DEPARTAMENT D ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

57  Descargar (0)

Texto completo

(1)

RESOLUCIÓ

ASC/2320/2009, de 29 de juliol, per la qual es dóna publicitat a subvencions d’un import igual o superior a 3.000 euros concedides durant el primer semestre de 2009 pel Departament d’Acció Social i Ciutadania.

Atès el que estableix l’article 18.3.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

Fent ús de les atribucions que m’atorga l’article 13 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,

RESOLC:

Donar publicitat a les subvencions concedides pel Departament d’Acció Social i Ciutadania durant el primer semestre de l’any 2009, en els termes que preveu l’annex d’aquesta Resolució.

Barcelona, 29 de juliol de 2009 JORDI RUSTULLET I TALLADA Secretari general

ANNEX

Entitat: Associació per a la Salut Mental Pla d’Urgell. NIF: G25654484.

Import: 60.095,89 euros. Concepte: clubs socials.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/317C. Entitat: Associació per a la Salut Mental Pla d’Urgell. NIF: G25654484.

Import: 5.500,00 euros. Concepte: salut mental.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/317C.

Entitat: Asociación de Rehabilitación del Minusválido AREMI. NIF: G25021395.

Import: 283.183,55 euros.

Concepte: atenció especialitzada: residències i centres residencials disminuïts. Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316F.

Entitat: Centre Assistencial d’Almacelles - Sant Joan de Déu. NIF: R2500280I.

Import: 8.370,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració. Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316H.

Entitat: Fraternidad Cristiana de Enfermos y Minusválidos de la Provincia de

Lleida.

NIF: G25029802. Import: 6.340,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració. Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316H. Entitat: Associació Plançó.

(2)

Import: 3.700,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració. Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316H. Entitat: Eneida, SCCL.

NIF: F63626048.

Import: 153.398,04 euros.

Concepte: programa d’inserció sociolaboral. Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316G. Entitat: Fundació Privada Viarany.

NIF: G63798813. Import: 6.000,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA. Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Entitat: Associació Educativa Nou Quitxalles. NIF: G64810351.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA. Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Entitat: Fundació Privada l’Arc, Taller de Música. NIF: G60073186.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA. Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Entitat: Fundació Privada la Salut Alta. NIF: G63512412.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA. Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D.

Entitat: Associació Gabella (centre obert Compartir). NIF: G64344526.

Import: 25.000,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA. Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Entitat: Grup Educatiu, Social, Cultural i Alternatiu - GRESCA. NIF: G61125449.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA. Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Entitat: Parròquia Sant Joan Bosco. NIF: R0800197F.

Import: 35.000,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA. Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Entitat: Associació Club Sanfeliu Infantil i Juvenil. NIF: G58311564.

Import: 36.000,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA. Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Entitat: Parròquia Sant Bernat Claravall. NIF: R5800153H.

(3)

Import: 42.500,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA. Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D.

Entitat: Front Alliberament Gai de Catalunya. NIF: G08850976.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: col·lectiu gai, lesbià i transsexual. Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313D. Entitat: Federació ECOM.

NIF: G08803801.

Import: 253.345,80 euros.

Concepte: extraordinàries suport i promoció integració. Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316H. Entitat: Fundació Autònoma Solidària.

NIF: G61884359. Import: 34.626,00 euros.

Concepte: extraordinàries suport i promoció integració. Partida pressupostària: 5000 D/481000100/316H.

Entitat: Associació Pro-Disminuïts Psíquics de Sabadell i Comarca. NIF: G08705832.

Import: 13.000,00 euros.

Concepte: extraordinàries suport i promoció integració. Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316H. Entitat: Fundació Privada la Nostra Llar Santa Anna. NIF: G60078813.

Import: 22.500,00 euros.

Concepte: inversió entitats gent gran.

Partida pressupostària: 5000 D/781000100/315B. Entitat: Associació Cívica d’Ajuda Mútua (ACAM). NIF: G58386962.

Import: 591.525,00 euros.

Concepte: inversió entitats disminuïts.

Partida pressupostària: 5000 D/782000100/316F. Entitat: Fundació Privada Auxilia Barcelona. NIF: G63062988.

Import: 1.832.871,05 euros.

Concepte: Inversió entitats disminuïts.

Partida pressupostària: 5000 D/781000100/3160.

Entitat: Asociación de Padres de Minusválidos Psíquicos (ASPAMIS). NIF: G25019084.

Import: 45.873,94 euros.

Concepte: inversió entitats disminuïts.

Partida pressupostària: 5000 D/782000100/3160. Entitat: Institució Neuro Psicopedagògica Guru. NIF: G58440934.

Import: 1.587.802,50 euros.

Concepte: inversió entitats disminuïts.

Partida pressupostària: 5000 D/782000100/3160. Entitat: Grupdem, SCCL.

(4)

Import: 610.652,80 euros.

Concepte: inversió entitats disminuïts.

Partida pressupostària: 5000 D/782000100/3160. Entitat: Fundació Pere Mata, Fundació Privada. NIF: G43576206.

Import: 150.000,00 euros.

Concepte: Inversió entitats protecció social. Partida pressupostària: 5000 D/781000100/3170. Entitat: Fundació Pere Mata, Fundació Privada. NIF: G43576206.

Import: 150.000,00 euros.

Concepte: Inversió entitats protecció social. Partida pressupostària: 5000 D/781000100/3170.

Entitat: Fundació sociosanitaria i social “Santa Tecla”. CET. NIF: G43660372.

Import: 4.900.000,00 euros.

Concepte: inversió entitats gent gran.

Partida pressupostària: 5000 D/781000100/3150. Entitat: Fundació Privada Astres.

