FORMACIÓ CONTINUADA per a Infermeria

11  Descargar (0)

Texto completo

(1)

FORMACIÓ CONTINUADA

per a Infermeria

CURSOS I TALLERS ORGANITZAS PER:

Febrer - Juny

2021

¨ Formació Continuada presencial teorico- pràctica, e-learning i Blended¨

Aquestes dates es mantidran sempre que la situació

d’Emergència Sanitària per COVID 19 ho permeti

(2)

CES Centre d’Estudis Sanitaris NIF J61455937

INFORMACIÓ i INSCRIPCIONS

CES

Centre d’ Estudis Sanitaris

Tel

93 864 88 66

secretaria@cesanitaris.com

https: // www.cesanitaris.com

ÍNDEX CRONOLÒGIC

FEBRER

Curs d’ Electrocardiografía Pràctica (modalitat e-learning )

MARÇ

Curs d’Interpretació Analitica (modalitat e-learning )

*Curs de Suport Vital Bàsic i DEA Fase Moodle

Curs de Suport Vital Bàsic i DEA Fase presencial

ABRIL

*Curs de Suport Vital Immediat ( SVI) Adult Fase Moodle Taller d’Auscultació Cardiopulmonar Presencial

Curs de Farmacologia d’Urgències i Emergències (modalitat e-learning )

MAIG

Curs de Suport Vital Immediat ( SVI) Adult Fase Presencial

* Curs de Suport Vital Avançat SVA adult Fase Moodle Curs d’ Electrocardiografia Pràctica Presencial

JUNY

(3)

CES Centre d’Estudis Sanitaris NIF J61455937

4

CURS D’ ELECTROCARDIOGRAFIA PRÀCTICA

Modalitat presencial

Activitat Actreditada per CCFCPS amb 3’2 crèdits

CONTINGUT

●Record anatòmic sistema específic de la conducció.

●Fonaments d’electrofisiologia cardíaca. Vector cardíac. Teoria del Hemicamp ● Estudi de l' ona P. Estudi del complex QRS. Estudi de l'ona T

Criteris de normalitat ECG. Rutina

d’interpretació electrocardiogràfica ●Creixement de cavitats.ECG en la HTA. Valvulopatíes.H VD i E. Criteris de Sokolov.Romilth i Estes.HoranFlowers ●Síndrome Coronari Agut. SCAEST-SCASEST- Activació Codi IAM

●Taller sobre casos clinics: HTA, EPOC..

Bradiaritmies, Alteracions de la conducció A-V: Bloqueig A – V.

Bloqueig de branca del H H.

Bloqueig fascicular. Bloqueig bifascicular ●Estudi pràctic de les arítmies amb

simulador: Taller d’aritmies.

●Taquiaritmies, tractament immediat. ●Síndromes de preexcitació:

Wolf-Parkinsons-Withe; Low-Ganong-Levine. Mahaim.

Alteracions electrolítiques i farmacològiques : K, Ca, Mg…

Amiodarona, Digital, Haloperidol…

DURADA: 24 hores

DOCENT: Rafael Garrido Díaz

Diplomat en Infermeria

Postgraduat en Atenció Prehospitalària Urgent per la UB

Máster en bases, tècniques i procediments del Pacient Crític .Facultat MedicinaUB Màster Oficial en Atenció Integral al Pacient Crític. Facultat Medicina UB

Docent Màster d’Infermeria en Urgències. UB

Docent Màster d’Ifermeria en Anestesia i Reanimació.UB

Docent Màster Oficial Atenció Integral Pacient Crític .Facutat Medicina UB Docent Màster Atenció Infermeria al Pacient Crític UB

Docent Màster en Infermeria Cardiovascular UB

LLOC: Barcelona

DATES: 4, 6, 11, 13, 18, 20 maig 2021

(4)

CES Centre d’Estudis Sanitaris

5

TALLER D’ AUSCULTACIÓ CARDIOPULMONAR

PER A INFERMERIA

Modalitat presencial

Activitat Actreditada per CCFCPS amb 1’2 crèdits

CONTINGUT

• Record anatòmic del cor

Auscultació cardiaca normal : Cicle cardíac . Primer soroll . Segon soroll

Auscultació cardíaca patológica:Tercer i quart soroll. Buf diastòlic.Buf sistòlic

Altres sorolls patològics (Pericarditis, EAP...etc)

Auscultació Respiratòria : Sorolls respiratoris normals

Sorolls respiratoris patològics (Asma, EPOC, Neumo-hemotórax...)

DURADA: 8 hores

DOCENTS: Dr. Ramón Cousiño. Metge Adjunt UCIAS Hospital Mollet. SEM Bellvitge

José Antonio Sarria Professor Facultat Infermeria Universitat de Barcelona LLOC: Aula simulació Campus UB Bellvitge

DATES: 21 i 28 abril 2021 HORARI: de 9 h a 13 h

(5)

CES Centre d’Estudis Sanitaris

6

CURS DE REANIMACIÓ CARDIOPULMONAR

i DESFIBRIL.LACIÓ EXTERNA AUTOMÀTICA

( D E A )

CONTINGUT

*Programa Oficial Nou Decret DOGC núm. 15/2012

● Mort sobtada i significat de la fibril.lació ventricular.

