EL CERTIFICAT DIGITAL: QUÈ,COM I PER QUÈ?

Texto completo

(1)

EL CERTIFICAT DIGITAL: QUÈ,COM I PER QUÈ?

gestionat per Barcelona, juny de 2018

(2)

Continguts de la sessió

Què és un certificat digital i per què el necessitem?

Quin tipus de certificats digitals existeixen?

Tràmits electrònics amb les diferents Administracions que podeu

realitzar

Quin certificat digital he de sol·licitar per a la meva entitat?

Com sol·licitar el ID Mobile?

Com sol·licitar el Certificat de Representant de Persona Jurídica

de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre?

(3)

Què és un certificat digital i per què el necessitem?

 Un Certificat Digital és l’equivalent electrònic a un document

d’identitat, és un document digital mitjançant el qual una autoritat de certificació garanteix la identitat d’un subjecte o entitat.

Software: S'instal·len en cada un dels dispositius (ordinador o telèfon).

 El certificat digital l'ha d'emetre i validar presencialment una entitat autoritzada per fer-ho, l'anomenada "entitat certificadora".

(4)

Què és un certificat digital i per què el necessitem?

El Certificat digital ens serveix per:

 Autenticar la identitat de la persona usuària, de forma electrònica, davant tercers

- Tràmits amb hisenda - Pagament de factures - ...

 Signar digitalment de forma que es tingui una garantia d’integritat de les dades transmeses i de la seva procedència.

(5)

Què és un certificat digital i per què el necessitem?

 A partir del 2 d'octubre de 2016 entra en vigor la Llei 39/2015, i que

obliga totes les entitats a relacionar-se amb les administracions

públiques per mitjans electrònics

A partir d’octubre de 2018, totes les associacions que

necessitin realitzar tràmits amb l’Ajuntament, la Generalitat o algun organisme de l’Estat, hauran de disposar d’un certificat digital per a poder-ho fer.

(6)

Quin tipus de certificats digitals existeixen?

Certificat

digital

Persona

física

Representant

persona

jurídica

Les entitats han de sol·licitar el certificat per

(7)

Tràmits amb les diferents administracions

Entitats

certificadora

Ajuntament (Mobile ID)

Vàlid per tràmits amb l’Ajuntament Persona física Preu: Gratuït Vigència: 5 anys Generalitat (ID Cat)

Vàlid per tràmits amb organismes estatals, Generalitat i Ajuntaments Persona física Preu: Gratuït Vigència: 4 anys Estat (FNMT)

Vàlid per tràmits amb organistes estatals, Generalitat

i Ajuntaments

Persona física i jurídica Preu: 16,94€ + 21,85€ Vigència: 2 anys

(8)

Quin certificat digital he de sol·licitar per a la meva entitat?

- Si l’entitat no té relació amb hisenda, però presenta convocatòria

subvencions i altres tràmits amb l’Ajuntament de Barcelona:

- Si l’entitat té relació amb hisenda i/o presenta convocatòria a diferents

administracions:

Mobile ID

(9)

Com sol·licitar el ID Mobile (Ajuntament de Barcelona)

Pas 1 Descarregar l’aplicació al nostre telèfon mòbil

Pas 2 Registrar-nos

(10)

Com sol·licitar el ID Mobile (Ajuntament de Barcelona) 1. Pas 3 Acreditar-se

 Demanar cita a qualsevol OAC (Oficina d’atenció al ciutadà)

 Personar-se amb algun document que ens identifiqui (DNI, NIF o similar) i fotocòpia.

 Després d'acreditar-te et lliuraran un document en el qual figuraran: - Les dades de la teva identitat.

- El codi d'activació de la identitat digital (CAID) que consta de cinc blocs de quatre xifres. Aquest codi és necessari per:

- Confirmar l'acreditació en l'aplicació.

- Desbloquejar la identitat en cas de bloqueig accidental o voluntari. - Recuperar la identitat en cas de canvi de dispositiu o SIM.

(11)

Com sol·licitar el Certificat de Representant de Persona Jurídica de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre FNMT

Resum d’accions, en 4 passes

Pas 1

• Verificar les consideracions prèvies

Pas 2

• Sol·licitud del certificat (web)

Pas 3

• Acreditació identitat (oficina Agència Tributària)

(12)

Com sol·licitar el Certificat de Representant de Persona Jurídica de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre FNMT

Pas 1, verificar les consideracions prèvies

Tot el procés s’ha de realitzar en el mateix ordinador.

No podrem ni formatejar ni actualitzar l’ordinador durant el procés de sol·licitud. ALERTA ACTUALITZACIONS AUTOMÀTIQUES!

Per la sol·licitud només podrem utilitzar l’internet explorer o el

mozilla firefox, s’aconsella fer una actualització abans d’iniciar el

procés.

 Aturar durant el procés l’antivirus.

 Per configurar els navegadors web, trobarem tota la informació a la

web de la FNMT, escollint quin navegador utilitzarem.

» Per internet Explorer existeix un confirmador automàtic

(13)

Com sol·licitar el Certificat de Representant de Persona Jurídica de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre FNMT

Pas 2, sol·licitud del certificat

Des de la web de la FNMT: https://www.sede.fnmt.gob.es/web/sede/inicio

Seguirem aquesta ruta:

(14)

Com sol·licitar el Certificat de Representant de Persona Jurídica de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre FNMT

Pas 2, sol·licitud del certificat

 A) NIF de l’entitat (9 caràcters)

B) Correu electrònic

C) Acceptació de les condicions

Totes les notificacions les rebrem en aquets correu!