NIF: G17695768.

Import: 400.000,00 euros.

Concepte: inversió entitats disminuïts.

Partida pressupostària: 5000 D/781000100/3160. Entitat: Fundació Pere Mitjans.

NIF: G58580143.

Import: 130.042,28 euros.

Concepte: inversió entitats disminuïts.

Partida pressupostària: 5000 D/781000100/3160. Entitat: Ajuntament d’Agullana.

NIF: P1700100I.

Import: 150.000,00 euros.

Concepte: inversió ens locals gent gran.

Partida pressupostària: 5000 D/760000100/3150. Entitat: Ajuntament de Pratdip.

NIF: P4312000E. Import: 44.719,00 euros.

Concepte: inversió ens locals gent gran.

Partida pressupostària: 5000 D/760000100/3150. Entitat: Associació Plançó.

NIF: G25016445.

Import: 200.000,00 euros.

Concepte: inversió entitats disminuïts.

Partida pressupostària: 5000 D/782000100/3160. Entitat: Ajuntament de Vilanova de Bellpuig. NIF: P2531000D.

Import: 549.257,00 euros.

Concepte: inversió ens locals gent gran.

Partida pressupostària: 5000 D/760000100/3150. Entitat: Fundació Privada Ramon Noguera. NIF: G17462128.

(5)

Import: 256.820,00 euros.

Concepte: inversió entitats disminuïts.

Partida pressupostària: 5000 D/781000100/3160. Entitat: Ajuntament Fogars de la Selva.

NIF: P0808100B. Import: 60.000,00 euros.

Concepte: inversió ens locals gent gran.

Partida pressupostària: 5000 D/760000100/3150. Entitat: Fundació Privada Iris.

NIF: G61224986.

Import: 592.213,00 euros.

Concepte: inversió entitats disminuïts.

Partida pressupostària: 5000 D/781000100/3160.

Entitat: Consorci Sociosanitari de Santa Coloma de Queralt. NIF: P4300055C.

Import: 1.100.000,00 euros.

Concepte: inversió ens locals gent gran.

Partida pressupostària: 5000 D/760000100/3150. Entitat: Ajuntament de Jorba.

NIF: P0810200F.

Import: 250.000,00 euros.

Concepte: inversió ens locals gent gran.

Partida pressupostària: 5000 D/760000100/3150. Entitat: Fundació Palafrugell Gent Gran.

NIF: G17887928.

Import: 2.800.444,01 euros.

Concepte: inversió entitats gent gran.

Partida pressupostària: 5000 D/781000100/3150.

Entitat: Ass. de Families per a l’Ajuda al Poliomielitic (AFAP). NIF: G08348450.

Import: 230.148,93 euros.

Concepte: inversió entitats disminuïts.

Partida pressupostària: 5000 D/782000100/3160.

Entitat: Fundació Privada per a l’atenció a persones dependents. NIF: G63908669.

Import: 2.500.000,00 euros.

Concepte: inversió entitats gent gran.

Partida pressupostària: 5000 D/781000100/3150. Entitat: Associació Vallès Amics de Neurologia. NIF: G60338878.

Import: 350.000,00 euros.

Concepte: inversió entitats disminuïts.

Partida pressupostària: 5000 D/782000100/3160. Entitat: Fundació Privada Casal de Verge de Montserrat. NIF: G08994394.

Import: 158.152,00 euros.

Concepte: inversió entitats gent gran.

Partida pressupostària: 5000 D/781000100/3150. Entitat: Fundació Residència Sant Roc.

(6)

Import: 400.000,00 euros.

Concepte: inversió entitats gent gran.

Partida pressupostària: 5000 D/781000100/3150. Entitat: Associació Cívica d’Ajuda Mútua (ACAM). NIF: G58386962.

Import: 150.000,00 euros.

Concepte: inversió entitats disminuïts.

Partida pressupostària: 5000 D/782000100/3160. Entitat: Fundació Sant Joan de Déu de Martorell. NIF: G62736582.

Import: 150.000,00 euros.

Concepte: inversió entitats gent gran.

Partida pressupostària: 5000 D/781000100/3150. Entitat: Ajuntament de Santa Maria d’Oló. NIF: P0825800F.

Import: 200.000,00 euros.

Concepte: inversió ens locals gent gran.

Partida pressupostària: 5000 D/760000100/3150. Entitat: Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires. NIF: P0820700C.

Import: 1.708.193,85 euros.

Concepte: inversió ens locals gent gran.

Partida pressupostària: 5000 D/760000100/3150.

Entitat: Associació Manresana de Pares de Nens Subdotats, AMPANS. NIF: G08444671.

Import: 1.191.532,50 euros.

Concepte: inversió entitats disminuïts.

Partida pressupostària: 5000 D/782000100/3160. Entitat: Ajuntament de Calders.

NIF: P0803400A. Import: 60.000,00 euros.

Concepte: inversió ens locals gent gran.

Partida pressupostària: 5000 D/760000100/3150. Entitat: Fundació Redós de Sant Josep i Sant Pere. NIF: G08818155.

Import: 657.641,00 euros.

Concepte: inversió entitats gent gran.

Partida pressupostària: 5000 D/781000100/3150. Entitat: Ajuntament de Rubí.

NIF: P0818300F. Import: 51.613,28 euros.

Concepte: Inversió ens locals disminuïts.

Partida pressupostària: 5000 D/760000100/3160. Entitat: Ajuntament de Maials.

NIF: P2516800F. Import: 32.780,00 euros.

Concepte: inversió ens locals gent gran.

Partida pressupostària: 5000 D/760000100/3150. Entitat: Ajuntament de l’Ampolla.

(7)

Import: 100.000,00 euros.

Concepte: inversió ens locals gent gran.

Partida pressupostària: 5000 D/760000100/3150. Entitat: Fundació Catalana per a la Paràlisi Cerebral. NIF: G61482659.

Import: 450.327,00 euros.

Concepte: inversió entitats disminuïts.

Partida pressupostària: 5000 D/781000100/3160. Entitat: Ajuntament d’Horta de Sant Joan. NIF: P4307200H.

Import: 60.000,00 euros.

Concepte: inversió ens locals gent gran.

Partida pressupostària: 5000 D/760000100/3150. Entitat: Ajuntament de la Fatarella.

NIF: P4305700I. Import: 55.355,61 euros.

Concepte: inversió ens locals gent gran.

Partida pressupostària: 5000 D/760000100/3150. Entitat: Ajuntament de Porqueres.

NIF: P1714600B.

Import: 100.000,00 euros.

Concepte: inversió ens locals gent gran.

Partida pressupostària: 5000 D/760000100/3150. Entitat: Ajuntament d’Artesa de Segre.

NIF: P2504100E. Import: 40.682,69 euros.

Concepte: inversió ens locals gent gran.

Partida pressupostària: 5000 D/760000100/3150. Entitat: Ajuntament de la Torre de l’Espanyol. NIF: P4315400D.

Import: 60.000,00 euros.

Concepte: inversió ens locals gent gran.

Partida pressupostària: 5000 D/760000100/3150. Entitat: Taula d’entitats del 3r Sector Social de Catalunya. NIF: G63371421.

Import: 319.907,70 euros.

Concepte: extraordinàries suport i promoció integració. Partida pressupostària: 5000 D/482000100/3170. Entitat: Fundació Caixa Catalunya.

NIF: G58394800. Import: 33.350,00 euros.

Concepte: extraordinàries suport i promoció integració. Partida pressupostària: 5000 D/481000100/3170. Entitat: Fundació Privada Catalana Tutelar Aspanias. NIF: G58371907.

Import: 622.049,13 euros.

Concepte: conveni plurianual altres serveis protecció social: serveis de tuteles. Partida pressupostària: 5000 D/481000100/317D.

Entitat: ASPANIN, Associació Pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual. NIF: G08572554.

(8)

Import: 111.077,91 euros.

Concepte: conveni plurianual altres serveis protecció social: serveis de tuteles. Partida pressupostària: 5000 D/482000100/317D.

Entitat: Fundació Privada Nostra Senyora dels Àngels. NIF: G60004314.

Import: 387.529,20 euros.

Concepte: conveni plurianual altres serveis protecció social: serveis de tuteles. Partida pressupostària: 5000 D/481000100/317D.

Entitat: Fundació Malalts Mentals de Catalunya. NIF: G60168853.

Import: 519.801,39 euros.

Concepte: conveni plurianual altres serveis protecció social: serveis de tuteles. Partida pressupostària: 5000 D/481000100/317D.

Entitat: La Tutela, Fundació Privada Catalana Tutelar de

Discapacitats.

NIF: G58071507.

Import: 891.893,79 euros.

Concepte: conveni plurianual altres serveis protecció social: serveis de tuteles. Partida pressupostària: 5000 D/481000100/317D.

Entitat: Fundació Privada Els Joncs. NIF: G17292194.

Import: 58.242,24 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/481000100/316G. Entitat: Fundació Privada Ramón Noguera. NIF: G17462128.

Import: 466.920,72 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/481000100/316G. Entitat: Fundació Privada Ramón Noguera. NIF: G17462128.

Import: 46.737,81 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres dia atenció

especialitzada.

Partida pressupostària: 5000 D/481000100/316D Entitat: Fundació Privada Ramon Noguera. NIF: G17462128.

Import: 792.199,59 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat:

llars-residènci-es.

Partida pressupostària: 5000 D/481000100/316E.

Entitat: Fundació Autisme Mas Casadevall, Fundació Privada. NIF: G58434994.

Import: 50.907,33 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/481000100/316G. Entitat: Fundació Privada Plataforma Educativa. NIF: G17425224.

(9)

Import: 183.862,77 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat:

llars-residènci-es.

Partida pressupostària: 5000 D/481000100/316E. Entitat: Fundació Privada Astres.

NIF: G17695768.

Import: 153.435,96 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/481000100/316G. Entitat: Fundació Privada El Vilar.

NIF: G17338500. Import: 34.285,86 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/481000100/316G. Entitat: Fundació Privada Aspronis.

NIF: G17338492.

Import: 455.390,82 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/481000100/316G. Entitat: Fundació Privada Aspronis.

NIF: G17338492. Import: 53.414,64 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres dia atenció

especialitzada.

Partida pressupostària: 5000 D/481000100/316D. Entitat: Fundació Privada Aspronis.

NIF: G17338492.

Import: 443.261,91 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: llars-residències. Partida pressupostària: 5000 D/481000100/316E.

Entitat: Associació Montseny-Guilleries Pro-Ajut als Deficients. NIF: G17053588.

Import: 105.979,50 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316G.

Entitat: Associació Montseny-Guilleries Pro-Ajut als Deficients. NIF: G17053588.

Import: 118.143,48 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat:

llars-residènci-es.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316E.

Entitat: Fundació Privada de Serveis Assistencials de la Garrotxa. NIF: G17535055.

Import: 199.666,89 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

(10)

Entitat: Fundació Privada de Serveis Assistencials de la Garrotxa. NIF: G17535055.

Import: 504.269,22 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat:

llars-residènci-es.

Partida pressupostària: 5000 D/481000100/316E. Entitat: Fundació Privada Tallers de la Cerdanya. NIF: G17656968.

Import: 68.998,95 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/481000100/316G.

Entitat: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. NIF: R0800061D.

Import: 220.899,51 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316G.

Entitat: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. NIF: R0800061D.

Import: 758.677,92 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat:

llars-residènci-es.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316E. Entitat: Fundació Privada Mifas.

NIF: G17378704.

Import: 163.343,25 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/481000100/316G.

Entitat: Aspasim - Associació de Pares de Persones amb Disminució.

NIF: G08575441.

Import: 279.318,33 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316G.

Entitat: Aspasim - Associació de Pares de Persones amb Disminució. NIF: G08575441.

Import: 315.145,74 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat:

llars-residènci-es.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316E.

Entitat: Tallers Blancs, Societat Cooperativa Catalana Limitada. NIF: F08713059.

Import: 197.323,20 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316G. Entitat: Escola Rosella.

NIF: F59856658.

(11)

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316G. Entitat: Escola Rosella.

NIF: F59856658.

Import: 884.681,07 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat:

llars-residènci-es.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316E. Entitat: TECSAL, Sociedad Anónima.

NIF: A58083080. Import: 241.662,78 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316G.

Entitat: Fundació Privada Artesà per la Integració Sociolaboral. NIF: G62299029.

Import: 409.588,11 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/481000100/316G.

Entitat: Fundació Privada Artesà per la Integració Sociolaboral. NIF: G62299029.

Import: 201.154,59 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat:

llars-residènci-es.

Partida pressupostària: 5000 D/481000100/316E.

Entitat: Fundació Privada Vallès Oriental per a Disminuïts Psíquics. NIF: G60249737.

Import: 883.846,89 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/481000100/316G.

Entitat: Fundació Privada Vallès Oriental per a Disminuïts Psíquics. NIF: G60249737.

Import: 722.336,16 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat:

llars-residènci-es.

Partida pressupostària: 5000 D/481000100/316E. Entitat: Associació de Paràlisis Cerebral “Camí”. NIF: G08407942.

Import: 154.472,94 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316G. Entitat: Grupdem, SCCL.

NIF: F08580359.

Import: 234.650,79 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

(12)

Entitat: Associació Pro-Disminuïts del Penedès (APDP). NIF: G08886889.

Import: 174.118,05 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316G. Entitat: Associació Pro-Disminuïts del Penedès (APDP). NIF: G08886889.

Import: 33.384,15 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres dia atenció

especialitzada.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316D. Entitat: Fundació Privada Canigó.

NIF: G60604204. Import: 264.331,53 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/481000100/316G. Entitat: Fundació Privada Canigó.

NIF: G60604204. Import: 122.901,87 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat:

llars-residènci-es.

Partida pressupostària: 5000 D/481000100/316E.

Entitat: Taller El Xop, Societat Cooperativa Catalana Limitada. NIF: F08505323.

Import: 318.717,72 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316G. Entitat: Pre-Tallers Sant Josep, SCL.

NIF: F08523615.

Import: 290.086,02 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316G. Entitat: Fundació Privada Sant Francesc d’Assís. NIF: G08446577.

Import: 80.121,96 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres dia atenció

especialitzada.

Partida pressupostària: 5000 D/481000100/316D.

Entitat: Casa Familiar Sant Emili – Franciscans de Creu Blanca. NIF: R5800701D.

Import: 310.963,38 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat:

llars-residènci-es.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316E.

Entitat: Fundació Privada Pro-Persones amb Disminució Psíquica “Catalonia”. NIF: G58682196.

(13)

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/481000100/316G. Entitat: Associació per a la integració social del deficient. NIF: G08849283.

Import: 203.450,52 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat:

llars-residènci-es.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316E. Entitat: Estel, Societat Cooperativa Catalana Limitada. NIF: F08527293.

Import: 299.106,99 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat:

llars-residènci-es.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316E.

Entitat: Associació Protectora de Disminuïts Psíquics de Berga i Comarca. NIF: G58176363.

Import: 261.179,55 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316G.

Entitat: Associació Protectora de Disminuïts Psíquics de Berga i Comarca. NIF: G58176363.

Import: 143.161,20 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat:

llars-residènci-es.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316E.

Entitat: ASPROSEAT, Associació Promotora de Serveis Especials i Atenció. NIF: G08692410.

Import: 846.888,39 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316G.

Entitat: ASPROSEAT, Associació Promotora de Serveis Especials i Atenció. NIF: G08692410.

Import: 113.506,11 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres dia atenció

especialitzada.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316D.

Entitat: ASPROSEAT, Associació Promotora de Serveis Especials i Atenció. NIF: G08692410.

Import: 735.128,94 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat:

llars-residènci-es.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316E. Entitat: NEXE, Fundació Privada.

NIF: G59986299.

Import: 283.994,19 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres dia atenció

especialitzada.

(14)

Entitat: Compañía Hijas de la Caridad. Obra Social Sant Martí. NIF: R0800828F.

Import: 90.772,50 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció social persones afectades pel VIH-sida. Partida pressupostària: 5000 D/482000100/317B.

Entitat: APAFAC, Associació de pares de fills amb autisme de Catalunya. NIF: G08470510.

Import: 658.282,17 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat:

llars-residènci-es.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316E.

Entitat: Associació Pro-Disminuïts Arc de Sant Martí de Martorell. NIF: G58661869.

Import: 102.459,63 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat:

llars-residènci-es.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316E.

Entitat: ASPANIAS, Associació de pares de persones amb retard mental. NIF: G08400319.

Import: 390.936,00 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat:

llars-residènci-es.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316E. Entitat: Associació Catalana Els Xiprers.

NIF: G61314621. Import: 50.907,33 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316G. Entitat: Associació Catalana Els Xiprers.

NIF: G61314621.

Import: 133.636,23 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat:

llars-residènci-es.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316E. Entitat: Associació Pro-Disminuits Psiquics Sant Adrià. NIF: G08440307.

Import: 93.952,95 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: llars-residències. Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316E.

Entitat: Associació Pares Igualadins de Nens i Adolescents Subdotats. NIF: G08403644.

Import: 58.681,35 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: llars-residències. Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316E.

Entitat: Fundació Privada President Amat Roumens. NIF: G58049016.

Import: 662.299,38 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

(15)

Entitat: Fundació Privada el Maresme. NIF: G60703303.

Import: 1.144.034,55 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/481000100/316G. Entitat: Fundació Privada el Maresme.

NIF: G60703303. Import: 33.384,15 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres dia atenció

especialitzada.

Partida pressupostària: 5000 D/481000100/316D. Entitat: Fundació Privada el Maresme.

NIF: G60703303. Import: 571.318,02 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat:

llars-residènci-es.

Partida pressupostària: 5000 D/481000100/316E. Entitat: Taller Jeroni de Moragas, SCCL.

NIF: F08640997.

Import: 355.693,32 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316G. Entitat: Taller Jeroni de Moragas, SCCL.

NIF: F08640997.

Import: 392.134,47 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat:

llars-residènci-es.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316E.

Entitat: Pia Unión de Hermanos Misioneros de Enfermos Pobres. NIF: R0800091A.

Import: 348.158,79 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316G.

Entitat: Associació Pro Persones amb Autisme de Catalunya - ASEPA. NIF: G08879256.

Import: 236.439,00 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316G.

Entitat: Asociación San Guillermo de Padres de Niños Subnormales. NIF: G59790105.

Import: 283.940,46 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316G. Entitat: Taller Ocupacional Ariadna.

NIF: G60511748.

(16)

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316G. Entitat: Grupo de Estudios Psicosis Infantil “G.E.P.I.”. NIF: G08507600.

Import: 90.313,83 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316G. Entitat: Obra social d’ajuda al disminuït psíquic (OSAS). NIF: G08501009.

Import: 633.752,01 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316G.

Entitat: Asociación de ayuda a personas con disminución psíquica. NIF: G08483067.

Import: 336.693,06 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316G.

Entitat: Asociación de ayuda a personas con disminución psíquica. NIF: G08483067.

Import: 143.800,02 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat:

llars-residènci-es.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316E. Entitat: Fundació Privada Auxilia Barcelona. NIF: G63062988.

Import: 164.175,66 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/481000100/316G.

Entitat: Associación Centro Condal de Formación Profesional Especial. NIF: G58575796.

Import: 111.738,96 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316G. Entitat: Associació Rusc i Avets.

NIF: G08638900. Import: 218.486,70 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316G. Entitat: Associació Rusc i Avets.

NIF: G08638900. Import: 581.894,04 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat:

llars-residènci-es.

(17)

Entitat: Asociación Parálisis Cerebral. NIF: G08393936.

Import: 526.315,50 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316G. Entitat: Associació Pro-Minusvàlids de l’Alt Urgell. NIF: G25022773.

Import: 130.621,86 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316G. Entitat: Associació Pro-Minusvàlids de l’Alt Urgell. NIF: G25022773.

Import: 109.590,39 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat:

llars-residènci-es.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316E. Entitat: Centre Català de Solidaritat, Fundació Privada. NIF: G17324864.

Import: 225.686,37 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció social persones afectades per

drogodepen-dències.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/317A.

Entitat: Asociación Telefónica Asistencia Minusválidos -ATAM-. NIF: G28456283.

Import: 212.035,23 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316G. Entitat: Associació Atra.

NIF: G58219874.

Import: 648.091,08 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció social persones afectades per

drogodepen-dències.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/317A.

Entitat: Mancomunitat per a l’Atenció i Assistència dels Minusvàlids. NIF: V08789471.

Import: 514.015,20 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316G.

Entitat: Mancomunitat per a l’Atenció i Assistència dels Minusvàlids. NIF: V08789471.

Import: 354.990,09 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat:

llars-residènci-es.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316E. Entitat: Obra d’Integració Social “OBINSO”. NIF: G08458051.

(18)

Concepte: conveni plurianual atenció social persones afectades per

drogodepen-dències.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/317A. Entitat: Fundació Privada Marpí.

NIF: G61738886.

Import: 170.620,02 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/481000100/316G. Entitat: Fundació Privada Marpí.

NIF: G61738886.

Import: 403.625,04 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat:

llars-residènci-es.

Partida pressupostària: 5000 D/481000100/316E. Entitat: Associació de disminuïts l’Estel.

NIF: G25028911.

Import: 203.803,74 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316G. Entitat: Associació de disminuïts l’Estel.

NIF: G25028911.

Import: 166.382,58 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat:

llars-residènci-es.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316E.

Entitat: Societat Cooperativa Catalana Agropecuaria l’Olivera, Lt. NIF: F25014176.

Import: 57.439,98 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316G.

Entitat: Societat Cooperativa Catalana Agropecuaria l’Olivera, Lt. NIF: F25014176.

Import: 205.197,72 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat:

llars-residènci-es.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316E. Entitat: Associació Social Forma 21.

NIF: G62761127.

Import: 258.640,20 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció social persones afectades per

drogodepen-dències.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/317A.

Entitat: Associació d’Ocupació i Esplai de Catalunya, la Torxa. NIF: G25068636.

Import: 149.399,46 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

(19)

Entitat: Associació d’Ocupació i Esplai de Catalunya, la Torxa. NIF: G25068636.

Import: 106.202,46 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat:

llars-residènci-es.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316E. Entitat: Compañía Hijas de la Caridad - Llar de Pau. NIF: R5800615F.

Import: 379.622,88 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció social persones afectades pel VIH-sida. Partida pressupostària: 5000 D/482000100/317B.

Entitat: Associació pro Minusvàlids de Solsona i Comarca. NIF: G25021338.

Import: 202.140,00 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316G.

Entitat: Associació pro Minusvàlids de Solsona i Comarca. NIF: G25021338.

Import: 284.034,66 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat:

llars-residènci-es.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316E. Entitat: Sant Joan de Déu Serveis de Salut Mental. NIF: R5800646A.

Import: 88.714,08 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció social persones afectades pel VIH-sida. Partida pressupostària: 5000 D/482000100/317B.

Entitat: Sant Joan de Déu Serveis de Salut Mental. NIF: R5800646A.

Import: 204.564,15 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció social persones problemes derivats malaltia

mental: prelaborals.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/317C. Entitat: Sant Joan de Déu Serveis de Salut Mental. NIF: R5800646A.

Import: 226.921,68 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316G.

Entitat: Associació Comarcal Urgell d’Ajuda al Minusvàlid, ACUDA. NIF: G25014036.

Import: 358.177,41 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316G.

Entitat: Associació Comarcal Urgell d’Ajuda al Minusvàlid, ACUDA. NIF: G25014036.

Import: 445.844,49 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat:

llars-residènci-es.

(20)

Entitat: TEB Barcelona. NIF: F62635859.

Import: 414.515,16 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316G. Entitat: Fundació Pere Mitjans.

NIF: G58580143.

Import: 355.670,28 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/481000100/316G. Entitat: Fundació Pere Mitjans.

NIF: G58580143.

Import: 620.463,48 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat:

llars-residènci-es.

Partida pressupostària: 5000 D/481000100/316E.

Entitat: Associació Prominusvàlids de la Comarca de les Garrigues. NIF: G25015751.

Import: 212.035,23 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316G.

Entitat: Associació Prominusvàlids de la Comarca de les Garrigues. NIF: G25015751.

Import: 552.227,13 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat:

llars-residènci-es.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316E. Entitat: TEB Vallès SCCL.

NIF: F62576004.

Import: 145.995,75 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316G.

Entitat: Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca - Llar Santa Anna. NIF: R2500321A.

Import: 142.426,83 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat:

llars-residènci-es.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316E. Entitat: Associació Shalom.

NIF: G25025321.

Import: 341.784,63 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316G. Entitat: Associació Shalom.

NIF: G25025321.

(21)

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat:

llars-residènci-es.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316E.

Entitat: Associació de suport al disminuït psíquic Mare de Déu de Lourdes. NIF: G08581639.

Import: 353.918,25 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316G.

Entitat: Asociación de Rehabilitación del Minusválido AREMI. NIF: G25021395.

Import: 124.787,25 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316G. Entitat: Associació de Sant Tomàs-Parmo. NIF: G08491029.

Import: 662.602,50 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316G. Entitat: Associació de Sant Tomàs-Parmo. NIF: G08491029.

Import: 446.548,83 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat:

llars-residènci-es.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316E. Entitat: Associació Alba, d’Atenció al Disminuït. NIF: G25014077.

Import: 380.904,30 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316G. Entitat: Associació Alba, d’Atenció al Disminuït. NIF: G25014077.

Import: 545.555,01 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat:

llars-residènci-es.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316E.

Entitat: Associació Pro-Disminuïts Físics i Psíquics de Sant Cugat. NIF: G08859936.

Import: 100.209,06 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316G. Entitat: Associació Anti-SIDA de Lleida.

NIF: G25261116. Import: 77.624,82 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció social persones afectades pel VIH-sida. Partida pressupostària: 5000 D/482000100/317B.

(22)

Entitat: Fundació Privada Iris. NIF: G61224986.

Import: 287.385,30 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/481000100/316G. Entitat: Llars de l’Amistat Cheshire, Fundació Privada. NIF: G08593188.

Import: 302.313,96 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/481000100/316G. Entitat: Llars de l’Amistat Cheshire, Fundació Privada. NIF: G08593188.

Import: 40.060,98 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres dia atenció

especialitzada.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316D.

Entitat: Taller Escola d’Arts Sumptuàrias d’Educació Especial TE. NIF: G08558660.

Import: 164.087,37 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316G. Entitat: Associació Centre Pedralbes.

NIF: G58403189.

Import: 438.525,81 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316G. Entitat: Associació Centre Pedralbes.

NIF: G58403189.

Import: 594.943,44 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat:

llars-residènci-es.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316E. Entitat: Fundació Privada Proa.

NIF: G61766986.

Import: 259.638,12 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/481000100/316G. Entitat: Fundació Ginesta.

NIF: G62372768. Import: 61.224,75 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/481000100/316G.

Entitat: ASPANISBE - Asociación de Padres de Niños Subnormales de

Bellvit-ge.

(23)

Import: 152.780,13 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316G. Entitat: Fundació Privada Rubricatus.

NIF: G61409678. Import: 245.413,53 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/481000100/316G. Entitat: Fundació Privada Aspros.

NIF: G43604628.

Import: 1.028.060,55 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/481000100/316G. Entitat: Fundació Privada Aspros.

NIF: G43604628.

Import: 2.829.265,53 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat:

llars-residènci-es.

Partida pressupostària: 5000 D/481000100/316E.

Entitat: Asociación de Rehabilitación y Educación Especial Jeronimo de

Mo-ragas.

NIF: G43036565.

Import: 238.200,93 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316G. Entitat: Fundació Privada AJEM.

NIF: G43591593.

Import: 294.545,16 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat:

llars-residènci-es.

Partida pressupostària: 5000 D/481000100/316E. Entitat: Asociación Egueiro.

NIF: G26039404.

Import: 672.464,52 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció social persones afectades per

drogodepen-dències.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/317A. Entitat: Societat Cooperativa Verge de la Cinta. NIF: F43026723.

Import: 618.465,33 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316G. Entitat: Societat Cooperativa Verge de la Cinta. NIF: F43026723.

(24)

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat:

llars-residènci-es.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316E. Entitat: Fundació en Salut Mental CPB.

NIF: G08914020. Import: 77.147,57 euros.

Concepte: conveni plurianual altres serveis protecció social: clubs socials. Partida pressupostària: 5000 D/481000100/317C.

Entitat: Associació de Famílies amb Disminuïts Psíquics de la Comarca del Montsià

(APASA).

NIF: G43039346. Import: 251.383,59 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316G.

Entitat: Associació de Famílies amb Disminuïts Psíquics de la Comarca del Montsià

(APASA).

NIF: G43039346. Import: 40.060,98 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres dia atenció

especialitzada.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316D.

Entitat: Associació de Famílies amb Disminuïts Psíquics de la Comarca del Montsià

(APASA).

NIF: G43039346. Import: 255.091,20 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat:

llars-residènci-es.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316E. Entitat: Santa Teresa del Vendrell, Fundació Privada. NIF: G43392364.

Import: 455.937,48 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/481000100/316G. Entitat: Santa Teresa del Vendrell, Fundació Privada. NIF: G43392364.

Import: 364.962,78 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: llars-residències. Partida pressupostària: 5000 D/481000100/316E.

Entitat: Associació de Famílies amb Disminuïts de la Comarca del Priorat. NIF: G43416817.

Import: 110.417,58 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat:

llars-residènci-es.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316E. Entitat: Fundació Vilagran-Maristany.

NIF: G17582123.

Import: 150.106,32 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: llars-residències. Partida pressupostària: 5000 D/481000100/316E.

(25)

Entitat: Associació de Pares de minusvàlids del Baix Camp. NIF: G43036185.

Import: 593.144,10 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316G.

Entitat: Associació de Pares de Minusvàlids del Baix Camp. NIF: G43036185.

Import: 736.529,43 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat:

llars-residènci-es.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316E.

Entitat: Fundación Taller Ocupacional Promoción Minusválidos. NIF: G43047158.

Import: 314.745,39 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/481000100/316G. Entitat: El Taller del Priorat, SCCL.

NIF: F43388081. Import: 77.265,54 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316G. Entitat: Taller Estela, SCCL.

NIF: F43088996.

Import: 401.690,61 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316G. Entitat: Estela, SCCL.

NIF: F43025246.

Import: 422.120,79 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat:

llars-residènci-es.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316E.

Entitat: Associació Tramuntana d’Ajut i Reinserció del Toxicòman. NIF: G17101924.

Import: 640.381,56 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció social persones afectades per

drogodepen-dències.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/317A. Entitat: El Pont, Suport a Persones amb Retard Mental. NIF: G43623214.

Import: 334.070,10 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat:

llars-residènci-es.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316E. Entitat: Fundació Privada MAP.

NIF: G17414905.

(26)

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/481000100/316G. Entitat: Fundació Privada MAP.

NIF: G17414905. Import: 46.737,81 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres dia atenció

especialitzada.

Partida pressupostària: 5000 D/481000100/316D. Entitat: Fundació Privada MAP.

NIF: G17414905.

Import: 592.071,48 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat:

llars-residènci-es.

Partida pressupostària: 5000 D/481000100/316E.

Entitat: Associació Provincial Paràlisi Cerebral de Tarragona. NIF: G43026780.

Import: 187.195,41 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316G.

Entitat: Associació Pro-Persones amb Disminució Psíquica de la Conca de

Barberà.

NIF: G43069749.

Import: 128.583,18 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció social persones problemes derivats malaltia

mental: prelaborals.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/317C.

Entitat: Associació Pro-Persones amb Disminució Psíquica de la Conca de

Barberà.

NIF: G43069749.

Import: 186.303,78 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316G.

Entitat: Associació Pro-Persones amb Disminució Psíquica de la Conca de

Barberà.

NIF: G43069749.

Import: 284.807,25 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat:

llars-residènci-es.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316E. Entitat: Associació de Familiars de Malalts Mentals. NIF: G43497783.

Import: 77.147,57 euros.

Concepte: conveni plurianual altres serveis protecció social: clubs socials. Partida pressupostària: 5000 D/482000100/317C.

Entitat: Icària Iniciatives Socials, SAL. NIF: A59835454.

(27)

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316G. Entitat: Fundació Aspanide.

NIF: G61852802.

Import: 133.536,60 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres dia atenció

especialitzada.

Partida pressupostària: 5000 D/481000100/316D. Entitat: Fundació Aspanide.

NIF: G61852802. Import: 257.217,87 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat:

llars-residènci-es.

Partida pressupostària: 5000 D/481000100/316E. Entitat: Fundación Privada “Font Picant”. NIF: G58251901.