●Causes de l’aturada cardiorespiratòria. Importància de la desfibril.lació precoç. ●RCP de Gran Qualitat. RCP instrumentalitzat de via aèria.

●Algoritmes de l’European Resuscitation Council 2015 per al DEA. ● Desfibril.lador Extern Automàtic. Característiques tècniques

●Recollida de dades del DEA. ● Mètode Utsein. ● Problemes ètics. ●Avaluació teòrica i pràctica

DURADA: 6 hores ( hores presencials i treball Moodle )

DOCENTS: Director: Rafael Garrido Díaz

Instructor Director de SVB i DEA per l’IES, CCR i ERC

LLOC: Barcelona

DATES: Inici Moodle: 24 març 2021

Fase presencial: 31 març 2021 de 9 h a 13 h

(6)

CES Centre d’Estudis Sanitaris

* Certificat vinculat al expedit per la European Resuscitation Council ERC i acreditat pel Consell

Català de Formació Continuada de Professions Sanitàries amb 1’2 crèdits

7

CURS SUPORT VITAL IMMEDIAT ( SVI ) ADULT

Aquest Curs està orientat a la prevenció de l’ Aturada Cardiorrespiratòria i assistència fins l’arribada del èquip de SVA i la seva integració al mateix

CONTINGUT

*Treball en Moodle fase a distància durant 21 dies abans de l’inici del Curs

Reconeixement del pacient crític. Abordatge ABCDE . Criteris d’ALERTA ! Maneig de la Vía Aèria i ventilació amb mitjans supraglòtics ( M. L. Proseal)

Arítmies en la periaturada i aturada cardiorrespiratòria. Monitorització i reconeixement Reanimació Cardiopulmonar intrahospitalària. Desfibril.lació manual i

semiautomàtica . Algoritmes del Suport Vital Avançat ERC 2015

Canalització del accés venos i via intraòssia

Drogues empreades en l’ACR ( Adrenalina, Amiodarona, Calci, Magnesi, Bicarbonat ) Pulsioxímetria i oxígenoteràpia. Cures post – ressuscitació. Hipotermia terapèutica Avaluació teòrico- pràctica final

DURADA. 23 hores ( 8 hores presencials i 15 hores treball moodle )

Director: Rafael Garrido Díaz

Instructor Director de SVI per la ERC European Resuscitation Council ERC

LLOC: Barcelona

DATES: Data inici Moodle ( distància ): 3 maig 2021

Data fase presencial: 28 maig 2021

HORARI: de 9 h a 19 h ( jornada presencial intensiva )

(7)

CES Centre d’Estudis Sanitaris

* Certificat vinculat al expedit per la European Resuscitation Council ERC i acreditat pel Consell

Català de Formació Continuada de Professions Sanitàries amb 4’8 crèdits

8

CURS DE SUPORT VITAL AVANÇAT ( Adult )

CONTINGUT

*Treball en Moodle durant un mes abans de l’inici del Curs

●Algoritmes de la ERC ( Recomanacions de 2015) per a l’ RCP avançada per a l’adult. ● Permeabilització i instrumentalització de la via aèria. ( IOT, Fastrach,.)

Via aèria difícil: Frova , .Intubació retrògrada,

Arítmies peri- aturada.Reconeixement de les arítmies perilloses. ● Cardioversió, Desfibril.lació manual.

Marcapàs transcutàniAccès venós intraòssi i administración de drogues.

Maneig inicial de la Síndrome Coronari Agut SCA. SCAEST- SCASEST-IAMSEST Situacions Especials en la Aturada Cardíaca ( intoxicacions, anafilaxia, embaràs…)

●Megacode.● Avaluació teórico-pràctica

DURADA: 45 hores ( 15 hores presencials i 30 hores fase moodle )

Director : Dr. José A. Prieto Arruñada

Instructor Director de Suport Vital Avançat i SVAT pel CCR i ERC

LLOC: Barcelona

DATES: Inici Fase Moodle ( ditància ): 10 maig 2021

Inici Fase Presencial: 7, 9, 14, 16 maig 2021

HORARI: de 16 h a 20 h ( fase presencial )

(8)

CES Centre d’Estudis Sanitaris

* Certificat vinculat al expedit per la European Resuscitation Council ERC i acreditat pel Consell

Català de Formació Continuada de Professions Sanitàries amb 8’3 crèdits

9

CURS D’INTERPRETACIÓ ANALITICA

Modalitat e-Learning (Aula Virtual )

Sol·licitada Acreditació Consell Catal’a de Formació Continuada de Professions Sanitaries CCFCPS

Curs seguit en plataforma Moodle

Durada Curs: (8 setmanes) 40 hores

Dedicació hores alumne: 5 hores a la setmana Dates matriculació de 1 al 14 de març de 2021

Dates de realització:

Data Inici: 15 de març 2021

Data finalització: 15 de maig 2021

METODOLOGIA

Aquesta acció formativa s'imparteix sota la modalitat e-Learning, que permet una interacció de l'alumne i el professor utilitzant una tecnologia (plataforma Moodle) possibilitant que tots es troben en llocs diferents.