(15)

Com sol·licitar el Certificat de Representant de Persona Jurídica de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre FNMT

Pas 2, sol·licitud del certificat

Rebrem per correu electrònic la confirmació amb:

- Codi de sol·licitud - NIF Associat

- Informació per la acreditació (Pas 3)

(16)

Com sol·licitar el Certificat de Representant de Persona Jurídica de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre FNMT

Pas 3, acreditació identitat

1. Sol·licitar cita prèvia a la oficina d’hisenda més propera mitjançant la seva web:

http://www.agenciatributaria.es/

1.1 Introduirem el NIF i nom de l’entitat

1.2 Escollirem l’oficina on volem la cita

Cita prèvia Sol·licitud de cita prèvia Gestión censal, clave pin y acreditación certificado digital Acreditación (...) Representante persona jurídica A una oficina en una provincia en Barcelona Escollir oficina

(17)

Com sol·licitar el Certificat de Representant de Persona Jurídica de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre FNMT

Pas 3, acreditació identitat

El dia de la cita amb hisenda, el representant legal de l’entitat, s’haurà de personar amb:

El codi de la sol·licitud rebuda al correu electrònic (Pas 2) DNI de la mateixa persona representat

Certificat de registre on teniu registrat els estatuts (Dep. de Justícia de la Generalitat), per acreditar la persona física que actua com a

representat, i la vigència del càrrec. Aquest certificat haurà d’estar expedit en els 15 dies anteriors a la data de sol·licitud del certificat digital. Aquest Certificat té un cost de 21,85€*

(18)

Annex, Sol·licitud del certificat de dades registrals Aquest document certifica:

1. Les dades registrals de l'entitat.

2. El nomenament i vigència del càrrec de la persona que actua com a representant.

Si iniciat el procés de sol·licitud del certificat no teniu el certificat de dades:

 Emplenar la sol·licitud

 Liquidar carta de pagament (21,85€)

 Entregar sol·licitud + carta pagament al registre.

Fer-ho de forma presencial al registre d’entitats del Departament de Justícia de la Generalitat.

(19)

Annex, Sol·licitud del certificat de dades registrals Documentació online del certificat

Des de la web del departament de Justícia : http://justicia.gencat.cat/ca/inici

Un cop omplert el formulari, se’ns generarà la carta de pagament del tràmit (21,85€) que haurem de liquidar en el termini de 10 dies hàbils.

El pagament es pot fer mitjançant caixers automàtics o per internet.

Presentar la documentació al registre d’entitats del Departament de Justícia. Àmbits

d’actuació jurídiques Entitats

Associacions i federacions Associacions. Informació dels tràmits Certificació de dades registrals

(20)

Com sol·licitar el Certificat de Representant de Persona Jurídica de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre FNMT

Pas 4, descarrega

Passades 24h aproximadament del Pas 3, rebrem l’avís al correu

electrònic “o no” que ens informarà que podem descarregar el certificat.

Des de la web de la FNMT: https://www.sede.fnmt.gob.es/web/sede/inicio

Omplir caselles:

- NIF de l’entitat - Codi de sol·licitud

(21)

Com sol·licitar el Certificat de Representant de Persona Jurídica de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre FNMT

Pas 4, descarrega

Abans d'iniciar la descarrega del certificat, ens apareixerà l‘aplicació per a poder fer efectiu el pagament de 16,94€

Pagament mitjançant targeta de crèdit Visa/Mastercard

(22)

Com sol·licitar el Certificat de Representant de Persona Jurídica de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre FNMT

Pas 4, descarrega

... I finalment!

- Introduir novament NIF de l’entitat, i codi de sol·licitud. - Arribats aquí podrem

descarregar el certificat tantes vegades com sigui necessari.

(23)

Gestió del certificat: Suspensió, renovació, modificació...

Un cop descarregat:

Recomanem fer una còpia de seguretat del certificat en un dispositiu extern. Manual d’instruccions

Anul·lació: ho haurà de sol·licitar el titular del certificat.

- Anul·lació online - Fiscalment en una oficina d’acreditació

Renovació: Actualment la FNMT no renova certificats de representats

de persones jurídiques , amb el propòsit d’actualitzar-los a la llei de juliol de 2016.

Modificació: no es permet efectuar modificacions en les dades del

certificat, més que el correu electrònic de notificacions.

(24)

Calendari orientatiu sobre el procediment d’obtenció del certificat digital de la FNMT?

DEPARTAMENT JUSTICIA (10-15 dies) AGÈNCIA TRIBUTÀRIA WEB FNMT Pas 1: Anar al Departament de Justícia a demanar el certificat de dades registrals

Pas 2: Demanar cita a Agència Tributària per

d’aquí 15-20 dies

Recepció per correu postal del certificat de

dades registrals

Pas 3: Omplir formulari sol·licitud Certificat Representant Pers. Jurídica

a la web de FNMT 1-2 dies abans de la cita presencial a Agència

Tributària Pas 5: Descàrrega del certificat a la web de FNMT Pas 4: Anar presencialment a Agència Tributària amb el Certificat de Justícia

(25)

Enllaços i contactes  Torre Jussana

- Especial Certificat digital

 Mobile ID

- Ajuntament de Barcelona

- Mobile ID

- Oficines d’atenció ciutadana  ID Cat

- ID Cat certificat

 FNMT

- Seu electrònica de la FNMT

(26)

Moltes gràcies

Per a més informació:

Torre Jussana- Centre de Serveis a les Associacions

Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30 I 08035 Barcelona 932 564 118 I Fax 932 564 086 tjassessoraments@bcn.cat www.bcn.cat/tjussana facebook.com/torrejussana twitter.com/tjussana

Figure

Actualización...

Related subjects :