Grau en Òptica i Optometria

Texto completo

(1)

Grau en Òptica i Optometria

Curs 2020-2021

Mª Angeles Sáez Miralles

Administradora de la Facultat de Física

Juliol 2020

Fernando Silva Vázquez

Coordinador Primer Curs del Grau en Òptica i Optometria

Coordinador Programa “Entreiguals”

Jordi Vidal Perona

Degà de la Facultat de Física

Santiago García Lázaro

(2)

Grado en

(3)

Guion

¿Qué es la Óptica?

¿Qué es la Optometría?

¿Objetivo del Optometrista?

¿Dónde podemos encontrar a los

ópticos-optometristas?

(4)
(5)
(6)

• Es el proceso más complejo de la naturaleza

• Necesita la ayuda de múltiples disciplinas…

(7)

7

(8)

8

(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

´

Anatomía

´

Fisiología

´

Física

´

Óptica

´

Psicología

´

Patología…

Optometría

Comprender la visión requiere

de…

(16)

¿Qué es la Optometría?

Ciencia de carácter sanitario que estudia los

problemas visuales:

Prevención: Desarrollo y evolución del sistema visual,

postura, iluminación, ergonomía.

Detección.

Solución:

Lentes para gafas y de Contacto..

Prismas.

Filtros (Protección Solar)

Ayudas ópticas.

Entrenamiento/Terapia Visual.

Ergonomía.

(17)

¿Objetivo del Optometrista?

Conseguir el funcionamiento óptimo del

Sistema Visual:

Máximo rendimiento visual.

Mínimo esfuerzo.

(18)

¿Dónde los encontramos?

Ópticas.

Consultas privadas.

Sistema sanitario público y privado.

Clínicas oftalmológicas.

Ambulatorios.

(19)
(20)

Grado en Óptica y

Optometría

Universidad de

Valencia

(21)

Ranking Fundación BBVA – IVIE

(22)

• Satisfacción con los estudios: 7,4 (7,3)

• Valoración de los estudios como preparación para el

ejercicio profesional: 5,9 (Salud 5,9)

• Porcentaje de titulados que trabajan desde la obtención de

la titulación: 98,7%

• Porcentaje de titulados que encontró trabajo antes de

acabar o en menos de 6 meses: 98,1% (CC Salud, 70%)

• Porcentaje de titulados con contrato estable en el primer

empleo: 51% (CC Salud 22,0%)

• Porcentaje de titulados en empleo de calidad: 89,3%

(Titulados » 50%)

Estudio de egresados

(23)

Plan de estudios

1r curs

Anatomia humana i ocular

9

Bioestadística

6

Biologia ocular

6

Física I. Física per a les ciències de la salut

6

Física II. Òptica geomètrica

6

Fisiologia humana i ocular

9

Matemàtiques

6

Materials òptics

6

Òptica fisiològica

6

2n curs

Psicologia. Atenció al pacient

6

Instruments òptics i optomètrics

12

Òptica oftàlmica

9

Optometria I

4,5

Optometria II

4,5

Patologia i farmacologia ocular

9

Pràctiques d'optometria I

6

Psicofísica de la visió

9

3r curs

Anomalies de la visió binocular

4,5

Contactologia

6

Contactologia II

4,5

Mecanismes i models de la visió

6

Muntatge i adaptació de lents oftàlmiques

9

Òptica física

6

Optometria III

4,5

Optometria pediàtrica

4,5

Pràctiques de contactologia

7,5

Pràctiques d'optometria II

7,5

4t curs

Mètodes d'exploració clínica

4,5

Optometria geriàtrica i legislació sanitària

7,5

Pràctiques externes

18

Treball fi de grau en Òptica i Optometria

6

Optativitat:

24

Visió baixa, ortòptica i teràpia visual

6

Disseny òptic assistit per ordinador

4,5

El làser i les seues aplicacions clíniques

4,5

Mètodes psicofísics per a la detecció i el

seguiment de patologies visuals

6

Registre i processament d'imatges clíniques

6

Tècniques avançades de maneig de la prescripció

9

Temes actuals d'òptica i optometria

4,5

Visió de formes i color

4,5

Visió del moviment i la profunditat

4,5

1 crèdit ECTS =

25 h de treball de l

alumne

(10 hores presencials)

4 cursos x 60 crèdits = 240

(24)

Clases de Teoría

Seminarios en grupo reducido

Laboratorio y Prácticas informáticas

Estructura de asignaturas

Prácticas Externas en la Clínica Optométrica

Fundación Lluis Alcanys, UVEG

Trabajo de fin de grado

Grup A (valencià)

Grupo B (castellano)

Grups AU1, AU2 o AU0

Grupos BU1,BU2

AL1,AL2; AI1,AI2

BL1,BL2; BI1,BI2

(25)
(26)

dll dm dc dj dv ds diu dll dm dc dj dv ds diu dll dm dc dj dv ds diu dll dm dc dj dv ds diu 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 30

dll dm dc dj dv ds diu dll dm dc dj dv ds diu dll dm dc dj dv ds diu dll dm dc dj dv ds diu

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25

25 26 27 28 29 30 31 29 30 31 26 27 28 29 30

dll dm dc dj dv ds diu dll dm dc dj dv ds diu dll dm dc dj dv ds diu dll dm dc dj dv ds diu

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 31 30 31

Inici de semestre Dies no lectius Dies festius

Els dies festius i no lectius podran tindre variacions en funció del calendari de festes i del calendari laboral de l'any 2021

Als efectes de tancament d'expedients de grau, el curs acadèmic 2020-2021 finalitza el 10 de setembre de 2021

Als efectes de tancament d'expedients de màster el curs acadèmic 2020-2021 finalitza el 17 de setembre de 2021

Festa pròpia de Centre: 7 de desembre de 2020

Exámenes 1ª convocatoria Exámenes 2ª convocatoria

Qualsevol modificació d'aquest calendari haurà de ser proposada per la comissió de titulació, aprovada por la JCentre, i tindre el vistiplau del VR d'estudis

Exàmens Parcials: Els Centres que, per acord de les seues Juntes, facen exàmens parcials per a assignatures anuals, utilitzaran les dates d'examen del primer semestre

Segones Convocatòries : Entre l’exàmen de la primera convocatòria d'una assignatura i la segona convocatòria de la mateixa haurà d’haver, almenys, 21 dies naturals

En la planificació i els horaris del segon semestre de l'últim curs de grau es tindrà en compte que els estudiants han de realitzar el TFG

CALENDARI ACADÈMIC, CURS 2020-21

PRIMER SEMESTRE DE L'11 AL 29 DE GENER DE 2021 DEL 14 DE JUNY AL 2 DE JULIOL DE 2021 SEGON SEMESTRE DEL 25 DE MAIG A L'11 DE JUNY DE 2021 DEL 14 DE JUNY AL 2 DE JULIOL DE 2021

EXÀMENS PRIMERA CONVOCATÒRIA SEGONA CONVOCATÒRIA PRIMER SEMESTRE 14 DE SETEMBRE DE 2020 23 DE DESEMBRE DE 2020

SEGON SEMESTRE 1 DE FEBRER DE 2021 21 DE MAIG DE 2021

Maig 2021 Juny 2021 Juliol 2021 Agost 2021

PERIODE DE CLASSES COMENÇA FINALITZA

Setembre 2020 Octubre 2020 Novembre 2020 Desembre 2020

Gener 2021 Febrer 2021 Març 2021 Abril 2021

Calendario

1r

q

ua

dr

im

est

re

de

cl

asse

s

2n

q

ua

dr

im

est

re

de

cl

asse

s

(27)

Jornada de Benvinguda

14 de Septiembre

o Presentación de la Facultat

o Información de interés

o Asignación de mentores

o Visita al Campus guiada por mentores

o Serveis de la Facultat i la Universitat

o Recursos informáticos de la UVEG

o Recursos Biblioteca de Ciències

(28)
(29)

q

Preinscripció cursos anglés (B1-B2): del 13 de juliol al 11 de setembre

http://preinscripcio.centreidiomes.es

Proves de nivell: 16,17,18 setembre

Campus de Burjassot-Paterna

(diferents horaris/semipresencial)

: 13 octubre

q

Cursos de valencià A1-A2 (40 h). Gratuït (no presencial)

Preinscripció: 2-18 setembre/13-29 gener

(30)
(31)

Pla d’estudis 2010

31

• Quatre cursos acadèmics

• Assignatures: formació bàsica, obligatòries i optatives

• 240 Crèdits en total.

Ø

Matèries de formació bàsica

60 crèdits

Ø

Matèries obligatòries: 132 crèdits

Ø

Matèries optatives

24 crèdits

Ø

Pràctiques Externes obligatòries: 18 crèdits

Ø

Treball de fi de grau:

6 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació

en activitats universitàries

(32)

Permanència a la titulació

• Els estudiants i les estudiantes de primer

curs de nou ingrés hauran de superar

almenys

12 crèdits

.

• Si no compleixen eixe requisit no podran

matricular-se en la mateixa titulació fins que

passen dos anys acadèmics.

• Els

estudiants

disposaran

de

sis

convocatòries

per

a

superar

cada

assignatura. Es considerarà que la condició

de no presentat en l’acta no consumeix

(33)

La Matrícula

• La matrícula tindrà lloc el

30 i

31 de juliol

• El dia i l’hora de matrícula

es pot

consultar:

web

www.uv.es/fisica

apartat

graus > matrícula > cita de matrícula

• Portal de Serveis Estudiants

https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/

(34)

La Matrícula

• És molt important llegir acuradament les

següents

documents

que figuren a la web de la

Facultat www.uv.es/fisica:

» recomanacions de matrícula (

Tràmits Secretaria

)

» Instruccions primera matrícula (Tràmits Secretaria)

» sobre virtual (graus > matrícula). Documentació a

aportar a la matrícula

• Entrega de documentació

:

Del 14 al 30 de setembre en Secretaria.

*

Cal demanar cita prèvia

(35)

Formalització de la matrícula

35

• La matrícula es realitzarà online.

• El dia i hora assignats a la cita de matrícula

• Des de qualsevol ordenador connectat a internet

• Portal Serveis Estudiant

https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/

• Nou ingrés al Grau (1r Curs)

• Identificar-se en la aplicació:

Ø

Bloqueig d’accés a l’aplicació d’1 minut als 3 intens fallits per seguretat.

• No s'ha habilitat espai de matrícula en la Facultat a causa de l'actual

situació sanitària

(36)

Formalització de matrícula (2)

36

• Omplir dades personals, administratives i estadístiques

• USUARI i CONTRASENYA

• És molt important que els anotes

• Accés als serveis de la Universitat

» Portal de l'Alumne

» correu electrònic

» Aula virtual /Secretaria virtual, Entreu, etc.

• Cal matricular-se

d’una de les agrupacions de primer

curs

i triar un conjunt horari.

• Resguard de matrícula: correu electrònic

• AJUDA Automatrícula 2020

• Recursos d’ajuda per a la matrícula

» En El Portal de l’Alumnat

(37)
(38)

Formalització de matrícula (3)

• Les sol·licituds de

reconeixement

• es realitzaran en el moment de la matrícula

• en la Seu Electrònica ENTREU: entreu.uv.es

• Aportar: certificat de notes, pla d’estudis i programes.

• Si l’estudiant procedeix d’un altre centre, deu tramitar el

trasllat del

seu expedient

.

• Demanar Certificat d'Admissió a la Seu electrónica Entreu:

entreu.uv.es

• Carnet universitari

.

• A partir del 14 de Setembre

• Es realitzarà una fotografia i s’entregarà el carnet universitari.

• Dia, hora i lloc: es publicarà en la web

.

(39)

Formalització de matrícula (4)

• Sol·licitud de

exempcions

:

– En l’aplicació de la matrícula.

TIPUS D'EXEMPCIÓ

» Matrícula ordinària

» Família nombrosa

» Discapacitat...

Validació a través de la plataforma d'intermediació de Dades del Ministeri d'Hisenda i

Funció Pública

§

Sol·licita beca

Presentació de documentació: Del 14 al 30 de

setembre

– Matrícula d’honor en Batxillerat: Certificat de l’institut.

– Família nombrosa o Discapacitat:

• Presentar el justificant, únicament si la aplicació no valida

l’exempció.

(40)

Pagament de la matrícula (1)

• Preu de la matrícula:

El preu de la matrícula es calcula en funció del

nombre de crèdits matriculats. La quantia del preu per crèdit es regula

cada any amb un decret de la Generalitat Valenciana. De manera

orientativa, es poden consultar els preus públics per al curs 2019/2020.

Vegada de matrícula (import en euros/crèdit)

4ª y seg.

20,27 38,39

81,47 108,62

• Pagament per domiciliació bancària

.

Els períodes establits per a

l'emissió i pagament de rebuts del curs 2020-21 són:

1. Pagament únic,

la primera setmana d'octubre de 2020.

2. Fraccionament en 2 pagaments,

la primera setmana dels mesos

d'octubre de 2020 i gener de 2021.

3. Fraccionament en 8 pagaments,

entre els mesos de setembre

2020 i abril 2021.

(41)

Pagament de la matrícula (2)

41

•Pagament amb targeta de crèdit

:

Els rebuts es cobraran en els mateixos períodes que el

pagament domiciliat per mitjà de la plataforma de

pagaments en línia de la UV, en la sede electrónica

ENTREU

,

en un termini no superior a 7 dies.

• Haurà de tindre's en compte els terminis publicats per a evitar

l'anul·lació de la matrícula per impagament.

•S‘inclou en el sobre virtual dels estudiants de primer, una

ordre de domiciliació

que hauran d'entregar del 14 al 30 de

setembre. Pot descarregar-se des de la web de la Facultat >

(42)

Sol·licituds de Beques - Beca del M.E.C

• El interessats deuen omplir la

sol·licitud

telemàtica

a la pàgina web del MEC

https://sede.educacion.gob.es

apartat “Trámites y Servicios”.

• Convocatòria curs 2020-2021 no publicada. Es

preveu que es publique al llarg del mes d’agost.

• La petició de Beca no eximeix del pagament de taxes

administratives.

(43)

Sol·licituds de Beques

Beca Generalitat Valenciana i altres

• La

sol·licitud

de

la

beca

es

pot

descarregar de la pàgina web de la G.V.

http://www.cece.gva.es/univ/es/ayudas_y_becas.htm

• Convocatòria no publicada.

Desconeixem els

terminis de presentació en aquest moment. El curs

passat es va publicar en desembre.

• La petició de Beca no eximeix del pagament de taxes

administratives.

• Enllaç Pàgina beques i ajudes U.V.

www.uv.es/fisica

, apartat

graus >

beques i ajudes

(44)

Atenció administrativa a

l’estudiantat

• A causa de la actual situació sanitaria,

L’atenció

a

l'estudiantat

per

part

dels

Serveis

Administratius

serà

telemàtica

o

telefònica fonamentalment

.

– Correu electrònic:

secrefisica@uv.es

– Telèfons d’atenció: en pàgina web www.uv.es/fisica

• Si es requereix atenció presencial, s’haurà

de sol·licitar

cita prèvia.

• Ubicació Secretaria: primer pis – Edifici D

(45)

Portal Serveis de l’Estudiant

https://www.uv.es/portalumne

– Accés a la matrícula

– Gestió del compte de correu electrònic

– Consulta de l’oferta acadèmica...

Altres recursos importants:

• Secretaria Virtual

(canvis de grup, ampliació de matrícula…)

https://secvirtual.uv.es/

• Entreu – Seu electrònica de la U. València

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/

• Pàgina web Facultat de Física

http://www.uv.es/fisica

• Correu electrónic alumni

https://correo.uv.es/

• Aplicación de la Univ. de València per a dispositius móviles

https://uvapp.uv.es

Xarxes socials

:

Facebook i Twitter

• https://www.facebook.com/fac.fisica.uv.es

• https://twitter.com/FacFisicaUV

Figure

Actualización...

Related subjects :