A causa de la densitat dels continguts, ja que estan ubicats dins de l'àrea

tècnic-assistencial específica, les unitats didàctiques es van posant a disposició dels alumnes de forma progressiva

El Curs es compon de 12 mòduls.

Per a resolució de dubtes es farà una conexió per setmana amb el docent mitjançant app ZOOM

L'alumne podrà passar de mòdul si realitza totes les tasques que inclou l'acció formativa pertinent.

(9)

CES Centre d’Estudis Sanitaris

Autoaprenentatge dels continguts teòrics, mitjançant l'estudi detallat de l'alumne dels continguts teòrics de el curs amb propietat intel·lectual de l'docent, que estaran disponibles en format PDF.

A més inclou documents de suport, vídeos, casos pràctics.

Exercicis d'autoavaluació en diferents blocs formatius que consten de preguntes multiresposta i un exercici d'avaluació final amb 40 preguntes amb 4 respostes (una sola resposta vàlida) on es veurà el reflex dels coneixements totals adquirits durant el procés formatiu. Per assolir els coneixements i expedir el corresponent certificat d'aprofitament serà necessari un 70% de respostes encertades.

TEMARI

MÓDUL 1: HEMATIMETRIA MÓDUL 2: HEMOSTÀSIA. MÓDUL 3: FUNCIÓ RENAL. MÓDUL 4: IONOGRAMA. MÓDUL 5: PERFIL GLUCÈMIC. MÓDUL 6: PERFIL LIPOPROTÈIC. MÓDUL 7: PERFIL HEPÀTIC.

MÓDUL 8: GASOMETRÍA ARTERIAL. MÓDUL 9: BIOMARCADORS.

MÓDUL 10: PERFIL TIROIDES. MÓDUL 11: PERFIL PARTIROIDES MÓDUL 12: ANÀLISI D’ORINA.

DOCENT: Dr. Francesc Sevilla Guevara

Metge Medicina Interna Hospital Sant Joan de Dèu Manresa

DURADA: 40 hores

(10)

CES Centre d’Estudis Sanitaris

10

CURS DE FARMACOLOGIA D’URGÈNCIES I

EMERGÈNCIES

Modalitat e-Learning(Aula Virtual

Sol·licitada Acreditació Consell Catal’a de Formació Continuada de Professions Sanitaries CCFCPS

Curs seguit en plataforma Moodle

Durada Curs: (10 setmanes) 50 hores

Dedicació hores alumne: 5 hores a la setmana

Dates matriculació de 12 al 18 abril de 2021

Dates de realització:

Data Inici: 19 abril 2021

Data finalització: 19 de juny 2021

METODOLOGIA

Aquesta acció formativa s'imparteix sota la modalitat e-Learning, que permet una interacció de l'alumne i el professor utilitzant una tecnologia (plataforma Moodle) possibilitant que tots es troben en llocs diferents.

A causa de la densitat dels continguts, ja que estan ubicats dins de l'àrea

tècnic-assistencial específica, les unitats didàctiques es van posant a disposició dels alumnes de forma progressiva

El Curs es compon de 12 mòduls.

Per a resolució de dubtes es farà una conexió per setmana amb el docent mitjançant app ZOOM

L'alumne podrà passar de mòdul si realitza totes les tasques que inclou l'acció formativa pertinent.

(11)

CES Centre d’Estudis Sanitaris

Autoaprenentatge dels continguts teòrics, mitjançant l'estudi detallat de l'alumne dels continguts teòrics de el curs amb propietat intel·lectual de l'docent, que estaran disponibles en format PDF.

A més inclou documents de suport, vídeos, casos pràctics.

Exercicis d'autoavaluació en diferents blocs formatius que consten de preguntes multiresposta i un exercici d'avaluació final amb 45 preguntes amb 4 respostes (una sola resposta vàlida) on es veurà el reflex dels coneixements totals adquirits durant el procés formatiu. Per assolir els coneixements i expedir el corresponent certificat d'aprofitament serà necessari un 70% de respostes encertades.

TEMARI

Farmacologia d’urgències: Farmacocinètica. Farmacodinàmia

Via d’administració de fàrmacs en urgències. Farmacologia en la RCP.

Farmacologia en les urgències Cardiovasculars. Farmacologia dels agents inotròpics vasoactius. Farmacologia en les emergències respiratòries. Farmacologia en les emergències endocrines. Farmacologia de l’aparell digestiu.

Fluidoteràpia. Alteració hidroelectrolítica. Farmacologia en urgències neurològiques. Farmacologia en les emergències per intoxicació. Analgèsia i anestesia.

DOCENT: Dr. Eduard Martínez García

Metge Unitat Suport Vital Avançat Sistema Emergències Mèdiques SEM

DURADA: 50 hores

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :