Summer of Code

o GSoC2021:

• https://summerofcode.withgoogle.com/

• Publicació de projectes: 9 març 2021.

• Inscripcions: del 29 de març al 13 d’abril 2021.

Cursos d’estiu de Georgia TECH a la FIB

o Des de mitjans de maig a finals de juliol (si la pandèmia ho permet ...).

o [GEI, GCED] Cada curs aprovat equival a una optativa (6 ECTS).

(67)
(68)

Programa Dates Com

EUA 01/12/20 – 22/01/21 Correu a fib.rel.int@upc.edu

VULCANUS 25/11/20 – 12/01/21 Lliurar a la FIB

SICUE 12/02/21 – 04/03/21 SGA (servei de gestió acadèmica)

ERASMUS+, Amèrica Llatina, Canadà, Índia, Taiwan, Rússia,

Xina... + Dobles Titulacions 19/02/21 – 03/03/21 e-secretaria

CINDA

Març-Abril/21 (Mobilitat 21/22 q1)

Setembre-Oct/21 (Mobilitat 21/22 q2)

Web xarxa CINDA +

fib.rel.int@upc.edu

(69)
(70)

> Convocatòria ...

EUA (estada acadèmica, internships)

o Demanar plaça via e-mail a fib.rel.int@upc.edu

• Revisar requisits.

• Demanar places prioritzades (màx 3).

• Justificació del nivell d’anglès: finals gener. • Planificar la sincronització de calendaris.

(71)

> Convocatòria ...

Erasmus+ KA103, Amèrica Llatina, Canadà,

Taiwan, Rússia, Xina, ... + dobles titulacions

o Què vull fer?

o Quan puc/vull marxar? o Beques disponibles. o No és un joc:

(72)

PROCEDIMENT

1. Consultar la llista d’universitats partners i identificar

les que t’interessin més (web FIB).

• Requisits d’idioma, oferta d’assignatures, terminis, calendari acadèmic, allotjament, procediments, ...

2. Escollir fins a 10 opcions (e-Secretaria).

• A observacions trobareu informació rellevant, si en tenim: es pot fer el TFG/TFM, demanen certificat d’idioma, ...

(73)

3. T’assignarem (o no) una de les teves opcions.

L’assignació dependrà de:

a. Posició a la llista ordenada de sol·licitants (nota expedient ponderat amb la nota mitjana de la teva titulació, taxa rendiment - α).

b. Les assignacions dels que van davant teu. c. La llista personal de peticions.

4. Et comunicarem la decisió i hauràs

(74)

5. Un cop acceptada la plaça assignada, comença

l’aventura:

a) Consulta el web de la FIB:

https://www.fib.upc.edu/ca/mobilitat/outgoing/estades-academiques/abans-de-marxar

b) Segueix el procediment fixat per la universitat destí. Molt de compte amb les dates límit.

c) LLEGEIX els correus enviats des de fib.rel.int@upc.edu !!! d) Demana les beques, quan toqui.

e) Lliura a la FIB i puja a l’e-secretaria tota la documentació requerida.

(75)

> Convocatòria ...

SICUE

o Tots els detalls de la convocatòria a

https://www.upc.edu/sga/es/movilidad/movilidad-nacional-sicue/Convocatoria19-20

o La sol·licitud s'ha de registrar mitjançant la Seu Electrónica de la UPC.

(76)

> I per ajudar-vos ...

Les persones de l’àrea de Relacions Internacionals de

la FIB –

fib.rel.int@upc.edu

o Secretaria FIB (B6, planta baixa)

• Carolina Martín

• Becari curs 20/21 q2: Lydia Aberhouche

• https://www.fib.upc.edu/en/contact/fib-international-relations

o Vicedeganat d’Internacionals

• Anna Rio Doval

(77)

Servei de Llengües i terminologia, SLT-UPC

o Time to talk. Activitats de pràctica d’anglès a la UPC amb el suport d’un English coach en línea.

• https://www.upc.edu/slt/ca/apren-angles/practica-angles/enlinia

o Curs de pràctica oral d'anglès de nivell B2 en línia.

• 1 ECTS

• https://www.upc.edu/slt/ca/cursos/practica-oral-anglesB2

o Ajuts per aprendre idiomas. Llicències gratuïtes per als cursos en línia Rosetta Stone.

(78)

Moltes gràcies i

animeu-vos!

Oficina de Relacions Internacionals FIB

Vicedeganat d’Internacionals

fib.rel.int@upc.edu

Figure

Updating...

References

Related subjects :