MATERIAL D EDUCACIÓ INFANTIL CURS 2017/18 3 ANYS

36  Download (0)

Full text

(1)

MATERIAL D’EDUCACIÓ INFANTIL CURS 2017/18 3 ANYS

1 paquet de cartolines DIN A4 de 50 unitats de color a triar/ 1 paquete de cartulinas DIN A4 de 50 unidades de color a elegir 1 paquet de plastilina Jovi 150g color a triar / 1 paquete de plastilina Jovi 150 g color a elegir

1 rodet per pintar 70 mm / 1 rodillo para pintar 70 mm

1 paquet de cartolines c o l o r b l a n c DIN A3 de 50 unitats / 1 paquete de cartulinas c o l o r b l a n c o DIN A3 de 50 unidades 1 cartolina 50x635 180 gr. de color blanc / 1 cartulina 50x635 180 gr. de color blanco

1 paquet de folis paper blanc 80 grms. 500 fulles paper blanc / 1 paquete de folios papel blanco 80grms. 500 hojas papel blanco 2 barres de cola Instant Classic 40 gr. / 2 barres de cola Instant Classic 40 gr.

1 capsa de 12 retoladors gruixats Staedtler Watercolor / 1 caja de 12 rotuladores gruesos Staedtler Watercolor 1 capsa de 12 colors Plastidecor peques / 1 caja de 12 colores Plastidecor peques

1 capsa de ceres Manley de 15 colors / 1 caja de ceras Manley de 15 colores

1 pinzell gruixat escolar tipo marca Jovi o Giotto / 1 pincel grueso escolar tipo marca Jovi o Giotto

1 arxivador palanca de color DIN A4 amb un llom de 70 mm / 1 archivador palanca de color DIN A4 con un lomo de 70 mm. 2 sobres amb velcro d’obertura lateral DIN A4 / 2 sobres con velcro de apertura lateral DIN A4

10 fundes de polipropilè DIN A4 multitaladre / 10 fundas de polipropileno DIN A4 multitaladro

1 retolador de pissarra blanca Disnak de punta cònica verd / 1 rotulador de pizarra blanca Disnak de punta cónica verde 2 llapis Staedtler Noris Jumbo HB / 2 lápices Staedtler Noris Jumbo HB

2 retoladors gruixuts color negre Staedler ( no permanent) / 2 rotuladores gruesos color negro Staedler no permanente)

1 cinta“velcro”adhesiva als dos costats blanca 1mt+1mt, ample 2cm/1 cinta“velcro”adhesiva a las dos caras 1mt+1mt, ancho 2cm 1 bossa de netejapipes de colors assortits 50 unitats / 1 bolsa de limpiapipas de colores variados 50 unidades

1 pot de pintura 500 ml. Color a escollir marca Disnak, Giotto, o similar / 1 bote de pintura 500 ml. Color a escoger marca Disnak, Giotto, o similar

És imprescindible que es respectin les marques i els models establerts. Gràcies / Es imprescindible que se respeten las marcas y los modelos establecidos. Gracias.

Tots els alumnes d’educació Infantil han d’ingressar una quota de 50€ al núm. de compte ES70 0487 2145 0320 0000 2334 de l’entitat BMN (Sa Nostra). El justificant de l’ingrés s’ha de lliurar a la Secretaria del Centre.

Tot el material i la roba han de dur el nom i llinatges amb una etiqueta a un lloc ben visible/ Todo el material y la ropa de ben tener el nombre en un lugar bien visible.

El material que figura en aquest llistat s’haurà de lliurar dins una bossa el primer dia de curs. Gràcies. / El material que figura en este listado deberá entregarse dentro de una bolsa el primer día de curso. Gracias.

NOTA IMPORTANT: Els alumnes d’educació infantil també comptaran amb una agenda per facilitar la comunicació entre escola i família. Aquesta agenda se lliurarà a Secretaria amb el comprovant de l’ingrés de la quota bancària.

NOTA IMPORTANTE: Los alumnos/as de educación infantil también contarán con una agenda para facilitar la

comunicación entre escuela y familia. Esta agenda se os entregará en Secretaría con el comprobante de ingreso de la cuota bancaria.

(2)

MATERIAL D’EDUCACIÓ INFANTIL CURS 2017/18 4ANYS1

1 cartolina 50x65 180 gr. de color negre i blau cel / 1 cartulina 50x65 180 gr. de color negro y azul celeste 1 barra de cola Instant Classic 40 gr. / 1 barra de cola Instant Classic 40 gr.

2 témperes preparades Jovi 500 ml color vermell escarlata i blau marí / 2 témperas preparadas Jovi 500 ml color rojo escarlata y azul marino

1 bossa de netetja pipes de colors assortits 50 unitats / 1 bolsa de “limpia pipas” de colores variados 50 unidades

5 fundes de polipropilè DIN A4 multitaladre/ 5 fundas de polipropileno DIN A4 multitaladro

1 paquet gran de fols blancs 80 gr / 1 paquete grande de hojas blanco 80 gr

1 retolador de pissarra blanca Disnak de punta cònica negre / 1 rotulador de pizarra blanca Disnak de punta cónica negro 2 retoladors prims negre Staedtler 326 / 2 rotuladors finos negro Staedtler 326

1 cartulina metal·litzada 50x65 color or / 1 cartulina metalizada 50x65 color oro

1 archivador palanca DIN A4 amb un llom de 70mm / 1 archivador palanca DIN A4 con un lomo de 70mm 1 Paquet Argila blanca Sio Plus 1’5Kg /1 paquet Argila blanca sio Plus 1’5Kg

1 rotllo de gomets de cercles i 1 rotllo de triangles de 59 fulles , diàmetre 10mm color groc/ 1 rollo gomets circulos y triangulos de 59 hojas, diámetro 10mm

2 unitats cinta “velcro” adhesiva dos costats blanca 1mt+1mt ,ample 2cm / 2 unidades cinta “velcro” adhesiva dos caras blanca 1mt+1mt, ancho 2cm

1 retolador decoratiu schneider or p. fina ( 0.8mm) / 1 rotulador decorativo schneider oro p.fina (0,8mm) 1 pinzell aquarel.la dels números : 2, 4 i 6 / 1 pincel aquarela de los números: 2, 4 y 6

1 paquet de plastilina Jovi 350g. color groc, vermell i blau / 1 paquet de plastilina Jovi 350g. color amarillo, rojo y azul 1 tisora escolar 13 cm / 1 tijera escolar 13 cm

1 pinzell gruixut escolar punta redona / 1 pincel grueso escolar punta redonda

Les marques i models del material demanat són de manera orientatives, en cap cas s’ exigirà cap marca determinada. Gràcies / Las marcas y modelos del material pedido son de manera orientativas, en ningún caso se exigirá ninguna marca determinada. Gracias.

El material que figura en aquest llistat s’haurà de lliurar dins una bossa el primer dia de curs. Gràcies. / El material que figura en este listado deberá entregarse dentro de una bolsa el primer día de curso. Gracias.

Tots els alumnes d’educació Infantil han d’ingressar una quota de 50€ al núm. de compte ES70 0487 2145 0320 0000 2334 de la Caixa d’Estalvis de Balears “Sa Nostra” (el justificant de l’ingrés s’ha de lliurar a la Secretaria del Centre).

Tot el material, la roba i els llibres han de dur el nom i llinatges amb una etiqueta a un lloc ben visible/ Todo el material, la ropa y los libros deben tener el nombre y apellidos en una etiqueta en lugar bien visible.

NOTA IMPORTANT: els alumnes d’educació infantil també comptaran amb una agenda per facilitar la comunicació entre escola i família. Aquesta agenda se us lliurarà a secretaria amb el comprovant de l’ingrés de la quota bancària. NOTA IMPORTANTE: los alumnos/as de educación infantil también contarán con una agenda para facilitar la comunicación entre escuela y familia. Esta agenda se os entregará en secretaría con el comprobante de ingreso de la cuenta bancaria.

(3)
(4)

MATERIAL D’EDUCACIÓ INFANTIL CURS 2017/18 4ANYS2

1 cartolina 50x65 180 gr. de color negre, i blau cel / 1 cartulina 50x65 180 gr. de color negro y azul celeste 1 barres de cola Instant Classic 40 gr. / 1 barra de cola Instant Classic 40 gr.

2 témperes preparades Jovi 500 ml color groc i negre / 2 témperas preparadas Jovi 500 ml color amarillo y negro 1 bossa de netetja pipes de colors assortits 50 unitats / 1 bolsa de “limpia pipas” de colores variados 50 unidades 5 fundes de polipropilè DIN A4 multitaladre/ 5 fundas de polipropileno DIN A4 multitaladro

1 paquet gran de fols blancs 80 gr / 1 paquete grande de hojas blanco 80 gr

1 retolador de pissarra blanca Disnak de punta cònica negre / 1 rotulador de pizarra blanca Disnak de punta cónica negro 2 retoladors prims negre Staedtler 326 / 2 rotuladors finos negro Staedtler 326

1 cartolina metal·litzada 50x65 color plata / 1 cartulina metalizada 50x65 color plata

1 archivador palanca DIN A4 amb un llom de 70mm/ 1 archivador palanca DIN A4 lomo de 70mm 1Paquet Argila blanca Sio Plus 1’5Kg / 1 paquete argila blanca Sio Plus 1’5kg

1 rotllo de gomets de cercles i 1 rotllo de triangles color vermell de 59 fulles , diàmetre 10mm / 1 rollo de gomets circulos y 1 rollo de triangulos color rojo de 59 hojas, diameto 10mm

2 unitats cinta “velcro” adhesiva dos costats blanca 1mt+1mt ,ample 2cm/ 2 unidades cinta “velcro” adhesiva dos lados blanca 1m+1m, ancho 2cm

1 retolador decoratiu schneider or p. fina ( 0.8mm) / 1 rotulador decorativo schneider oro p.fina ( 0.8mm) 1 pinzell aquarel.la dels números : 2, 4 i 6 / 1 pincel aquarela de los números:2 ,4 y 6.

1 paquet de plastilina Jovi 350g. color groc, vermell i blau / 1 paquet de plastilina Jovi 350g. color amarillo, rojo y azul 1 tisora escolar 13 cm / 1 tijera escolar 13 cm

1 pinzell gruixut escolar punta redona / 1 pincel grueso escolar punta redonda

Les marques i models del material demanat són de manera orientatives, en cap cas s’ exigirà cap marca determinada. Gràcies / Las marcas y modelos del material pedido son de manera orientativas, en ningún caso se exigirá ninguna marca determinada. Gracias.

El material que figura en aquest llistat s’haurà de lliurar dins una bossa el primer dia de curs. Gràcies. / El material que figura en este listado deberá entregarse dentro de una bolsa el primer día de curso. Gracias.

Tots els alumnes d’educació Infantil han d’ingressar una quota de 50€ al núm. de compte ES70 0487 2145 0320 0000 2334 de la Caixa d’Estalvis de Balears “Sa Nostra” (el justificant de l’ingrés s’ha de lliurar a la Secretaria del Centre).

Tot el material, la roba i els llibres han de dur el nom i llinatges amb una etiqueta a un lloc ben visible/ Todo el material, la ropa y los libros deben tener el nombre y apellidos en una etiqueta en lugar bien visible.

(5)

se us lliurarà a secretaria amb el comprovant de l’ingrés de la quota bancària. NOTA IMPORTANTE: los alumnos/as de educación infantil también contarán con una agenda para facilitar la comunicación entre escuela y familia. Esta agenda se os entregará en secretaría con el comprobante de ingreso de la cuenta bancaria.

(6)

MATERIAL D’EDUCACIÓ INFANTIL CURS 2017/18 4ANYS3

1 cartolina 50x65 180 gr. de color negre y lila / 1 cartulina 50x65 180 gr. de color negro y lila 1 barra de cola Instant Classic 40 gr. / 1 barra de cola Instant Classic 40 gr.

2 témperes preparades Jovi 500 ml color blanc i verd fosc / 2 témperas preparadas Jovi 500 ml color blanco y verde oscuro 5 fundes de polipropilè DIN A4 multitaladre/ 5 fundas de polipropileno DIN A4 multitaladro

1 paquet gran de fols blancs 80 gr / 1 paquete grande de hojas blanco 80 gr

2 retolador de pissarra blanca Disnak de punta cònica negre / 1 rotulador de pizarra blanca Disnak de punta cónica negro 2 retoladors prims negre Staedtler 326 / 2 rotuladors finos negro Staedtler 326

1 cartolina metal·litzada 50x65 color vermella metalitzada / 1 cartulina metalizada 50x65 color rojo

1 bossa de netetja pipes de colors assortits 50 unitats / 1 bolsa de “limpia pipas” de colores variados 50 unidades 1 archivador palanca DIN A4 amb un llom de 70mm/ 1 archivador palanca DIN A4 lomo de 70mm

1Paquet Argila blanca Sio Plus 1’5Kg / 1 paquete argila blanca Sio Plus 1’5kg

1 rotllo de gomets de cercles i 1 rotllo de triangles de 59 fulles , diàmetre 10mm color blau / 1 rollo de gomets de circulos y 1 rollo de triangulos de 59 hojas, diámetro 10mm color azul

2 unitats cinta “velcro” adhesiva dos costats blanca 1mt+1mt ,ample 2cm/ 2 unidades cinta “velcro” adhesiva dos lados blanca 1m+1m, ancho 2cm

1retolador decoratiu schneider argent p. mitja (1-2m)/ 1 rotulador decorativo schneider plata p.media (1-2m) 1 pinzell aquarel.la dels números : 2, 4 i 6 / 1 pincel aquarela de los números :2,4 y 6

1 paquet de plastilina Jovi 350g. color groc, vermell i blau / 1 paquet de plastilina Jovi 350g. color amarillo, rojo y azul 1 tisora escolar 13 cm / 1 tijera escolar 13 cm

1 pinzell gruixut escolar punta redona / 1 pincel grueso escolar punta redonda

Les marques i models del material demanat són de manera orientatives, en cap cas s’ exigirà cap marca determinada. Gràcies / Las marcas y modelos del material pedido son de manera orientativas, en ningún caso se exigirá ninguna marca determinada. Gracias.

El material que figura en aquest llistat s’haurà de lliurar dins una bossa el primer dia de curs. Gràcies. / El material que figura en este listado deberá entregarse dentro de una bolsa el primer día de curso. Gracias.

Tots els alumnes d’educació Infantil han d’ingressar una quota de 50€ al núm. de compte ES70 0487 2145 0320 0000 2334 de la Caixa d’Estalvis de Balears “Sa Nostra” (el justificant de l’ingrés s’ha de lliurar a la Secretaria del Centre).

Tot el material, la roba i els llibres han de dur el nom i llinatges amb una etiqueta a un lloc ben visible/ Todo el material, la ropa y los libros deben tener el nombre y apellidos en una etiqueta en lugar bien visible.

NOTA IMPORTANT: els alumnes d’educació infantil també comptaran amb una agenda per facilitar la comunicació entre escola i família. Aquesta agenda se us lliurarà a secretaria amb el comprovant de l’ingrés de la quota bancària. NOTA IMPORTANTE: los alumnos/as de educación infantil también contarán con una agenda para facilitar la comunicación entre escuela y familia. Esta agenda se os entregará en secretaría con el comprobante de ingreso de la cuenta bancaria.

(7)

MATERIAL D’EDUCACIÓ INFANTIL CURS 2017/18 4ANYS4

1 cartolina 50x35 180 gr. de color negre i blau cel / 1 cartulina 50x65 180 gr. de color negro y azul celeste 1 barra de cola Instant Classic 40 gr. / 1 barra de cola Instant Classic 40 gr.

2 témperes preparades Jovi 500 ml color violeta i taronja / 2 témperas preparadas Jovi 500 ml color violeta y naranja 1 bossa de netetja pipes de colors assortits 50 unitats / 1 bolsa de “limpia pipas” de colores variados 50 unidades 5 fundes de polipropilè DIN A4 multitaladre/ 5 fundas de polipropileno DIN A4 multitaladro

1 paquet gran de fols blancs 80 gr / 1 paquete grande de hojas blanco 80 gr

2 retolador de pissarra blanca Disnak de punta cònica negre / 1 rotulador de pizarra blanca Disnak de punta cónica negro 2 retoladors prims negre Staedtler 326 / 2 rotuladors finos negro Staedtler 326

1 cartolina metal·litzada 50x65 color blau metalitzat/ 1 cartulina metalizada 50x65 color azul metalizado 1 archivador palanca DIN A4 amb un llom de 70mm/ 1 archivador palanca DIN A4 lomo de 70mm 1Paquet Argila blanca Sio Plus 1’5Kg / 1 paquete argila blanca Sio Plus 1’5kg

1 rotllo de gomets de quadrats grocs i 1 rotllo de quadrats vermells de 59 fulles , diàmetre 10mm / 1 rollo de gomets de cuadrados amarillos y 1 rollo de cuadrados rojos de 59 hojas, diámetro 10mm.

2 unitats cinta “velcro” adhesiva dos costats blanca 1mt+1mt ,ample 2cm/ 2 unitats cinta “velcro” adhesiva dos lados blanca 1m+1m, ancho 2cm

1retolador decoratiu schneider argent p. mitja (1-2m)/ 1 rotulador decorativo schneider plata p.media (1-2m) 1 pinzell aquarel.la dels números : 2, 4 i 6 / 1 pincel aquarela de los números :2,4 y 6

1 paquet de plastilina Jovi 350g. color lila, blanc i negre / 1 paquet de plastilina Jovi 350g. color lila, blanco y negro 1 tisora escolar 13 cm / 1 tijera escolar 13 cm

1 pinzell gruixut escolar punta redona / 1 pincel grueso escolar punta redonda

Les marques i models del material demanat són de manera orientatives, en cap cas s’ exigirà cap marca determinada. Gràcies / Las marcas y modelos del material pedido son de manera orientativas, en ningún caso se exigirá ninguna marca determinada. Gracias.

El material que figura en aquest llistat s’haurà de lliurar dins una bossa el primer dia de curs. Gràcies. / El material que figura en este listado deberá entregarse dentro de una bolsa el primer día de curso. Gracias.

Tots els alumnes d’educació Infantil han d’ingressar una quota de 50€ al núm. de compte ES70 0487 2145 0320 0000 2334 de la Caixa d’Estalvis de Balears “Sa Nostra” (el justificant de l’ingrés s’ha de lliurar a la Secretaria del Centre).

Tot el material, la roba i els llibres han de dur el nom i llinatges amb una etiqueta a un lloc ben visible/ Todo el material, la ropa y los libros deben tener el nombre y apellidos en una etiqueta en lugar bien visible.

NOTA IMPORTANT: els alumnes d’educació infantil també comptaran amb una agenda per facilitar la comunicació entre escola i família. Aquesta agenda se us lliurarà a secretaria amb el comprovant de l’ingrés de la quota bancària. NOTA IMPORTANTE: los alumnos/as de educación infantil también contarán con una agenda para facilitar la comunicación entre escuela y familia. Esta agenda se os entregará en secretaría con el comprobante de ingreso de la cuenta bancaria.

(8)

MATERIAL D’EDUCACIÓ INFANTIL CURS 2017/178 4ANYS5

1 cartolina 50x65 180 gr. de color negre i blau cel / 1 cartulina 50x65 180 gr. de color negro y azul celeste 1 barra de cola Instant Classic 40 gr. / 1 barra de cola Instant Classic 40 gr.

2 témperes preparades Jovi 500 ml color azul cyan i verd mitjà/ 2 témperas preparadas Jovi 500 ml color azul cyan y verde medio 1 bossa de netetja pipes de colors assortits 50 unitats / 1 bolsa de “limpia pipas” de colores variados 50 unidades

5 fundes de polipropilè DIN A4 multitaladre/ 5 fundas de polipropileno DIN A4 multitaladro 1 paquet gran de fols blancs 80 gr / 1 paquete grande de hojas blanco 80 gr

2 retolador de pissarra blanca Disnak de punta cònica negre / 1 rotulador de pizarra blanca Disnak de punta cónica negro 2 retoladors prims negre Staedtler 326 / 2 rotuladors finos negro Staedtler 326

1 cartolina metal·litzada 50x65 color or / 1 cartulina metalizada 50x65 color oro

1 archivador palanca DIN A4 amb un llom de 70mm/ 1 archivador palanca DIN A4 lomo de 70mm 1Paquet Argila blanca Sio Plus 1’5Kg / 1 paquete argila blanca Sio Plus 1’5kg

1 Rotllo de gomets quadrats blaus i 1 rotllo gomets quadrats verds de 59 fulles , diàmetre 10mm / 1 rollo de gomets cuadrados azules y 1 rollo de cuadrados verdes de 59 hojas, diámetro 10mm.

2 unitats cinta “velcro” adhesiva dos costats blanca 1mt+1mt ,ample 2cm/ 2 unidades cinta “velcro” adhesiva dos lados blanca 1m+1m, ancho 2cm

1 rotllo de gomets quadrats color groc i 1 rotllo de gomets quadrats color vermell de 59 fulles , diàmetre 10mm 1retolador decoratiu schneider argent p. mitja (1-2m)/ 1 rotulador decorativo schneider plata p.media (1-2m) 1 pinzell aquarel.la dels números : 2, 4 i 6 /1 pincel aquarela de los números :2,4 y 6

1 paquet de plastilina Jovi 350g. color lila, blanc i negre / 1 paquet de plastilina Jovi 350g. color lila, blanco y negro 1 tisora escolar 13 cm / 1 tijera escolar 13 cm

1 pinzell gruixut escolar punta redona / 1 pincel grueso escolar punta redonda

Les marques i models del material demanat són de manera orientatives, en cap cas s’ exigirà cap marca determinada. Gràcies / Las marcas y modelos del material pedido son de manera orientativas, en ningún caso se exigirá ninguna marca determinada. Gracias.

El material que figura en aquest llistat s’haurà de lliurar dins una bossa el primer dia de curs. Gràcies. / El material que figura en este listado deberá entregarse dentro de una bolsa el primer día de curso. Gracias.

Tots els alumnes d’educació Infantil han d’ingressar una quota de 50€ al núm. de compte ES70 0487 2145 0320 0000 2334 de la Caixa d’Estalvis de Balears “Sa Nostra” (el justificant de l’ingrés s’ha de lliurar a la Secretaria del Centre).

Tot el material, la roba i els llibres han de dur el nom i llinatges amb una etiqueta a un lloc ben visible/ Todo el material, la ropa y los libros deben tener el nombre y apellidos en una etiqueta en lugar bien visible.

NOTA IMPORTANT: els alumnes d’educació infantil també comptaran amb una agenda per facilitar la comunicació entre escola i família. Aquesta agenda se us lliurarà a secretaria amb el comprovant de l’ingrés de la quota bancària. NOTA IMPORTANTE: los alumnos/as de educación infantil también contarán con una agenda para facilitar la comunicación entre escuela y familia. Esta agenda se os entregará en secretaría con el comprobante de ingreso de la cuenta bancaria.

(9)

MATERIAL D’EDUCACIÓ INFANTIL CURS 2017/18 5ANYS

A

1 archivador palanca DIN A4 amb un llom de 70mm / 1 archivador palanca DIN A4 con un lomo de 70mm 1 paquet cartolines DN A3 blanques, 50 unitats / 1 paquet cartolines DN A3 blancas,, 50 unitats

2 cartolines 50x635 180 gr. Color a escoger/ 2 cartulinas 50x635 180 gr. color a escoger 1 paquet gran de fols blancs 80 gr / 1 paquete grande de hojas blanco 80 gr

2 barres de cola Instant Classic 40 gr. / 2 barres de cola Instant Classic 40 gr.

1 retolador de pissarra blanca Disnak de punta cònica blau / 1 rotulador de pizarra blanca Disnak de punta cónica azul

2 unitats cinta “velcro” adhesiva dos costats blanca 1mt+1mt ,ample 2cm / 2 unidades cinta “velcro” adhesiva dos caras blanca 1mt+1mt, ancho 2cm

2 retoladors prims negre Staedtler 326 / 2 rotuladores finos negro Staedtler 326

1 paquet de pinxos rodons colors fusta 200x3 mm, 50 unitats / 1 paquete de pinchos redondos de madera 200x3 mm, 50 unidades 1 capsa de retoladors prims de 20 colors Staedtler / 1 caja de rotuladores finos de 20 colores Staedtler

1 capsa llapis fusta 24 colors hexagonal tipo Alpino / 1 caja lapices madera 24 colores hexagonal tipo Alpino 1 paquet Argila natural Sio Plus-terracota 1,5 kg /1 paquete Arcilla natural Sio Plus-terracota 1,5kg

1 paquet de plastilina Jovi de 150 gr. Color Taronja, verd fosc, rosa / 1 paquete de plastilina Jovi de 150 gr.color naranja, verde oscuro, rosa

2 llapis Staedtler Noris HB prims triangulars / 2 lápices Staedtler Noris HB finos triangulares 1 pinzell Abacus número 3 / 1 pincel Abacus número 3

1 pinzell Cabolata número 8 rodó / 1 pincel Cabolata número 8 redondo 2 pinzell Cabolata número 4 rodó / 2 pincel Cabolata número 4 redondo

1 goma d’esborrar escolar tipus Milan / 1 goma para borrar escolar tipo Milan

Les marques i models del material demanat són de manera orientatives, en cap cas s’ exigirà cap marca determinada. Gràcies / Las marcas y modelos del material pedido son de manera orientativas, en ningún caso se exigirá ninguna marca determinada. Gracias.

El material que figura en aquest llistat s’haurà de lliurar dins una bossa el primer dia de curs. Gràcies. / El material que figura en este listado deberá entregarse dentro de una bolsa el primer día de curso. Gracias.

Tots els alumnes d’educació Infantil han d’ingressar una quota de 50€ al núm. de compte ES70 0487 2145 0320 0000 2334 de la Caixa d’Estalvis de Balears “Sa Nostra” (el justificant de l’ingrés s’ha de lliurar a la Secretaria del Centre).

Tot el material, la roba i els llibres han de dur el nom i llinatges amb una etiqueta a un lloc ben visible/ Todo el material, la ropa y los libros deben tener el nombre y apellidos en una etiqueta en lugar bien visible.

(10)

se us lliurarà a secretaria amb el comprovant de l’ingrés de la quota bancària. NOTA IMPORTANTE: los alumnos/as de educación infantil también contarán con una agenda para facilitar la comunicación entre escuela y familia. Esta agenda se os entregará en secretaría con el comprobante de ingreso de la cuenta bancaria.

(11)

MATERIAL D’EDUCACIÓ INFANTIL CURS 2017/18 5ANYS

B

1 archivador palanca DIN A4 amb un llom de 70mm / 1 archivador palanca DIN A4 con un lomo de 70mm 1 paquet cartolines DN A3 negres, 50 unitats / 1 paquet cartolines DN A3 negres,, 50 unitats

2 cartolines 50x635 180 gr. de color groga a escogir / 2 cartulinas 50x635 180 gr. de color a elegir 1 paquet gran de fols blancs 80 gr / 1 paquete grande de hojas blanco 80 gr

2 barres de cola Instant Classic 40 gr. / 2 barres de cola Instant Classic 40 gr.

1 retolador de pissarra blanca Disnak de punta cònica blau / 1 rotulador de pizarra blanca Disnak de punta cónica azul

2 unitats cinta “velcro” adhesiva dos costats blanca 1mt+1mt ,ample 2cm / 2 unidades cinta “velcro” adhesiva dos caras blanca 1mt+1mt, ancho 2cm

1 retolador prim negre Staedtler 326 / 1 rotulador fino negro Staedtler 326

1 paquet de pinxos rodons colors fusta 200x3 mm, 50 unitats / 1 paquete de pinchos redondos de madera 200x3 mm, 50 unidades 1 capsa de retoladors prims de 20 colors Staedtler / 1 caja de rotuladores finos de 20 colores Staedtler

1 capsa de plastidecor de 24 colors / 1 caja de plastidecor de 24 colores

1 paquet Argila natural Sio Plus-terracota 1,5 kg /1 paquete Arcilla natural Sio Plus-terracota 1,5kg

1 paquet de plastilina Jovi de 150 gr. Color Taronja, verd fosc, rosa / 1 paquete de plastilina Jovi de 150 gr.color naranja, verde oscuro, rosa

2 llapis Staedtler Noris HB prims triangulars / 2 lápices Staedtler Noris HB finos triangulares 1 pinzell Abacus número 3 / 1 pincel Abacus número 3

1 pinzell Cabolata número 8 rodó / 1 pincel Cabolata número 8 redondo 2 pinzell Cabolata número 4 rodó / 2 pincel Cabolata número 4 redondo

1 goma d’esborrar escolar tipus Milan / 1 goma para borrar escolar tipo Milan

Les marques i models del material demanat són de manera orientatives, en cap cas s’ exigirà cap marca determinada. Gràcies / Las marcas y modelos del material pedido son de manera orientativas, en ningún caso se exigirá ninguna marca determinada. Gracias.

El material que figura en aquest llistat s’haurà de lliurar dins una bossa el primer dia de curs. Gràcies. / El material que figura en este listado deberá entregarse dentro de una bolsa el primer día de curso. Gracias.

Tots els alumnes d’educació Infantil han d’ingressar una quota de 50€ al núm. de compte ES70 0487 2145 0320 0000 2334 de la Caixa d’Estalvis de Balears “Sa Nostra” (el justificant de l’ingrés s’ha de lliurar a la Secretaria del Centre).

Tot el material, la roba i els llibres han de dur el nom i llinatges amb una etiqueta a un lloc ben visible/ Todo el material, la ropa y los libros deben tener el nombre y apellidos en una etiqueta en lugar bien visible.

(12)

NOTA IMPORTANT: els alumnes d’educació infantil també comptaran amb una agenda per facilitar la comunicació entre escola i família. Aquesta agenda se us lliurarà a secretaria amb el comprovant de l’ingrés de la quota bancària. NOTA IMPORTANTE: los alumnos/as de educación infantil también contarán con una agenda para facilitar la comunicación entre escuela y familia. Esta agenda se os entregará en secretaría con el comprobante de ingreso de la cuenta bancaria.

(13)

MATERIAL PRIMER DE PRIMÀRIA CURS 2017/18

FAMÍLIES QUE

NO

PARTICIPEN AL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES

EDITORIAL

TÍTOL

ISBN

Teide

Quadernets 7 i mig (1 al 6)

978-84-307-7865-2

Algar

Pregúntaselo a mamá.

Pregúntaselo a papá.

Autora: Cristina Petit

9788498458176

Edebé

La luna y el panda rojo

Autor: Udo Weigelt

9788468331577

Edebé

Maya Papaya se disfraza.

Autora: Àngeles Gonzalez-Sinde

9788468312231

Edebé

Contes en 5 minuts:

Perquè ho dic jo!

Autora: Gabriela Rubio

9788468319872

Edebé

Contes en 10 minuts:

El gos d’en Samuel

Autora: Gabriela Rubio

9788468319889

Edebé

Los colores de los animales

Autor: Alejandro Algarra

9788468329611

1 paquet de cartolines DIN A4 50 unitats, color lliure / 1 paquete de cartulinas DIN A4 50 unidades, color libre 2 cartolines color 50x65 180 gr. / 2 cartulinas color 50x65 180 grs.

1 capsa de llapis de colors Alpino llarg amb 24 colors / 1 caja de lápices de colores Alpino largo de 24 colores 3 barres de cola Instant Classic 40 gr. / 3 barras de cola Instant Classic 40 grs.

1 capsa de retoladors Turbo Maxi Giotto 24 retoladors / 1 caja de rotuladores Turbo Maxi Giotto 24 rotuladores 1 paquet de plastilina Jovi 150 gr. / 1 paquete de plastilina Jovi 150 grs.

1 sobre amb velcro d’obertura lateral DIN A4 / 1 sobre con velcro de apertura lateral DIN A4 12 llapis DK6100-2 Disnak / 12 lápices DK6100-2 Disnak

6 gomes d’esborrar MILAN 430 / 6 gomas de borrar MILAN 430

3 carpetes de fundes A4 Disnak de 40 fundes / 3 carpetas de fundas A4 Disnak de 40 fundas 1 capsa de ceres Plastidecor BIC 24 colors / 1 caja de ceras Plastidecor BIC 24 colores

1 paquet paper fotocòpia colors DIN A4 80 gr. / 1 paquete papel fotocopia colores DIN A4 80 grs. 1 quadern A4 en blanc de tapa dura / 1 cuaderno A4 en blanco de tapa dura

2 capses de mocadors de paper / 2 paquetes de pañuelos de papel 2 paquets de tovalloles humides / 2 paquetes de toallitas húmedas

Bata o camiseta vella per artística amb nom / Bata o camiseta vieja para artística con nombre

Les marques son orientatives / Las marcas son orientatives.

Animem a les famílies a reutilitzar el material d’altres cursos que estigui en bon estat / Animamos a las familias a reutilizar el material de otros cursos que este en buen estado.

El material que figura en aquest llistat s’haurà de lliurar dins una bossa el primer dia de curs sense el nom. Gràcies / El material que figura en este listado deberá entregarse dentro de una bolsa el primer día de curso sin el nombre. Gracias.

(14)

IMPORTANT: l’agenda escolar es recollirà a la Secretaria del Centre a principi de curs en presentar el justificant d’ingrés

de la quota anual de 38 € per a material escolar al núm. de compte ES70 0487 2145 0320 0000 2334 de l’entitat

BMN (Sa Nostra). Quan es faci l’ingrés s’ha d’especificar el concepte: MATERIAL ESCOLAR. També, s’ha d’especificar EL NOM DE L’ALUMNE/A QUE FA L’INGRÉS I EL CURS.

La agenda escolar se recogerá en la Secretaría del Centro a principio de curso al presentar el justificante de ingreso de la

cuota anual de 38 euros para material escolar en el nº de cuenta ES70 0487 2145 0320 0000 2334 de la entidad BMN

(Sa Nostra). Cuando se haga el ingreso debe especificarse el concepto: MATERIAL ESCOLAR. También debe especificarse EL NOMBRE DEL ALUMNO/A QUE HACE EL INGRESO Y EL CURSO.

Tots els llibres i quaderns han de dur el nom i llinatges amb una etiqueta a un lloc ben visible/ Todos los libros y cuadernos deben tener el nombre y apellidos en una etiqueta en lugar bien visible.

(15)

MATERIAL SEGON DE PRIMÀRIA CURS 2017/18

FAMÍLIES QUE

NO

PARTICIPEN AL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES

EDITORIAL

TÍTOL

ISBN

Teide

Quadernets 7 i mig (7 al 12)

978-84-307-7866-9

Destino-Planeta

La Witika, filla dels lleons.

Autora: Blanca Álvarez

9788497089845

Estrella Polar

DINOAMICS: Cadell d’home en perill.

Autora: Andrea Pau

9788490578315

Estrella Polar

El gran llibre dels esports.

Autor: Geronimo Stilton.

9788416522316

Estrella Polar

Bat Pat. El pirata dent-corcada

Autor: Roberto Pavanello

9788416522798

Destino-Planeta

Buscafieras: Ferno, el dragón de fuego.

Autor: Adam Blade

9788408077732

Destino-Planeta

Rabo de lagartija.

Autora: Marisa López

9788408136033

Destino-Planeta

Este sueño no es mio.

Autor: Hernán Goñi

9788408074519

1 paquet de cartolines DIN A4 50 unitats, color lliure / 1 paquete de cartulinas DIN A4 50 unidades, color libre 2 cartolines color 50x65 180 gr. / 2 cartulinas color 50x65 180 grs.

1 capsa de llapis de colors Alpino llarg amb 24 colors / 1 caja de lápices de colores Alpino largo de 24 colores 3 barres de cola Instant Classic 40 gr. / 3 barras de cola Instant Classic 40 grs.

1 capsa de retoladors Turbo Maxi Giotto 24 retoladors / 1 caja de rotuladores Turbo Maxi Giotto 24 rotuladores 1 paquet de plastilina Jovi 150 gr. / 1 paquete de plastilina Jovi 150 grs.

1 sobre amb velcro d’obertura lateral DIN A4 / 1 sobre con velcro de apertura lateral DIN A4 12 llapis DK6100-2 Disnak / 12 lápices DK6100-2 Disnak

6 gomes d’esborrar MILAN 430 / 6 gomas de borrar MILAN 430

3 carpetes de fundes A4 Disnak de 40 fundes / 3 carpetas de fundas A4 Disnak de 40 fundas 1 capsa de ceres Plastidecor BIC 24 colors / 1 caja de ceras Plastidecor BIC 24 colores

1 paquet paper multifuncional DISNAK 80 gr. / 1 paquete papel multifuncional DISNAK 80 grs. 1 quadern A4 en blanc de tapa dura / 1 cuaderno A4 en blanco de tapa dura

2 capses de mocadors de paper / 2 paquetes de pañuelos de papel 2 paquets de tovalloles humides / 2 paquetes de toallitas húmedas

Bata o camiseta vella per artística amb nom / Bata o camiseta vieja para artística con nombre

Les marques son orientatives / Las marcas son orientatives.

Animem a les famílies a reutilitzar el material d’altres cursos que estigui en bon estat / Animamos a las familias a reutilizar el material de otros cursos que este en buen estado.

El material que figura en aquest llistat s’haurà de lliurar dins una bossa el primer dia de curs sense el nom. Gràcies / El material que figura en este listado deberá entregarse dentro de una bolsa el primer día de curso sin el nombre. Gracias.

(16)

IMPORTANT: l’agenda escolar es recollirà a la Secretaria del Centre a principi de curs en presentar el justificant d’ingrés

de la quota anual de 38 € per a material escolar al núm. de compte ES70 0487 2145 0320 0000 2334 de l’entitat

BMN (Sa Nostra). Quan es faci l’ingrés s’ha d’especificar el concepte: MATERIAL ESCOLAR. També, s’ha d’especificar EL NOM DE L’ALUMNE/A QUE FA L’INGRÉS I EL CURS.

La agenda escolar se recogerá en la Secretaría del Centro a principio de curso al presentar el justificante de ingreso de la

cuota anual de 38 euros para material escolar en el nº de cuenta ES70 0487 2145 0320 0000 2334 de la entidad BMN

(Sa Nostra). Cuando se haga el ingreso debe especificarse el concepto: MATERIAL ESCOLAR. También debe especificarse EL NOMBRE DEL ALUMNO/A QUE HACE EL INGRESO Y EL CURSO.

Tots els llibres i quaderns han de dur el nom i llinatges amb una etiqueta a un lloc ben visible/ Todos los libros y

(17)

MATERIAL TERCER DE PRIMÀRIA CURS 2017/18

FAMÍLIES QUE

NO

PARTICIPEN AL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES

EDITORIAL

TÍTOL

ISBN

Teide

Quadernets 8 i mig (1 al 6)

978-84-307-7999-4

Macmillan

Tiger 3 Primary Activity Book

978-02-304-7547-2

Estrella Polar

Bat Pat: El tresor del cementiri.

Autor: Roberto Pavanello

9788492790227

Estrella Polar

Fantasmades rimades.

Autora: Núria Albertí

9788492671168

Estrella Polar

El Club 3 Beta. Quatre amigues i un misteri.

Autor: Roberto Pavanello

9788499325798

Estrella Polar

DINOAMICS: El monstre de la llacuna Dinozoica.

Autora: Andrea Pau

9788490579794

Planeta

Algunos niños, tres perros y más cosas.

Autor: Juan Farias

9788408098997

Destino-Planeta

Los mejores juegos para tus vacaciones.

Autor: Geronimo Stilton

9788408072836

Destino-Planeta

La tribu de Camelot 2: Carlota y el misterio del pasadizo

secreto.

Autora: Gemma Lienas

9788408087526

1 bolígraf blau, 1 vermell i 1 negre / 1 bolígrafo azul, 1 rojo y 1 negro 2 llapis DK6100-2 Disnak / 2 lápices DK6100-2 Disnak

1 goma d’esborrar MILAN 430 / 1 goma de borrar MILAN 430

1 barra de cola Instant Classic 40 gr. / 1 barra de cola Instant Classic 40 grs. 1 capsa de retoladors fins / 1 caja de rotuladores finos

1 cartapaci amb classificadors de 4 forats / 1 cartapacio con classificadores de 4 anillas 1 paquet de 500 folis blancs DIN A4 / 1 paquete de 500 folios blancos DIN A4

1 paquet de 100 folis de colors variats DIN A4 / 1 paquete de 100 folios de colores variados DIN A4 2 carpetes de fundes A4 DISNAK de 40 fundes / 2 carpetas de fundes A4 DISNAK de 40 fundas 1 carpeta de fundes A4 DISNAK de 80 fundes / 1 carpetas de fundes A4 DISNAK de 80 fundas

1 estoig amb regle, escaire, compàs i transportador / 1 estuche con regla, escuadra, compàs y transportador 1 tisores escolar DISNAK 13 cm. / 1 tijeras escolar DISNAK 13 cm

(18)

1 capsa de Plastidecor de 12 colors / 1 caja de Plastidecor de 12 colores 1 capsa de ceres de 12 colors / 1 caja de ceras de 12 colores

2 quaderns DIN A4 de retxes gruixut / 2 cuadernos DIN A4 de rayas grueso 1 quadern tamany quartilla 1 retxa / 1 cuaderno tamaño cuartilla 1 raya 1 quadern DIN A4 de quadrats gruixut / 1 cuaderno DIN A4 cuadriculado grueso 1 carpeta DIN A4 / 1 carpeta DIN A4

2 capses de mocadors de paper i 2 paquets de tovalloles homides / 2 paquetes de pañuelos de papel y 2 paquetes de toallitas húmedas

Les marques son orientatives / Las marcas son orientatives.

Animem a les famílies a reutilitzar el material d’altres cursos que estigui en bon estat / Animamos a las familias a reutilizar el material de otros cursos que este en buen estado.

El material que figura en aquest llistat s’haurà de lliurar dins una bossa el primer dia de curs. Gràcies / El material que figura en este listado deberá entregarse dentro de una bolsa el primer día de curso. Gracias.

IMPORTANT: l’agenda escolar es recollirà a la Secretaria del Centre a principi de curs en presentar el justificant d’ingrés

de la quota anual de 38 € per a material escolar al núm. de compte ES70 0487 2145 0320 0000 2334 de l’entitat

BMN (Sa Nostra). Quan es faci l’ingrés s’ha d’especificar el concepte: MATERIAL ESCOLAR. També, s’ha d’especificar EL NOM DE L’ALUMNE/A QUE FA L’INGRÉS I EL CURS.

La agenda escolar se recogerá en la Secretaría del Centro a principio de curso al presentar el justificante de ingreso de la

cuota anual de 38 euros para material escolar en el nº de cuenta ES70 0487 2145 0320 0000 2334 de la entidad BMN

(Sa Nostra). Cuando se haga el ingreso debe especificarse el concepto: MATERIAL ESCOLAR. También debe especificarse EL NOMBRE DEL ALUMNO/A QUE HACE EL INGRESO Y EL CURSO.

Tot el material i els llibres han de dur el nom i llinatges amb una etiqueta a un lloc ben visible/ Todo el material y los

(19)

MATERIAL QUART DE PRIMÀRIA CURS 2017/18

FAMÍLIES QUE

NO

PARTICIPEN AL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES

EDITORIAL

TÍTOL

ISBN

Teide

Quadernets 8 i mig (7 al 12)

978-84-307-8000-6

Macmillan

Tiger 4 Primary Activity Book

978-02-304-7548-9

Estrella Polar

Bat Pat: La casa embruixada.

Autor: Roberto Pavanello

9788499322162

Estrella Polar

El nen que volia un gos

Autor: Enid Blyton

9788499326351

Estrella Polar

La nit de Halloween.

Autora: Gemma Lienas

9788499328492

Estrella Polar

Agu Trot.

Autor: Roald Dahl

9788499320854

Destino-Planeta

Geronimo busca casa.

Autor: Geronimo Stilton

9788408145141

Noguer

El pequeño capitán.

Autor: Paul Biegel

9788427900905

Montena

Trio Beta. Las reinas del rock.

Autor: Roberto Pavanello

9788484419389

1 bolígraf blau, 1 vermell i 1 negre / 1 bolígrafo azul, 1 rojo y 1 negro 2 llapis DK6100-2 Disnak / 2 lápices DK6100-2 Disnak

1 goma d’esborrar MILAN 430 / 1 goma de borrar MILAN 430

1 barra de cola Instant Classic 40 gr. / 1 barra de cola Instant Classic 40 grs. 1 capsa de retoladors fins / 1 caja de rotuladores finos

1 cartapaci amb classificadors de 4 forats / 1 cartapacio con classificadores de 4 anillas 1 paquet de 500 folis blancs DIN A4 / 1 paquete de 500 folios blancos DIN A4

1 paquet de 100 folis de colors variats DIN A4 / 1 paquete de 100 folios de colores variados DIN A4 2 carpetes de fundes A4 DISNAK de 40 fundes / 2 carpetas de fundes A4 DISNAK de 40 fundas 1 carpeta de fundes A4 DISNAK de 80 fundes / 1 carpeta de fundes A4 DISNAK de 80 fundas

1 estoig amb regle, escaire, compàs i transportador / 1 estuche con regla, escuadra, compàs y transportador 1 tisores escolar DISNAK 13 cm. / 1 tijeras escolar DISNAK 13 cm

1 capsa de llapis de colors llarg amb 12 colors / 1 caja de lápices de colores largo de 12 colores 1 capsa de Plastidecor de 12 colors / 1 caja de Plastidecor de 12 colores

(20)

2 quaderns DIN A4 de retxes gruixut / 2 cuadernos DIN A4 de rayas grueso 2 quadern tamany quartilla 1 retxa / 2 cuaderno tamaño cuartilla 1 raya 1 quadern DIN A4 de quadrats gruixut / 1 cuaderno DIN A4 cuadriculado grueso 1 carpeta DIN A4 / 1 carpeta DIN A4

1 flauta Hönner o Yamaha amb funda i netejador / 1 flauta Hönner o Yamaha con funda y limpiador

2 capses de mocadors de paper i 2 paquets de tovalloles homides / 2 paquetes de pañuelos de papel y 2 paquetes de toallitas húmedas

Les marques son orientatives / Las marcas son orientatives.

Animem a les famílies a reutilitzar el material d’altres cursos que estigui en bon estat i ha reemplaçar-ho quan aquest s’acabi/ Animamos a las familias a reutilizar el material de otros cursos que este en buen estado.

El material que figura en aquest llistat s’haurà de lliurar dins una bossa el primer dia de curs. Gràcies / El material que figura en este listado deberá entregarse dentro de una bolsa el primer día de curso. Gracias.

IMPORTANT: l’agenda escolar es recollirà a la Secretaria del Centre a principi de curs en presentar el justificant d’ingrés

de la quota anual de 38 € per a material escolar al núm. de compte ES70 0487 2145 0320 0000 2334 de l’entitat

BMN (Sa Nostra). Quan es faci l’ingrés s’ha d’especificar el concepte: MATERIAL ESCOLAR. També, s’ha d’especificar EL NOM DE L’ALUMNE/A QUE FA L’INGRÉS I EL CURS.

La agenda escolar se recogerá en la Secretaría del Centro a principio de curso al presentar el justificante de ingreso de la

cuota anual de 38 euros para material escolar en el nº de cuenta ES70 0487 2145 0320 0000 2334 de la entidad BMN

(Sa Nostra). Cuando se haga el ingreso debe especificarse el concepto: MATERIAL ESCOLAR. También debe especificarse EL NOMBRE DEL ALUMNO/A QUE HACE EL INGRESO Y EL CURSO.

Tot el material i els llibres han de dur el nom i llinatges amb una etiqueta a un lloc ben visible/ Todo el material y los

(21)

MATERIAL CINQUÈ DE PRIMÀRIA CURS 2017/18

FAMÍLIES QUE

NO

PARTICIPEN AL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES

1 bolígraf blau, 1 vermell i 1 negre / 1 bolígrafo azul, 1 rojo y 1 negro 1 llapis DK6100-2 Disnak / 1 lápiz DK6100-2 Disnak

1 goma d’esborrar MILAN 430 / 1 goma de borrar MILAN 430

1 barra de cola Instant Classic 40 gr. / 1 barra de cola Instant Classic 40 grs. 1 capsa de retoladors / 1 caja de rotuladores

1 pendrive 4 GB mínim / 1 pendrive 4 GB mínimo

1 paquet de 500 folis DIN A4 / 1 paquete de 500 folios DIN A4

1 flauta Hönner o Yamaha amb funda i netejador / 1 flauta Hönner o Yamaha con funda y limpiador 2 carpetes de fundes A4 Disnak mínim 40 fundes / 2 carpetas de fundes A4 Disnak mínimo 40 fundas 1 carpeta de fundes A4 Disnak mínim 100 fundes / 1 carpeta de fundes A4 Disnak mínimo 100 fundas 1 estoig amb regle, escaire, compàs i transportador / 1 estuche con regla, escuadra, compàs y transportador 1 tisores escolar 13 cm. / 1 tijeras escolar 13 cm.

1 capsa de llapis de colors de fusta mínim 12 colors / 1 caja de lápices de colors de madera mínimo 12 colores 1 capsa Plastidecor mínim 12 colors / 1 caja Plastidecor mínimo 12 colores

1 capsa de ceres Manley mínim 12 colors / 1 caja de ceras Manley mínimo 12 colores 3 quaderns quadriculats DIN A4 tapes dures / 3 cuadernos cuadriculados DIN A4 tapas duras 1 quadern A5 en blanc / 1 cuaderno A5 en blanco

EDITORIAL

TÍTOL

ISBN

Teide

Quadernets 9 i mig (1 al 6)

978-84-307-8491-2

Macmillan

Tiger 5 Primary Activity Book

978-02-304-3133-1

Estrella Polar

Diari de Greg: Un pringat total.

Autor:Jeff Kinney

9788492671052

Estrella Polar

Diari d'una penjada: Una estrella poc glamurosa

Autora: Rachel Renée

9788490574713

Destino-Planeta

Una cascada de chocolate.

Autora: Tea Stilton

9788408136842

Destino-Planeta

La banda de Zoe 9: Misterio en Venecia.

Autora: Ana Garcia Siñeriz

(22)

1 quadern quadriculat DIN A4 / 1 cuaderno cuadriculado DIN A4 1 carpeta DIN A4 / 1 carpeta DIN A4

2 capses de mocadors de paper i 3 paquets de tovalloles homides / 2 paquetes de pañuelos de papel y 3 paquetes de toallitas húmedas

Les marques son orientatives / Las marcas son orientatives.

Animem a les famílies a reutilitzar el material d’altres cursos que estigui en bon estat i ha reemplaçar-ho quan aquest s’acabi/ Animamos a las familias a reutilizar el material de otros cursos que esté en buen estado y ha reemplazarlo cuando éste se acabe.

El material que figura en aquest llistat s’haurà de lliurar dins una bossa el primer dia de curs. Gràcies / El material que figura en este listado deberá entregarse dentro de una bolsa el primer día de curso. Gracias.

IMPORTANT: l’agenda escolar es recollirà a la Secretaria del Centre a principi de curs en presentar el justificant d’ingrés

de la quota anual de 38 € per a material escolar al núm. de compte ES70 0487 2145 0320 0000 2334 de l’entitat

BMN (Sa Nostra). Quan es faci l’ingrés s’ha d’especificar el concepte: MATERIAL ESCOLAR. També, s’ha d’especificar EL NOM DE L’ALUMNE/A QUE FA L’INGRÉS I EL CURS.

La agenda escolar se recogerá en la Secretaría del Centro a principio de curso al presentar el justificante de ingreso de la

cuota anual de 38 euros para material escolar en el nº de cuenta ES70 0487 2145 0320 0000 2334 de la entidad BMN

(Sa Nostra). Cuando se haga el ingreso debe especificarse el concepto: MATERIAL ESCOLAR. También debe especificarse EL NOMBRE DEL ALUMNO/A QUE HACE EL INGRESO Y EL CURSO.

Tot el material i els llibres han de dur el nom i llinatges amb una etiqueta a un lloc ben visible/ Todo el material y los

(23)

MATERIAL SISÈ DE PRIMÀRIA CURS 2017/18

FAMÍLIES QUE

NO

PARTICIPEN AL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES

1 bolígraf blau, 1 vermell i 1 negre / 1 bolígrafo azul, 1 rojo y 1 negro 1 llapis DK6100-2 Disnak / 1 lápiz DK6100-2 Disnak

1 goma d’esborrar MILAN 430 / 1 goma de borrar MILAN 430

1 barra de cola Instant Classic 40 gr. / 1 barra de cola Instant Classic 40 grs. 1 capsa de retoladors / 1 caja de rotuladores

1 pendrive 4 GB mínim / 1 pendrive 4 GB mínimo

1 paquet de 500 folis DIN A4 / 1 paquete de 500 folios DIN A4

1 flauta Hönner o Yamaha amb funda i netejador / 1 flauta Hönner o Yamaha con funda y limpiador 2 carpetes de fundes A4 Disnak mínim 40 fundes / 2 carpetas de fundes A4 Disnak mínimo 40 fundas 1 carpeta de fundes A4 Disnak mínim 100 fundes / 1 carpeta de fundes A4 Disnak mínimo 100 fundas 1 estoig amb regle, escaire, compàs i transportador / 1 estuche con regla, escuadra, compàs y transportador 1 tisores escolar 13 cm. / 1 tijeras escolar 13 cm.

1 capsa de llapis de colors de fusta mínim 12 colors / 1 caja de lápices de colors de madera mínimo 12 colores 1 capsa Plastidecor mínim 12 colors / 1 caja Plastidecor mínimo 12 colores

1 capsa de ceres Manley mínim 12 colors / 1 caja de ceras Manley mínimo 12 colores 3 quaderns quadriculats DIN A4 tapes dures / 3 cuadernos cuadriculados DIN A4 tapas duras 1 quadern A5 en blanc / 1 cuaderno A5 en blanco

EDITORIAL

TÍTOL

ISBN

Teide

Quadernets 9 i mig (7 al 12)

978-84-307-8492-9

Macmillan

Tiger 6 Primary Activity Book

978-02-304-3146-1

Estrella Polar

Diari d'una penjada: La reina del drama.

Autora: Rachel Renée

9788416520190

Estrella Polar

Diari de Greg: Vella escola.

Autor: Jeff Kinney

9788416519118

Destino-Planeta

La ciudad secreta

Autora: Tea Stilton

9788408085584

Destino-Planeta

Fairy Oak: Capitan Grisam y el amor.

Autor: Elisabetta Gnone

(24)

1 quadern quadriculat DIN A4 / 1 cuaderno cuadriculado DIN A4 1 carpeta DIN A4 / 1 carpeta DIN A4

2 capses de mocadors de paper i 3 paquets de tovalloles homides / 2 paquetes de pañuelos de papel y 3 paquetes de toallitas húmedas

Les marques son orientatives / Las marcas son orientatives.

Animem a les famílies a reutilitzar el material d’altres cursos que estigui en bon estat i ha reemplaçar-ho quan aquest s’acabi/ Animamos a las familias a reutilizar el material de otros cursos que esté en buen estado y ha reemplazarlo cuando éste se acabe.

El material que figura en aquest llistat s’haurà de lliurar dins una bossa el primer dia de curs. Gràcies / El material que figura en este listado deberá entregarse dentro de una bolsa el primer día de curso. Gracias.

IMPORTANT: l’agenda escolar es recollirà a la Secretaria del Centre a principi de curs en presentar el justificant d’ingrés

de la quota anual de 38 € per a material escolar al núm. de compte ES70 0487 2145 0320 0000 2334 de l’entitat

BMN (Sa Nostra). Quan es faci l’ingrés s’ha d’especificar el concepte: MATERIAL ESCOLAR. També, s’ha d’especificar EL NOM DE L’ALUMNE/A QUE FA L’INGRÉS I EL CURS.

La agenda escolar se recogerá en la Secretaría del Centro a principio de curso al presentar el justificante de ingreso de la

cuota anual de 38 euros para material escolar en el nº de cuenta ES70 0487 2145 0320 0000 2334 de la entidad BMN

(Sa Nostra). Cuando se haga el ingreso debe especificarse el concepto: MATERIAL ESCOLAR. También debe especificarse EL NOMBRE DEL ALUMNO/A QUE HACE EL INGRESO Y EL CURSO.

Tot el material i els llibres han de dur el nom i llinatges amb una etiqueta a un lloc ben visible/ Todo el material y los

(25)

MATERIAL PRIMER DE PRIMÀRIA CURS 2017/18

FAMÍLIES PARTICIPANTS AL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES

El centre es farà càrrec de la compra dels lots de llibres dels infants participants al Programa de Reutilització de Llibres de Conselleria./ El centro se hará cargo de la compra de los lotes de libros de los alumnos/as participantes en el Programa de

Reutilización de Libros de Conselleria.

EDITORIAL

TÍTOL

ISBN

Teide

Quadernets 7 i mig (1 al 6)

978-84-307-7865-2

Algar

Pregúntaselo a mamá.

Pregúntaselo a papá.

Autora: Cristina Petit

9788498458176

Edebé

La luna y el panda rojo

Autor: Udo Weigelt

9788468331577

Edebé

Maya Papaya se disfraza.

Autora: Àngeles Gonzalez-Sinde

9788468312231

Edebé

Contes en 5 minuts:

Perquè ho dic jo!

Autora: Gabriela Rubio

9788468319872

Edebé

Contes en 10 minuts:

El gos d’en Samuel

Autora: Gabriela Rubio

9788468319889

Edebé

Los colores de los animales

Autor: Alejandro Algarra

9788468329611

Material fungible que les famílies han d’aportar/ Material fungible que las familias tienen que aportar:

1 paquet de cartolines DIN A4 50 unitats, color lliure / 1 paquete de cartulinas DIN A4 50 unidades, color libre 2 cartolines color 50x65 180 gr. / 2 cartulinas color 50x65 180 grs.

1 capsa de llapis de colors Alpino llarg amb 24 colors / 1 caja de lápices de colores Alpino largo de 24 colores 3 barres de cola Instant Classic 40 gr. / 3 barras de cola Instant Classic 40 grs.

1 capsa de retoladors Turbo Maxi Giotto 24 retoladors / 1 caja de rotuladores Turbo Maxi Giotto 24 rotuladores 1 paquet de plastilina Jovi 150 gr. / 1 paquete de plastilina Jovi 150 grs.

1 sobre amb velcro d’obertura lateral DIN A4 / 1 sobre con velcro de apertura lateral DIN A4 12 llapis DK6100-2 Disnak / 12 lápices DK6100-2 Disnak

6 gomes d’esborrar MILAN 430 / 6 gomas de borrar MILAN 430

3 carpetes de fundes A4 Disnak de 40 fundes / 3 carpetas de fundas A4 Disnak de 40 fundas 1 capsa de ceres Plastidecor BIC 24 colors / 1 caja de ceras Plastidecor BIC 24 colores

1 paquet paper fotocòpia colors DIN A4 80 gr. / 1 paquete papel fotocopia colores DIN A4 80 grs. 1 quadern A4 en blanc de tapa dura / 1 cuaderno A4 en blanco de tapa dura

(26)

2 paquets de tovalloles humides / 2 paquetes de toallitas húmedas

Bata o camiseta vella per artística amb nom / Bata o camiseta vieja para artística con nombre

Les marques son orientatives / Las marcas son orientatives.

Animem a les famílies a reutilitzar el material d’altres cursos que estigui en bon estat / Animamos a las familias a reutilizar el material de otros cursos que este en buen estado.

El material que figura en aquest llistat s’haurà de lliurar dins una bossa el primer dia de curs sense el nom. Gràcies / El material que figura en este listado deberá entregarse dentro de una bolsa el primer día de curso sin el nombre. Gracias.

L’aportació a fer per les famílies participants en el Programa de Reutilització de Llibres és la següent/ La aportación a

hacer por las familias participantes en el Programa de Reutilización de Libros es la siguiente:

- Aportació Programa de Reutilització de Llibres: 50 euros/ Aportación Programa de Reutilización de Libros: 50

euros.

- Quota anual: 38 euros (Primària). Inclou l’agenda escolar/ Cuota anual: 38 euros (Primaria). Incluye la agenda

escolar.

IMPORTANT: El pagament es farà al núm. de compte ES70 0487 2145 0320 0000 2334 de l’entitat BMN (sa Nostra).

Quan es faci l’ingrés s’ha d’especificar el concepte: REUTILITZACIÓ DE LLIBRES I QUOTA ANUAL i, també, EL NOM DE L’ALUMNE/A QUE FA L’INGRÉS I EL CURS. El justificant d’ingrés s’ha d’entregar a Secretaria durant la primera setmana de setembre.

IMPORTANTE: El pago se hará en el núm. de cuenta ES70 0487 2145 0320 0000 2334 de la entidad BMN (Sa Nostra).

Cuando se haga el ingreso debe especificarse el concepto: REUTILIZACIÓN DE LIBROS Y CUOTA ANUAL y, también, EL NOMBRE DEL ALUMNO/A QUE HACE EL INGRESO Y EL CURSO. El justificante de ingreso debe entregarse a Secretaria durante la primera semana de septiembre.

(27)

MATERIAL SEGON DE PRIMÀRIA CURS 2017/18

FAMÍLIES PARTICIPANTS AL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES

El centre es farà càrrec de la compra dels lots de llibres dels infants participants al Programa de Reutilització de Llibres de Conselleria./ El centro se hará cargo de la compra de los lotes de libros de los alumnos/as participantes en el Programa de

Reutilización de Libros de Conselleria.

EDITORIAL

TÍTOL

ISBN

Teide

Quadernets 7 i mig (7 al 12)

978-84-307-7866-9

Destino-Planeta

La Witika, filla dels lleons.

Autora: Blanca Álvarez

9788497089845

Estrella Polar

DINOAMICS: Cadell d’home en perill.

Autora: Andrea Pau

9788490578315

Estrella Polar

El gran llibre dels esports.

Autor: Geronimo Stilton.

9788416522316

Estrella Polar

Bat Pat. El pirata dent-corcada

Autor: Roberto Pavanello

9788416522798

Destino-Planeta

Buscafieras: Ferno, el dragón de fuego.

Autor: Adam Blade

9788408077732

Destino-Planeta

Rabo de lagartija.

Autora: Marisa López

9788408136033

Destino-Planeta

Este sueño no es mio.

Autor: Hernán Goñi

9788408074519

Material fungible que les famílies han d’aportar/ Material fungible que las familias tienen que aportar:

1 paquet de cartolines DIN A4 50 unitats, color lliure / 1 paquete de cartulinas DIN A4 50 unidades, color libre 2 cartolines color 50x65 180 gr. / 2 cartulinas color 50x65 180 grs.

1 capsa de llapis de colors Alpino llarg amb 24 colors / 1 caja de lápices de colores Alpino largo de 24 colores 3 barres de cola Instant Classic 40 gr. / 3 barras de cola Instant Classic 40 grs.

1 capsa de retoladors Turbo Maxi Giotto 24 retoladors / 1 caja de rotuladores Turbo Maxi Giotto 24 rotuladores 1 paquet de plastilina Jovi 150 gr. / 1 paquete de plastilina Jovi 150 grs.

1 sobre amb velcro d’obertura lateral DIN A4 / 1 sobre con velcro de apertura lateral DIN A4 12 llapis DK6100-2 Disnak / 12 lápices DK6100-2 Disnak

6 gomes d’esborrar MILAN 430 / 6 gomas de borrar MILAN 430

3 carpetes de fundes A4 Disnak de 40 fundes / 3 carpetas de fundas A4 Disnak de 40 fundas 1 capsa de ceres Plastidecor BIC 24 colors / 1 caja de ceras Plastidecor BIC 24 colores

1 paquet paper multifuncional DISNAK 80 gr. / 1 paquete papel multifuncional DISNAK 80 grs. 1 quadern A4 en blanc de tapa dura / 1 cuaderno A4 en blanco de tapa dura

(28)

2 paquets de tovalloles humides / 2 paquetes de toallitas húmedas

Bata o camiseta vella per artística amb nom / Bata o camiseta vieja para artística con nombre

Les marques son orientatives / Las marcas son orientatives.

Animem a les famílies a reutilitzar el material d’altres cursos que estigui en bon estat / Animamos a las familias a reutilizar el material de otros cursos que este en buen estado.

El material que figura en aquest llistat s’haurà de lliurar dins una bossa el primer dia de curs sense el nom. Gràcies / El material que figura en este listado deberá entregarse dentro de una bolsa el primer día de curso sin el nombre. Gracias.

L’aportació a fer per les famílies participants en el Programa de Reutilització de Llibres és la següent/ La aportación a

hacer por las familias participantes en el Programa de Reutilización de Libros es la siguiente:

- Aportació Programa de Reutilització de Llibres: 50 euros/ Aportación Programa de Reutilización de Libros: 50

euros.

- Quota anual: 38 euros (Primària). Inclou l’agenda escolar/ Cuota anual: 38 euros (Primaria). Incluye la agenda

escolar.

IMPORTANT: El pagament es farà al núm. de compte ES70 0487 2145 0320 0000 2334 de l’entitat BMN (sa Nostra).

Quan es faci l’ingrés s’ha d’especificar el concepte: REUTILITZACIÓ DE LLIBRES I QUOTA ANUAL i, també, EL NOM DE L’ALUMNE/A QUE FA L’INGRÉS I EL CURS. El justificant d’ingrés s’ha d’entregar a Secretaria durant la primera setmana de setembre.

IMPORTANTE: El pago se hará en el núm. de cuenta ES70 0487 2145 0320 0000 2334 de la entidad BMN (Sa Nostra).

Cuando se haga el ingreso debe especificarse el concepto: REUTILIZACIÓN DE LIBROS Y CUOTA ANUAL y, también, EL NOMBRE DEL ALUMNO/A QUE HACE EL INGRESO Y EL CURSO. El justificante de ingreso debe entregarse a Secretaria durante la primera semana de septiembre.

(29)

MATERIAL TERCER DE PRIMÀRIA CURS 2017/18

FAMÍLIES PARTICIPANTS AL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES

El centre es farà càrrec de la compra dels lots de llibres dels infants participants al Programa de Reutilització de Llibres de Conselleria./ El centro se hará cargo de la compra de los lotes de libros de los alumnos/as participantes en el Programa de

Reutilización de Libros de Conselleria.

EDITORIAL

TÍTOL

ISBN

Teide

Quadernets 8 i mig (1 al 6)

978-84-307-7999-4

Macmillan

Tiger 3 Primary Activity Book

978-02-304-75472

Estrella Polar

Bat Pat: El tresor del cementiri.

Autor: Roberto Pavanello

9788492790227

Estrella Polar

Fantasmades rimades.

Autora: Núria Albertí

9788492671168

Estrella Polar

El Club 3 Beta. Quatre amigues i un misteri.

Autor: Roberto Pavanello

9788499325798

Estrella Polar

DINOAMICS: El monstre de la llacuna Dinozoica.

Autora: Andrea Pau

9788490579794

Planeta

Algunos niños, tres perros y más cosas.

Autor: Juan Farias

9788408098997

Destino-Planeta

Los mejores juegos para tus vacaciones.

Autor: Geronimo Stilton

9788408072836

Destino-Planeta

La tribu de Camelot 2: Carlota y el misterio del pasadizo

secreto.

Autora: Gemma Lienas

9788408087526

Material fungible que les famílies han d’aportar/ Material fungible que las familias tienen que aportar:

1 bolígraf blau, 1 vermell i 1 negre / 1 bolígrafo azul, 1 rojo y 1 negro 2 llapis DK6100-2 Disnak / 2 lápices DK6100-2 Disnak

1 goma d’esborrar MILAN 430 / 1 goma de borrar MILAN 430

1 barra de cola Instant Classic 40 gr. / 1 barra de cola Instant Classic 40 grs. 1 capsa de retoladors fins / 1 caja de rotuladores finos

1 cartapaci amb classificadors de 4 forats / 1 cartapacio con classificadores de 4 anillas 1 paquet de 500 folis blancs DIN A4 / 1 paquete de 500 folios blancos DIN A4

1 paquet de 100 folis de colors variats DIN A4 / 1 paquete de 100 folios de colores variados DIN A4 2 carpetes de fundes A4 DISNAK de 40 fundes / 2 carpetas de fundes A4 DISNAK de 40 fundas 1 carpeta de fundes A4 DISNAK de 80 fundes / 1 carpetas de fundes A4 DISNAK de 80 fundas

1 estoig amb regle, escaire, compàs i transportador / 1 estuche con regla, escuadra, compàs y transportador 1 tisores escolar DISNAK 13 cm. / 1 tijeras escolar DISNAK 13 cm

(30)

1 capsa de llapis de colors llarg amb 12 colors / 1 caja de lápices de colores largo de 12 colores 1 capsa de Plastidecor de 12 colors / 1 caja de Plastidecor de 12 colores

1 capsa de ceres de 12 colors / 1 caja de ceras de 12 colores

2 quaderns DIN A4 de retxes gruixut / 2 cuadernos DIN A4 de rayas grueso 1 quadern tamany quartilla 1 retxa / 1 cuaderno tamaño cuartilla 1 raya 1 quadern DIN A4 de quadrats gruixut / 1 cuaderno DIN A4 cuadriculado grueso 1 carpeta DIN A4 / 1 carpeta DIN A4

2 capses de mocadors de paper i 2 paquets de tovalloles homides / 2 paquetes de pañuelos de papel y 2 paquetes de toallitas húmedas

Les marques son orientatives / Las marcas son orientatives.

Animem a les famílies a reutilitzar el material d’altres cursos que estigui en bon estat / Animamos a las familias a reutilizar el material de otros cursos que este en buen estado.

El material que figura en aquest llistat s’haurà de lliurar dins una bossa el primer dia de curs. Gràcies / El material que figura en este listado deberá entregarse dentro de una bolsa el primer día de curso. Gracias.

Tot el material ha de dur el nom i llinatges amb una etiqueta a un lloc ben visible/ Todo el material debe tener el nombre

y apellidos con una etiqueta en un lugar bien visible.

L’aportació a fer per les famílies participants en el Programa de Reutilització de Llibres és la següent/ La aportación a

hacer por las familias participantes en el Programa de Reutilización de Libros es la siguiente:

- Aportació Programa de Reutilització de Llibres: 50 euros/ Aportación Programa de Reutilización de Libros: 50

euros.

- Quota anual: 38 euros (Primària). Inclou l’agenda escolar/ Cuota anual: 38 euros (Primaria). Incluye la agenda

escolar.

IMPORTANT: El pagament es farà al núm. de compte ES70 0487 2145 0320 0000 2334 de l’entitat BMN (sa Nostra).

Quan es faci l’ingrés s’ha d’especificar el concepte: REUTILITZACIÓ DE LLIBRES I QUOTA ANUAL i, també, EL NOM DE L’ALUMNE/A QUE FA L’INGRÉS I EL CURS. El justificant d’ingrés s’ha d’entregar a Secretaria durant la primera setmana de setembre.

IMPORTANTE: El pago se hará en el núm. de cuenta ES70 0487 2145 0320 0000 2334 de la entidad BMN (Sa Nostra).

Cuando se haga el ingreso debe especificarse el concepto: REUTILIZACIÓN DE LIBROS Y CUOTA ANUAL y, también, EL NOMBRE DEL ALUMNO/A QUE HACE EL INGRESO Y EL CURSO. El justificante de ingreso debe entregarse a Secretaria durante la primera semana de septiembre.

Figure

Updating...

References

Related subjects :