Import: 11.487,00 euros.

Concepte: conveni plurianual altres serveis protecció social: PIRMI. Partida pressupostària: 5000 D/481000100/3170.

Entitat: Fundación Privada “Font Picant”. NIF: G58251901.

Import: 396.166,68 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció social persones afectades per

drogodepen-dències.

Partida pressupostària: 5000 D/481000100/317A.

Entitat: Fundació Privada Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes. NIF: G62893128.

Import: 140.213,43 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres dia atenció

especialitzada.

Partida pressupostària: 5000 D/481000100/316D. Entitat: Asociación Casa de Acogida Cal Salvador. NIF: G61935797.

Import: 99.803,34 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció social persones afectades pel VIH-sida. Partida pressupostària: 5000 D/482000100/317B.

Entitat: Asociación Esclat. NIF: G08569303.

Import: 294.751,44 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316G. Entitat: Asociación Esclat.

NIF: G08569303. Import: 186.951,24 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres dia atenció

especialitzada.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316D.

Entitat: Associació de Pares i Familiars de Persones amb Disminució. NIF: G08489460.

(28)

Import: 265.180,95 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316G.

Entitat: Associació de Pares i Familiars de Persones amb Disminució. NIF: G08489460.

Import: 151.853,52 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat:

llars-residènci-es.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316E. Entitat: GSIS Grup Serveis Iniciativa Social, SCCL. NIF: F61054706.

Import: 764.345,88 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316G.

Entitat: Associació Catalana d’Integració i Desenvolupament Humà. NIF: G60531100.

Import: 58.775,76 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316G.

Entitat: Associació Catalana d’Integració i Desenvolupament Humà. NIF: G60531100.

Import: 517.654,41 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat:

llars-residènci-es.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316E. Entitat: Cipo, SCCL.

NIF: F08237562.

Import: 474.180,48 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316G. Entitat: Cipo, SCCL.

NIF: F08237562.

Import: 353.133,69 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat:

llars-residènci-es.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316E.

Entitat: Associació Catalònia - Comarques, Pro Disminuïts Psíquics. NIF: G59556142.

Import: 108.282,06 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316G.

Entitat: Associació Catalònia - Comarques, Pro Disminuïts Psíquics. NIF: G59556142.

Import: 750.449,70 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: llars-residències. Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316E.

(29)

Entitat: Institució Neuro Psicopedagògica Guru. NIF: G58440934.

Import: 152.721,99 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316G. Entitat: Institució Neuro Psicopedagògica Guru. NIF: G58440934.

Import: 95.454,45 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat:

llars-residènci-es.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316E.

Entitat: Associació Manresana de Pares de Nens Subdotats, Ampans. NIF: G08444671.

Import: 1.025.188,29 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316G.

Entitat: Associació Manresana de Pares de Nens Subdotats, Ampans. NIF: G08444671.

Import: 1.539.493,41 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat:

llars-residènci-es.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316E. Entitat: Fundació per l’Educació i la Salut Mental. NIF: G60176328.

Import: 122.173,74 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/481000100/316G. Entitat: Fundació per l’Educació i la Salut Mental. NIF: G60176328.

Import: 661.009,44 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat:

llars-residènci-es.

Partida pressupostària: 5000 D/481000100/316E. Entitat: Fundació Acollida i Esperança.

NIF: G60439189.

Import: 752.303,37 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció social persones afectades pel VIH-sida. Partida pressupostària: 5000 D/481000100/317B.

Entitat: Associació d’Ajuda als Toxicòmans (AAT). NIF: G08921991.

Import: 304.725,33 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció social persones afectades per

drogodepen-dències.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/317A. Entitat: Teb d’Habitatge SCCL.

NIF: F62548888.

(30)

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat:

llars-residènci-es.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316E. Entitat: ABD Associació Benestar i Desenvolupament. NIF: G59435180.

Import: 65.126,88 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció social persones afectades pel VIH-sida. Partida pressupostària: 5000 D/482000100/317B.

Entitat: Associació Pro-Disminuïts Santa Oliva. NIF: G08932808.

Import: 148.591,17 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat:

llars-residènci-es.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316E.

Entitat: Fundación Privada Pro-Deficientes Psíquicos Finestrelles. NIF: G60171253.

Import: 223.506,99 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/481000100/316G.

Entitat: Fundación Privada Pro-Deficientes Psíquicos Finestrelles. NIF: G60171253.

Import: 386.857,38 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat:

llars-residènci-es.

Partida pressupostària: 5000 D/481000100/316E. Entitat: Pro-Disminuïts Fundació Privada Terrassenca. NIF: G60941861.

Import: 14.483,25 euros.

Concepte: conveni plurianual altres serveis protecció social: serveis de tuteles. Partida pressupostària: 5000 D/481000100/317D.

Entitat: Pro-Disminuïts Fundació Privada Terrassenca. NIF: G60941861.

Import: 758.522,25 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/481000100/316G. Entitat: Pro-Disminuïts Fundació Privada Terrassenca. NIF: G60941861.

Import: 1.177.847,58 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat:

llars-residènci-es.

Partida pressupostària: 5000 D/481000100/316E.

Entitat: Asociación Comarcal Pro Subnormales del Bajo Llobregat. NIF: G08408346.

Import: 646.910,55 euros.

Concepte: conveni plurianual atenció persones amb discapacitat: centres

ocupa-cionals.

Partida pressupostària: 5000 D/482000100/316G.

Entitat: Asociación Comarcal Pro Subnormales del Bajo Llobregat. NIF: G08408346.

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :