Mapa de la formació professional contínua de Catalunya

112 

Texto completo

(1)

Unió Europea Fons social europeu L’FSE inverteix en el teu futur

2011

Mapa de la formació

professional contínua de

Catalunya

(2)

1. Presentació

El mapa de la formació professional contínua de Catalunya, corresponent a l’any natural 2011, té com a principal objectiu la descripció i l’anàlisi de l’execució de la formació professional d’oferta destinada prioritàriament a treballadors/ores ocupats/des i promoguda pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. en relació a les diferents modalitats d’impartició de la formació, així com de la seva implantació en el territori.

El present mapa mostra la formació realitzada segons les diferents modalitats d’impartició, especialitats formatives i territori, tant a nivell de comarca com de municipi. I esdevé un instrument més per a la planificació de futures actuacions en l’àmbit de la formació per a treballadors/ores en actiu.

2. Participació dels treballadors/ores.

El nombre global de participació de treballadors/ores durant l’any natural 2011 va ser de 154.632 persones, amb independència de l’any de la convocatòria al que pertanyen les accions formatives. Cal fer esment, però, que aquest nombre de participants és previ a la liquidació per part del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Concretament, dels 154.632 participants, 125.092 pertanyen als plans de formació aprovats al 2010 (80,9% del total) i 29.540 corresponen als plans aprovats en el 2011 (19,1%). La concurrència en el mateix any natural d’accions formatives de dos convocatòries diferents ve determinada pel període d’execució dels plans de formació que s’inicia l’1 de gener de l’any en què s’aproven els plans de formació i finalitza el 30 de setembre de l’any següent.

La distribució de la participació en els plans de formació del 2011, segons la modalitat

d’impartició, ha estat la següent:

Modalitat Nombre de participants % relatiu 2011 Variació 2010 Presencial 134.278 86,84 % -1.62 A distància 3.276 2,12 % +0.09 Teleformació 9.847 6,37% +1.08 Mixta 7.231 4,67% +0.45 Total: 154.632 100,00%

(3)

En relació a l’any 2010, cal destacar l’increment proporcional de participants en les modalitats no presencials, que en conjunt representen el 13,16%, destacant la teleformació la qual ha passat del 5,29% al 6,37% en el 2011.

3. Modalitat presencial

En la distribució territorial de la modalitat presencial s’ha tingut en compte el lloc d’impartició de l’acció formativa comunicat per les entitats beneficiàries mitjançant el document de comunicació d’inici de grup -S10- Comarca Nombre de participants % relatiu 2011 Variació 2010 ALT CAMP 682 0,51% -0,18 ALT EMPORDÀ 1.368 1,02% +0,06 ALT PENEDÈS 2.306 1,72% +0,05 ALT URGELL 364 0,27% -0,01 ALTA RIBAGORÇA 13 0,01% -0,01 ANOIA 1.690 1,26% -0,11 BAGES 4.170 3,11% -0,30 BAIX CAMP 4.082 3,04% +0,11 BAIX EBRE 2.378 1,77% -0,02 BAIX EMPORDÀ 1.061 0,79% -0,08 BAIX LLOBREGAT 7.104 5,29% -2,52 BAIX PENEDÈS 675 0,50% 0,00 BARCELONÈS 51.013 37,99% +3,32 BERGUEDÀ 1.176 0,88% -0,11 CERDANYA 239 0,18% -0,04 CONCA DE BARBERÀ 292 0,22% -0,01 GARRAF 2.245 1,67% +0,04 GARRIGUES 300 0,22% -0,01 GARROTXA 1.092 0,81% -0,10 GIRONÈS 5.001 3,72% +0,48 MARESME 4.409 3,28% +0,34 MONTSIÀ 890 0,66% +0,18 NOGUERA 561 0,42% -0,02 OSONA 2.419 1,80% +0,18 PALLARS JUSSÀ 280 0,21% -0,02 PALLARS SOBIRÀ 244 0,18% +0,08 PLA DE L'ESTANY 1.151 0,86% -0,09 PLA D'URGELL 1.024 0,76% -0,04 PRIORAT 89 0,07% -0,03 RIBERA D'EBRE 288 0,21% +0,04 RIPOLLÈS 1.246 0,93% +0,21 SEGARRA 196 0,15% +0,01 SEGRIÀ 9.071 6,76% +0,11 SELVA 2.231 1,66% +0,05 SOLSONÈS 50 0,04% -0,06 TARRAGONÈS 4.880 3,63% -0,62 TERRA ALTA 280 0,21% -0,07 URGELL 878 0,65% -0,04 VAL D'ARAN 19 0,01% 0,00 VALLÈS OCCIDENTAL 11.826 8,81% +0,05 VALLÈS ORIENTAL 4.995 3,72% -0,81 Total: 134.278 100,00%

(4)

Per nombre de participants comunicats, les comarques del Barcelonès, Vallès Occidental, Segrià i Baix Llobregat són les que en tenen més.

A l’apartat 8 d’aquest document es detalla la distribució comarcal i municipal de la formació presencial, amb indicació de l’especialitat formativa, nombre de grups, hores realitzades totals i participants comunicats.

Les especialitats formatives, en la modalitat presencial, que han comptat amb la participació de més de 1000 participants en el conjunt dels plans de formació ha estat la següent:

Especialitat Mitjana hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats 2011 Anglès 49 984 751.495 14884

Habilitats personals i interpersonals en l'entorn laboral 23 579 212.875 9065 Ofimàtica (lligada al catàleg de qualificacions professionals) 33 445 228.960 6976

Prevenció de riscos laborals: TPC 18 374 123.922 6736

Ofimàtica: Full de càlcul 30 262 121.933 3960

Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic, segons normativa) 25 225 92.320 3659 Higiene alimentària / Manipulació d'aliments 13 184 40.650 3154

Representació sindical 29 180 92.584 3147

Ofimàtica: Internet-intranet i navegadors 42 196 129.688 3101

Operació de carretons 23 181 66.616 2876

Legislació i normativa sociolaboral 24 138 65.039 2700

Gestió de recursos humans 52 137 137.061 2518

Comptabilitat 47 139 109.960 2321

Habilitats directives 25 155 61.075 2272

Disseny assistit per ordinador 48 121 89.526 1854

Ofimàtica: Processadors de textos 30 123 54.294 1821

Mòdul específic de prevenció de riscos laborals 17 113 32.149 1797

Socorrisme i Primers Auxilis 12 97 18.563 1657

Serveis assistencials a persones amb dependència 26 82 41.321 1537 Gestió de personal: contractes, nòmines i seguretat social 45 83 68.220 1511

Màrqueting 23 88 33.836 1463

Seguretat alimentària: manipulació i control d'aliments 12 76 15.030 1323 Transport per carretera: CAP.Formació contínua renovació 35 59 44.415 1269

Aplicació de TICs a la formació 19 69 21.932 1178

Salut laboral i malalties professionals 42 65 48.610 1137

Ofimàtica: Disseny de pàgines web 42 69 46.777 1099

Seguretat privada 67 66 75.145 1091

Disseny gràfic informatitzat 44 67 45.274 1032

Les especialitats relacionades amb idiomes, habilitats personals i interpersonals en l’entorn laboral, ofimàtica, seguretat i higiene i representació sindical ha estat les més executades.

(5)

4. Modalitat a distància

En la taula següent es mostra la distribució dels participants per especialitat formativa, ordenada de major a menor participació en la modalitat a distància.

Especialitat Mitjana Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats Anglès 176 67 76.403 493

Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic, segons normativa) 109 13 45.475 377 Higiene alimentària / Manipulació d'aliments 125 11 34.375 275

Atenció al client/Qualitat de servei 106 8 16.650 162

Francès 167 18 17.679 137

Ofimàtica: Disseny de pàgines web 132 7 23.544 112

Nutrició i dietètica 120 11 12.500 110

Socorrisme i Primers Auxilis 125 3 13.500 108

Qualitat 125 7 10.875 87

Altres idiomes no classificats anteriorment 200 27 17.200 86

Alemany 200 25 15.600 78

Aplicació de TICs a la formació 83 4 5.930 72

Sistema APPCC: Aplicació de l'anàlisi de perills i PPCC 86 5 4.560 63

Ofimàtica: Full de càlcul 101 15 6.321 63

Publicitat i comunicació externa de l'empresa 90 3 5.130 57 Mòdul específic de prevenció de riscos laborals 143 11 8.920 56

Català 179 13 11.468 52

Administració de personal 75 15 4.070 49

Educació en valors 50 3 2.350 47

Ofimàtica: Bases de dades 101 11 4.412 44

Hoteleria-Atenció en pisos 125 4 5.375 43

Disseny gràfic informatitzat 83 4 3.570 42

Màrqueting 75 3 2.946 37

Biblioteques i documentació 60 6 1.710 37

Tractament de residus (excepte residus urbans) 89 3 3.394 33 Treballs auxiliars en indústries alimentàries 85 2 2.805 33 Habilitats personals i interpersonals en l'entorn laboral 70 2 2.170 31

Actualització de competències educatives 50 2 1.500 30

Traçabilitat-Sector agrari, forestal i pecuari 75 1 2.250 30 Organització de treball i gestió del temps 69 3 1.746 27 Informàtica d'usuari: Aplicacions per al tractament d'imatges, so.. 80 3 2.160 27

Gestió de la producció 70 2 1.750 23

Operació de carretons 10 1 230 23

Habilitació i especialització en docència 60 1 1.260 21

Prevenció de la marginació escolar i social 60 1 1.260 21 Intel·ligència emocional. implicacions educatives 100 1 1.800 18

Disseny assistit per ordinador 202 8 3.434 17

Disseny industrial 80 2 1.360 17

Redacció i correcció de texts 90 2 1.530 17

Formació de formadors 50 1 750 15

Estratègies personals per al control de l'estrès, burnout i altres... 80 1 1.200 15

Prefabricat de formigó 83 12 1.240 15

Tutories i orientació 80 1 1.200 15

Gestió d'empreses d'Economia Social 214 1 2.996 14

Anàlisi i control financer 60 1 780 13

Comunicació interna 90 1 1.170 13

Tractament i informes de grans magatzems de dades 60 3 660 11

Planificació i organització empresarial 76 8 688 9

(6)

Especialitat Mitjana Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats

Aplicacions informàtiques gràfiques 107 6 856 8

Tècniques de direcció 180 3 1.250 7 Igualtat d'oportunitats 10 1 70 7 Gestió administrativa 200 5 1.400 7 Química 30 1 180 6 Comptabilitat 156 4 936 6 Habilitats comercials 71 4 426 6

Càlcul d'estructures de formigó 92 5 460 5

Ofimàtica (lligada al catàleg de qualificacions professionals) 201 2 1.014 5

Mesures i pressuposts 165 4 660 4

Gestió de magatzem i/o distribució 80 4 320 4

Manteniment industrial 80 4 320 4

Gestió ambiental 90 2 380 4

Salut laboral i malalties professionals 50 2 150 3

Ofimàtica: Aplicacions per a presentacions en públic 56 1 112 2

Tècniques de negociació 94 2 188 2

Avaluació d'impacte ambiental 80 2 160 2

Gestió econòmica financera 80 2 160 2

Gestió comercial 170 2 340 2

Gestió de recursos humans 106 1 212 2

Habilitats directives 100 1 100 1

Ofimàtica: Internet-intranet i navegadors 56 1 56 1

Cobraments i impagaments 80 1 80 1

Gestió del manteniment 80 1 80 1

Ofimàtica: Processadors de textos 56 1 56 1

422 400.862 3.276

Com es pot comprovar, existeix similitud amb les accions formatives amb més participants de la formació presencial, però amb més predomini dels idiomes.

5. Modalitat teleformació

En la modalitat de teleformació hi ha una clara prevalença de la formació en idiomes –anglès- seguida de l’ofimàtica. Només la suma dels participants d’anglès, francès i alemany representa el 33% del total de la formació realitzada, d’acord amb la següent taula:

Especialitat Mitjana Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats Anglès 174 223 466.348 2.853 Informàtica de desenvolupament 124 14 93.370 753

Ofimàtica: Full de càlcul 77 52 33.567 547

Ofimàtica (lligada al catàleg de qualificacions professionals) 61 14 26.180 429

Habilitats directives 152 36 44.086 382

Habilitats personals i interpersonals en l'entorn laboral 106 37 27.394 299

Gestió de recursos humans 151 30 19.458 291

Francès 124 28 26.005 225

Disseny gràfic informatitzat 88 13 14.296 196

Informàtica d'usuari: Aplicacions per al tractament d'imatges, so i

vídeo 60 4 11.700 195

Gestió econòmica financera 176 29 28.308 182

Ofimàtica: Processadors de textos 86 30 14.664 180

(7)

Especialitat Mitjana Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats Alemany 134 11 15.660 138

Ofimàtica: Aplicacions per a presentacions en públic 50 9 6.710 134

Màrqueting 77 8 6.750 132

Ofimàtica: Disseny de pàgines web 59 8 6.860 121

Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic, segons normativa) 87 22 7.480 120

Disseny assistit per ordinador 70 3 8.260 118

Gestió de projectes (no informàtics) 180 14 11.440 102

Comptabilitat 124 27 12.557 102

Ofimàtica: Bases de dades 81 12 5.270 97

Gestió de personal: contractes, nòmines i seguretat social 118 5 8.865 94 Màrqueting 2.0: el nou màrqueting en el web de les xarxes socials 47 3 3.330 91

Tècniques de venda i formació de venedors 66 3 4.740 90

Qualitat 203 12 7.615 78

Socorrisme i Primers Auxilis 63 7 4.712 75

Gestió ambiental 134 28 9.436 73

Atenció al client/Qualitat de servei 95 16 5.437 72

Analista programador en Java. Certificació EUCIP 200 14 14.400 72

Metodologies-Didàctiques específiques 66 4 4.754 67

Planificació i organització empresarial 270 11 17.820 66 Noves tecnologies i investigació aplicades a la docència 50 4 3.100 62

Psicologia 30 2 1.740 58

Analista programador en .Net. Certificació EUCIP 200 14 10.800 54 Legislació i normativa administrativa (excepte la mediambiental) 20 1 1.040 52

Salut laboral i malalties professionals 81 5 1.484 49

Gestió de qualitat total/Models d'excel·lència empresarial 130 15 5.995 46

Gestió de cobraments i reclamacions 200 5 9.000 45

Aplicació de TICs a la formació 90 2 3.690 41

Gestió de Pimes 256 5 8.900 41

Primers auxilis 50 2 1.950 39

Organització de treball i gestió del temps 124 6 4.836 39

Gestió fiscal 197 3 4.320 38

Operativa bancària 40 1 1.520 38

Gestió comercial 160 5 6.080 38

Gestió de projectes informàtics 200 6 7.400 37

Finances per a no financers 41 4 1.200 36

Aparadorisme 120 6 4.080 34

Serveis assistencials 135 4 4.320 32

Gestió d'empreses d'Economia Social 270 1 8.370 31

Gestor de xarxes. Certificació EUCIP 200 5 6.000 30

Analista de sistemes d'informació. Certificació EUCIP 200 4 5.600 28 Higiene alimentària / Manipulació d'aliments 50 1 1.300 26

Legislació i normativa sociolaboral 85 3 2.125 25

Lectoescriptura 50 1 1.150 23

Intel·ligència emocional. implicacions educatives 50 1 1.100 22

Tutories i orientació 50 1 1.100 22

Igualtat d'oportunitats 55 6 1.056 20

Altres idiomes no classificats anteriorment 200 2 4.000 20

Xinès 100 1 1.800 18

Seguretat alimentària: manipulació i control d'aliments 124 2 2.532 18 Dificultats d'aprenentatge: detecció, prevenció i tractament 50 1 850 17

Motivació dels alumnes a l'aula 50 1 750 15

Atenció i venda en establiments comercials 100 1 1.400 14

Llenguatges de programació 260 1 3.380 13

Ofimàtica: Internet-intranet i navegadors 58 3 762 13

Habilitació i especialització en docència 50 1 600 12

Sistemes operatius 194 1 2.328 12

(8)

Especialitat Mitjana Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats

Llei de protecció de dades 270 2 2.970 11

Administració de personal 153 4 1.525 10

Anàlisi i control financer 200 2 1.800 9

Noves tecnologies aplicades a la gestió del temps amb PDA 124 2 1.116 9 Processador de textos (Ofimàtica lligada al catàleg de

qualificacions professionals) 34 1 272 8

Fonaments de tecnologies de la informació. Certificació EUCIP 200 2 1.400 7 Publicitat i comunicació externa de l'empresa 90 1 630 7

Auditoria ambiental 73 3 514 7

Nutrició i dietètica 105 1 735 7

Logística integral 110 1 770 7

Control de punts crítics (Ind. alimentària) 55 1 330 6

Direcció de sales de restauració 120 2 720 6

Comerç exterior 105 1 630 6

Prevenció d'incendis 72 4 372 5

Anàlisi i control de costos 270 2 1.350 5

Aplicacions informàtiques d'administració: comptabilitat,

facturació, nòmines 50 1 200 4

Auditoria de Qualitat 210 2 840 4

Analista programador en Cobol. Certificació EUCIP 200 1 800 4

Enginyeria i noves tecnologies i+d+i 124 1 372 3

Fulls de càlcul (Ofimàtica lligada al catàleg de qualificacions

professionals) 54 2 162 3

Català 120 1 120 1

924 1.149.428 9.847

6. Modalitat mixta

La modalitat mixta és el format que permet la formació teòrica a distància –convencional o teleformació- i la formació presencial destinada a la formació pràctica. En aquest sentit, les especialitats formatives amb més participants han estat la de manipulació d’aliments, conducció, CAP, etc. La taula següent mostra la distribució dels participants, segons l’especialitat formativa, ordenada de major a menor participació:

Especialitat Mitjana Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats

Higiene alimentària / Manipulació d'aliments 23 54 25.016 1106

Prevenció de riscos laborals: TPC 54 36 45.710 831

Conducció de vehicles lleugers 173 48 143.375 828

Neteja d'immobles 109 18 47.760 395

Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic, segons normativa) 78 24 30.476 384 Transport per carretera: CAP.Formació contínua renovació 55 20 19.965 363 Seguretat alimentària: manipulació i control d'aliments 12 18 3.666 297

Conducció de camions pesats 134 20 40.980 294

Salut laboral i malalties professionals 10 15 2.270 227

Edició i muntatge d'imatges 64 16 14.232 224

Transport per carretera: CAP. Qualificació inicial accelerada 200 12 40.000 200

Ofimàtica: Full de càlcul 20 12 3.960 198

Infografia en mitjans audiovisuals 64 11 9.664 151

Ofimàtica: Processadors de textos 20 9 2.860 143

(9)

Especialitat Mitjana Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats Administració de personal 52 5 5.230 100

Disseny gràfic informatitzat 109 17 9.540 100

Servei de pisos (Cambrer/a de pisos) 100 3 9.300 93

Operació de carretons 88 4 7.392 84

Habilitats personals i interpersonals en l'entorn laboral 168 11 12.780 82 Vigilància i protecció en Seguretat Privada 60 4 4.820 73

Igualtat d'oportunitats 34 4 2.460 58

Conducció de vehicles pesats 70 2 3.850 55

Habilitats directives 38 3 1.980 54

Curs sobre manipulació de sistemes frigorífics que utilitzen refrigerants fluorats destinats al confort tèrmic de persones

instal·lats en vehicles 40 1 2.000 50

Gestió administrativa 40 2 1.920 48

Gestió de recursos humans 60 2 2.880 48

Tècniques de conducció 60 3 2.700 45

Perruqueria 20 3 860 43

Qualitat 21 1 882 42

Estilisme 20 3 760 38

Direcció de sales de restauració 60 1 2.040 34

Serveis assistencials 275 2 9.350 34

Hostaleria - cuina 38 2 1.254 33

Enologia 38 2 1.178 31

Anglès 79 2 2.408 31

Intel·ligència emocional. implicacions educatives 20 1 500 25 Sistema APPCC: Aplicació de l'anàlisi de perills i punts de control

crítics 10 1 240 24

Serveis recreatius, culturals i esports: Monitor de temps de lleure 170 6 3.860 23 Mòdul específic de prevenció de riscos laborals 68 2 1.564 23

Metodologies-Didàctiques específiques 20 1 440 22

Atenció al client/Qualitat de servei 108 1 1.836 17

Rebosteria-pastisseria 38 1 646 17

Producció de ràdio, cinema, televisió, teatre i espectacles 64 1 960 15

Gestió de projectes (no informàtics) 60 1 900 15

Tècniques del reportatge i documental de ràdio televisió 64 1 960 15

Maquillatge 20 1 280 14

Direcció i coordinació d'activitats de temps lliure educatiu infantil

i juvenil. 370 1 4.810 13

Control de punts crítics (Ind. alimentària) 10 1 130 13

Manteniment industrial 98 1 1.274 13

Nutrició i dietètica 120 4 1.440 12

Operador de grua mòbil 88 1 968 11

Comptabilitat 160 3 1.760 11

Fotografia 220 2 2.200 10

Socorrisme i Primers Auxilis 54 1 540 10

Tècniques d'edició 240 2 2.400 10

(10)

7. Glossari de termes

Participants comunicats

Treballadors/ores que ha format l’entitat beneficiària i els notifica a través de l’aplicació informàtica mitjançant el document S20, de comunicació d’inici del grup. Cada treballador o treballadora que realitza una acció formativa és un participant. La realització de més d’una acció formativa per una mateixa persona dóna lloc a tants participants com accions hagi realitzat.

Acció formativa (AAFF)

S’entén per acció formativa l’adreçada a l’adquisició de competències professionals, teòriques i/o pràctiques, estructurades en una unitat pedagògica amb objectius, continguts i durada propis.

Grup formatiu

Unitat d’ impartició en la qual s’organitzen les accions formatives, amb un nombre màxim de 25 participants en la formació presencial i amb un màxim de 80 participants per tutor en la formació a distància. Una acció formativa podrà donar-se a un o diversos grups, segons el nombre de vegades que es repeteixi l’ esmentada acció.

Especialitat formativa

Acció formativa codificada en funció del Catàleg de prioritats formatives intersectorials i sectorials publicat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. Aquestes accions formatives tenen assignada unes hores mínimes i una prioritat formativa.

Mitjana d’hores AAFF

Mitjana d’hores de les diferents accions formatives.

Hores formatives realitzades

És el sumatori, per especialitat formativa, resultant del producte entre el participants de les accions formatives associades aquella especialitat i les seves durades.

(11)

8. Distribució comarcal i municipal de la formació presencial.

Comarca Núm. pàgina ALT CAMP 1 ALT EMPORDÀ 2 ALT PENEDÈS 4 ALT URGELL 6 ALTA RIBAGORÇA 7 ANOIA 8 BAGES 10 BAIX CAMP 14 BAIX EBRE 17 BAIX EMPORDÀ 20 BAIX LLOBREGAT 22 BAIX PENEDÈS 29 BARCELONÈS 30 BERGUEDÀ 38 CERDANYA 40 CONCA DE BARBERÀ 41 GARRAF 42 GARRIGUES 44 GARROTXA 45 GIRONÈS 47 MARESME 51 MONTSIÀ 55 NOGUERA 57 OSONA 59 PALLARS JUSSÀ 62 PALLARS SOBIRÀ 63 PLA DE L'ESTANY 64 PLA D'URGELL 65 PRIORAT 67 RIBERA D'EBRE 68 RIPOLLÈS 69 SEGARRA 71 SEGRIÀ 72 SELVA 78 SOLSONÈS 81 TARRAGONÈS 82 TERRA ALTA 85 URGELL 86 VAL D'ARAN 88 VALLÈS OCCIDENTAL 89 VALLÈS ORIENTAL 96

(12)

COMARCA: ALT CAMP

MUNICIPI:

AIGUAMURCIA

Mitjana

Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats

Anàlisi enològic i tast 30 1 510 17

17

Total per municipi: 1 510

MUNICIPI:

ALCOVER

Mitjana

Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats Ofimàtica (lligada al catàleg de qualificacions professionals) 33 2 1.360 40 Processador de textos (Ofimàtica lligada al catàleg de qualificacions

professionals)

30 1 600 20

Anglès 30 1 600 20

Bases de dades (Ofimàtica lligada al catàleg de qualificacions professionals) 30 1 600 20 Fulls de càlcul (Ofimàtica lligada al catàleg de qualificacions professionals) 30 1 600 20 Navegació i comunicació en internet (Ofimàtica lligada al catàleg de

qualificacions professionals)

30 1 600 20

Presentacions (Ofimàtica lligada al catàleg de qualificacions professionals) 25 1 500 20 160

Total per municipi: 8 4.860

MUNICIPI:

VALLS

Mitjana

Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats Anglès 58 5 5.000 86 Operació de carretons 19 4 1.024 54

Ofimàtica (lligada al catàleg de qualificacions professionals) 30 3 1.500 50 Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic, segons normativa) 23 3 820 34

Comptabilitat 45 2 1.440 31

Italià 50 1 1.050 21

Seguretat alimentària: manipulació i control d'aliments 25 1 500 20

Gestió de personal: contractes, nòmines i seguretat social 60 1 1.080 18

Ofimàtica: Full de càlcul 20 1 320 16

Processador de textos (Ofimàtica lligada al catàleg de qualificacions professionals)

30 1 480 16

Prevenció de riscos laborals: TPC 20 1 300 15

Gestió, muntatge i/o manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques 40 1 600 15

Representació sindical 24 1 360 15

Habilitats personals i interpersonals en l'entorn laboral 18 1 270 15

Finances per a no financers 20 1 300 15

Ofimàtica: Bases de dades 40 1 560 14

Informàtica d'usuari: Aplicacions per al tractament d'imatges, so i vídeo 30 1 390 13 Gestió, muntatge i/o manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques 40 1 520 13

Mòdul específic de prevenció de riscos laborals 12 1 132 11

Instal·lador elèctric 16 1 176 11

Gestió de la producció 16 1 176 11

494

Total per municipi: 33 16.998

MUNICIPI:

VILA-RODONA

Mitjana

Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats

Habilitats personals i interpersonals en l'entorn laboral 6 1 66 11

11

(13)

COMARCA: ALT EMPORDA

MUNICIPI:

CASTELLO D''EMPURIES

Mitjana

Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats Anglès 33 4 2.250 70 70

Total per municipi: 4 2.250

MUNICIPI:

ESCALA, L''

Mitjana

Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats

Higiene alimentària / Manipulació d'aliments 10 1 150 15

Anglès 50 1 500 10

25

Total per municipi: 2 650

MUNICIPI:

FIGUERES

Mitjana

Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats

Serveis assistencials a persones amb dependència 37 4 2.896 78

Habilitats personals i interpersonals en l'entorn laboral 19 5 1.560 78 Ofimàtica (lligada al catàleg de qualificacions professionals) 30 5 2.170 73

Operació de carretons 27 3 1.620 55

Comptabilitat 60 3 3.060 51

Prevenció de riscos laborals: TPC 15 3 530 44

Anglès 43 3 1.960 43

Habilitats directives 25 2 980 38

Impostos (societats, IVA, municipals) 30 2 1.110 37

Ofimática: Internet-intranet i navegadors 45 2 1.380 30

Gestió de personal: contractes, nòmines i seguretat social 60 1 1.320 22

Interpretació de plànols i delineació 60 1 1.260 21

Processador de textos (Ofimàtica lligada al catàleg de qualificacions professionals)

30 1 600 20

Fulls de càlcul (Ofimàtica lligada al catàleg de qualificacions professionals) 30 1 600 20

Salut laboral i malalties professionals 24 1 480 20

Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic, segons normativa) 30 1 570 19

Legislació i normativa sociolaboral 24 1 432 18

Català (Consorci per a la Normalització Lingüística) 120 1 2.160 18

Serveis Recreatius, Culturals i Esportius 100 1 1.800 18

Gestió de magatzem i/o distribució 24 1 432 18

Gestió fiscal 40 1 680 17

Reforma i legislació educativa 12 1 192 16

Assessor laboral 24 1 384 16

Disseny industrial 50 1 750 15

Control de l'estrès laboral 20 1 300 15

Presentacions (Ofimàtica lligada al catàleg de qualificacions professionals) 20 1 280 14 Aplicacions informàtiques d'administració: comptabilitat, facturació,

nòmines

60 1 840 14

Atenció al client/Qualitat de servei 50 1 700 14

Manteniment d'equips informàtics i perifèrics 30 1 390 13

Transport per carretera: CAP. Qualificació inicial accelerada 145 1 1.885 13

Català 120 1 1.200 10

Mòdul específic de prevenció de riscos laborals 12 1 84 7

885

Total per municipi: 54 34.605

MUNICIPI:

JONQUERA, LA

Mitjana

Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats Hostaleria - cuina 23 8 2.070 90

(14)

Relacions Públiques i protocol empresarial 24 2 504 21

Rebosteria-pastisseria 25 2 490 19

Presentació de vins i begudes 23 2 402 19

Seguretat alimentària: manipulació i control d'aliments 30 1 450 15

Català 30 1 420 14

Salut laboral i malalties professionals 15 1 135 9

Francès 24 1 216 9

Gestió de compres i aprovisionaments 20 1 180 9

Cobraments i impagaments 24 1 216 9

Comptabilitat 24 1 216 9

Hoteleria-Atenció en pisos 16 1 144 9

Servei en restaurants i bars 20 1 160 8

Igualtat d'oportunitats 15 1 120 8

Gestió d'establiments de restauració 24 1 168 7

Gestió de qualitat total/Models d'excel·lència empresarial 30 1 210 7

Gestió ambiental 27 1 189 7

Anàlisi i control financer 30 1 210 7

Control de gestió 30 1 210 7

Direcció de sales de restauració 30 1 210 7

Auditoria de Qualitat 30 1 210 7

Hoteleria-Servei de menjars i begudes 24 1 168 7

304

Total per municipi: 32 7.298

MUNICIPI:

PERALADA

Mitjana

Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic, segons normativa) 30 1 630 21 21

Total per municipi: 1 630

MUNICIPI:

PORT DE LA SELVA, EL

Mitjana

Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic, segons normativa) 32 1 448 14 14

Total per municipi: 1 448

MUNICIPI:

ROSES

Mitjana

Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats Anglès 60 1 780 13

Disseny assistit per ordinador 60 1 660 11

Ofimàtica: Full de càlcul 60 1 660 11

35

Total per municipi: 3 2.100

MUNICIPI:

SANT PERE PESCADOR

Mitjana

Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats

Prevenció de riscos laborals: TPC 20 1 280 14

14

(15)

COMARCA: ALT PENEDES

MUNICIPI:

AVINYONET DEL PENEDES

Mitjana

Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats

Traçabilitat-Sector agrari, forestal i pecuari 20 1 120 6

6

Total per municipi: 1 120

MUNICIPI:

GELIDA

Mitjana

Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats

Cures sanitàries auxiliars en geriatria 20 1 300 15

15

Total per municipi: 1 300

MUNICIPI:

OLERDOLA

Mitjana

Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats

Anàlisi enològic i tast 40 2 1.200 30

Socorrisme i Primers Auxilis 10 2 190 19

Higiene alimentària / Manipulació d'aliments 10 1 130 13

62

Total per municipi: 5 1.520

MUNICIPI:

SANT SADURNI D''ANOIA

Mitjana

Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats Ofimàtica (lligada al catàleg de qualificacions professionals) 40 2 1.320 33

Màrqueting 12 1 240 20

Operació de carretons 24 1 480 20

Gestió comercial 15 1 255 17

Anglès 45 1 720 16

Intel·ligència emocional. implicacions educatives 20 1 300 15

Nutrició i dietètica 20 1 280 14

Representació sindical 25 1 325 13

148

Total per municipi: 9 3.920

MUNICIPI:

SANTA FE DEL PENEDES

Mitjana

Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats Gestió ambiental 30 1 450 15 15

Total per municipi: 1 450

MUNICIPI:

SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

Mitjana

Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats

Higiene alimentària / Manipulació d'aliments 10 2 320 32

Gestió ambiental 14 1 294 21

Seguretat alimentària: manipulació i control d'aliments 12 1 180 15

Anglès 50 1 700 14

Formigonat 10 1 120 12

94

Total per municipi: 6 1.614

MUNICIPI:

VILAFRANCA DEL PENEDES

Mitjana

Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats Anglès 57 21 21.330 372

Ofimàtica (lligada al catàleg de qualificacions professionals) 34 15 7.465 220

Higiene alimentària / Manipulació d'aliments 14 9 2.740 184

Habilitats personals i interpersonals en l'entorn laboral 20 9 2.680 140

Comptabilitat 53 3 3.060 56

Viticultura 12 3 636 53

Ofimàtica: Full de càlcul 30 3 1.560 52

(16)

Operació de carretons 21 3 1.089 51

Manipulador de productes fitosanitaris. Nivell bàsic 72 2 3.168 44

Prevenció de riscos laborals: TPC 14 2 640 44

Agricultura ecològica i producció integrada 60 2 2.580 43

Ofimàtica: Diseny de pàgines web 53 3 2.220 42

Habilitats directives 60 2 2.460 41

Tècniques de venda i formació de venedors 25 2 820 33

Rebosteria-pastisseria 20 2 600 30

Disseny assistit per ordinador 60 2 1.560 26

Mòdul específic de prevenció de riscos laborals 8 1 200 25

Ofimàtica: Processadors de textos 30 2 750 25

Anàlisi i control de costos 12 1 300 25

Negociació i altres tècniques de relació amb proveïdors 25 1 575 23

Informàtica de desenvolupament 60 1 1.320 22

Socorrisme i Primers Auxilis 10 1 210 21

Francès 60 1 1.260 21

Tècnic en nòmines, contractes, liquidacions 30 1 630 21

Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic, segons normativa) 30 2 570 19

Català 30 1 570 19

Conducció de vehicles pesats 90 1 1.710 19

Negociació col·lectiva 12 1 216 18

Transport per carretera: CAP. Qualificació inicial accelerada 145 1 2.465 17

Gestió de recursos humans 60 1 1.020 17

Gestió de personal: contractes, nòmines i seguretat social 60 1 1.020 17 Processador de textos (Ofimàtica lligada al catàleg de qualificacions

professionals)

30 1 510 17

Conducció de reunions, assemblees, i equips de treball 60 1 960 16

Salut laboral i malalties professionals 60 1 960 16

Aplicació de TICs a la formació 30 1 450 15

Gestió de Pimes 6 1 90 15

Impostos (societats, IVA, municipals) 20 1 300 15

Instal·lador elèctric 16 1 240 15

Disseny gràfic informatitzat 40 1 600 15

Organització de treball i gestió del temps 20 1 280 14

Nutrició i dietètica 80 1 1.120 14

Atenció al client/Qualitat de servei 50 1 700 14

Fulls de càlcul (Ofimàtica lligada al catàleg de qualificacions professionals) 30 1 240 8 1.966

(17)

COMARCA: ALT URGELL

MUNICIPI:

OLIANA

Mitjana

Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats

Prevenció de riscos laborals: TPC 20 1 500 25

Ofimática: Internet-intranet i navegadors 25 1 275 11

36

Total per municipi: 2 775

MUNICIPI:

PERAMOLA

Mitjana

Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats Benestar animal 20 3 1.040 52 52

Total per municipi: 3 1.040

MUNICIPI:

SEU D''URGELL, LA

Mitjana

Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats Habilitats personals i interpersonals en l'entorn laboral 18 4 1.219 67

Anglès 53 4 3.150 60

Ofimàtica: Full de càlcul 30 2 900 30

Disseny assistit per ordinador 35 2 830 24

Desenvolupament i dinamització de l'àmbit rural 40 1 680 17

Llei de protecció de dades 15 1 240 16

Relacions Públiques i protocol empresarial 16 1 240 15

Comptabilitat 30 1 390 13

Psicologia 20 1 240 12

Serveis recreatius, culturals i esports: Monitor de temps de lleure 100 1 1.200 12 Informàtica d'usuari: Aplicacions per al tractament d'imatges, so i vídeo 30 1 300 10 276

(18)

COMARCA: ALTA RIBAGORÇA

MUNICIPI:

VALL DE BOI, LA

Mitjana

Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats Ofimàtica (lligada al catàleg de qualificacions professionals) 30 1 390 13 13

(19)

COMARCA: ANOIA

MUNICIPI:

CALAF

Mitjana

Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats

Prevenció de riscos laborals: TPC 20 1 480 24

Ofimática: Internet-intranet i navegadors 40 1 640 16

40

Total per municipi: 2 1.120

MUNICIPI:

CASTELLOLI

Mitjana

Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats Seguretat privada 47 3 3.810 84

Socorrisme i Primers Auxilis 20 1 340 17

101

Total per municipi: 4 4.150

MUNICIPI:

IGUALADA

Mitjana

Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats Habilitats personals i interpersonals en l'entorn laboral 35 8 4.410 122

Anglès 56 8 5.850 105

Ofimàtica (lligada al catàleg de qualificacions professionals) 36 7 3.720 104

Higiene alimentària / Manipulació d'aliments 10 5 770 77

Operació de carretons 22 4 1.368 62

Qualitat 30 3 1.830 61

Gestió de personal: contractes, nòmines i seguretat social 48 3 2.680 54 Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic, segons normativa) 19 3 986 46

Ofimàtica: Full de càlcul 20 2 820 41

Gestió de recursos humans 60 2 2.460 41

Transport per carretera: CAP. Qualificació inicial accelerada 145 2 5.655 39

Mòdul específic de prevenció de riscos laborals 15 3 612 38

Ofimática: Internet-intranet i navegadors 40 3 1.470 34

Representació sindical 35 2 1.062 32

Legislació i normativa sociolaboral 25 2 735 30

Fulls de càlcul (Ofimàtica lligada al catàleg de qualificacions professionals) 30 2 900 30

Negociació col·lectiva 12 1 336 28

Processador de textos (Ofimàtica lligada al catàleg de qualificacions professionals)

30 2 840 28

Aplicació de TICs a la formació 20 1 500 25

Habilitats directives 38 2 1.176 24

Presentació de vins i begudes 15 1 315 21

Conducció de vehicles pesats 90 1 1.800 20

Informàtica de desenvolupament 45 2 1.080 20

Emmagatzematge, estocs i trameses 60 1 1.140 19

Transport per carretera: CAP.Formació contínua renovació 35 1 630 18

Comptabilitat 60 1 1.080 18

Atenció al client/Qualitat de servei 50 1 800 16

Muntador de bastides. Adaptació professional al RD. 2177/04 50 1 800 16

Tècniques de venda i formació de venedors 30 1 480 16

Socorrisme i Primers Auxilis 20 1 320 16

Navegació i comunicació en internet (Ofimàtica lligada al catàleg de qualificacions professionals)

30 1 450 15

Sensibilització cap al medi ambient 10 1 150 15

Bases de dades (Ofimàtica lligada al catàleg de qualificacions professionals) 40 1 600 15

Cures sanitàries auxiliars 25 1 375 15

Automatismes industrials 70 1 1.050 15

(20)

Prevenció de riscos laborals: TPC 10 1 130 13

Planificació i organització empresarial 15 1 195 13

Assessor laboral 24 1 264 11

Processos productius de les indústries tèxtils, de la pell i el cuir 20 1 160 8

Ofimàtica: Diseny de pàgines web 16 1 96 6

Gestió de la producció 20 1 120 6

1.347

Total per municipi: 88 50.425

MUNICIPI:

PIERA

Mitjana

Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats Estratègies personals per al control de l'estrès, burnout i altres cingles

psicosocials

20 1 300 15

15

Total per municipi: 1 300

MUNICIPI:

POBLA DE CLARAMUNT, LA

Mitjana

Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats Francès 43 4 1.450 34

Habilitats personals i interpersonals en l'entorn laboral 16 2 368 23

Habilitats directives 20 2 400 20

Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic, segons normativa) 10 1 130 13

Ofimàtica: Full de càlcul 16 1 192 12

Qualitat 16 1 160 10

112

Total per municipi: 11 2.700

MUNICIPI:

VALLBONA D''ANOIA

Mitjana

Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats

Higiene alimentària / Manipulació d'aliments 10 1 170 17

17

Total per municipi: 1 170

MUNICIPI:

VILANOVA DEL CAMI

Mitjana

Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats

Prevenció de riscos laborals: TPC 8 3 368 46

Gestió d'empreses d'Economia Social 8 1 96 12

58

(21)

COMARCA: BAGES

MUNICIPI:

ARTES

Mitjana

Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats Anglès 50 6 4.950 99

Seguretat alimentària: manipulació i control d'aliments 10 2 390 39

Català 40 2 1.360 34

Ofimàtica: Full de càlcul 40 2 1.320 33

Ofimàtica: Processadors de textos 20 1 380 19

224

Total per municipi: 13 8.400

MUNICIPI:

AVINYO

Mitjana

Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats

Prevenció de riscos laborals: TPC 18 12 3.702 177

Anglès 50 1 900 18

Plataformes elevadores de mòbils de personal (PEMP) 30 1 510 17

Català 60 1 960 16

Operació de carretons 20 1 320 16

Operador de grua torre 230 1 3.220 14

258

Total per municipi: 17 9.612

MUNICIPI:

BALSARENY

Mitjana

Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats Primers auxilis 20 1 360 18

Mobilització i trasllat de pacients 20 1 320 16

Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic, segons normativa) 30 1 450 15

Ofimàtica: Full de càlcul 16 1 224 14

Tècniques de paqueteria 30 1 390 13

Serveis assistencials 20 1 100 5

81

Total per municipi: 6 1.844

MUNICIPI:

CARDONA

Mitjana

Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats

Ofimática: Internet-intranet i navegadors 60 3 2.880 48

Disseny assistit per ordinador 40 2 1.600 40

Anglès 60 1 1.080 18

106

Total per municipi: 6 5.560

MUNICIPI:

CASTELLBELL I EL VILAR

Mitjana

Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats

Mòdul específic de prevenció de riscos laborals 8 1 104 13

13

Total per municipi: 1 104

MUNICIPI:

GAIA

Mitjana

Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats Benestar animal 25 1 475 19 19

Total per municipi: 1 475

MUNICIPI:

MANRESA

Mitjana

Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats Habilitats personals i interpersonals en l'entorn laboral 25 19 7.584 303

Anglès 44 19 11.690 267

Ofimàtica (lligada al catàleg de qualificacions professionals) 32 16 7.950 248

Representació sindical 31 10 4.912 157

(22)

Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic, segons normativa) 33 9 4.350 136

Prevenció de riscos laborals: TPC 13 7 1.684 125

Soldadura 37 7 3.720 101

Mòdul específic de prevenció de riscos laborals 13 6 948 67

Manteniment industrial 88 4 5.682 65

Ofimática: Internet-intranet i navegadors 30 4 1.920 64

Tècniques de relaxació 20 3 1.220 61

Hostaleria - cuina 33 4 1.950 60

Gestió de personal: contractes, nòmines i seguretat social 22 3 1.245 58 Transport per carretera: CAP. Qualificació inicial accelerada 142 3 7.940 56 UF0151 Prevenció de riscos professionals i seguretat en el muntatge

d'instal·lacions solars

30 2 1.560 52

Gestió de recursos humans 58 3 3.024 51

Disseny assistit per ordinador 36 5 1.818 50

Ofimàtica: Full de càlcul 28 3 1.292 47

Aplicació de TICs a la formació 21 3 967 45

Disseny gràfic informatitzat 48 3 2.016 42

Transport per carretera: CAP.Formació contínua renovació 35 2 1.330 38

Preparació de màquines eina i control numèric (CNC) 58 2 2.590 35

Ofimàtica: Processadors de textos 25 2 860 35

Control numèric de màquines eina 53 3 1.800 34

Ofimàtica: Diseny de pàgines web 30 2 990 33

Gestió de Pimes 18 2 592 32

Habilitats directives 16 3 496 31

Seguretat privada 55 2 1.660 30

Màrqueting 20 2 600 30

Conducció de vehicles lleugers 43 2 1.135 29

Automatismes industrials 35 2 800 25

Negociació i altres tècniques de relació amb proveïdors 25 1 600 24

Legislació i normativa sociolaboral 24 2 552 23

Hidràulica 26 2 536 22

Negociació col·lectiva 12 2 264 22

Interpretació de plànols i delineació 30 2 600 20

UF0152 Muntatge mecànic en instal·lacions solars fotovoltaiques 90 1 1.710 19

Autòmates programables i robòtica 42 2 802 19

Català (Consorci per a la Normalització Lingüística) 120 1 2.280 19

Processador de textos (Ofimàtica lligada al catàleg de qualificacions professionals)

30 1 540 18

Organització de treball i gestió del temps 60 1 1.080 18

Emmagatzematge, estocs i trameses 60 1 1.080 18

Comptabilitat 60 1 1.020 17

Tècniques de fisioteràpia 30 1 510 17

Salut laboral i malalties professionals 60 1 960 16

Nutrició i dietètica 20 1 320 16

Atenció al client/Qualitat de servei 50 1 750 15

Rebosteria-pastisseria 60 1 900 15

Presentació de vins i begudes 40 1 600 15

Infermeria de salut mental i toxicomanies 20 1 300 15

Infermeria d'hospitals 30 1 450 15

Finances per a no financers 20 1 300 15

Gestió de qualitat total/Models d'excel·lència empresarial 45 1 585 13

Manteniment d'equips informàtics i perifèrics 40 1 520 13

Gestió, muntatge i/o manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques 40 1 480 12

(23)

Electricitat industrial 50 1 550 11

Higiene alimentària / Manipulació d'aliments 10 1 100 10

Calefacció i climatització 65 1 650 10

Manteniment i reparació 75 1 750 10

Instal·lador de sistemes d'energia solar fotovoltaica 60 1 420 7

3.022

Total per municipi: 201 109.922

MUNICIPI:

MOIA

Mitjana

Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats

Tractament i informes de grans magatzems de dades 15 1 210 14

14

Total per municipi: 1 210

MUNICIPI:

MONISTROL DE MONTSERRAT

Mitjana

Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats Metodologies-Didàctiques específiques 30 1 510 17 17

Total per municipi: 1 510

MUNICIPI:

NAVARCLES

Mitjana

Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats

Habilitats personals i interpersonals en l'entorn laboral 6 1 132 22

22

Total per municipi: 1 132

MUNICIPI:

NAVAS

Mitjana

Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats

Aplicació de TICs a la formació 15 1 255 17

Prevenció de riscos laborals: TPC 6 1 90 15

32

Total per municipi: 2 345

MUNICIPI:

SALLENT

Mitjana

Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats

Prevenció de riscos laborals: TPC 33 5 3.500 99

Seguretat alimentària: manipulació i control d'aliments 10 2 390 39

Habilitats personals i interpersonals en l'entorn laboral 14 2 360 27

Higiene alimentària / Manipulació d'aliments 10 1 210 21

Anglès 50 1 900 18

Atenció i venda en establiments comercials 20 1 300 15

Tècniques de suport vital bàsic i de suport al suport vital avançat 8 1 56 7 226

Total per municipi: 13 5.716

MUNICIPI:

SANT FRUITOS DE BAGES

Mitjana

Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats

Tècniques de venda i formació de venedors 20 2 680 34

Anglès 50 1 850 17

Català 50 1 850 17

Habilitats personals i interpersonals en l'entorn laboral 30 1 300 10

Aplicació de TICs a la formació 30 1 300 10

Intel·ligència emocional. implicacions educatives 15 1 120 8

96

Total per municipi: 7 3.100

MUNICIPI:

SANT JOAN DE VILATORRADA

Mitjana

Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats

Ofimática: Aplicacions per a presentacions en públic 20 1 320 16

16

Total per municipi: 1 320

MUNICIPI:

SANT VICENÇ DE CASTELLET

Mitjana

Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats

(24)

13

Total per municipi: 1 312

MUNICIPI:

SANTPEDOR

Mitjana

Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats

Socorrisme i Primers Auxilis 10 1 110 11

11

(25)

COMARCA: BAIX CAMP

MUNICIPI:

CAMBRILS

Mitjana

Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats

Higiene alimentària / Manipulació d'aliments 8 5 508 62

Processador de textos (Ofimàtica lligada al catàleg de qualificacions professionals)

30 2 1.020 34

Ofimàtica: Diseny de pàgines web 30 1 660 22

Anglès 45 1 810 18

Ofimàtica: Processadors de textos 20 1 340 17

Fulls de càlcul (Ofimàtica lligada al catàleg de qualificacions professionals) 30 1 510 17

Disseny gràfic informatitzat 30 1 480 16

Ofimàtica (lligada al catàleg de qualificacions professionals) 30 1 480 16 202

Total per municipi: 13 4.808

MUNICIPI:

MONTBRIO DEL CAMP

Mitjana

Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats Anglès 45 2 920 21 21

Total per municipi: 2 920

MUNICIPI:

MONT-ROIG DEL CAMP

Mitjana

Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats Integració d'aplicacions ofimàtiques (Ofimàtica lligada al catàleg de

qualificacions professionals)

40 1 1.360 34

Alemany 45 1 855 19

53

Total per municipi: 2 2.215

MUNICIPI:

REUS

Mitjana

Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats Ofimàtica (lligada al catàleg de qualificacions professionals) 34 23 12.595 375

Seguretat privada 81 16 22.405 266

Operació de carretons 19 17 5.014 259

Anglès 53 14 11.795 221

Habilitats personals i interpersonals en l'entorn laboral 26 13 5.193 192

Prevenció de riscos laborals: TPC 9 9 1.398 164

Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic, segons normativa) 26 7 3.588 115

Ofimática: Internet-intranet i navegadors 53 6 5.520 103

Gestió de recursos humans 50 5 4.990 95

Ofimàtica: Full de càlcul 26 7 2.374 93

Mòdul específic de prevenció de riscos laborals 12 6 1.168 91

Habilitats directives 27 6 2.460 85

Disseny gràfic informatitzat 38 4 2.560 68

Operació de grues 20 4 1.300 65

Representació sindical 30 4 1.847 65

Manipulador de productes fitosanitaris. Nivell bàsic 25 2 1.525 61

Socorrisme i Primers Auxilis 10 4 560 56

Aplicació de TICs a la formació 12 3 604 56

Higiene alimentària / Manipulació d'aliments 9 3 454 53

Organització de treball i gestió del temps 47 3 2.540 53

Ofimàtica: Processadors de textos 26 4 1.372 52

Gestió de personal: contractes, nòmines i seguretat social 38 3 1.950 50 Processador de textos (Ofimàtica lligada al catàleg de qualificacions

professionals)

37 3 1.820 49

Seguretat alimentària: manipulació i control d'aliments 11 3 534 47

(26)

Tècnic emergències sanitàries 8 3 360 45

Català 67 3 3.110 45

Màrqueting 19 3 768 42

Gestió de qualitat total/Models d'excel·lència empresarial 18 2 756 41

Administració de personal 60 2 2.280 38

Alemany 60 2 2.280 38

Control de l'estrès laboral 20 2 680 34

Informàtica de desenvolupament 60 2 1.980 33

Català (Consorci per a la Normalització Lingüística) 120 2 3.840 32

Seguretat i vigilància 180 2 5.580 31

Tècniques de suport vital bàsic i de suport al suport vital avançat 8 2 248 31

Metodologies-Didàctiques específiques 23 2 645 30

Electricitat industrial 28 2 728 26

Salut laboral i malalties professionals 60 1 1.440 24

Comptabilitat 60 1 1.320 22

Conducció de reunions, assemblees, i equips de treball 60 1 1.140 19

Gestió fiscal 35 1 665 19

Disseny assistit per ordinador 60 1 1.080 18

Gestió econòmica financera 60 1 1.020 17

Bases de dades (Ofimàtica lligada al catàleg de qualificacions professionals) 40 1 680 17

Impostos (societats, IVA, municipals) 30 1 510 17

Automatismes industrials 66 1 1.056 16

Presentacions (Ofimàtica lligada al catàleg de qualificacions professionals) 30 1 480 16

Comunicació interna 20 1 320 16

Tècnic emergències mèdiques 8 1 120 15

Manteniment elèctric 20 1 300 15

Logística Integral 12 1 168 14

Disseny industrial 70 1 980 14

Aplicacions informàtiques d'administració: comptabilitat, facturació, nòmines

40 1 560 14

Tècniques d'expressió oral i escrita 24 1 336 14

Navegació i comunicació en internet (Ofimàtica lligada al catàleg de qualificacions professionals)

30 1 420 14

Anàlisi i control financer 12 1 156 13

Qualitat 30 1 390 13

Manteniment industrial 20 1 260 13

Legislació i normativa sociolaboral 24 1 312 13

Intel·ligència emocional. implicacions educatives 20 1 260 13

Atenció al client/Qualitat de servei 50 1 650 13

Igualtat d'oportunitats 18 1 162 9

Gestió de compres i aprovisionaments 16 1 144 9

3.643

Total per municipi: 227 137.230

MUNICIPI:

RIUDECOLS

Mitjana

Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats

Interpretació de plànols i delineació 20 2 640 32

Preparació de màquines eina i control numèric (CNC) 85 1 1.105 13

45

Total per municipi: 3 1.745

MUNICIPI:

RIUDOMS

Mitjana

Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats Benestar animal 25 1 325 13 13

(27)

MUNICIPI:

SELVA DEL CAMP, LA

Mitjana Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats

Higiene alimentària / Manipulació d'aliments 6 2 264 44

Gestió de la producció 40 1 640 16

Auditoria de Qualitat 25 1 375 15

Francès 40 1 360 9

Anglès 40 1 320 8

92

Total per municipi: 6 1.959

MUNICIPI:

VANDELLOS I L''HOSPITALET DE L''INFANT

Mitjana Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats Ofimàtica (lligada al catàleg de qualificacions professionals) 33 2 945 29

Legislació i normativa sociolaboral 24 1 312 13

42

(28)

COMARCA: BAIX EBRE

MUNICIPI:

ALDEA, L''

Mitjana

Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats

Habilitats personals i interpersonals en l'entorn laboral 18 2 540 30

Higiene alimentària / Manipulació d'aliments 10 1 220 22

Atenció i venda en establiments comercials 20 1 280 14

66

Total per municipi: 4 1.040

MUNICIPI:

AMETLLA DE MAR, L''

Mitjana

Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats

Habilitats personals i interpersonals en l'entorn laboral 12 2 372 31

Conducció de vehicles lleugers 16 1 320 20

Conducció eficient 16 1 320 20

Animació sociocultural 80 1 1.200 15

Higiene alimentària / Manipulació d'aliments 10 1 150 15

Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic, segons normativa) 30 1 450 15

Català 120 1 1.680 14

Navegació i comunicació en internet (Ofimàtica lligada al catàleg de qualificacions professionals)

30 1 360 12

Ofimàtica (lligada al catàleg de qualificacions professionals) 30 1 360 12 154

Total per municipi: 10 5.212

MUNICIPI:

AMPOLLA, L''

Mitjana

Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats Psicologia 20 1 380 19 19

Total per municipi: 1 380

MUNICIPI:

BENIFALLET

Mitjana

Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats Hostaleria - cuina 21 1 294 14 Gestió de Pimes 6 1 78 13 27

Total per municipi: 2 372

MUNICIPI:

CAMARLES

Mitjana

Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats

Seguretat alimentària: manipulació i control d'aliments 10 1 160 16

Gestió ambiental 60 1 780 13

29

Total per municipi: 2 940

MUNICIPI:

DELTEBRE

Mitjana

Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats

Manipulador de productes fitosanitaris. Nivell bàsic 49 2 2.275 44

Mòdul específic de prevenció de riscos laborals 20 3 790 40

Comptabilitat 30 2 1.020 34

Anglès 55 2 1.820 33

Ofimàtica: Processadors de textos 30 2 870 29

Màrqueting 20 1 400 20

Operació de carretons 20 1 360 18

Higiene alimentària / Manipulació d'aliments 10 1 170 17

Gestió de la producció 40 1 640 16

Ofimàtica: Full de càlcul 30 1 450 15

266

Total per municipi: 16 8.795

MUNICIPI:

ROQUETES

Mitjana

Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats

(29)

Benestar animal 30 2 1.290 43 Tècniques d'immobilització, mobilització i trasllat del pacient 8 2 192 24

Atenció al client/Qualitat de servei 50 1 850 17

Legislació i normativa sociolaboral 24 1 384 16

Tècniques de suport vital bàsic i de suport al suport vital avançat 8 1 120 15

Català 120 1 1.800 15

Higiene alimentària / Manipulació d'aliments 10 1 150 15

Ofimàtica (lligada al catàleg de qualificacions professionals) 30 1 450 15 160

Total per municipi: 10 5.236

MUNICIPI:

TIVENYS

Mitjana

Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats

Manipulador de productes fitosanitaris. Nivell bàsic 30 2 1.260 42

42

Total per municipi: 2 1.260

MUNICIPI:

TORTOSA

Mitjana

Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats Ofimàtica (lligada al catàleg de qualificacions professionals) 31 13 6.095 196

Anglès 49 10 8.145 169

Serveis assistencials a persones amb dependència 37 4 3.700 100

Prevenció de riscos laborals: TPC 15 7 1.592 100

Ofimàtica: Processadors de textos 30 6 2.760 92

Ofimàtica: Full de càlcul 28 5 2.240 80

Higiene alimentària / Manipulació d'aliments 10 4 770 77

Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic, segons normativa) 24 5 1.770 75

Hostaleria - cuina 35 3 1.940 54

Català 120 3 6.120 51

Comptabilitat 43 3 1.950 45

Ofimática: Internet-intranet i navegadors 40 3 1.770 44

Disseny assistit per ordinador 40 3 1.640 41

Seguretat alimentària: manipulació i control d'aliments 10 2 360 36

Habilitats personals i interpersonals en l'entorn laboral 20 3 640 32

Manipulador de productes fitosanitaris. Nivell bàsic 30 2 960 32

Informàtica d'usuari: Aplicacions per al tractament d'imatges, so i vídeo 30 2 930 31

Legislació i normativa sociolaboral 24 2 696 29

Qualitat 16 1 448 28

Disseny gràfic informatitzat 45 2 1.270 28

Aplicació de TICs a la formació 8 1 152 19

Infermeria de salut mental i toxicomanies 200 1 3.800 19

Gestió de Pimes 60 1 1.080 18

Merchandising 20 1 360 18

Planificació i organització empresarial 25 1 425 17

Estratègies personals per al control de l'estrès, burnout i altres cingles psicosocials

30 1 480 16

Presentacions (Ofimàtica lligada al catàleg de qualificacions professionals) 20 1 320 16

Soldadura 100 1 1.600 16

Atenció i venda en establiments comercials 20 1 300 15

Ofimàtica: Diseny de pàgines web 30 1 450 15

Bases de dades (Ofimàtica lligada al catàleg de qualificacions professionals) 40 1 600 15

Atenció al client/Qualitat de servei 50 1 750 15

Representació sindical 24 1 360 15

Processador de textos (Ofimàtica lligada al catàleg de qualificacions professionals)

30 1 420 14

Gestió econòmica financera 40 1 560 14

(30)

Atenció telefònica i recepció 10 1 90 9 1.602

Total per municipi: 100 58.038

MUNICIPI:

XERTA

Mitjana

Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats Ofimàtica (lligada al catàleg de qualificacions professionals) 30 1 390 13 13

(31)

COMARCA: BAIX EMPORDA

MUNICIPI:

BISBAL D''EMPORDA, LA

Mitjana

Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats

Higiene alimentària / Manipulació d'aliments 10 2 400 40

Màrqueting 16 1 272 17

Ofimàtica: Diseny de pàgines web 40 1 640 16

Habilitació i especialització en docència 30 1 480 16

Anglès 40 1 600 15

Ofimàtica (lligada al catàleg de qualificacions professionals) 35 1 490 14 118

Total per municipi: 7 2.882

MUNICIPI:

CASTELL-PLATJA D''ARO

Mitjana

Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats Anglès 55 2 1.580 29

Tècniques d'expressió oral i escrita 60 1 1.020 17

Merchandising 20 1 300 15

Tècniques de venda i formació de venedors 30 1 420 14

Gestió de recursos humans 60 1 780 13

Italià 60 1 780 13

Tècniques de paqueteria 20 1 260 13

114

Total per municipi: 8 5.140

MUNICIPI:

FORALLAC

Mitjana

Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats Ofimàtica (lligada al catàleg de qualificacions professionals) 30 2 1.020 34

Disseny assistit per ordinador 60 2 1.920 32

Francès 60 2 1.560 26

Anglès 60 1 780 13

105

Total per municipi: 7 5.280

MUNICIPI:

PALAFRUGELL

Mitjana

Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats Anglès 48 5 4.020 83

Ofimàtica (lligada al catàleg de qualificacions professionals) 30 2 870 29

Animació sociocultural 100 1 1.800 18

Aparadorisme 45 1 720 16

Tècniques de venda i formació de venedors 30 1 450 15

Ofimàtica: Full de càlcul 40 1 600 15

Seguretat i vigilància 25 1 375 15

Gestió de Pimes 40 1 560 14

Ofimática: Internet-intranet i navegadors 60 1 780 13

Salut laboral i malalties professionals 30 1 390 13

231

Total per municipi: 15 10.565

MUNICIPI:

PALAMOS

Mitjana

Hores Nombre grups Hores realitzades Participants comunicats Ofimàtica (lligada al catàleg de qualificacions professionals) 38 4 1.820 49

Mòdul específic de prevenció de riscos laborals 30 1 540 18

Higiene alimentària / Manipulació d'aliments 10 1 180 18

Legislació i normativa sociolaboral 20 1 340 17

Gestió hospitalària 30 1 510 17

Control de l'estrès laboral 20 1 340 17

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :