Tts els dies de l any, 24 hores

122  Descargar (0)

Texto completo

(1)
(2)

 

34 22 34

T

ts els dies de l’any, 24 hores

S

ei de Gestió i Tramitació Telefònica:

 " " # # " "

D$

dilluns a divendres, de 8 a 21 h.

C % L 

ia Mèdica 24 hores:

 # 

&'( ) *+ ), -*),*+ ./ 0 123 45 '6 *)

C 7 8

electrònic per a autoritzacions:

DOCUMENTACION_MUTUA@caser.es

c :;< =><;

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS,

Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. –CASER–

Registre Mercantil de Madrid

Tom 2245, foli 179, full M39662,

CIF A-28013050

EDICIÓ 2018

(3)
(4)

V W W

34 22 34

XYZ Y [\ Y[ Z] ^ [Z_ \^ ` Yabde Yf^[

gBH h KJK Q FBiBM jKkAl mHEnKjE JKkAm B oB pk AKJE R

V Wq r r s s r r

t_\ u v_ [^ w x _ fv_ [ aZ _y^ bze{

| EM BH ? @A BE} ~FKJENO PQH EMR

V W s qVW qVq

XYZ Y [\ Y[ Z] ^ [Z_ \^ ` Yabde Yf^[

|QHH B Q

electrónico para autorizaciones:

DOCUMENTACION_MUTUA@caser.es

 €‚ ƒ„‚

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS,

Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. –CASER–

Registro Mercantil de Madrid

Tomo 2245, folio 179, hoja M39662,

CIF A-28013050

EDICIÓN 2018

(5)
(6)

07006 PALMA DE MALLORCA Tel. 971 46 68 50 Fax. 971 46 52 10

(7)
(8)

MÈDIQUES

˜USP CLINICA PALMAPLANAS …† ™š›ˆ‡‰ˆš œœ Œ 07010 PALMA DE MALLORCA ( Illes Balears ) Tel. 971 91 80 00 Fax. 971 91 80 13 POLICLINICA MIRAMAR …† ™š Œ‹›ˆ‡ †žš‡ ˆŸ†   07011 PALMA DE MALLORCA ( Illes Balears ) Tel. 971 76 70 00 Fax. 971 76 73 36 •CLINICA ROTGER œ† ŒTIAGO RUSSIÑOL, 9 07012 PALMA DE MALLORCA ( Illes Balears ) Tel. 971 44 85 00/ 971 71 66 00 Fax. 971 72 27 04 •HOSPITAL DE LLEVANT …†‡ ‡ ˆˆœ…† ™† ‰‡ ¡¢ 07680 PORTOCRISTO ( Illes Balears ) Tel. 971 82 24 00 Fax. 971 82 20 20

POLICLINICA VIRGEN DE GRACIA

†ž ˆŒIDA VIVES LLULL, 6 07703 MAO

( Illes Balears ) Tel. 971 35 11 15

CLINICA JUANEDA MENORCA

…† ‰‰ ˆ‰›£ˆœ…† Œ‹ ŒŠˆ™‹‡ ‡ œŒ 07760 CIUTADELLA DE MENORCA ( Illes Balears )

Tel. 971 48 05 05 Fax. 971 48 04 60

•POLICLINICA NTRA. SRA. DEL ROSARIO

žš†‰‹ ™† Œ† œŒˆšžš…‹Œœ¤‡ Ÿ† 07800 EIVISSA ( Illes Balears ) Tel. 971 30 19 16 Fax. 971 30 17 56

MÈDIQUES

˜CENTRO MEDICO INCA ‡ ¥‡š — ˆ‰ Ÿ† ›Œ¦§ 07300 INCA ( Illes Balears ) Tel. 971 88 35 94 Fax. 971 50 23 57 LASERCLINIC ‰† ™—‡†‰ˆš¨†š ™ ˆš ¢ 07500 MANACOR ( Illes Balears ) Tel. 971 84 48 44 Fax. 971 84 34 49 •CLINIC BALEAR †ž ›A SACOMA Nº 33 07560 CALA MILLOR ( Illes Balears ) Tel. 971 58 65 65

AMBULÀNCIES

˜SERVEI D`AMBULÀNCIES Ÿ© ª¥« Ž”« ”«”

(9)
(10)

MEDICAS

˜USP CLINICA PALMAPLANAS …† ™š›ˆ‡‰ˆš œœ Œ 07010 PALMA DE MALLORCA ( Illes Balears ) Tel. 971 91 80 00 Fax. 971 91 80 13 POLICLINICA MIRAMAR …† ™š Œ‹›ˆ‡ †žš‡ ˆŸ†   07011 PALMA DE MALLORCA ( Illes Balears ) Tel. 971 76 70 00 Fax. 971 76 73 36 •CLINICA ROTGER œ† ŒTIAGO RUSSIÑOL, 9 07012 PALMA DE MALLORCA ( Illes Balears ) Tel. 971 44 85 00/ 971 71 66 00 Fax. 971 72 27 04 •HOSPITAL DE LLEVANT …†‡ ‡ ˆˆœ…† ™† ‰‡ ¡¢ 07680 PORTOCRISTO ( Illes Balears ) Tel. 971 82 24 00 Fax. 971 82 20 20

POLICLINICA VIRGEN DE GRACIA

†ž ˆŒIDA VIVES LLULL, 6 07703 MAO

( Illes Balears ) Tel. 971 35 11 15

CLINICA JUANEDA MENORCA

…† ‰‰ ˆ‰›£ˆœ…† Œ‹ ŒŠˆ™‹‡ ‡ œŒ 07760 CIUTADELLA DE MENORCA ( Illes Balears )

Tel. 971 48 05 05 Fax. 971 48 04 60

•POLICLINICA NTRA. SRA. DEL ROSARIO

žš†‰‹ ™† Œ† œŒˆšžš…‹Œœ¤‡ Ÿ† 07800 EIVISSA ( Illes Balears ) Tel. 971 30 19 16 Fax. 971 30 17 56

MEDICAS

˜CENTRO MEDICO INCA ‡ ¥‡š — ˆ‰ Ÿ† ›Œ¦§ 07300 INCA ( Illes Balears ) Tel. 971 88 35 94 Fax. 971 50 23 57 LASERCLINIC ‰† ™—‡†‰ˆš¨†š ™ ˆš ¢ 07500 MANACOR ( Illes Balears ) Tel. 971 84 48 44 Fax. 971 84 34 49 •CLINIC BALEAR †ž ›A SACOMA Nº 33 07560 CALA MILLOR ( Illes Balears ) Tel. 971 58 65 65

AMBULANCIAS

˜SERVICIO DE AMBULANCIAS Ÿ© ª¥« Ž”« ”«”

(11)
(12)

URGÈNCIES MÈDIQUES

902 190 191

CONSELL MÈDIC 24 HORES

COORDINACIÓ D’URGÈNCIES HOSPITALÀRIES,

AMBULATÒRIES I DOMICILIÀRIES

Qualsevol servei assistencial a domicili tant Mèdic com

d’Infermeria haurà de ser sol·licitat trucant per telèfon

Com funciona:

· L’assegurat truca al 902 190 191

· Un operador especialitzat li prendrà les dades

· Un metge del nostre equip parlarà amb ell per descartar

símptomes alarmants i prendre la millor decisió

· L’orientarem cap al nivell assistencial més adequat

Caser Línia Pediàtrica 24 hores

URGÈNCIES PEDIÀTRIQUES

902 109 833

Servei pensat específicament per a famílies amb nens. Un

equip de metges resoldrà tots els seus dubtes de salut i, en

cas necessari, l’orientarà al nivell d’assistència més adequat.

Quan el seu fill estigui malalt, abans d’anar a urgències,

truqui’ns i l’ajudarem.

(13)
(14)

URGENCIAS MÉDICAS

902 190 191

CONSEJO MÉDICO 24 HORAS

COORDINACIÓN DE URGENCIAS HOSPITALARIAS,

AMBULATORIAS Y DOMICILIARAS

Todo servicio asistencial a domicilio de Médico o Enfermería

deberá ser solicitado por teléfono

Como funciona:

· El asegurado llama al 902 190 191

· Un operador especializado le tomará sus datos

· Un médico de nuestro equipo hablará con usted para descartar

síntomas alarmantes y tomar la mejor decisión

· Le orientaremos hacia el nivel asistencial más adecuado

Caser Línea Pediátrica 24 horas

URGENCIAS PEDIÁTRICAS

902 109 833

Servicio pensado específicamente para familias con niños. Un

equipo de médicos resolverá todas sus dudas de salud y, en caso

necesario, le orientará al nivel de asistencia más adecuado.

Cuando su hijo esté enfermo, antes de acudir a urgencias,

llámenos y le ayudaremos.

(15)
(16)

El nostre principal objectiu és brindar-vos el millor servei

odontològic amb:

Tractaments personalitzats de la mà d’un equip de

professionals altament qualificat en totes les especialitats.

Últimes tecnologies en equipament i radiodiagnòstic.

Facilitats de pagament: finançament a mida i la nostra

Tarifa Plana.

SALUT EN EL

SOMRIURE ;)

Demana la teva cita a

(17)

Demana la teva cita a

citaclinicadental.es

Consulta les noves obertures de 2018

a citaclinicadental.es

ESTEM

AQUÍ ;)

BARCELONA

Avda. Diagonal 363

935 029 550

Avda. Madrid 179

937 932 093

MADRID

C/ Costa Rica 12

915 955 211

C/ Doctor Calero 17 (Majadahonda)

915 955 285

C/ Canarias 1 (Móstoles)

915 955 345

LES PALMES DE GRAN CANÀRIA

C/ Pío XII

928 853 339

MÀLAGA

C/ Gabriel Celaya 7

951 323 639

TENERIFE

Rambla de Pulido 54

922 445 465

VALLADOLID

C/ Miguel Íscar 4 983 709 663

VIGO

C/ Urzáiz 23

986 617 441

SARAGOSSA

Paseo de la Constitución 10

976 695 217

Avda. San José 38

976 596 623

(18)

INFORMACIÓ GENERAL 25 BALEARES

URGÈNCIES 37

HOSPITALS, CLÍNIQUES I CENTRES 38

ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA MEDICINA GENERAL 39 PEDIATRIA - NEONATOLOGIA 40 INFERMERIA 41 FISIOTERÀPIA 41 ODONTOLOGIA 41 PODOLOGIA 43 CENTRES DE VACUNACIÓ 44

ESPECIALITATS MÈDIQUES I QUIRÚRGIQUES

AL·LERGOLOGIA 45

ANÀLISIS CLÍNIQUES 45

ANATOMIA PATOLÒGICA 46

ANESTESIOLOGIA 46

ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR 46

APARELL DIGESTIU 47

CARDIOLOGIA 47

CIRURGIA CARDIOVASCULAR 49

CIRURGIA GENERAL I DE L´APARELL DIGESTIU 49

CIRURGIA INFANTIL 49

CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL 49

CIRURGIA PLÀSTICA I REPARADORA 50

CIRURGIA TORÀCICA 50 DERMATOLOGIA 50 ENDOCRINOLOGIA I NUTRICIÓ 51 GINECOLOGIA I OBSTETRÍCIA 51 HEMATOLOGIA I HEMOTERÀPIA 52 LOGOPÈDIA I FONIATRIA 52 MEDICINA INTERNA 52 MEDICINA NUCLEAR 53 NEFROLOGIA 53 PNEUMOLOGIA 53

(19)

NEUROCIRURGIA 53 NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA 54 NEUROLOGIA 54 OFTALMOLOGIA 54 ONCOLOGIA MÈDICA 55 ONCOLOGIA RADIOTERÀPICA 55 OTORINOLARINGOLOGIA 55 PSICOLOGIA 56 PSIQUIATRIA 56 RADIOLOGIA 56 REHABILITACIÓ 57 REPRODUCCIÓ ASSISTIDA 58 REUMATOLOGIA 58 TRAUMATOLOGIA I ORTOPÈDIA 58 UROLOGIA 59 TRACTAMENTS ESPECIALS PREPARACIÓ AL PART 60 MALLORCA ALARO 61 ALCUDIA 61 ANDRATX 61 ARTA 61 CALA D´OR 61 CALA MILLOR 62 CALA RATJADA 63 CALVIA 63 CAMPANET 64 CAMPOS 64 CAN PICAFORT 64

COSTA D´EN BLANES 65

FELANITX 65 INCA 65 LLUCMAJOR 68 MANACOR 71 MARRATXI 75 MONTUIRI 75 PALMA DE MALLORCA 37 PALMANOVA 76 PORRERES 76 PORT DE POLLENÇA 76

(20)

PORTOCOLOM 76 PORTOCRISTO 77 S´ARENAL 82 SA POBLA 80 SANTA MARGALIDA 81 SANTA PONÇA 81 SANTANYI 81 SENCELLES 82 SES SALINES 82 SOLLER 82 IBIZA EIVISSA 91 FORMENTERA 94

SANT ANTONI DE PORTMANY 94

SANTA EULALIA DEL RIO 95

MENORCA

CIUTADELLA DE MENORCA 84

MAO 88

CARTERA DE SERVEIS 97

SERVEIS A DESPLAÇATS 99 DESPLAÇATS A TERRITORI ESPANYOL 99

XARXA D'OFICINES DE CASER 113

(21)
(22)

INFORMACIÓN GENERAL 25 BALEARES

URGENCIAS 37

HOSPITALES, CLINICAS Y CENTROS 38

ASISTENCIA PRIMARIA MEDICINA GENERAL 39 PEDIATRIA - NEONATOLOGIA 40 ENFERMERIA 41 FISIOTERAPIA 41 ODONTOLOGIA 41 PODOLOGIA 43 CENTROS DE VACUNACION 44

ESPECIALIDADES MEDICAS Y QUIRURGICAS

ALERGOLOGIA 45

ANALISIS CLINICOS-BIOQUIMICA CLINICA-LABORATORIO 45

ANATOMIA PATOLOGICA 46

ANESTESIOLOGIA 46

ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR 46

APARATO DIGESTIVO 47

CARDIOLOGIA 47

CIRUGIA CARDIOVASCULAR 49

CIRUGIA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO 49

CIRUGIA INFANTIL 49

CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACIAL 49

CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA 50

CIRUGIA TORACICA 50 DERMATOLOGIA 50 ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION 51 GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 51 HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA 52 LOGOPEDIA 52 MEDICINA INTERNA 52 MEDICINA NUCLEAR 53 NEFROLOGIA 53 NEUMOLOGIA 53

(23)

NEUROCIRUGIA 53 NEUROFISIOLOGIA CLINICA 54 NEUROLOGIA 54 OFTALMOLOGIA 54 ONCOLOGIA MEDICA 55 ONCOLOGIA RADIOTERAPICA 55 OTORRINOLARINGOLOGIA 55 PSICOLOGIA 56 PSIQUIATRIA 56 RADIODIAGNOSTICO 56 REHABILITACION 57 REPRODUCCION ASISTIDA 58 REUMATOLOGIA 58

TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDICA 58

UROLOGIA 59 TRATAMIENTOS ESPECIALES PREPARACION AL PARTO 60 MALLORCA ALARO 61 ALCUDIA 61 ANDRATX 61 ARTA 61 CALA D´OR 61 CALA MILLOR 62 CALA RATJADA 63 CALVIA 63 CAMPANET 64 CAMPOS 64 CAN PICAFORT 64

COSTA D´EN BLANES 65

FELANITX 65 INCA 65 LLUCMAJOR 68 MANACOR 71 MARRATXI 75 MONTUIRI 75 PALMA DE MALLORCA 37 PALMANOVA 76 PORRERES 76 PORT DE POLLENÇA 76

(24)

PORTOCOLOM 76 PORTOCRISTO 77 S´ARENAL 82 SA POBLA 80 SANTA MARGALIDA 81 SANTA PONÇA 81 SANTANYI 81 SENCELLES 82 SES SALINES 82 SOLLER 82 IBIZA EIVISSA 91 FORMENTERA 94

SANT ANTONI DE PORTMANY 94

SANTA EULALIA DEL RIO 95

MENORCA

CIUTADELLA DE MENORCA 84

MAO 88

CARTERA DE SERVICIOS 97 SERVICIO DESPLAZADOS 99 DESPLAZADOS EN TERRITORIO ESPAÑOL 99

RED DE OFICINAS CASER 113

(25)
(26)

ÃÄ ÅÆ ÇÈÉÈÊ ËÊ ÈÌÍ ÅÎËÏÐËÊ Ê ÑÒËÏ ÒÓÈÇ ÔËÆÒÊ ÕÆ Ê ÅÎÇËÇ ÒÖ

Targeta Sanitària CASER SALUD

La Targeta “Caser Salud Mutualista”, d'ús personal i intransferible, és

l'element que acredita el Mutualista com a Beneficiari de Caser davant dels

professionals i centres concertats de l'Entitat.

