JORDI LUDEVID, NOU DEGÀ DEL COL LEGI D ARQUITECTES DE CATALUNYA

Download (0)

Full text

(1)

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya Departament de Comunicació Plaça Nova 5. 08002 Barcelona Tel: 93 306 78 45

JORDI LUDEVID, NOU DEGÀ DEL COL·LEGI D’ARQUITECTES DE

CATALUNYA

La Junta Electoral Central del Col·legi proclama els resultats definitius de les eleccions celebrades el passat 31 de maig

Barcelona, a 14 de juny de 2006.- Les candidatures de Jordi Ludevid, Lluís Comerón i Montserrat Giné han guanyat les eleccions a la Junta de Govern del COAC i a les Juntes Directives de les Demarcacions de Barcelona i Lleida, respectivament, celebrades el passat 31 de maig. Els resultats definitius van ser proclamats per la Junta Electoral Central del COAC ahir dimarts 13 de juny. En les eleccions a la Junta de Govern, la candidatura de Ludevid va obtenir 1.957 vots, enfront els 1.028 aconseguits per la candidatura encapçalada per Jesús Alonso i els 895 de la liderada per Ana Puig-Pey. La Junta Electoral Central del COAC també ha fet públics els resultats en la configuració de l’Assemblea General del COAC. L’Assemblea està formada per 200 membres, 135 per Barcelona, 12 per l’Ebre, 20 per Girona, 16 per Lleida i 17 per Tarragona.

D’un total de 9.013 arquitectes censats amb dret a vot, l’han exercit en el comicis per a deganat un total de 3.906 (26 en blanc o nuls), xifra que representa una participació del 43,33 per cent. A les darreres eleccions a deganat, que van tenir lloc al maig de 2002 van votar un total de 3.431 arquitectes.

A la presidència de la Demarcació de Barcelona Lluís Comerón ha guanyat al candidat Antoni Amorós per 1.948 vots contra 971. Dels 7.491 arquitectes censats a la Demarcació de Barcelona n’han votat 2.966 (47 en blanc o nuls), xifra que representa una participació del 39,59 per cent.

Pel que fa a la Demarcació de Lleida, es va imposar la candidatura encapçalada per Montserrat Giné, que va obtenir 127 vots, enfront els 83 aconseguits per la que portava Melitó Camprubí com a candidat. Dels 333 arquitectes censats a la Demarcació de Lleida van votar 228 (18 en blanc), el que suposa una participació del 68,46 per cent.

Es van celebrar eleccions per a les Juntes Directives només a les Demarcacions de Barcelona i Lleida. A la resta, Ebre, Girona i Tarragona, en haver-hi candidatures úniques van resultar automàticament electes. Per a representants a l’Assemblea del COAC es van celebrar eleccions només a Barcelona, on es van escollir 135 representants del total de 200. A la resta de Demarcacions les candidatures úniques van resultar automàticament electes. Així mateix, es va votar per escollir 200 representants a la Junta General de la Demarcació de Barcelona. A les altres demarcacions les Juntes són universals, és a dir, obertes a tots els col·legiats del seu àmbit.

RESULTATS A LA JUNTA DE GOVERN DEL COAC

La candidatura a degà del COAC de Jordi Ludevid, fins ara president de la Demarcació de Barcelona, h a guanyat a les següents meses electorals:

Mesa de Barcelona

1.319 vots contra 766 de Jesús Alonso i 626 d’Ana Puig-Pey i una participació del 47,67 per cent.

Mesa del Bages-Berguedà

75 vots contra 13 d’Ana Puig-Pey i 5 de Jesús Alonso i una participació del 62,02 per cent.

Mesa d’Osona

(2)

Mesa del Vallès

275 vots contra 78 de Jesús Alonso i 32 d’Ana Puig-Pey i una participació del 40,5 per cent.

Mesa de la Garrotxa-Ripollès

22 vots contra 15 d’Ana Puig-Pey i 1 de Jesús Alonso i una participació del 50 per cent.

Mesa de Lleida

102 vots contra 62 de Jesús Alonso i 35 d’Ana Puig-Pey i una participació del 73,73 per cent.

Mesa del Pirineu

9 vots contra 7 de Jesús Alonso i 3 d’Ana Puig-Pey i una participació del 55,55 per cent.

Els cens total d’aquestes meses era de 7.902 arquitectes, repartits entre 6.225 arquitectes a la mesa de Barcelona; 158 a la mesa del Bages-Berguedà; 108 a la mesa d’Osona; 1.000 a la mesa del Vallès; 78 a la mesa de la Garrotxa-Ripollès; 297 a la mesa de Lleida i 36 arquitectes a la mesa del Pirineu.

La candidatura d’Ana Puig-Pey va obtenir la victòria a les següents meses:

Mesa de Girona

90 vots per 53 de Jordi Ludevid i 52 de Jesús Alonso. La participació va ser del 39,87 per cent.

Mesa de l’Alt Empordà

18 vots enfront els 7 de Jordi Ludevid i els 6 de Jesús Alonso. La participació va ser del 32,97 per cent.

Mesa de l’Ebre

27 vots contra 25 de Jordi Ludevid i 8 de Jesús Alonso i una participació del 60.39 per cent.

El cens total d’aquestes meses era 689 arquitectes, dividits en: 494 arquitectes a la mesa de Girona; 94 a la mesa de l’Alt Empordà i 101 arquitectes a la mesa de l’Ebre.

La candidatura de Jesús Alonso va obtenir la victòria a la mesa:

Mesa de Tarragona

38 vots enfront els 29 d’Ana Puig-Pey i els 26 de Jordi Ludevid i amb una participació del 22,51 per cent. El cens total d’aquesta mesa era de 422 arquitectes.

RESULTATS A LA JUNTA DIRECTIVA DE BARCELONA

El candidat Lluís Comerón –fins ara vocal de la Junta Directiva de la Demarcació de Barcelona- ha guanyat la presidència de la Demarcació de Barcelona al candidat Antoni Amorós per 1.948 vots contra 971. D’un cens total de 7.491 arquitectes, n’han votat 2.966 (47 en blanc i nuls), xifra que representa un 39,59 per cent.

Lluís Comerón ha guanyat al Bages-Berguedà per 78 vots contra 11, amb una participació del 61,39 per cent; a la mesa de Barcelona per 1.526 vots contra 878 amb una participació del 39,21 per cent; a Osona per 48 vots a 6, amb una participació del 51,85 per cent i al Vallès per 296 vots a 76, amb una participació del 37,2 per cent.

RESULTATS A LA JUNTA DIRECTIVA DE LLEIDA

La candidata Montserrat Giné ha guanyat la presidència de la Demarcació de Lleida al candidat Melitó Camprubí per 127 vots a 83. D’un cens total de 333 arquitectes, n’han votat 228 (18 vots en blanc i nuls), el que suposa un 68,46 per cent. Montserrat Giné ha guanyat a la mesa de Lleida per 124 vots contra 79, amb una participació del 70,03 per cent i a la del Pirineu per 12 vots contra 7, amb una participació del 55,55 per cent.

ELECTES

Després de les eleccions del 30 de maig, les noves juntes prendran possessió dels càrrecs el dia 30 de juny.

(3)

Junta de Govern del COAC Degà: Jordi Ludevid i Anglada Secretari: Carles Crespo i Veigas

Tresorer: Josep Maria Gutiérrez i Noguera Vocal: Fernando Marzá i Pérez

Vocal: Ramon M. de Puig i Andreu Vocal: Rosa Llull i Bertran

Vocal: Ramon Sanabria i Boix

Junta Directiva de la Demarcació de Barcelona President: Lluís Comerón i Graupera

Secretari: Manel Casadevall i Pla Tresorera: Mònica Vila i Cases Vocal: Lluís Alonso i Calleja Vocal: Conxita Balcells i Blesa Vocal: Pere Castelltort i Sales Vocal: Albert Civit i Fons

Vocal: Carla Habif Hassid Bozzo Vocal: Manel Parés i Toll

Delegat del Bages-Berguedà: Lluís Piqué i Sancho Delegat d’Osona: Albert Nebot i Vilaseca

Delegat del Vallès: Josep Milà i Albà

Junta Directiva de la Demarcació de l’Ebre President: Joan Josep Curto i Reverté Secretari: Óscar José i Gonzalvo Tresorer: Josep R. German i Rebull Vocal: Belén Balagué i Pavón Vocal: Antoni J. López i Daufí Vocal: Josep López i Ferré

Junta Directiva de la Demarcació de Girona President: Josep Riera i Micaló

Secretari: Frederic Cabré i Segarra Tresorer: Manel Falcó i Huguet Vocal: Anna Barceló i Puig Vocal: Jordi Ortega i Batlle Vocal: Ricard Turon i Vich

Delegat Alt Empordà: Jaume Torrent i Genís

Delegat Garrotxa-Ripollès: Daniel Mallarach i Macias Junta Directiva de la Demarcació de Lleida

Presidenta: Montserrat Giné i Macià Secretària: Anna M. Ferrer i Segura Tresorer: Albert Xavier Benet i Ferran Vocal: Francesc Coit i Bonet

Vocal: David Pàmpols i Camats Vocal: Xavier Rodríguez i Padilla

Delegat del Pirineu: Ricard Lobo i Sastre

Junta Directiva de la Demarcació de Tarragona President: Jordi Bergadà i Masquef

(4)

Tresorer: Lluís Ulloa Hernández Vocal: Josep M. Grandes Carreras Vocal: Jordi Granell i March Vocal: Fina Royo Abelló

ASSEMBLEA GENERAL DEL COAC

L’Assemblea General del COAC està formada per 200 membres, 135 per Barcelona, 12 per l’Ebre, 20 per Girona, 16 per Lleida i 17 per Tarragona. Només va haver-hi eleccions a la Demarcació de Barcelona. A continuació es detalla el nombre de representants que han obtingut les diferents candidatures encapçalades pels arquitectes que s’indiquen. Les llistes completes es poden consultar a www.coac.net.

Demarcació de Barcelona

Jordi Ludevid i Anglada... 36 representants Ana Puig-Pey i Claveria...21 representants Jesús Alonso Sáinz...18 representants Ricard Gómez Cano...10 representants Jordi López-Claveria...9 representants Núria Llaverias i Baqués...8 representants Beatriz Ruiz Olazábal...6 representants Lluís Piqué i Sancho...4 representants Antoni Amorós i Casas... 3 representants Elsa Ibar i Torras...3 representants Maite Ruf i Almirall... 3 representants Antoni Laplana i Pi...3 representants Mercè Badal i Ferrès...3 representants Miquel Bosch i Serra...2 representants Jordi Montero i Madariaga...2 representants Albert Nebot i Vilaseca...2 representants Jordi Romeu i Costa...1 representant Antoni Lostaló i Pascual...1 representant

Demarcació de l’Ebre

Joan M. Margalef i Miralles...12 representants

Demarcació de Girona

Josep Riera i Micaló...21 representants

Demarcació de Lleida

Pere Robert i Sampietro ...15 representants

Demarcació de Tarragona

Anton Bultó i Bartolí...17 representants

Junta General de la Demarcació de Barcelona

Lluís Comerón i Graupera...57 representants Ana Puig-Pey i Claveria...30 representants Jesús Alonso i Sáinz...26 representants Ricard Gómez Cano...15 representants Jordi M. López Claveria...13 representants Núria Llaverias i Baqués...11 representants Beatriz Ruiz Olazábal...8 representants Lluís Piqué i Sancho...6 representants Antoni Amorós i Casas...5 representants Elsa Ibar i Torras...4 representants Maite Ruf i Almirall...4 representants Antoni Laplana i Pi...4 representants Mercè Badal i Farrés...4 representants Miquel Bosch i Serra...3 representants Jordi Montero Madariaga... 3 representants

(5)

Albert Nebot i Vilaseca...3 representants Jordi Romeu i Costa...2 representants Antonio Lostaló i Pascual...2 representants

Figure

Updating...

References

Related subjects :