Per sol·licitar qualsevol prestació, el Beneficiari ha de presentar la Targeta i,

si se li sol·licita addicionalment, qualsevol altre mitjà d'identificació necessari.

Normes d'utilització dels mitjans de l'Entitat

Els mitjans de l'Entitat són els serveis propis o concertats posats a disposició

del Beneficiari per rebre assistència sanitària.

· Llibertat d'elecció de metge:

Els Beneficiaris poden elegir lliurement facultatiu i centre concertat d'entre

els que figuren als catàlegs de proveïdors de l'Entitat de tot el territori

nacional. L'accés a metges consultors es realitza amb la derivació prèvia per

part d’un altre especialista i amb autorització prèvia de l'Entitat.

· Relació de serveis que requereixen autorització prèvia de l'Entitat:

A continuació es relacionen els serveis que requereixen autorització prèvia de

l'Entitat. No obstant això, abans de la realització de qualsevol prova es pot

consultar si es requereix autorització al telèfon 901 33 22 33

- Hospitalitzacions:

· Hospitalització amb internament

· Hospitalització de dia

· Hospitalització domiciliària

· Cures pal·liatives a domicili

- Tècniques diagnòstiques, quirúrgiques i tractaments:

· Cirurgia ambulatòria

· Odontostomatologia: tartrectomia (neteja de boca). Pròtesis dentàries

i implants osteointegrats (en cas d'accident en acte de servei)

· Rehabilitació, fisioteràpia i logopèdia

· Teràpies respiratòries: oxigenoteràpia, ventiloteràpia i aerosolteràpia

a domicili

· Tractament de diàlisi peritoneal i hemodiàlisi

· Oncologia: immunoteràpia i quimioteràpia, cobaltoteràpia,

radiumteràpia i isòtops radioactius, braquiteràpia i accelerador lineal

Informació general i normes d'utilizació dels

serveis

(27)

×

Diagnòstic per la imatge: tomografia axial computeritzada (TAC o

escàner), ressonància magnètica, ortopantomografia, mamografia,

PET-TC, gammagrafia, Doppler i densitometria òssia

· Estudis neurofisiològics

· Test i estudis neuropsicològics per al diagnòstic de patologies amb

deteriorament cognitiu

· Estudi i tractament endoscòpic

· Cardiologia: estudis i tractaments hemodinàmics

· Obstetrícia: amniocentesis

· Oftalmologia: retinografia i tractament làser, tomografia òptica de

coherència, tomografia òptica amb làser confocal (HTR - Heidelberg

Retina Tomograph), polarimetria làser GDX, i tractament de la

degeneració macular associada a l'edat (DMAE) per teràpia

fotodinàmica o injecció intravítria

· Tractament en Unitat del Dolor

· Estudi i tractament en Unitat de la Son

· Litotrícia renal extracorpòria

- Psicoteràpia

- Assistència a metges consultors

- Podologia

- Els serveis corresponents al Nivell IV i els serveis de referència

· Forma de sol·licitar les autoritzacions:

Caser posa a disposició dels Beneficiaris els mitjans següents per a la

sol·licitud de les autoritzacions de les prestacions:

- Presencialment:

A les oficines de l'Entitat

- Telefònicament:

Servei de Gestió i Tramitació Telefònica:

901 33 22 33

- Per correu electrònic:

DOCUMENTACION_MUTUA@caser.es

- A través de la pàgina web de l'Entitat (caser.es).

Per operar a través d'Internet, prèviament cal registrar-se al

sistema accedint a l'apartat “e-client”, on figura una “guia ràpida”

amb els passos que cal seguir.

En sol·licitar l'autorització el Beneficiari ha d'aportar la informació

següent:

- Dades personals: nom i cognoms del Beneficiari, número de targeta

sanitària i dades de contacte (telèfon, correu electrònic, etc.).

- Dades del servei per al qual se sol·licita autorització:

· Identificació del servei sol·licitat (especialitat i acte mèdic).

· Prescripció de la prova o tractament amb identificació, data,

signatura i segell del facultatiu sol·licitant.

· Data prevista per a la prestació i identificació del professional o

centre en què es realitzarà.

Informació general i normes d'utilizació dels

serveis

(28)

ØÒÒÈ ÒÇ ÙÆ Ê ÈËÄÕ ÓÈÊ ÈÏÈÚÎÈË

Es presta al domicili del pacient, sempre que la situació clínica així ho

requereixi, en els casos següents:

- Pacients que per raó de la seva malaltia no puguin desplaçar-se.

- Pacients immobilitzats crònics que necessitin ajuda d'una altra persona

per a les activitats bàsiques de la vida diària.

- Malalts terminals.

Caser posa a disposició del Beneficiari la Línia Mèdica 902 190 191, a la

qual es pot dirigir per sol·licitar assistència mèdica i d'infermeria a

domicili, tant programada com d'urgència.

Assistència en règim d'hospitalització

Inclou l'assistència mèdica i quirúrgica que requereixi internament, així

com els serveis bàsics hotelers que li siguin inherents.

Requisits

: els ingressos requereixen prescripció per un metge de l'Entitat,

amb indicació del centre, i autorització de la prestació.

Durada

: l'hospitalització persistirà mentre subsisteixi la necessitat, a

judici del facultatiu responsable de l'assistència al malalt, sense que

puguin ser motiu per prolongar l'estada raons de tipus social.

Tipus d'habitació

: l'hospitalització s'efectuarà en habitació individual amb

bany o dutxa i llit d'acompanyant. En els supòsits d'hospitalització

psiquiàtrica no és exigible el llit d'acompanyant.

Hospitalització per assistència pediàtrica

: en el cas d'hospitalització de

menors de quinze anys, la persona que l’acompanyi té dret a llit i

prestació alimentària.

Assistència en hospital de dia

: inclou les activitats assistencials que no

requereixen que el pacient pernocti a l'hospital.

Hospitalització domiciliària

: es pot dur a terme al domicili del malalt en

aquells casos en què el seu estat ho permeti, en pugui sortir beneficiat i

sigui aconsellable.

Informació general i normes d'utilizació dels

serveis

(29)

ÛÎËÆÒÍÕÎÇÍ ÅÎËÏÐË Ò ÒÈÒÇÙÆ Ê ÈËÒËÆ ÈÇÚÎÈ Ë

· Transport sanitari urgent

S'entén per transport sanitari urgent el que sigui necessari per al trasllat

adequat al centre sanitari que pugui atendre la situació d'urgències, des

del lloc on s'ha produït l'emergència fins al primer centre sanitari amb

capacitat per atendre el pacient.

Ha de ser prescrit per facultatius de l'Entitat, excepte en els casos

d'urgència en què no s’hagi pogut comunicar amb els serveis de l'Entitat i

una altra alternativa no resulti adequada. En aquests supòsits, el

Beneficiari pot sol·licitar directament del Servei d'Ambulàncies existent a

la localitat el trasllat al Servei d'Urgències de l'Entitat a què es trobi

adscrit i l'Entitat ha d'assumir o reintegrar les despeses del trasllat.

· Transport sanitari no urgent

Consisteix en el desplaçament de malalts que no es trobin en situació

d'urgència i que per causes exclusivament clíniques estiguin incapacitats

per desplaçar-se en els mitjans ordinaris de transport a un centre sanitari

de l'Entitat per rebre assistència mèdica o al seu domicili un cop prestada

l’assistència.

La indicació del transport l’ha d’avaluar el metge sol·licitant, qui ha de

valorar l'estat de salut i el grau d'autonomia del malalt, i requereix

l'existència de deficiència que causi incapacitat per poder desplaçar-se de

forma autònoma i que no permeti utilitzar els mitjans ordinaris de

transport.

El malalt ha de presentar una limitació per al desplaçament autònom o

situació clínica que li impedeixi l'ús de mitjans ordinaris.

· Un altre transport

L'Entitat s’ha de fer càrrec de les despeses de transport, sempre que el

desplaçament es realitzi al municipi més pròxim al de residència en què

l'Entitat disposi de mitjans, en els supòsits següents:

- Desplaçaments motivats per la no-disponibilitat dels mitjans exigits.

- Desplaçaments a serveis de nivell IV i de referència, ubicats en una

província diferent de la de residència del Beneficiari quan en la seva no

es disposi del servei.

- Desplaçaments a un municipi diferent del de residència del Beneficiari

per rebre assistència derivada d'un accident en acte de servei o

malaltia professional.

Modalitats: automòbil, autobús, ferrocarril o, si és dóna el cas, a les

províncies insulars o les ciutats de Ceuta o Melilla, amb vaixell o avió.

Informació general i normes d'utilizació dels

serveis

(30)

ÜÝ Þ ßàáÞÝÝá ß Þ â Þãá Ýäà

en pel seu cost menor, en classe normal o turista, en

línies regulars de transport públic fins al municipi més pròxim que l'Entitat

disposi de mitjans.

· Transport de l'acompanyant

L'Entitat s’ha de fer càrrec de les despeses de transport de l'acompanyant

en els casos següents:

- Beneficiaris menors de 15 anys. A Ceuta, Melilla i províncies insulars,

menors de 18.

- Beneficiaris amb un grau de discapacitat superior al 65% o amb

minusvalidesa cognitiva, sensorial o psíquica que limiti la comprensió i

la comunicació.

- Beneficiaris en una situació de gran deteriorament físic o psíquic.

La indicació de l'acompanyant l’ha d'efectuar un facultatiu, qui valorarà

si l'edat o la situació clínica ho requereixen.

Garantia d'accessibilitat als mitjans

L'Entitat ha de garantir l'accés als mitjans que en cada nivell assistencial

exigeix la Cartera de Serveis, tret que no existeixin mitjans privats ni públics,

en aquest cas els ha de facilitar al municipi més pròxim on estiguin

disponibles.

En cas de no-disponibilitat de mitjans exigits, l'Entitat ha de facilitar l'accés a

altres serveis privats o públics que existeixin en el mateix municipi, i n’ha

d’assumir les despeses que es puguin ocasionar.

Utilització de mitjans no concertats

Quan un Beneficiari, per decisió pròpia o dels seus familiars, utilitzi mitjans

no concertats amb l'Entitat, ha d'abonar, sense dret a reintegrament, les

despeses que es puguin ocasionar, excepte en els casos de denegació

injustificada d'assistència i en els d'assistència urgent de caràcter vital.

Assistència urgent de caràcter vital en mitjans no concertats

Es considera situació d'urgència de caràcter vital aquella en què s'hagi

produït una patologia la naturalesa i símptomes de la qual facin previsible un

risc vital imminent o molt pròxim o un dany irreparable per a la integritat

física de la persona si no es produís una actuació terapèutica immediatament.

El beneficiari ha de comunicar a l'Entitat l'assistència rebuda amb mitjans

aliens dins el termini de quaranta-vuit hores des de l'inici de l'assistència, i

ha d’aportar el corresponent informe mèdic.

Informació general i normes d'utilizació dels

serveis

(31)

å æ Üçßèßá ß éá êâ ëä çßâÞßá à êèç Þ

de les quaranta-vuit hores següents a la

recepció de la comunicació si accepta la situació d'urgència vital o, al

contrari, si no es considera obligada al pagament perquè entén que no ha

existit una situació d'urgència vital.

Assistència sanitària en cas d'accident quan hi ha un tercer obligat al

pagament (accidents de trànsit, esportius, etc.)

En el supòsit d'assistència sanitària que derivi d’accidents coberts per

qualsevol modalitat d'assegurança obligatòria o se’n vegi agreujada, quan el

cost de l'assistència sanitària prestada hagi de ser satisfet legalment o

reglamentàriament per organismes públics o per entitats privades, l'Entitat es

pot subrogar en els drets i accions dels Beneficiaris relatius a l'import de les

despeses derivades de l’esmentada assistència sanitària.

Els Beneficiaris estan obligats a facilitar a l'Entitat les dades necessàries per

fer-ho.

Atenció telefònica

Caser posa a disposició dels seus clients el Servei de Gestió i Tramitació

Telefònica, en el qual poden agilitzar tràmits de forma eficaç, i les Línies

Mèdica i Pediàtrica 24 hores, en les quals podran rebre assessorament i

orientació al nivell d'assistència més adequat. A les pàgines anteriors es

recullen els números de telèfon d'aquests serveis.

Internet (

caser.es

)

Caser posa a l'abast de tots el seu clients la Web Corporativa caser.es, on es

poden consultar tots els facultatius i centres del Quadre Mèdic “Caser Salud

Mutualista” en tot el territori nacional.

Així mateix, es pot consultar informació sobre altres assegurances, dins de

l'àmplia gamma de productes que inclou Caser, així com accedir a l'apartat

“e-client” on pot obtenir tota la informació i serveis que Caser posa al seu

abast.

Informació complementària

Per a més informació respecte als serveis, instruccions i situacions

assistencials

excepcionals,

la

normativa

completa

està

recollida

detalladament al Concert de Mugeju amb Entitats Mèdiques per a la Prestació

d'Assistència Sanitària als seus Beneficiaris.

Informació general i normes d'utilizació dels

serveis

(32)

ìí îï ðñòñó ôó ñõïö ô÷ôîøôó ó î ùúôø úùûîí ñ úùó úï ó î÷ðôíúù

.

Tarjeta Sanitaria CASER SALUD

La Tarjeta “Caser Salud Mutualista”, de uso personal e intransferible, es el

elemento que acredita al Mutualista como Beneficiario de Caser ante los

profesionales y centros concertados de la Entidad.

Para solicitar cualquier prestación, el Beneficiario deberá presentar la Tarjeta

y, si se le solicita adicionalmente, cualquier otro medio de identificación que

resulte necesario.

Normas de utilización de los medios de la Entidad

Los medios de la Entidad son los servicios propios o concertados puestos a

disposición del Beneficiario para recibir asistencia sanitaria.

· Libertad de elección de médico:

Los Beneficiarios podrán elegir libremente facultativo y centro concertado de

entre los que figuran en los Catálogos de Proveedores de la Entidad de todo

el territorio nacional. El acceso a médicos consultores se realizará previa

derivación por otro especialista y con autorización previa de la Entidad.

· Relación de servicios que precisan autorización previa de la Entidad:

A continuación se relacionan los servicios que requieren autorización previa

de la Entidad. No obstante, antes de la realización de cualquier prueba puede

consultarse si requiere autorización en el teléfono 901 33 22 33

- Hospitalizaciones:

· Hospitalización con internamiento

· Hospitalización de día

· Hospitalización domiciliaria

· Cuidados paliativos a domicilio

- Técnicas diagnósticas, quirúrgicas y tratamientos:

· Cirugía ambulatoria

· Odontoestomatología: Tartrectomía (limpieza de boca). Prótesis

dentarias e implantes osteointegrados (en caso de accidente en acto

de servicio)

· Rehabilitación, Fisioterapia y Logopedia

· Terapias Respiratorias: Oxigenoterapia, Ventiloterapia y

Aerosolterapia a domicilio

· Tratamiento de Diálisis Peritoneal y Hemodiálisis

· Oncología: Inmunoterapia y Quimioterapia, Cobaltoterapia,

Radiumterapia e Isótopos Radiactivos, Braquiterapia y Acelerador

Lineal

Información general y normas de uso de los

servicios

(33)

ü

Diagnóstico por imagen: Tomografía Axial Computerizada (TAC o

scanner), Resonancia Magnética, Ortopantomografía, Mamografía,

PET-TC, Gammagrafía, Doppler y Densitometría Ósea

· Estudios neurofisiológicos

· Test y estudios neuropsicológicos para el diagnóstico de patologías

con deterioro cognitivo

· Estudio y tratamiento endoscópico

· Cardiología: Estudios y tratamientos hemodinámicos

· Obstetricia: Amniocentesis

· Oftalmología: Retinografía y tratamiento láser, Tomografía Óptica de

Coherencia, Tomografía Óptica con Láser Confocal (HTR - Heidelberg

Retina Tomograph), Polarimetría Láser GDX, y Tratamiento de la

degeneración macular asociada a la edad (DMAE) por Terapia

Fotodinámica o Inyección intravítrea

· Tratamiento en Unidad del Dolor

· Estudio y tratamiento en Unidad del Sueño

· Litotricia renal extracorpórea

- Psicoterapia.

- Asistencia a médicos consultores.

- Podología.

- Los servicios correspondientes al Nivel IV y los Servicios de Referencia.

· Forma de solicitar las autorizaciones:

Caser pone a disposición de los Beneficiarios los siguientes medios para la

solicitud de las autorizaciones de las prestaciones:

- Presencialmente:

En las oficinas de la Entidad

- Telefónicamente:

Servicio de Gestión y Tramitación Telefónica:

901 33 22 33

- Por correo electrónico:

DOCUMENTACION_MUTUA@caser.es

- A través de la página web de la Entidad (caser.es

ýþ

Para operar a través de internet previamente hay que registrarse

en el sistema accediendo al apartado “e-cliente”, donde figura una

“guía rápida” con los pasos a seguir.

Al solicitar la autorización el Beneficiario deberá aportar la siguiente

información:

- Datos personales: Nombre y apellidos del Beneficiario, número de

Tarjeta Sanitaria y datos de contacto (teléfono, correo electrónico,

etc.).

- Datos del servicio para el que se solicita autorización:

· Identificación del servicio solicitado (especialidad y acto médico)

· Prescripción de la prueba o tratamiento con identificación, fecha,

firma y sello del facultativo solicitante

· Fecha prevista para la prestación e identificación del profesional o

centro en el que se realizará

Información general y normas de uso de los

servicios

(34)

Asistencia domiciliaria

Se prestará en el domicilio del paciente, siempre que la situación clínica

así lo requiera, en los siguientes casos:

- Pacientes que por razón de su enfermedad no puedan desplazarse.

- Pacientes inmovilizados crónicos que precisen ayuda de otra persona

para las actividades básicas de la vida diaria.

- Enfermos terminales

Caser pone a disposición del Beneficiario la Línea Médica 902 190 191, a

la que puede dirigirse para solicitar asistencia médica y de enfermería a

domicilio, tanto programada como de urgencia.

Asistencia en régimen de hospitalización

Comprende la asistencia médica y quirúrgica que requiera internamiento,

así como los servicios básicos hoteleros inherentes a la misma.

Requisitos

: Los ingresos requerirán prescripción por médico de la

Entidad, con indicación del centro, y autorización de la prestación.

Duración

: La hospitalización persistirá mientras que, a juicio del

facultativo responsable de la asistencia al enfermo, subsista la necesidad,

sin que puedan ser motivo para prolongar la estancia razones de tipo

social.

Tipo de habitación

: La hospitalización se efectuará en habitación

individual con baño o ducha y cama de acompañante. En los supuestos de

hospitalización psiquiátrica no será exigible cama de acompañante.

Hospitalización por asistencia pediátrica

: En el caso de hospitalización

de menores de quince años, la persona que le acompañe tendrá derecho a

cama y prestación alimenticia.

Asistencia en hospital de día

: Comprende las actividades asistenciales

que no precisan que el paciente pernocte en el hospital.

Hospitalización domiciliaria

: Podrá llevarse a cabo en el domicilio del

enfermo en aquellos casos en que su estado lo permita, pueda

beneficiarle y sea aconsejable.

Información general y normas de uso de los

servicios

(35)

ÿ

ransporte para la asistencia sanitaria

· Transporte sanitario urgente

Se entiende por transporte sanitario urgente el que sea preciso para el

adecuado traslado al centro sanitario que pueda atender la situación de

urgencias, desde el lugar donde se ha producido la emergencia hasta el

primer centro sanitario con capacidad para atender al paciente.

Debe ser prescrito por facultativos de la Entidad, salvo en los casos de

urgencia en que no haya sido posible comunicar con los servicios de la

Entidad y no resulte adecuada otra alternativa. En estos supuestos, el

Beneficiario podrá solicitar directamente del Servicio de Ambulancias

existente en la localidad el traslado al Servicio de Urgencias de la Entidad

a la que se encuentre adscrito y la Entidad deberá asumir o reintegrar los

gastos del traslado.

· Transporte sanitario no urgente

Consiste en el desplazamiento de enfermos que no se encuentren en

situación de urgencia y que por causas exclusivamente clínicas estén

incapacitados para desplazarse en los medios ordinarios de transporte a

un centro sanitario de la Entidad para recibir asistencia médica o a su

domicilio tras habérsele prestado.

La indicación del transporte será evaluada por el médico solicitante que

valorará el estado de salud y el grado de autonomía del enfermo y

requerirá la existencia de deficiencia que cause incapacidad para poder

desplazarse de forma autónoma y que no permita utilizar los medios

ordinarios de transporte.

Será requisito que el enfermo presente limitación para el desplazamiento

autónomo o situación clínica que le impida el uso de medios ordinarios.

· Otro transporte

La Entidad atenderá los gastos de transporte, siempre que el

desplazamiento se realice al municipio más próximo al de residencia en el

que la Entidad disponga de medios, en los siguientes supuestos:

- Desplazamientos motivados por indisponibilidad de medios exigidos.

- Desplazamientos a servicios de nivel IV y de referencia, ubicados en

una provincia distinta a la de residencia del Beneficiario cuando en la

suya no se disponga del servicio.

- Desplazamientos a un municipio distinto al de residencia del

Beneficiario para recibir asistencia derivada de accidente en acto de

servicio o enfermedad profesional.

Modalidades: automóvil, autobús, ferrocarril o, si procediese en las

provincias insulares o las ciudades de Ceuta o Melilla, en barco o avión.

Información general y normas de uso de los

servicios

(36)

L          

en líneas regulares de transporte público hasta el municipio más próximo

en que la Entidad disponga de medios.

· Transporte del acompañante

La Entidad se hará cargo de los gastos de transporte del acompañante en

los siguientes casos:

- Beneficiarios menores de 15 años. En Ceuta, Melilla y provincias

insulares, menores de 18.

- Beneficiarios con un grado de discapacidad superior al 65% o con

minusvalía cognitiva, sensorial o psíquica que limite la comprensión y

la comunicación.

- Beneficiarios en una situación de gran deterioro físico o psíquico.

La indicación del acompañante se efectuará por facultativo que valorará

si la edad o la situación clínica lo requieren.

Garantía de accesibilidad a los medios

La Entidad debe garantizar el acceso a los medios que en cada nivel

asistencial exige la Cartera de Servicios, salvo que no existan medios

privados ni públicos, en cuyo caso lo facilitará en el municipio más próximo

donde estén disponibles.

En caso de indisponibilidad de medios exigidos, la Entidad facilitará el acceso

a otros servicios privados o públicos que existan en el mismo municipio,

asumiendo los gastos que pudieran ocasionarse.

Utilización de medios no concertados

Cuando un Beneficiario, por decisión propia o de sus familiares, utilice medios

no concertados con la Entidad, deberá abonar, sin derecho a reintegro, los

gastos que puedan ocasionarse, excepto en los casos de denegación

injustificada de asistencia y en los de asistencia urgente de carácter vital.

Asistencia urgente de carácter vital en medios no concertados

Se considera situación de urgencia de carácter vital aquélla en que se haya

producido una patología cuya naturaleza y síntomas hagan previsible un

riesgo vital inminente o muy próximo o un daño irreparable para la integridad

física de la persona de no obtenerse una actuación terapéutica de inmediato.

El beneficiario comunicará a la Entidad la asistencia recibida con medios

ajenos dentro del plazo de cuarenta y ocho horas al inicio de la asistencia,

aportando el correspondiente informe médico.

Información general y normas de uso de los

servicios

(37)

L     

siguientes a

la recepción de la comunicación si acepta la situación de urgencia vital o, por

el contrario, si no se considera obligada al pago por entender que no ha

existido una situación de urgencia vital.

Asistencia sanitaria en caso de accidente cuando existe un tercero

obligado al pago (accidentes de tráfico, deportivos, etc.)

En el supuesto de asistencia sanitaria derivada o agravada por accidentes

cubiertos por cualquier modalidad de seguro obligatorio o cuando el coste de

la

asistencia

sanitaria

prestada

deba

ser

satisfecho

legal

o

reglamentariamente por organismos públicos o por entidades privadas, la

Entidad podrá subrogarse en los derechos y acciones de los Beneficiarios

relativos al importe de los gastos derivados de dicha asistencia sanitaria.

Los Beneficiarios estarán obligados a facilitar a la Entidad los datos

necesarios para ello.

Atención telefónica

Caser pone a disposición de sus clientes el Servicio de Gestión y Tramitación

Telefónica, en el que podrán agilizar trámites de forma eficaz, y las Líneas

Médica y Pediátrica 24 horas, en las que podrá recibir asesoramiento y

orientación al nivel de asistencia más adecuado. En páginas anteriores se

recogen los números de teléfono de estos servicios.

Internet (c

aser.es)

Caser pone al alcance de todos sus clientes la Web Corporativa

caser.esdonde se pueden consultar todos los facultativos y centros del Cuadro Médico

“Caser Salud Mutualista” en todo el territorio nacional.

Asimismo, se puede consultar información sobre otros seguros, dentro de la

amplia gama de productos que incluye Caser, así como acceder al apartado

“e-cliente” donde podrá obtener toda la información y servicios que Caser

pone a su alcance.

Información complementaria

Para mayor información respecto a los servicios, instrucciones y situaciones

asistenciales excepcionales, la norma completa se encuentra recogida con

detalle en el Concierto de Mugeju con Entidades Médicas Para la Prestación

de Asistencia Sanitaria a sus Beneficiarios.

Información general y normas de uso de los

servicios

(38)

PALMA DE MALLORCA

.

URGÈNCIES

.

URGÈNCIES HOSPITALÀRIES

.

URGÈNCIES HOSPITALÀRIES MÈDIQUES.

•CLINICA ROTGER S   ! 07012 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears) Tel. 971 44 85 00/ 971 71 66 00 Fax. 971 72 27 04 •POLICLINICA MIRAMAR C"#$%$ &' 07011 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears) Tel. 971 76 70 00 Fax. 971 76 73 36

USP CLINICA PALMAPLANAS

C"#$$ S( 07010 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears) Tel. 971 91 80 00 Fax. 971 91 80 13

URGÈNCIES HOSPITALÀRIES PEDIÀTRIQUES.

URGÈNCIES HOSPITALÀRIES NEONATOLÒGIQUES.

•CLINICA ROTGER S   ! 07012 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears) Tel. 971 44 85 00/ 971 71 66 00 Fax. 971 72 27 04

URGÈNCIES HOSPITALÀRIES GINECOLÒGIQUES.

•CLINICA ROTGER S   ! 07012 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears) Tel. 971 44 85 00/ 971 71 66 00 Fax. 971 72 27 04

•USP CLINICA PALMAPLANAS

C"#$$S(

07010 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Tel. 971 91 80 00 Fax. 971 91 80 13

URGÈNCIES HOSPITALÀRIES OFTALMOLÒGIQUES.

•CLINICA ROTGER S   ! 07012 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears) Tel. 971 44 85 00/ 971 71 66 00 Fax. 971 72 27 04

USP CLINICA PALMAPLANAS

C"#$$S(

07010 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Tel. 971 91 80 00 Fax. 971 91 80 13

URGÈNCIES HOSPITALÀRIES TRAUMATOLÒGIQUES.

•CLINICA ROTGER S   ! 07012 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears) Tel. 971 44 85 00/ 971 71 66 00 Fax. 971 72 27 04

USP CLINICA PALMAPLANAS

C"#$$ S( 07010 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears) Tel. 971 91 80 00 Fax. 971 91 80 13

(39)

HOSPITALS, CLÍNIQUES I

CENTRES

.

HOSPITALS I CLÍNIQUES

.

•CLINICA BAVIERA MALLORCA

&3#$)*$" + ,$

-07004 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Tel. 971 20 06 58/ 900 18 01 00 Fax. 971 20 06 60

CLINICA JUANEDA MENORCA

C,,$ ,).$C $/ S( 07760 CIUTADELLA DE MENORCA (Illes Balears) Tel. 971 48 05 05 Fax. 971 48 04 60 •CLINICA ROTGER S   ! 07012 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears) Tel. 971 44 85 00/ 971 71 66 00 Fax. 971 72 27 04 •HOSPITAL DE LLEVANT E*marlà, 6 07680 PORTOCRISTO (Illes Balears) Tel. 971 82 24 00 Fax. 971 82 20 20 POLICLINICA MIRAMAR C"#$ %$ &' 07011 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears) Tel. 971 76 70 00 Fax. 971 76 73 36

•POLICLINICA NTRA. SRA. DEL ROSARIO

% " S( EV *  07800 EIVISSA

(Illes Balears) Tel. 971 30 19 16 Fax. 971 30 17 56

•POLICLINICA VIRGEN DE GRACIA

AV#a. Vives Llull, 6 07703 MAO (Illes Balears) Tel. 971 35 11 15

•USP CLINICA PALMAPLANAS

C"#$$ S( 07010 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears) Tel. 971 91 80 00 Fax. 971 91 80 13 ILLES BALEARS HOSPITALS, CLÍNIQUES I CENTRES

(40)

ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA

.

MEDICINA GENERAL

.

07002.

•AGRAMONTE BUCHO, JUAN MANUEL

P0. Mayor, 10, 1º, 2º, A 07002 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora Tel. 971 72 19 46

07003.

•CABANES MARTIN, TEODORICO

F 1/ $, - - 24 07003 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora Tel. 971 72 33 55 Fax. 971 72 33 55

MARI SOLIVELLAS, BARTOLOME

F 1/ $, - - 24 07003 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora Tel. 971 72 33 55 Fax. 971 72 33 55

07004.

•MONTEAGUDO LOPEZ, CONSOLACION

2 "$ B5 !

07004 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora Tel. 971 29 41 32

07005.

•FLUXA FORNES, SEBASTIAN

/ ,M$#$ F 

5' &6 A 07005 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora Tel. 971 46 98 45 07006. •CLINIC BALEAR N,$#  7 07006 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora Tel. 971 46 62 62 Fax. 971 46 42 16

NIETO CABRERA, JUAN JOSE

/ *, 8 - A 3 6 A 07006 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora Tel. 971 46 04 84

07008.

•FLUXA FORNES, SEBASTIAN

W$ , - P 36

07008 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora Tel. 971 47 92 20

07010.

•ROIG CAÑELLAS, JUAN

G$$, $ , 5! 36 39 07010 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora

Tel. 971 20 51 55/ 971 29 91 41

07011.

•TOMAS MONTSERRAT, JOSE

P0. Forti, 3, 1º, D

07011 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora

Tel. 971 73 87 36/ 971 28 80 33

(41)

07012.

•MOREY GOROSTEGUI, ANTONIO

C*$:* 5 E

07012 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora

Tel. 971 72 00 93/ 971 71 05 18

07013.

•CONSULTAS BONGEST

A/; N2; <=A >; SEA? F;NS; TORREBELLA SEGUI, JOAQUIN Pza Progres, 0010

07013 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora

Tel. 971 73 38 74/ 649 82 07 01

MIR SAGRISTA, LEOPOLDO

=,0 7 7 36

07013 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora Tel. 971 79 24 11

07014.

•SERVERA ALVAREZ DE SOTOMAYOR, RAMON

SA,"# 

&-07014 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora Tel. 971 73 26 38

07015.

•ALVAREZ DE LUIS, ISIDORO

>#$S,#J 7& 07015 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora Tel. 971 40 08 14

PEDIATRIA - NEONATOLOGIA

.

07010.

•USP CLINICA PALMAPLANAS

C"#$$S(

07010 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora Tel. 971 91 80 00 Fax. 971 91 80 13

07011.

•POLICLINICA MIRAMAR

?;PE=SA?)A@ A 1G NAC1;/AN<E? Camino de la Vileta, 30

07011 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora Tel. 971 76 70 00 Fax. 971 76 73 36

07012.

•BARROS BRITO, ILIANA

P. de Mallorca, 8, Entlo 07012 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora Tel. 971 71 79 57

•PAREJA CERDO, JOSE IGNACIO

S   ! C * $,C  Pediatria

07012 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora Tel. 971 44 85 00

07013.

•CONSULTAS BONGEST

?;PE=DE A1= PA< ?1N; Pza Progres, 0010

07013 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora

Tel. 971 73 38 74/ 649 82 07 01 ILLES BALEARS MEDICINA GENERAL

(42)

INFERMERIA

.

07004.

•CENTRO POLICLINICO QUIRURGICO

2ENNASEA1/; N)1 /A GA 1HA 31 de Desembre, 0012

07004 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora Tel. 871 96 83 91 Fax. 971 76 30 97 07006. •CLINIC BALEAR N,$#  7 07006 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora Tel. 971 46 62 62 Fax. 971 46 42 16

07010.

•USP CLINICA PALMAPLANAS

C"#$$ S(

07010 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora Tel. 971 91 80 00 Fax. 971 91 80 13

FISIOTERÀPIA

.

07006.

•CORPORACIO FISIOGESTION

D; SP1 HA?SI>;AN)E)E<- I

Patronat Obrer, 19, , Hospital S. Joan de Déu 2 Mallorca 07006 PALMA DE MALLORCA

(Illes Balears) Prèvia Petició d`hora Tel. 902 76 04 45

07007.

•CORPORACIO FISIOGESTION

D; SP1HA?S>;AN)E)E< I

Passeig Cala Gamba, 35, , Hospital S. Joan de Déu Mallorca

07007 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora Tel. 902 76 04 45

07010.

•USP CLINICA PALMAPLANAS

C"#$$S(

07010 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora Tel. 971 91 80 00 Fax. 971 91 80 13 07012. •CLINICA ROTGER S   ! 07012 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora

Tel. 971 44 85 00/ 971 71 66 00 Fax. 971 72 27 04

ODONTOLOGIA

.

•ALBA CLINICA DENTAL

>$ & P2

07003 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora

ODONTOLOGIA GENERAL,ODONTOLOGIA INFANTIL,CIRURGIA

Tel. 971 71 34 26

•CASSELLAS RIPOLL, ANTONIO

P0. Pedro Garau, 2, 1º 07007 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora

ODONTOLOGIA GENERAL,ODONTOLOGIA INFANTIL,CIRURGIA Tel. 971 27 47 50 INFERMERIA FISIOTERÀPIA ODONTOLOGIA ILLES BALEARS

(43)

•CLINIC BALEAR

N,$#  7

07006 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora

ODONTOLOGIA GENERAL,ODONTOLOGIA INFANTIL Tel. 971 46 62 62

Fax. 971 46 42 16

•CLINICA CANALEJO CORRAL

CCV $ , 3K P 24 07012 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora

ODONTOLOGIA GENERAL,ODONTOLOGIA INFANTIL,CIRURGIA

Tel. 971 72 20 43

CLINICA DENTAL BONNIN-LIÑARES

AV# Jaume III, 0013, , 2º, 2ª 07012 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora

ODONTOLOGIA GENERAL,ODONTOLOGIA INFANTIL Tel. 971 71 98 64

CLINICA DENTAL DELGADO

AV#a. San Fernando, 38, Piso, 1, Pta A 07013 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora

ODONTOLOGIA GENERAL,ODONTOLOGIA INFANTIL,CIRURGIA

Tel. 971 28 30 93 Fax. 658 39 14 77

CLINICA DENTAL ES FORTI

P0. Es Forti, 3, Entlo. 07011 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora

ODONTOLOGIA GENERAL,ODONTOLOGIA INFANTIL,CIRURGIA

Tel. 971 73 98 04

•CLINICA DENTAL PIZÁ-ROSSELLÓ

%V ' '' 3 P: 

-9 07002 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora

ODONTOLOGIA GENERAL,ODONTOLOGIA INFANTIL,CIRURGIA

Tel. 971 71 50 87/ 971 72 76 46

•CLINICA DR STITZKI

E$+E# K3 E*AP 3 P2 07004 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora

ODONTOLOGIA GENERAL,ODONTOLOGIA INFANTIL,CIRURGIA

Tel. 971 76 16 80 Fax. 971 76 16 80

•CLINICA ESTETICA DENTAL

F,*$*F 1> '' 3 - 24 07010 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora

ODONTOLOGIA GENERAL,ODONTOLOGIA INFANTIL,CIRURGIA

Tel. 971 20 52 31

COLOM SEGUI CLINICA DENTAL

S / M$ ''&' P 5 P C 07002 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora

ODONTOLOGIA GENERAL,ODONTOLOGIA INFANTIL Tel. 971 72 30 30

DENTAL PALMAPLANAS

A$"CV$ 7

07002 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora

ODONTOLOGIA GENERAL,ODONTOLOGIA INFANTIL,CIRURGIA

Tel. 971 22 77 77 Fax. 971 72 80 85 ILLES BALEARS ODONTOLOGIA

(44)

•DENTAL PALMAPLANAS

C$ ' &'K

07013 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora

ODONTOLOGIA GENERAL,ODONTOLOGIA INFANTIL,CIRURGIA

Tel. 971 91 80 05 Fax. 971 91 80 15

•DENTALITA

AV#a. San Fernando, 28, Piso B 07013 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora

ODONTOLOGIA GENERAL,ODONTOLOGIA INFANTIL,CIRURGIA Tel. 971 91 01 79 •DENTIPALMA A,gon, 6 07006 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora

ODONTOLOGIA GENERAL,ODONTOLOGIA INFANTIL,CIRURGIA Tel. 971 46 26 37 Fax. 971 11 76 34 •ORTODONCIA SAMPEDRO 2 #$= $ , 7 &6 A 07002 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora

ODONTOLOGIA GENERAL,ODONTOLOGIA INFANTIL Tel. 971 72 86 74

PODOLOGIA

.

07010.

•USP CLINICA PALMAPLANAS

< 1=

ESC; 2A PAH1C1A Cami del Reis S/n

07010 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora Tel. 971 91 80 00 Fax. 971 91 80 13

07011.

•UNIDAD DE TRAUMA Y BIOMECANICA

SA?;/><AN C;NCEPC1; N

Cno la Vileta, 0030, , Edif Consultas Policlinica Miramar 07011 PALMA DE MALLORCA

(Illes Balears) Prèvia Petició d`hora Tel. 971 76 70 91 Fax. 971 76 70 93

07012.

•CLAVEROL FLORIT, NARCIS

C,#$ & P24PA 07012 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora Tel. 971 90 02 66 07013. •CONSULTAS BONGEST /A) E ;PEE= A H<; Pza Progres, 0010 07013 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora

Tel. 971 73 38 74/ 649 82 07 01

ESTUDI BIOMECÀNIC DE LA MARXA.

•PODOACTIVA

AV#a. Pirineos, 11, , Policlinica Somontano 07003 PALMA DE MALLORCA

(Illes Balears) Prèvia Petició d`hora Tel. 974 31 65 15

PODOACTIVA

>$ 5 P24 >$ #C,$ 07003 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora Tel. 971 45 00 03 ODONTOLOGIA

(45)

•PODOACTIVA

C" 

%$ &' E#OC /$ #* Podoactiva Policlinica Miramar

07011 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora Tel. 971 76 70 91

CENTRES DE VACUNACIÓ

.

07006. •CLINIC BALEAR N,$#  7 07006 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora Tel. 971 46 62 62 Fax. 971 46 42 16

ILLES BALEARS PODOLOGIA

(46)

ESPECIALITATS MÈDIQUES I

QUIRÚRGIQUES

.

AL·LERGOLOGIA

.

•OEHLING, ALBERT G. S  ! 07012 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora

Tel. 971 44 85 00/ 971 72 60 88

PASCUAL MIRAVALLES, MARIA JOSE

> $H QF$,,$ , & -6 39 07002 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora Tel. 971 72 60 88 Fax. 971 72 91 68

USP CLINICA PALMAPLANAS

C"#$$S(

07010 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora Tel. 971 91 80 00 Fax. 971 91 80 13

ANÀLISIS CLÍNIQUES

.

07002.

•CENTRE D´ANALISIS BIOLOGIQUES

2 + $P$,$ ' ''- P ? * 07002 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora Tel. 971 72 04 76 07003. •LABCO BALEARS "2$,$ $ ,11 1 5 P" C$ ,/$ #* Blanquerna 07003 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora Tel. 971 49 87 87

•LABORATORIO DR. ECHEVARNE ANALISIS

AV#a. Alemania, 11, Bajo Izq. 07003 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora Tel. 971 21 42 96

07004.

•LABCO BALEARS

E$+E# 53 AP*,$E # 07004 PALMA DE MALLORCA

(Illes Balears) Prèvia Petició d`hora Tel. 971 29 00 07 Fax. 971 40 12 91

•LABORATORIO DR. ECHEVARNE ANALISIS

&3#$)*$" + ,$

3-07004 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora Tel. 971 76 41 61 07006. •LABCO BALEARS N,$## 7 C *2 $,P" 07006 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora Tel. 971 46 18 45

•LABORATORIO DR. ECHEVARNE ANALISIS

/ $A0 ''' 3 P26 C/C$ # 07006 PALMA DE MALLORCA

(Illes Balears) Prèvia Petició d`hora Tel. 971 46 50 56

07007.

•LABCO BALEARS

P. de Cala Gamba, 35, , Hospital de San Juan de Dios extracciones

07007 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora Tel. 971 49 40 66 AL·LERGOLOGIA

(47)

07011.

•CENTRE D´ANALISIS BIOLOGIQUES

C, 3 2 4  -6 Q &6 07011 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora Tel. 971 28 07 00 Fax. 971 45 69 59 07015. •LABCO BALEARS >  / , 3BK A P*,$$R ,**$ 07015 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears) Prèvia Petició d`hora Tel. 971 40 05 14

07120.

•CENTRE D´ANALISIS BIOLOGIQUES

C,I%#$" 3& 07120 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora Tel. 971 20 62 52 Fax. 971 49 80 92

ANATOMIA PATOLÒGICA

.

•FORTEZA VALADES, ANA

AO E/ " ' ' -! ?+C: )*, Cortes

07004 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora

•HISTOCIT C"#$$ S( C *P": 07010 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora Tel. 971 91 80 00 Fax. 971 91 80 13

•SERVICIO ANATOMIA PATOLOGICA HISTOLAB

? 

%$ &' P * *> $#/,", 07011 PALMA DE MALLORCA

(Illes Balears) Prèvia Petició d`hora Tel. 971 76 72 41 Fax. 971 22 12 56

ANESTESIOLOGIA

.

TRACTAMENT DEL DOLOR.

•CLINIC BALEAR

PE?AE=; /E; AT<E? Nuredunna, 4

07006 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora Tel. 971 46 62 62 Fax. 971 46 42 16 •MELI, MARCELO C"#$S :U 3 P 36 P -6 C*SV X 07013 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears) Prèvia Petició d`hora Tel. 971 45 62 01

USP CLINICA PALMAPLANAS

C"#$$S(

07010 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora Tel. 971 91 80 00 Fax. 971 91 80 13

ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR

.

•CONSULTAS BONGEST SENA < 1= FAH 1/A Pza Progres, 0010 07013 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora

Tel. 971 73 38 74/ 649 82 07 01 ILLES BALEARS

ANÀLISIS CLÍNIQUES ANATOMIA PATOLÒGICA ANESTESIOLOGIA

(48)

•USP CLINICA PALMAPLANAS

C"#$$ S(

07010 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora Tel. 971 91 80 00 Fax. 971 91 80 13

DOPPLER (ANGIOLOGIA).

•USP CLINICA PALMAPLANAS

C"#$$S(

07010 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora Tel. 971 91 80 00 Fax. 971 91 80 13

APARELL DIGESTIU

.

•CLINIC BALEAR

E 1/EY</A?1N A?1C1A ORTEGA MOYA, SILVIA PATRICIA Nuredunna, 4

07006 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora Tel. 971 46 62 62 Fax. 971 46 42 16

•LLABRES ROSELLO, MAGDALENA

0#$A#$ 5

07011 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora Tel. 971 45 50 32

LLABRES ROSELLO, MAGDALENA

P. Mallorca, 16, Principal, 1ª 07012 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora Tel. 971 72 04 07

•PAGAN POMAR, ALBERTO

P 4$G $ ,Z>" $ 11 1 - P E P - C$, Integral Jaime III

07012 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora Tel. 971 21 32 62

•USP CLINICA PALMAPLANAS

2A??ESHE FE NAN); FERNANDEZ GARCIA, JOAQUIN Cami del Reis S/n

07010 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora Tel. 971 91 80 00 Fax. 971 91 80 13

CARDIOLOGIA

.

•CLINIC BALEAR )E?P; =;C;NHEAS ;C1; Nuredunna, 4 07006 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora Tel. 971 46 62 62 Fax. 971 46 42 16

CONSULTAS BONGEST

< S; NDEE; /A 1AN;/ 1G<E? Pza Progres, 0010

07013 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora

Tel. 971 73 38 74/ 649 82 07 01

•DELGADO RAMIS, CARLOS

P$,$)$0*,1N$ ''3 3 P 36 P 3 07003 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora

Tel. 871 94 83 83/ 871 94 83 84 Fax. 871 94 83 84

ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR APARELL DIGESTIU

CARDIOLOGIA

(49)

•LEAL MAYOL, JUAN JOSE S / $ 5- P E P 10# 07002 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora Tel. 971 72 28 52 Fax. 971 71 86 04

•MARTI SERRA METGE

SEACE< S >;AN Jose Tous Ferrer, 3, 1º, 2ª 07002 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora Tel. 971 72 13 19

ORTIZ TUDANCA, JULIO

> $:H 1F$,,$, & 36 36 07002 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora Tel. 971 71 93 52

•USP CLINICA PALMAPLANAS

A?%AENGAECA?)E NE?S; N/A 1A BERNA MARTINEZ, ALBERTO

Cami del Reis S/n

07010 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora Tel. 971 91 80 00 Fax. 971 91 80 13 CARDIOLOGIA INFANTIL. •CLINICA ROTGER S   ! 07012 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora

Tel. 971 44 85 00/ 971 71 66 00 Fax. 971 72 27 04

DOPPLER (CARDIOLOGIA).

•USP CLINICA PALMAPLANAS

C"#$$S(

07010 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora Tel. 971 91 80 00 Fax. 971 91 80 13

ERGOMETRIES.

•USP CLINICA PALMAPLANAS

C"#$$S(

07010 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora Tel. 971 91 80 00 Fax. 971 91 80 13

HOLTER.

•USP CLINICA PALMAPLANAS

C"#$$S(

07010 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora Tel. 971 91 80 00 Fax. 971 91 80 13

ELECTROFISIOLOGIA (UNITAT D'ARRÍTMIES).

•CLINICA JUANEDA

C": U &'

07014 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora

Tel. 971 73 16 47/ 971 22 12 55 Fax. 971 28 04 03 HEMODINÀMICA. •CLINICA JUANEDA C": U &' 07014 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora

Tel. 971 73 16 47/ 971 22 12 55 Fax. 971 28 04 03

(50)

CIRURGIA CARDIOVASCULAR

.

•CLINICA ROTGER

S   !

07012 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora

Tel. 971 44 85 00/ 971 71 66 00 Fax. 971 72 27 04

•USP CLINICA PALMAPLANAS

C"#$$ S(

07010 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora Tel. 971 91 80 00 Fax. 971 91 80 13

CIRURGIA GENERAL I DE L´APARELL

DIGESTIU

.

•PAGAN POMAR, ALBERTO

P 4$G $ ,Z>" $11 1 - PE P - C$, Integral Jaime III

07012 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora Tel. 971 21 32 62

•USP CLINICA PALMAPLANAS

P<>;?H< G; ES ><AN>; SE Cami del Reis S/n

07010 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora Tel. 971 91 80 00 Fax. 971 91 80 13

CIRURGIA INFANTIL

.

•USP CLINICA PALMAPLANAS

FE/EN1AE<S ANH; N1; Cami del Reis S/n

07010 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora Tel. 971 91 80 00 Fax. 971 91 80 13

CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL

.

•CLINIC BALEAR

GAC1A/A 1 N FE NAN); Nuredunna, 4

07006 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora Tel. 971 46 62 62 Fax. 971 46 42 16

•CONSULTAS BONGEST

1 1A HE; HA2E >; SE1G NAC1; Pza Progres, 0010

07013 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora

Tel. 971 73 38 74/ 649 82 07 01

•GBCOM

CA<2EH2 1AQ NA >; GE IRIARTE ORTABE, JOSE IGNACIO Avda. Picasso, 45

07014 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora Tel. 971 73 04 29 Fax. 971 45 56 01

•PELLICER SORIA, Mª DEL MAR

C,#$P B P 36 P &9 07003 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora

Tel. 971 71 94 44/ 630 14 98 80

POLICLINICA MIRAMAR

1 1A HE; HA2E >; SE1G NAC1; Camino de la Vileta, 30

07011 PALMA DE MALLORCA (Illes Balears)

Prèvia Petició d`hora Tel. 971 76 70 00 Fax. 971 76 73 36 CIRURGIA CARDIOVASCULAR

CIRURGIA GENERAL I DE L´APARELL D. CIRURGIA INFANTIL

CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :